Mnl. vertalingen van Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueMnl. vertalingen van Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae
LabelMnl. vertalingen van Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae
IdLEXI000000004281
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/af036ab6-9de2-4a21-abc4-d36eabf75d6b
Deletedno
Relation Count 147
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000000616
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000000616
Display NameMnl. vertalingen van Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae
Relation IdRELA000000004281
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is genormaliseerd of documentation
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000854
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000854
Display NameBromberg 1965, Bijlage
Relation IdRELA000000011624
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000045
Order 0
Has relaties overig
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004280
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004280
Display NameLiber specialis gratiae
Relation IdRELA000000394654
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004279
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004279
Display NameMechtild van Hackeborn
Relation IdRELA000000394655
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000061
Order 1
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009242
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009242
Display NameMnl. genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000394656
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003981
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003981
Display Nameprozatekst
Relation IdRELA000000394657
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018542
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018542
Display Name(1) Van groter weerdicheit der maechdeleker reinicheit
Relation IdRELA000000295440
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007993
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007993
Display Name... Mechtildis drie gebeden tot onser liever vrouwen ...
Relation IdRELA000000258647
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022002
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022002
Display Name... V ave Maria die sint Maechtild plaech te leesen als sy te heyligen sacrament ginckt
Relation IdRELA000000308313
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008034
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008034
Display Name... V ave maria die sinte Mechtildis die heilighe nonne plach te lesen eer sy dat heilighe sacrament ontfinck
Relation IdRELA000000258806
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008016
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008016
Display Name... V verblidinge uut Mechtaldijs
Relation IdRELA000000258733
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010076
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010076
Display Name... Vijf ave Marien
Relation IdRELA000000266108
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008015
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008015
Display Name... die eyrste blijtscap opten werdighen hoeghen gloriosen heiligen paeschdach
Relation IdRELA000000258730
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008008
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008008
Display Name... een epistel de seer suverlyc is de desse ynnighe maghet Mechtelt screeff to ener wertliker vrouwen de er hemelic was
Relation IdRELA000000258707
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008024
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008024
Display Name... ein scoen exempel van sinte Mechteldis wie haer onse vrouwe leerde
Relation IdRELA000000258763
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010155
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010155
Display Name... eyn schone gebet tot den sueten mynlicken herten onses lieven heren
Relation IdRELA000000266339
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007944
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007944
Display Name... somige stichtige worde genomen ut den boke der openbarynge der hilligen maget Mechteldis ...
Relation IdRELA000000258456
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007978
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007978
Display Name... us der Mechtildis offenbaringen
Relation IdRELA000000258581
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008033
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008033
Display Name... vijff ave marien
Relation IdRELA000000258802
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007946
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007946
Display NameDes morgens alstu opstaetse gebet
Relation IdRELA000000258462
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008025
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008025
Display NameDese III ave maria leerde ons lieve vrouwe Sinte Machtilde ende hiet haer dat sijse alle daghen lesen soude met devocien ende daer voer soude sij haer begeerte vervullen
Relation IdRELA000000258767
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008031
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008031
Display NameDese drie Ave marien leerde onse lieve vrou Machteldus om troest inder doet
Relation IdRELA000000258793
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007952
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007952
Display NameDese drie gebeden leerde Maria Mechtelt der nonnen dat sie de solde lesen hent se ten sacrament ghaen solde
Relation IdRELA000000258484
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007951
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007951
Display NameDese drie gebeden openbaerde Maria Mechtelt der nonnen ende sede soe wie leset salic bescermen in syn leste vanden duvel ende sine becoringe
Relation IdRELA000000258479
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021933
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021933
Display NameDese ghebedekens plach sinte Mechtelt te leesen eer sy dat h. sacrament ontfinc Ave Maria
Relation IdRELA000000308071
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008038
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008038
Display NameDese vijf Ave maria leerden onse lieve vrouwe Mechtel dus dat sijse solde lesen als sij dat heilige sacrament solde ontfangen mit ynnicheit ende aendacht
Relation IdRELA000000258825
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008037
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008037
Display NameDese vijf ave maria leerden onse lieve vrouwe der heiliger joncfrouwen Mechtelt
Relation IdRELA000000258821
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008035
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008035
Display NameDese vijf ave marien selmen lesen eer men dat heylighe sacrament ontfanct ter eeren onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000258811
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008017
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008017
Display NameDese vijf beden plach Sinte Mactelt te lesen als si te sacrament ginc
Relation IdRELA000000258736
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008028
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008028
Display NameDesse drie ghebede de hyr na volghen leerde unse lieve vrouwe enen devoten nonnen unde men sal se lesen myt dreen ave marien
Relation IdRELA000000258779
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007979
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007979
Display NameDie ghebenedide maghet Maria openbaerde op een tijt sinte Machtelt ende leerde hoe dat sie dese navolghende drie ghebedekijns lesen soude
Relation IdRELA000000258584
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007966
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007966
Display NameDie heilighe maecht sinte Machtelt badt eens onser vrouwen dat si bi haer woude sijn inden ure hoerre doot ...
Relation IdRELA000000258544
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008027
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008027
Display NameDie heilighe maghet Machteldis, een nonne van Sinte Baernaerdus oerde badt onser soeter vrouwen dat si bi haer woude wesen ...
Relation IdRELA000000258775
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008026
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008026
Display NameDie heilighe maghet sinte Machtelt bad eens onsen lieve vrouwe dat si bi haer woude sijn in die ure hoerre doots. Ende Maria antwoerde haer: dat sel ic doen, mer du moetste my lesen alle daghe drie Ave Maria mit dese drie ghebedekijns Ave Maria
Relation IdRELA000000258771
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007975
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007975
Display NameDit ghebet plach Machteldus te lesen als si ten heylighen sacrament ghinc
Relation IdRELA000000258568
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007990
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007990
Display NameDit plach Machtelt te lesen
Relation IdRELA000000258633
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007988
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007988
Display NameDit plach machteldus voor die ontfanghenis des heiligen sacraments te lesen
Relation IdRELA000000258624
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007967
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007967
Display NameDit seide onse heer tot sinte Machtelt
Relation IdRELA000000258549
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007950
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007950
Display NameDit sprec des morgens tot onsen lieven here
Relation IdRELA000000258475
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008018
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008018
Display NameEen bevelijnge die onsen lieve here sante Mechtel leerden
Relation IdRELA000000258741
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008019
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008019
Display NameEen devote oeffeninge vanden leven ende lijden ons heren genomen uut Mechteldus
Relation IdRELA000000258744
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007981
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007981
Display NameEen getijde van Mechtildis
Relation IdRELA000000258593
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007996
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007996
Display NameEen ghebet van onser vrouwen mit drie ave maria dat si Machtelt leerde
Relation IdRELA000000258658
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007959
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007959
Display NameEen ghebet vander verrisenisse ons lieven heeren Jhesu Christe
Relation IdRELA000000258521
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007964
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007964
Display NameEen ghemein oefeninghe uter heylegher Sinte Mechteldis boeck
Relation IdRELA000000258536
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008020
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008020
Display NameEen guet ghebet van onser vrouwen dat si leerde eenre nonnen Mechtelt mit drie ave maria
Relation IdRELA000000258746
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018547
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018547
Display NameEen schoon exempel
Relation IdRELA000000295453
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008014
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008014
Display NameEen suverlick gebet
Relation IdRELA000000258727
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008011
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008011
Display NameEen vermaninghe der vroechden Christis die hem sijn vader gaf inder verrisenisse
Relation IdRELA000000258716
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007983
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007983
Display NameEn vermanijnge der vroechden Christi die hem sijn vader verleende in sijnre verrisenis
Relation IdRELA000000258602
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015057
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015057
Display NameExcerpt uit Mnl. vertaling van de eerste van twee brieven uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae
Relation IdRELA000000284067
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007976
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007976
Display NameExempel uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek IV, 24)
Relation IdRELA000000258572
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008041
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008041
Display NameExempel vanden rynck met seven stenen
Relation IdRELA000000258842
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040525
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040525
Display NameGebed tot S. Maria, vert. van Mechtild van Hackeborns Liber specialis gratiae
Relation IdRELA000000381777
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007943
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007943
Display NameHier beghinnen sommighe stichtige woorden genomen wt den boeck der revelacien der heiligher maghet mechteldus ierst wat van horen leven
Relation IdRELA000000258454
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008005
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008005
Display NameHoe dat maria haer openbaerde in die hoechtijt haere opvaert
Relation IdRELA000000258693
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007953
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007953
Display NameHoe een mensche grueten sel dat bloeyende hart gods
Relation IdRELA000000258490
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008000
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008000
Display NameHoe een mensche in die huere zijnre doot onser liever vrauwen zijn gheloove bevelen sal. Met III ave marien. Ghetrocken uter heligher Machtelden bouke. Ave maria
Relation IdRELA000000258677
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007992
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007992
Display NameHoe men therte gods groeten sal
Relation IdRELA000000258642
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008023
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008023
Display NameHoe wi die ure des doets onser liever vrouwen sullen bevelen
Relation IdRELA000000258757
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008009
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008009
Display NameItem die soete Jhesus leerde op eyn tyt synre vrondynnen Sancte Mechteldes desse nagescreven grote
Relation IdRELA000000258710
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038230
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038230
Display NameMachtelt
Relation IdRELA000000374456
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (?)
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018094
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018094
Display NameMaria-exempel uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (I, 42)
Relation IdRELA000000294095
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008043
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008043
Display NameMaria-exempel uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (I,47)
Relation IdRELA000000258850
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005504
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005504
Display NameMeditaties en gebeden over leven van Christus met excerpten uit Pseudo-Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus, Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae en Otto van Passau: Die vierundzwanzig Alten
Relation IdRELA000000247893
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008040
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008040
Display NameMnl. communiegebed tot S. Maria uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae
Relation IdRELA000000258837
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007991
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007991
Display NameMnl. communiegebed uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek I, 5d)
Relation IdRELA000000258637
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010117
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010117
Display NameMnl. excerpt uit Mechtild van Hackeborn: Liber de specialis gratiae (Boek I)
Relation IdRELA000000266228
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008003
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008003
Display NameMnl. excerpt uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae
Relation IdRELA000000258689
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008004
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008004
Display NameMnl. excerpt uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek I, 19)
Relation IdRELA000000258691
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008042
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008042
Display NameMnl. excerpt uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek I, 29)
Relation IdRELA000000258846
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015055
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015055
Display NameMnl. excerpt uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek III, 1) met toevoegingen bewerkt tot een exempel
Relation IdRELA000000284061
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007947
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007947
Display NameMnl. excerpt uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek III, 2)
Relation IdRELA000000258466
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007987
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007987
Display NameMnl. excerpt uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek III, 5)
Relation IdRELA000000258620
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007945
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007945
Display NameMnl. excerpt uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek IV, 52)
Relation IdRELA000000258459
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022343
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022343
Display NameMnl. excerpt uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (III,1)
Relation IdRELA000000309438
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007974
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007974
Display NameMnl. excerpten (gebeden en openbaringen) uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae
Relation IdRELA000000258564
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007977
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007977
Display NameMnl. excerpten uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek I, III en IV) met daarin een excerpt uit de achtste van Jhesus' collacien
Relation IdRELA000000258577
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007948
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007948
Display NameMnl. excerpten uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek IV, 22 en 30, Boek III, 23b, Boek IV 38 en 58 en Boek III, 32)
Relation IdRELA000000258469
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007949
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007949
Display NameMnl. excerpten uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek IV, 7 en Boek III, 29)
Relation IdRELA000000258472
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007989
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007989
Display NameMnl. gebed (vijf blijdschappen) uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek I, 19e)
Relation IdRELA000000258629
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008022
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008022
Display NameMnl. gebed tot S. Maria uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae
Relation IdRELA000000258753
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007954
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007954
Display NameMnl. gebed tot S. Maria uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek I, 47)
Relation IdRELA000000258495
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007984
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007984
Display NameMnl. gebed uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae
Relation IdRELA000000258606
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007985
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007985
Display NameMnl. gebed uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek I, 19e)
Relation IdRELA000000258610
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007980
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007980
Display NameMnl. gebed uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek I, 47)
Relation IdRELA000000258589
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007999
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007999
Display NameMnl. gebed uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek III, 17)
Relation IdRELA000000258673
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007939
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007939
Display NameMnl. vertaling van Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Tekstvorm I)
Relation IdRELA000000258444
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002760
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002760
Display NameMnl. vertaling van Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Tekstvorm I), Boek I ontbreekt
Relation IdRELA000000234775
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007940
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007940
Display NameMnl. vertaling van Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Tekstvorm I), voorafgegaan door een aantekening over wat Dirc Coelde van Munster in een preek over de tekst had gezegd
Relation IdRELA000000258447
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002285
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002285
Display NameMnl. vertaling van Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Tekstvorm II)
Relation IdRELA000000231850
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007942
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007942
Display NameMnl. vertaling van Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Tekstvorm II; vanaf f.086r fragmenten uit Tekstvorm I)
Relation IdRELA000000258452
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007938
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007938
Display NameMnl. vertaling van Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae, Boek I (tekstvorm I)
Relation IdRELA000000258442
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007941
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007941
Display NameMnl. vertaling van Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae, onvolledig en in hier en daar gewijzigde volgorde (Tekstvorm I)
Relation IdRELA000000258450
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030835
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030835
Display NameOnse lieve here leerde eynre saliger joncfrouwen geheiten Mechteld
Relation IdRELA000000347224
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033847
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033847
Display NameOnse lieve here seyde tot Mechteldus dat die mensche 1000 werf des dages bede in deser wys ... alsoe duc sal ic my offeren mynen vader voer hem
Relation IdRELA000000358923
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008029
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008029
Display NameOnse vrouwe openbaerde eenre nonnen ende leerde haer dese drie ghebeden dat sise daghelixe lase mit drie Ave maria
Relation IdRELA000000258784
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008013
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008013
Display NameSancte Mechtels pater noster alsoe onse lieve here oer selven geapenbaert heift
Relation IdRELA000000258724
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008006
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008006
Display NameSente Mechtilt boich
Relation IdRELA000000258696
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007965
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007965
Display NameSinte Machteldis beclaechde op een tijt datsi onser liever vrouwen niet also devotelic ghedient en had als si soude ...
Relation IdRELA000000258539
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007957
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007957
Display NameSoe wie die gloriose maghet Maria bij hem wijlt hebben in stonde sijnre doot, die leese haer alle daghe III ghebedekens met III Ave Marien. Oracio
Relation IdRELA000000258510
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007955
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007955
Display NameTot onser vrouwen Mariam drie ghebeden tegen drie temptacien in die ure des doots als wanhope, wanghelove ende ydel glorie
Relation IdRELA000000258500
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007994
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007994
Display NameUut Mechteldis
Relation IdRELA000000258651
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038233
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038233
Display NameUut machteldis legende
Relation IdRELA000000374462
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (?)
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018096
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018096
Display NameVan Machteldus der nonnen
Relation IdRELA000000294105
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017904
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017904
Display NameVan Mechteldis der helliger maghet
Relation IdRELA000000293480
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038235
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038235
Display NameVan drie dinghen die een mensche overwendel sel in syn herte
Relation IdRELA000000374466
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (?)
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039524
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039524
Display NameVan drie dinghen die gode seere ontfanckelijc sijn
Relation IdRELA000000378538
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018095
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018095
Display NameVan een visioen dat Machteldus sach
Relation IdRELA000000294100
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017784
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017784
Display NameVan eenen ridder die een arme maghet in een cloester bracht
Relation IdRELA000000293100
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007813
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007813
Display NameVan sinte johannis ewangelisten een vertoninghe
Relation IdRELA000000258041
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017278
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017278
Display NameVander heilegher nonnen Machtelde
Relation IdRELA000000291523
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007961
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007961
Display NameVijf Ave Maria die Sinte Mechtildis ... plach te lesen
Relation IdRELA000000258527
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007986
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007986
Display NameVijf Mnl. gebeden tot S. Maria voor de communie uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek I, 43)
Relation IdRELA000000258615
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008012
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008012
Display NameVijf Mnl. gebeden uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae
Relation IdRELA000000258720
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008036
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008036
Display NameVijf ave maria
Relation IdRELA000000258816
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021099
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021099
Display NameVijf gebeden voor de communie uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (I,43)
Relation IdRELA000000305009
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007997
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007997
Display Namedochter Christus minnere siele houden hant roeren vinger
Relation IdRELA000000258664
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041080
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041080
Display Namemaget Maria coninginne God vader
Relation IdRELA000000383728
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons