Mnl. vertaling van het gebed Ave Maria, ancilla sanctae Trinitatis

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueMnl. vertaling van het gebed Ave Maria, ancilla sanctae Trinitatis
LabelMnl. vertaling van het gebed Ave Maria, ancilla sanctae Trinitatis
IdLEXI000000004788
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/2e4d42ce-c5d7-4e2a-9bf3-43aae6a6d39b
Deletedno
Relation Count 41
Properties
Relations
Is categorie of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041047
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041047
Display NameGebed tot S. Maria; vert. van Ave Maria ancilla sanctae Trinitatis
Relation IdRELA000000383600
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000000959
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000000959
Display NameMnl. vertaling van het gebed Ave Maria, ancilla sanctae Trinitatis
Relation IdRELA000000004788
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Lex has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000052
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000052
Display NameMeertens 1930-1934
Relation IdRELA000000406955
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.VI, p.7; BNM (fichier trf).
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Has verwante term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004108
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004108
Display NamePseudo-Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000406954
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009242
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009242
Display NameMnl. genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000406956
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003356
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003356
Display Namegebeden
Relation IdRELA000000406958
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003981
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003981
Display Nameprozatekst
Relation IdRELA000000406957
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040327
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040327
Display Name... een suverlic ende devoet ghebet van Maria
Relation IdRELA000000381187
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029229
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029229
Display Name... goet ende devoet ghebet toe onse lieve vrouwe Maria ende moder
Relation IdRELA000000340154
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013300
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013300
Display NameBedinghe ... ghegheven sente Bernaerd van den inghele hem seghende ghelijc tgoud uytneemt onder alle metaal, also ...
Relation IdRELA000000278260
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013516
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013516
Display NameBernardus tot Maria
Relation IdRELA000000278915
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013530
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013530
Display NameDese ... groeten plach sinte Bernaert te lesen tot onse lieve vrouwen
Relation IdRELA000000278954
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013289
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013289
Display NameDese ... oratie plach die heilighe leeraer sinte Bernaert te lesene die welke hem vertoende oft leerde onse suete lieve vrouwe Maria
Relation IdRELA000000278219
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013519
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013519
Display NameDese oracie gaf die engel sinte Baernaert ende seide ...
Relation IdRELA000000278923
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013526
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013526
Display NameDit ... gebet was gegheven bi den engel gods den heiligen ende den seer devoten leerer sinte Bernaert ...
Relation IdRELA000000278940
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013525
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013525
Display NameDit ... ghebet was ghegheven bijden enghel goeds den heilighen ende seer devoten lerer sunte Bernaers, een sonderlinghe liefhebber der moeder gods Maria ...
Relation IdRELA000000278938
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013287
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013287
Display NameDit ... ghebet was ghegheven sinte Bernaert vanden heilighen enghel ...
Relation IdRELA000000278213
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013527
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013527
Display NameDit gebet wart sancte Bernart gegeven vanden engel ...
Relation IdRELA000000278943
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013522
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013522
Display NameDit gebet was ghegheven den heylighen abt sinte Bernardus van gods enghel tot onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000278930
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013285
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013285
Display NameDit gebet wort sinte Bernaerdus geopenbaert vanden engel ende is gehieten van waerdicheit dat gulden gebet ...
Relation IdRELA000000278207
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013290
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013290
Display NameDit gebet wort sinte Bernaert vanden engel ghegeven ende ghelijc dat gout dat alre edelste is onder alle metael, also is dit ghebet dat alre edelste onder allen ghebeden
Relation IdRELA000000278221
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013328
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013328
Display NameDit ghebet plach synte Bernaert te lesen ende het was hem ghegeven vanden enghel ende ghelijc dat dat goudt dat precioeste is onder alle metael alsoe is dit ghebet boven alle ghebeden dat precioeste
Relation IdRELA000000278359
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013515
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013515
Display NameDit ghebet waert sinte Bernaerde vanden heilighen enghel ghegeven
Relation IdRELA000000278913
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013520
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013520
Display NameDit ghebet was ghegheven bi den enghel gods den heyligen ende seer devoten leeraer sinte Bernaert ...
Relation IdRELA000000278925
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013521
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013521
Display NameDit ghebet was gheheven van den ynghel sinte Bernardt den heylighen ende devoten leraer
Relation IdRELA000000278928
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013512
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013512
Display NameDyt gebet hait sanctus Bernardus gemacht ind is van onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000278901
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013518
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013518
Display NameDyt gebet wart dem hilgen abt sent Bernardus gegeven van dem engel gotz ...
Relation IdRELA000000278921
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022001
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022001
Display NameEen devoet gebet van onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000308311
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013524
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013524
Display NameEen gebet van Maria biden engel sinte Bernaert gesonden
Relation IdRELA000000278935
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040256
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040256
Display NameEen scoet ghebet van onser liever vrouwen dat sunte Bernardus maecte uut ingeven des heylighen enghel gods...
Relation IdRELA000000380945
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013286
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013286
Display NameMnl. vertaling van het gebed Ave Maria, ancilla sanctae Trinitatis
Relation IdRELA000000278210
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013517
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013517
Display NameSinte Bernaerdus gheopenbaert vanden engel
Relation IdRELA000000278918
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013288
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013288
Display NameSinte Bernaerdus grueten tot onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000278216
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024431
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024431
Display NameTot marien
Relation IdRELA000000318687
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020955
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020955
Display NameTotter coninginne des hemels Maria
Relation IdRELA000000304469
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons