Mnl. vertaling van Jan van Schoonhoven: Epistola seu tractatus de passione domini

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueMnl. vertaling van Jan van Schoonhoven: Epistola seu tractatus de passione domini
LabelMnl. vertaling van Jan van Schoonhoven: Epistola seu tractatus de passione domini
IdLEXI000000004260
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/ee15832e-ca86-4860-83c1-b11f914c338f
Deletedno
Relation Count 28
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000000597
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000000597
Display NameMnl. vertaling van Jan van Schoonhoven: Epistola seu tractatus de passione domini
Relation IdRELA000000004260
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Has relaties overig
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004253
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004253
Display NameEpistola seu tractatus de passione domini
Relation IdRELA000000405329
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003813
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003813
Display NameJan van Schoonhoven
Relation IdRELA000000405330
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000061
Order 1
Lex has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000470
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000470
Display NameAmpe (e.a.) 1981
Relation IdRELA000000405331
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.285-287; litt_ref: 108178730, nr.XVIII.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Has verwante term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005102
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005102
Display Namelijden van Jezus
Relation IdRELA000000405328
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009242
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009242
Display NameMnl. genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000405332
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003981
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003981
Display Nameprozatekst
Relation IdRELA000000405333
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007850
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007850
Display Name... dat prologus van dat metalen serpent
Relation IdRELA000000258144
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007849
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007849
Display Name... een devote boecgen vander passien ons heren ende is ghehieten dat metalen serpent
Relation IdRELA000000258141
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007847
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007847
Display Name... een devote epistel vander passien ons heren
Relation IdRELA000000258137
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007851
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007851
Display Name... een epistel broeder Johans van Scoonhoven priors van Groenendael vander regulieren oerde in Brabant tot broder W. sinen neve vander Carthuser oerde bi Utrecht vanden navolgenden tractaat vander passien ons heren
Relation IdRELA000000258146
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007833
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007833
Display Name... een epistel die broeder Johannes regulier te Groenendael seynde sinen neve bi Utrecht in die carthusers oorde
Relation IdRELA000000258103
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007832
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007832
Display Name... een epistele van den lijden ons heren Jhesu Christi ghesant van brueder Johan regulier toe Gronendale tot enen carthuser bij Utrecht
Relation IdRELA000000258101
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007844
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007844
Display Name... een epistele vanden liden ons lieven heren Jhesu Christi ghesant van broeder Johan regulier toe Gronendal
Relation IdRELA000000258127
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007830
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007830
Display Name... een seer devote epistel die broeder Johannes regulier te Groenendale sende sijnen neve bi Uuttrecht in die Cathusers oerde ...
Relation IdRELA000000258097
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007848
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007848
Display Name... een weynich vanden heiligen sacrament ons heren
Relation IdRELA000000258139
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007843
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007843
Display Name... ene devote epistel ghescreven tot enen carthuser bi Utrecht vander passien ons heren
Relation IdRELA000000258125
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007855
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007855
Display Name... sommige punten vanden heilegen sacrament
Relation IdRELA000000258156
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007852
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007852
Display Name...een goet boec van der passien ons heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000258148
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007846
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007846
Display NameDit hevet ghemaket een hillich cartuser ende is seer nutte
Relation IdRELA000000258133
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007841
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007841
Display NameEen devote epistel geschreven to enen Karthuser bij Uthtrecht van der passie unses heren
Relation IdRELA000000258120
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007845
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007845
Display NameHoe goet ende vroulic het is te lesen, te dencken Jhesum Christum ende den ghecruuste
Relation IdRELA000000258130
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007821
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007821
Display NameMnl. vertaling van Jan van Schoonhoven: Epistola seu tractatus de passione domini
Relation IdRELA000000258065
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007842
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007842
Display NameVan vier dinghen die die devote ziele sal aen mercken ende ghedencken vander passien one lieven heeren Jhesu Crysti
Relation IdRELA000000258122
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007840
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007840
Display NameVanden liden ende van den pijnen des gheminden Jhesu
Relation IdRELA000000258118
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons