dicta

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valuedicta
Labeldicta
IdLEXI000000004310
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/761066f0-4c93-431d-bc40-e8a667af48a8
Deletedno
Relation Count 526
Properties
Relations
Is categorie of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026644
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026644
Display Name... VI punten die seer orberlic sijn den menschen toe dencken
Relation IdRELA000000329378
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026944
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026944
Display Name... die bedudenisse van der missen
Relation IdRELA000000330625
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009967
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009967
Display Name... die lere op den a b c
Relation IdRELA000000265736
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007797
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007797
Display Name... die reden der heilighen leeres
Relation IdRELA000000257986
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022487
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022487
Display Name... die reghel van volmaectheijt
Relation IdRELA000000309979
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025672
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025672
Display Name... een exempel vrayen betekent bi III papengayen
Relation IdRELA000000323631
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015720
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015720
Display Name... een merckelike leringe
Relation IdRELA000000286260
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027484
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027484
Display Name... een raet hoe die menschen leven sullen vreest gode ende holt sijn gheboden
Relation IdRELA000000332769
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009338
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009338
Display Name... goede poente daer die mensche niet en bedroghen en mach werden diese heeft ....
Relation IdRELA000000263475
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024196
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024196
Display Name... leringhe der waerheit van onsen here selve ende oec van meneghen heileghen mensche
Relation IdRELA000000317618
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013370
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013370
Display Name... merckelike punten ende seer guede leeringen
Relation IdRELA000000278500
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011602
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011602
Display Name... ses punten
Relation IdRELA000000272081
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011632
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011632
Display Name... sommighe puncten van dat leven ende passij ons heren ende hoe salich ende vruchtbaer dattet is een mensche hem stadelick te oefenen in dat bitter lyden
Relation IdRELA000000272187
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015935
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015935
Display Name... teghen wanhope en troestinge
Relation IdRELA000000286939
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015448
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015448
Display Name... woorden ons heiligen vaders sinte Franciscus
Relation IdRELA000000285322
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011889
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011889
Display NameAcsetisch mystiek traktaat met dicta op naam van onder meer Augustinus, Anselmus en Eckhart
Relation IdRELA000000273248
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011884
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011884
Display NameAlbaertus die leerre
Relation IdRELA000000273223
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009819
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009819
Display NameAugustinus die heilige leerre bescrijft dit na volgende ende is van der pinen der hellen ...
Relation IdRELA000000265113
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016546
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016546
Display NameAugustinus seit
Relation IdRELA000000289133
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008393
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008393
Display NameBeati oculi qui vident que vos videtis
Relation IdRELA000000260015
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022569
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022569
Display NameBegin van serie excerpten, dicta etc.
Relation IdRELA000000310276
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013388
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013388
Display NameBernardus
Relation IdRELA000000278545
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020891
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020891
Display NameBrueder Heinric Herp
Relation IdRELA000000304282
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011590
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011590
Display NameDat eyns menschen studieringhe sal sijn inder ghebenedider passien ons heeren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000272029
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021166
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021166
Display NameDe fructuosa effusione lacrimarum pro peccatis
Relation IdRELA000000305189
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008289
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008289
Display NameDe locutione
Relation IdRELA000000259706
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022567
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022567
Display NameDevote excerpten, ingeleid met een dictum op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000310271
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011593
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011593
Display NameDeze navolgende punten sint Bonaventura
Relation IdRELA000000272044
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008385
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008385
Display NameDicta
Relation IdRELA000000259989
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038740
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038740
Display NameDicta (o.a. op naam van Augustinus)
Relation IdRELA000000376067
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009331
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009331
Display NameDicta en excerpten
Relation IdRELA000000263464
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017553
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017553
Display NameDicta en exempelen over de dood
Relation IdRELA000000292337
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028743
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028743
Display NameDicta en facta van Johannes Brinckerinck; Lat.
Relation IdRELA000000338219
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008828
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008828
Display NameDicta en rijmspreuken
Relation IdRELA000000261746
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015354
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015354
Display NameDicta onder meer op naam van Johannes de Fécamp en Gregorius
Relation IdRELA000000285021
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009883
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009883
Display NameDicta op naam van Augustinus, Bernardus, Dionysius en de meesters van Parijs (misschien Samenspraak van twaalf meesters te Parijs)
Relation IdRELA000000265375
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016426
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016426
Display NameDicta op naam van Augustinus, Gregorius, Christus en Bernardus
Relation IdRELA000000288708
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013282
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013282
Display NameDicta op naam van Augustinus, Hieronymus en Ambrosius
Relation IdRELA000000278193
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013387
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013387
Display NameDicta op naam van Bernardus van Clairvaux en Augustinus
Relation IdRELA000000278541
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015277
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015277
Display NameDicta op naam van Bernardus van Clairvaux en van Ambrosius en een bijbelcitaat (Joh. 14,6)
Relation IdRELA000000284723
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015285
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015285
Display NameDicta op naam van Bernardus, Augustinus, Gregorius, Origenes, Seneca, Socrates en Aristoteles
Relation IdRELA000000284759
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018649
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018649
Display NameDicta op naam van Bonaventura
Relation IdRELA000000295759
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004240
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004240
Display NameDicta op naam van Christus, Jacobus, Bernardus, Hieronymus, Augustinus en Gregorius
Relation IdRELA000000242135
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008771
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008771
Display NameDicta op naam van Dionysius de Areopagiet en Augustinus en uit preken van meester Eckhart (op naam van Bernardus en Tauler)
Relation IdRELA000000261493
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004237
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004237
Display NameDicta op naam van Dionysius, Bonaventura, Gregorius, Bernardus en Augustinus
Relation IdRELA000000242117
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015130
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015130
Display NameDicta op naam van Gregorius en Augustinus
Relation IdRELA000000284318
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015284
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015284
Display NameDicta op naam van Gregorius, Bernardus en David
Relation IdRELA000000284749
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025294
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025294
Display NameDicta op naam van Hieronymus, Augustinus en Bernardus
Relation IdRELA000000322195
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015363
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015363
Display NameDicta op naam van Hieronymus, Augustinus, Gregorius, Anselmus, Seneca, Bernardus, Isidorus van Sevilla, Jesaja, Johannes de Fécamp Johannes de apostel, Isaac en Johannes Chrysostomus
Relation IdRELA000000285054
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021562
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021562
Display NameDicta op naam van Hieronymus, Gregorius, Bernardus en Salomo
Relation IdRELA000000306673
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016165
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016165
Display NameDicta op naam van Hieronymuus
Relation IdRELA000000287817
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020220
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020220
Display NameDicta op naam van Hippokrates
Relation IdRELA000000301766
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021845
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021845
Display NameDicta op naam van Hugo van St. Victor en Dionysius van Rijkel
Relation IdRELA000000307747
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018195
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018195
Display NameDicta op naam van Johannes Damascenus en de bisschop en martelaar Gerardus over S. Maria
Relation IdRELA000000294426
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012259
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012259
Display NameDicta op naam van Johannes Tauler
Relation IdRELA000000274699
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015692
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015692
Display NameDicta op naam van kerkvaders
Relation IdRELA000000286179
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015063
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015063
Display NameDicta op naam van van Gregorius de Grote, Ambrosius, Augustinus, Hieronymus, Bernardus van Clairvaux, Johannes Chrysostomus, Antonius, Beda en op naam van bijbelse figuren: Paulus, Salomo, David, Job en Isaak
Relation IdRELA000000284094
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016263
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016263
Display NameDicta over `reynicheit' van onder meer Anselmus, Cyprianus, Ambrosius en Hieronymus
Relation IdRELA000000288180
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015291
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015291
Display NameDicta over armoede onder meer op naam van Seneca, Gregorius en Dionysius
Relation IdRELA000000284784
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040717
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040717
Display NameDicta over de hoofdzonden
Relation IdRELA000000382439
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013364
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013364
Display NameDicta over penitentie op naam van Bernardus van Clairvaux "inden boeck van sinen ghedachten" (Meditationes piissimae de cognitione humanae conditionis), Johannes de Doper, Gregorius, Hieronymus, Augustinus en Ambrosius
Relation IdRELA000000278484
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009517
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009517
Display NameDicta patrum
Relation IdRELA000000264019
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007508
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007508
Display NameDicta patrum en beschouwingen over de waarde van het lijden
Relation IdRELA000000256918
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009341
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009341
Display NameDicta patrum en goede punten
Relation IdRELA000000263481
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005940
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005940
Display NameDicta patrum, waaronder Ruusbroec-citaat.
Relation IdRELA000000249834
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039818
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039818
Display NameDicta uit Augustinus, Climacus en Bernardus over gehoorzaamheid
Relation IdRELA000000379551
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009900
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009900
Display NameDicta uit de werken van Bernardus, Isidorus, Augustinus, Hieronymus, Gilbertus, Bonaventura, Thomas van Aquino, en uit de bijbel (brieven van Paulus, Hooglied en Psalmen), onderbroken door een Mnl. excerpt uit De imitatione Christi
Relation IdRELA000000265464
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009827
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009827
Display NameDicta van Augustinus
Relation IdRELA000000265147
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010060
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010060
Display NameDicta van Augustinus en Hieronymus
Relation IdRELA000000266064
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016710
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016710
Display NameDicta van Augustinus en Johannes Climacus
Relation IdRELA000000289661
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021113
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021113
Display NameDicta van Augustinus en Thomas van Aquino
Relation IdRELA000000305047
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009818
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009818
Display NameDicta van Augustinus en andere kerkvaders
Relation IdRELA000000265110
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008278
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008278
Display NameDicta van Augustinus en uit de bijbel
Relation IdRELA000000259671
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009826
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009826
Display NameDicta van Augustinus, Ambrosius en Bernardus
Relation IdRELA000000265143
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008387
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008387
Display NameDicta van Augustinus, Bernardus en Caesarius van Arles en uit het evangelie
Relation IdRELA000000259995
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008277
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008277
Display NameDicta van Augustinus, Bernardus en uit de bijbel
Relation IdRELA000000259668
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009863
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009863
Display NameDicta van Augustinus, Gregorius, Hieronymus, etc.
Relation IdRELA000000265283
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021104
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021104
Display NameDicta van Augustinus, Hieronymus en Bernardus
Relation IdRELA000000305024
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008256
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008256
Display NameDicta van Augustinus, Johannes Chrysostomus, Gregorius en Bernardus
Relation IdRELA000000259590
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009824
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009824
Display NameDicta van Augustinus, Johannes evangelist, Bernardus, Gregorius, Dominicus, Hieronymus, Paulus, Ysidorus, Job, Mozes, Origenes, Jezus, Jacobus, Johannes Chrysostomus en Jordanus
Relation IdRELA000000265134
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026155
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026155
Display NameDicta van Augustinus, Paus Leo, Anselmus, S. Jacob, S. Antonius en Salomo
Relation IdRELA000000326987
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037483
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037483
Display NameDicta van Beda
Relation IdRELA000000372382
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015032
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015032
Display NameDicta van Bernardus en Gregorius over gehoorzaamheid en ootmoed
Relation IdRELA000000284001
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013325
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013325
Display NameDicta van Bernardus, Gregorius, Augustinus, Hieronymus, Clara en Franciscus
Relation IdRELA000000278352
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016436
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016436
Display NameDicta van Geert Grote, Augustinus, Seneca, Gregorius, Lucas, Bernardus, Hieronymus, Anselmus en Ambrosius
Relation IdRELA000000288752
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039454
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039454
Display NameDicta van Gregorius
Relation IdRELA000000378342
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003825
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003825
Display NameDicta van Gregorius en Bernardus
Relation IdRELA000000240415
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015303
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015303
Display NameDicta van Gregorius, Augustinus, Bernardus en Hieronymus en excerpt uit Vitae patrum (int derde boeck vant vader leven)
Relation IdRELA000000284834
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030552
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030552
Display NameDicta van Gregorius, Augustinus, Hieronymus, Bernardus etc.
Relation IdRELA000000346022
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008276
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008276
Display NameDicta van Gregorius, Hieronymus, Augustinus, Bernardus en uit de bijbel
Relation IdRELA000000259663
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013363
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013363
Display NameDicta van Johannes Chrysostomus, Augustinus, Bernardus, Ambrosius, Gregorius, Arnout, Ovidius, Ghisebrecht, en Seneca
Relation IdRELA000000278477
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008866
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008866
Display NameDicta van Leo, Hieronymus, Augustinus, Gregorius, Bernardus en exempelen
Relation IdRELA000000261887
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008280
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008280
Display NameDicta van Seneca, Origenes, Johannes Chrysostomus, Gregorius, Bernardus en uit de bijbel
Relation IdRELA000000259681
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015342
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015342
Display NameDicta van bernardus, Johannes Chrysostomus en Augustinus
Relation IdRELA000000284983
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021629
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021629
Display NameDicta van kerkvaders en andere schrijvers, o.a. van Bernardus
Relation IdRELA000000306923
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010412
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010412
Display NameDicta van kerkvaders, onder meer op naam van Bernardus
Relation IdRELA000000267334
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008246
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008246
Display NameDicta van o.a. Augustinus, Gregorius en Hugo van St. Victor
Relation IdRELA000000259553
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008360
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008360
Display NameDicta van o.a. Hieronymus en Bernardus
Relation IdRELA000000259929
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016707
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016707
Display NameDicta van onder meer Augustinus
Relation IdRELA000000289650
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009825
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009825
Display NameDicta van onder meer Augustinus en Bernardus
Relation IdRELA000000265138
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015554
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015554
Display NameDicta van onder meer Augustinus, Gregorius en Bernardus
Relation IdRELA000000285686
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039564
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039564
Display NameDicta van onder meer Augustinus, Isidorus van Sevilla, Gregorius de Grote, Thomas van Aquino en Ambrosius
Relation IdRELA000000378646
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015349
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015349
Display NameDicta van onder meer Bernardus
Relation IdRELA000000285002
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016711
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016711
Display NameDicta van onder meer Gregorius en Bernardus
Relation IdRELA000000289666
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017542
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017542
Display NameDicta, als eerste een op naam van Augustinus, en vrome overdenkingen
Relation IdRELA000000292311
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009880
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009880
Display NameDicta, grotendeels van Augustinus en een exempel
Relation IdRELA000000265357
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015328
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015328
Display NameDicta, met onder meer parafrase van excerpt uit Jan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht (B733-735)
Relation IdRELA000000284934
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021107
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021107
Display NameDicta, o.a. van Seneca
Relation IdRELA000000305032
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015398
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015398
Display NameDicta, onder meer op naam van Bernardus
Relation IdRELA000000285154
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011569
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011569
Display NameDicta, onder meer over de eucharistie en van Bonaventura en Hugo van Sint-Victor
Relation IdRELA000000271956
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009351
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009351
Display NameDicta, onder meer van Augustinus
Relation IdRELA000000263502
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021181
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021181
Display NameDicta, onder meer van Augustinus, Dionysius, Isidorus en Gregorius
Relation IdRELA000000305235
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013598
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013598
Display NameDicta, onder meer van Gregorius; Mnl.
Relation IdRELA000000279198
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016808
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016808
Display NameDicta, onder meer van Johannes Chrysostomus en Gregorius
Relation IdRELA000000289957
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012850
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012850
Display NameDictum
Relation IdRELA000000276653
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011880
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011880
Display NameDictum op naam van Albertus Magnus
Relation IdRELA000000273209
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015268
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015268
Display NameDictum op naam van Ambrosius
Relation IdRELA000000284689
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016987
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016987
Display NameDictum op naam van Ambrosius (=Excerpt uit Vanden vier oefeninghen)
Relation IdRELA000000290497
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021561
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021561
Display NameDictum op naam van Ambrosius, gevolgd door een dictum van een anonieme leraar
Relation IdRELA000000306667
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022632
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022632
Display NameDictum op naam van Anselmus over het leven en lijden van Jezus
Relation IdRELA000000310479
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016649
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016649
Display NameDictum op naam van Anselmus van Cantebury
Relation IdRELA000000289477
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015598
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015598
Display NameDictum op naam van Anselmus van Canterbury
Relation IdRELA000000285820
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012851
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012851
Display NameDictum op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000276656
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025740
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025740
Display NameDictum op naam van Basilius
Relation IdRELA000000323937
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014449
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014449
Display NameDictum op naam van Beda Venerabilis
Relation IdRELA000000282202
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013280
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013280
Display NameDictum op naam van Bernardus
Relation IdRELA000000278185
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021841
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021841
Display NameDictum op naam van Bernardus in drie punten
Relation IdRELA000000307730
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016919
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016919
Display NameDictum op naam van Bernardus in verband met navolging van Christus
Relation IdRELA000000290289
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025286
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025286
Display NameDictum op naam van Bernardus over de biecht
Relation IdRELA000000322166
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016652
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016652
Display NameDictum op naam van Bernardus over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000289484
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012597
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012597
Display NameDictum op naam van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000275792
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022252
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022252
Display NameDictum op naam van Bernardus van Clairvaux over het overdenken van het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000309133
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039793
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039793
Display NameDictum op naam van Bernardus van Clairvaux over twaalf gebreken
Relation IdRELA000000379497
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015718
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015718
Display NameDictum op naam van Dionysius
Relation IdRELA000000286255
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022154
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022154
Display NameDictum op naam van Dionysius de Areopagiet
Relation IdRELA000000308813
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008288
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008288
Display NameDictum op naam van Franciscus
Relation IdRELA000000259699
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039845
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039845
Display NameDictum op naam van Geert Grote
Relation IdRELA000000379611
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036426
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036426
Display NameDictum op naam van Gilbertus (van Doornik?)
Relation IdRELA000000368799
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015337
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015337
Display NameDictum op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000284963
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013596
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013596
Display NameDictum op naam van Gregorius de Grote
Relation IdRELA000000279192
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022458
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022458
Display NameDictum op naam van Gregorius, gevolgd door een exempel (f.47v)
Relation IdRELA000000309910
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039535
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039535
Display NameDictum op naam van Hendrik van Leuven; Ripuar.
Relation IdRELA000000378571
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013723
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013723
Display NameDictum op naam van Hieronymus
Relation IdRELA000000279646
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016680
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016680
Display NameDictum op naam van Hieronymus over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000289575
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015079
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015079
Display NameDictum op naam van Hugo van Sint-Victor
Relation IdRELA000000284147
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032800
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032800
Display NameDictum op naam van Ipericius de abt
Relation IdRELA000000355206
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015629
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015629
Display NameDictum op naam van Isidorus van Sevilla
Relation IdRELA000000285949
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014981
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014981
Display NameDictum op naam van Johannes Chrysostomus
Relation IdRELA000000283835
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015865
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015865
Display NameDictum op naam van Johannes Climacus
Relation IdRELA000000286688
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039532
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039532
Display NameDictum op naam van Johannes Sterngassen; Ripuar.
Relation IdRELA000000378557
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012258
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012258
Display NameDictum op naam van Johannes Tauler
Relation IdRELA000000274695
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039700
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039700
Display NameDictum op naam van Meester Engbert (Eckhart?)
Relation IdRELA000000379255
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014049
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014049
Display NameDictum op naam van Origenes
Relation IdRELA000000280953
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020995
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020995
Display NameDictum op naam van Origenes over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000304603
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015280
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015280
Display NameDictum op naam van Richard van Sint-Victor
Relation IdRELA000000284733
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014661
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014661
Display NameDictum op naam van Ruusbroec, temidden van dicta patrum
Relation IdRELA000000282850
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025737
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025737
Display NameDictum op naam van S. Augustinus
Relation IdRELA000000323924
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022480
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022480
Display NameDictum op naam van S. Blasius
Relation IdRELA000000309963
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015447
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015447
Display NameDictum op naam van S. Franciscus, voorkomend in Sinte Franciscus ghesellen
Relation IdRELA000000285318
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015292
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015292
Display NameDictum op naam van Seneca
Relation IdRELA000000284787
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012591
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012591
Display NameDictum op naam van Thomas van Aquino
Relation IdRELA000000275769
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013575
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013575
Display NameDictum op naam van Ubertinus de Casale
Relation IdRELA000000279126
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008763
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008763
Display NameDictum op naam van meester Eckhart
Relation IdRELA000000261453
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033873
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033873
Display NameDictum op nam van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000359010
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026715
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026715
Display NameDictum over S. Maria op naam van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000329616
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023590
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023590
Display NameDictum over `achtersprac'
Relation IdRELA000000314759
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030935
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030935
Display NameDictum over de zeven levensfasen; Lat.
Relation IdRELA000000347584
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030933
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030933
Display NameDictum over de zeven wereldtijden; Lat.
Relation IdRELA000000347577
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039190
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039190
Display NameDictum over devotie
Relation IdRELA000000377453
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017305
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017305
Display NameDictum over drie punten gevolgd door een exempel hierover (hs. vier punten)
Relation IdRELA000000291588
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023592
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023592
Display NameDictum over gehoorzaamheid
Relation IdRELA000000314765
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033486
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033486
Display NameDictum over het lijden
Relation IdRELA000000357652
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023591
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023591
Display NameDictum over lijdzaamheid en ootmoed
Relation IdRELA000000314762
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008966
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008966
Display NameDictum toegeschreven aan Richard van St. Victor
Relation IdRELA000000262335
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008770
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008770
Display NameDictum uit preek van meester Eckhart (Quint I, nr.2)
Relation IdRELA000000261485
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015263
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015263
Display NameDictum van Ambrosius en van Clymacus
Relation IdRELA000000284663
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033940
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033940
Display NameDictum van Anselmus als bladvulling
Relation IdRELA000000359239
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009808
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009808
Display NameDictum van Augustinus
Relation IdRELA000000265078
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009882
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009882
Display NameDictum van Augustinus over Jezus in de Olijfhof, gevolgd door een samenspraak tussen de minne en de dood (uit Bernardus)
Relation IdRELA000000265367
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013129
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013129
Display NameDictum van Augustinus over S. Maria
Relation IdRELA000000277657
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028873
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028873
Display NameDictum van Augustinus over de mis
Relation IdRELA000000338802
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009866
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009866
Display NameDictum van Augustinus over de ontwikkeling van het kind voor de geboorte
Relation IdRELA000000265296
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009858
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009858
Display NameDictum van Augustinus, onvoll.
Relation IdRELA000000265265
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009887
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009887
Display NameDictum van Bernardus over S. Maria
Relation IdRELA000000265403
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014492
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014492
Display NameDictum van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000282318
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022741
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022741
Display NameDictum van Gregorius
Relation IdRELA000000310982
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021870
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021870
Display NameDictum van Hieronymus
Relation IdRELA000000307849
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014493
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014493
Display NameDictum van Innocentius
Relation IdRELA000000282320
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008965
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008965
Display NameDictum van Richard van St. Victor
Relation IdRELA000000262333
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012848
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012848
Display NameDictum van S. Gregorius
Relation IdRELA000000276646
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021553
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021553
Display NameDictum van een `leraar'
Relation IdRELA000000306641
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039528
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039528
Display NameDictum van een franciscaan
Relation IdRELA000000378548
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027246
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027246
Display NameDictum van een heilige
Relation IdRELA000000331707
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016171
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016171
Display NameDictum van een subprior
Relation IdRELA000000287848
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005873
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005873
Display NameDictum, rijmspreuk en excerpt uit Jan van Ruusbroec: Een spieghel der eeuwigher salicheit
Relation IdRELA000000249572
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025284
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025284
Display NameDictum, toegeschreven (zoals de voorgaande) aan Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000322158
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025495
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025495
Display NameDictum; Lat.
Relation IdRELA000000322830
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027947
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027947
Display NameDie abt abraham sede
Relation IdRELA000000334651
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015082
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015082
Display NameDie historie, die ghetiden ende die exempelen vander heyligher vrouwen sint Annen
Relation IdRELA000000284159
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009881
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009881
Display NameDit beschrijft sancte Augustinus
Relation IdRELA000000265361
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009965
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009965
Display NameDit es de beswaringe van den lidene ons heren ihesus cristus
Relation IdRELA000000265726
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026379
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026379
Display NameDit seyt onse lieve here
Relation IdRELA000000328133
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012759
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012759
Display NameDit sijn heilge leren
Relation IdRELA000000276321
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011881
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011881
Display NameDit sprack sinte Aelbrecht in sinte Mertijns monster te Utriecht
Relation IdRELA000000273213
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016193
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016193
Display NameDrie dicta `ons heeren'
Relation IdRELA000000287953
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008766
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008766
Display NameDrie dicta op naam van meester Eckhart
Relation IdRELA000000261465
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016194
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016194
Display NameDrie dicta van Jezus
Relation IdRELA000000287956
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015933
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015933
Display NameDrietal dicta patrum
Relation IdRELA000000286933
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013705
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013705
Display NameDyt seggen die III persoenen inder godheit totter sielen ...
Relation IdRELA000000279582
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032734
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032734
Display NameEen ander vanden helschen gheselscap welc oec alte seer die ...oemnisse verswaren ziel beswaren sal saltu weten
Relation IdRELA000000354967
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008576
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008576
Display NameEen excerpt van Geert Groote
Relation IdRELA000000260581
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015294
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015294
Display NameEen exsempel van XII meesters
Relation IdRELA000000284800
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009493
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009493
Display NameEen goede leer
Relation IdRELA000000263922
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026641
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026641
Display NameEen goede leeringhe
Relation IdRELA000000329370
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025271
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025271
Display NameEen goede leringhe voer elc mensche
Relation IdRELA000000322113
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015661
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015661
Display NameEen heilich leerer vander gotheit sprect ende secht
Relation IdRELA000000286058
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025673
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025673
Display NameEen merckelijck punt
Relation IdRELA000000323634
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025711
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025711
Display NameEen merckelijck punt van goet betrouwen te hebben zeer troostelijc voer cleynmoedighe menschen
Relation IdRELA000000323823
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026190
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026190
Display NameEen merckelijcke corte schoon leeringe
Relation IdRELA000000327189
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037644
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037644
Display NameEen merckelike leringe
Relation IdRELA000000372842
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005957
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005957
Display NameEen nutte leringhe
Relation IdRELA000000249891
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015953
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015953
Display NameEen troestelijc capittel dat die heilighe vader sinte Baernaert ghemaect heeft
Relation IdRELA000000287001
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033318
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033318
Display NameEn ander
Relation IdRELA000000357108
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015937
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015937
Display NameEnige dicta
Relation IdRELA000000286945
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040620
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040620
Display NameEnkele spreuken
Relation IdRELA000000382088
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005614
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005614
Display NameExcerpt uit Jan van Ruusbroec: Vanden blinkenden steen (r.1-68), gevolgd door een daarbij aansluitend fragment dat niet van Ruusbroec is, eindigend met een dictum
Relation IdRELA000000248381
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005006
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005006
Display NameExcerpt uit Spieghel der volcomenheit en dicta op naam van Bernardus en Hugo van Sint-Victor
Relation IdRELA000000245352
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015945
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015945
Display NameExcerpt van een samenspraak van Jezus en de ziel over het lijden, met aan het eind nog een dictum op naam van Bernardus
Relation IdRELA000000286972
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015827
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015827
Display NameExcerpten en dicta, onder meer op naam van Bernardus
Relation IdRELA000000286567
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015096
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015096
Display NameExcerpten over maagdelijkheid met onder meer dicta op naam van Hugo van Sint-Victor, de leesmeester van Freiburg en Meester Eckhart
Relation IdRELA000000284203
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015957
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015957
Display NameExcerpten uit verschillende kerkvaders
Relation IdRELA000000287014
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017652
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017652
Display NameExempel
Relation IdRELA000000292677
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010250
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010250
Display NameExempelen en dicta betreffende S. Augustinus, o.a. Exempel vanden biscop Silgilbertus
Relation IdRELA000000266731
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000086
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000086
Display NameFormulierboek t.b.v. Sint-Pieter-abdij. Petrus van Blois: De Amicitia Christiana. Proverbia Isengrimi; Lat.
Relation IdRELA000000218051
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010052
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010052
Display NameGebed en dictum op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000266033
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028751
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028751
Display NameGeestelijke biografie van Jacomijne Costers, opgebouwd uit anekdotes over haar, dicta van haar en citaten uit visioenen, brieven etc.
Relation IdRELA000000338250
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012502
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012502
Display NameGoede worden die de helighe sinten spraken om ons te leerne goede dinghen
Relation IdRELA000000275491
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013595
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013595
Display NameGregorius seit oec ...
Relation IdRELA000000279189
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020221
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020221
Display NameHippokratische aforismen
Relation IdRELA000000301771
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030546
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030546
Display NameHoe dat men sellen leren swighen ende afterclap scuwen
Relation IdRELA000000346000
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011609
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011609
Display NameHoe die bidder in vele manieren god voer hem neemt in sinen ghebede ende het sijn die woerden van sinte Bonaventura
Relation IdRELA000000272109
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039849
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039849
Display NameHoe hem een mensche god op offeren ende van oetmoedigen belien
Relation IdRELA000000379625
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013589
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013589
Display NameHubertinus seit
Relation IdRELA000000279170
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013581
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013581
Display NameHubertynus spreect vander maghet Marien
Relation IdRELA000000279146
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031646
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031646
Display NameImperatoris Adriani morientis dictum
Relation IdRELA000000350563
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016715
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016715
Display NameIn lijden vroe
Relation IdRELA000000289678
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011899
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011899
Display NameInden boec vanden ghetale
Relation IdRELA000000273292
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012596
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012596
Display NameItem na sinte Thomas van Aquijn
Relation IdRELA000000275788
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015003
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015003
Display NameJohannis Crisostimus
Relation IdRELA000000283897
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009525
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009525
Display NameKorte punten en dicta, waaronder een op naam van Ruusbroec
Relation IdRELA000000264036
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008761
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008761
Display NameKorte tekst met daarin dictum op naam van meester Eckhart
Relation IdRELA000000261444
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025731
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025731
Display NameLeringe
Relation IdRELA000000323904
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016415
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016415
Display NameLeringhe vanden leven ende passie ons heren
Relation IdRELA000000288668
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016059
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016059
Display NameLeven van S. Joseph, met aan het eind dicta op naam van Johannes Gerson
Relation IdRELA000000287432
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023840
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023840
Display NameLijden ende wonden
Relation IdRELA000000315886
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039696
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039696
Display NameMeester Eckhart: Spreuk
Relation IdRELA000000379240
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022472
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022472
Display NameMercket
Relation IdRELA000000309942
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026138
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026138
Display NameMinnerede : Die tso drien hellinge is geboren
Relation IdRELA000000326883
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028935
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028935
Display NameMnemotechnisch versje om het aantal weken tussen Kerstmis en de Vastentijd te berekenen
Relation IdRELA000000339035
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032803
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032803
Display NameMnl. dictum op naam van S. Bernardus, waarop 16 exempelen volgen over verschillende zonden (onderdeel van Dirc van Herxen: Dietse collatieboeken)
Relation IdRELA000000355212
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011587
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011587
Display NameMnl. excerpt op naam van Bonaventura
Relation IdRELA000000272014
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011592
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011592
Display NameMnl. excerpt op naam van Bonaventura over de voorbereiding op de communie
Relation IdRELA000000272038
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002281
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002281
Display NameMnl. vertaling van Speculum virginum, met aan het eind (f.133v) een dictum op naam van Hieronymus
Relation IdRELA000000231815
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006116
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006116
Display NameMnl. verzameling dicta en exempelen, o.a. uit Vitae patrum en Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum uit Tractatus de interiori domo seu de conscientia aedificanda en wellicht uit de Gulden woorden van Aegidius
Relation IdRELA000000250637
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007445
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007445
Display NameMystiek traktaat, gecompileerd uit twee Duitse traktaten, met aan het begin een dictum van Dionysius
Relation IdRELA000000256655
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009771
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009771
Display NameNoch Augustinus
Relation IdRELA000000264919
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033017
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033017
Display NameOpschriften, veelal in de vorm van spreuken, al dan niet berijmd; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000355906
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009886
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009886
Display NameOpsomming van de negen vreemde zonden en de zeven hoofdzonden, besloten met dictum van Augustinus, en opsomming van de zonden in de Heilige Geest
Relation IdRELA000000265399
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015653
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015653
Display NameOver de biecht met dictum op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000286033
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030548
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030548
Display NameOver het zwijgen; Mnl.
Relation IdRELA000000346008
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036902
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036902
Display NameOver lijdzaamheid. Dicta patrum
Relation IdRELA000000370661
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014953
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014953
Display NameOverdenking van de passie met dictum op naam van Albertus Magnus
Relation IdRELA000000283747
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009345
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009345
Display NameOverwegingen en dicta
Relation IdRELA000000263489
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015541
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015541
Display NamePreek met aan het begin dictum van Dionysius
Relation IdRELA000000285630
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015714
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015714
Display NamePreek met aan het begin een dictum op naam van Dionysius
Relation IdRELA000000286239
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031089
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031089
Display NameRegel van de derde orde van S. Franciscus. Dicta van Bernardus. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000348243
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020864
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020864
Display NameRijmspreuk, gevolgd door gezegde op naam van Bernardus
Relation IdRELA000000304177
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008197
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008197
Display NameRijmspreuken en dicta
Relation IdRELA000000259398
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005942
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005942
Display NameRuysbroec
Relation IdRELA000000249841
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013128
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013128
Display NameS. Bernardus
Relation IdRELA000000277653
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009847
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009847
Display NameSancte augustijn seit ...
Relation IdRELA000000265220
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015636
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015636
Display NameSerie dicta van kerkvaders met aan het begin de opening van Een epistel van inwendighe oefenynghe des levens ende der passien ons heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000285973
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032777
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032777
Display NameSi vis vitam ingredi, serva mandata
Relation IdRELA000000355133
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013295
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013295
Display NameSinte Barnaerdus seit
Relation IdRELA000000278241
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013362
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013362
Display NameSinte Bernaert die heilighe leeraer seit
Relation IdRELA000000278469
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015006
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015006
Display NameSinte Jan Gulden mont seit
Relation IdRELA000000283904
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015007
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015007
Display NameSinte Jheronimus seit
Relation IdRELA000000283908
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009581
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009581
Display NameSommighe auctoriteyten die S.Iheronimus bescreven ende ghesproken hevet
Relation IdRELA000000264208
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028565
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028565
Display NameSpreuk; Lat.
Relation IdRELA000000337207
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031233
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031233
Display NameSpreuken; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000348859
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015618
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015618
Display NameTekst met aan het begin dictum op naam van Beda
Relation IdRELA000000285914
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008703
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008703
Display NameTekst met citaten uit Eckhart-preken (Quint I, nr.4 en 6) en aan het begin een dictum op naam van Dionysius de Areopagiet
Relation IdRELA000000261110
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009336
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009336
Display NameTekst met dicta van Bernardus
Relation IdRELA000000263472
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008762
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008762
Display NameTekst over ootmoed met daarin dictum op naam van meester Eckhart
Relation IdRELA000000261448
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014971
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014971
Display NameTraktaat over bekoringen, grotendeels bestaand uit dicta en excerpten onder meer op naam van Johannes Chrysostomus, Gregorius de Grote, Bernardus van Clairvaux, Isidorus van Sevilla, Augustinus, en uit de Bijbel (Joh. 5,4)
Relation IdRELA000000283802
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015300
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015300
Display NameTraktaat over zwijgen met onder meer dictum op naam van Socrates
Relation IdRELA000000284822
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016173
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016173
Display NameTraktaatje over zwijgen, beginnend met een dictum op naam van Isidorus van Sevilla
Relation IdRELA000000287855
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022893
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022893
Display NameTwee dicta
Relation IdRELA000000311634
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015506
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015506
Display NameTwee dicta op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000285494
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015628
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015628
Display NameTwee dicta op naam van Bernardus
Relation IdRELA000000285946
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013361
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013361
Display NameTwee dicta op naam van Bernardus van Clairvaux en Gregorius de Grote
Relation IdRELA000000278465
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013281
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013281
Display NameTwee dicta op naam van Gregorius, waarvan de tweede berijmd
Relation IdRELA000000278189
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015550
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015550
Display NameTwee dicta op naam van Gregorius, waarvan een over de mis
Relation IdRELA000000285670
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015290
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015290
Display NameTwee dicta op naam van Seneca
Relation IdRELA000000284778
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015289
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015289
Display NameTwee dicta op naam van Seneca en Chrysostomus
Relation IdRELA000000284774
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009769
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009769
Display NameTwee dicta van Augustinus
Relation IdRELA000000264913
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009855
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009855
Display NameTwee dicta, waarvan een op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000265253
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015060
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015060
Display NameUitleg van het Onzevader, voorafgegaan door dictum op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000284078
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015600
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015600
Display NameUittreksels uit kerkvaders
Relation IdRELA000000285826
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009890
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009890
Display NameVan armoede
Relation IdRELA000000265416
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016518
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016518
Display NameVan den geboerten ons heren
Relation IdRELA000000289049
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021518
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021518
Display NameVan den stride tegens onkuyscheit uut profectus des anderen sonnendages nae pinxteren
Relation IdRELA000000306509
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009966
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009966
Display NameVan der armoede
Relation IdRELA000000265732
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036903
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036903
Display NameVan der edelre doghet der lijdsamheit
Relation IdRELA000000370664
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029125
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029125
Display NameVan der oetmoedicheyt
Relation IdRELA000000339746
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015915
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015915
Display NameVan die doechden der missen
Relation IdRELA000000286886
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022483
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022483
Display NameVan die salighe zielen nota bene
Relation IdRELA000000309972
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005791
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005791
Display NameVan drien punten die ons noottruftech sijn totter gracien Gods ende tot allen duechden
Relation IdRELA000000249190
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036905
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036905
Display NameVan lijdsamheit
Relation IdRELA000000370667
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035120
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035120
Display NameVan sente bernaerts leren ende van vele andere vaders
Relation IdRELA000000363620
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015705
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015705
Display NameVan sinte Maria Magdalena
Relation IdRELA000000286209
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022879
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022879
Display NameVan verduldighen liden
Relation IdRELA000000311592
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022979
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022979
Display NameVanden lijden hoe groet dattet is
Relation IdRELA000000311943
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009823
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009823
Display NameVanden wonden Cristi
Relation IdRELA000000265127
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033555
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033555
Display NameVander doecht der oetmoedicheit
Relation IdRELA000000357833
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038887
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038887
Display NameVander gehorsamheit
Relation IdRELA000000376559
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031331
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031331
Display NameVander reynicheit
Relation IdRELA000000349261
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015095
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015095
Display NameVander waerheit
Relation IdRELA000000284198
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015828
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015828
Display NameVerspreid door het hs. nog dicta op naam van S. Arsenius, Cyprianus, Bernardus, Gregorius, Johannes Chrysostomus en Ambrosius
Relation IdRELA000000286575
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026747
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026747
Display NameVerzameling dicta
Relation IdRELA000000329730
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012760
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012760
Display NameVerzameling dicta op naam van onder meer Seneca, Augustinus, Hieronymus, Ambrosius, Johannes Chrysostomus, Isidorus van Sevilla, Gregorius de Grote, Bernardus van Clairvaux en Thomas van Aquino
Relation IdRELA000000276333
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006114
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006114
Display NameVerzameling dicta van Augustinus, Ambrosius, Bernardus en Gregorius, een exempel uit Vitae patrum, een excerpt uit Thomas van Aquino: Commentarium in IV libros super Sententias en een parafrase van Mnl. vertaling van Richard van Sint-Victor: Explicatio in Cantica canticorum
Relation IdRELA000000250625
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029114
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029114
Display NameVerzameling dicta, onder andere op naam van Cyprianus, Ambrosius, Chrysostomus en uit de Vitae patrum
Relation IdRELA000000339702
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014658
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014658
Display NameVerzameling dicta, onder meer op naam van Hieronymus en Bernardus van Clairvaux en een op naam van Jan van Ruusbroec (f.032v)
Relation IdRELA000000282840
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005796
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005796
Display NameVerzameling excerpten en dicta op alfabetische volgorde onder meer van Augustinus, Ambrosius, Anselmus van Canterbury, David van Augsburg uit Profectus religiosorum, uit de Mnl. vertaling van preken van Jordanus van Quedlinburg uit: Opus postillarum et sermonum de tempore (zie ook afzonderlijke deeltitels)
Relation IdRELA000000249214
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015842
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015842
Display NameVerzameling gebeden en dicta patrum
Relation IdRELA000000286617
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017017
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017017
Display NameVier punten over het contemplatieve leven, voorafgegaan en gevolgd door dicta patrum
Relation IdRELA000000290574
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013724
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013724
Display NameVijf dingen die de mens troost brengen, gevolgd door een dictum van S. Paulus
Relation IdRELA000000279649
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011589
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011589
Display NameWat ons Cristus Jhesus verdient heeft met sinen liden, ende scryft Bonaventura
Relation IdRELA000000272022
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028754
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028754
Display Name`Geestelijke' kroniek van het klooster Facons te Antwerpen, in de vorm van anekdotes, dicta en visioenen
Relation IdRELA000000338265
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Is categorie of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003465
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003465
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 17
Relation IdRELA000000072304
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013074
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013074
Display NameBRUSSEL, KB : II 3121
Relation IdRELA000000184216
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000091
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000091
Display NameGENT, UB : 267
Relation IdRELA000000024555
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 2
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000000644
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000000644
Display Namedicta
Relation IdRELA000000004310
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Has verwante term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004309
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004309
Display Namerijmspreuken
Relation IdRELA000000393478
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009241
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009241
Display Namecategoriale aanduidingen
Relation IdRELA000000393480
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003981
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003981
Display Nameprozatekst
Relation IdRELA000000393479
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Is bredere term of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006883
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006883
Display NameLiden es alsoe edel
Relation IdRELA000000398286
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004589
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004589
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Albertus Magnus
Relation IdRELA000000401616
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004750
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004750
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Anselmus van Canterbury
Relation IdRELA000000393081
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005237
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005237
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Aristoteles
Relation IdRELA000000406561
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004448
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004448
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000396687
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005152
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005152
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Beda Venerabilis
Relation IdRELA000000400081
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004522
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004522
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000407219
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000008635
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000008635
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Boethius
Relation IdRELA000000405473
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004555
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004555
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Bonaventura
Relation IdRELA000000405271
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005345
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005345
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Cyprianus
Relation IdRELA000000396857
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005323
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005323
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Dionysius de Areopagiet
Relation IdRELA000000400332
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005265
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005265
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Franciscus van Assisi
Relation IdRELA000000405765
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004659
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004659
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Gregorius de Grote
Relation IdRELA000000408487
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004902
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004902
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Hieronymus
Relation IdRELA000000402609
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004876
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004876
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Hubertinus de Casale
Relation IdRELA000000393346
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005214
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005214
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Hugo van Sint-Victor
Relation IdRELA000000399014
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005257
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005257
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Isidorus van Sevilla
Relation IdRELA000000398679
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005252
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005252
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Jean de Fécamp
Relation IdRELA000000396152
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005868
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005868
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Johannes Climacus
Relation IdRELA000000408352
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005762
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005762
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Johannes de Hovedena
Relation IdRELA000000400614
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004385
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004385
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Meester Eckhart
Relation IdRELA000000397223
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005091
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005091
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Origenes
Relation IdRELA000000395029
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005223
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005223
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Richard van Sint-Victor
Relation IdRELA000000398944
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005227
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005227
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Seneca
Relation IdRELA000000398292
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005234
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005234
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Socrates
Relation IdRELA000000408023
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004652
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004652
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Thomas van Aquino
Relation IdRELA000000404195
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004386
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004386
Display NameSamenspraak van twaalf meesters te Parijs
Relation IdRELA000000403655
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005213
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005213
Display NameXVIII punten van onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000396777
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004309
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004309
Display Namerijmspreuken
Relation IdRELA000000396959
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006056
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006056
Display Namespreekwoorden
Relation IdRELA000000392341
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Variation Refslexicons
ebnmlexicons