Marquard von Lindau

Typeebnmlexicon
Typeperson
ValueMarquard von Lindau
LabelMarquard von Lindau
IdLEXI000000004416
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/27dd4a0c-e1e3-47ce-b77c-a643201b9015
Deletedno
Relation Count 63
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeebnmperson
IdPERS000000002723
Pathdomain/ebnmpersons/PERS000000002723
Display NameMarquard von Lindau
Relation IdRELA000000004416
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmperson
Relation Type IdRELT000000000056
Order 0
Is med author in documentation
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000003075
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000003075
Display NameAmpe 1960 (Marquard)
Relation IdRELA000000015406
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000037
Order 0
Is relaties overig of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004375
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004375
Display NameDat boeck vanden weerdigen sacrament
Relation IdRELA000000403586
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textvan
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004417
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004417
Display NameMnl. vertaling van Marquard von Lindau: De anima
Relation IdRELA000000395517
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004545
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004545
Display NameWechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000403140
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textvan
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Is author of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011520
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011520
Display Name... VI graden daer hem een mensch in oeffenen sal inden scouwen die ons bescryft Rychardus
Relation IdRELA000000271777
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011500
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011500
Display Name... die X gheboden ende wye die werdige moeder gots ende die liefste vriende gods ghehouden hebben ...
Relation IdRELA000000271681
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011521
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011521
Display Name... een boeck inhoudende veel scoender oeffeninge ende leeringe ...
Relation IdRELA000000271782
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011514
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011514
Display Name... sommighen poynten die Thauleer ghescreven heeft van die gloriose suyver maghet Maria van haer groote eerwerdicheit
Relation IdRELA000000271751
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011516
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011516
Display Name... uten boec vande X geboden dat begint Audi israel etc. uten vierden gebode ...
Relation IdRELA000000271760
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011541
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011541
Display Name... uut enen boeck der X gheboden ons heren wie dat een jongher vraecht sinen meester hoe dat Maria ende die ander vrinde gods die geboden na volcomenste ghehouden hebben
Relation IdRELA000000271856
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011512
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011512
Display Name... uut enen boecke der X gheboeden ende wi dat een jongher vraghet sinen meester wie dat die moeder ons heren Jhesu ende die andere vrinde gods die X gheboden hebben ghehouden ...
Relation IdRELA000000271739
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009909
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009909
Display Name... wt enen boeck der x. gheboden ons here: wie dat een jongher vraecht sinen meester, hoe dat Maria en die ander vriende gods die gheboden ...
Relation IdRELA000000265493
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010368
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010368
Display NameDie hystorie der kinder van ysrahel, woe si doer die woestijn toegen uut Egipten ...
Relation IdRELA000000267179
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011522
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011522
Display NameDie meester sprect toeten jongher aldus
Relation IdRELA000000271786
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011515
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011515
Display NameDit leerde een doctoer sinen discipel
Relation IdRELA000000271756
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022340
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022340
Display NameDit sijn die tien geboden ons lieven heren inder alder ee
Relation IdRELA000000309430
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011532
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011532
Display NameEen goede leer
Relation IdRELA000000271828
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006666
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006666
Display NameExcerpten uit Godfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden (onder meer over gehoorzaamheid en de acht zaligheden), met daarin verwerkt delen uit Cassianus: Collationes patrum en Marquard van Lindau: Excerpt uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000253483
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011523
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011523
Display NameHoe dat Maria eerst bedacht wat si sprack
Relation IdRELA000000271790
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011519
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011519
Display NameHoe di moder gods plac te beden ende dy gheboden gods te houden: dat ierste vanden X
Relation IdRELA000000271773
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011517
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011517
Display NameMarquard van Lindau: Excerpt uit Tien geboden-traktaat uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000271765
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011525
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011525
Display NameMarquard van Lindau: Excerpt uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000271798
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003839
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003839
Display NameMarquard van Lindau: Tien geboden-traktaat uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000240502
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002997
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002997
Display NameMarquard van Lindau: Tien geboden-traktaat uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, voorafgegaan door de tien geboden op rijm
Relation IdRELA000000236060
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011507
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011507
Display NameMarquard van Lindau: Tien geboden-traktaat uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem; Nederd.
Relation IdRELA000000271718
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011496
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011496
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000271662
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011497
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011497
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, Ripuar.
Relation IdRELA000000271667
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011536
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011536
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, begin ontbreekt
Relation IdRELA000000271841
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011498
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011498
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, delen over de uittocht en over de tien geboden (hs. onvolledig); Ripuar.
Relation IdRELA000000271672
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011499
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011499
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, delen over uittocht uit Egypte en over de tien geboden
Relation IdRELA000000271676
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011501
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011501
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, drie delen
Relation IdRELA000000271684
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011518
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011518
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, fragm.
Relation IdRELA000000271769
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011495
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011495
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, gedeeltelijk
Relation IdRELA000000271657
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000174
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000174
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem; 3 dln.; Mnl.
Relation IdRELA000000218457
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011504
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011504
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem; Mnl.
Relation IdRELA000000271702
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001975
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001975
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem; fragm. met slot van derde deel (Tocht door de woestijn); Duits
Relation IdRELA000000229589
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013827
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013827
Display NameMarquard von Lindau: 10 geboden
Relation IdRELA000000280077
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030161
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030161
Display NameMarquard von Lindau: De excitu filiorum Israel; Lat.
Relation IdRELA000000344205
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023926
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023926
Display NameMarquard von Lindau: Van de tien geboden; Mnl.
Relation IdRELA000000316242
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002288
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002288
Display NameMarquard von Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem; Hoogduits
Relation IdRELA000000231882
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011502
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011502
Display NameNutte leeringe van onderscheit der sonden
Relation IdRELA000000271689
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000961
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000961
Display NameVaderboec (levens uit het tweede boek). Wechwiser tot den hemelschen Jerusalem; Mnl.
Relation IdRELA000000223598
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005791
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005791
Display NameVan drien punten die ons noottruftech sijn totter gracien Gods ende tot allen duechden
Relation IdRELA000000249180
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 4
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015296
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015296
Display NameVanden sterven
Relation IdRELA000000284807
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011513
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011513
Display NameVanden vierdach te halden
Relation IdRELA000000271744
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003328
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003328
Display Namemiddeleeuwse auteurs
Relation IdRELA000000402378
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons