medische teksten

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valuemedische teksten
Labelmedische teksten
IdLEXI000000005428
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/8101009b-2e2e-4546-b632-cfb7b28a1d8f
Deletedno
Relation Count 416
Properties
Relations
Is categorie of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019211
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019211
Display Name(1) Dese dinghen sterken den lichame
Relation IdRELA000000297803
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019219
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019219
Display Name(hematoskopie) Nota de sanguinem fleubothomie
Relation IdRELA000000297840
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019535
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019535
Display Name... Alberti liber De secretis mulierum
Relation IdRELA000000299028
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020353
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020353
Display Name... alle dinghen diemen ghemeenlijck inder medecijnen ghebruijckt ...
Relation IdRELA000000302302
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020323
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020323
Display Name... de conserven .. electuarium ...syropen ... dya ... pillen ... olien ... unguentum ... laxativen ...
Relation IdRELA000000302183
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020173
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020173
Display Name... de ghemeene teekenen daermen by weiten mach dat het lichame vervult is van bloede
Relation IdRELA000000301565
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020521
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020521
Display Name... de kueren van bloed te stelpene ter nueze oorconde Galienus
Relation IdRELA000000302886
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020328
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020328
Display Name... de poeynten vander beziectheit
Relation IdRELA000000302204
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019873
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019873
Display Name... de rechte boete ende remedye als om tjeghen de bootse die der roomscher tskeysers meester zand te Parijs der kueneghinne van Vranckeryke
Relation IdRELA000000300317
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019226
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019226
Display Name... de virtute sanguinis
Relation IdRELA000000297871
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019933
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019933
Display Name... die Antidotarius in den welken ic setten sel medicinen die van mi dickent gheproeft sijn ..
Relation IdRELA000000300601
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019989
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019989
Display Name... die cliesteren
Relation IdRELA000000300845
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019875
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019875
Display Name... die lettere des overste keisers medicijn oversendeden joncfrou van Pleu voir die pestilencie
Relation IdRELA000000300327
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019934
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019934
Display Name... die medicinen repercussyf simpel ende componeert
Relation IdRELA000000300605
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020546
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020546
Display Name... die rechte cure ende genesinge der pockken ende lempten twelcke experte ende geprobeerde consten sijn van meister Jan vander Langstrate ...
Relation IdRELA000000302984
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020116
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020116
Display Name... die simple medecinen jeghen de coude humoren
Relation IdRELA000000301346
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019898
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019898
Display Name... die slotel ende die bloemen vanden surgien ...
Relation IdRELA000000300440
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019156
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019156
Display Name... die tafel van bloede toe laten die meester Rasyn leerde ...
Relation IdRELA000000297561
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019943
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019943
Display Name... die virtueten vandie specien der medicijnen
Relation IdRELA000000300649
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019229
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019229
Display Name... dye tekene vanden veygen lieden ter doot
Relation IdRELA000000297886
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019181
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019181
Display Name... een boeck van meesterscap des latens
Relation IdRELA000000297681
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020322
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020322
Display Name... een goet ende zeker laxatijf alzo Galienus ende Lanfrancus segghen
Relation IdRELA000000302179
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020367
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020367
Display Name... een notabel ofte suverlick boeck van alle gebreken die een mensche aen syn lyf comen moegen ...
Relation IdRELA000000302347
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019330
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019330
Display Name... een regiment voor alle cranckheyt des lichaems vanden hoofden totten voeten
Relation IdRELA000000298270
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019170
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019170
Display Name... eyn ander boec de geheiten is die Antidotaris ...
Relation IdRELA000000297630
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019840
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019840
Display Name... eyn suverlick tractaet hoe hem elck mensch regieren sall in wilchen tydenn als die pestelentz regniert
Relation IdRELA000000300164
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019920
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019920
Display Name... het gheheele boeck der surgie ....
Relation IdRELA000000300545
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019921
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019921
Display Name... het gheheele boeck der surgie inhoudende hoemen allen wonden genesen sal
Relation IdRELA000000300549
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003505
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003505
Display Name... liber Trotula
Relation IdRELA000000238493
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020172
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020172
Display Name... modus medendi
Relation IdRELA000000301561
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019538
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019538
Display Name... om vraukens te helpene van vele ghebreckelychede die hemlieden dicwils toe comende syn
Relation IdRELA000000299044
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019164
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019164
Display Name... thuutgheven van Lanfrancus Alexander Galienus ende Meer ander bewijs honderscheet teeken ende kennesse vanden bleode
Relation IdRELA000000297597
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019985
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019985
Display Name... van bloet sucht
Relation IdRELA000000300819
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019891
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019891
Display Name... van cyrurgien Antidodarius
Relation IdRELA000000300404
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020682
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020682
Display Name... van der tandzweere
Relation IdRELA000000303512
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019536
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019536
Display Name... van heimelicken medecinen der vrouwen uund oeren gebrecken
Relation IdRELA000000299032
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019157
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019157
Display Name... van laten
Relation IdRELA000000297566
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019262
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019262
Display Name... van pysse to beseyen
Relation IdRELA000000298016
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019922
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019922
Display Name... van wonden
Relation IdRELA000000300553
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020499
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020499
Display Name... vanden Menizoene
Relation IdRELA000000302785
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020181
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020181
Display Name... vanden apstomen
Relation IdRELA000000301600
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019994
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019994
Display Name... vanden viatike in dietsche
Relation IdRELA000000300867
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020542
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020542
Display Name... vander ptisike
Relation IdRELA000000302964
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020678
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020678
Display Name... vander squinancien
Relation IdRELA000000303497
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019251
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019251
Display Name... vele schone documenten ofte leringen om die urinen oft wateren te judiceren nae die gerechte conste
Relation IdRELA000000297970
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019877
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019877
Display Name2 pesttraktaten
Relation IdRELA000000300335
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020158
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020158
Display NameAd coleram et febris calida
Relation IdRELA000000301508
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019161
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019161
Display NameAderlaat- en laxeertabel
Relation IdRELA000000297583
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019167
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019167
Display NameAderlaat-zodiak
Relation IdRELA000000297617
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019196
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019196
Display NameAderlaatmannetje
Relation IdRELA000000297740
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019197
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019197
Display NameAderlaatmannetje, gekleurd
Relation IdRELA000000297744
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019179
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019179
Display NameAderlatingstabel
Relation IdRELA000000297674
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019169
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019169
Display NameAderlatingstraktaat
Relation IdRELA000000297626
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019880
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019880
Display NameAengaende der bootse, bladeren ende epydimie
Relation IdRELA000000300347
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019548
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019548
Display NameAlchemie (medisch?)
Relation IdRELA000000299088
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019927
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019927
Display NameAls ten eersten van churgien
Relation IdRELA000000300575
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003317
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003317
Display NameAnatomia Mundini. Etc.Lat.
Relation IdRELA000000237446
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023984
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023984
Display NameAntonius Andree: Questiones super metaphysicam Aristotelis. Franciscus de Maironis: Questiones quadraginta; Lat.
Relation IdRELA000000316498
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020637
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020637
Display NameArtsenijboek in drie delen, met zegening (f.080r: Wo men skot effte pyle schal uthe den wunden segene)
Relation IdRELA000000303328
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000813
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000813
Display NameAvicenna: Libri canonis de medicina; Lat.
Relation IdRELA000000222566
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019706
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019706
Display NameBad-traktaatje
Relation IdRELA000000299672
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019707
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019707
Display NameBeer-traktaat (organotherapie)
Relation IdRELA000000299676
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000817
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000817
Display NameBernardus de Gordonio: Lilium medicinae. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000222584
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000816
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000816
Display NameBernardus de Gordonio: Lilium medicinae; Lat.
Relation IdRELA000000222579
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000818
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000818
Display NameBertrusius: Collectorium artis medicae. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000222592
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020154
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020154
Display NameBoeck van den groeten heere sint Gielis ...
Relation IdRELA000000301492
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019984
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019984
Display NameBuikloop
Relation IdRELA000000300815
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020160
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020160
Display NameCapitulum vander gallen
Relation IdRELA000000301516
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019987
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019987
Display NameCauteriseren, maag- en darmziekten
Relation IdRELA000000300829
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019928
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019928
Display NameChirurgie
Relation IdRELA000000300579
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019986
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019986
Display NameChirurgie (=Willem van Saliceto: Chirurgia, Liber I) met berijmde epiloog van Willem van der Egher
Relation IdRELA000000300825
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016279
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016279
Display NameChirurgie (berijmd)
Relation IdRELA000000288225
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019923
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019923
Display NameChirurgie, excerpt
Relation IdRELA000000300557
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007269
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007269
Display NameChirurgie-compilatie van Willem van der Egher, met onder meer excerpten uit Lanfranc van Milaan: Chirurgia magna, Bruno de Longoburgo: Chirurgia magna en Willem van Saliceto: Chirurgia en aan het eind (f.152r-153r) chirurgische recepten en operatieverslagen
Relation IdRELA000000255895
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019931
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019931
Display NameChirurgie-traktaat
Relation IdRELA000000300593
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019907
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019907
Display NameChirurgisch traktaat van Wouter van Casebancke van Ypre, begin onvoll.
Relation IdRELA000000300485
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019896
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019896
Display NameChirurgische anatomie, met o.a. Henri de Mondeville: Chirurgie
Relation IdRELA000000300424
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019859
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019859
Display NameConservativa contra pestam
Relation IdRELA000000300252
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020161
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020161
Display NameContra kankrenum
Relation IdRELA000000301519
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019857
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019857
Display NameContra pestam
Relation IdRELA000000300244
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019871
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019871
Display NameContra pestilenciam
Relation IdRELA000000300306
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020327
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020327
Display NameCopie angaende de pointen ende artijclen die de doctoren in medecijnen uutghestelt hebben angaende der besmethede vanden ziecten vanden lazarien
Relation IdRELA000000302200
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004496
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004496
Display NameCornelis Oliviers: Medische tekst; Mnl.
Relation IdRELA000000243227
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020285
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020285
Display NameDe febris
Relation IdRELA000000302039
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020331
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020331
Display NameDe fleuma in stomaco
Relation IdRELA000000302217
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019258
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019258
Display NameDe homine et inspectione urinae
Relation IdRELA000000297999
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019168
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019168
Display NameDe mesterscap to latene an den aderen
Relation IdRELA000000297622
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019254
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019254
Display NameDe urinis
Relation IdRELA000000297982
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019265
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019265
Display NameDe urinis. Van Orine
Relation IdRELA000000298033
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019886
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019886
Display NameDesen raet hebben die meisters ghevonden teghens die nye zuycten Ende die paeus seynde desen brief den coninc van Vrankryc
Relation IdRELA000000300375
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020220
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020220
Display NameDicta op naam van Hippokrates
Relation IdRELA000000301767
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019993
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019993
Display NameDie boec diemen heet viatike
Relation IdRELA000000300863
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019924
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019924
Display NameDie questien vanden wonden
Relation IdRELA000000300562
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019160
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019160
Display NameDie tafel van laten
Relation IdRELA000000297579
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019174
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019174
Display NameDie wil bloet laten
Relation IdRELA000000297653
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020364
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020364
Display NameDolor dencium Vanden tantzweere
Relation IdRELA000000302337
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019228
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019228
Display NameDoodsprognose, medische en culinaire recepten (Lat. en Ned.)
Relation IdRELA000000297881
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019232
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019232
Display NameDoodstekens
Relation IdRELA000000297898
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019855
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019855
Display NameEen ander cort tractaet jeghen de pestilencie van meester Jaspar Reguleer van lijbs doctuer in medicyn te Constans
Relation IdRELA000000300236
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019252
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019252
Display NameEen seer schoone tractae [lees: tractaet] van die urinen ...
Relation IdRELA000000297974
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020536
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020536
Display NameEen sonderlinghen konst teghen alle zeericheit vanden ooghen gheprobeert
Relation IdRELA000000302941
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019270
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019270
Display NameEen tractaet in duus van der urinen
Relation IdRELA000000298055
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020153
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020153
Display NameEmbroca-tekst, wondcomplicaties, recepten en topografische wondprognose (=Rolandus, f.052v-053v)
Relation IdRELA000000301487
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020157
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020157
Display NameEpilepsie-regimen
Relation IdRELA000000301504
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019145
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019145
Display NameFlebotomie
Relation IdRELA000000297504
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019154
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019154
Display NameFlebotomie, onvoll. (aan het begin)
Relation IdRELA000000297549
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019151
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019151
Display NameFlebotomie- en purgeerkalender en tekst
Relation IdRELA000000297535
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019152
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019152
Display NameFragm. van een aderlaattraktaat
Relation IdRELA000000297540
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019868
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019868
Display NameFragm. van een pesttraktaat
Relation IdRELA000000300293
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032512
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032512
Display NameFragment van een medische tekst
Relation IdRELA000000354062
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010378
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010378
Display NameGalenus: De simplici medicina; Lat.
Relation IdRELA000000267224
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000812
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000812
Display NameGalenus: Microtegni. Hippokrates: Aphorismi. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000222562
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037737
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037737
Display NameGeneeskundige en astronomische teksten (o.a. recepten).
Relation IdRELA000000373081
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037708
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037708
Display NameGeneeskundige traktaten, o.a. van Arnoldus de Villa Nova; Lat.
Relation IdRELA000000372994
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000820
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000820
Display NameGerardus de Solo: Scriptum super nono Almansoris. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000222604
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000821
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000821
Display NameGerardus de Solo: Scriptum super nono libro Almansoris. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000222612
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016297
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016297
Display NameGezondheidsleer, met daarin dies caniculares (=kwade dagen), vijf goede (ader)laatdagen, drie bijzonder gevaarlijke dagen, en aderlaatvoorschriften
Relation IdRELA000000288272
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019209
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019209
Display NameGezondheidsregels
Relation IdRELA000000297792
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019212
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019212
Display NameGezondheidsregels (maandregimen)
Relation IdRELA000000297807
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008911
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008911
Display NameGezondheidsregels (maandregimen=geneeskundige raadgevingen voor elke maand van het jaar)
Relation IdRELA000000262080
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019207
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019207
Display NameGezondheidsregels op naam van Aristoteles
Relation IdRELA000000297780
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004434
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004434
Display NameGezondheidsregels, maandregimen
Relation IdRELA000000243019
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019213
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019213
Display NameGezondheidsregimen
Relation IdRELA000000297811
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019208
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019208
Display NameGezondheidsregimen, met achtereenvolgens eten en drinken (p.15-17), slapen (p.17-18), purgeren (p.18-19), baden (p.19-21), `Hyppocratis regiment duer die 12 maenden' (p.22-27) en aderlaten (p.27-30)
Relation IdRELA000000297784
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020188
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020188
Display NameGezwellenleer
Relation IdRELA000000301626
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019153
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019153
Display NameGoede (ader)laatdagen, 3 bijzondere dagen, dies egyptiaci, 24 kwade dagen
Relation IdRELA000000297544
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019182
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019182
Display NameGoede tijt van latene
Relation IdRELA000000297685
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024555
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024555
Display NameGynaecologisch werk (van Oribasius?); fragm.; Lat.
Relation IdRELA000000319229
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019541
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019541
Display NameGynaecologisch-obstetrisch traktaat
Relation IdRELA000000299059
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002838
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002838
Display NameGynaecologisch-obstetrisch traktaat (Pseudo-Trotula)
Relation IdRELA000000235249
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019224
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019224
Display NameHematoskopie
Relation IdRELA000000297863
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034398
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034398
Display NameHendrik van Gorkum: Positiones in libro physicorum Aristotelis. Johannes de Sacrobosco: De sphera cum commentario. Computus. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000360909
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000811
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000811
Display NameHippokrates: Aphorismi. Galenus: Ars parva. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000222556
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020221
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020221
Display NameHippokratische aforismen
Relation IdRELA000000301772
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019543
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019543
Display NameHoe dat embryo gewonnen wort
Relation IdRELA000000299067
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020548
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020548
Display NameHoe hem een mensche wachten sal cheghen die pocken
Relation IdRELA000000302994
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020673
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020673
Display NameHoort vanden zade Sparma eetet in latine
Relation IdRELA000000303475
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019882
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019882
Display NameHs. met pesttraktaatje (f.222v-223r)
Relation IdRELA000000300357
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020638
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020638
Display NameHyr begynet en ander praectike unde is van manniger hande bledderen
Relation IdRELA000000303331
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019149
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019149
Display NameIatro-mathematische tabellen (zodiakteken, planeet, flebotomie, melothesia, complexiën, medicatie)
Relation IdRELA000000297523
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000814
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000814
Display NameIn Hippocratis Aphorismos; Lat.
Relation IdRELA000000222570
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019867
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019867
Display NameIn die pestulencie tijt
Relation IdRELA000000300289
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019177
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019177
Display NameIn wat teyken ende let des menscen dat goet of quat laten is ...
Relation IdRELA000000297665
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016298
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016298
Display NameJeghen de haestichghe doet dats jeghen de ziecheit die men heet epedemia of pestylencie
Relation IdRELA000000288279
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023763
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023763
Display NameJohannes Gerson: Practica medicinae; Lat.
Relation IdRELA000000315553
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001180
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001180
Display NameJohannes de Tornamira: Clarificationes morborum; Lat.
Relation IdRELA000000224918
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020284
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020284
Display NameKoortsen, recepten en wondendranken
Relation IdRELA000000302035
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020280
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020280
Display NameKoortsprognose
Relation IdRELA000000302017
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020278
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020278
Display NameKoortstraktaat
Relation IdRELA000000302009
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020287
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020287
Display NameKoortstraktaat, met daarin slaapprognose
Relation IdRELA000000302048
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020279
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020279
Display NameKoortstraktaatje
Relation IdRELA000000302013
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019210
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019210
Display NameKorte gezondheidsleer
Relation IdRELA000000297797
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019551
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019551
Display NameKunstboek, alchemie en onvoll. adertraktaatje (f.031v)
Relation IdRELA000000299100
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022451
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022451
Display NameLes Secrets de Salerne; Frans
Relation IdRELA000000309892
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019879
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019879
Display NameLiber de invasione pestilentie
Relation IdRELA000000300343
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025191
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025191
Display NameLiber de urinis; Lat.
Relation IdRELA000000321781
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020692
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020692
Display NameMaagdelijkheidstest
Relation IdRELA000000303553
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020335
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020335
Display NameMaagtraktaat van Nicolaus de Gouderaen
Relation IdRELA000000302235
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028301
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028301
Display NameMattheus Platearius: Livre des simples médecines; Frans
Relation IdRELA000000336108
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000815
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000815
Display NameMedica; Lat.
Relation IdRELA000000222573
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019206
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019206
Display NameMedicatie-astrologie
Relation IdRELA000000297776
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019398
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019398
Display NameMedicatie-voorschriften
Relation IdRELA000000298529
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009726
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009726
Display NameMedicijnboek; Mnl.
Relation IdRELA000000264755
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020357
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020357
Display NameMedisch handboek
Relation IdRELA000000302316
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020365
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020365
Display NameMedisch handboek (=16 (of: 14?) cap. van Liber Magistri Avicenne in Mnl.)
Relation IdRELA000000302341
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007230
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007230
Display NameMedisch handboek (=Liber magistri Avicenne)
Relation IdRELA000000255749
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020358
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020358
Display NameMedisch handboek `a capite ad calcem', aan begin onvoll.
Relation IdRELA000000302319
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020359
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020359
Display NameMedisch handboek, begin onvoll.
Relation IdRELA000000302322
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019264
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019264
Display NameMedisch handboek, met daarin uroskopie (=Isaac Judaeus) (p.201-208), polstraktaat (=Philaretos) (p.208-213), zweet-diagnose (=Boec van medicinen in dietsche) (p.213-214), 4 complexien (p.215-216) en anatomie (p.216-217)
Relation IdRELA000000298025
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019545
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019545
Display NameMedisch handboek, met onder meer gynaecologisch traktaatje (f.092v-093r) en de vier leeftijden van de mens (f.095r)
Relation IdRELA000000299075
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019237
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019237
Display NameMedisch maanzodiologium
Relation IdRELA000000297921
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019501
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019501
Display NameMedisch plantenglossarium, Lat./Nederd.
Relation IdRELA000000298903
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020155
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020155
Display NameMedisch-farmaceutisch traktaat over epilepsie (=Sint Cornelis evel)
Relation IdRELA000000301496
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020439
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020439
Display NameMedische aantekeningen en recepten
Relation IdRELA000000302587
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019552
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019552
Display NameMedische en alchemistische recepten en dieetleer
Relation IdRELA000000299105
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037436
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037436
Display NameMedische en juridische teksten; Lat.
Relation IdRELA000000372243
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020294
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020294
Display NameMedische notities
Relation IdRELA000000302076
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019850
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019850
Display NameMedische recepten, gedeeltelijk Lat. en pesttraktaat (f.068v-070v)
Relation IdRELA000000300207
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002705
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002705
Display NameMedische tekst; fragm.; Lat.
Relation IdRELA000000234293
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003253
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003253
Display NameMedische teksten; Keuls
Relation IdRELA000000237064
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003513
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003513
Display NameMedische teksten; Lat.
Relation IdRELA000000238546
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009707
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009707
Display NameMedische teksten; Mnl.
Relation IdRELA000000264711
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037877
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037877
Display NameMedische teksten; Nederd.
Relation IdRELA000000373504
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024057
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024057
Display NameMedische testen; Lat.
Relation IdRELA000000316867
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030271
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030271
Display NameMedische traktaten (Hyppocrates, Galenus, Theophilus, etc.); Lat.
Relation IdRELA000000344719
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004448
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004448
Display NameMedische traktaten; Lat. Vlaamse recepten (f.227a)
Relation IdRELA000000243075
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020695
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020695
Display NameMnl. braaktraktaat uit het Antidotarium Nicolai
Relation IdRELA000000303565
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015085
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015085
Display NameMnl. medisch vademecum, onder meer over buikloop; onvoll. (deels gebaseerd op het Liber Avicenne)
Relation IdRELA000000284168
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019892
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019892
Display NameMnl. vertaling van Bruno de Longoburgo: Chirurgia magna
Relation IdRELA000000300409
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020175
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020175
Display NameMnl. vertaling van Gerard van Cremona, vervolg op f.007r-013v
Relation IdRELA000000301573
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020174
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020174
Display NameMnl. vertaling van Gerard van Cremona, vervolg van f.063v-087v
Relation IdRELA000000301569
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001178
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001178
Display NameNicolaus Bertruccio Bononiensis: Compendium dive collectorium artis medicae; Lat.
Relation IdRELA000000224904
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019218
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019218
Display NameNota de sanguine hominis
Relation IdRELA000000297836
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020522
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020522
Display NameOedeemtraktaat (=Bernard van Gordon)
Relation IdRELA000000302890
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019217
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019217
Display NameOm dat bloed te kennen
Relation IdRELA000000297832
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019171
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019171
Display NameOm die mensche te laten
Relation IdRELA000000297639
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019148
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019148
Display NameOm te flobotomieren ofte laten nae het gemene gebruyck der chirurgijnen ende medecinen
Relation IdRELA000000297518
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019227
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019227
Display NameOm te proeven den sieken
Relation IdRELA000000297875
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019400
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019400
Display NameOrdinantien der medecijnen uuyt den loop der XII teyken
Relation IdRELA000000298536
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029716
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029716
Display NameOribasius. Galenus; Lat.
Relation IdRELA000000342346
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019260
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019260
Display NameOrine
Relation IdRELA000000298007
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000819
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000819
Display NamePassionarius; Lat.
Relation IdRELA000000222597
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019841
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019841
Display NamePest-traktaat
Relation IdRELA000000300168
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019885
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019885
Display NamePestilencia, Lat.; daarin Nederd. gedeelte (f.037r)
Relation IdRELA000000300369
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019887
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019887
Display NamePestregimen (=Praagse brief); Nederd.
Relation IdRELA000000300381
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019883
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019883
Display NamePesttraktaat
Relation IdRELA000000300361
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019866
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019866
Display NamePesttraktaat (=Praagse brief)
Relation IdRELA000000300284
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019853
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019853
Display NamePesttraktaat van Jan Davidt
Relation IdRELA000000300223
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020549
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020549
Display NamePokkentraktaat
Relation IdRELA000000302998
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020179
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020179
Display NamePurgeertraktaat
Relation IdRELA000000301591
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019117
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019117
Display NamePurgeertraktaat met aanduiding wanneer men medicijnen moet geven (f.171v) en melothesia (f.184v-185r)
Relation IdRELA000000297381
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018995
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018995
Display NameRegeling voor aderlaten; tabel voor gulden getal
Relation IdRELA000000296963
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019870
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019870
Display NameRegimen tempore pestilencia
Relation IdRELA000000300302
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020156
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020156
Display NameRegimen voor epilepsie
Relation IdRELA000000301500
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004458
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004458
Display NameReligieuze, medische en taalkundige teksten; Lat. Aeneas Silvio Piccolomini: Medecijn thegen de werelt minne (234v-236r)
Relation IdRELA000000243101
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020333
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020333
Display NameRemedie om die cancker ofte creefft te cureren
Relation IdRELA000000302225
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020187
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020187
Display NameRemedien tot appostumatien ... fistulen
Relation IdRELA000000301622
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019146
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019146
Display NameSeizoen-, flebotomie- en gezondheidsregimen
Relation IdRELA000000297508
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019856
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019856
Display NameSigna pesta
Relation IdRELA000000300240
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020677
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020677
Display NameSpijsverteringstraktaat, op naam van Albertus Magnus
Relation IdRELA000000303492
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019230
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019230
Display NameSyeke te vysenteerne aldus
Relation IdRELA000000297890
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020547
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020547
Display NameSyphilis-traktaat (=Ulrich von Hutten: De medicina guaiaci
Relation IdRELA000000302988
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020195
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020195
Display NameTabel van de graden der ziekten
Relation IdRELA000000301654
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019172
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019172
Display NameTabel voor de tekeningen van de dierenriem (=melothesia) en aangifte voor `laten' en `medicine'
Relation IdRELA000000297643
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019165
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019165
Display NameTe laten ende laxative te nemen. die planeten inden leden
Relation IdRELA000000297603
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016227
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016227
Display NameTegen die articuylsche pine
Relation IdRELA000000288059
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020520
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020520
Display NameTegen neusbloeding
Relation IdRELA000000302881
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020537
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020537
Display NameTeghen de ooghen
Relation IdRELA000000302945
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020545
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020545
Display NameTekst over podagra (=vorm van jicht) en recpten
Relation IdRELA000000302978
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020159
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020159
Display NameTeyckenen van flegmatica kranckheijden die daer syn cout ende vochtte
Relation IdRELA000000301513
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019930
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019930
Display NameThantwerck der Cirurgien
Relation IdRELA000000300589
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003321
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003321
Display NameThomas de Aquino: Liber de veritate catholicae fidei contra errorum infidelium, Liber sententiarum medicinarum alphabetice dispositarum; Lat,
Relation IdRELA000000237471
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023724
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023724
Display NameTractatus medici translati ex lingua arabica per Johannem de Capua; Lat.
Relation IdRELA000000315363
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019925
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019925
Display NameTrisoer vander surgien
Relation IdRELA000000300566
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019253
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019253
Display NameUrinetraktaat
Relation IdRELA000000297978
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019255
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019255
Display NameUrinetraktaat (=Maurus van Salerno)
Relation IdRELA000000297986
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019256
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019256
Display NameUroskopie
Relation IdRELA000000297990
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019274
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019274
Display NameUroskopie (=Isaac Judaeus)
Relation IdRELA000000298070
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019276
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019276
Display NameUroskopie, begin onvoll.
Relation IdRELA000000298078
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000890
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000890
Display NameUtrechtse artsenijboek; Oostmnl./Noordnedersaksisch
Relation IdRELA000000223089
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013797
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013797
Display NameUtrechtse kalender (f.8r-19v), voorafgegaan door tijdrekentafels (f.5v-7v) en tabellen voor aderlaten
Relation IdRELA000000279952
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020368
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020368
Display NameVan alle gebreken der vrouwen
Relation IdRELA000000302350
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020523
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020523
Display NameVan alle manieren van wateren
Relation IdRELA000000302895
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019216
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019216
Display NameVan bloet te bekennen
Relation IdRELA000000297828
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019144
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019144
Display NameVan bloet te laten
Relation IdRELA000000297500
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019159
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019159
Display NameVan dat laten ter ader
Relation IdRELA000000297575
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019220
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019220
Display NameVan dat oordeel der kranckheijden ... tsamen vergadert uit verscheijden latinsche authooren ende verduijtschet door Nicolaum halterium dienaer des ... tot Asperen
Relation IdRELA000000297846
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020334
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020334
Display NameVan de gebreecken ende pijne der maegen ...
Relation IdRELA000000302229
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019852
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019852
Display NameVan den oorspronc der pestilencien
Relation IdRELA000000300217
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020283
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020283
Display NameVan den rede cotidiaen
Relation IdRELA000000302030
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019173
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019173
Display NameVan die aderen
Relation IdRELA000000297649
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020282
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020282
Display NameVan die corse
Relation IdRELA000000302026
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020332
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020332
Display NameVan die maghe ende erst van overgheven
Relation IdRELA000000302221
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019147
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019147
Display NameVan laeten der aderren
Relation IdRELA000000297514
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019175
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019175
Display NameVan laten ende scherene
Relation IdRELA000000297657
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019269
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019269
Display NameVan medicijnen een copulaet ghenomen uut Galienus boeken ende Avicennens
Relation IdRELA000000298050
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020366
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020366
Display NameVan scuerftheide opt hooft
Relation IdRELA000000302344
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020362
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020362
Display NameVan siecten der leden ende eerst van nauwen ademtocht dat asma hiet
Relation IdRELA000000302331
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020191
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020191
Display NameVan ydroforbie ende van verhoede honds beiten
Relation IdRELA000000301637
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019223
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019223
Display NameVan zeekere teijckenen des doots
Relation IdRELA000000297859
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020180
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020180
Display NameVanden bladeren ende puustulen
Relation IdRELA000000301595
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020063
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020063
Display NameVanden ghedierten
Relation IdRELA000000301151
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020062
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020062
Display NameVanden vooghelen
Relation IdRELA000000301147
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020680
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020680
Display NameVerzoek om toelating tot steensnijden
Relation IdRELA000000303506
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019436
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019436
Display NameVocabularius rerum medicinalium
Relation IdRELA000000298677
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019876
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019876
Display NameVoer de pestilencie
Relation IdRELA000000300331
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020286
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020286
Display NameVoor alle manyeren van febres oft cortsen
Relation IdRELA000000302043
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019843
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019843
Display NameVoor de pestilencie
Relation IdRELA000000300176
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019679
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019679
Display NameVor de apoplexia oft slach in dutsche ghenoempt
Relation IdRELA000000299556
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020672
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020672
Display NameVroedvrouwencatechismus
Relation IdRELA000000303471
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020360
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020360
Display NameWat een warachtich medichijn behoort te wetene
Relation IdRELA000000302325
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020361
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020361
Display NameZiektebehandelingen
Relation IdRELA000000302328
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020007
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020007
Display NameZiektedefinities en behandeling (met op f.130v-133r cosmetica)
Relation IdRELA000000300922
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020791
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020791
Display NameZiekteleer
Relation IdRELA000000303934
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020476
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020476
Display NameZiekteleer en recepten
Relation IdRELA000000302706
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019166
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019166
Display NameZodiak-tabel, met melothesia en aderlaat-tafel
Relation IdRELA000000297611
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019162
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019162
Display NameZodiakale aderlating- en laxeertabel
Relation IdRELA000000297588
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019185
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019185
Display NameZodiakale melothesia-tabel met laat- en laxeerdata
Relation IdRELA000000297700
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019273
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019273
Display Namede urinis Actuarij Joannis Zachariae ...
Relation IdRELA000000298066
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Is categorie of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015611
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015611
Display NameAMIENS, BM : Cat. 421
Relation IdRELA000000211436
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007655
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007655
Display NameAMSTERDAM, UB : V J 33
Relation IdRELA000000124961
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007674
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007674
Display NameAMSTERDAM, UB : XIII C 22
Relation IdRELA000000125090
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015625
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015625
Display NameANTWERPEN, MPM : M. 450
Relation IdRELA000000211544
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004366
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004366
Display NameARNHEM, OB : 80
Relation IdRELA000000084742
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009808
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009808
Display NameBERN, BB : A 43
Relation IdRELA000000147904
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015538
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015538
Display NameBRUGGE, SB : 473
Relation IdRELA000000210782
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005673
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005673
Display NameBRUGGE, SB : 593
Relation IdRELA000000100295
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012522
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012522
Display NameBRUSSEL, KB : 11456-64
Relation IdRELA000000178886
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014691
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014691
Display NameBRUSSEL, KB : 961-971
Relation IdRELA000000202120
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007816
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007816
Display NameBRUSSEL, KB : IV 425
Relation IdRELA000000126758
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001664
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001664
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 106 (111 E 9 KL)
Relation IdRELA000000046455
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001667
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001667
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 109 (111 E 2 KL)
Relation IdRELA000000046499
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009809
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009809
Display NameEINSIEDELN, SB : 625/292
Relation IdRELA000000147918
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002050
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002050
Display NameERFURT, UB : Dep. Erf. CA Qu. 222
Relation IdRELA000000051729
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005307
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005307
Display NameGAESDONCK, CA : 63
Relation IdRELA000000095708
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008716
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008716
Display NameGENT, RA : Fonds B. nr.4576/2
Relation IdRELA000000136295
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008717
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008717
Display NameGENT, RA : Fonds Rijke Gasthuis nr. 163
Relation IdRELA000000136303
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008801
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008801
Display NameGENT, SA : Stadscharters, reeks 94, nr. 1081
Relation IdRELA000000136891
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009170
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009170
Display NameGOTHA, LB : Chart. A 980
Relation IdRELA000000140310
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005684
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005684
Display NameHAARLEM, SB : 187 C 6
Relation IdRELA000000100432
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008140
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008140
Display NameKASSEL, UB-LMB : Med. Qu. 12
Relation IdRELA000000130422
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004621
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004621
Display NameKOPENHAGEN, KB : GKS 1657 Qu.
Relation IdRELA000000088473
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009299
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009299
Display NameKOPENHAGEN, KB : GKS 227 Fol.
Relation IdRELA000000141744
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015701
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015701
Display NameKOPENHAGEN, UB : AM 820 Qu.
Relation IdRELA000000212192
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009673
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009673
Display NameLONDEN, BL : Add. 22313
Relation IdRELA000000146326
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009695
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009695
Display NameLONDEN, BL : Harley 3747
Relation IdRELA000000146615
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010092
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010092
Display NameLONDEN, MS : 139
Relation IdRELA000000151506
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008537
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008537
Display NameLUXEMBURG, BN : 99
Relation IdRELA000000134536
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012133
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012133
Display NameMADRID, ESCURIAL : lat. N.III.17
Relation IdRELA000000174986
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012110
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012110
Display NameMADRID, ESCURIAL : lat. e.IV.22
Relation IdRELA000000174776
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009849
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009849
Display NameMADRID, ESCURIAL : lat. k.I.2
Relation IdRELA000000148415
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013893
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013893
Display NameNIJMEGEN, RAN : I a 16
Relation IdRELA000000193173
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004497
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004497
Display NameOXFORD, BL : Lat. Misc. e 2
Relation IdRELA000000086855
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004558
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004558
Display NameOXFORD, NC : 312
Relation IdRELA000000087628
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006289
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006289
Display NameOlim LEUVEN, UB : G 143 (verloren)
Relation IdRELA000000108800
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006245
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006245
Display NameOlim LEUVEN, UB : G 34 (verloren)
Relation IdRELA000000108496
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006256
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006256
Display NameOlim LEUVEN, UB : G 65 (verloren)
Relation IdRELA000000108581
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006231
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006231
Display NameOlim LEUVEN, UB : Liber Orat. Fland. (verloren)
Relation IdRELA000000108357
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008732
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008732
Display NameOlim OSNABRÜCK, PRIVÉ : z.s.
Relation IdRELA000000136396
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008608
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008608
Display NameOlim VAN LEEUWEN (Leiden) : z.s.
Relation IdRELA000000135248
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015559
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015559
Display NamePARIJS, BA : 1080
Relation IdRELA000000210992
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013424
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013424
Display NamePARIJS, BA : 709
Relation IdRELA000000188022
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013443
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013443
Display NamePARIJS, BM : 3599
Relation IdRELA000000188199
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006866
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006866
Display NamePARIJS, BN : Franc. 9136
Relation IdRELA000000115629
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011295
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011295
Display NamePARIJS, BN : Franc. 9137
Relation IdRELA000000165658
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005408
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005408
Display NameSTRAATSBURG, BNU : 48
Relation IdRELA000000096952
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005412
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005412
Display NameSTRAATSBURG, BNU : 59
Relation IdRELA000000097002
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001193
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001193
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1355
Relation IdRELA000000039401
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001082
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001082
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 679
Relation IdRELA000000037934
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001083
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001083
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 680
Relation IdRELA000000037943
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001084
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001084
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 681
Relation IdRELA000000037956
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001085
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001085
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 682
Relation IdRELA000000037961
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001086
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001086
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 683
Relation IdRELA000000037967
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001087
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001087
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 684
Relation IdRELA000000037978
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001088
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001088
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 685
Relation IdRELA000000037987
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001089
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001089
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 686
Relation IdRELA000000037999
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001090
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001090
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 687
Relation IdRELA000000038008
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001091
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001091
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 688
Relation IdRELA000000038019
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001092
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001092
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 689
Relation IdRELA000000038040
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010432
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010432
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 690
Relation IdRELA000000155573
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008530
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008530
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 694
Relation IdRELA000000134496
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001094
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001094
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 695
Relation IdRELA000000038060
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000001158
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000001158
Display Namemedische teksten
Relation IdRELA000000005428
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is category of documentation
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000003447
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000003447
Display NameJansen-Sieben 1984
Relation IdRELA000000016109
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003827
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003827
Display Nameartesteksten
Relation IdRELA000000395546
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009241
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009241
Display Namecategoriale aanduidingen
Relation IdRELA000000395545
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Is verwante term of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006066
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006066
Display Nameanatomie
Relation IdRELA000000403779
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006083
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006083
Display Namechirurgie
Relation IdRELA000000400352
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006103
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006103
Display Namediagnose
Relation IdRELA000000393730
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006036
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006036
Display Namedoodstekens
Relation IdRELA000000395723
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006031
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006031
Display Nameflebotomie
Relation IdRELA000000400429
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006034
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006034
Display Namegezondheidsregels
Relation IdRELA000000393277
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006154
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006154
Display Namegezwellen
Relation IdRELA000000406993
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006057
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006057
Display Namegynaecologie
Relation IdRELA000000398757
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006035
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006035
Display Namehematoskopie
Relation IdRELA000000403645
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006182
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006182
Display Namejicht
Relation IdRELA000000392955
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006104
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006104
Display Namekoproskopie
Relation IdRELA000000403294
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006201
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006201
Display Namelaxeervoorschriften
Relation IdRELA000000398829
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006128
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006128
Display Namelepra
Relation IdRELA000000409112
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006133
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006133
Display Namemedici
Relation IdRELA000000397374
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006065
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006065
Display Namemedicinale waters
Relation IdRELA000000398993
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006032
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006032
Display Namemelothesia
Relation IdRELA000000396942
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006042
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006042
Display Namemetrologie
Relation IdRELA000000397026
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006073
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006073
Display Namepest
Relation IdRELA000000400831
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006176
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006176
Display Namepokken
Relation IdRELA000000405395
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006177
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006177
Display Namepols
Relation IdRELA000000404778
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006178
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006178
Display Namepurgeren
Relation IdRELA000000395647
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006155
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006155
Display Nametandheelkunde
Relation IdRELA000000406198
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006040
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006040
Display Nameuroskopie
Relation IdRELA000000395888
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Is bredere term of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004117
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004117
Display NameAntidotarium non Nicolai
Relation IdRELA000000407228
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004120
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004120
Display NameBoec van medicine
Relation IdRELA000000396241
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006041
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006041
Display NameBoec van medicinen in dietsche
Relation IdRELA000000392566
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006092
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006092
Display NameBoeck van Surgien
Relation IdRELA000000393704
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004127
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004127
Display NameChirurgia magna
Relation IdRELA000000399813
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004129
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004129
Display NameChirurgia parva
Relation IdRELA000000406873
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004125
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004125
Display NameChirurgie van Jan Yperman
Relation IdRELA000000399455
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004131
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004131
Display NameDerde Mnl. vertaling van Lanfranc van Milaan: Chirurgia magna
Relation IdRELA000000404738
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004128
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004128
Display NameEerste Mnl. vertaling van Lanfranc van Milaan: Chirurgia magna
Relation IdRELA000000397490
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003947
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003947
Display NameFacies hippocratica
Relation IdRELA000000407028
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004133
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004133
Display NameJonghe Lanfranc
Relation IdRELA000000409101
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004116
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004116
Display NameLeringe van orinen
Relation IdRELA000000405691
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006087
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006087
Display NameMnl. vertaling van Bruno de Longoburgo: Chirurgia magna
Relation IdRELA000000397247
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006085
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006085
Display NameMnl. vertaling van Guido de Cauliaco: Chirurgia
Relation IdRELA000000399993
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006086
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006086
Display NameMnl. vertaling van Henri de Mondeville: Chirurgie
Relation IdRELA000000401297
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004132
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004132
Display NameMnl. vertaling van Lanfranc van Milaan: Chirurgia parva
Relation IdRELA000000405433
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006089
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006089
Display NameMnl. vertaling van Willem van Saliceto: Chirurgia
Relation IdRELA000000401537
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004115
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004115
Display NameMnl. vertalingen van het Antidotarium Nicolai
Relation IdRELA000000398433
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004130
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004130
Display NameTweede Mnl. vertaling van Lanfranc van Milaan: Chirurgia magna
Relation IdRELA000000406039
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004579
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004579
Display NameVan smeinscen lede
Relation IdRELA000000401186
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006094
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006094
Display Namechirurgisch glossarium
Relation IdRELA000000404299
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006096
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006096
Display Namechirurgische recepten
Relation IdRELA000000394155
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006033
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006033
Display Nameiatromathematika
Relation IdRELA000000407439
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006051
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006051
Display Namemedisch glossarium
Relation IdRELA000000398479
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006049
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006049
Display Namemedische recepten
Relation IdRELA000000397181
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006007
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006007
Display Nameziekteprognoses
Relation IdRELA000000392447
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Variation Refslexicons
ebnmlexicons