Mnl. vertaling van Alanus de Rupe: Psalterium Virginis Mariae

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueMnl. vertaling van Alanus de Rupe: Psalterium Virginis Mariae
LabelMnl. vertaling van Alanus de Rupe: Psalterium Virginis Mariae
IdLEXI000000004583
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/a9727b2a-847f-4a52-92b6-a1cfe291e0c3
Deletedno
Relation Count 23
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000000850
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000000850
Display NameMnl. vertaling van Alanus de Rupe: Psalterium Virginis Mariae
Relation IdRELA000000004583
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Has relaties overig
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004581
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004581
Display NameAlanus de Rupe
Relation IdRELA000000394375
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000061
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004582
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004582
Display NamePsalterium Virginis Mariae
Relation IdRELA000000394374
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Lex has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000199
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000199
Display NameAxters 1970
Relation IdRELA000000394376
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.132-133.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Has verwante term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005926
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005926
Display Nameexempelen over S. Maria
Relation IdRELA000000394373
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009242
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009242
Display NameMnl. genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000394377
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003981
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003981
Display Nameprozatekst
Relation IdRELA000000394378
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003437
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003437
Display Namepsalter
Relation IdRELA000000394379
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011858
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011858
Display Name... den souter der glorioser coninghinnen hemelrijcs ende ertrijcs der suverder maghet Maria
Relation IdRELA000000273131
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011853
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011853
Display Name... onser liever vrouwen souter die Alanus ghemaeckt heeft die mondlinghe teghen onze lieve vrouwe ghesproken heeft ..."
Relation IdRELA000000273112
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011852
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011852
Display Name... van der werdicheit des souters der glorioser maghet Marien ende wat groter verdienten daer in gheleghen es meest ghenomen uiten tractat meester Alanus de Rupen
Relation IdRELA000000273109
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011854
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011854
Display NameDie psalter der loeffelicster drievoldicheit
Relation IdRELA000000273116
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011856
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011856
Display NameDit is de capie der bullen sixti vanden hilgen salter marie
Relation IdRELA000000273125
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017622
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017622
Display NameExempel
Relation IdRELA000000292559
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037357
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037357
Display NameHier beghinnen die drie vrouwen hoeden geset op dat alreheilichste leven ons heren jhesu christi ende sijn gebenedide moeder Maria om een soeticheit te vijden in onser vrouwen hoeden nade manieren als Alan die doctor gheleert hevet tot lof d'heiligher drievoudicheit.
Relation IdRELA000000371982
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031694
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031694
Display NamePrivilege van de Broederschap van O.L. Vrouw
Relation IdRELA000000350760
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011860
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011860
Display NameRozenkransgebeden mogelijk ontleend aan Alanus de Rupa: Psalterium Virginis Mariae
Relation IdRELA000000273137
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011855
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011855
Display NameTwee of drie vrouwen hoeden ofte rosen crantzen nae die manier als Alanus die doctoor geleert heeft
Relation IdRELA000000273118
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031695
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031695
Display NameVan der broderschap onser lever vrouwen ende hoe men sich daer mede hebben sal de in der broderscap willen wesen
Relation IdRELA000000350764
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031690
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031690
Display NameVan der broderschap onser lever vrouwen ende van summighen privilegien daer to ghegeuen
Relation IdRELA000000350741
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018194
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018194
Display NameVan onser vrouwen souter ende waer om dat die gheordeniert is ende in gheset
Relation IdRELA000000294423
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031696
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031696
Display NameEen exempel
Relation IdRELA000000350770
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031691
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031691
Display NameWo nutte dattet is datmen den solter der iuncferen Marien voer penitencie ontfaet
Relation IdRELA000000350749
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons