Twaalf punten die een geestelijk leven hinderen

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueTwaalf punten die een geestelijk leven hinderen
LabelTwaalf punten die een geestelijk leven hinderen
IdLEXI000000004405
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/51ebd456-0344-41d1-b7b1-fdc10536c57c
Deletedno
Relation Count 28
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000000716
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000000716
Display NameTwaalf punten die een geestelijk leven hinderen
Relation IdRELA000000004405
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is genormaliseerd of documentation
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000001495
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000001495
Display NameDe Man 1938
Relation IdRELA000000012869
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000045
Order 0
Lex has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000001495
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000001495
Display NameDe Man 1938
Relation IdRELA000000406305
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextEditie van een der redacties:
Post Text, p.52-58.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009242
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009242
Display NameMnl. genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000406306
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003981
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003981
Display Nameprozatekst
Relation IdRELA000000406307
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009317
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009317
Display Name... XII punten die Ysaias die propheet seit
Relation IdRELA000000263425
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009319
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009319
Display Name... XII punten die alte seer hijnderen ende letten enen gheesteliken mensche tot enen volmaecten leven te comen ...
Relation IdRELA000000263432
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009315
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009315
Display Name... XII punten die den mensche zeer hinderen tot volcomen leven te leven
Relation IdRELA000000263419
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009309
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009309
Display Name... XII punten die seer hinderen ende letten eenen gheestelike mensche tot enen volcomen leven te comen
Relation IdRELA000000263398
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009312
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009312
Display Name... een oerberlike lere (in de inhoudsopgave onder de titel: Van XII punten die den mensche hinderen aen der minnen gods)
Relation IdRELA000000263407
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025266
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025266
Display Name... twelf undogede de sere hinderen enen geistliken menschen
Relation IdRELA000000322099
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017508
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017508
Display NamePreek, met daarin verwerkt Twaalf punten die een geestelijk leven hinderen en een excerpt uit Jan van Ruusbroec: Dat rijcke der ghelieven
Relation IdRELA000000292213
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009296
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009296
Display NameTwaalf punten die een geestelijk leven hinderen
Relation IdRELA000000263365
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009307
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009307
Display NameTwaalf punten die een geestelijk leven hinderen met in aansluiting daarop vier punten om deze gebreken te overwinnen
Relation IdRELA000000263394
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026434
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026434
Display NameTwaalf punten die een geestelijk leven hinderen; Nederd.
Relation IdRELA000000328392
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022328
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022328
Display NameTwaelf punten die den mynsche zeer hijnderen an enen gueden leven
Relation IdRELA000000309391
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009318
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009318
Display NameTwalf punte die den menschen hynderen dat sie god niet mynnen noch dienen en konnen
Relation IdRELA000000263428
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029123
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029123
Display NameVan den XII punten die den menschen hinderen dat sy gode nyet ghewinnen en connen
Relation IdRELA000000339738
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009322
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009322
Display NameVan twalef punten die den menschen hinderen dat si gode niet vinden connen
Relation IdRELA000000263441
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009308
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009308
Display NameXII punten die zeer hijnderlijck sijn enen gheestelic mensche te comen tot volcomen heilich leven
Relation IdRELA000000263396
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons