Mnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones
LabelMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones
IdLEXI000000004105
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/90aa5348-5bac-4d73-9911-25e8728be17d
Deletedno
Relation Count 118
Properties
Relations
Is categorie of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000043304
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000043304
Display NameTwee preken van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000391372
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000000472
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000000472
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones
Relation IdRELA000000004105
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is genormaliseerd of documentation
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000001712
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000001712
Display NameLingier 1990
Relation IdRELA000000013200
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000045
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000001848
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000001848
Display NameMikkers 1955
Relation IdRELA000000013412
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000045
Order 0
Has relaties overig
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003348
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003348
Display NameBernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000405943
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000061
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004104
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004104
Display NameSermones (Bernardi)
Relation IdRELA000000405942
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Lex has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000049
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000049
Display NameDeschamps 1972
Relation IdRELA000000405944
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.255; litt_ref: 109107233.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009242
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009242
Display NameMnl. genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000405945
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003368
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003368
Display Namepreken
Relation IdRELA000000405947
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003981
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003981
Display Nameprozatekst
Relation IdRELA000000405946
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007157
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007157
Display Name... dat derde sermoen vander hoechtijt van paeschen van naamans malaetscap
Relation IdRELA000000255466
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007110
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007110
Display Name... dat ierste stuc van sinte Bernaerdus sermoenen
Relation IdRELA000000255315
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014605
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014605
Display Name... die sermoenen die sinte Bernardus die hoenichvloyende leerrer ghemaect heeft ende sijn ghehietten die sermoenen van alrehande materien
Relation IdRELA000000282658
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007137
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007137
Display Name... die sermoenen sunte Bernaerdus dat in latijn de diversis heet
Relation IdRELA000000255407
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013704
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013704
Display Name... een leerlic capittel hoe dat licham die siele onder danich syn sal
Relation IdRELA000000279579
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007134
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007134
Display Name... een suverlic sermoen vander advent. Bernardus
Relation IdRELA000000255399
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007127
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007127
Display Name... sancten Bernardus sermoen van der geboerten ons heren
Relation IdRELA000000255379
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022401
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022401
Display Name... sante Bernarts sermoen vander ghebuerten ons heren
Relation IdRELA000000309648
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007169
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007169
Display Name... somighe sermonen sunte bernts van alrehande materien. Ende dat ierste sermoen is van seer groter bedriechnisse deses teghenwoerdigen levens
Relation IdRELA000000255499
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022722
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022722
Display Name... sommighen punten ... ut synte Bernaert sermoenen hoemen gheestelike onder mellekanderen leven sullen ...
Relation IdRELA000000310882
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007121
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007121
Display Name... sunte Bernaertdus sermoen
Relation IdRELA000000255359
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018661
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018661
Display Name... twijnter stuck van sinte Bernarts sermonen
Relation IdRELA000000295799
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022721
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022721
Display Name... uut sinte Bernaerts sermoene daer hi spreect van die besnijdenis ons lieven heren ende oec van den doepsel
Relation IdRELA000000310880
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007172
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007172
Display Name... uut synte Bernaert sermoenen van synte Pauwels bekeeringhe
Relation IdRELA000000255509
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007107
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007107
Display Name32 preken van Bernardus van Clairvaux; 2 preken van Nicolaas van Clairvaux; 1 preek van Guerricus van Igny; 1 preek van Fulgentius van Ruspae; inhoudstafel; Mnl.
Relation IdRELA000000255303
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007114
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007114
Display Name53 preken van Bernardus van Clairvaux; 1 preek van Nicolaas van Clairvaux; Mnl.
Relation IdRELA000000255329
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007143
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007143
Display NameBernardus int sermone op ons heren hemelvaert
Relation IdRELA000000255423
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028583
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028583
Display NameBernardus van Clairvaux: Sermoenen; Mnl.
Relation IdRELA000000337272
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010322
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010322
Display NameDat eerste sermoen
Relation IdRELA000000266991
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007159
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007159
Display NameDes dages voer kersavent die margen lexse
Relation IdRELA000000255470
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007156
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007156
Display NameDese twee sermoenen heft ghemaect sinte Barnaert op die hoechtijt vander kermisse
Relation IdRELA000000255464
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007144
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007144
Display NameDit heeft Sinte Bernaert gemaect
Relation IdRELA000000255426
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022396
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022396
Display NameDit sermoen scrijft Sunte Bernaerdus ende is opten iersten sonnedach vander advent
Relation IdRELA000000309631
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007122
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007122
Display NameDit sermoen scrijft sinte Bernaert die heilighe leerre ende is vander passien ons lieven heren
Relation IdRELA000000255362
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013709
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013709
Display NameDyt sermoen bescrijft sunte Bernaert die mynlike leere vander gebuerten ons Jhesu Christi
Relation IdRELA000000279594
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007187
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007187
Display NameEen capittel van dien dat wi van gracie hebben dat hebben wi overmids die ghenade van Marien
Relation IdRELA000000255577
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007165
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007165
Display NameEen cort capittel van dien dat wij van gracien hebben dat hebben wij overmids die ghenade Marien
Relation IdRELA000000255485
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031486
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031486
Display NameEen sermoen van die geboorte ons Heeren ...
Relation IdRELA000000349879
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007124
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007124
Display NameEen sermoen van sunte Johannes baptisten
Relation IdRELA000000255367
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033369
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033369
Display NameItem verte tria folia in fine secundo materie de verbo dei et lege exemplum, Sunte Bernaert in enen sermoen vanden woerden godes
Relation IdRELA000000357261
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033576
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033576
Display NameMnl. excerpt uit S. Bernardus: Sermones (onderdeel van Dirc van Herxen: Dietse collatieboeken)
Relation IdRELA000000357908
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006142
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006142
Display NameMnl. mirakelen en exempelen uit Gregorius de Grote: Dialogi en Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum en Mnl. vertaling van preek Bernardus van Clairvaux (Sermones de sanctis. In obitu domini Humberti sermo)
Relation IdRELA000000250739
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007103
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007103
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones
Relation IdRELA000000255277
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007117
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007117
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones (53); winterstuk; preek van Nicolaas van Clairvaux; preek van Guerricus van Igny; preek van Fulgentius van Ruspae; traktaten; Mnl.
Relation IdRELA000000255347
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003308
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003308
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones (gedeeltelijk); 2 preken van Nicolaas van Clairvaux; traktaten; Mnl.
Relation IdRELA000000237383
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013114
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013114
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones (winterstuk en zomerstuk)
Relation IdRELA000000277603
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004621
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004621
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones (winterstuk)
Relation IdRELA000000243754
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003216
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003216
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones (zomerstuk); 2 preken van Nicolaas van Clairvaux; Mnl.
Relation IdRELA000000236877
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021340
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021340
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones de sanctis (In obitu domini Humberti sermo)
Relation IdRELA000000305826
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021339
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021339
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones de sanctis. In obitu domini Humberti sermo
Relation IdRELA000000305823
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007118
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007118
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones en een preek van Nicolaas van Clairvaux; Mnl.
Relation IdRELA000000255352
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007105
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007105
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, Winterstuk
Relation IdRELA000000255289
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007102
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007102
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, aangevuld met preken van Nicolaas van Clairvaux, Guerricus en Fulgentius
Relation IdRELA000000255266
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007106
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007106
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, gedeeltelijk
Relation IdRELA000000255293
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007104
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007104
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, gedeeltelijk; 2 preken van Nicolaas van Clairvaux; 1 preek van Guerricus van Igny; 1 preek van Fulgentius van Ruspae; inhoudstafel.
Relation IdRELA000000255284
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003354
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003354
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, gedeeltelijk; preek van Guerricus van Igny; Mnl./Nederd. (schutblad: fragm. van vermoedelijk commentaar op Eberhardus Bethuniensis: Grecismus)
Relation IdRELA000000237686
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007115
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007115
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, preek van Nicolaas van Clairvaux; Mnl.
Relation IdRELA000000255334
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007108
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007108
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, winterstuk
Relation IdRELA000000255307
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007304
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007304
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, winterstuk en zomerstuk; 3 prekenen van Augustinus; 2 preken van Nicolaas van Clairvaux; preek van Maximus van Turijn; preek van Guerricus van Igny; preek van Fulgentius van Ruspae; exempelen; Mnl.
Relation IdRELA000000256036
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007109
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007109
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, winterstuk, gedeeltelijk
Relation IdRELA000000255311
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002790
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002790
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, winterstuk; 2 preken van Nicalaas van Clairvaux; preek van Guerricus van Igny; preek van Fulgentius van Ruspae; Mnl.
Relation IdRELA000000234959
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007303
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007303
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, winterstuk; Nederd.
Relation IdRELA000000256032
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001103
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001103
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, zomerstuk
Relation IdRELA000000224445
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001554
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001554
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, zomerstuk en 2 preken van Nicolaas van Clairvaux; Mnl.
Relation IdRELA000000227156
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000980
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000980
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, zomerstuk; 2 preken van Nicolaas van Clairvaux; Mnl.
Relation IdRELA000000223726
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007116
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007116
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones; 2 preken van Nicolaas van Clairvaux; Nederd. afschrift (?)
Relation IdRELA000000255340
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007168
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007168
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones; Nederd. afschrift (?)
Relation IdRELA000000255495
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003146
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003146
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones; gedeeltelijk
Relation IdRELA000000236627
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007173
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007173
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones; preek op naam van Anselmus van Canterbury; 5 anonieme preken; Mnl.
Relation IdRELA000000255515
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007145
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007145
Display NameMnl. vertaling van preek Bernardus van Clairvaux (Sermones de sanctis. In obitu domini Humberti sermo)
Relation IdRELA000000255429
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007126
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007126
Display NameMnl. vertaling van vier kerstpreken van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000255376
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008378
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008378
Display NameOp die gloriose hoochtijt van onser liever vrouwe gheborte
Relation IdRELA000000259975
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007158
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007158
Display NameOp sante Stevens dach die margen lexse
Relation IdRELA000000255468
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007171
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007171
Display NameOp sinte Jan Baptisten dach van der lanteerne die beide lichtet ende bernet, een sermoen Bernards
Relation IdRELA000000255505
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007170
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007170
Display NameOp sinte Pieter ende sinte Pouwels avont, Barnaerdus sermoen
Relation IdRELA000000255502
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007160
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007160
Display NameOpden vierden sonnendach in die advent die margen lexse op die kerke
Relation IdRELA000000255473
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010402
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010402
Display NameOpten eersten sondach vanden advente tweede sermoen
Relation IdRELA000000267290
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035087
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035087
Display NameOpten heilighen apostelen dach Sinte Peter ende Sinte Pouwels, Barnardus sermoen
Relation IdRELA000000363493
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010494
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010494
Display NamePreek over Mat. 21,8, samengesteld uit een preek van Jordanus van Quedlinburg (Opus postillarum et sermonum de tempore) en drie preken van Bernardus van Clairvaux voor Palmzondag
Relation IdRELA000000267650
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007167
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007167
Display NameRipuar. vertaling van preek van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000255492
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007123
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007123
Display NameSancte Bernaert inden iersten sermoen van den advent ons heren
Relation IdRELA000000255365
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022399
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022399
Display NameSante Bernaerts sermoen vander gheboerten ons heren
Relation IdRELA000000309642
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022400
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022400
Display NameSante Bernart in enen sermoen van deser hoechtijt
Relation IdRELA000000309645
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022397
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022397
Display NameSante Bernart in enen sermoen van sante Andres
Relation IdRELA000000309634
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022398
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022398
Display NameSante Bernart scrijft in enen sermoen vander toecoemsten ons heren vanden woerden die onse heer sprect doer Ysayam den prophete
Relation IdRELA000000309639
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013163
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013163
Display NameSente Bernaerts sermoen van VI graden der ghehoorsamheyt
Relation IdRELA000000277767
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007125
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007125
Display NameSermoen van onser liever zueter vrouwen hemelvaert
Relation IdRELA000000255372
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007095
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007095
Display NameSermoenen en homelien van Bernardus, Fulgentius, Beda, Eusebius, Gregorius, Augustinus, Maximus van Turijn, etc.
Relation IdRELA000000255237
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002266
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002266
Display NameSermoenen, onder meer Mnl. vertaling van preken Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000231707
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013377
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013377
Display NameSinte Baernt scrijft in een sermoen int eerst vander vasten ...
Relation IdRELA000000278518
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013457
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013457
Display NameSinte Barnaerdus belynge voer den cruce ons heren
Relation IdRELA000000278746
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016479
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016479
Display NameSinte Bernaert scrijft in enen sermoen van der toecomst ons heren vanden woerden die onse heer spreect doer Ysayam den propheet
Relation IdRELA000000288908
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007155
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007155
Display NameSinte Bernardus des heilighen leeraers derde sermoen van der kerkwijghen (?)
Relation IdRELA000000255461
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013376
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013376
Display NameSinte Bernardus in een sermoen van seven ontfermherticheden
Relation IdRELA000000278516
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007133
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007133
Display NameSinte bernaert in enen sermoen van deser hoechtijt
Relation IdRELA000000255397
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007119
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007119
Display NameSommige punten uut Baernaerdus sermoenen
Relation IdRELA000000255354
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013701
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013701
Display NameSunte Bernaert in enen sermoen vander advent
Relation IdRELA000000279569
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016480
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016480
Display NameSunte Bernaert scryft in enen sermoen vanden name onser liever vrouwen Marien
Relation IdRELA000000288911
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033542
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033542
Display NameSunte Bernaerts sermoen van dancberheit ende van seven vroeden die hi noemt seven barmeherticheiden
Relation IdRELA000000357798
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013707
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013707
Display NameSunte Bernt in enen sermoen vander gebuerten ons hern
Relation IdRELA000000279588
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007132
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007132
Display NameSunte bernaerts sermoen vander gebuerten ons heren
Relation IdRELA000000255394
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007120
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007120
Display NameSunte bernaerts sermoen vander ghebuerten ons heren
Relation IdRELA000000255357
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013450
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013450
Display NameTekst over het lijden van Christus (in hs. DARMSTADT, HLHB : 1001 als preek op naam van Bernardus van Clairvaux)
Relation IdRELA000000278730
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013563
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013563
Display NameTraktaat over de gehoorzaamheid aan prelaten, ingeleid met een excerpt uit een preek van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000279080
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007163
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007163
Display NameTwee daghe voer kersavent die margenlexse
Relation IdRELA000000255479
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007161
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007161
Display NameUp sente Michiels dach des heughen archangels Bernardus deeste sermoen
Relation IdRELA000000255475
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007129
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007129
Display NameUut sancte Bernaerdus sermoen vander brulofte die ses kruken
Relation IdRELA000000255385
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007166
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007166
Display NameVan David ende Golyas, sinte Bernaerts sermoen vanden gheesteliken stride
Relation IdRELA000000255490
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035088
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035088
Display NameVan dien woerden: Dit sijn mannen der bermherticheit, Bernaerdus sermoen
Relation IdRELA000000363496
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007146
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007146
Display NameVanden eerweerdighen vader, vader Humbertus prior sijns cloester scrijft Sunte Bernaert een sermoen op sinen sterfdach
Relation IdRELA000000255432
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons