communiegebeden

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valuecommuniegebeden
Labelcommuniegebeden
IdLEXI000000004655
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/83e3bb82-359f-46a0-95a8-9136a929e4a9
Deletedno
Relation Count 410
Properties
Relations
Is categorie of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012789
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012789
Display Name(1) Dese na bescreven gebede salmen lesen als men dat heilge sacrament ontfangen sal
Relation IdRELA000000276416
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012790
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012790
Display Name(1) Dese nae bescreven gebede salmen lesen als men dat heilige sacrament ontfangen sall
Relation IdRELA000000276420
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022002
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022002
Display Name... V ave Maria die sint Maechtild plaech te leesen als sy te heyligen sacrament ginckt
Relation IdRELA000000308314
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008034
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008034
Display Name... V ave maria die sinte Mechtildis die heilighe nonne plach te lesen eer sy dat heilighe sacrament ontfinck
Relation IdRELA000000258807
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014467
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014467
Display Name... VII diemen onder missen lesen sal
Relation IdRELA000000282255
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022044
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022044
Display Name... alsmen ten heilighen sacramente sel gaen een ghebet
Relation IdRELA000000308421
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024162
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024162
Display Name... bedinghe vanden heileghen sacramente
Relation IdRELA000000317445
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004044
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004044
Display Name... die seven psalmen die men lesen sal alsmen ten heiligen sacrament sal gaen
Relation IdRELA000000241370
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027579
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027579
Display Name... een gebet datmen lesen sel tot onser liever vrouwen alsment heilige sacrament ontfangen sel
Relation IdRELA000000333158
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039919
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039919
Display Name... een guet ghebet vanden hilighen sacramente
Relation IdRELA000000379905
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029117
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029117
Display Name... een hoech weerdich gebet totten heyligen sacramente ende lichaem ons heeren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000339713
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022183
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022183
Display Name... een innich ghebet als men ten heylighen sacramente sel gaen
Relation IdRELA000000308923
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040410
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040410
Display Name... een schoen ghebet vanden hilighen sacramente ende men sal se voer lesen lese [sic]
Relation IdRELA000000381473
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013035
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013035
Display Name... een schoon ghebet vanden heyligen sacrament dat die eerweerdighe leerre Anselmus ghemaect heft nader ontfanginge
Relation IdRELA000000277343
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029120
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029120
Display Name... een soete ghebet van nutscap vrucht ende orbare diese gelengen die weerdelic dat heylighe sacrament ontfangen gheestelic oft sacramentelic
Relation IdRELA000000339727
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016539
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016539
Display Name... en suverlick krensken van unser lieven vrouwen dat sal men lesen als men ten hilligen sacramente gaen wil
Relation IdRELA000000289113
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013586
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013586
Display Name... eyn schoen ghebet vanden werdighen heilighen sacrament. Ubertinus
Relation IdRELA000000279162
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022269
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022269
Display Name... noch vanden heleghen sacramente een soete ghebet dat men secht als men dat sacrament ontfanghet inden mont vanden priester ...
Relation IdRELA000000309173
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022267
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022267
Display Name... noch vier oufeninghen vanden heleghen sacramente ...
Relation IdRELA000000309169
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015258
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015258
Display Name... sinte Ambrosius gebet van der passien Cristi totten hiligen sacramente
Relation IdRELA000000284645
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027634
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027634
Display NameAldus sel men een mensche bereiden die dat heilige sacrament ontfanghen wil
Relation IdRELA000000333340
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025349
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025349
Display NameAls die ewangelie es gheseit so sal elc meinsche seggen met herten dat onse heere es ghereeder te verghevene dan wi sijn te biddene.
Relation IdRELA000000322365
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025350
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025350
Display NameAls die prefacie es gedaen so salmen seggen dit
Relation IdRELA000000322367
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041366
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041366
Display NameAls du zo den heyligen sacrament gain salt
Relation IdRELA000000384669
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024469
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024469
Display NameAls een mensche dat heilige sacramente ontfaet denct
Relation IdRELA000000318814
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024471
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024471
Display NameAls ghi dien wijn ontfaet
Relation IdRELA000000318818
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031727
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031727
Display NameAls men dat heilighe sacrament in den mont ...
Relation IdRELA000000350905
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026692
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026692
Display NameAls men dat heilighe sacrament ontfanghen heeft soe sal hi onsen lieven heer dancken ...
Relation IdRELA000000329538
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027895
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027895
Display NameAls men dat weerdighe heilighe Sacrament op heft
Relation IdRELA000000334407
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041466
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041466
Display NameAls men den kelc buert so les dit
Relation IdRELA000000385014
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027896
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027896
Display NameAls men den kelck op heft
Relation IdRELA000000334410
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031726
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031726
Display NameAls men staet voer dat heilighe sacrament ende ment ontfaen sal
Relation IdRELA000000350902
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022530
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022530
Display NameAls ons heere geheven is
Relation IdRELA000000310141
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025351
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025351
Display NameAls onse here es gheheven so salmen seggen dit
Relation IdRELA000000322369
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041305
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041305
Display NameAls onse lieve heer beboert is soe lees
Relation IdRELA000000384458
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041382
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041382
Display NameAlsmen den kelc heft Ave caro Cristi
Relation IdRELA000000384726
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041420
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041420
Display NameAlsmen den kelc opboert
Relation IdRELA000000384873
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040467
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040467
Display NameAlsmen totten heiligen sacrament gaet
Relation IdRELA000000381627
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028209
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028209
Display NameAlsoe dick alsmen dese groete leest totter elevacien in der missen of voer een crucifix in den kerken in werdicheit van ons heren aenschijn die verdient XL dusent jaer aflaets
Relation IdRELA000000335716
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040477
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040477
Display NameAlst ghi ons here ontfaen hebt les dit
Relation IdRELA000000381664
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041397
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041397
Display NameAlstu dat heilige sacrament ontfaen hebste
Relation IdRELA000000384798
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041469
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041469
Display NameAlstu dat heilighe sacrament ende den kelc ontfanghen hebste soe les dit O
Relation IdRELA000000385020
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040934
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040934
Display NameAlstu dat heilighe sacrament ontfaen selste
Relation IdRELA000000383182
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040935
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040935
Display NameAlstu dat sacrament ontfaets
Relation IdRELA000000383185
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040937
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040937
Display NameAlstu dat sacrament ontfangen hebste
Relation IdRELA000000383191
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040933
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040933
Display NameAlstu ten heilighen sacrament gaeste
Relation IdRELA000000383179
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040932
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040932
Display NameAlstu ten heilighen sacramente selste gaen
Relation IdRELA000000383176
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023624
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023624
Display NameBerijmd gebed tot het H.Sacrament
Relation IdRELA000000314903
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024885
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024885
Display NameCommuniegebed
Relation IdRELA000000320533
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030256
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030256
Display NameCommuniegebed (onvolledig aan het begin?)
Relation IdRELA000000344648
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040877
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040877
Display NameCommuniegebed / -overdenking
Relation IdRELA000000382962
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041406
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041406
Display NameCommuniegebed met aflaten van Innocentius en Benedictus
Relation IdRELA000000384827
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040208
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040208
Display NameCommuniegebed tot Christus
Relation IdRELA000000380824
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031951
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031951
Display NameCommuniegebed tot S. Maria
Relation IdRELA000000351943
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027778
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027778
Display NameCommuniegebeden
Relation IdRELA000000333888
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040212
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040212
Display NameDan ontfanc dat heilige sacrament mit groter oetmoedicheit ende mit vresen. Dan les dit gebet ende danc hier mede dinen god ende dinen scepper
Relation IdRELA000000380833
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031461
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031461
Display NameDankgebed tot Jezus Christus
Relation IdRELA000000349786
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028896
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028896
Display NameDankgebed tot Maria na de communie
Relation IdRELA000000338897
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031521
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031521
Display NameDese V veersekine segtmen ten sacramente alsmen heft onsen heere
Relation IdRELA000000350015
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016356
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016356
Display NameDese bedinghe salmen lesen alsmen dat helighe sacrament ontfanghen sal
Relation IdRELA000000288466
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040478
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040478
Display NameDese bedinghe selmen spreken alsmen dat heilighe sacrament heeft ontfaen of alsmen misse heeft ghehoert ...
Relation IdRELA000000381666
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024596
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024596
Display NameDese bedinghe suldi lesen in secreit van der messen met innigher herten
Relation IdRELA000000319379
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022012
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022012
Display NameDese drie navolghende ghebedekens salmen met inniger devocien lesen alsmen dat werdighe heylighe sacrament op heft inder missen
Relation IdRELA000000308336
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021933
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021933
Display NameDese ghebedekens plach sinte Mechtelt te leesen eer sy dat h. sacrament ontfinc Ave Maria
Relation IdRELA000000308072
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030086
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030086
Display NameDese ghebedekens salmen lesen als men dat sacrament ontfanghen hevet
Relation IdRELA000000343877
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041330
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041330
Display NameDeze bedinghe salmen spreken als men dat heilighe sacrament heeft ontfaen of als men misse heeft ghehoort
Relation IdRELA000000384533
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014848
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014848
Display NameDie seven psalm vanden heiligen sacrament
Relation IdRELA000000283423
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013207
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013207
Display NameDijt gebet plach sancte Bernaert te lesen als hij totten heiligen sacrament solde gaen
Relation IdRELA000000277914
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024299
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024299
Display NameDijt salmen lesen alsmen dat Heilige Sacrament ontfanget
Relation IdRELA000000318097
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009974
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009974
Display NameDit gebet hevet gemaect die hoege leere sinte Augustinus ende ment salt lesen voer den ontfanck des heiligen sacraments
Relation IdRELA000000265764
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024332
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024332
Display NameDit gebet salmen lesen alsmen gaet ten heiligen Sacrament
Relation IdRELA000000318211
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041167
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041167
Display NameDit gebet salmen lesen eer datmen gaet totten heiligen sacramente
Relation IdRELA000000384034
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041227
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041227
Display NameDit gebet salmen lesen eer men dat over werdige ende heilige sacrament ontfangt
Relation IdRELA000000384215
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022377
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022377
Display NameDit gebet selstu lesen alstu dat heilighe sacrament ontfanghen hebste. Gebet
Relation IdRELA000000309566
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040601
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040601
Display NameDit ghebet is vanden heilighen sacramente
Relation IdRELA000000382022
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021940
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021940
Display NameDit ghebet plach sinte Bernaert te lesen oracio
Relation IdRELA000000308091
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029121
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029121
Display NameDit ghebet salmen lesen eer men dat heylighe sacrament ontfaet
Relation IdRELA000000339730
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006640
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006640
Display NameDit ghebet selmen lesen eermen totten heilighen sacrament gaen sal ende is ghenomen uut S. Jheronimus sterven
Relation IdRELA000000253391
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022376
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022376
Display NameDit ghebet selstu lesen alstu dat heilighe sacrament ontfangen selste Ghebet
Relation IdRELA000000309564
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022374
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022374
Display NameDit ghebet selstu lesen alstu dat heilighe sacrament ontfanghen selste
Relation IdRELA000000309560
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040312
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040312
Display NameDit ghebet selstu lesen alstu dat heylighe sacrament ontfanghen hebste
Relation IdRELA000000381140
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022375
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022375
Display NameDit ghebet selstu lesen alstu ten heiligen sacrament selste gaen
Relation IdRELA000000309562
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027030
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027030
Display NameDit ghebet suldij lesen alsmen onsen heere heft, oft als gij dat heijlich sacrament op den outaer siet staen
Relation IdRELA000000330895
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040411
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040411
Display NameDit is sancte Anbrosius [sic] ghebet totten werden hilighen sacramente
Relation IdRELA000000381475
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040405
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040405
Display NameDit is sancte Jheronimus ghebet totten hilighen sacramen (rubriek onvolledig)
Relation IdRELA000000381457
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026693
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026693
Display NameDit nae ghescreven ghebet selmen lesen als men dat heilighe sacrament ontfanghen heeft
Relation IdRELA000000329541
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027028
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027028
Display NameDit naevolghende gebet suldij lesen als dat heijlich sacrament u geven wert
Relation IdRELA000000330889
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040415
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040415
Display NameDit navolghende ghebet salmen spreken alsmen onsen lieven heer ontfanghen hebben
Relation IdRELA000000381488
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007988
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007988
Display NameDit plach machteldus voor die ontfanghenis des heiligen sacraments te lesen
Relation IdRELA000000258625
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013225
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013225
Display NameDit sal men spreken als men onsen here heft
Relation IdRELA000000277972
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040602
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040602
Display NameDit salmen lesen als men die kelc op heffet
Relation IdRELA000000382025
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029347
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029347
Display NameDit salmen lesen alse onse heere geheven es ende men neder heeft geleit
Relation IdRELA000000340574
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040872
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040872
Display NameDit salmen lesen eer datmen gaet totten hiligen sacramente
Relation IdRELA000000382949
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033173
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033173
Display NameDit salmen spreken myt ynnyghen herten als men toe den heilighen sacrament gaen wil
Relation IdRELA000000356576
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032221
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032221
Display NameDit salstu lesen alstu totten outaer gaeste om onsen here te ontfangen
Relation IdRELA000000352998
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029053
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029053
Display NameDit salstu ynnicliken lesen als men die heilige hostie opbuert onder missen
Relation IdRELA000000339451
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040709
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040709
Display NameDit selmen lesen nader ontfangenis des heiligen sacraments
Relation IdRELA000000382415
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032223
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032223
Display NameDit selstu peinsen alstu onsen here in dinen mont hebste
Relation IdRELA000000353002
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031131
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031131
Display NameDyt gebet heeft s. Augustinus gemaect
Relation IdRELA000000348474
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016911
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016911
Display NameDyt gebet hevet sancte Johan van Houden gemaect tot werdicheit des heiligen sacraments
Relation IdRELA000000290270
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041297
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041297
Display NameDyt leest alstu gaen wilste totten heiligen sacrament
Relation IdRELA000000384432
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041298
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041298
Display NameDyt leest alstu geweest hebste totten sacrament
Relation IdRELA000000384434
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030262
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030262
Display NameEen antiffen vanden heiligen sacramente
Relation IdRELA000000344674
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027070
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027070
Display NameEen bedanckenisse alsmen ten heijlighen sacrament geweest heeft
Relation IdRELA000000331034
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026979
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026979
Display NameEen devoet gebet int aensien van dat heijlich sacrament
Relation IdRELA000000330712
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021153
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021153
Display NameEen devoet ghebet als men dat heyleghe sacrament ontfaen heeft
Relation IdRELA000000305154
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027897
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027897
Display NameEen devoet ghebet van onsen lieven Heer Jhesus Christus
Relation IdRELA000000334413
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039056
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039056
Display NameEen devoet ghebet vanden heilighen sacrament
Relation IdRELA000000377055
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022091
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022091
Display NameEen devote bedinghe alsmen ten helighen sacramente sal gaen
Relation IdRELA000000308552
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041307
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041307
Display NameEen gebet daer gi schuldich voer syt te bidden
Relation IdRELA000000384462
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027730
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027730
Display NameEen gebet eer men then heiligen Sacrament gaet
Relation IdRELA000000333706
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022007
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022007
Display NameEen gebet van den heylighen sacrament
Relation IdRELA000000308325
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032516
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032516
Display NameEen gebet vanden hiligen sacramente dat Jheronimus gemaect
Relation IdRELA000000354075
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021935
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021935
Display NameEen ghebet dat sinte Jheronimus maecte voer die ontfanckenis des heyleghen sacraments
Relation IdRELA000000308078
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026952
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026952
Display NameEen ghebet voer die ontfanghenisse des heylighen sacrament
Relation IdRELA000000330647
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026977
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026977
Display NameEen goet ghebet alsmen ten heijligen sacramente wilt gaen
Relation IdRELA000000330705
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014882
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014882
Display NameEen offer voer alles guedes
Relation IdRELA000000283516
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009971
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009971
Display NameEen schoen ghebet vanden hillighen sacramente voer te lesen dat sancte Augustinus ghemaket heeft
Relation IdRELA000000265753
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027885
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027885
Display NameEen schoen offerande
Relation IdRELA000000334374
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027864
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027864
Display NameEen schoen suverlycke offerande
Relation IdRELA000000334305
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021527
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021527
Display NameEen schoon ghebet voer die ontfanckenisse des heylichs sacraments
Relation IdRELA000000306545
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009972
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009972
Display NameEen suverlic ghebet alsmen ten heilighen sacrament gaen sal om die ynnicheit te verwecken in den lawen menschen
Relation IdRELA000000265757
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031963
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031963
Display NameEen suverlick gebet van onsen lieven heer
Relation IdRELA000000351987
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032075
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032075
Display NameEen ynnich ghebet naden ontfangen
Relation IdRELA000000352447
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022529
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022529
Display NameEene bedinghe te segghene als men ten heyleghen sacramente gaen wilt
Relation IdRELA000000310136
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024609
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024609
Display NameEene clerc was die woonde binnen romen de welke hadde die moeder ... doe gaf hi hem dese vijf versekine in gescriften ...
Relation IdRELA000000319411
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016874
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016874
Display NameEnde voert soe mach hy lesen ander ghebedekens diemen leest alsmen dat heylighe sacrament ontfanghen heeft ...
Relation IdRELA000000290155
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021590
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021590
Display NameEucharistiegebed
Relation IdRELA000000306779
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022008
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022008
Display NameEucharistiegebeden
Relation IdRELA000000308327
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016912
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016912
Display NameEyn devote oracio van den heiligen sacrament die Johannes van den Houden gemaeckt heven een devoet doctoer in der gotheit
Relation IdRELA000000290273
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014587
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014587
Display NameEyn scoen [gebet] van den verdienten ons heren voer die ontfenckenisse des heiligen sacraments
Relation IdRELA000000282608
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015453
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015453
Display NameEynen devoten lof tot onsen lieven here inden werdigen sacrament genomen uut Franciscus psalter
Relation IdRELA000000285336
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031153
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031153
Display NameGebed
Relation IdRELA000000348551
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041440
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041440
Display NameGebed bij de ontvangst van het sacrament
Relation IdRELA000000384934
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010065
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010065
Display NameGebed bij het sacrament op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000266077
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022556
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022556
Display NameGebed na de communie
Relation IdRELA000000310231
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031741
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031741
Display NameGebed na de communie (O here Jhesu Criste die alle tijt voir onse sculde gheoffert werdes)
Relation IdRELA000000350947
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041342
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041342
Display NameGebed na de communie tot S. Maria
Relation IdRELA000000384574
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027052
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027052
Display NameGebed ter ere van de tranen en verzuchtingen van Jezus Christus
Relation IdRELA000000330974
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040046
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040046
Display NameGebed ter voorbereiding op de communie
Relation IdRELA000000380332
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041380
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041380
Display NameGebed tijdens de eucharistie
Relation IdRELA000000384720
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040215
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040215
Display NameGebed tijdens de opheffing van het misoffer
Relation IdRELA000000380841
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024595
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024595
Display NameGebed tot Jezus
Relation IdRELA000000319377
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027594
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027594
Display NameGebed tot Maria na de communie
Relation IdRELA000000333206
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032124
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032124
Display NameGebed tot S. Jacobus Maior
Relation IdRELA000000352605
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031069
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031069
Display NameGebed voor de H. Communie; Mnl.
Relation IdRELA000000348161
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014764
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014764
Display NameGebed voor de communie
Relation IdRELA000000283189
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022555
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022555
Display NameGebed voor de eucharistie; einde onvoll.
Relation IdRELA000000310228
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028944
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028944
Display NameGebed voor de overledenen
Relation IdRELA000000339066
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027879
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027879
Display NameGebed voor een geestelijke communie
Relation IdRELA000000334355
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041496
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041496
Display NameGebeden voor de communie
Relation IdRELA000000385125
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022266
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022266
Display NameGebeden voor de eucharistie
Relation IdRELA000000309167
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031506
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031506
Display NameGebeden voor en na de H. Communie
Relation IdRELA000000349949
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020943
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020943
Display NameGebeden voor en na de communie
Relation IdRELA000000304444
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013932
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013932
Display NameGebeden voor en na de communie en tot heiligen
Relation IdRELA000000280560
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042281
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042281
Display NameGebeden voor en na de mis
Relation IdRELA000000387657
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015815
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015815
Display NameGebeden, meeste te lezen voor en na de eucharistie
Relation IdRELA000000286534
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015834
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015834
Display NameGebeden, waaronder een voor de communie
Relation IdRELA000000286594
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041306
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041306
Display NameGebet
Relation IdRELA000000384460
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026978
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026978
Display NameGhebeden totten lijden ende bloede ons heren ende men macht ooec lesen alsmen ten heilighen sacramente wil gaen ende heeft een doctoer ghemaect
Relation IdRELA000000330708
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030087
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030087
Display NameGhebet
Relation IdRELA000000343880
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041229
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041229
Display NameGhebet voer te lesen
Relation IdRELA000000384221
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032498
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032498
Display NameHier beghint men een schoen ghebet om te grueten die neghen choren der enghelen na den sacramente
Relation IdRELA000000354012
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041370
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041370
Display NameHier na lis magnificat Ende dar na dit gebet
Relation IdRELA000000384681
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027048
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027048
Display NameHoe dat wij dat weerdeghe ghebenedijde heijlighe sacrament willecoeme bieden selen met devotien ende gheestelijcker Innicheijt als I wijt ontfanghen
Relation IdRELA000000330958
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012770
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012770
Display NameHoe hem een mensche bereiden sal totten heiligen sacrament
Relation IdRELA000000276363
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022557
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022557
Display NameHoe men Jhesum wellecome sal heiten
Relation IdRELA000000310234
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024477
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024477
Display NameHoe wi den hemelsche vader die waldaden sijns soens op offeren sullen na der ontfangenisse
Relation IdRELA000000318834
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025100
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025100
Display NameHoe wi den hemelschen vader die waldaden sijns soens op offeren sullen na der ontfangenisse
Relation IdRELA000000321451
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027044
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027044
Display NameHoe wij bidden selen weerdich ti sijne die ghenaden ende vruchten des heijligen sacraments
Relation IdRELA000000330946
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021938
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021938
Display NameHoemen dat weerdeghe h sacrament willecoem heeten ende bidden sellen alsmen dat ontfaen heeft met devocien. ghebet
Relation IdRELA000000308084
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013034
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013034
Display NameHoemen onsen heren toe sprecken sal onder missen als Ancelmus bedudet
Relation IdRELA000000277338
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028889
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028889
Display NameItem voer die ontfanghenisse des heilighen sacraments een ynnich ghebet
Relation IdRELA000000338866
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028893
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028893
Display NameKorte aanroepingen voor de communie tot Maria en de heiligen
Relation IdRELA000000338886
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014757
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014757
Display NameLees dit ghebet eer du ghaeste toe den sacrament
Relation IdRELA000000283165
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040871
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040871
Display NameLes dit vanden hilighen sacramente
Relation IdRELA000000382947
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014884
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014884
Display NameLes nae die ontfanckenisse des sacra (onafgemaakte rubriek)
Relation IdRELA000000283522
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014769
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014769
Display NameLofgebed na de communie (O here Jhesu Criste, lof si dijnre onsprekeliker minnentliker goedertierenheit)
Relation IdRELA000000283208
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041354
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041354
Display NameLofgebed na de communie, (berijmd?)
Relation IdRELA000000384620
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008040
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008040
Display NameMnl. communiegebed tot S. Maria uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae
Relation IdRELA000000258838
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012386
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012386
Display NameMnl. vertaling van gebed Omnipotens sempiterne Deus, ecce accedo
Relation IdRELA000000275091
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012955
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012955
Display NameMnl. vertaling van het gebed O intemerata
Relation IdRELA000000277128
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041341
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041341
Display NameNa der ontfencnisse
Relation IdRELA000000384570
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022558
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022558
Display NameNa the lesen
Relation IdRELA000000310237
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040439
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040439
Display NameNader ontfancnisse des hili (rubriek onvolledig)
Relation IdRELA000000381563
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040442
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040442
Display NameNader ontfancnisse des hilighen (rubriek niet afgemaakt)
Relation IdRELA000000381569
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040440
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040440
Display NameNader ontfancnisse des hilighen sacramentes
Relation IdRELA000000381565
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012343
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012343
Display NameNae der ontfangnisse ghebet
Relation IdRELA000000274968
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031732
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031732
Display NameNae der ontfenckenesse
Relation IdRELA000000350920
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014887
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014887
Display NameNae die ont ... (onafgemaakte rubriek)
Relation IdRELA000000283530
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014883
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014883
Display NameNae die ontfanckenisse des hilligen (rubriek onafgemaakt)
Relation IdRELA000000283519
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030258
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030258
Display NameNae die ontfangenisse
Relation IdRELA000000344657
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040441
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040441
Display NameNaeder ontfancnisse des hilighen sacramentes
Relation IdRELA000000381567
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025348
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025348
Display NameNaer agnus dei Doe secht dit
Relation IdRELA000000322362
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027055
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027055
Display NameNoch een ghebet eermen dat heijlich sacramente nutten sal
Relation IdRELA000000330984
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021936
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021936
Display NameNoch een ghebet vanden heyleghen sacrament eerment ontfaet
Relation IdRELA000000308080
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022268
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022268
Display NameNoch een soete ghebet vander heleghen sacramente ende devoot
Relation IdRELA000000309171
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027385
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027385
Display NameNoch vanden selven
Relation IdRELA000000332322
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014758
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014758
Display NameNoch voer die ontfenckenisse te lesen
Relation IdRELA000000283169
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022242
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022242
Display NameOm devotelijck myes te hoeren
Relation IdRELA000000309108
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019793
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019793
Display NameOpten eersten biecht dach hoe wy ons reynighen sellen als wy totten heilighe sacrament sellen gaen
Relation IdRELA000000299981
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027051
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027051
Display NamePater noster allen den traenen ende suchten ons Liefs heeren Jhesu Christi
Relation IdRELA000000330969
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024598
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024598
Display NamePater noster na tsacrement
Relation IdRELA000000319384
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040875
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040875
Display NameSacramentsgebed
Relation IdRELA000000382956
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009970
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009970
Display NameSanct Augustinus gebet voer te lesene
Relation IdRELA000000265749
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009969
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009969
Display NameSancte Augustinus ghebet vanden heilighen sacrament voer te lesen
Relation IdRELA000000265745
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021495
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021495
Display NameSancte Jheronimus ghebet vanden hillighen sacramente
Relation IdRELA000000306424
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034254
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034254
Display NameSoe wie dit gebet leest onder myssen hi ontfanget onsen lieven gere geestelic in synre zielen als en die priester ontfanget sacramentlic Pater noster
Relation IdRELA000000360338
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040374
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040374
Display NameSoe wie dit ghebet lest tuschen dat sacrament ende den kelck die en sal niet sterven in doot sonden ende onse leve here wil hem openbaren in dat eynde syns levens
Relation IdRELA000000381351
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004109
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004109
Display NameThien psalmen die sprac onse lieve here anden cruce. Psalmen alsmen dat heilige sacrament ontfanghen hevet. Die thien gebade gades. Die twelf rade des heiliger ewangelium
Relation IdRELA000000241595
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021589
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021589
Display NameTot allen lieve heiligen
Relation IdRELA000000306777
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040432
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040432
Display NameTot onser liever sueter vrouwen Marien
Relation IdRELA000000381545
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024464
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024464
Display NameTotten heiligen sacrament gebet
Relation IdRELA000000318798
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040380
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040380
Display NameTotten hemelschen vader
Relation IdRELA000000381371
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027592
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027592
Display NameVan onser liever vrouwen nae die ontfenckenisse des heiligen sacraments
Relation IdRELA000000333200
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027591
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027591
Display NameVan onser liever vrouwen voer die ontfenckenisse
Relation IdRELA000000333196
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005598
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005598
Display NameVanden heiligen sacrament
Relation IdRELA000000248313
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025353
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025353
Display NameVanden heilighen cruce
Relation IdRELA000000322376
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021211
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021211
Display NameVanden heilighen sacrament een ghebet
Relation IdRELA000000305326
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021126
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021126
Display NameVanden heilighen sacramente ende hoe hem die mensche sal oefenen ende bereiden als hi sal gaen totten heiligen sacramente
Relation IdRELA000000305082
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040429
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040429
Display NameVanden hilighen sacramente les voer
Relation IdRELA000000381537
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032789
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032789
Display NameVanden sacrament
Relation IdRELA000000355177
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007986
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007986
Display NameVijf Mnl. gebeden tot S. Maria voor de communie uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek I, 43)
Relation IdRELA000000258616
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021099
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021099
Display NameVijf gebeden voor de communie uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (I,43)
Relation IdRELA000000305010
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024895
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024895
Display NameVijf groeten tot Jezus, hier als communiegebed
Relation IdRELA000000320567
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024608
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024608
Display NameVijf groeten tot Jezus; Mnl.
Relation IdRELA000000319408
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014766
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014766
Display NameVoer der ontfanghenisse
Relation IdRELA000000283196
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014759
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014759
Display NameVoer die ontfancnisse
Relation IdRELA000000283172
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040435
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040435
Display NameVoer die ontfancnisse des (rubriek onvolledig)
Relation IdRELA000000381554
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040430
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040430
Display NameVoer die ontfancnisse des hilighen sacrament
Relation IdRELA000000381539
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024463
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024463
Display NameVoer die ontfangenisse des heiligen sacraments yheron.
Relation IdRELA000000318796
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024466
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024466
Display NameVoer die ontfangenisse gebet
Relation IdRELA000000318804
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040881
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040881
Display NameVoerder ontfancnisse des hiligen sacramentes
Relation IdRELA000000382976
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041451
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041451
Display NameWan du dat hilige sacrament unfang
Relation IdRELA000000384973
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041450
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041450
Display NameWan du de hiligen licham untfangen hest
Relation IdRELA000000384970
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027880
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027880
Display NameWat een mensche lesen sal alsmen eerst coemt voer der weerdighe heilighe Sacrament
Relation IdRELA000000334358
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030872
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030872
Display NameWie dit gebet leset tusschen den sacrament ende den kelc ...
Relation IdRELA000000347350
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040151
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040151
Display NameWoe dat die heilige commune ende die heilige sacrafiecie alre meest moet sin den gelovigen sielen
Relation IdRELA000000380654
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028948
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028948
Display Nameeen bedijnge te begheren van onsen heren
Relation IdRELA000000339080
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024472
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024472
Display Namegebet
Relation IdRELA000000318820
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040637
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040637
Display Namegroeten lichame here Jezus
Relation IdRELA000000382145
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040756
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040756
Display Namehere Jezus vleesch bloet
Relation IdRELA000000382554
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024476
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024476
Display Namevanden selve ghebet
Relation IdRELA000000318832
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000000897
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000000897
Display Namecommuniegebeden
Relation IdRELA000000004655
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Has verwante term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003819
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003819
Display Nameeucharistie
Relation IdRELA000000408457
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009241
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009241
Display Namecategoriale aanduidingen
Relation IdRELA000000408458
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003356
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003356
Display Namegebeden
Relation IdRELA000000408459
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Is bredere term of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004657
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004657
Display NameAnima Christi
Relation IdRELA000000401887
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007606
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007606
Display NameCoemt o suete ghebenedide weerde heijlige sacrament
Relation IdRELA000000396306
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007685
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007685
Display NameCommuniegebed , Mnl. vertalingen van Ad te fontem misericordiae
Relation IdRELA000000403988
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009176
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009176
Display NameCommuniegebed, Eya vader van hemelrike
Relation IdRELA000000398130
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009188
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009188
Display NameCommuniegebed, ewich grondeloes onbegripelic onsprekelic
Relation IdRELA000000401831
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007729
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007729
Display NameDie werschappen
Relation IdRELA000000404455
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005095
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005095
Display NameEyn scoen crensken vanden heiligen sacrament
Relation IdRELA000000403213
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009190
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009190
Display NameGebed tijdens de consumptie van het sacrament
Relation IdRELA000000403768
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004474
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004474
Display NameGebed voor de communie ontleend aan het Manuale
Relation IdRELA000000404727
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004654
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004654
Display NameGebed voor de eucharistie uit Henricus Suso: Büchlein der ewigen Weisheit
Relation IdRELA000000404715
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009173
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009173
Display NameHere Jhesu Criste coninc der glorien ic arme sondige mensche ghedencke der mynnen die du ons bewesen hebste
Relation IdRELA000000405811
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000008050
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000008050
Display NameMnl. vertaling van Ave verum corpus
Relation IdRELA000000399298
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005210
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005210
Display NameMnl. vertaling van In praesentia corporis et sanguinis tui
Relation IdRELA000000402934
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005382
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005382
Display NameMnl. vertaling van communiegebeden uit Henricus van Hassia: Das puch van gotz leichnam
Relation IdRELA000000392259
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004032
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004032
Display NameMnl. vertaling van gebed voor de eucharistie uit Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae
Relation IdRELA000000398380
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006352
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006352
Display NameMnl. vertaling van het gebed Ave salus mundi
Relation IdRELA000000402857
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004642
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004642
Display NameMnl. vertalingen van gebed Gratias tibi ago, Domine sancte
Relation IdRELA000000403325
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004645
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004645
Display NameMnl. vertalingen van gebed Omnipotens sempiterne Deus, ecce accedo
Relation IdRELA000000409183
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004649
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004649
Display NameMnl. vertalingen van het gebed Adore te
Relation IdRELA000000403918
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004658
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004658
Display NameMnl. vertalingen van het gebed Anima Christi
Relation IdRELA000000400028
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005199
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005199
Display NameMnl. vertalingen van het gebed Dominus non sum dignus
Relation IdRELA000000393910
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005202
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005202
Display NameNu vervruchde di, ziele ende lijf, du hebste ontfanghen dinen heren, dinen god
Relation IdRELA000000402703
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007937
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007937
Display NameO Afgront alre goetheit
Relation IdRELA000000395540
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005201
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005201
Display NameO eerweerdighe hemelsche vader, ic offere u Jhesus Cristum uwen lieven sone
Relation IdRELA000000406317
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009172
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009172
Display NameO here Jhesu Christe die dit alre hilichste vleisch heveste ontfanghen van den buke der glorioser joncfrouwen Marien
Relation IdRELA000000407170
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009174
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009174
Display NameO here Jhesu Christe du biste een schijn des ewighen lichtes du biste een onbevlect spighel der godliker moghentheit
Relation IdRELA000000397983
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009179
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009179
Display NameO here Jhesu Christe levende broet ic bidde di wonde myne siele mit dynre mynnen
Relation IdRELA000000401636
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005200
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005200
Display NameO here Jhesu Criste die alle tijt voir onse sculde gheoffert werdes
Relation IdRELA000000394694
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005198
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005198
Display NameO here Jhesu Criste, lof si dijnre onsprekeliker minnentliker goedertierenheit
Relation IdRELA000000392891
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009169
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009169
Display NameO here Jhesus Christi, ic aenbede dyn heilige licham dat huyden over alle die werelt geconsacriert wort
Relation IdRELA000000393789
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005259
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005259
Display NameO here, huden begheer ic te ontfanghen uwen ghebenediden lichaem
Relation IdRELA000000399713
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009175
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009175
Display NameO mijn heyl ghijf mi dat mijn siele ende mijn lichaem di ontfanghen moet in alre reverencien ende schamelheit
Relation IdRELA000000394333
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004783
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004783
Display NameVijf groeten tot Jezus
Relation IdRELA000000400420
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040261
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040261
Display NameEen ghebet als ghi dat heylighe sacrement ontfangen sult
Relation IdRELA000000380956
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041225
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041225
Display NameEen suverlicke oeffeninghe die men lesen sal onder mysse
Relation IdRELA000000384209
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons