Mnl. vertalingen van het gebed Dominus non sum dignus

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueMnl. vertalingen van het gebed Dominus non sum dignus
LabelMnl. vertalingen van het gebed Dominus non sum dignus
IdLEXI000000005199
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/3fff693e-4187-4524-b564-6729d9d09bc7
Deletedno
Relation Count 67
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000001058
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000001058
Display NameMnl. vertalingen van het gebed Dominus non sum dignus
Relation IdRELA000000005199
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Has relaties overig
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003772
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003772
Display NameHenricus Suso
Relation IdRELA000000393906
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004030
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004030
Display NameHorologium aeternae sapientiae
Relation IdRELA000000393907
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextVan de verschillende redacties zijn er een aantal met een excerpt uit
Post Text II, 4
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 1
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009242
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009242
Display NameMnl. genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000393908
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004655
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004655
Display Namecommuniegebeden
Relation IdRELA000000393910
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003981
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003981
Display Nameprozatekst
Relation IdRELA000000393909
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004156
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004156
Display Name... den .vii. psalm vanden h. sacrament Ende elck goet cristen mensche sal hem pijnen desen te leesen eer dat hij ten heijligen sacrament sal gaen
Relation IdRELA000000241746
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004129
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004129
Display Name... den seven salm vanden heiligen sacrament desen leeset eer du ten heiligen sacrament gaetste
Relation IdRELA000000241650
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004044
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004044
Display Name... die seven psalmen die men lesen sal alsmen ten heiligen sacrament sal gaen
Relation IdRELA000000241369
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014847
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014847
Display Name... ghebede die men sel lesen eermen dat sacrament ontfang
Relation IdRELA000000283419
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004145
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004145
Display Name... ghebet van sacrament
Relation IdRELA000000241700
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014839
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014839
Display NameAls men dat heilich sacrament ontfaen wil
Relation IdRELA000000283401
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016424
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016424
Display NameAls men gaet totten heiligen sacrament
Relation IdRELA000000288699
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014844
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014844
Display NameAlsmen dat sacrament ontfanct
Relation IdRELA000000283412
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024468
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024468
Display NameAlstu gaen wilste totten heiligen sacramente
Relation IdRELA000000318812
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014841
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014841
Display NameAlstu gaeste ten heiligen sacrament
Relation IdRELA000000283405
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041422
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041422
Display NameAlstu gaet totten outaer
Relation IdRELA000000384879
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004148
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004148
Display NameAlstu ten heiligen sacrament gaen wilste soe les dit ghebet
Relation IdRELA000000241709
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014850
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014850
Display NameAnte communionem
Relation IdRELA000000283429
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041467
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041467
Display NameAstu comes ten outaer soe lese dese bedinghe
Relation IdRELA000000385016
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024903
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024903
Display NameCommuniegebed
Relation IdRELA000000320592
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041396
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041396
Display NameCommuniegebed, Mnl. vert. van Dominus non sum dignus
Relation IdRELA000000384795
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014848
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014848
Display NameDie seven psalm vanden heiligen sacrament
Relation IdRELA000000283422
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014851
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014851
Display NameDit ... gebet selstu driewerf spreken ...
Relation IdRELA000000283431
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014852
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014852
Display NameDit ... ghebet selstu lesen voer dattu dat heilighe sacrament ontfaes
Relation IdRELA000000283433
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040553
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040553
Display NameDit gebet saltu lesen alstu ten hiligen sacramente gaen wilt
Relation IdRELA000000381869
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040372
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040372
Display NameDit ghebet soele ghi lesen als ghi toe den altaer gaen om dat hillighe sacrament te ontfane
Relation IdRELA000000381345
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027069
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027069
Display NameDit naevolghende veersken suldij drije werven lesen recht eer gij dat weerdich heijlich sacrament ontfaet
Relation IdRELA000000331031
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021165
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021165
Display NameDit navolgende versken suldi drijwerf segghen eer ghi ten heilighen sacrament gaet
Relation IdRELA000000305186
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032117
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032117
Display NameDit salmen driewerf lesen eermen tsacrament ontfaen sal
Relation IdRELA000000352585
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029040
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029040
Display NameDit salstu dencken alstu vaste gaeste totten weerden heiligen hogen sacrament
Relation IdRELA000000339400
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014853
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014853
Display NameDit veersken zecht driewarven eer dat ghij ghaet ten heleghen sacramente
Relation IdRELA000000283435
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021250
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021250
Display NameDit versken zegt driemael eer dat ghi gaet ten heiligen sacramente
Relation IdRELA000000305464
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014842
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014842
Display NameDit zalmen lesen alsmen thelighe sacrament ontfaet
Relation IdRELA000000283407
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014822
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014822
Display NameEen ander gebet eer men dat sacrament ontfanct
Relation IdRELA000000283344
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021196
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021196
Display NameEen ander ghebet
Relation IdRELA000000305281
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014845
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014845
Display NameEen ander ghebet vanden sacramente eerstu ontfanghet
Relation IdRELA000000283414
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016423
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016423
Display NameEen gebet vanden hiligen sacramente alsment ontfangen sal
Relation IdRELA000000288696
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014854
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014854
Display NameEermen totten heilighen sacr. gaet
Relation IdRELA000000283438
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014835
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014835
Display NameGhebet
Relation IdRELA000000283391
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040311
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040311
Display NameGhebet alstu ten heylighen sacrament wilste gaen
Relation IdRELA000000381137
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014833
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014833
Display NameHere Jhesu Criste, ic en bins niet weerdich dattu gaeste onder mijn dack, mer betrouwende ..."
Relation IdRELA000000283385
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014823
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014823
Display NameInden toeganc denct dit
Relation IdRELA000000283346
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014849
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014849
Display NameItem vur der ontfenckenisse des heiligen sacraments
Relation IdRELA000000283426
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014834
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014834
Display NameLeest dan dit
Relation IdRELA000000283388
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004147
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004147
Display NameMnl. vertaling van het gebed Dominus non sum dignus
Relation IdRELA000000241706
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014821
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014821
Display NameMnl. vertaling van het gebed Dominus non sum dignus met excerpt uit Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae
Relation IdRELA000000283341
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004151
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004151
Display NameNader ontfanckenisse
Relation IdRELA000000241723
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004150
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004150
Display NameNoch een ander ghebet
Relation IdRELA000000241720
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016425
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016425
Display NameNoch vanden heiligen sacramente een gebet
Relation IdRELA000000288702
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004155
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004155
Display NameVoer de ontfanghenesse des heilighen sacraments
Relation IdRELA000000241744
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014760
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014760
Display NameVoer der ontfanghenisse
Relation IdRELA000000283175
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons