berijmde tekst

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valueberijmde tekst
Labelberijmde tekst
IdLEXI000000003983
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/617c1f7f-8add-441b-a885-da3a50fe7596
Deletedno
Relation Count 387
Properties
Relations
Is categorie of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025232
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025232
Display Name... belech van Utert voer IJselsteijn
Relation IdRELA000000321978
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019332
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019332
Display Name... de properheden vanden viere complexien
Relation IdRELA000000298283
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024811
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024811
Display Name... den Credo in Deum gedich opten coninck van Vranckryck int jaer ons Heeren MV (C) ende XIII
Relation IdRELA000000320175
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033050
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033050
Display Name... die gheestelike melodie tusschen Jhesum Christum ende de minnende ziele gheset op noetkins van weerlike liedekijns om dat men die werlike worden sal moghen vergheeten
Relation IdRELA000000356044
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026885
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026885
Display Name... die prologe van der gheesteliker scoolkinderen ABC
Relation IdRELA000000330438
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033505
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033505
Display Name... die samenspraeck Jhesus ende die siel
Relation IdRELA000000357706
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016064
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016064
Display Name... die waerheiden uut ghegeven van den eerwaerdighen leeraer Jan Gerson cancellier van Parys in opere tripertito
Relation IdRELA000000287453
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002287
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002287
Display Name... een devoet nuttelic boexken vander officien ofte dienst der missen gheordineert bi enen gheesteliken ende devoten persoen tot sonderlinghe profijt alre goeder menschen
Relation IdRELA000000231873
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (explicit)
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015851
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015851
Display Name... een goet punte
Relation IdRELA000000286648
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028488
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028488
Display Name... een oefeninghe mede tot waerachtighe vrede te comen
Relation IdRELA000000336888
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022216
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022216
Display Name... eyn lere schone Teghen dantzen unde van den meybome
Relation IdRELA000000309013
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027147
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027147
Display Name... het a b c
Relation IdRELA000000331302
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024924
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024924
Display Name... liedt ... hertoch van Geldre - Den tijt is my ontleden
Relation IdRELA000000320680
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007817
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007817
Display Name... sommige vermaninge tot eenen doechliken leven. Van den waldaden ons heren
Relation IdRELA000000258056
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021027
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021027
Display Name... tgheloove in dicht
Relation IdRELA000000304747
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017012
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017012
Display Name... vander gehoersaemheit ende onderdanicheit ...
Relation IdRELA000000290565
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030132
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030132
Display NameABC-gedicht van 13 verzen op naam van Cornelis Crul
Relation IdRELA000000344067
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027131
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027131
Display NameABC-gedicht van veertien verzen: Ave beminde creature
Relation IdRELA000000331236
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042397
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042397
Display NameABC-gedicht: Advocate hemelsche coninginne
Relation IdRELA000000388027
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042398
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042398
Display NameABC-gedicht: Alder ierst een hant vol des bitter berouwen
Relation IdRELA000000388031
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042395
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042395
Display NameABC-gedicht: Als ic sie hoet nu in alle plaetsen staet
Relation IdRELA000000388019
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042399
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042399
Display NameABC-gedicht: Als men de werelt wel beziet
Relation IdRELA000000388036
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042394
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042394
Display NameABC-gedicht: Altyt suldy wat goets doen spreken oft dencken
Relation IdRELA000000388014
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042400
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042400
Display NameABCgedicht: Ave Aduocatelicste Aduerteringhe
Relation IdRELA000000388041
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026616
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026616
Display NameAanmaning om goede vrouwen te eren
Relation IdRELA000000329275
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020507
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020507
Display NameAantekeningen uit Albergen: meteorologische feiten, overstromingen, misoogsten e.d. in de periode 1485-1493; Lat.
Relation IdRELA000000302825
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026886
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026886
Display NameAcrostichon op de naam Agnes van Galen
Relation IdRELA000000330442
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033443
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033443
Display NameAenden graven van mullene gescreven
Relation IdRELA000000357467
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026542
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026542
Display NameAlderande proverbien vanden wisen Salomone
Relation IdRELA000000328933
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025020
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025020
Display NameAllegorisch gedicht, ingekaderd in een gebed tot Maria
Relation IdRELA000000321129
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005440
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005440
Display NameAllegorische gedichten
Relation IdRELA000000247624
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032017
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032017
Display NameAnno XIIII(C) XCVII hoe dat vrou Margriete hertoghe philips suster in Spaengen ontfanghen was
Relation IdRELA000000352217
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024503
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024503
Display NameAnthonius de rovere heeft dit ghedicht
Relation IdRELA000000318952
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027127
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027127
Display NameBalladen
Relation IdRELA000000331224
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025533
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025533
Display NameBerijmd gebed tot Jezus
Relation IdRELA000000322952
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011950
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011950
Display NameBerijmd gebed tot de H. Birgitta; Mnl.
Relation IdRELA000000273487
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024803
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024803
Display NameBerijmd gebed tot de H. Catharina; Mnl.
Relation IdRELA000000320148
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016463
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016463
Display NameBerijmd leven van Jezus bij 25 miniaturen, Nederd.
Relation IdRELA000000288847
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032474
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032474
Display NameBerijmde levensbeschrijving van Herman Wolf, pastoor van Kampen; Mnl.
Relation IdRELA000000353922
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033655
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033655
Display NameBerijmde onderschriften; Mnl.
Relation IdRELA000000358166
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024134
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024134
Display NameBerijmde proloog op het navolgend allegorisch deugdentractaat : Een gheestelijc casteel
Relation IdRELA000000317311
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018680
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018680
Display NameBerijmde samenspraak over de ijdelheid van de wereld: Exempel van redene en de broesche mensche, onvolledig
Relation IdRELA000000295857
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022021
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022021
Display NameBerijmde tekst
Relation IdRELA000000308357
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025010
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025010
Display NameBerijmde tekst met oproep tot inkeer
Relation IdRELA000000321088
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024505
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024505
Display NameBerijmde tekst over Jezus' dood
Relation IdRELA000000318959
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024504
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024504
Display NameBerijmde tekst over Jezus, toegeschreven aan Anthonis de Rovere
Relation IdRELA000000318956
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032335
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032335
Display NameBerijmde tekst over de duivelse verleidingen
Relation IdRELA000000353377
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028438
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028438
Display NameBerijmde tekst over de tegenstelling tussen natuur en ziel, met excerpt uit Jan van Ruusbroec: Vanden twaelf beghinen, gevolgd door rijmspreuken
Relation IdRELA000000336687
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026494
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026494
Display NameBerijmde tekst over de zeven getijden
Relation IdRELA000000328699
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039480
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039480
Display NameBerijmde tekst over een geestelijk huwelijk
Relation IdRELA000000378401
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028548
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028548
Display NameBerijmde tekst over een goed en slecht gemoed
Relation IdRELA000000337136
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022296
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022296
Display NameBerijmde tekst, gevolgd door rijmspreuken
Relation IdRELA000000309280
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025312
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025312
Display NameBerijmde tekst; Mnl.
Relation IdRELA000000322267
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026888
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026888
Display NameBrief der minnen
Relation IdRELA000000330450
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030003
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030003
Display NameCarmen elegiacum senatus ac civium opidi Campensis magnanimitati ac bellice artis industria dicatum ...
Relation IdRELA000000343495
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029501
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029501
Display NameCarmen, ter ere van de regering en de stad Kampen van het jaar 1510
Relation IdRELA000000341316
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032471
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032471
Display NameConterfeitinge van de stat Campen
Relation IdRELA000000353912
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030398
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030398
Display NameCronica comitum Hollandie et Zelandie aut dominorum Frisie
Relation IdRELA000000345280
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032088
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032088
Display NameDbelech van den drie coninghen voor de stede van Ghendt
Relation IdRELA000000352491
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029937
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029937
Display NameDe Gelrie ac Zutphanie comitum, Gelrieque et Julie deinde ducum origine, progressu sublimacione atque gestis hystoria versibus et prosa ...
Relation IdRELA000000343210
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033269
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033269
Display NameDe Goesen vanden ghenade
Relation IdRELA000000356942
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031959
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031959
Display NameDe Philippo Rege castelle patre caroli quinti Rom. Imp.
Relation IdRELA000000351975
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026081
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026081
Display NameDe amore
Relation IdRELA000000326560
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034173
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034173
Display NameDe decem preceptis Mynne ind offen [gelove yn] eynen God
Relation IdRELA000000360065
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033764
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033764
Display NameDe eddele zele eynes juwelken cristen mynschen spricket tot dem hilgen cruce
Relation IdRELA000000358579
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029414
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029414
Display NameDe eerste Hunsinger Codex. Berijmde versie van het vrijheidsprivilege van Karel de Grote; Oudfries en Lat.
Relation IdRELA000000340910
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030396
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030396
Display NameDe primeva origine comitatus Hollandie et Zelandie ac civitatis Trajectensis
Relation IdRELA000000345271
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032479
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032479
Display NameDe wapenen met syne afcomsten
Relation IdRELA000000353955
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026904
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026904
Display NameDen A B C in 't corte
Relation IdRELA000000330506
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027124
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027124
Display NameDen ABC
Relation IdRELA000000331209
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027137
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027137
Display NameDen abc
Relation IdRELA000000331261
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032499
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032499
Display NameDen derden Psalm
Relation IdRELA000000354015
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030268
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030268
Display NameDen doorluchtigen Baenderheeren van Brederode
Relation IdRELA000000344703
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032477
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032477
Display NameDen titel des Bokes Des werltz spigell woerinne die menschen Als in een spigel tgantse haerder Conscientie ende leven ... in beschouwen moecht ...
Relation IdRELA000000353950
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032024
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032024
Display NameDie ontfankenisse des hertoghen in die stadt van Gent
Relation IdRELA000000352259
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032011
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032011
Display NameDie sceydinghe vanden edelen aertshertoghe Philips van Oesterijck Brabant etc. Ende van sijnder suster die schone margriete A° XCVI° ..."
Relation IdRELA000000352193
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032480
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032480
Display NameDie werlt op stelten gaet.
Relation IdRELA000000353957
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038273
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038273
Display NameDit is der boeven orden
Relation IdRELA000000374550
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038274
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038274
Display NameDit is vanden sall boeven
Relation IdRELA000000374552
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028559
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028559
Display NameDit is walsch van eenre vrouwen die minde
Relation IdRELA000000337183
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033263
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033263
Display NameDocumenten voor de geschiedenis van de 16e eeuw; Mnl. Fra. Lat. Berijmde tekst over Tvelde teecken der Franchoisen; Mnl.
Relation IdRELA000000356929
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033498
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033498
Display NameDrie delen, bevattende profetiʺen, waarzeggerijen, gedichten
Relation IdRELA000000357690
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021420
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021420
Display NameDrie gedichten over de Jonker Fransenoorlog, op naam van A.J.; Mnl.
Relation IdRELA000000306146
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029323
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029323
Display NameDrie geestelijke liederen van Dirc van Herxen; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000340465
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007541
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007541
Display NameDrie speculatieve gedichten
Relation IdRELA000000257044
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019566
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019566
Display NameEen ander
Relation IdRELA000000299167
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006707
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006707
Display NameEen argument tusschen oetmoedicheit ende die ere vander werelt ende tusschen rijcheit ende armoede ende tusschen sollaes ende penitencie
Relation IdRELA000000253643
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041894
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041894
Display NameEen bedudenisse op die letteren vanden sueten naem Jhesus
Relation IdRELA000000386479
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026497
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026497
Display NameEen berespen up dleven van der weerelt CLXI
Relation IdRELA000000328718
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016914
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016914
Display NameEen cortte oeffeninghe vander passien ons liefs heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000290278
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016262
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016262
Display NameEen devoet ryme van Sint Anna ons heren Jhesu groet vrouwe
Relation IdRELA000000288173
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033093
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033093
Display NameEen ghedicht op dat woort Maria
Relation IdRELA000000356219
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025333
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025333
Display NameEen goede leeringhe
Relation IdRELA000000322326
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033112
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033112
Display NameEen groetenesse tot gode
Relation IdRELA000000356304
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024925
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024925
Display NameEen liedeken van Thyenen
Relation IdRELA000000320689
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025111
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025111
Display NameEen schoen loff van dem mey boem
Relation IdRELA000000321501
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020975
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020975
Display NameEen scoen ghedichte
Relation IdRELA000000304522
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024908
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024908
Display NameEen zoete ende devoete dichte vander zoete maghet marie
Relation IdRELA000000320606
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026505
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026505
Display NameEne dispitacie tusschen den sone ende den vader
Relation IdRELA000000328766
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026504
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026504
Display NameEne dispitacie tusschen enen clerc ende sinen meester
Relation IdRELA000000328760
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026741
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026741
Display NameErotisch gedicht
Relation IdRELA000000329711
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022484
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022484
Display NameExcerpten uit twee speculatieve gedichten
Relation IdRELA000000309974
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033481
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033481
Display NameExplicit op rijm; Mnl.
Relation IdRELA000000357636
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033139
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033139
Display NameFragment van berijmde getijden
Relation IdRELA000000356423
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033488
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033488
Display NameFragment van een gedicht
Relation IdRELA000000357658
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029177
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029177
Display NameFragment van een gedicht over het leven van Jezus; Mnl.
Relation IdRELA000000339977
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039751
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039751
Display NameFragment van een rijmtekst over de jaargetijden
Relation IdRELA000000379389
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031958
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031958
Display NameGaliaerde
Relation IdRELA000000351972
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026568
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026568
Display NameGebed tot S. Catharina
Relation IdRELA000000329049
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008334
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008334
Display NameGedicht
Relation IdRELA000000259844
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025427
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025427
Display NameGedicht (Mnl. vertaling van Mireueur du monde)
Relation IdRELA000000322606
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028557
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028557
Display NameGedicht : Iyst an yr duecht nach scone
Relation IdRELA000000337175
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026565
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026565
Display NameGedicht of Lied op S. Catharina
Relation IdRELA000000329034
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026560
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026560
Display NameGedicht op Christus aan het Kruis
Relation IdRELA000000329015
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032870
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032870
Display NameGedicht op S. Catharina
Relation IdRELA000000355437
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027125
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027125
Display NameGedicht op de brand van de O.L.V. kerk te Antwerpen in 1533
Relation IdRELA000000331214
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027142
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027142
Display NameGedicht op de dood
Relation IdRELA000000331284
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029430
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029430
Display NameGedicht op de heren van Arkel
Relation IdRELA000000340987
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029426
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029426
Display NameGedicht op de moord op graaf Floris V (1256-1296)
Relation IdRELA000000340965
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033453
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033453
Display NameGedicht op de tiende penning; Mnl.
Relation IdRELA000000357513
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029431
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029431
Display NameGedicht op het beleg van Poederoijen in 1507
Relation IdRELA000000340992
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039217
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039217
Display NameGedicht over S. Anselmus' vraag over het lijden van Christus; Nederd,
Relation IdRELA000000377558
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004355
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004355
Display NameGedicht over de Apocalyps
Relation IdRELA000000242622
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012757
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012757
Display NameGedicht over de deugden van S. Maria
Relation IdRELA000000276304
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031950
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031950
Display NameGedicht over de eer
Relation IdRELA000000351940
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033042
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033042
Display NameGedicht over de rechtsvrijheid van Sint Truiden; Mnl.
Relation IdRELA000000356018
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031962
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031962
Display NameGedicht over de teloorgang van de deugden; Mnl.
Relation IdRELA000000351983
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031923
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031923
Display NameGedicht over het hiernamaals, met geʺincorporeerd gebed tot Maria om het verwerven van de eeuwige vrede
Relation IdRELA000000351838
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031908
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031908
Display NameGedicht over het lijden van Jezus Christus
Relation IdRELA000000351742
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007448
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007448
Display NameGedicht uit de school van Hadewijch
Relation IdRELA000000256670
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033656
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033656
Display NameGedicht van 24 regels
Relation IdRELA000000358168
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029245
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029245
Display NameGedicht van 34 regels; Mnl.
Relation IdRELA000000340223
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008136
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008136
Display NameGedicht: Van den dorper
Relation IdRELA000000259184
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032490
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032490
Display NameGedicht; Mnl.
Relation IdRELA000000353986
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033650
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033650
Display NameGedichten
Relation IdRELA000000358150
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026433
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026433
Display NameGedichten en recepten; Mnd. en Mnl.
Relation IdRELA000000328389
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019556
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019556
Display NameGedichten op de `philosophischen steen'
Relation IdRELA000000299120
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033358
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033358
Display NameGedichten op de dood van Jheronimus Bosch: Mnl. en Lat
Relation IdRELA000000357227
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027140
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027140
Display NameGeestelijk ABC-gedicht van 25 verzen op naam van Cornelis Crul
Relation IdRELA000000331275
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009346
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009346
Display NameGeestelijk gedicht
Relation IdRELA000000263491
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032103
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032103
Display NameGeestelijk gedicht: Wy sien altois voir onsen oghen
Relation IdRELA000000352544
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022150
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022150
Display NameGeestelijk gedichtje
Relation IdRELA000000308800
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026903
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026903
Display NameGeestelijke ABC-tekst; berijmd
Relation IdRELA000000330500
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002721
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002721
Display NameGeestelijke ABC-teksten, berijmd; Mnl.
Relation IdRELA000000234462
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032500
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032500
Display NameGeestelijke zang op de vierde psalm; Mnl.
Relation IdRELA000000354019
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032048
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032048
Display NameGelegenheidsgedichten op Hanten; Mnl.
Relation IdRELA000000352355
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028510
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028510
Display NameGesta Fresonum
Relation IdRELA000000336987
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033271
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033271
Display NameGhuesen clucht
Relation IdRELA000000356948
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003874
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003874
Display NameHenricus Suso: Büchlein der ewigen Weisheit, voorafgegaan door een monorime
Relation IdRELA000000240710
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033214
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033214
Display NameHistorische gedicht over de jaren 1336-1380
Relation IdRELA000000356735
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028496
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028496
Display NameHoe dae Fresen toe fridom koemen
Relation IdRELA000000336914
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028509
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028509
Display NameHoe dae Friesen Roem wonnen
Relation IdRELA000000336981
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032025
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032025
Display NameHoe hertoghe Philips te Brugge ontfanghen wert
Relation IdRELA000000352263
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028489
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028489
Display NameHoe men vercreghen vreed houden mach
Relation IdRELA000000336891
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020618
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020618
Display NameHs. met onder meer een berijmd raadsel (f.003r); handboek van Pier de Vriese.
Relation IdRELA000000303258
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020613
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020613
Display NameHs. met onder meer een berijmd raadsel (f.008)
Relation IdRELA000000303245
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028549
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028549
Display NameIch dijn byn
Relation IdRELA000000337142
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032081
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032081
Display NameIn immutatione cenobii D. Bavonis a° 1537
Relation IdRELA000000352465
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033277
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033277
Display NameJaer-dicht van de vrije Predicatie
Relation IdRELA000000356968
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024256
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024256
Display NameKlacht over de ijdele wereld
Relation IdRELA000000317919
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030938
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030938
Display NameKlacht van Achilles, Bewerking van Jacob van Maerlant : Historie van Troyen, vs. 11720 sqq.
Relation IdRELA000000347600
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032084
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032084
Display NameKlacht van de akkerman
Relation IdRELA000000352473
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033661
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033661
Display NameKorte gedichtjes
Relation IdRELA000000358182
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029252
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029252
Display NameKorte kroniek van de graven van Holland, bijschriften bij een panelenreeks, Dirk I - Dirk III
Relation IdRELA000000340253
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028490
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028490
Display NameKorte monoloog van Jezus tot de mens, berijmd
Relation IdRELA000000336895
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033646
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033646
Display NameLatere toevoeging van historiografische aard
Relation IdRELA000000358128
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027972
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027972
Display NameLatere toevoeging van katechetische aard
Relation IdRELA000000334757
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004836
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004836
Display NameLegende van Margaretha in versvorm; Frans
Relation IdRELA000000244786
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011945
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011945
Display NameLeven van S. Catharina, berijmd
Relation IdRELA000000273468
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028555
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028555
Display NameLied : Ich hayn eyn hertz
Relation IdRELA000000337166
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026382
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026382
Display NameLied op de moord op Floris V
Relation IdRELA000000328146
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029010
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029010
Display NameLied over de toestanden in het franciscanerklooster te Bolsward omstreeks 1374
Relation IdRELA000000339256
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024787
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024787
Display NameLitanie op rijm
Relation IdRELA000000320101
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020762
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020762
Display NameLofdicht op de wijn; Lat./Ned.
Relation IdRELA000000303808
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029672
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029672
Display NameMathieu Herben en Angelo Sabini: De excidio civitatis Leodiensis libri sex; Lat.
Relation IdRELA000000342125
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029673
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029673
Display NameMathieu Herben en Angelo Sabini: De vastatione Leodiensi per Carolem, principem Burgundie; Lat.
Relation IdRELA000000342136
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029671
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029671
Display NameMathieu Herben en Angelo Sabino : De excidio civitatis Leodiensis libri sex ofwel Historia vastationis Leodiensis
Relation IdRELA000000342115
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032202
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032202
Display NameMeiliedje
Relation IdRELA000000352945
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026617
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026617
Display NameMinnedicht
Relation IdRELA000000329278
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032008
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032008
Display NameMinnedicht; Mnl.
Relation IdRELA000000352178
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026717
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026717
Display NameMinneklacht
Relation IdRELA000000329625
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028556
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028556
Display NameMinneklacht : Hoer lief, was ich dyr saghe
Relation IdRELA000000337170
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028558
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028558
Display NameMinnelied : Ich wil nu eynre singhen
Relation IdRELA000000337179
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026670
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026670
Display NameMinnelied : Kundich mich wel ghehalden
Relation IdRELA000000329464
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026092
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026092
Display NameMinnespreuken
Relation IdRELA000000326589
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021636
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021636
Display NameMnl. gedicht over S. Maria
Relation IdRELA000000306939
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021557
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021557
Display NameMystiek gedicht
Relation IdRELA000000306655
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032217
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032217
Display NameNieuwjaarsgedicht
Relation IdRELA000000352988
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030937
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030937
Display NameNotitie over de drie knapste Grieken, Bewerking van Jacob van Maerlant : Historie van Troyen, vs. 11720 sqq.
Relation IdRELA000000347594
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030936
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030936
Display NameNotitie over de schoonheid van Hector
Relation IdRELA000000347588
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023089
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023089
Display NameOlandie Gelrieque bellum
Relation IdRELA000000312398
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024294
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024294
Display NameOnser vrouwen claghe, dramatische Mariaklacht
Relation IdRELA000000318065
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026480
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026480
Display NameOpt Nagescreven woort worden VI rondeelkijns gemaect
Relation IdRELA000000328610
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033150
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033150
Display NamePennenprobeersels: o.a. varianten op het lied op de moord op Floris V
Relation IdRELA000000356479
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030939
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030939
Display NamePortret van Achilles, Excerpt uit Jacob van Maerlant : Historie van Troyen, vss. 6639-6654.
Relation IdRELA000000347606
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030940
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030940
Display NamePortret van Hector, Excerpt uit Jacob van Maerlant : Historie van Troyen, vss. 6801-6820.
Relation IdRELA000000347612
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006547
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006547
Display NamePreken, exempelen, gedichten en andere teksten over S. Catharina van Alexandrië
Relation IdRELA000000253002
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020565
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020565
Display NameRaadsel, berijmd
Relation IdRELA000000303068
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033647
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033647
Display NameRegister of boek van de timmerlieden. Gedicht op de bezetting van Gent in 1576
Relation IdRELA000000358135
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033198
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033198
Display NameRegister van de collatiën van Gent, 33 stuks; Mnl. Berijmde paskwil op de Gentse magistraat
Relation IdRELA000000356681
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034365
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034365
Display NameRetrogade
Relation IdRELA000000360786
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027126
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027126
Display NameRetrogade op de naam van de dichter: Cornelis Crul
Relation IdRELA000000331220
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030490
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030490
Display NameRetrogade van Cornelis Crul
Relation IdRELA000000345719
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027302
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027302
Display NameRijmkroniek van de onlusten in Vlaanderen, 1379-1380; Frans
Relation IdRELA000000331939
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015279
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015279
Display NameRijmpje
Relation IdRELA000000284730
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033657
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033657
Display NameSchimpdichten; Ned..
Relation IdRELA000000358170
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021079
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021079
Display NameSeptem. sancti. spiritus. dona.
Relation IdRELA000000304950
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029329
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029329
Display NameSequitur dictamen rigmicum per modum ymni ...
Relation IdRELA000000340499
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022131
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022131
Display NameSpiegel der naturen
Relation IdRELA000000308721
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031961
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031961
Display NameSpotlied in macaronische verzen betreffende de oorlog tussen de Franse koning en de Napolitanen; Lat., Ita., Fra., Ned.,
Relation IdRELA000000351980
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024891
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024891
Display NameSpreuken en verzen; Mnl.
Relation IdRELA000000320551
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023150
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023150
Display NameSproke : Mensche waer op moechstu di verlaten (Monorime)
Relation IdRELA000000312747
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033496
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033496
Display NameStrookje papier met 3 initia (van liederen?)
Relation IdRELA000000357682
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033485
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033485
Display NameTe Deum laudamus, met vertaling in Ned. verzen
Relation IdRELA000000357649
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016227
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016227
Display NameTegen die articuylsche pine
Relation IdRELA000000288058
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034363
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034363
Display NameTeghen eenen bancqueroutier
Relation IdRELA000000360782
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034309
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034309
Display NameTeghen eenen grooten geux
Relation IdRELA000000360574
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034364
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034364
Display NameTeghen eenen rentmeester van hollandt
Relation IdRELA000000360784
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033508
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033508
Display NameTekst over goede punten op naam van Augustinus; deels berijmd
Relation IdRELA000000357714
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021652
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021652
Display NameTien geboden in verzen
Relation IdRELA000000306983
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020989
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020989
Display NameTien geboden op rijm, Onze vader, Ave Maria, Credo
Relation IdRELA000000304583
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033183
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033183
Display NameTien geboden, berijmd
Relation IdRELA000000356613
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011949
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011949
Display NameTwee gedichten over S. Birgitta van Zweden
Relation IdRELA000000273482
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016149
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016149
Display NameTwee korte gedichten
Relation IdRELA000000287766
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029408
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029408
Display NameTwee korte versfragmenten over de graven Willem V en Albrecht van Holland
Relation IdRELA000000340887
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026896
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026896
Display NameTwee liederen op een bruidspaar
Relation IdRELA000000330476
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029415
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029415
Display NameTweede Hunsinger Codex. Berijmde versie van het vrijheidsprivilege van Karel de Grote; Oudfries en Lat.
Relation IdRELA000000340917
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002873
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002873
Display NameTypologische taferelen uit het leven van Jezus; berijmd, Mnl.
Relation IdRELA000000235461
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009350
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009350
Display NameVan Jhesus minnen een scoen ryme
Relation IdRELA000000263499
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027315
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027315
Display NameVan Naaman prinche van Syrien
Relation IdRELA000000332024
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024502
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024502
Display NameVan den lieve ende zoete name Jhesus
Relation IdRELA000000318947
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029422
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029422
Display NameVan der geboort van hartoch Adolf van Gelre
Relation IdRELA000000340953
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029416
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029416
Display NameVan der geboort van hartooch Adolf
Relation IdRELA000000340920
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026349
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026349
Display NameVan der roese des crucen
Relation IdRELA000000328016
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021414
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021414
Display NameVan die penninc te raet te houden
Relation IdRELA000000306115
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032453
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032453
Display NameVan drier leye selue als vilde bie smale
Relation IdRELA000000353848
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026668
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026668
Display NameVan minnen
Relation IdRELA000000329456
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024881
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024881
Display NameVan onser liever vrou Maria een scoen ghedicht van Marrie grote barmharticheit
Relation IdRELA000000320519
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006546
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006546
Display NameVan sancta Katherina ongeloefliker scoenheit
Relation IdRELA000000252996
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006438
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006438
Display NameVan sunte Ewout, den heiligen bisschop
Relation IdRELA000000252383
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006709
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006709
Display NameVan te leren sterven
Relation IdRELA000000253651
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026543
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026543
Display NameVanden tanden
Relation IdRELA000000328940
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033270
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033270
Display NameVander Ghuesen napkens een gedijcht
Relation IdRELA000000356945
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022234
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022234
Display NameVander missen
Relation IdRELA000000309077
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042334
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042334
Display NameVers over kwaad gezelschap
Relation IdRELA000000387786
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033359
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033359
Display NameVerzen op de overwinning van Karel V op Gelre en Gulik in 1543; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000357230
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019335
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019335
Display NameVier complexien, berijmd
Relation IdRELA000000298293
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033482
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033482
Display NameVier rederijkersgedichten op naam van Joris Pieterszn, 1528
Relation IdRELA000000357640
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034232
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034232
Display NameVierregelig rijm over verkiezing Luikse bisschop in 1581
Relation IdRELA000000360269
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027477
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027477
Display NameVierregelige rijmtekst
Relation IdRELA000000332742
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020896
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020896
Display NameVijf raadsels, berijmd
Relation IdRELA000000304303
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036964
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036964
Display NameVon dreierlei Lohn im Himmelreich
Relation IdRELA000000370831
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024235
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024235
Display NameZesregelig gedicht over de hemelse vreugde
Relation IdRELA000000317832
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Is categorie of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011802
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011802
Display Name'S-GRAVENHAGE, HRA : Collectie Van Spaen 142e
Relation IdRELA000000170976
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003488
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003488
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 H 29
Relation IdRELA000000072753
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (explicit)
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008070
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008070
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 E 62
Relation IdRELA000000129668
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014249
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014249
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 72 J 48
Relation IdRELA000000197221
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014272
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014272
Display NameAMSTERDAM, UB : V C 6
Relation IdRELA000000197474
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014311
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014311
Display NameARNHEM, GA : Archief van Rhemen 129
Relation IdRELA000000197898
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014247
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014247
Display NameBRUSSEL, KB : 12949-60
Relation IdRELA000000197199
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010872
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010872
Display NameBRUSSEL, KB : 21655
Relation IdRELA000000160719
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003666
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003666
Display NameBRUSSEL, KB : 2846
Relation IdRELA000000075602
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008767
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008767
Display NameBRUSSEL, KB : II 117
Relation IdRELA000000136655
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012090
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012090
Display NameBRUSSEL, KB : II 1184
Relation IdRELA000000174536
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008787
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008787
Display NameGENT, RA : Fonds Gent nr. 12
Relation IdRELA000000136795
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008788
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008788
Display NameGENT, RA : Proces du Conseil de Flandre, 2e serie, nr. 6092, nr. 6
Relation IdRELA000000136801
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014349
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014349
Display NameGENT, SA : REEKS 190, NO.?
Relation IdRELA000000198328
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014217
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014217
Display NameGENT, SA : Reeks 121, nr.1
Relation IdRELA000000196863
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010859
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010859
Display NameGENT, UB : 920
Relation IdRELA000000160559
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014005
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014005
Display NameGRONINGEN, UB : 351
Relation IdRELA000000194400
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011823
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011823
Display NameHAARLEM, AVK : SA Rood 42
Relation IdRELA000000171146
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009442
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009442
Display NameHAMBURG, SUB : Hist. 295
Relation IdRELA000000143417
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008369
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008369
Display NameHANNOVER, NLB : I 80
Relation IdRELA000000133184
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012092
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012092
Display NameKAMERIJK, BM : 699
Relation IdRELA000000174565
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011904
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011904
Display NameLEEUWARDEN, PBF : Hs. R 2
Relation IdRELA000000172136
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011905
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011905
Display NameLEEUWARDEN, PBF : Hs. R 3
Relation IdRELA000000172150
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011824
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011824
Display NameLEIDEN, RAL : Gildenarchieven 1494
Relation IdRELA000000171152
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004397
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004397
Display NameLONDEN, BL : Add. 24898
Relation IdRELA000000085315
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004684
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004684
Display NameNEW YORK, PML : M. 649
Relation IdRELA000000089309
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010491
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010491
Display NameOlim CUVELIER (Brussel) : z.s.
Relation IdRELA000000156148
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006269
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006269
Display NameOlim LEUVEN, UB : G 82-83 (verloren)
Relation IdRELA000000108676
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012091
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012091
Display NameROME, BAV : Vat. Lat. 1675
Relation IdRELA000000174547
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008972
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008972
Display NameROTTERDAM, GA : 1534
Relation IdRELA000000138371
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010453
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010453
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1263
Relation IdRELA000000155748
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006527
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006527
Display NameWENEN, ONB : 2659
Relation IdRELA000000111557
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000000388
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000000388
Display Nameberijmde tekst
Relation IdRELA000000003983
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009241
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009241
Display Namecategoriale aanduidingen
Relation IdRELA000000394368
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Is bredere term of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003504
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003504
Display NameAiol et Mirabel
Relation IdRELA000000400824
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005401
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005401
Display NameDat creatueren qualijc te gheloven sijn
Relation IdRELA000000394018
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003718
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003718
Display NameDe Grimbergsche oorlog
Relation IdRELA000000402429
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004561
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004561
Display NameDe philomela
Relation IdRELA000000406712
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007342
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007342
Display NameDie claghe vanden grave van Vlaendren
Relation IdRELA000000405152
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007344
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007344
Display NameDie claghe vanden hertoghe Wenselijn van Brabant
Relation IdRELA000000394200
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003878
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003878
Display NameDie rolie vander woedegher minnen
Relation IdRELA000000393655
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004295
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004295
Display NameEen fonteyn heb ich vonden
Relation IdRELA000000393491
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006827
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006827
Display NameEin jammerliche clage
Relation IdRELA000000401139
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000008735
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000008735
Display NameElckerlyc
Relation IdRELA000000395083
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005399
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005399
Display NameEne figure
Relation IdRELA000000407371
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004163
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004163
Display NameFlandrijs
Relation IdRELA000000402885
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004165
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004165
Display NameFlorent ende Durant
Relation IdRELA000000403840
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006803
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006803
Display NameGedicht op de invallen der Noormannen
Relation IdRELA000000399761
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006822
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006822
Display NameGedicht van den Negen Besten
Relation IdRELA000000405001
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000008671
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000008671
Display NameHet Beclach van joncheer Jan van Hembyse
Relation IdRELA000000397778
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004027
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004027
Display NameLe pèlerinage de Jésus Christ
Relation IdRELA000000398506
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004025
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004025
Display NameLe pèlerinage de la vie humaine
Relation IdRELA000000407742
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003678
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003678
Display NameMengeldichten in navolging van Hadewijch
Relation IdRELA000000399151
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003676
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003676
Display NameMengeldichten van Hadewijch
Relation IdRELA000000399229
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003566
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003566
Display NameMnl. bewerkingen van Visio Philiberti
Relation IdRELA000000403378
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004489
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004489
Display NameMnl. vertaling van Ludolf van Saksen: Jesu dulcis memoria, berijmd
Relation IdRELA000000406067
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004455
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004455
Display NameMnl. vertalingen van Augustinus: De civitate dei
Relation IdRELA000000399650
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003432
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003432
Display NameMnl. vertalingen van de zeven boetpsalmen, berijmd
Relation IdRELA000000398536
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005398
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005398
Display NameNu laet ons gode loven
Relation IdRELA000000397060
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004028
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004028
Display NameOns heren pelegrimage
Relation IdRELA000000397713
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004567
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004567
Display NameOpus contemplationis
Relation IdRELA000000399201
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003503
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003503
Display NameRenaut de Montauban
Relation IdRELA000000397077
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004159
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004159
Display NameRoman d'Alexandre
Relation IdRELA000000395793
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004811
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004811
Display NameSalve meum salutare
Relation IdRELA000000403105
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007910
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007910
Display NameSpel van sint-Trudo
Relation IdRELA000000396659
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005794
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005794
Display NameSproke over het Heilig Sacrament
Relation IdRELA000000401152
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004300
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004300
Display NameVan der duecht der behoetheit
Relation IdRELA000000409027
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007340
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007340
Display NameVan enen here die vremde liede bi hem nam
Relation IdRELA000000405972
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007338
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007338
Display NameVan suveren cledren te dragen allen vrouwen
Relation IdRELA000000397729
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007333
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007333
Display NameVander hogher salen
Relation IdRELA000000395950
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007336
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007336
Display NameVenus boem met VII coninghinnen
Relation IdRELA000000405289
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007581
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007581
Display Nameacrostichon
Relation IdRELA000000408676
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003762
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003762
Display Nameberijmde gebeden
Relation IdRELA000000404747
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003985
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003985
Display Nameberijmde tekst in strofen
Relation IdRELA000000394235
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003984
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003984
Display Nameberijmde tekst in versparen
Relation IdRELA000000394186
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007334
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007334
Display Nameboerden
Relation IdRELA000000404846
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007582
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007582
Display Namedisticha
Relation IdRELA000000408055
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006828
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006828
Display Nameereredes
Relation IdRELA000000402161
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003760
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003760
Display Namegedichten
Relation IdRELA000000408341
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003763
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003763
Display Nameliederen
Relation IdRELA000000402374
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006917
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006917
Display Namelofdicht
Relation IdRELA000000406902
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007303
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007303
Display Nameminneredes
Relation IdRELA000000397033
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007268
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007268
Display Namerefreinen
Relation IdRELA000000407648
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004309
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004309
Display Namerijmspreuken
Relation IdRELA000000396958
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006056
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006056
Display Namespreekwoorden
Relation IdRELA000000392340
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006825
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006825
Display Namesproken
Relation IdRELA000000397807
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons