aflaten van de kerken van Rome

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valueaflaten van de kerken van Rome
Labelaflaten van de kerken van Rome
IdLEXI000000005406
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/eb33cef9-d054-4df9-828e-aee2dee7a6ed
Deletedno
Relation Count 29
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000001153
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000001153
Display Nameaflaten van de kerken van Rome
Relation IdRELA000000005406
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is genormaliseerd of documentation
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000004168
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000004168
Display NameKist 1835
Relation IdRELA000000017694
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000045
Order 0
Lex has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000079
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000079
Display NameJansen-Sieben 1989
Relation IdRELA000000396009
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.130-131 en p.326.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000004168
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000004168
Display NameKist 1835
Relation IdRELA000000396010
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextEditie (van verschillende teksten):
Post Text; Van Heel: Maria in Galilea 1938, p.40-48, 76-83.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005407
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005407
Display Nameaflaten
Relation IdRELA000000396012
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009241
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009241
Display Namecategoriale aanduidingen
Relation IdRELA000000396011
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016243
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016243
Display Name"Vanden oflaet der heyligher stat van Romen datmen tot allen stacien verdienen mach ..."
Relation IdRELA000000288111
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016242
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016242
Display Name... dat roemsche oflaet dat die paeus Eugenius quartus ghegeven heeft den capittel van Wynsym ...
Relation IdRELA000000288108
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016248
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016248
Display Name... de beredynge aflaet to bidden in den seven kerken van Romen ...
Relation IdRELA000000288131
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016230
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016230
Display Name... die VII hoeftkercken van Romen
Relation IdRELA000000288070
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016251
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016251
Display Name... die bulle vanden nagescreven oflaten ...
Relation IdRELA000000288141
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016237
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016237
Display Name... die stacie ende aflaten die bijnnen der stat van Romen inden seven kercken te verdienen is
Relation IdRELA000000288092
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016236
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016236
Display Name... die stacien ende oflaten van Romen
Relation IdRELA000000288089
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016235
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016235
Display Name... die stacien van Romen die op sekere tyden des jaers vallen na dat paeschen comt ende diemen inden calengier op haer hoochtijden niet tekenen en mach en dit sijn die stacien die sint Gregorius ende sijn navolgers ingeset hebben
Relation IdRELA000000288086
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016241
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016241
Display Name... vanden aflate van Rome
Relation IdRELA000000288105
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031629
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031629
Display NameAflaten van de zeven kerken in Rome
Relation IdRELA000000350483
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016247
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016247
Display NameBeschrijving en aflaten van de kerken van Rome
Relation IdRELA000000288128
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016246
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016246
Display NameBeschrijving van de kerken van Rome en de aflaten
Relation IdRELA000000288125
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016232
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016232
Display NameDe VII hooftkeercken van Roeme
Relation IdRELA000000288076
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016238
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016238
Display NameDe aflaten van de kerken van Rome
Relation IdRELA000000288096
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016233
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016233
Display NameDe aflaten van de zeven kerken van Rome
Relation IdRELA000000288079
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016231
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016231
Display NameDie stacien ende aflaten van Romen
Relation IdRELA000000288073
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037311
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037311
Display NameDit ys dat affelat dat tho rome yst in dese na geschreven kerken
Relation IdRELA000000371841
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016245
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016245
Display NameEen devote manier om te visiteren die VII kercken van Roomen
Relation IdRELA000000288122
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025168
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025168
Display NameAflaatgebed van de kerk Sint Jan van Lateranen te Rome
Relation IdRELA000000321700
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons