aflaten

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valueaflaten
Labelaflaten
IdLEXI000000005407
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/7d233d9a-5feb-4b59-9dbd-8e39f78aedfe
Deletedno
Relation Count 160
Properties
Relations
Is categorie of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018827
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018827
Display Name... dat oflaet der heiliger stat Jherusalem Ende die heilige steden int heilige lant ...
Relation IdRELA000000296384
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014135
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014135
Display Name... den aflaet van Jherusalem ende vander heiliger steden
Relation IdRELA000000281316
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022324
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022324
Display Name... die gracien ende aflaeten vander heiliger orden vanden heyligen graeve ons lieven heren van Jheruzalem
Relation IdRELA000000309381
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018828
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018828
Display Name... die heilige stede die welke men siet ende versuect int heilige lant over meer tot Jherusalem ende opten wech daer omtrent
Relation IdRELA000000296388
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018825
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018825
Display Name... die pelgrymagien des heiligen lands ende die aflaten die daer toe van den paus Silvester gegeven syn ...
Relation IdRELA000000296376
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040324
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040324
Display Name... een ghebet dat ghemaect is in die eren ons heren aenschijn ende Johannes die XXII paeus heeft ghegeven alle kersten menschen alsoe dicke alssijt lesen mit berouwe hore sonden van ghesetter penitencien III C dagen aflaets ende also menich karijn
Relation IdRELA000000381178
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040328
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040328
Display Name... men vint bescreven alsoe wie dit ... ghebet leset voir dat crucifix of gehoechenisse des lidens Christi die verdient III M jaer aflaets ghegheven van die vierde paeus Bonifacio
Relation IdRELA000000381193
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018823
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018823
Display Name... oracien die men leist up alle devote plaetsen die staen binder stede van Jherusalem
Relation IdRELA000000296368
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040326
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040326
Display Name... so wie dit ghebet leset die heeft van Sinte Pieter III C jaer aflaets ende van XXX paeuse van elc C jaer ende van XXX biscoppen een yghelic XL daghen aflaets. Die paeus Innocencius heeft dit confirmiert ende gheeft daer toe II C jaer ende ander verdienste syn hier to
Relation IdRELA000000381184
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040335
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040335
Display Name... soe wie sinte Jan ewangeli leset of hoert lesen ende alsmen seit Et verbum caro factum est sijn knyen bughet of ynnichlic mitten hoestie neighet die verdient van paeus Clemens dy Vyfte een jaer aflaets ende XL daghen
Relation IdRELA000000381214
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018830
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018830
Display Name... van den aflate van den hilligen lande
Relation IdRELA000000296397
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022365
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022365
Display NameAflaat voor Onze-Lieve-Vrouwe-van-de-Potterie te Brugge
Relation IdRELA000000309520
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022366
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022366
Display NameAflaat voor St. Goedele-kerk te Brussel
Relation IdRELA000000309523
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022391
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022391
Display NameAflaat voor St. Leonard in Zoutleeuw
Relation IdRELA000000309615
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022411
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022411
Display NameAflaat voor de Arme (?) Klaren van Brussel
Relation IdRELA000000309681
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022407
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022407
Display NameAflaat voor de Kartuizers van Koningsdal (Gent)
Relation IdRELA000000309667
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022408
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022408
Display NameAflaat voor de begijnen van S. Catharina te Diest; Lat.
Relation IdRELA000000309672
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022363
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022363
Display NameAflaat voor de cisterciënzerinnen van Herkenrode, uitgegeven door het pauselijk hof van Avignon
Relation IdRELA000000309514
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022406
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022406
Display NameAflaat voor de kapittelkerk van Dinant
Relation IdRELA000000309664
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022410
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022410
Display NameAflaat voor de kerk van S. Martinus te Halle
Relation IdRELA000000309678
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022364
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022364
Display NameAflaat voor de kerk van St. Catharina van Maaseik
Relation IdRELA000000309517
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022409
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022409
Display NameAflaat voor het Vrouwenconvent het Rondeel (Zutphen)
Relation IdRELA000000309675
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022412
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022412
Display NameAflaat voor hospitaal en kapel van de Heilige Geest in Dikssmuide
Relation IdRELA000000309684
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021396
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021396
Display NameAflaatbrief, later bij het handschrift gebonden
Relation IdRELA000000306059
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037296
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037296
Display NameAflaten van de Orde der H. Maagd
Relation IdRELA000000371809
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018826
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018826
Display NameAflaten verbonden aan pelgrimsreis naar het heilige land
Relation IdRELA000000296380
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028966
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028966
Display NameDat aflaet des hilighen oerdens Sante Salvatoris anders ghenoemt Sancte Birgitten tot Marien toe Kampen
Relation IdRELA000000339130
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028477
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028477
Display NameDat beginsel ende oerspronck der vergaderinghe der devoter beghinen ende des beghijnhoefs. Aflaten gegeven aan het begijnhof van Diest; Mnl.
Relation IdRELA000000336849
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037304
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037304
Display NameDen aflaet van der gulden onser vrouwen [der bruederscap ofte ghilden onser liever vrouwen in der kerken Sinte Johans ewangelisten tot shertogenbosch] Ghegeven toe Bononien in den jare 1436
Relation IdRELA000000371824
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037313
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037313
Display NameDit is dat oflaet vanden wapenen ons heren
Relation IdRELA000000371845
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042380
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042380
Display NameDit synt alsulcke aflaten gracien ende genaden ...
Relation IdRELA000000387946
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037303
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037303
Display NameDocumenten betreffende de Karthuizernonnen in Brugge, o.a. aflaatbrief uit 1524.
Relation IdRELA000000371822
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029237
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029237
Display NameGebed, verwant aan Mnl. vertaling van O Nuda humanitas
Relation IdRELA000000340189
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040334
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040334
Display NameItem die dit ghebet leset alsmen dat heilighe sacrament opboert die verdient III C daghen aflaets
Relation IdRELA000000381211
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022344
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022344
Display NameSommige privilegien ende aflaten ghegeven van veel pausen welke gevonden sijn inden paeuseliken registeren uutgetogen doir den eerwerdigen vader ende meester broeder Marcus
Relation IdRELA000000309440
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004497
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004497
Display NameTwee aflaatbrieven; Mnl.
Relation IdRELA000000243229
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037308
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037308
Display NameVan dat aflaet daer christus die heilige kerck mede begheeft ende rijck maect
Relation IdRELA000000371833
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037315
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037315
Display NameVan de aflaeten der Regulieren van de Congregatie van Windesem. Etc. (?)
Relation IdRELA000000371849
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018800
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018800
Display NameVanden pardoene dat tAken es XV daghen lanc ...
Relation IdRELA000000296279
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037309
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037309
Display NameZes artikelen met gebeden over hoe men zich gedragen moet tijdens de mis. Aflaten verleend door paus Paulus de vijfde, in de canonisatie van Sinte Carolus Boromeus.
Relation IdRELA000000371836
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Is categorie of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003362
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003362
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 F 1
Relation IdRELA000000070670
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015494
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015494
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 58
Relation IdRELA000000210396
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009250
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009250
Display NameBRUGGE, PM : Onze-Lieve-Vrouwe-van-de-Potterie inv. K.A.P. 1
Relation IdRELA000000141189
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009241
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009241
Display NameBRUGGE, PM : z.s
Relation IdRELA000000141060
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009259
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009259
Display NameBRUGGE, RA : Charter met blauw nummer 11669
Relation IdRELA000000141243
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009251
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009251
Display NameBRUSSEL, ARA : Kerkelijk Archief 966/32 bis
Relation IdRELA000000141195
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009258
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009258
Display NameBRUSSEL, ARA : Kerkelijke archieven 13163
Relation IdRELA000000141238
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009255
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009255
Display NameBRUSSEL, ARA : Kerkelijke archieven 13722 bis
Relation IdRELA000000141223
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009257
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009257
Display NameBRUSSEL, ARA : Kerkelijke archieven 3066
Relation IdRELA000000141233
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009252
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009252
Display NameBRUSSEL, ARA : Oud archief van Sint-Goedele 268
Relation IdRELA000000141200
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009242
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009242
Display NameBRUSSEL, ARA : Oud archief van Sint-Goedele 631
Relation IdRELA000000141064
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015492
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015492
Display NameBRUSSEL, KB : II 1736
Relation IdRELA000000210378
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011416
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011416
Display NameBRUSSEL, KB : II 2795
Relation IdRELA000000166918
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009254
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009254
Display NameGENT, RA : Fonds Sint-Baafs, Kartuizers Gent 18
Relation IdRELA000000141210
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009240
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009240
Display NameMAASEIK, MA : z.s.
Relation IdRELA000000141055
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009253
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009253
Display NameNAMEN, RA : Archives ecclésiastiques 311, Chapitre Notre-Dame de Dinant 1
Relation IdRELA000000141205
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015495
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015495
Display NameOlim GASPAROLI (Antwerpen) : Cat. 1823, nr. 190
Relation IdRELA000000210402
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006290
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006290
Display NameOlim LEUVEN, UB : G 144 (verloren)
Relation IdRELA000000108804
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009239
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009239
Display NameSINT-TRUIDEN, PMRK : KPL/sd/251
Relation IdRELA000000141049
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009256
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009256
Display NameZUTPHEN, RAZ : Archief van het Vrouwenconvent
Relation IdRELA000000141228
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000001154
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000001154
Display Nameaflaten
Relation IdRELA000000005407
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009244
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009244
Display Nametrefwoorden
Relation IdRELA000000395767
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Is verwante term of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005165
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005165
Display NameGebed over het lijden van Jezus, geopenbaard aan paus Silvester
Relation IdRELA000000398132
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007605
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007605
Display NameMnl. vertaling van Ave Regina celorum, in proza
Relation IdRELA000000398579
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009168
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009168
Display Nameaflaatgebeden
Relation IdRELA000000398937
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Is trefwoord of documentation
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000006255
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000006255
Display NameHooft 1935
Relation IdRELA000000022341
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000054
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000006252
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000006252
Display NameRemy 1928
Relation IdRELA000000022333
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000054
Order 0
Is bredere term of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005085
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005085
Display NameAflaat van Portiuncula
Relation IdRELA000000398697
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005096
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005096
Display NameAflaet der heiliger stat Jherusalem ende des berchs van Calvarien
Relation IdRELA000000405038
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005406
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005406
Display Nameaflaten van de kerken van Rome
Relation IdRELA000000396012
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014705
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014705
Display Name(Rubriek) "Alle die gone die horen ofte lezen deze bedinghe Si mogher mede winnen VII jaer pardoens ende vier carinen quite vanden paeus Bonefacius die hi daer gaf ende conformeerde met goeder herten. nu hoorter naer met groter neerensten van herten"
Relation IdRELA000000283000
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025147
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025147
Display Name(Rubriek) Hier beghinnen ghebenedijnghen tot onsen lieven heere van sijnre passien om vergiffenisse te vercrijghen van sonden die wij met onsen leden bij sonder begaen hebben Ende soe wijse leest dachlijcks met ijnnigher harten ende aendacht die leet af XXX iaeren, leest met devotien
Relation IdRELA000000321620
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027737
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027737
Display Name... V schone gebeden, die men leesen sal voer dat crucifix ons Heeren, ende men verdient V duysent iaeren aflaets ende seven karener
Relation IdRELA000000333731
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039744
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039744
Display Name... die fondamente vanden oflaten
Relation IdRELA000000379376
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029228
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029228
Display Name... een ghebet dat ghemaket is in die eren ons heren aenschijn
Relation IdRELA000000340150
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027549
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027549
Display Name... een goede oracie toeten weerdighen loofde ende aenschijn ende anderen leden Christi Ende soe wiese met devoter aendacht leest ...
Relation IdRELA000000333053
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028189
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028189
Display Name... een goet ghebet dat ghemaect is in die ere ons heren aenschijn ende Johannes die paeus die XXII heeft ghegheven ... CCC daghen aflaets ...
Relation IdRELA000000335664
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027550
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027550
Display Name... een schoen gebet totten gecroenden hoefde ons heren Jhesu Criste ghebenedijt ende voert alle den leden. Daer is seer veel aflaets toe gegeven ..."
Relation IdRELA000000333057
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018829
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018829
Display Name... hoe hem een geestelic pelgrim houden sel
Relation IdRELA000000296393
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027042
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027042
Display NameAflaatgebed
Relation IdRELA000000330937
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027039
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027039
Display NameAflaatgebed tot Jezus aan het kruis, met in rubriek voorgeschiedenis van het gebed dat in het jubeljaar 1300 zou zijn afgekondigd
Relation IdRELA000000330922
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038900
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038900
Display NameAflaatgebed van paus Calixtus
Relation IdRELA000000376599
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031453
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031453
Display NameAflaatgebed, op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000349758
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031071
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031071
Display NameAflaatgebed; Mnl.
Relation IdRELA000000348168
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031451
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031451
Display NameAflaatgebeden
Relation IdRELA000000349750
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025154
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025154
Display NameAflaatgebeden met drie Pater nosters
Relation IdRELA000000321641
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031628
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031628
Display NameAflaatgebeden voor de heilige plaatsen in Jerusalem
Relation IdRELA000000350481
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021216
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021216
Display NameAflaatkalender
Relation IdRELA000000305346
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028209
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028209
Display NameAlsoe dick alsmen dese groete leest totter elevacien in der missen of voer een crucifix in den kerken in werdicheit van ons heren aenschijn die verdient XL dusent jaer aflaets
Relation IdRELA000000335717
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027874
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027874
Display NameAlsoe dicke alsmen dit naevolghende ghebedeken leest, soe heeft men twee dusent jaer aflaets
Relation IdRELA000000334340
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028190
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028190
Display NameBonifacius die paeus heeft ghegheven twe hondert jaer ende XL daghen ende Innocencius drie honder jaer ende XL daghen ende veel ander paussen ende prelaten ... Ende dit mach een mensche verdienen voer een vronica van Romen. Ghebet
Relation IdRELA000000335667
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039481
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039481
Display NameBul tot het verlenen van aflaten
Relation IdRELA000000378403
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028201
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028201
Display NameDe paus Johannes de tweentweyntichste geeft allen die genen die deze voerscreven gebede lesen met devocien voor dat beeld des aenschins Christi oft V pater noster die niet en can lesen ...
Relation IdRELA000000335692
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037300
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037300
Display NameDeclaratie van aflaten
Relation IdRELA000000371816
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028155
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028155
Display NameDese bedinghe gaf ende maecte die twalefste paeus Jan. Ende die paeus die na hem quam confermeerdese Ende soe wie ... dat vronica aensiet die ... XL dahge van dootliken sonden ende dusent daghe van daghelicschen sonden vry
Relation IdRELA000000335562
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015009
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015009
Display NameDie dit ... ghebet leest die es verdienende hondert duysent jaer aflaets ende twintich carenen daer toe seyt Jan Guldemont ...
Relation IdRELA000000283918
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025376
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025376
Display NameDie dit leist met devotien hi heft VI (M) ende VI dagen pardoens
Relation IdRELA000000322448
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021429
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021429
Display NameDie dit spreect hi heift VI M ende V C ende VII dagen oflaets
Relation IdRELA000000306177
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028186
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028186
Display NameDie paus Jan die twientwintichste gheeft vander gracien gods alden ghenen die dit ghebet leest of die niet lesen en can spreken V pater noster ...
Relation IdRELA000000335654
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028185
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028185
Display NameDie paus Johannes die XXII geeft alle den ghenen die dese naegescreven gebede leest met devocien voer dat beelt ende aensycht Christi of vyf pater noster die neit lesen en kunnen X dusent iaer aflaet
Relation IdRELA000000335650
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027063
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027063
Display NameDie voerscreven Julius heeft verleent allen den ghenen die dese naevolghende oratie Lesen ter eeren onser Liever Vrouwen met berou van hertter verghiffenisse alder sonden
Relation IdRELA000000331013
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031427
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031427
Display NameDit gebed sal men lesen inder tegenwoerdicheit der begravenre doden ende opten kerckhof. Endie paeuwes Innocencius hevet tot desen gebede gegeven drie iaer aflaets in verlatenisse hoerre ingesetter penitencien
Relation IdRELA000000349652
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028178
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028178
Display NameDit gebet heft gemaect die paus Johannes so wie dit gebet leest over die figuer des aensichs Christi die verdient X dusent jaer aflaets
Relation IdRELA000000335632
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040184
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040184
Display NameDit ghebet brochte die enghel den heilighen paeus Sancte Silvester
Relation IdRELA000000380761
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027938
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027938
Display NameDit ghebet sende een paeus eenre keyserinne ende CCC daghen oflaets daer mede
Relation IdRELA000000334614
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040195
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040195
Display NameDit navolghende ghebet staet ghescreven tot Sint Jans te Latranen in een steen ghehouwen mit gulden letteren
Relation IdRELA000000380794
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027058
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027058
Display NameDit op die knien gelesen verdientmen LXXX(M) Jaer aflaets van dootsonden
Relation IdRELA000000330995
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038965
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038965
Display NameGebed op naam van Bonifacius, met aflaten
Relation IdRELA000000376768
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027565
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027565
Display NameGebed ter ere van de ledematen van Jezus, met aflaat van paus Benedictus
Relation IdRELA000000333116
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027038
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027038
Display NameGebed tot Jezus aan het kruis, met in rubriek voorgeschiedenis van het gebed dat in het jubeljaar 1300 zou zijn afgekondigd
Relation IdRELA000000330918
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021426
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021426
Display NameGebed tot Jezus aan het kruis, met in rubriek voorgeschiedenis van het gebed dat in het jubeljaar 1350 zou zijn afgekondigd
Relation IdRELA000000306167
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025091
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025091
Display NameGebed tot Maria met aflaat van paus Innocentius en exempel over in zielennood verkerende abdis die dit gebed uitsprak; Mnl.
Relation IdRELA000000321415
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031358
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031358
Display NameGebed tot Maria, met aflaat
Relation IdRELA000000349360
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027004
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027004
Display NameGebed tot S.Maria, met aflaat
Relation IdRELA000000330799
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027210
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027210
Display NameGebed tot de H.Maagd
Relation IdRELA000000331561
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027773
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027773
Display NameGebed tot de wapenen van Christus
Relation IdRELA000000333870
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027573
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027573
Display NameGebed tot het gekroonde hoofd van Jezus, met aflaat
Relation IdRELA000000333143
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031424
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031424
Display NameGebeden tot de lijdenswerktuigen van Christus op naam van Gregorius, met rubriek over de aflaten aan deze gebeden
Relation IdRELA000000349640
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010564
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010564
Display NameGebeden tot de lijdenswerktuigen van Christus op naam van Gregorius, met rubriek over de aflaten aan deze gebeden gehecht
Relation IdRELA000000267949
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042105
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042105
Display NameH. Kruisgetijden met rubriek over de hierbij behorende aflaten
Relation IdRELA000000387133
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028184
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028184
Display NameInnocencius die derde paeus heeft ghegeven in den die dit naevolghende ghebet leset in teghenwoerdicheyt Veronica III jaer aflaets
Relation IdRELA000000335647
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010561
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010561
Display NameItem Julius die tweedde paus heeft ghegheven allen den ghenen die dese thien ghebeden lesen sullen met thien pater nosteren ende X Ave Marien voer die wapenen ons heeren Jhesu Christe hondert ende lxxxiiij duysent jaeren aflaets ...
Relation IdRELA000000267939
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025532
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025532
Display NameItem degene de dyt gebet sprecken so vake als se doen dat mogen se vordeynen XXIII (M) jaer aflates unde is ser krechtich unde guet te lesen.
Relation IdRELA000000322949
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028180
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028180
Display NameJohannes die XXIIe paeus hevet ghegeven die dit gebet sprect in yeghenwoerdigheyt veronica X dusent daghen aflaets
Relation IdRELA000000335638
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028160
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028160
Display NameJohannes papa XXIIus consessit cuicumque dicenti hanc oracionem X(M) dierum Indulgenciarum et successor ejus hoc confirmavit
Relation IdRELA000000335579
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042053
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042053
Display NameKorte kruisgetijden met aflaat
Relation IdRELA000000386974
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040187
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040187
Display NameKorte offergebeden, o.a. een aflaatgebed (hier beschreven)
Relation IdRELA000000380768
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037299
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037299
Display NameLijst van aflaten
Relation IdRELA000000371814
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027000
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027000
Display NameMnl. vertaling van Ave Regina celorum
Relation IdRELA000000330784
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027572
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027572
Display NameMnl. vertaling van Salve tremendum caput nostri Salvatoris, met aflaat
Relation IdRELA000000333138
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027531
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027531
Display NameMnl. vertaling van Salve tremendum caput nostri Salvatoris, met aflaat van S.Petrus en paus Innocentius IV
Relation IdRELA000000332992
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027546
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027546
Display NameMnl. vertaling van Salve tremendum caput nostri Salvatoris, met aflaat van paus Innocentius IV
Relation IdRELA000000333041
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031428
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031428
Display NameMnl. vertaling van het begin van van evangelie van Johannes
Relation IdRELA000000349658
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022093
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022093
Display NameMnl. vertaling van het gebed Obsecro te, in proza, met rubriek over aflaat van paus Innocentius
Relation IdRELA000000308558
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028187
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028187
Display NamePaus Jan die XXIIste heeft ghegheven M daghe aflaets al den genen die buten dootsonden sien ... die dit gebet leset ...
Relation IdRELA000000335658
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027561
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027561
Display NameSchone grueten totten leden ons heren, daer toe groten aflaet is gegeven
Relation IdRELA000000333100
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026997
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026997
Display NameSoe dickwils alsmen dit Leest dese oratie voor dat heijlich cruijs soe verdientmen M daghen afflaets
Relation IdRELA000000330772
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028170
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028170
Display NameSoe wie dit gebet alle dagen met aendacht ende met berouwen synre sunden leest tot dat aensicht christi ... verdient telcken mael X(M) jaer aflaets
Relation IdRELA000000335607
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014589
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014589
Display NameSoe wie dit gebet leest voer den h. cruce die verdient XXX jar aflaets
Relation IdRELA000000282615
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028217
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028217
Display NameSoe wie dit gebet mit ynnicheit sijns herten leset ende mit ghewaer rouw van sijn sonden die verdient al dat oflaet van roemen van tryer Ende groete gracie
Relation IdRELA000000335745
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027770
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027770
Display NameSoe wie dit ghebet devotelic leest die verdient tot elcke reys hondert dusent jaer oflaets ende XC kareren
Relation IdRELA000000333856
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028154
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028154
Display NameSoe wie dit navolghende ghebet leest voer een veronica die verdient X (M) daghen aflaets ghegheven vanden paeus Johannes die XXIIste ghebet
Relation IdRELA000000335558
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027784
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027784
Display NameTot desen drie bedinghen staen XLVI(n) jaer aflaets
Relation IdRELA000000333918
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025152
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025152
Display NameTot desen drie gebedekens sijnt XL dage aflaets
Relation IdRELA000000321634
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027900
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027900
Display NameTot desen ghebedeken heeft die Paus Bonifacius seven dusent jaer aflaets ghegeven
Relation IdRELA000000334425
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027783
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027783
Display NameTot deser navolghender bedinghen staen LXXX(n) jaren aflaets
Relation IdRELA000000333914
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037301
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037301
Display NameVan oflaet ende van alrehande saken die totten oflaet behoeren of dienende sijn
Relation IdRELA000000371818
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027002
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027002
Display NameVan sinte Anna
Relation IdRELA000000330791
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027365
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027365
Display NameVan sinte Herasmus
Relation IdRELA000000332225
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037314
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037314
Display NameVanden aflaet der regulieren (van Windesheim)
Relation IdRELA000000371847
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028156
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028156
Display Nameeen ghebet dat ghemaect is in die eren ons heren aenschijn ende Johannes die paeus Jan die XXII heeft ghegheven alle kersten menschen alsoe dicke als sijt lesen mit berouwe van horen sonden van ghesetter CCC daghen aflaets ende alsoe menich karijn
Relation IdRELA000000335566
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons