Hendrik van Santen

Typeebnmlexicon
Typeperson
ValueHendrik van Santen
LabelHendrik van Santen
IdLEXI000000004339
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/3b99043d-267a-4f7c-a024-56f1fbc188cc
Deletedno
Relation Count 21
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeebnmperson
IdPERS000000002708
Pathdomain/ebnmpersons/PERS000000002708
Display NameHendrik van Santen
Relation IdRELA000000004339
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmperson
Relation Type IdRELT000000000056
Order 0
Is author of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016184
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016184
Display Name... Noch vanden heylegen sacramente
Relation IdRELA000000287917
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016182
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016182
Display Name... XII plagen vander heileghen sacramente die de ghene ontfaen dier qualijc gaen
Relation IdRELA000000287906
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016178
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016178
Display Name... XII plaghen die comen alle den ghenen die onwerdelijc ontfaen dat heilich sacrament
Relation IdRELA000000287883
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016179
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016179
Display Name... XII vruchten die ons comen vanden heyleghen sacramente
Relation IdRELA000000287890
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016183
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016183
Display Name... XII vruchten vanden werdeghen heileghen sacramente diese ontfaen dier weerdelijck toe gaen
Relation IdRELA000000287912
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016177
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016177
Display Name... noch een deel vanden hoghen weerdeghen ende edelen sacramente pater Heynrick van Santen
Relation IdRELA000000287877
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016181
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016181
Display Name... noch een deel vanden weerdeghen hooghen edelen sacramente pater Heynrick van Sancten
Relation IdRELA000000287901
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016180
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016180
Display Name... sommighe poenten vanden heyleghen weerdeghen sacramente ghepredict vanden weerdeghen vader gardiaen van Mechelen
Relation IdRELA000000287895
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016176
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016176
Display Name... sommighe punten ghepredict vanden heileghen sacramente
Relation IdRELA000000287869
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008413
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008413
Display NameBroeder Hynricus van Sancten sprict in sijnre collacien vanden scouwenden leven
Relation IdRELA000000260090
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034834
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034834
Display NameDat ander sermoen
Relation IdRELA000000362612
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016185
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016185
Display NameEen scoen sermoen vanden heilegen sacramente
Relation IdRELA000000287922
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034833
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034833
Display NameEen sermoen sprekende vanden scuwende leuen des sondaechs voer opuaert
Relation IdRELA000000362609
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008414
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008414
Display NameHendrik van Santen: Zeven preken op evangelieteksten, gevolgd door zeven diverse preken
Relation IdRELA000000260094
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034835
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034835
Display NameHir nae volghen seuen punten die een minsche aen hem hebben al die tot eenen inghekeerden leuen comen wille
Relation IdRELA000000362617
Acceptedyes
Rev 1
Pre Texttoegeschreven aan:
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034838
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034838
Display NameMoraliserende sententies en overpeinzingen
Relation IdRELA000000362629
Acceptedyes
Rev 1
Pre Texttoegeschreven aan:
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034836
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034836
Display NameOver de 'meininghe' bij het werk
Relation IdRELA000000362621
Acceptedyes
Rev 1
Pre Texttoegeschreven aan:
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016186
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016186
Display NameVijf poenten die wi hebben selen om ons weerdelijc te bereyden om te gane totten heyleghen sacramente
Relation IdRELA000000287927
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034837
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034837
Display Namevier punten
Relation IdRELA000000362625
Acceptedyes
Rev 1
Pre Texttoegeschreven aan:
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003328
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003328
Display Namemiddeleeuwse auteurs
Relation IdRELA000000408866
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons