Stimulus amoris

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueStimulus amoris
LabelStimulus amoris
IdLEXI000000004504
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/ee650c07-c6b1-4082-a93b-f9d2efa27f47
Deletedno
Relation Count 12
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000000788
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000000788
Display NameStimulus amoris
Relation IdRELA000000004504
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is relaties overig of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004505
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004505
Display NameEerste Mnl. vertaling van Stimulus amoris
Relation IdRELA000000397748
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004507
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004507
Display NameMnl. vertalingen van Stimulus amoris, ongespecificeerd
Relation IdRELA000000406398
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004506
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004506
Display NameTweede Mnl. vertaling van Stimulus amoris
Relation IdRELA000000407212
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Has verwante term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004108
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004108
Display NamePseudo-Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000395881
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003977
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003977
Display NamePseudo-Bonaventura
Relation IdRELA000000395880
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009243
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009243
Display NameOverige genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000395882
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003981
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003981
Display Nameprozatekst
Relation IdRELA000000395883
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027914
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027914
Display NameFranse vertaling van Pseudo-Bonaventura: Stimulis amoris door Jean de Brixey
Relation IdRELA000000334498
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextFranse vertaling van:
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003345
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003345
Display NameGuilielmus Peraldus: Summa vitiorum; Ps.-Bonaventura: Stimulus amoris pulcher; Lat.
Relation IdRELA000000237631
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021297
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021297
Display NamePseudo-Bonaventura: Stimulus amoris, onvoll.
Relation IdRELA000000305651
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons