Jan Brugman

Typeebnmlexicon
Typeperson
ValueJan Brugman
LabelJan Brugman
IdLEXI000000004327
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/d5562340-c77c-4fd2-a866-db8a11b2c3ce
Deletedno
Relation Count 87
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeebnmperson
IdPERS000000002706
Pathdomain/ebnmpersons/PERS000000002706
Display NameJan Brugman
Relation IdRELA000000004327
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmperson
Relation Type IdRELT000000000056
Order 0
Is med author in documentation
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000003481
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000003481
Display NameHombergh 1971
Relation IdRELA000000016170
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000037
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000003731
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000003731
Display NamePoukens 1934
Relation IdRELA000000016688
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000037
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000952
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000952
Display NameVan den Hombergh 1967
Relation IdRELA000000011862
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000037
Order 0
Is relaties overig of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004972
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004972
Display NameDe ses clagen
Relation IdRELA000000408731
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextToegeschreven aan
Post Text omdat de Latijnse versie in zijn Devotus Tractatus voorkomt, maar de tekst is ook langs andere weg verspreid
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005052
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005052
Display NameIc heb ghejaecht mijn leven lanc
Relation IdRELA000000401349
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextLied van
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004957
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004957
Display NameLeven van Jezus van Jan Brugman
Relation IdRELA000000397838
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textvan
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004326
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004326
Display NameOch, ewelick is so lanc
Relation IdRELA000000408478
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextLied van
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004970
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004970
Display NameOntboezemingen over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000406931
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textvan
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004971
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004971
Display NamePreken van Jan Brugman
Relation IdRELA000000396780
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Is author of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013868
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013868
Display Name... XV goede punten ende leringhe die broder Jan Brugman den volc placch te prediken ende te leren daer die sommighe gheboden af sijn ende die sommighe sijn goede rade
Relation IdRELA000000280342
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008336
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008336
Display Name... die wise Myt vrouden wille wy syngen scoen boelken bi der hant
Relation IdRELA000000259851
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023838
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023838
Display Name... een schoen collacie vanden Hl. sacrament
Relation IdRELA000000315877
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008397
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008397
Display Name... enen geystelicken wagen
Relation IdRELA000000260040
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008929
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008929
Display Name... her Bruckmans collacie van dem mynnenclichen lyden unsers lieben heren Cristus uff den Frydach
Relation IdRELA000000262161
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021531
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021531
Display Name... noch een ander lijd
Relation IdRELA000000306561
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002311
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002311
Display Name... seer ynnighe ghebede vanden leven ende lyden ons lieven heren die ghemaket hevet die hillighe abt ende hoeghe honich leerre sancte Bernardus want hie was een bernende vuure
Relation IdRELA000000232062
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013870
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013870
Display NameAdder mijn lief hebt gueden nacht
Relation IdRELA000000280352
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013740
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013740
Display NameBrugman vander gebuerten ons heren die margen lexse
Relation IdRELA000000279705
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010486
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010486
Display NameCollacie van Jan Brugman
Relation IdRELA000000267623
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013793
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013793
Display NameDe ses clagen
Relation IdRELA000000279934
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010661
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010661
Display NameDe ses clagen (hier slechts drie)
Relation IdRELA000000268288
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextMisschien:
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007613
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007613
Display NameDerde punt uit preek van Jan Brugman over drierhande tafelen
Relation IdRELA000000257296
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013874
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013874
Display NameDes dages voer XIIItienden avent die margen lexse
Relation IdRELA000000280370
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013753
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013753
Display NameDes manendages voer palmen die margen lexse
Relation IdRELA000000279763
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013758
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013758
Display NameDes saterdages voer palmen margen lex
Relation IdRELA000000279787
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013745
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013745
Display NameDie avent lexse
Relation IdRELA000000279729
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013748
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013748
Display NameDie margen lexse Brugman
Relation IdRELA000000279743
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013747
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013747
Display NameDie margen lexse uut Brugman
Relation IdRELA000000279738
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013750
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013750
Display NameDie margenlesse uut Brugman
Relation IdRELA000000279751
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013760
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013760
Display NameDinxdach margen lexse
Relation IdRELA000000279797
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013754
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013754
Display NameDinxdag die margen lexse
Relation IdRELA000000279767
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013888
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013888
Display NameDit gebet leerde Brugman datmen lesen soude onser liever vrouwen seven bliscappen te eren
Relation IdRELA000000280412
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008337
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008337
Display NameDit lyedekijn heeft drie wijsen die eerste is ...
Relation IdRELA000000259857
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013787
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013787
Display NameDiverse geestelijke excerpten, gevolgd door preek van Jan Brugman
Relation IdRELA000000279900
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013756
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013756
Display NameDonredach die margen lexse
Relation IdRELA000000279777
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012774
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012774
Display NameEen bereidinghe totten heilighen sacrament
Relation IdRELA000000276373
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002267
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002267
Display NameEen suverlick sermoen van drierhande tafelen
Relation IdRELA000000231716
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013738
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013738
Display NameEne suverlike ghedenckenisse van den leven marien ende voert van den lyden ons lieven heren jhesu christi
Relation IdRELA000000279696
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030772
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030772
Display NameEpistola domini Johannis Bruckman ad dominum Petrum Horn fratrem domus domini Florencii
Relation IdRELA000000346959
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013766
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013766
Display NameExcerpt uit Jan Brugman: Leven van Jezus
Relation IdRELA000000279823
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013789
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013789
Display NameExcerpt uit een preek van Jan Brugman, met daarin De ses clagen
Relation IdRELA000000279912
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013790
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013790
Display NameExcerpt uit een preek van Jan Brugman, met daarin verwerkt De ses clagen
Relation IdRELA000000279918
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013739
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013739
Display NameExcerpten uit Jan Brugman: Leven van Jezus
Relation IdRELA000000279701
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002085
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002085
Display NameGhebede vanden leven ende dode onses heren, met excerpten uit Jan Brugman: Leven van Jezus en uit Meditaties over het leven van Jezus en Maria
Relation IdRELA000000230182
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013799
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013799
Display NameGoede punte en dicta, waaronder excerpten uit preken van Jan Brugman (107v-108r)
Relation IdRELA000000279961
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013749
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013749
Display NameHoe onse here inden tempel bleef die marghen lexse
Relation IdRELA000000279747
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013355
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013355
Display NameJan Brugman: Collatio facta in domo Domini Florencii Daventrie
Relation IdRELA000000278446
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010485
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010485
Display NameJan Brugman: Devotus tractatus
Relation IdRELA000000267620
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013763
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013763
Display NameJan Brugman: Leven van Jezus
Relation IdRELA000000279811
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001150
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001150
Display NameJan Brugman: Leven van Jezus; Mnl.
Relation IdRELA000000224700
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008335
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008335
Display NameJan Brugman: Och, ewelick is so lanc
Relation IdRELA000000259846
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013798
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013798
Display NameJohannes Brugman ...in die capelle van sinte Elijsabetten cloester inden Hage int jaer ons heren MCCCC ende LVIII
Relation IdRELA000000279957
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000498
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000498
Display NameJohannes Brugman: Vita Lydwinae; Lat.
Relation IdRELA000000220522
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013869
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013869
Display NameNae groenre verwe mijn hert verlanct
Relation IdRELA000000280348
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013746
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013746
Display NameOp XIIIden avent die avent lexse
Relation IdRELA000000279733
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013742
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013742
Display NameOp den nyen iaers dach die avent lexse
Relation IdRELA000000279714
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013751
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013751
Display NameOp onser vrouwen lichtmisse avent die avent lexse
Relation IdRELA000000279755
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013759
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013759
Display NameOp palm avent die avent lex
Relation IdRELA000000279792
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013762
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013762
Display NameOpden witten donredach die namiddaghes lexse
Relation IdRELA000000279807
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008933
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008933
Display NamePreek van Jan Brugman over Jes. 9,6
Relation IdRELA000000262177
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023772
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023772
Display NamePreek van Jan Brugman over de eucharistie (1Kor. 11,24)
Relation IdRELA000000315605
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010680
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010680
Display NamePreken van Jan Brugman met tussengevoegd een exempel
Relation IdRELA000000268361
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007630
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007630
Display NameTweyer geistlicher susteren spraeck ofte kallynge to-samen ... Dijt heft broder Johan Brugman van der observancien der mynre-broeder to Nymagen gepredyckt
Relation IdRELA000000257406
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013866
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013866
Display NameUut enen sermoen inder octaven sinte Franciscus
Relation IdRELA000000280330
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013788
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013788
Display NameVanden heilighen sacrament
Relation IdRELA000000279905
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013741
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013741
Display NameVander gebuerten die margen lexse
Relation IdRELA000000279709
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013744
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013744
Display NameVander gebuerten ons heren die margen lexse
Relation IdRELA000000279724
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013743
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013743
Display NameVander gebuerten ons lieven heren die margen lexse
Relation IdRELA000000279719
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013757
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013757
Display NameVrijdach die margen lex
Relation IdRELA000000279782
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000967
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000967
Display NameWilhelmus Vornken: Narratio de prima institutione monasterii in Windesem. Dirk van de Graaf: Testamentum, Proposita. Rudolf Dier van Muiden en Peter Hoorn: Vita magistri Gerardi Groti. Voortzetting op de door Rudolf Dier van Muiden geschreven kroniek van het Heer-Florenshuis te Deventer, -1467. Jan Brugman: Epistolae; Lat.
Relation IdRELA000000223644
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 4
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013755
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013755
Display NameWonsdach die margen lexse
Relation IdRELA000000279772
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003328
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003328
Display Namemiddeleeuwse auteurs
Relation IdRELA000000405783
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Is verwante term of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005059
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005059
Display NameMnl. vertaling van Sacrosanctae
Relation IdRELA000000395935
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Is trefwoord of documentation
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000006085
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000006085
Display NameVan Dijk 1948a
Relation IdRELA000000021890
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000054
Order 1
Is owned by
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004116
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004116
Display NameBRUSSEL, KB : II 3638
Relation IdRELA000000082052
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (?; achterin: "Dit hevet Johan Brugman vercreghen van den paeus te Roem")
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000005
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons