Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueWechwiser naer den hemelschen Jherusalem
LabelWechwiser naer den hemelschen Jherusalem
IdLEXI000000004545
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/3eead4c6-11ca-4a26-a9dd-3999bbb4aab6
Deletedno
Relation Count 59
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000000822
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000000822
Display NameWechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000004545
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Has relaties overig
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004416
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004416
Display NameMarquard von Lindau
Relation IdRELA000000403140
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textvan
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003357
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003357
Display Nametien geboden
Relation IdRELA000000403141
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextTraktaat over
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 1
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009242
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009242
Display NameMnl. genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000403142
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003981
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003981
Display Nameprozatekst
Relation IdRELA000000403143
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011520
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011520
Display Name... VI graden daer hem een mensch in oeffenen sal inden scouwen die ons bescryft Rychardus
Relation IdRELA000000271779
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011500
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011500
Display Name... die X gheboden ende wye die werdige moeder gots ende die liefste vriende gods ghehouden hebben ...
Relation IdRELA000000271682
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011521
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011521
Display Name... een boeck inhoudende veel scoender oeffeninge ende leeringe ...
Relation IdRELA000000271783
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011514
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011514
Display Name... sommighen poynten die Thauleer ghescreven heeft van die gloriose suyver maghet Maria van haer groote eerwerdicheit
Relation IdRELA000000271752
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011516
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011516
Display Name... uten boec vande X geboden dat begint Audi israel etc. uten vierden gebode ...
Relation IdRELA000000271761
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011541
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011541
Display Name... uut enen boeck der X gheboden ons heren wie dat een jongher vraecht sinen meester hoe dat Maria ende die ander vrinde gods die geboden na volcomenste ghehouden hebben
Relation IdRELA000000271857
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011512
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011512
Display Name... uut enen boecke der X gheboeden ende wi dat een jongher vraghet sinen meester wie dat die moeder ons heren Jhesu ende die andere vrinde gods die X gheboden hebben ghehouden ...
Relation IdRELA000000271740
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009909
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009909
Display Name... wt enen boeck der x. gheboden ons here: wie dat een jongher vraecht sinen meester, hoe dat Maria en die ander vriende gods die gheboden ...
Relation IdRELA000000265494
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010368
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010368
Display NameDie hystorie der kinder van ysrahel, woe si doer die woestijn toegen uut Egipten ...
Relation IdRELA000000267180
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011522
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011522
Display NameDie meester sprect toeten jongher aldus
Relation IdRELA000000271787
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011515
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011515
Display NameDit leerde een doctoer sinen discipel
Relation IdRELA000000271757
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022340
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022340
Display NameDit sijn die tien geboden ons lieven heren inder alder ee
Relation IdRELA000000309431
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011532
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011532
Display NameEen goede leer
Relation IdRELA000000271829
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006666
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006666
Display NameExcerpten uit Godfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden (onder meer over gehoorzaamheid en de acht zaligheden), met daarin verwerkt delen uit Cassianus: Collationes patrum en Marquard van Lindau: Excerpt uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000253486
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011523
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011523
Display NameHoe dat Maria eerst bedacht wat si sprack
Relation IdRELA000000271791
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011519
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011519
Display NameHoe di moder gods plac te beden ende dy gheboden gods te houden: dat ierste vanden X
Relation IdRELA000000271774
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011517
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011517
Display NameMarquard van Lindau: Excerpt uit Tien geboden-traktaat uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000271766
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011525
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011525
Display NameMarquard van Lindau: Excerpt uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000271799
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003839
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003839
Display NameMarquard van Lindau: Tien geboden-traktaat uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000240503
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002997
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002997
Display NameMarquard van Lindau: Tien geboden-traktaat uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, voorafgegaan door de tien geboden op rijm
Relation IdRELA000000236061
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011507
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011507
Display NameMarquard van Lindau: Tien geboden-traktaat uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem; Nederd.
Relation IdRELA000000271719
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011496
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011496
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000271663
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011497
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011497
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, Ripuar.
Relation IdRELA000000271668
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011536
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011536
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, begin ontbreekt
Relation IdRELA000000271842
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011498
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011498
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, delen over de uittocht en over de tien geboden (hs. onvolledig); Ripuar.
Relation IdRELA000000271673
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011499
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011499
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, delen over uittocht uit Egypte en over de tien geboden
Relation IdRELA000000271677
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011501
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011501
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, drie delen
Relation IdRELA000000271685
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011518
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011518
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, fragm.
Relation IdRELA000000271770
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011495
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011495
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, gedeeltelijk
Relation IdRELA000000271658
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000174
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000174
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem; 3 dln.; Mnl.
Relation IdRELA000000218458
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011504
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011504
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem; Mnl.
Relation IdRELA000000271703
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001975
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001975
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem; fragm. met slot van derde deel (Tocht door de woestijn); Duits
Relation IdRELA000000229590
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002288
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002288
Display NameMarquard von Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem; Hoogduits
Relation IdRELA000000231883
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011502
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011502
Display NameNutte leeringe van onderscheit der sonden
Relation IdRELA000000271690
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000961
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000961
Display NameVaderboec (levens uit het tweede boek). Wechwiser tot den hemelschen Jerusalem; Mnl.
Relation IdRELA000000223600
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005791
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005791
Display NameVan drien punten die ons noottruftech sijn totter gracien Gods ende tot allen duechden
Relation IdRELA000000249188
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 7
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015296
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015296
Display NameVanden sterven
Relation IdRELA000000284808
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011513
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011513
Display NameVanden vierdach te halden
Relation IdRELA000000271745
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons