Frans Vervoort

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueFrans Vervoort
LabelFrans Vervoort
IdLEXI000000004376
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/24577e9d-0839-42ce-b5fc-3e7622f71719
Deletedno
Relation Count 28
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000000694
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000000694
Display NameFrans Vervoort
Relation IdRELA000000004376
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is med author in documentation
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000042
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000042
Display NameAmpe & Blaere 1945
Relation IdRELA000000009336
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000037
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000004150
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000004150
Display NameAmpe 1960a
Relation IdRELA000000017654
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000037
Order 1
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000003229
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000003229
Display NameAmpe 1962
Relation IdRELA000000015702
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000037
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000005158
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000005158
Display NameSchepers 1997 (Sermoenen)
Relation IdRELA000000019744
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000037
Order 0
Is relaties overig of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004402
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004402
Display NameBoeck vanden heilighen sacramente
Relation IdRELA000000402383
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textvan
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004378
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004378
Display NameDen gulden berch der kennisse gods met syn XII trappen
Relation IdRELA000000407884
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textvan
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004381
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004381
Display NameEen leeringhe vander afghescheydenheyt ende innicheyt des hertten
Relation IdRELA000000396514
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textvan
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004379
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004379
Display NameEen tractaet leerende van der vereeninghe der ziele met gode
Relation IdRELA000000405586
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textvan
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004377
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004377
Display NameEen weerdich ende zeer schoon boeck vanden eewighen leven ende het hemelsche Jherusalem
Relation IdRELA000000409087
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textvan
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004380
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004380
Display NameHet vingherlinck des bruygoms
Relation IdRELA000000408334
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textvan
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004382
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004382
Display NamePreken van Frans Vervoort
Relation IdRELA000000400137
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textvan
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003462
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003462
Display NameSermoenen op Cantica
Relation IdRELA000000408383
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Lex has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000470
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000470
Display NameAmpe (e.a.) 1981
Relation IdRELA000000401413
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.307; Schepers: Sermoenen 1997, p.253-254.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Is author of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007406
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007406
Display Name... dat boeck van Salomons sangen datmen int latin noemt cantica canticorum ende heeft ghepreckt meester Antonis vander Voerde lecenciaat inder godtheit ...
Relation IdRELA000000256501
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008689
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008689
Display NameDen berch des heeren leerende vanden vereeninghe der ziele met Gode
Relation IdRELA000000261036
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008695
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008695
Display NameDen regel der salicheit
Relation IdRELA000000261063
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008694
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008694
Display NameEen sermoen opten kermis dach ende leert hoe ende in wat manieren dat men Jhesum kennen sal inden eewigen leven met den vijf sinnen
Relation IdRELA000000261056
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008692
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008692
Display NameExcerpt uit Frans Vervoort: Den gulden berch der kennisse gods met syn XII trappen
Relation IdRELA000000261048
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009075
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009075
Display NameFrans Vervoort: Boeck van den heilighen sacramente
Relation IdRELA000000262771
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008693
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008693
Display NameFrans Vervoort: Een leeringhe vander afghescheydenheyt ende innicheyt des hertten
Relation IdRELA000000261052
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008690
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008690
Display NameFrans Vervoort: Een tractaet leerende van der vereeninghe der ziele met gode
Relation IdRELA000000261040
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008688
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008688
Display NameFrans Vervoort: Een weerdich ende zeer schoon boeck vanden eewighen leven ende het hemelsche Jherusalem
Relation IdRELA000000261032
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008691
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008691
Display NameFrans Vervoort: Het vingherlinck des bruygoms
Relation IdRELA000000261044
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008697
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008697
Display NameOp Maria Magdalenen dach sermoen
Relation IdRELA000000261074
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008696
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008696
Display NameOp dat weerdich hoochtijt der heijligher drijvuldicheit een suijverlic schoon sermoen ende is leerende hoe dat in cristo Jhesu zijn gheweest vier ghevoelen
Relation IdRELA000000261067
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008698
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008698
Display NameVander ghebenedijder maghet Maria. Van haerder boetscap
Relation IdRELA000000261081
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003328
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003328
Display Namemiddeleeuwse auteurs
Relation IdRELA000000401414
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons