exempelen

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valueexempelen
Labelexempelen
IdLEXI000000003897
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/9e9d8347-a65e-4d95-9e50-45c408a9a844
Deletedno
Relation Count 1000
Properties
Relations
Is categorie of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018542
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018542
Display Name(1) Van groter weerdicheit der maechdeleker reinicheit
Relation IdRELA000000295441
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006950
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006950
Display Name... Ein deil suverlicker exempelen genomen uutten pater noster boeck
Relation IdRELA000000254552
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018630
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018630
Display Name... VII devote groetenissen tot sint Annen gemaect op VII blomen
Relation IdRELA000000295699
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022229
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022229
Display Name... VII vruchten der heylegher messen met eenen exempele dat ons lieve heere Jhesus selve heeft vertoent eender devoter nonnen
Relation IdRELA000000309059
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006557
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006557
Display Name... die historie vander geboerten ende bekieringe der heilige joncvrouwe Katharina
Relation IdRELA000000253041
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018729
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018729
Display Name... die woerden gods
Relation IdRELA000000296024
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018652
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018652
Display Name... drie pater nosteren ende Ave Marien die een paeus sijnen cappellaen badt voer hem te lesen in sinen lesten
Relation IdRELA000000295768
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015673
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015673
Display Name... een ander exempel in Lucifer ende in David
Relation IdRELA000000286120
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017555
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017555
Display Name... een exempel
Relation IdRELA000000292343
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018448
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018448
Display Name... een exempel ... van een rijc man die lach ende soude sterven
Relation IdRELA000000295156
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018440
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018440
Display Name... een exempel van II monicken die lieten haer habyt ende ghinghen weder inder werelt seden in groten sonden
Relation IdRELA000000295135
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018463
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018463
Display Name... een exempel van dat ewighe leven
Relation IdRELA000000295193
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017596
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017596
Display Name... een exempel van een convers
Relation IdRELA000000292480
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023737
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023737
Display Name... een exempel van eenre heiligher maecht die gevoert was inden paradijs
Relation IdRELA000000315427
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017397
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017397
Display Name... een exempel van enen broeder die in sijn uutterste lach
Relation IdRELA000000291842
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025672
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025672
Display Name... een exempel vrayen betekent bi III papengayen
Relation IdRELA000000323628
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017599
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017599
Display Name... een exemple van eenen heleghen busscop huut Lombaerdijen dat oec deescaen [lees: eersaem?] vader dheere Herman Steenkin bin sijnen leven glorieus ghepredict heift ende dat bescrijft
Relation IdRELA000000292489
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017597
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017597
Display Name... een goet exemple van eenen clerc van Parijs
Relation IdRELA000000292482
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029220
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029220
Display Name... een goet leringhe vander lijdsaemheit
Relation IdRELA000000340119
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018677
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018677
Display Name... een maniere van bedinghe die seer orberlijc es diemen seggen sal over eenen menschen in sijnen vonnisse liggende in die ure der doot ghetrocken uuten exempele hiernae volghende
Relation IdRELA000000295846
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017638
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017638
Display Name... een merckelick exempel van den herten des heiligen vaders Augustinus
Relation IdRELA000000292628
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017852
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017852
Display Name... een merclick exempel voer den ghenen die totten eynde hoer levens ghecomen sijn
Relation IdRELA000000293318
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017114
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017114
Display Name... een merkelic exempel goeder leringhe
Relation IdRELA000000291018
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018529
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018529
Display Name... een schoen exempel van sinte Peter apostel
Relation IdRELA000000295400
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010436
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010436
Display Name... een scoen exempel van sinte Agneten
Relation IdRELA000000267448
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017630
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017630
Display Name... een sermoen op onser vrouwen lichtmisse
Relation IdRELA000000292595
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017629
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017629
Display Name... een sermoen van onser vrouwen gheboerte Marien der moeder ons heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000292590
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017598
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017598
Display Name... een sonderlanc exemple van eenen duechdlic busscop die hiet Hetmondus
Relation IdRELA000000292484
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006220
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006220
Display Name... een suverlic exempel van die volstandicheit
Relation IdRELA000000251086
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018708
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018708
Display Name... een suverlick exempel van een edelre joncfrouwen die hiet Sapiensya
Relation IdRELA000000295959
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023739
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023739
Display Name... een suverlike exempel
Relation IdRELA000000315439
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000162
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000162
Display Name... een suverlike materie vanden heiligen sacrament
Relation IdRELA000000218401
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001646
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001646
Display Name... een tractaet dat men heet de leere der salicheit
Relation IdRELA000000227645
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018588
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018588
Display Name... een vertoninghe
Relation IdRELA000000295577
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017472
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017472
Display Name... ein exempel van einen milden riken man
Relation IdRELA000000292097
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017478
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017478
Display Name... ein schoen exempel van sinte Katherinen
Relation IdRELA000000292118
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017623
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017623
Display Name... ein schoen mynlick exempel van sinte Anna der werdiger matronen
Relation IdRELA000000292562
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017486
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017486
Display Name... ein suverlick exempel van einen devoten monick
Relation IdRELA000000292149
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027787
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027787
Display Name... exempelen ende miraculen vanden gloriosen mertelaer Sunte Panthalioen
Relation IdRELA000000333928
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025454
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025454
Display Name... eyn seir myrclich boych van mancherhande scheften ind werken ind bedudincge ons hilgen vaders Augustini
Relation IdRELA000000322685
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018245
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018245
Display Name... ghenomen ende vergadert uut anderen boxkens
Relation IdRELA000000294581
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018726
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018726
Display Name... heilich vader van der Carthusers orden
Relation IdRELA000000296014
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018230
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018230
Display Name... hoe dat hen een devoet brueder te offeren inder messen
Relation IdRELA000000294530
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006217
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006217
Display Name... meister Jordanus uten boec der byen
Relation IdRELA000000251068
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017496
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017496
Display Name... noch een exempel van sinte Anthonijs
Relation IdRELA000000292180
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006213
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006213
Display Name... schoen ende merkelike exempelen vander achterspraken
Relation IdRELA000000251052
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018284
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018284
Display Name... scone miraculen van sinte Franciscus
Relation IdRELA000000294724
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022222
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022222
Display Name... sommeghe mirakelen die gheschiet syn mids des ghehinghene der heylegher drivuldicheyt
Relation IdRELA000000309033
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022235
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022235
Display Name... sommeghe mirakelen vanden heyleghen werdeghen sacramente die gheschiet syn doer die ghenaden gods ...
Relation IdRELA000000309081
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018410
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018410
Display Name... sommige mirakulen vander werdiger vrouwen sancta Elisabeth
Relation IdRELA000000295056
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019339
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019339
Display Name... sonige exempel de ser stichtich synt unde den menschen treckende to lidesamheit unn starkende in der leve goddes van sante Annen
Relation IdRELA000000298307
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017523
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017523
Display Name... uten boeck vanden verlichten mannen Van enen brueder In wies hant die brocken des broets verwandelt sijn in costeliken peerlen
Relation IdRELA000000292253
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006245
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006245
Display Name... van dat pater noster
Relation IdRELA000000251195
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018585
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018585
Display Name... van een heydensche meyster
Relation IdRELA000000295568
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018260
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018260
Display Name... van een suster van Groeninge
Relation IdRELA000000294632
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017551
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017551
Display Name... van enen heer ende van enen armen mensche
Relation IdRELA000000292332
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013712
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013712
Display Name... van eynre joncfrouwen die begeerde te spreken mitten engel Gabriel ...
Relation IdRELA000000279604
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018528
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018528
Display Name... van sante Cristoffele
Relation IdRELA000000295397
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018527
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018527
Display Name... van sante Cristyna
Relation IdRELA000000295393
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017495
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017495
Display Name... van ses missen
Relation IdRELA000000292177
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017295
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017295
Display Name... vanden gheesteleken slote Cap. LVI
Relation IdRELA000000291566
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015974
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015974
Display Name... vander waerdicheit des heiligen sacraments vergadert van een meester inder godheit
Relation IdRELA000000287073
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004271
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004271
Display Name... vier ewangelien die seer goet gelesen sijn ende veel vruchten geven
Relation IdRELA000000242321
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009513
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009513
Display Name... vier punten daer haer een devoete vrouwe in oeffende
Relation IdRELA000000264007
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018728
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018728
Display Name... weenich exempulen uut dem vierden boech der alder vaders
Relation IdRELA000000296020
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018208
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018208
Display NameAllegorisch exempel
Relation IdRELA000000294474
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017519
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017519
Display NameBeda in gestis anglorum exemple
Relation IdRELA000000292243
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000165
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000165
Display NameBiechtleer, waarin ook over hoofdzonden, tien geboden etc.; begint met een exempel over de vossenbiecht
Relation IdRELA000000218412
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018394
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018394
Display NameBrieftraktaat over maagdelijkheid met daarin verschillende exempelen
Relation IdRELA000000295010
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020118
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020118
Display NameCi nous dist (Composition de la sainte Ecriture); Frans
Relation IdRELA000000301354
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016175
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016175
Display NameCollatieboek met excerpten uit Augustinus, Hieronymus, Ambrosius, Gregorius en Bernardus en een aantal exempelen; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000287864
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014257
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014257
Display NameCollecte uit Die dorne croene ons heeren, korte versie, voorafgegaan door een exempel over de doornenkroon
Relation IdRELA000000281688
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028458
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028458
Display NameDat guede maechden schuwen sullen ydele zeden
Relation IdRELA000000336773
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026335
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026335
Display NameDe sancto Bernardo
Relation IdRELA000000327959
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006664
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006664
Display NameDese naghescreven exsempelen behoeren inden vierden boec der vaderen leven te staen een yghelic in sijn pertijkel
Relation IdRELA000000253476
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025327
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025327
Display NameDevotieboek. Een regel der zielen. Een schoen exempel. Gebeden. Etc.; Mnl.
Relation IdRELA000000322312
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017553
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017553
Display NameDicta en exempelen over de dood
Relation IdRELA000000292336
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008866
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008866
Display NameDicta van Leo, Hieronymus, Augustinus, Gregorius, Bernardus en exempelen
Relation IdRELA000000261888
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009880
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009880
Display NameDicta, grotendeels van Augustinus en een exempel
Relation IdRELA000000265356
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022458
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022458
Display NameDictum op naam van Gregorius, gevolgd door een exempel (f.47v)
Relation IdRELA000000309909
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017305
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017305
Display NameDictum over drie punten gevolgd door een exempel hierover (hs. vier punten)
Relation IdRELA000000291587
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018640
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018640
Display NameDie VII grueten van sancte Annen
Relation IdRELA000000295728
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014262
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014262
Display NameDie dorne croene ons heeren, korte versie, voorafgegaan door doornenkroon-exempel
Relation IdRELA000000281702
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015547
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015547
Display NameDie exposicie op het pater noster ghenomen uut ander leringhen
Relation IdRELA000000285657
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017498
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017498
Display NameDit ... exempel bescrijft die heilige biscop sinte Ambrosius
Relation IdRELA000000292186
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017425
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017425
Display NameDit ... exempel predicte een meyster in der godheit ... doe men screef M ende vier hondert ende XLVIII
Relation IdRELA000000291937
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018538
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018538
Display NameDit is een capittel vander becoring Hier na volgt hoe hi hem hebben sal die becort wort van gode binnen inden geeste of inden vleesche
Relation IdRELA000000295431
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011472
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011472
Display NameDit navolghende sijn sermoenen ende es wat verclaers vanden gheboden gods. Si waren ghedaen te Gent ten predicaren int tjaer ons heeren duust. CCCCLIII van eenen meester lesenciaet inder godheit
Relation IdRELA000000271567
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025462
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025462
Display NameDrie exempelen over Bijbelvertaler van 1360: S. Augustinus uit Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000322717
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018613
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018613
Display NameDrie exempelen over zwijgen
Relation IdRELA000000295648
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018255
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018255
Display NameDrie exempelen waarvan de laatste twee over Edmundus, aartsbisschop van Canterbury
Relation IdRELA000000294614
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018676
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018676
Display NameDrie pater noster sal een mensche lesen voor synen vrient wesende in sijn vonnesse of in zyn uterste
Relation IdRELA000000295843
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018496
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018496
Display NameDrie pater noster van de passie, met exempel over paus Silvester
Relation IdRELA000000295289
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018664
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018664
Display NameDrie pater noster voor de overledenen met exempel van een paus
Relation IdRELA000000295807
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028950
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028950
Display NameEen ander devoot ghebet mit welc een ridders ziel wort verlost uten veghevier
Relation IdRELA000000339086
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017119
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017119
Display NameEen ander exempel
Relation IdRELA000000291034
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015465
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015465
Display NameEen ander exempel uut dat vaderboeck teghen traecheit
Relation IdRELA000000285368
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016428
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016428
Display NameEen ander guet exempel
Relation IdRELA000000288715
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008406
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008406
Display NameEen exempel
Relation IdRELA000000260068
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017126
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017126
Display NameEen exempel In enen boeck gheheiten speculum historiale
Relation IdRELA000000291061
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017567
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017567
Display NameEen exempel een seer verveerlic exempel van eenen bisscop die Udo hiet
Relation IdRELA000000292390
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026189
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026189
Display NameEen exempel hoe dat onse lieve heer eender maecht openbaerde
Relation IdRELA000000327186
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017385
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017385
Display NameEen exempel hoe een guet mensche sceit van den lichaem
Relation IdRELA000000291806
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017392
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017392
Display NameEen exempel hoe guet ende hoe weert dat ghebet is van enen armen rechtverdighen mensche
Relation IdRELA000000291827
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017117
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017117
Display NameEen exempel scrijft Cesarius
Relation IdRELA000000291026
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017545
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017545
Display NameEen exempel seer merkelic van sente Severijn eertsche biscop in Coelne
Relation IdRELA000000292318
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018234
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018234
Display NameEen exempel staet gescreven inden bueke vanden bruederen in sunte Bernards oirden geheiten de Illustribus viris
Relation IdRELA000000294545
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018615
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018615
Display NameEen exempel staet ghescreven inden boeke van sinte Barnaerdes broedere oerde gheheten de illustribus viris. Exempel
Relation IdRELA000000295656
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017128
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017128
Display NameEen exempel uit sancte Bernaert leven
Relation IdRELA000000291066
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018549
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018549
Display NameEen exempel unde openbaringhe vor den guldenen letanyen unde wo men de lesen sall ...
Relation IdRELA000000295460
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006219
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006219
Display NameEen exempel uter bijen boec vander aelmissen
Relation IdRELA000000251081
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017129
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017129
Display NameEen exempel uut Cesarius boeck
Relation IdRELA000000291070
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018526
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018526
Display NameEen exempel uut den boeke De illustribus viris
Relation IdRELA000000295390
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017118
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017118
Display NameEen exempel uutten boeck De illustribus viris
Relation IdRELA000000291030
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017353
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017353
Display NameEen exempel van XLI messen daer een ziele met behouden was
Relation IdRELA000000291711
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017611
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017611
Display NameEen exempel van den clede dat oer gebracht wart
Relation IdRELA000000292528
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006111
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006111
Display NameEen exempel van den love der ghehoorsamheit
Relation IdRELA000000250604
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018480
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018480
Display NameEen exempel van een joncfrouwe
Relation IdRELA000000295238
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017351
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017351
Display NameEen exempel van eender zielen die verlost wert met desen VI messen
Relation IdRELA000000291707
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017612
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017612
Display NameEen exempel van eenen geisteliken persoen
Relation IdRELA000000292532
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017338
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017338
Display NameEen exempel van eenen heremijt
Relation IdRELA000000291664
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018660
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018660
Display NameEen exempel van eenen paeus van drien pater nosteren
Relation IdRELA000000295796
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017613
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017613
Display NameEen exempel van eenen wreden borger
Relation IdRELA000000292535
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017336
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017336
Display NameEen exempel van eenre joffrouwen
Relation IdRELA000000291660
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017427
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017427
Display NameEen exempel van enen brueder
Relation IdRELA000000291944
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014454
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014454
Display NameEen exempel van enen brueder geheiten Reynaldus die onse vrouwe sach vanden brueders meyende opten velde
Relation IdRELA000000282217
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015823
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015823
Display NameEen exempel van enen groeten heren die enen ghevanghen onder hem hevet ende daer hi gheerne voele gheldes van hadde ende niet gheven en wil
Relation IdRELA000000286554
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026014
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026014
Display NameEen exempel van enen hertoghe
Relation IdRELA000000326076
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017391
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017391
Display NameEen exempel van enen priester
Relation IdRELA000000291824
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017337
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017337
Display NameEen exempel van enen sieken mensch
Relation IdRELA000000291662
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018555
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018555
Display NameEen exempel van gelatentheit
Relation IdRELA000000295475
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018258
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018258
Display NameEen exempel van ghedenkenisse des dodes dat Clymacus bescrijft
Relation IdRELA000000294626
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025957
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025957
Display NameEen exempel van heeren
Relation IdRELA000000325588
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025956
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025956
Display NameEen exempel van heren
Relation IdRELA000000325580
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018468
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018468
Display NameEen exempel van leeringe van een devote maget
Relation IdRELA000000295211
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018464
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018464
Display NameEen exempel van ons liefs heren doornen croen
Relation IdRELA000000295195
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025879
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025879
Display NameEen exempel van paertyen
Relation IdRELA000000325054
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025878
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025878
Display NameEen exempel van partyen
Relation IdRELA000000325045
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018405
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018405
Display NameEen exempel van sijnre herten
Relation IdRELA000000295043
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017639
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017639
Display NameEen exempel van sinte Augustijns hertte zeere scone ende devoet
Relation IdRELA000000292632
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018530
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018530
Display NameEen exempel van sinte Lourens
Relation IdRELA000000295403
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017390
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017390
Display NameEen exempel van twe vrouwen
Relation IdRELA000000291821
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018254
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018254
Display NameEen exempel vander doot uut den boecken van S. Gregorius getrocken
Relation IdRELA000000294611
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018597
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018597
Display NameEen exempel woe goet dese vijf ... ghebedekens gelesen syn
Relation IdRELA000000295602
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018396
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018396
Display NameEen exempler
Relation IdRELA000000295017
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014832
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014832
Display NameEen exsempel van der lidsamheit
Relation IdRELA000000283382
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017000
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017000
Display NameEen exsempel van drie ghestelicken susteren in een cloester
Relation IdRELA000000290535
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029233
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029233
Display NameEen ghenut leringhe vande verduldicheit
Relation IdRELA000000340168
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022468
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022468
Display NameEen goede vraghe
Relation IdRELA000000309931
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016008
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016008
Display NameEen gruwelijc exempel van eenen yonghelinc
Relation IdRELA000000287211
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018590
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018590
Display NameEen guet leringe van verduldicheit
Relation IdRELA000000295583
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018548
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018548
Display NameEen merckeleec exempel
Relation IdRELA000000295457
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018212
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018212
Display NameEen merckelijck exempel
Relation IdRELA000000294484
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018519
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018519
Display NameEen merkelic exempel
Relation IdRELA000000295368
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010255
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010255
Display NameEen merkelic exempel van dat hert onses heylighen vaders Augustini
Relation IdRELA000000266753
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009053
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009053
Display NameEen merkelike leere
Relation IdRELA000000262694
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018363
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018363
Display NameEen mirakel
Relation IdRELA000000294910
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018616
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018616
Display NameEen mirakel ende markelic exempel van enen monic die onse lieve vrouwe innichlic plach te dienen
Relation IdRELA000000295659
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011857
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011857
Display NameEen openbaringhe
Relation IdRELA000000273128
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017386
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017386
Display NameEen schoen exempel
Relation IdRELA000000291809
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018428
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018428
Display NameEen schoen exempel ende gebet van sent Johan ewangeliste
Relation IdRELA000000295097
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017396
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017396
Display NameEen schoen exempel van II broederen
Relation IdRELA000000291839
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017640
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017640
Display NameEen schoen exempel van sunte Augustijns herte
Relation IdRELA000000292636
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018427
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018427
Display NameEen schoen exempel vanden heligen apostel sinte Johannes evangelist
Relation IdRELA000000295092
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017263
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017263
Display NameEen schoen mirakel (Van enen man die al syn ghelt verspeelt hadde)
Relation IdRELA000000291488
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017261
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017261
Display NameEen schoen mirakel (Van enen monic die so onreynen ziecte hadde datter nyemant bi duren en mochte)
Relation IdRELA000000291484
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022310
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022310
Display NameEen schoen puntken
Relation IdRELA000000309334
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018205
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018205
Display NameEen schone parabel
Relation IdRELA000000294462
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018547
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018547
Display NameEen schoon exempel
Relation IdRELA000000295454
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015466
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015466
Display NameEen scoen exempel van lijden
Relation IdRELA000000285370
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007900
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007900
Display NameEen scoen mirakele vanden werdeghen heyleghen sacramente
Relation IdRELA000000258299
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007209
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007209
Display NameEen scoon exempel
Relation IdRELA000000255657
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011921
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011921
Display NameEen seer goet exempel
Relation IdRELA000000273370
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018233
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018233
Display NameEen seer merckelijck exempel schrijft sy
Relation IdRELA000000294541
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017627
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017627
Display NameEen sermoen van onser liever vrouwen hemelvaert
Relation IdRELA000000292580
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018515
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018515
Display NameEen suverlic exempel van enen clerc
Relation IdRELA000000295357
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016427
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016427
Display NameEen suverlick exempel
Relation IdRELA000000288712
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018580
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018580
Display NameEen suverlick exempel van die apostolinne Cristi Jhesu sint Maria Magdaleene
Relation IdRELA000000295555
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018720
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018720
Display NameEen suverlick troestelic exempel van twe susteren
Relation IdRELA000000296000
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017514
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017514
Display NameEen verveerlick exempel van Udo den bisscop
Relation IdRELA000000292230
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017335
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017335
Display NameEen wonderlick exempel
Relation IdRELA000000291658
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018604
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018604
Display NameEen zeer scoen exempel
Relation IdRELA000000295619
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018689
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018689
Display NameEne exempel vanden raven
Relation IdRELA000000295898
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018508
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018508
Display NameEne scone exempel van enen jonghen kinde ende van haren scoelmeester
Relation IdRELA000000295332
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005771
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005771
Display NameExcerpten uit Jan van Ruusbroec: Vanden seven sloten (r.125-152, 661-720, 746-803, 884-890, 949-1115), onderbroken door een exempel over de communie (f.017v)
Relation IdRELA000000249063
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021055
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021055
Display NameExcerpten, dicta, exempelen en biechtspiegel met daarin tien geboden, vijf zintuigen, negen vreemde zonden, acht zaligheden, zeven sacramenten, zes zonden tegen de Heilige Geest
Relation IdRELA000000304843
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006143
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006143
Display NameExempel
Relation IdRELA000000250746
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018408
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018408
Display NameExempel (?)
Relation IdRELA000000295052
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025714
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025714
Display NameExempel (?) over S. Cecilia
Relation IdRELA000000323829
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022474
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022474
Display NameExempel (?) over de eucharistie
Relation IdRELA000000309947
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017311
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017311
Display NameExempel (eeuwige vreugde om drie redenen)
Relation IdRELA000000291598
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018646
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018646
Display NameExempel bij `drie pater noster' (mogelijk Drie pater noster van de passie)
Relation IdRELA000000295748
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023839
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023839
Display NameExempel minderbroeder
Relation IdRELA000000315883
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008593
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008593
Display NameExempel ontleend aan Vitae patrum
Relation IdRELA000000260661
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017329
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017329
Display NameExempel op naam van Caesarius van Heisterbach
Relation IdRELA000000291643
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018524
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018524
Display NameExempel op naam van Caesarius van Heisterbach (onderdeel van Dirc van Herxen: Dietse collatieboek)
Relation IdRELA000000295383
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018318
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018318
Display NameExempel op naam van Caesarius van Heisterbach over duivels op de sleep van een vrouw
Relation IdRELA000000294813
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018517
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018517
Display NameExempel op naam van Cyrillus
Relation IdRELA000000295364
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018324
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018324
Display NameExempel op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000294828
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018753
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018753
Display NameExempel op naam van Gregorius de Grote
Relation IdRELA000000296105
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017366
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017366
Display NameExempel op naam van Hieronymus
Relation IdRELA000000291757
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015001
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015001
Display NameExempel op naam van Johannes Chrysostomus
Relation IdRELA000000283886
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013167
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013167
Display NameExempel over Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000277780
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017435
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017435
Display NameExempel over S. Agnes op naam van Ambrosius
Relation IdRELA000000291972
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017439
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017439
Display NameExempel over S. Ambrosius uit Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000291988
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018566
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018566
Display NameExempel over S. Antonius
Relation IdRELA000000295510
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018273
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018273
Display NameExempel over S. Apollonia
Relation IdRELA000000294679
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012843
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012843
Display NameExempel over S. Barbara
Relation IdRELA000000276627
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013180
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013180
Display NameExempel over S. Bernardus
Relation IdRELA000000277824
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013197
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013197
Display NameExempel over S. Bernardus en de schouderwond van Jezus, gevolgd door een gebed tot deze wond
Relation IdRELA000000277879
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026926
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026926
Display NameExempel over S. Bernardus en de schouderwond van Jezus, gevolgd door een gebed tot deze wonde
Relation IdRELA000000330574
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017479
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017479
Display NameExempel over S. Catharina
Relation IdRELA000000292122
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017437
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017437
Display NameExempel over S. Catharina van Siena
Relation IdRELA000000291979
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018502
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018502
Display NameExempel over S. Catharina, mogelijk ontleend aan Thomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus
Relation IdRELA000000295314
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018409
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018409
Display NameExempel over S. Elisabeth van Thüringen
Relation IdRELA000000295054
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022342
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022342
Display NameExempel over S. Franciscus
Relation IdRELA000000309436
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017146
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017146
Display NameExempel over S. Gregorius
Relation IdRELA000000291119
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017590
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017590
Display NameExempel over S. Jacobus maior
Relation IdRELA000000292460
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018325
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018325
Display NameExempel over S. Johannes Eleemosynarius
Relation IdRELA000000294830
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018507
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018507
Display NameExempel over S. Maria
Relation IdRELA000000295327
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018320
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018320
Display NameExempel over S. Maria van Oignies
Relation IdRELA000000294817
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018617
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018617
Display NameExempel over S. Nicolaus
Relation IdRELA000000295661
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017546
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017546
Display NameExempel over S. Severinus van Keulen
Relation IdRELA000000292321
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018710
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018710
Display NameExempel over Sybilla
Relation IdRELA000000295969
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017451
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017451
Display NameExempel over Tondalus visioen
Relation IdRELA000000292030
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018465
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018465
Display NameExempel over de doornenkroon
Relation IdRELA000000295200
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015976
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015976
Display NameExempel over de duivel en de communie
Relation IdRELA000000287081
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018711
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018711
Display NameExempel over de gelovige zielen, begin ontbreekt
Relation IdRELA000000295972
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018752
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018752
Display NameExempel over de heilzaamheid van devotie tot de wonden des Heren
Relation IdRELA000000296102
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028767
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028767
Display NameExempel over de maagd Machtelt en een anonieme kluizenares
Relation IdRELA000000338319
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018256
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018256
Display NameExempel over de schending van Lucretia
Relation IdRELA000000294617
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017482
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017482
Display NameExempel over de waarde van het Onzevader
Relation IdRELA000000292133
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018643
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018643
Display NameExempel over drie maagden en het kind Jezus
Relation IdRELA000000295738
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017333
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017333
Display NameExempel over drie zusters in een klooster
Relation IdRELA000000291654
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022331
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022331
Display NameExempel over een Augustijner non
Relation IdRELA000000309399
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018437
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018437
Display NameExempel over een abdis aan wie vier gebeden worden geopenbaard
Relation IdRELA000000295127
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017641
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017641
Display NameExempel over een baljuw die voor zijn geldzucht wordt bestraft (duivelen gieten hem gesmolten goud en zilver in)
Relation IdRELA000000292640
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017131
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017131
Display NameExempel over een jonge ridder die verliefd is op de vrouw van zijn heer uit Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum (onderdeel van Dirc van Herxen: Dietse collatieboek)
Relation IdRELA000000291077
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017358
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017358
Display NameExempel over een kloosterlinge die haar ogen uitsteekt als een ridder haar uit het klooster wil roven
Relation IdRELA000000291731
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017433
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017433
Display NameExempel over een rijke die dankzij voorbeden van S. Catharina van Siena behouden blijft
Relation IdRELA000000291964
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017342
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017342
Display NameExempel over een visioen
Relation IdRELA000000291676
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015840
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015840
Display NameExempel over een zieke non die niet de eucharistie kon bijwonen, gevolgd door nog enkele exempelen
Relation IdRELA000000286610
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016497
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016497
Display NameExempel over een zot die meesters te Parijs ondervraagt
Relation IdRELA000000288973
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017483
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017483
Display NameExempel over het Onzevader uit Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum
Relation IdRELA000000292138
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015053
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015053
Display NameExempel over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000284053
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029418
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029418
Display NameExempel over het overdenken van het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000340928
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008838
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008838
Display NameExempel over het vagevuur
Relation IdRELA000000261807
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018514
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018514
Display NameExempel over hoe men Jezus moet groeten
Relation IdRELA000000295354
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018495
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018495
Display NameExempel over paus Callistus die een gebed over het Onze vader en het Ave Maria leerde
Relation IdRELA000000295282
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027252
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027252
Display NameExempel over pauselijke absolutie aan vrouw van keizer Hendrik VI
Relation IdRELA000000331734
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018591
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018591
Display NameExempel over twaalf punten
Relation IdRELA000000295586
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014456
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014456
Display NameExempel uit Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum
Relation IdRELA000000282223
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018298
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018298
Display NameExempel uit Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quatuor novissimus
Relation IdRELA000000294767
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018699
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018699
Display NameExempel uit Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000295926
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015518
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015518
Display NameExempel uit Johannes Climacus: Scala paradisi
Relation IdRELA000000285541
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017653
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017653
Display NameExempel uit Johannes Gobius: Scala caeli
Relation IdRELA000000292682
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017532
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017532
Display NameExempel uit Koenraad van Eberbach: Exordium magnum ordinis cisterciensis (III, 18)
Relation IdRELA000000292290
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017526
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017526
Display NameExempel uit Koenraad van Eberbach: Exordium magnum ordinis cisterciensis (V, 19)
Relation IdRELA000000292265
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017123
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017123
Display NameExempel uit Koenraad van Eberbach: Exordium magnum ordinis cisterciensis (onderdeel van Dirc van Herxen: Dietse collatieboek)
Relation IdRELA000000291050
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007976
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007976
Display NameExempel uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek IV, 24)
Relation IdRELA000000258573
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017438
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017438
Display NameExempel uit Thomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus
Relation IdRELA000000291984
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018299
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018299
Display NameExempel uit Thomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus (verkorte versie van legende bisschop Udo van Magdeburg
Relation IdRELA000000294772
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010192
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010192
Display NameExempel uit Thomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus, Nederd.
Relation IdRELA000000266477
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018288
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018288
Display NameExempel uit Vincentius van Beauvais: Speculum historiale (onderdeel van Dirc van Herxen: Dietse collatieboeken
Relation IdRELA000000294739
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017462
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017462
Display NameExempel uit Vitae patrum
Relation IdRELA000000292066
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017975
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017975
Display NameExempel uit de grote Der sielen troest
Relation IdRELA000000293717
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018506
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018506
Display NameExempel uit de grote Der sielen troest, met uitleg
Relation IdRELA000000295325
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013173
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013173
Display NameExempel van Bernardus en een broeder die in zijn kloostercel bleef
Relation IdRELA000000277802
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017593
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017593
Display NameExempel van Everwach uit Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum
Relation IdRELA000000292472
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021900
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021900
Display NameExempel van S. Augustinus
Relation IdRELA000000307945
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021058
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021058
Display NameExempel van S. Bernardus
Relation IdRELA000000304861
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022939
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022939
Display NameExempel van S. Bernardus en een broeder
Relation IdRELA000000311784
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019831
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019831
Display NameExempel van S. Guillelmus
Relation IdRELA000000300127
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018487
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018487
Display NameExempel van S. Judocus
Relation IdRELA000000295255
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018647
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018647
Display NameExempel van de zeven gulden pater noster
Relation IdRELA000000295752
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017377
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017377
Display NameExempel van der achterspraken
Relation IdRELA000000291783
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018494
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018494
Display NameExempel van een kapelaan die drie Pater noster voor een overleden paus bidt (Drie pater noster voor de overledenen)
Relation IdRELA000000295279
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018658
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018658
Display NameExempel van een kapelaan die drie Pater noster voor een overleden paus bidt (Drie pater noster voor de overledenen); Duits
Relation IdRELA000000295789
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018657
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018657
Display NameExempel van een kapelaan die drie Pater noster voor een overleden paus bidt (Drie pater noster voor de overledenen); Ripuar.
Relation IdRELA000000295785
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017617
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017617
Display NameExempel van een monnik die slechts vier letters lezen kon
Relation IdRELA000000292546
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028163
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028163
Display NameExempel van een non (over voorgaande gebed)
Relation IdRELA000000335586
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018253
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018253
Display NameExempel van eenen greven ende XV vrouwen
Relation IdRELA000000294607
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026472
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026472
Display NameExempel van ghedoghene
Relation IdRELA000000328560
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017579
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017579
Display NameExempel van penitencie te doene
Relation IdRELA000000292426
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018244
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018244
Display NameExempel van twee minderbroeders die Salomo bezochten op de toren van Babel en vervolgens het concilie van Bazel bezochten
Relation IdRELA000000294576
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017331
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017331
Display NameExempel van twee schoenmakers die in een stad bij elkaar woonden
Relation IdRELA000000291648
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026473
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026473
Display NameExempel van verdraghene
Relation IdRELA000000328568
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017577
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017577
Display NameExempel vanden ordel gods
Relation IdRELA000000292421
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008041
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008041
Display NameExempel vanden rynck met seven stenen
Relation IdRELA000000258843
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016094
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016094
Display NameExempel vander heyligher triniteyt
Relation IdRELA000000287557
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008371
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008371
Display NameExempel vander molennerinne
Relation IdRELA000000259962
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018240
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018240
Display NameExempel vander nuwen brueders
Relation IdRELA000000294563
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017518
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017518
Display NameExempel, Beda scrijft in den vijften boeke De gestis anglorum
Relation IdRELA000000292240
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017466
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017466
Display NameExempel, mogelijk uit de grote Der sielen troest
Relation IdRELA000000292079
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017465
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017465
Display NameExempel, onder meer bekend uit Gesta Romanorum
Relation IdRELA000000292075
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018512
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018512
Display NameExempel, ontleend aan Vincentius van Beauvais: Speculum historiale IV (3), 26
Relation IdRELA000000295347
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013571
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013571
Display NameExempel; Mnl.
Relation IdRELA000000279113
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010193
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010193
Display NameExempel; Nederd.
Relation IdRELA000000266480
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025307
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025307
Display NameExempel; Nederrijns
Relation IdRELA000000322248
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006069
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006069
Display NameExempele
Relation IdRELA000000250420
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014922
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014922
Display NameExempelen
Relation IdRELA000000283641
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010250
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010250
Display NameExempelen en dicta betreffende S. Augustinus, o.a. Exempel vanden biscop Silgilbertus
Relation IdRELA000000266730
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022477
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022477
Display NameExempelen over S. Augustinus
Relation IdRELA000000309954
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011930
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011930
Display NameExempelen over S. Catharina van Alexandrië
Relation IdRELA000000273406
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015867
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015867
Display NameExempelen uit Johannes Climacus: Scala paradisi
Relation IdRELA000000286693
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006242
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006242
Display NameExempelen uit de grote Der sielen troest
Relation IdRELA000000251181
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006244
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006244
Display NameExempelen uit de grote Der sielen troest over het Onze vader
Relation IdRELA000000251190
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011546
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011546
Display NameExempelen van S. Barbara
Relation IdRELA000000271877
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008310
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008310
Display NameExempelen waaronder dat van het vroukijn van XXI jaren
Relation IdRELA000000259775
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017610
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017610
Display NameExemple
Relation IdRELA000000292525
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018436
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018436
Display NameExemplum duorum pauperum
Relation IdRELA000000295124
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025716
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025716
Display NameExhortacie
Relation IdRELA000000323834
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018235
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018235
Display NameEyn exempel
Relation IdRELA000000294549
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013681
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013681
Display NameEyn exempel van eenre maget die XV jaer lanc mitten begijnen woende
Relation IdRELA000000279491
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018598
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018598
Display NameEyn leringe
Relation IdRELA000000295604
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017625
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017625
Display NameEyn schoen exempel van sunte Annen
Relation IdRELA000000292571
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018700
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018700
Display NameEyn suverlick exempel van der hilligen vrouwen sunte Anna
Relation IdRELA000000295928
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017550
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017550
Display NameEyn to malen greseliken exempel
Relation IdRELA000000292330
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018693
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018693
Display NameGebed voor de overledenen, ingeleid door een exempel
Relation IdRELA000000295911
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008809
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008809
Display NameHet was tot enen tijden een heylich ende een ynnich vrou
Relation IdRELA000000261657
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028953
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028953
Display NameHiermede wert een ziele verlost die 1000 jaer ten vagheviere ghewijst was. Ende was een ridder ende quam weder tot synre suster die I graeu nonne was Ende hi leerde haer dese bedynghe
Relation IdRELA000000339095
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025198
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025198
Display NameHoe anxtelijc het es dat een mensche willens eenen quaden biechter kiest
Relation IdRELA000000321806
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018312
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018312
Display NameHoe behaechlic dattet gode is inder echscap in reynicheit te leven ende te sterven
Relation IdRELA000000294803
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025196
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025196
Display NameHoe blidelic si van hier sceyden die Cristum in eenen doeghdelijken leven navolghen
Relation IdRELA000000321800
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012849
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012849
Display NameHoe dat die duvel hem verblidet in uutwendicheit der clederen machmen merken inden exempel dat hier na volghet. Exempel van hoverdie
Relation IdRELA000000276650
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017371
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017371
Display NameHoe dat niement op deser weerelt en es die gode behaghen wille hi en moet becoringhe liden ende tribulacie
Relation IdRELA000000291770
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017624
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017624
Display NameHoe dat sancte Cyrillus die patriarch van Jherusalem int consilium in Ephesien bescreven heeft die hystorie vander heiliger moeder sancta Anna
Relation IdRELA000000292566
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018501
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018501
Display NameHoe dat sinte Katharina een vingherlinck ontfinck aen haren vingher van enen clerck diet haer boet
Relation IdRELA000000295309
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017621
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017621
Display NameHoe dat wi gueder lude ghebet begheren sullen
Relation IdRELA000000292555
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005311
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005311
Display NameHoe die duvel enen moenc bedroch
Relation IdRELA000000246970
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017534
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017534
Display NameHoe gheneem den here is dat men die ellendige herberge
Relation IdRELA000000292294
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018644
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018644
Display NameHoe goet dat dat pater noster gelesen is vanden mensche
Relation IdRELA000000295740
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006246
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006246
Display NameHoe goet een pater noster is
Relation IdRELA000000251200
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028456
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028456
Display NameHoe groet loen sy verkrighen die stantachtich bliven ende van schade der gheenre die aff vallen
Relation IdRELA000000336769
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017527
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017527
Display NameHoe groten perikel dat is eenen monick sonder abijt te sterven dat is sonder capp
Relation IdRELA000000292269
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018541
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018541
Display NameHoe nutte het is in oetmodicheit to volherden totten eynde to
Relation IdRELA000000295438
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017531
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017531
Display NameHoe onse lieve here die slaepprachticheit eens devoten monics met soe groeter guedertierenheit ende eens anderen tragen ende rokeloesen ...
Relation IdRELA000000292286
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025197
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025197
Display NameHoe quaet dat es te dansen ende ander lieden daer toe te trecken
Relation IdRELA000000321803
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025199
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025199
Display NameHoe quaet het es overvloedichlijc te eten ende te drincken
Relation IdRELA000000321810
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028459
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028459
Display NameHoe quaet het is dat megheden onreyne woerde spreken
Relation IdRELA000000336775
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018309
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018309
Display NameHoe vreselic dattet is penitencie te vertrecken
Relation IdRELA000000294799
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028457
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028457
Display NameHoe vrientelic onse heer die maegden in den lesten ontfanghet
Relation IdRELA000000336771
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005937
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005937
Display NameIn een verzameling citaten en dicta Mnl. exempelen uit Vitae patrum
Relation IdRELA000000249821
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017133
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017133
Display NameIn enen boeck gheheiten speculum historiale
Relation IdRELA000000291083
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017558
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017558
Display NameItem van onnoselheit
Relation IdRELA000000292355
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017521
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017521
Display NameLeringen en exempelen
Relation IdRELA000000292247
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018522
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018522
Display NameMaria-exempel
Relation IdRELA000000295376
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018472
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018472
Display NameMaria-exempel voorafgaand aan gebed tot S. Maria
Relation IdRELA000000295219
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017429
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017429
Display NameMeditaties, gebeden en enkele exempelen
Relation IdRELA000000291950
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018417
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018417
Display NameMirakel over S. Elisabeth van Thüringen
Relation IdRELA000000295071
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011934
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011934
Display NameMirakel van S. Catharina
Relation IdRELA000000273422
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018714
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018714
Display NameMirakelsproke van een bekeerde zondaar
Relation IdRELA000000295983
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006340
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006340
Display NameMnl. exempel over Allerzielen uit Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum
Relation IdRELA000000251772
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011937
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011937
Display NameMnl. exempel over S. Catharina van Alexandrië uit Petrus Ravennensis: Gesta Nobilium
Relation IdRELA000000273434
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017644
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017644
Display NameMnl. exempel uit Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum
Relation IdRELA000000292652
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017364
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017364
Display NameMnl. exempel uit Petrus Damianus: Institutio monialis
Relation IdRELA000000291750
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006214
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006214
Display NameMnl. exempel uit Thomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus
Relation IdRELA000000251056
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017648
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017648
Display NameMnl. exempel uit Vitae patrum
Relation IdRELA000000292667
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006212
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006212
Display NameMnl. exempelen uit Thomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus
Relation IdRELA000000251048
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006142
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006142
Display NameMnl. mirakelen en exempelen uit Gregorius de Grote: Dialogi en Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum en Mnl. vertaling van preek Bernardus van Clairvaux (Sermones de sanctis. In obitu domini Humberti sermo)
Relation IdRELA000000250742
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006197
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006197
Display NameMnl. vertaling van 4 exempelen uit Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum VIII/90, XI/6, XII/37 en II/12
Relation IdRELA000000250982
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007673
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007673
Display NameMnl. vertaling van Thomas a Kempis: De imitatione Christi, Boek I (eerste tekstfamilie), kap.1-25, en Boek II (eerste tekstfamilie), met daartussen een exempel
Relation IdRELA000000257599
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010424
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010424
Display NameMnl. vertaling van exempel uit Jordanus van Quedlinburg: Liber Vitasfratrum
Relation IdRELA000000267401
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006116
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006116
Display NameMnl. verzameling dicta en exempelen, o.a. uit Vitae patrum en Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum uit Tractatus de interiori domo seu de conscientia aedificanda en wellicht uit de Gulden woorden van Aegidius
Relation IdRELA000000250636
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028954
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028954
Display NameMyt desen nagescreven gebede wast en ridder verloset in enre maent de M iaer ten ..
Relation IdRELA000000339098
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017144
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017144
Display NameNoch alrehande leringhe of punten
Relation IdRELA000000291110
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022457
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022457
Display NameNoch een ander exempel
Relation IdRELA000000309906
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018285
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018285
Display NameNoch een ander exempel ende mirakel
Relation IdRELA000000294728
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015464
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015464
Display NameNoch een ander exempel van sinte Franciscus teghen die becoringhe
Relation IdRELA000000285364
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017393
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017393
Display NameNoch een exempel
Relation IdRELA000000291830
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017398
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017398
Display NameNoch een mynlic exempel
Relation IdRELA000000291846
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010598
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010598
Display NameNoch een scoen exempel van sinte Anna
Relation IdRELA000000268063
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028369
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028369
Display NameO crux lignum triumphale. Hier vintmen bescreven hoe dat theylighe cruys quam tot Breda
Relation IdRELA000000336384
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 4
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014455
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014455
Display NameOp sinte Marien Magdalenen dach een schoen exempele
Relation IdRELA000000282219
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017626
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017626
Display NamePreek over S. Maria met twee exempelen
Relation IdRELA000000292576
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009407
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009407
Display NamePreek voor pasen, samengesteld uit verschillende preken met ter afsluiting een exempel
Relation IdRELA000000263643
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006547
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006547
Display NamePreken, exempelen, gedichten en andere teksten over S. Catharina van Alexandrië
Relation IdRELA000000253001
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017151
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017151
Display NameSacramentsexempel
Relation IdRELA000000291137
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017294
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017294
Display NameSlot van een exempel
Relation IdRELA000000291564
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009702
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009702
Display NameSunte Augustinus scrijft inden boeke sijnre biecht een exempel ...
Relation IdRELA000000264695
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028882
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028882
Display NameTotten luchteren voet
Relation IdRELA000000338838
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017355
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017355
Display NameTwee exempelen
Relation IdRELA000000291718
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011943
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011943
Display NameTwee exempelen over S. Catharina van Alexandrië
Relation IdRELA000000273459
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021913
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021913
Display NameTwee exempelen van S. Elisabeth van Thüringen
Relation IdRELA000000307984
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017417
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017417
Display NameTwee exempelen, over Heer Geert van den Bossche, pater van het Florens huis en over Heer Luken
Relation IdRELA000000291911
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017434
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017434
Display NameTwee gelijksoortige exempelen over Serapion
Relation IdRELA000000291968
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006210
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006210
Display NameTweede Mnl. vertaling van Thomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus, waaruit 57 exempelen zijn weggelaten en 35 andere zijn ingevoegd (onder meer uit Vitae patrum, Koenraad van Ebersbach: Exordium magnum, Gesta romanorum, Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum en het Scaecspel)
Relation IdRELA000000251041
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017121
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017121
Display NameUut den boeke van sancte Bernaert bruederen geheiten De illustribus viris
Relation IdRELA000000291042
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017125
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017125
Display NameUutten boeck geheiten De illustribus viris ordinis Cistarciensis een exempel
Relation IdRELA000000291058
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017165
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017165
Display NameVan II jonghen monxkens exempel
Relation IdRELA000000291185
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007899
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007899
Display NameVan Jhesus in Egypten
Relation IdRELA000000258296
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017139
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017139
Display NameVan Johannes prior in Clarendale
Relation IdRELA000000291095
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018490
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018490
Display NameVan Joseph des patriarchen soen
Relation IdRELA000000295266
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018499
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018499
Display NameVan Karlomanno een coninc van Vrancrijck die een monic was
Relation IdRELA000000295301
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017932
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017932
Display NameVan Pateram eyn exempel
Relation IdRELA000000293571
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017882
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017882
Display NameVan Syrebon den bisscop
Relation IdRELA000000293410
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018721
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018721
Display NameVan Theodora
Relation IdRELA000000296003
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017879
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017879
Display NameVan Theophilus
Relation IdRELA000000293401
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017220
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017220
Display NameVan Udo een exempel dat vervaerlic is te horen
Relation IdRELA000000291385
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018400
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018400
Display NameVan XII hermiten die te gader spraken van hoere oefeninge
Relation IdRELA000000295028
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018486
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018486
Display NameVan XII joncfrouwen die god dienden in eenre clusen
Relation IdRELA000000295253
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017864
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017864
Display NameVan broders die de duvels saghen
Relation IdRELA000000293355
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016999
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016999
Display NameVan den eeweghen leven exsempel
Relation IdRELA000000290533
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017592
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017592
Display NameVan den ghelovigen zielen een seer schoen exempel
Relation IdRELA000000292468
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018543
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018543
Display NameVan den grote loene der maghdeliker reynicheit
Relation IdRELA000000295443
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017426
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017426
Display NameVan der disputieringhe die Jhesus ghehadt heeft in den tempwl doe hi XII jaer out was onder die doctoren. Exempel
Relation IdRELA000000291940
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017578
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017578
Display NameVan des viants becoringe
Relation IdRELA000000292423
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017576
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017576
Display NameVan die uutvaert des quaden ende gueden
Relation IdRELA000000292419
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022456
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022456
Display NameVan dieser groetheit der helscher pynen leest men een exempel
Relation IdRELA000000309904
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017965
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017965
Display NameVan drien broderen in eynen cloester
Relation IdRELA000000293679
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017266
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017266
Display NameVan drien clercken
Relation IdRELA000000291495
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017897
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017897
Display NameVan drien klercken die ter schoelen laghen
Relation IdRELA000000293456
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017269
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017269
Display NameVan een abdisse die die duvel sach doe si sterven soude
Relation IdRELA000000291501
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017232
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017232
Display NameVan een convers die Herman hiet
Relation IdRELA000000291412
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018237
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018237
Display NameVan een devoet broeder
Relation IdRELA000000294555
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008656
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008656
Display NameVan een doede ridder
Relation IdRELA000000260922
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017149
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017149
Display NameVan een ermijt die menich jaer in een ermitage ghelegen hadde
Relation IdRELA000000291130
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014938
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014938
Display NameVan een heilich devoet bruerken doechden
Relation IdRELA000000283689
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017291
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017291
Display NameVan een jonc monxken
Relation IdRELA000000291557
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017290
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017290
Display NameVan een jonc onnosel monixken
Relation IdRELA000000291555
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018484
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018484
Display NameVan een joncfrou in enicheit
Relation IdRELA000000295249
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017221
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017221
Display NameVan een scoel kint dat een lesse hadde te singhen te kersnachte
Relation IdRELA000000291388
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008301
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008301
Display NameVan een vroukijn van XXI jaren
Relation IdRELA000000259748
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017327
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017327
Display NameVan eender heyligher nonnen die plach veel te arbeyden ende sij hadde een quaet been
Relation IdRELA000000291637
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010051
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010051
Display NameVan eender sueter ende corter contemplacien die eens op een tijt hadde onse lieve vader Augustinus
Relation IdRELA000000266026
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017350
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017350
Display NameVan eender zielen die hem oppenbaerde
Relation IdRELA000000291705
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013719
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013719
Display NameVan eenen joncghelinc die starf ende waert weder levende
Relation IdRELA000000279631
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026170
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026170
Display NameVan eenen verwaenden coninc
Relation IdRELA000000327079
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017172
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017172
Display NameVan eenre abdijssen die verdoemt was
Relation IdRELA000000291210
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017271
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017271
Display NameVan eenre abdissen die een kint ontfanghen hadde
Relation IdRELA000000291505
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018476
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018476
Display NameVan eenre geestliker jofferen
Relation IdRELA000000295228
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017389
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017389
Display NameVan eenre joncfrouwe die plach gherne te beden in die kerc
Relation IdRELA000000291818
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017287
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017287
Display NameVan eenre nonnen die Eulalia hiet
Relation IdRELA000000291547
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017260
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017260
Display NameVan ene vrouwe die haerre dochter man dede vermoerden
Relation IdRELA000000291482
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017288
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017288
Display NameVan enen brueder die ma sijnre medicijnen plach te leven
Relation IdRELA000000291550
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017223
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017223
Display NameVan enen brueder in een cloester die onsen lieven here plach te sueken
Relation IdRELA000000291392
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017222
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017222
Display NameVan enen brueder in een cloester dien ons lieve heere ghewerdichde te vertoenen een suverlijc visioen van sijnder edelder menscheit
Relation IdRELA000000291390
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017289
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017289
Display NameVan enen convers die siec was
Relation IdRELA000000291553
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017219
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017219
Display NameVan enen coster die gaerne des nachts in die kerke bleef
Relation IdRELA000000291382
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017167
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017167
Display NameVan enen ermen wyfkene die tegen onse here woude dinghen
Relation IdRELA000000291193
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017163
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017163
Display NameVan enen goeden ermen simpelen man exempel
Relation IdRELA000000291178
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017161
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017161
Display NameVan enen jonghen monxkene dat met Jhesus plach heijmelijc te spelene
Relation IdRELA000000291172
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017387
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017387
Display NameVan enen man diet woert gods niet en wolde hoeren
Relation IdRELA000000291812
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022967
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022967
Display NameVan enen meester
Relation IdRELA000000311896
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017217
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017217
Display NameVan enen monec die sterf ende wert weder levende
Relation IdRELA000000291377
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017268
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017268
Display NameVan enen monic die droncken was
Relation IdRELA000000291499
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017270
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017270
Display NameVan enen monic die in des duvels cloester gheherberghet was
Relation IdRELA000000291503
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017154
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017154
Display NameVan enen paus die hem selven penitencie sette
Relation IdRELA000000291151
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017388
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017388
Display NameVan enen priester die totten sielen seer devoet was
Relation IdRELA000000291815
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007803
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007803
Display NameVan enen rebaut
Relation IdRELA000000258009
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018703
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018703
Display NameVan enen ridder die god sinen sonden vergaf
Relation IdRELA000000295944
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012605
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012605
Display NameVan enen riken man ende enen armen wive
Relation IdRELA000000275822
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016526
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016526
Display NameVan enen riken man ende van enen armen wive
Relation IdRELA000000289078
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017168
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017168
Display NameVan enen scaepsherde
Relation IdRELA000000291197
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017171
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017171
Display NameVan enen scolierkene die een lesse singhen soude te mettene
Relation IdRELA000000291207
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017524
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017524
Display NameVan enen visione doer welc her Johan bekeert is naemaels monick van Astias ende daer na bisscop van Valenci
Relation IdRELA000000292257
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017120
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017120
Display NameVan enen werliken clerc die van gade geruert wart ende offerde doe hem selven geheellichlic gade te dienen uutten boek geheiten De illustribus viris
Relation IdRELA000000291038
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008200
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008200
Display NameVan enen zieken mensche
Relation IdRELA000000259407
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017235
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017235
Display NameVan ener nonnen die wert ghetoghen in een visioen daer haer dwalinghe in te verstane wort ghegheven
Relation IdRELA000000291419
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017943
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017943
Display NameVan eyn broder eyn exempel
Relation IdRELA000000293605
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017868
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017868
Display NameVan eynen anderen broder
Relation IdRELA000000293368
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017955
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017955
Display NameVan eynen archydiake die synen bisscop doden
Relation IdRELA000000293645
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017896
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017896
Display NameVan eynen broder eyn exempel
Relation IdRELA000000293453
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017941
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017941
Display NameVan eynen clerck
Relation IdRELA000000293599
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017921
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017921
Display NameVan eynen convers
Relation IdRELA000000293532
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017964
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017964
Display NameVan eynen devoten broder
Relation IdRELA000000293676
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017959
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017959
Display NameVan eynen devoten monnick en eynen cloester
Relation IdRELA000000293658
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017935
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017935
Display NameVan eynen devoten monnick eyn exempel
Relation IdRELA000000293580
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017917
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017917
Display NameVan eynen dyake eyn exempel
Relation IdRELA000000293519
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017949
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017949
Display NameVan eynen edelen ryken man eyn exempel
Relation IdRELA000000293625
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017918
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017918
Display NameVan eynen ertsch bisscop eyn exempel
Relation IdRELA000000293522
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018727
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018727
Display NameVan eynen heiligen alt vader
Relation IdRELA000000296017
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017962
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017962
Display NameVan eynen heligen man Joseph ghenoemt
Relation IdRELA000000293668
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017914
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017914
Display NameVan eynen joede exempel
Relation IdRELA000000293510
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006216
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006216
Display NameVan eynen jongelinck
Relation IdRELA000000251065
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017915
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017915
Display NameVan eynen jonghen conveers eyn exempel
Relation IdRELA000000293513
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017923
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017923
Display NameVan eynen jonghen monnick
Relation IdRELA000000293538
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017947
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017947
Display NameVan eynen jonghen ridder
Relation IdRELA000000293619
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017937
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017937
Display NameVan eynen keyser van romen
Relation IdRELA000000293586
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017957
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017957
Display NameVan eynen klerck rijck van gude
Relation IdRELA000000293652
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017895
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017895
Display NameVan eynen man die al syn gelt verspoelt had
Relation IdRELA000000293450
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017890
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017890
Display NameVan eynen monick
Relation IdRELA000000293435
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017919
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017919
Display NameVan eynen monick die nae medicinen toe leven plach
Relation IdRELA000000293525
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017891
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017891
Display NameVan eynen monnick die gestorven was
Relation IdRELA000000293438
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017922
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017922
Display NameVan eynen monnick jonck van jaren eyn exempel
Relation IdRELA000000293535
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017931
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017931
Display NameVan eynen monnick toe Clarenvalle
Relation IdRELA000000293568
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017946
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017946
Display NameVan eynen mynschen die voir gaitz gericht quaem
Relation IdRELA000000293616
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017953
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017953
Display NameVan eynen prochy paep exempel
Relation IdRELA000000293638
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017870
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017870
Display NameVan eynen ridder die eyn mordener was
Relation IdRELA000000293374
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017936
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017936
Display NameVan eynen ridder die gejaghet wart van synen vyanden
Relation IdRELA000000293583
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017903
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017903
Display NameVan eynen ridder die oncuys was
Relation IdRELA000000293477
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017881
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017881
Display NameVan eynen ridder die syn guet verteert had
Relation IdRELA000000293407
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017869
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017869
Display NameVan eynen rijcken man
Relation IdRELA000000293371
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017968
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017968
Display NameVan eyner devoter jonfferen
Relation IdRELA000000293689
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017939
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017939
Display NameVan eyner devoter nonnen
Relation IdRELA000000293593
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017862
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017862
Display NameVan eyner helligher nonnen
Relation IdRELA000000293349
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017884
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017884
Display NameVan eyner vrouwen die oiren syn verloes
Relation IdRELA000000293416
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017886
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017886
Display NameVan eynre vrouwen
Relation IdRELA000000293422
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017880
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017880
Display NameVan eynre vrouwen die oirre dochter man liet doden
Relation IdRELA000000293404
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018518
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018518
Display NameVan eyns konyngs dochter
Relation IdRELA000000295366
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028460
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028460
Display NameVan gheesteliker comenscap wo dat men ewich guet om tijtlicken dinghen vercrighen sal
Relation IdRELA000000336777
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018228
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018228
Display NameVan ghehoersaemheit een goet exempel
Relation IdRELA000000294523
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018545
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018545
Display NameVan groter blijtscap der heiligher magheden
Relation IdRELA000000295447
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018238
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018238
Display NameVan groter bliscap der ghenere die gode in reynnicheit dienen ende syn passie overdencken
Relation IdRELA000000294559
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025995
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025995
Display NameVan hoede
Relation IdRELA000000325921
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025996
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025996
Display NameVan hoeden
Relation IdRELA000000325930
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017967
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017967
Display NameVan luden die op der zee verdorven
Relation IdRELA000000293685
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017945
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017945
Display NameVan meyster Reynaldus
Relation IdRELA000000293613
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021274
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021274
Display NameVan negen partien van menschen die penitencie doen
Relation IdRELA000000305555
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017992
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017992
Display NameVan negligencien inder ghetijden
Relation IdRELA000000293765
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018544
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018544
Display NameVan nutticheit der becoringhen
Relation IdRELA000000295445
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010148
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010148
Display NameVan oetmoedicheiden eyns senatoers van Romen
Relation IdRELA000000266308
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025980
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025980
Display NameVan r1chters
Relation IdRELA000000325794
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016888
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016888
Display NameVan raet oft medecine teghen alle becoringe des viants
Relation IdRELA000000290197
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025979
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025979
Display NameVan rechters
Relation IdRELA000000325784
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017976
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017976
Display NameVan sante Blasius
Relation IdRELA000000293720
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018732
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018732
Display NameVan sante Fynsencyys
Relation IdRELA000000296033
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018491
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018491
Display NameVan sante Justyna
Relation IdRELA000000295269
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012707
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012707
Display NameVan sante Mechtelt van Schotlant
Relation IdRELA000000276112
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018618
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018618
Display NameVan sante Nyclaus
Relation IdRELA000000295664
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018614
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018614
Display NameVan sinte Franciscus Exempel
Relation IdRELA000000295651
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017954
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017954
Display NameVan sunte Mycheels kercke
Relation IdRELA000000293642
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017924
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017924
Display NameVan sunte Thomas bisscop
Relation IdRELA000000293541
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017556
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017556
Display NameVan swijgen een suverlijcke collacie of een sermoen ende het dient geestelijcke menschen
Relation IdRELA000000292346
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017942
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017942
Display NameVan tween broderen die twydrachtich waren
Relation IdRELA000000293602
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026250
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026250
Display NameVan valscher penitencien eyn suverlich sermoen
Relation IdRELA000000327547
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017233
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017233
Display NameVanden coster ende custersse exempel
Relation IdRELA000000291414
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017575
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017575
Display NameVanden doden eens quaden mens
Relation IdRELA000000292416
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017162
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017162
Display NameVanden goeden lieden die voer ons heren ziele baden
Relation IdRELA000000291174
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017509
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017509
Display NameVanden helschen put scrijft Cesarius een exempel
Relation IdRELA000000292218
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007208
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007208
Display NameVanden hertoghe van burgoendien een merkelijc visioen
Relation IdRELA000000255654
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017158
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017158
Display NameVanden jonghen kinde dat Jhesus teten boot
Relation IdRELA000000291165
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008654
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008654
Display NameVanden quaden bijsscop Ude
Relation IdRELA000000260914
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017166
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017166
Display NameVanden sacramente
Relation IdRELA000000291189
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017352
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017352
Display NameVanden selven een exempel
Relation IdRELA000000291709
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018348
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018348
Display NameVanden vervaerliker pinen der gheenre die na horen ghenoechten leven
Relation IdRELA000000294874
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008304
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008304
Display NameVanden vrouken van XXI jaren
Relation IdRELA000000259757
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017503
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017503
Display NameVander gheboerten ons heren ende staet ghescreven in vitus patrum
Relation IdRELA000000292199
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017631
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017631
Display NameVander gruweliker pinen der hellen
Relation IdRELA000000292601
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016046
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016046
Display NameVander heylegher maghet ende martelerssen sinte Amplonien
Relation IdRELA000000287385
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017431
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017431
Display NameVander hoverdien
Relation IdRELA000000291957
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017580
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017580
Display NameVander jonferen loen Exempel
Relation IdRELA000000292428
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017170
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017170
Display NameVander maecht die met Jhesus uten lande ghinc
Relation IdRELA000000291202
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025682
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025682
Display NameVander vledermuus een bispel
Relation IdRELA000000323668
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017164
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017164
Display NameVander vrouwen die metten zueten kinde Jhesus speelde
Relation IdRELA000000291182
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001519
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001519
Display NameVerhalende rijmtekst over een ridder met twee vrouwen, misschien exempel, onder invloed van kruisvaartromans in de Franse Saladin-traditie; Mnl.
Relation IdRELA000000226939
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006114
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006114
Display NameVerzameling dicta van Augustinus, Ambrosius, Bernardus en Gregorius, een exempel uit Vitae patrum, een excerpt uit Thomas van Aquino: Commentarium in IV libros super Sententias en een parafrase van Mnl. vertaling van Richard van Sint-Victor: Explicatio in Cantica canticorum
Relation IdRELA000000250626
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022300
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022300
Display NameVijf exempelen
Relation IdRELA000000309298
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018442
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018442
Display NameVisioen-exempel
Relation IdRELA000000295140
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018606
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018606
Display NameZeven groeten tot S. Anna, voorafgegaan door exempel
Relation IdRELA000000295628
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018537
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018537
Display Nameeen exempel van liedsamheit
Relation IdRELA000000295427
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025157
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025157
Display Nameeen gebet op die wonde op ons liefs heren scouder
Relation IdRELA000000321653
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018733
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018733
Display Namesante Vitus ende Modestus legende
Relation IdRELA000000296037
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Is categorie of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009480
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009480
Display NameALKMAAR, RA : 128 A 1
Relation IdRELA000000144034
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002222
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002222
Display NameAMSTERDAM, UB : I A 24 (k)
Relation IdRELA000000054123
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014044
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014044
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Lat. Oct. 350
Relation IdRELA000000194878
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012320
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012320
Display NameBRUSSEL, KB : 11488
Relation IdRELA000000176818
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008657
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008657
Display NameBRUSSEL, KB : II 7831
Relation IdRELA000000135822
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010470
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010470
Display NameEDINBURGH, NLS : Nat. Galleries 7139
Relation IdRELA000000155950
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000204
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000204
Display NameGENT, UB : 1349
Relation IdRELA000000026069
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000215
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000215
Display NameGENT, UB : 1371
Relation IdRELA000000026282
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007945
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007945
Display NameGENT, UB : 2422
Relation IdRELA000000128358
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008146
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008146
Display NameKASSEL, UB-LMB : Theol. Oct. 33
Relation IdRELA000000130491
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007171
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007171
Display NameOlim ISRAEL (Arnhem) : 1
Relation IdRELA000000119614
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002437
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002437
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12873
Relation IdRELA000000057003
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000000317
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000000317
Display Nameexempelen
Relation IdRELA000000003897
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Has relaties overig
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005926
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005926
Display Nameexempelen over S. Maria
Relation IdRELA000000399293
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextAls afzonderlijke categorie worden onderscheiden
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009241
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009241
Display Namecategoriale aanduidingen
Relation IdRELA000000399294
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons