Ongespecificeerde Mnl. teksten op naam van Augustinus

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Augustinus
LabelOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Augustinus
IdLEXI000000004448
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/c723447b-38a6-4957-b4b1-64fc2a125f3d
Deletedno
Relation Count 306
Properties
Relations
Is categorie of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015468
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015468
Display NameVerschillende gebeden, onder meer op naam van Augustinus en Franciscus. Ook gebed van Karel gekregen van paus Leo
Relation IdRELA000000285378
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000000748
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000000748
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000004448
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Lex has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000002851
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000002851
Display NameDe Vreese 1962
Relation IdRELA000000396684
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.87-90; 91-96.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Has verwante term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003492
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003492
Display NameAugustinus
Relation IdRELA000000396683
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000060
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003998
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003998
Display NamePseudo-Augustinus
Relation IdRELA000000396682
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009242
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009242
Display NameMnl. genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000396685
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004310
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004310
Display Namedicta
Relation IdRELA000000396687
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003356
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003356
Display Namegebeden
Relation IdRELA000000396688
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003981
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003981
Display Nameprozatekst
Relation IdRELA000000396686
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Is verwante term of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009175
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009175
Display NameO mijn heyl ghijf mi dat mijn siele ende mijn lichaem di ontfanghen moet in alre reverencien ende schamelheit
Relation IdRELA000000394330
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019601
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019601
Display Name(rubriek na het gebed) Dit gebet daer alle die passie ons heren in begrepen is heeft gemaect die heilige bisscop ende doctoer sancte Augustijn ...
Relation IdRELA000000299298
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021921
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021921
Display Name... Sanctus Augustinus secht in eenre epistelen die he den greve Julianus sande
Relation IdRELA000000308013
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023759
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023759
Display Name... dese punten syn die vruchten ende orbaer die den mensche comen van die dat hi gerne pleecht misse te horen als ic uut der lere penetencie heb ghenoemen ende Augustinus afscryft
Relation IdRELA000000315531
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013412
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013412
Display Name... die VII psalmen van penitencien met VII schoen oracien des heiligen leeres sunte Augustinus met eenre corter ghelosen
Relation IdRELA000000278614
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009967
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009967
Display Name... die lere op den a b c
Relation IdRELA000000265735
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009740
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009740
Display Name... die leringhe der waerheit van sente Augustine
Relation IdRELA000000264810
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007797
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007797
Display Name... die reden der heilighen leeres
Relation IdRELA000000257985
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003997
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003997
Display Name... die seven psalmen van penitencien met seven oracien des heilighen leeraers sinte Augustijns met eenre corter suttijlre glosen ghetoghen
Relation IdRELA000000241212
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025395
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025395
Display Name... die seven salme van penitentien met VII oracien des heileghen leeraers sinte Augustijns met eenre corter subtijlre glosen der heileger scriftueren. Ende hier begint dat eerste ghebet opten eersten salm.
Relation IdRELA000000322511
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016365
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016365
Display Name... die tien ghebode die Moyses ontfeng van Gode op den berch van Syna mit haren verclaringhen ende bedudynghen na den woerden der hiligher lerers: Augustinus, Thomas van Aquinen ende Raymundus, Innocentius ende Hostiensis ende anders lerers der hiligher scrift ...
Relation IdRELA000000288490
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009737
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009737
Display Name... een biechte diemen lesen sal eermen ten heijligen sacramente gaet. Sinte Augustijn heftse ghemaect
Relation IdRELA000000264802
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010103
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010103
Display Name... een schoen ghebet van sinten Augustynus welcke int ende syns levens gheseyt mach worden ...
Relation IdRELA000000266187
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016528
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016528
Display Name... een seer devote oeffeninghe vander werdiger passien ende lyden ons liefs heren Jesu Christi zeer profytelyck om te daghelycx daer in te mediteeren
Relation IdRELA000000289083
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009901
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009901
Display Name... sinte Andries ghebet dat hie anden cruce sprack als sancte Augustinus secht
Relation IdRELA000000265470
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009903
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009903
Display Name... sinte Augustijns oefeninge voir dat beelt ons heren
Relation IdRELA000000265478
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009746
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009746
Display Name... sinte Augustijns oefenisse onder die misse, seer devoet
Relation IdRELA000000264836
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010046
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010046
Display Name... sunte Augustijns ghebet tot welken die paeus Benedictus die twalofte ghevet den ghenen diet mit devocien lesen drie hondert daghe oflaets
Relation IdRELA000000266002
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009953
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009953
Display Name... sunte Augustinus overpeynsinghe vander passien ons heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000265674
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013130
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013130
Display Name... van nutticheit des lidens ghenomen uutter heilighen leringhe
Relation IdRELA000000277660
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009747
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009747
Display Name... vander mynliker passien ons heren Jhesu Cristi een devote innighe dancbaerheit welke die waerdighe Augustinus bescrivet ...
Relation IdRELA000000264840
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015347
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015347
Display NameAansporing tot een godgewijde ziel over de dag des oordeels, met excerpt op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000284996
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011889
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011889
Display NameAcsetisch mystiek traktaat met dicta op naam van onder meer Augustinus, Anselmus en Eckhart
Relation IdRELA000000273246
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031453
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031453
Display NameAflaatgebed, op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000349756
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010054
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010054
Display NameAugustinus
Relation IdRELA000000266040
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021263
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021263
Display NameAugustinus Gregorius. Jheronimus. Ambrosius ende Bernardus
Relation IdRELA000000305501
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009819
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009819
Display NameAugustinus die heilige leerre bescrijft dit na volgende ende is van der pinen der hellen ...
Relation IdRELA000000265112
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009942
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009942
Display NameAugustinus die hoghe leeraer tot Maria
Relation IdRELA000000265621
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016546
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016546
Display NameAugustinus seit
Relation IdRELA000000289132
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010057
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010057
Display NameAugustyns ghebet
Relation IdRELA000000266053
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021688
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021688
Display NameBenedictus die paeus heeft ghegheven tot desen navolgende gebede drie hondert daghen oflaets ende als men ons seit heeft sinte Augustijn ghemaect
Relation IdRELA000000307096
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010097
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010097
Display NameBenedictus die twaelfste paeus die hevet ghegheven tot desen nae comende bedekyn driehondert daghe aflaets alsoe dickent ... ende sint Augustyn die hevet ghemaect
Relation IdRELA000000266167
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025400
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025400
Display NameBerijmde tekst over de zeven deugden van de mis
Relation IdRELA000000322528
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021166
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021166
Display NameDe fructuosa effusione lacrimarum pro peccatis
Relation IdRELA000000305188
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008289
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008289
Display NameDe locutione
Relation IdRELA000000259703
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010058
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010058
Display NameDes heileghen leraers Sinte Augustijns ghebet
Relation IdRELA000000266057
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009940
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009940
Display NameDese drie oracien heeft ghemaect sente Augustijn tot onser vrauwen
Relation IdRELA000000265611
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010074
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010074
Display NameDese navolghende ghebede heeft ghemaect de heilighe gloriose leeraer Sinte Augustijn
Relation IdRELA000000266103
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032754
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032754
Display NameDese segeninge hevet sinte Augustinus gemaect ende plach hem dagelix daer mede te segenen
Relation IdRELA000000355046
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026981
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026981
Display NameDese vijf naevolghende gebedekens plach een man te lesen alle dagen onder missen
Relation IdRELA000000330720
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032699
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032699
Display NameDeses segeninge placht sinte Augustinus des avents te lesen ende sy is alte guet gelesen
Relation IdRELA000000354857
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022567
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022567
Display NameDevote excerpten, ingeleid met een dictum op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000310270
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009864
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009864
Display NameDeze oracie stelt sente Augustyn ende es zeer goet ghelesen
Relation IdRELA000000265286
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038740
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038740
Display NameDicta (o.a. op naam van Augustinus)
Relation IdRELA000000376066
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009883
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009883
Display NameDicta op naam van Augustinus, Bernardus, Dionysius en de meesters van Parijs (misschien Samenspraak van twaalf meesters te Parijs)
Relation IdRELA000000265372
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016426
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016426
Display NameDicta op naam van Augustinus, Gregorius, Christus en Bernardus
Relation IdRELA000000288706
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013282
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013282
Display NameDicta op naam van Augustinus, Hieronymus en Ambrosius
Relation IdRELA000000278192
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013387
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013387
Display NameDicta op naam van Bernardus van Clairvaux en Augustinus
Relation IdRELA000000278540
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015285
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015285
Display NameDicta op naam van Bernardus, Augustinus, Gregorius, Origenes, Seneca, Socrates en Aristoteles
Relation IdRELA000000284755
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004240
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004240
Display NameDicta op naam van Christus, Jacobus, Bernardus, Hieronymus, Augustinus en Gregorius
Relation IdRELA000000242133
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008771
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008771
Display NameDicta op naam van Dionysius de Areopagiet en Augustinus en uit preken van meester Eckhart (op naam van Bernardus en Tauler)
Relation IdRELA000000261491
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004237
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004237
Display NameDicta op naam van Dionysius, Bonaventura, Gregorius, Bernardus en Augustinus
Relation IdRELA000000242116
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 4
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015130
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015130
Display NameDicta op naam van Gregorius en Augustinus
Relation IdRELA000000284316
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025294
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025294
Display NameDicta op naam van Hieronymus, Augustinus en Bernardus
Relation IdRELA000000322193
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015363
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015363
Display NameDicta op naam van Hieronymus, Augustinus, Gregorius, Anselmus, Seneca, Bernardus, Isidorus van Sevilla, Jesaja, Johannes de Fécamp Johannes de apostel, Isaac en Johannes Chrysostomus
Relation IdRELA000000285046
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015063
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015063
Display NameDicta op naam van van Gregorius de Grote, Ambrosius, Augustinus, Hieronymus, Bernardus van Clairvaux, Johannes Chrysostomus, Antonius, Beda en op naam van bijbelse figuren: Paulus, Salomo, David, Job en Isaak
Relation IdRELA000000284088
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013364
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013364
Display NameDicta over penitentie op naam van Bernardus van Clairvaux "inden boeck van sinen ghedachten" (Meditationes piissimae de cognitione humanae conditionis), Johannes de Doper, Gregorius, Hieronymus, Augustinus en Ambrosius
Relation IdRELA000000278483
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 4
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039818
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039818
Display NameDicta uit Augustinus, Climacus en Bernardus over gehoorzaamheid
Relation IdRELA000000379550
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009900
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009900
Display NameDicta uit de werken van Bernardus, Isidorus, Augustinus, Hieronymus, Gilbertus, Bonaventura, Thomas van Aquino, en uit de bijbel (brieven van Paulus, Hooglied en Psalmen), onderbroken door een Mnl. excerpt uit De imitatione Christi
Relation IdRELA000000265462
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 4
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009827
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009827
Display NameDicta van Augustinus
Relation IdRELA000000265146
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010060
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010060
Display NameDicta van Augustinus en Hieronymus
Relation IdRELA000000266062
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016710
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016710
Display NameDicta van Augustinus en Johannes Climacus
Relation IdRELA000000289660
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021113
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021113
Display NameDicta van Augustinus en Thomas van Aquino
Relation IdRELA000000305045
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009818
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009818
Display NameDicta van Augustinus en andere kerkvaders
Relation IdRELA000000265109
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008278
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008278
Display NameDicta van Augustinus en uit de bijbel
Relation IdRELA000000259670
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009826
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009826
Display NameDicta van Augustinus, Ambrosius en Bernardus
Relation IdRELA000000265142
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008387
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008387
Display NameDicta van Augustinus, Bernardus en Caesarius van Arles en uit het evangelie
Relation IdRELA000000259994
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008277
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008277
Display NameDicta van Augustinus, Bernardus en uit de bijbel
Relation IdRELA000000259667
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009863
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009863
Display NameDicta van Augustinus, Gregorius, Hieronymus, etc.
Relation IdRELA000000265282
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021104
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021104
Display NameDicta van Augustinus, Hieronymus en Bernardus
Relation IdRELA000000305021
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008256
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008256
Display NameDicta van Augustinus, Johannes Chrysostomus, Gregorius en Bernardus
Relation IdRELA000000259589
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009824
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009824
Display NameDicta van Augustinus, Johannes evangelist, Bernardus, Gregorius, Dominicus, Hieronymus, Paulus, Ysidorus, Job, Mozes, Origenes, Jezus, Jacobus, Johannes Chrysostomus en Jordanus
Relation IdRELA000000265132
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026155
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026155
Display NameDicta van Augustinus, Paus Leo, Anselmus, S. Jacob, S. Antonius en Salomo
Relation IdRELA000000326986
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013325
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013325
Display NameDicta van Bernardus, Gregorius, Augustinus, Hieronymus, Clara en Franciscus
Relation IdRELA000000278351
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016436
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016436
Display NameDicta van Geert Grote, Augustinus, Seneca, Gregorius, Lucas, Bernardus, Hieronymus, Anselmus en Ambrosius
Relation IdRELA000000288745
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015303
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015303
Display NameDicta van Gregorius, Augustinus, Bernardus en Hieronymus en excerpt uit Vitae patrum (int derde boeck vant vader leven)
Relation IdRELA000000284832
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030552
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030552
Display NameDicta van Gregorius, Augustinus, Hieronymus, Bernardus etc.
Relation IdRELA000000346021
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008276
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008276
Display NameDicta van Gregorius, Hieronymus, Augustinus, Bernardus en uit de bijbel
Relation IdRELA000000259662
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013363
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013363
Display NameDicta van Johannes Chrysostomus, Augustinus, Bernardus, Ambrosius, Gregorius, Arnout, Ovidius, Ghisebrecht, en Seneca
Relation IdRELA000000278476
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 5
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008866
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008866
Display NameDicta van Leo, Hieronymus, Augustinus, Gregorius, Bernardus en exempelen
Relation IdRELA000000261886
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015342
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015342
Display NameDicta van bernardus, Johannes Chrysostomus en Augustinus
Relation IdRELA000000284980
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008246
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008246
Display NameDicta van o.a. Augustinus, Gregorius en Hugo van St. Victor
Relation IdRELA000000259552
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016707
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016707
Display NameDicta van onder meer Augustinus
Relation IdRELA000000289649
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009825
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009825
Display NameDicta van onder meer Augustinus en Bernardus
Relation IdRELA000000265137
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015554
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015554
Display NameDicta van onder meer Augustinus, Gregorius en Bernardus
Relation IdRELA000000285683
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039564
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039564
Display NameDicta van onder meer Augustinus, Isidorus van Sevilla, Gregorius de Grote, Thomas van Aquino en Ambrosius
Relation IdRELA000000378643
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017542
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017542
Display NameDicta, als eerste een op naam van Augustinus, en vrome overdenkingen
Relation IdRELA000000292310
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009880
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009880
Display NameDicta, grotendeels van Augustinus en een exempel
Relation IdRELA000000265355
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009351
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009351
Display NameDicta, onder meer van Augustinus
Relation IdRELA000000263501
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021181
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021181
Display NameDicta, onder meer van Augustinus, Dionysius, Isidorus en Gregorius
Relation IdRELA000000305231
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015054
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015054
Display NameDictum op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000284057
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025737
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025737
Display NameDictum op naam van S. Augustinus
Relation IdRELA000000323923
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009808
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009808
Display NameDictum van Augustinus
Relation IdRELA000000265077
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009882
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009882
Display NameDictum van Augustinus over Jezus in de Olijfhof, gevolgd door een samenspraak tussen de minne en de dood (uit Bernardus)
Relation IdRELA000000265365
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013129
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013129
Display NameDictum van Augustinus over S. Maria
Relation IdRELA000000277656
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028873
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028873
Display NameDictum van Augustinus over de mis
Relation IdRELA000000338801
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009866
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009866
Display NameDictum van Augustinus over de ontwikkeling van het kind voor de geboorte
Relation IdRELA000000265295
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009858
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009858
Display NameDictum van Augustinus, onvoll.
Relation IdRELA000000265264
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009881
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009881
Display NameDit beschrijft sancte Augustinus
Relation IdRELA000000265360
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009965
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009965
Display NameDit es de beswaringe van den lidene ons heren ihesus cristus
Relation IdRELA000000265725
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 4
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009925
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009925
Display NameDit gebet heeft gemaect Sancte Augustinus ende soe wie dattet alle dage op sijn knyen leest die en sal in sunden niet sterven
Relation IdRELA000000265549
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009948
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009948
Display NameDit gebet heeft ghemaect S. Augustinus ....
Relation IdRELA000000265651
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030826
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030826
Display NameDit gebet heeft s. Augustinus ... gemaect
Relation IdRELA000000347190
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010041
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010041
Display NameDit gebet heeft sancte Augustinus gemaect tot onsen here
Relation IdRELA000000265984
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009950
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009950
Display NameDit gebet heeft sunte Augustinus gemaect
Relation IdRELA000000265660
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009949
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009949
Display NameDit gebet heeft van yerst ghescreven sinte Augustijn
Relation IdRELA000000265656
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009974
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009974
Display NameDit gebet hevet gemaect die hoege leere sinte Augustinus ende ment salt lesen voer den ontfanck des heiligen sacraments
Relation IdRELA000000265763
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009952
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009952
Display NameDit gebet hevet sinte Augustinus die hoege leerre gemaect vanden lijden ons lieven heren ...
Relation IdRELA000000265670
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010095
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010095
Display NameDit gebet hevet sinte Augustinus gemaect ende duc gespracken tot onsen lieven here
Relation IdRELA000000266159
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009933
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009933
Display NameDit gebet hevet sinte Augustinus gemaect van onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000265582
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009926
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009926
Display NameDit gebet maecte sint Augustijn ende diet daghelics leest en mach niet verloren bliven
Relation IdRELA000000265553
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021160
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021160
Display NameDit ghebet heeft sinte Augustijn ende sinte Bernaerdus ghemaect tot onsen heere
Relation IdRELA000000305173
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010104
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010104
Display NameDit ghebet heeft sinte Augustijn ghemaket ...
Relation IdRELA000000266190
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010102
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010102
Display NameDit ghebet heeft sunt Augustinus ghemaect ende placht sijn broeders te leeren ende hy placht selver te lesen alle daghe ende het is seer goet te lesen
Relation IdRELA000000266184
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009932
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009932
Display NameDit ghebet hevet ghemaect sunte Augustinus vander openbaringe des heiligen gheestes
Relation IdRELA000000265577
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010100
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010100
Display NameDit ghebet makede sinte Augustyn ende plach alle daghe te lesen. Gebet
Relation IdRELA000000266177
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009973
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009973
Display NameDit heeft Augustinus gemaect
Relation IdRELA000000265760
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015548
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015548
Display NameDit is die beduedinghe vander pater noster mitter gloz
Relation IdRELA000000285662
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009983
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009983
Display NameDit nageschreven gebedeken wart sante Augustijnus geapenbaert
Relation IdRELA000000265791
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009947
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009947
Display NameDit pruevelegin van onser liever vrouwen hevet sante Augustinus ghemaect
Relation IdRELA000000265646
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009954
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009954
Display NameDit seegt sinte Augustijn. Soe wie dese oratie leest ende over wien dat hise leeset ...
Relation IdRELA000000265679
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012759
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012759
Display NameDit sijn heilge leren
Relation IdRELA000000276319
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 7
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031131
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031131
Display NameDyt gebet heeft s. Augustinus gemaect
Relation IdRELA000000348473
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009941
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009941
Display NameDyt naevolghende gebet bescrijft der groeter lere Sinte Augustijnus ende der engelen Gabriel hevet gedicht
Relation IdRELA000000265616
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010207
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010207
Display NameEen epistel de sinte Augustinus screef an enen greve daer hij hem in radet als sijnen lieven vrient te peynsen om die weldaden gods
Relation IdRELA000000266524
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012158
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012158
Display NameEen goet gebet dat sinte Augustijn plach te lesen ...
Relation IdRELA000000274306
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009804
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009804
Display NameEen groot mirakel dat sunt Augustinus vertellede van sunt Steven den heilighen martelaer
Relation IdRELA000000265057
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025673
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025673
Display NameEen merckelijck punt
Relation IdRELA000000323633
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025711
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025711
Display NameEen merckelijck punt van goet betrouwen te hebben zeer troostelijc voer cleynmoedighe menschen
Relation IdRELA000000323822
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026190
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026190
Display NameEen merckelijcke corte schoon leeringe
Relation IdRELA000000327188
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030726
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030726
Display NameEen schoen gebet totten hemelschen vader dat S. Augustinus gemaect heeft
Relation IdRELA000000346777
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032697
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032697
Display NameEen schoen gebet totten hemelschen vader dat sente Augustinus gemaect heeft
Relation IdRELA000000354849
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009951
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009951
Display NameEen schoen gebet van onser liever vrouwen dat sinte Augustinus gemaect heeft
Relation IdRELA000000265665
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009971
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009971
Display NameEen schoen ghebet vanden hillighen sacramente voer te lesen dat sancte Augustinus ghemaket heeft
Relation IdRELA000000265752
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010049
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010049
Display NameEen suverlic gebet dat S. Augustinus ghemaect heeft
Relation IdRELA000000266016
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010101
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010101
Display NameEen suverlic gebet van onsen lieven here dat sinte Augustinus ghemaect heeft
Relation IdRELA000000266180
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009972
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009972
Display NameEen suverlic ghebet alsmen ten heilighen sacrament gaen sal om die ynnicheit te verwecken in den lawen menschen
Relation IdRELA000000265756
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014937
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014937
Display NameEen suverlicke leeringhe
Relation IdRELA000000283686
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010098
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010098
Display NameEen suyverlike lovinge ende heeft gemaect S. Augustyn
Relation IdRELA000000266171
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009741
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009741
Display NameEen vertroestinghe voer een cleynmoedich mensche die de doot te seer vreest getogen uut sinte Augustijnus scriften
Relation IdRELA000000264814
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008359
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008359
Display NameExcerpt uit Augustinus
Relation IdRELA000000259925
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008285
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008285
Display NameExcerpten uit o.a. Augustinus
Relation IdRELA000000259693
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010065
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010065
Display NameGebed bij het sacrament op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000266076
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010052
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010052
Display NameGebed en dictum op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000266031
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009930
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009930
Display NameGebed op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000265570
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010067
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010067
Display NameGebed op naam van Augustinus; Ripuar.
Relation IdRELA000000266082
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025383
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025383
Display NameGebed over de passie op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000322468
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031446
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031446
Display NameGebed tot God op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000349731
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009968
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009968
Display NameGebed tot Maria op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000265739
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010055
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010055
Display NameGebeden op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000266044
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012502
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012502
Display NameGoede worden die de helighe sinten spraken om ons te leerne goede dinghen
Relation IdRELA000000275488
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015678
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015678
Display NameGuede doctrinen
Relation IdRELA000000286137
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016713
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016713
Display NameGuede leere
Relation IdRELA000000289671
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038365
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038365
Display NameHier beghinnen die Cantiken Sinte Ambrosius ende Augustinus
Relation IdRELA000000374816
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027204
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027204
Display NameHoe goet ende hoe salich dat es misse te hooren seet sinte augustijn
Relation IdRELA000000331540
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016745
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016745
Display NameKorte overdenkingen over het lijden van Jezus naar Augustinus, Hubertinus de Casale, Albertus Magnus, enz.
Relation IdRELA000000289769
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025731
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025731
Display NameLeringe
Relation IdRELA000000323903
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026982
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026982
Display NameMen leest dat Sinte Augustyn seijt dat dit gebet beter gelesen es dan dir hondert boecken
Relation IdRELA000000330725
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009749
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009749
Display NameMerke mensche wair omme du selt god volhertelike minnen want sinte Augustijn seit inden boeke vanden geeste ende van der sielen ende spreket aldus
Relation IdRELA000000264847
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009862
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009862
Display NameMnl. excerpten van Augustinus
Relation IdRELA000000265279
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009771
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009771
Display NameNoch Augustinus
Relation IdRELA000000264918
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009886
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009886
Display NameOpsomming van de negen vreemde zonden en de zeven hoofdzonden, besloten met dictum van Augustinus, en opsomming van de zonden in de Heilige Geest
Relation IdRELA000000265398
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010107
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010107
Display NameOratio beatis Augustini episcopi
Relation IdRELA000000266201
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015653
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015653
Display NameOver de biecht met dictum op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000286032
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011887
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011887
Display NameOverwegingen over de passie op naam van Albertus Magnus, Augustinus, Bernardus, Gregorius, Bonaventura, Anselmus en Origines
Relation IdRELA000000273233
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028994
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028994
Display NamePassiegebed : O Afgront alre goetheit, hier toegeschreven aan S.Augustinus
Relation IdRELA000000339207
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026980
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026980
Display NameReeks van vijf gebeden tot Jezus Christus
Relation IdRELA000000330715
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009970
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009970
Display NameSanct Augustinus gebet voer te lesene
Relation IdRELA000000265748
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032503
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032503
Display NameSancta Augustinus heeft dit gebet gemaect soe wie datter XXX dagen leest voer een sake die sal verblijt werden binnen den XXX daghen alsoe veer ast hem salich is
Relation IdRELA000000354028
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009969
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009969
Display NameSancte Augustinus ghebet vanden heilighen sacrament voer te lesen
Relation IdRELA000000265744
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009847
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009847
Display NameSancte augustijn seit ...
Relation IdRELA000000265219
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009916
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009916
Display NameSanctus Augustinus heeft dit gebet gemaect
Relation IdRELA000000265515
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009943
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009943
Display NameSente Augustijn
Relation IdRELA000000265628
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010109
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010109
Display NameSente Augustinus gebet
Relation IdRELA000000266207
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027781
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027781
Display NameSint Augustyn seit dat dit ghebet beter ghelesen is dan III(M) boecken
Relation IdRELA000000333903
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015153
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015153
Display NameSinte Augustijn maeckte dit ghebedekijn ...
Relation IdRELA000000284374
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010048
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010048
Display NameSinte Augustijn spreket biddende
Relation IdRELA000000266012
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008699
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008699
Display NameSinte Augustijns vermanen tot synder moeder vanden pryse de caritaten godlikere ende bruederlike minne
Relation IdRELA000000261089
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032698
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032698
Display NameSinte Augustinus gebet ende dit leest om dyn gebreken te verwinnen
Relation IdRELA000000354853
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010099
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010099
Display NameSinte Augustinus ghebet datmen sel lesen om die ghebreken te verwinnen
Relation IdRELA000000266174
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010053
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010053
Display NameSinte Augustinus oratie
Relation IdRELA000000266036
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027061
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027061
Display NameSinte Augustyn seet dat dit gebet beter ghelesen es van IIII(C) boecken
Relation IdRELA000000331005
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031243
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031243
Display NameSommige merkelike auctoritates
Relation IdRELA000000348890
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034145
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034145
Display NameSunte Augustijn scrijft vander opvaert ons heren
Relation IdRELA000000359939
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010026
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010026
Display NameSunte Augustijn tot allen heilgen
Relation IdRELA000000265938
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017516
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017516
Display NameSunte Augustijn van drien tabernaculen
Relation IdRELA000000292235
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010106
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010106
Display NameSunte Augustinus seit soe wie dit ghebet alle daghe leest mit een pater noster ...
Relation IdRELA000000266198
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009861
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009861
Display NameSunte Augustinus sprikt
Relation IdRELA000000265276
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033607
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033607
Display NameSunte Augustinus van bewaringe der kuyscheit
Relation IdRELA000000357991
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033367
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033367
Display NameSunte Augustinus van drien tabernakelen
Relation IdRELA000000357256
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025295
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025295
Display NameSuverlick lere
Relation IdRELA000000322198
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033508
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033508
Display NameTekst over goede punten op naam van Augustinus; deels berijmd
Relation IdRELA000000357713
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014971
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014971
Display NameTraktaat over bekoringen, grotendeels bestaand uit dicta en excerpten onder meer op naam van Johannes Chrysostomus, Gregorius de Grote, Bernardus van Clairvaux, Isidorus van Sevilla, Augustinus, en uit de Bijbel (Joh. 5,4)
Relation IdRELA000000283799
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010208
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010208
Display NameTraktaat over de zeven hoofdzonden
Relation IdRELA000000266529
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015506
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015506
Display NameTwee dicta op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000285493
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009769
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009769
Display NameTwee dicta van Augustinus
Relation IdRELA000000264912
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009855
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009855
Display NameTwee dicta, waarvan een op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000265252
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015060
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015060
Display NameUitleg van het Onzevader, voorafgegaan door dictum op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000284077
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015674
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015674
Display NameUittreksel op naam van Augustinus over de gratie Gods
Relation IdRELA000000286123
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009745
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009745
Display NameUth deme boken van der samwitticheyt dat sunte Augustinus ghemaket hefft is dyt ghetoghen unde is not to wetende den de gherne en reyne gud salich levent unde ene reyne samwitticheyt hebben willen ...
Relation IdRELA000000264833
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009890
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009890
Display NameVan armoede
Relation IdRELA000000265415
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016518
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016518
Display NameVan den geboerten ons heren
Relation IdRELA000000289047
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009966
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009966
Display NameVan der armoede
Relation IdRELA000000265731
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022198
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022198
Display NameVan der messen / Aagustinus ait missa septem tibi confert
Relation IdRELA000000308967
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029125
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029125
Display NameVan der oetmoedicheyt
Relation IdRELA000000339745
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015915
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015915
Display NameVan die doechden der missen
Relation IdRELA000000286885
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 6
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022483
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022483
Display NameVan die salighe zielen nota bene
Relation IdRELA000000309971
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009820
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009820
Display NameVan dien dat die gedenckenisse der wonden Cristi is een crachtighe medecine teghen alle becoringhe. Augustinus
Relation IdRELA000000265116
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015705
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015705
Display NameVan sinte Maria Magdalena
Relation IdRELA000000286208
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033526
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033526
Display NameVan voldoen
Relation IdRELA000000357759
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010047
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010047
Display NameVanden onbegripelyken almechtegen god. Oracio Augustinus
Relation IdRELA000000266007
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017515
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017515
Display NameVanden quade des achterclappens
Relation IdRELA000000292233
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033423
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033423
Display NameVanden quade des achterclappes. Augustinus
Relation IdRELA000000357399
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009823
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009823
Display NameVanden wonden Cristi
Relation IdRELA000000265126
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033555
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033555
Display NameVander doecht der oetmoedicheit
Relation IdRELA000000357831
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039699
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039699
Display NameVander glorioser verrysenissen onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000379250
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010072
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010072
Display NameVander groter mynnen gods ende hoe god te mynnen is bescrivet die eerwaerdige Augustijn
Relation IdRELA000000266096
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009748
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009748
Display NameVander oetmoedicheit ons heren Jhesu Cristi ende bescrivet die mynlike leerre Augustinus
Relation IdRELA000000264843
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009955
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009955
Display NameVander verlossinghe des menscheliken gheslachts ende vander boetscap onser liever vrouwen ende dair na vander gheboirten cristi Jhesu ons liefs heren
Relation IdRELA000000265685
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012760
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012760
Display NameVerzameling dicta op naam van onder meer Seneca, Augustinus, Hieronymus, Ambrosius, Johannes Chrysostomus, Isidorus van Sevilla, Gregorius de Grote, Bernardus van Clairvaux en Thomas van Aquino
Relation IdRELA000000276325
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006114
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006114
Display NameVerzameling dicta van Augustinus, Ambrosius, Bernardus en Gregorius, een exempel uit Vitae patrum, een excerpt uit Thomas van Aquino: Commentarium in IV libros super Sententias en een parafrase van Mnl. vertaling van Richard van Sint-Victor: Explicatio in Cantica canticorum
Relation IdRELA000000250622
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 4
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005796
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005796
Display NameVerzameling excerpten en dicta op alfabetische volgorde onder meer van Augustinus, Ambrosius, Anselmus van Canterbury, David van Augsburg uit Profectus religiosorum, uit de Mnl. vertaling van preken van Jordanus van Quedlinburg uit: Opus postillarum et sermonum de tempore (zie ook afzonderlijke deeltitels)
Relation IdRELA000000249212
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009860
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009860
Display NameVrome overdenkingen over de kortheid van het leven, met aanhalingen uit het boek Job en uit Augustinus
Relation IdRELA000000265273
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032973
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032973
Display NameWat sonde is ende hoe zwaer dat is te sondighen
Relation IdRELA000000355781
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033402
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033402
Display NameWat sunde is ende hoe zwaer dat te sundigen is
Relation IdRELA000000357344
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons