Jenneken van den Eeckhout

Typeebnmlexicon
Typeperson
ValueJenneken van den Eeckhout
LabelJenneken van den Eeckhout
IdLEXI000000005454
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/ab4ecbbd-63b1-4b09-8b92-39c80e8509a6
Deletedno
Relation Count 7
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeebnmperson
IdPERS000000002893
Pathdomain/ebnmpersons/PERS000000002893
Display NameJenneken van den Eeckhout
Relation IdRELA000000005454
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmperson
Relation Type IdRELT000000000056
Order 0
Has relaties overig
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005889
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005889
Display NameBrussel, Begijnhof / Molenbeek
Relation IdRELA000000405476
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBehorend tot
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_institute
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Lex has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000470
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000470
Display NameAmpe (e.a.) 1981
Relation IdRELA000000405477
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.195, 308.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004389
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004389
Display Namemiddeleeuwse particuliere bezitters
Relation IdRELA000000405478
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Is owned by
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003641
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003641
Display NameBRUSSEL, KB : 2184
Relation IdRELA000000075225
Acceptedyes
Rev 1
Pre Texttoebehorend aan:
Post Text (Lievens 1957, mogelijk o.g.v. aantekening laatste schutblad: "Janneken nicht hout desen bock wel in werde want het is taulere")
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000005
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003709
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003709
Display NameBRUSSEL, KB : 3646-48
Relation IdRELA000000076305
Acceptedyes
Rev 1
Pre Texttoebehorend aan:
Post Text (f.1r: "Desen boeck hoert toe Johanna van den Eechoute ende na myn doot sal hij toecomen den cloester van Voerst buyten Bruessel", "Ick Johanna vanden Eechoute kerkcmeesteresse vanden beghinhove te Bruessele belove den boeck van het hemelsche Jherusalem te laten naer mijn doot tot die goede ghemeijnte van cloester van Voerst ende dat uuuijt lyefden met noch sinte Franciscus wyngaert orconden tot versekeringhe heb ic mijnen naem hier onder gheschreven. Johanna vanden Eechoute")
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000005
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004036
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004036
Display NameBRUSSEL, KB : II 1039
Relation IdRELA000000080990
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textin de 16e eeuw toebehorend aan:
Post Text (schutblad voorin verso: "Desen boeck hoert toe Jenneken van den eechout baghijnken opt baghijnhof tot Bruessel")
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000005
Order 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons