Gulden litanie van het lijden ons heren

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueGulden litanie van het lijden ons heren
LabelGulden litanie van het lijden ons heren
IdLEXI000000005106
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/2e9f6fbf-d42e-459c-9368-c89c53b6c985
Deletedno
Relation Count 55
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000001038
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000001038
Display NameGulden litanie van het lijden ons heren
Relation IdRELA000000005106
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Lex has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000052
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000052
Display NameMeertens 1930-1934
Relation IdRELA000000402499
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.133-134; Kors 1991, p.87.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Has verwante term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005102
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005102
Display Namelijden van Jezus
Relation IdRELA000000402498
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009242
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009242
Display NameMnl. genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000402500
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005473
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005473
Display Namelitanie
Relation IdRELA000000402502
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003981
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003981
Display Nameprozatekst
Relation IdRELA000000402501
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021595
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021595
Display Name... dese ... letanien heeft gemaect een devoet heilich mensche vander genaden des geests ende ingheven des heiligen geestes genoemt Magdalena ...
Relation IdRELA000000306789
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014324
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014324
Display Name... die gulden letanien
Relation IdRELA000000281860
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014329
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014329
Display Name... die gulden letanien diemen voer die siecken lesen sal
Relation IdRELA000000281874
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014328
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014328
Display Name... die gulden letanien vanden levene ende passie ons liefs heeren ...
Relation IdRELA000000281871
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014315
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014315
Display Name... die gulden letanien vander passien ons heeren Jhesu Criste ...
Relation IdRELA000000281835
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014318
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014318
Display Name... die gulden letanye ...
Relation IdRELA000000281843
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014311
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014311
Display Name... die gulden letanye des levens ende des lijdens Cristi
Relation IdRELA000000281823
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014296
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014296
Display Name... die gulden letanyea vanden liden ons heren Jhesus Cristus ...
Relation IdRELA000000281790
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014300
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014300
Display Name... die gulden letanyen vanden leven ende passien ende verrisenissen one heren ...
Relation IdRELA000000281799
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014229
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014229
Display Name... die gulden letanyen vanden lyden Christi
Relation IdRELA000000281611
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014890
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014890
Display Name... die gulden lettennyen ...
Relation IdRELA000000283540
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027073
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027073
Display Name... die letanien vanden levene ende passie ons heeren Jhesu Criste ghelijck als God die selve met ghescrifte geoppenbaert heeft tot heijl ende salicheijt van allen menschen
Relation IdRELA000000331043
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014312
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014312
Display Name... die letanien vander weerdigher passien ons lieven heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000281826
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014319
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014319
Display Name... ter eeren Gods die gulden letanien vanden leven ende lijdenn ...
Relation IdRELA000000281846
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014322
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014322
Display Name... ter eeren gods die gulden letanie vanden leven ende passie ons liefs heeren ...
Relation IdRELA000000281853
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014327
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014327
Display Name... ter eeren gods die gulden letanien die vanden leven ende passien ons heren Jhesu Cristi ghelijcse god selve gheopenbaert het tot heyl ende salicheit alle der werelt
Relation IdRELA000000281869
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014283
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014283
Display Name... ter eren gades dye gulden letanyen vanden leven ende passye ons l. heren ...
Relation IdRELA000000281754
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014299
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014299
Display Name... ter eren gods die gulden letanien vanden leven ende passie ons liefs heren ...
Relation IdRELA000000281797
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014295
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014295
Display NameDese ... letanien heeft gemaect een devoet heilich mensche van genaden ende ingheven des heligen geest genomt Magdalena ...
Relation IdRELA000000281787
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014285
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014285
Display NameDese ... letanien hevet gemaect een devoet heilich mensche van genaden ende ingevinge des heiligen geestes genoemt Magdalene ..."
Relation IdRELA000000281760
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014284
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014284
Display NameDese letanie hevet gemaect ene devoet heilich mensche van genaden ende ingevynge des helligen geestes genoemt Magdalena
Relation IdRELA000000281757
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014303
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014303
Display NameDie gulde letenien vander passien ons heren
Relation IdRELA000000281806
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014313
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014313
Display NameDie gulden letanien
Relation IdRELA000000281829
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014294
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014294
Display NameDie gulden letanye vanden leven ende lijden ons heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000281785
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014310
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014310
Display NameDie gulden letanyen
Relation IdRELA000000281821
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014291
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014291
Display NameDie gulden letanyen vanden leven ende passie ons heeren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000281776
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014289
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014289
Display NameDie gulden lettenye vanden liden ons lieven heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000281771
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014298
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014298
Display NameDie letanien vanden lijden Cristi
Relation IdRELA000000281795
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014314
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014314
Display NameDruk: Gulden litanie
Relation IdRELA000000281832
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018549
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018549
Display NameEen exempel unde openbaringhe vor den guldenen letanyen unde wo men de lesen sall ...
Relation IdRELA000000295459
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014287
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014287
Display NameGulden litanie
Relation IdRELA000000281766
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014290
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014290
Display NameLetanien vanden lijden ons heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000281774
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons