Catharina vander Molen

Typeebnmlexicon
Typeperson
ValueCatharina vander Molen
LabelCatharina vander Molen
IdLEXI000000005490
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/9288101c-78f7-40fb-9ba1-473e0485d902
Deletedno
Relation Count 4
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeebnmperson
IdPERS000000002922
Pathdomain/ebnmpersons/PERS000000002922
Display NameCatharina vander Molen
Relation IdRELA000000005490
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmperson
Relation Type IdRELT000000000056
Order 0
Is kopiist of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003033
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003033
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 331
Relation IdRELA000000065115
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (f.1r: "desen psalter hoert thoe int convent den susteren tot Sinte katarinen dael binnen hasselt gelaten van onser ierster onder moeder suster katarina vander molen zeliger ende heeften gescreven met haerre properre hant ende sal vortaen bliven geleent vander eenre onder moeder op dander nu ende vortdaen")
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000011
Order 0
Has relaties overig
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005065
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005065
Display NameHasselt, Tertiarissen S. Catharina /Sint-Catharinadal
Relation IdRELA000000398076
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBehorend tot
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_institute
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003336
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003336
Display Namemiddeleeuwse kopiisten en correctors
Relation IdRELA000000398077
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons