Van drien staten

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueVan drien staten
LabelVan drien staten
IdLEXI000000004269
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/61fbd391-a4c7-4ddd-aa49-03729377e578
Deletedno
Relation Count 33
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000000606
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000000606
Display NameVan drien staten
Relation IdRELA000000004269
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is genormaliseerd of documentation
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000003078
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000003078
Display NameMoll 1854
Relation IdRELA000000015411
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000045
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000980
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000980
Display NameVekeman & Arts 1977
Relation IdRELA000000011946
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000045
Order 0
Is relaties overig of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004271
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004271
Display NameEen devoete epistel ghescreven tot sommeghen susteren van Jherusalem
Relation IdRELA000000404361
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextHierin zijn verwerkt delen uit
Post Text van Hendrik Mande
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004267
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004267
Display NameFili accedens
Relation IdRELA000000405097
Acceptedyes
Rev 1
Pre Texten
Post Text van Hendrik Mande
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 6
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006390
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006390
Display NameVertijt uws selfs in allen dinghen
Relation IdRELA000000397756
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextOok voorkomend als slot van deel twee van
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Has relaties overig
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003456
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003456
Display NameBedudinghe op cantica canticorum
Relation IdRELA000000407194
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextHet gedeelte uit Hugo de Balma: Mystica theologia komt ook voor als interpolatie in
Post Text en is waarschijnlijk daaruit overgenomen
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 4
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003360
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003360
Display NameHendrik Mande
Relation IdRELA000000407192
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textvan
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004446
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004446
Display NameMnl. vertalingen van Hugo de Balma: Mystica theologia
Relation IdRELA000000407193
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 3
Lex has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000003078
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000003078
Display NameMoll 1854
Relation IdRELA000000407196
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextEditie:
Post Text, dl.I, p.263-292; opnieuw uitgegeven door Vekeman (e.a.) 1977, p.134-144.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000004398
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000004398
Display NameSchepers 1994
Relation IdRELA000000407195
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009242
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009242
Display NameMnl. genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000407197
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003981
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003981
Display Nameprozatekst
Relation IdRELA000000407198
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008618
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008618
Display NameDese ... salighe leere is gheset uut den latine in duutsche ende sijn oec ons liefs heren woerden ende sijnre liever heiligher woerden ende lere ende is een merlike goede lerijnghe
Relation IdRELA000000260770
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008619
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008619
Display NameDese ... selige leer is geset van latyn in duyts ende syn die woerden ons heren ende synre heiligen ende tot ons allen tot eenre leren ende selicheit onser zielen
Relation IdRELA000000260774
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008613
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008613
Display NameExcerpt uit Hendrik Mande: Van drien staten
Relation IdRELA000000260750
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008610
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008610
Display NameExcerpt uit Hendrik Mande: Van drien staten (eerste deel)
Relation IdRELA000000260738
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008616
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008616
Display NameExcerpten die mogelijk afkomstig zijn uit Hendrik Mande: Van drien staten
Relation IdRELA000000260762
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008611
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008611
Display NameExcerpten uit Hendrik Mande: Van drien staten
Relation IdRELA000000260742
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008606
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008606
Display NameHendrik Mande: Van drien staten
Relation IdRELA000000260722
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008608
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008608
Display NameHendrik Mande: Van drien staten, onvoll.
Relation IdRELA000000260730
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008612
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008612
Display NameHier beghint een boecgin van drie staten een bekeerden mensche dair bescreven in staet een volmaect ende een volcomen gheestelick leven
Relation IdRELA000000260746
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008607
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008607
Display NameHier beghint een boecskijn van drien staten eens bekierden mensche. dair in begrepen is een volcomen gheestlic leven
Relation IdRELA000000260726
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008620
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008620
Display NameHoe wi ons vander werelt keren sullen ende der minnen gods gheheliken aenhanghen
Relation IdRELA000000260779
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000150
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000150
Display NamePseudo-Bonaventura-Ludolfiaanse leven van Jezus, voorafgegaan door een excerpt uit Hendrik Mande: Van drien staten en tussen de epiloog en het slotgebed Een onderscheit van cleynmoedicheit ende van wanhopen
Relation IdRELA000000218350
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005522
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005522
Display NamePseudo-Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus, met voorafgaand aan de proloog een excerpt uit Hendrik Mande: Van drien staten
Relation IdRELA000000247972
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008614
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008614
Display NameSuverlike leren hoe een minsche comen sal totten ghiesteliken leven
Relation IdRELA000000260754
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022470
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022470
Display NameVan dat verholen schat
Relation IdRELA000000309937
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005791
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005791
Display NameVan drien punten die ons noottruftech sijn totter gracien Gods ende tot allen duechden
Relation IdRELA000000249186
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 5
Variation Refslexicons
ebnmlexicons