Godfried van Wevel

Typeebnmlexicon
Typeperson
ValueGodfried van Wevel
LabelGodfried van Wevel
IdLEXI000000003803
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/5c7e1e49-3042-4e59-98d2-51027ca269fe
Deletedno
Relation Count 42
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeebnmperson
IdPERS000000002610
Pathdomain/ebnmpersons/PERS000000002610
Display NameGodfried van Wevel
Relation IdRELA000000003803
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmperson
Relation Type IdRELT000000000056
Order 0
Is relaties overig of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003848
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003848
Display NameLat. vertaling van Godfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden
Relation IdRELA000000401750
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003804
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003804
Display NameVanden twaelf dogheden
Relation IdRELA000000395446
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextToegeschreven aan
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Has relaties overig
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004985
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004985
Display NameEemstein, Regulieren S. Salvator /Mynnendael
Relation IdRELA000000399638
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBehorend tot
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_institute
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Is author of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005910
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005910
Display Name... das buch von den zwolff dogenden des geistlichen herren Godeverdes regulers canonikes in den closter Grunendale Eyner von den discipelen des eirwirdigen in got und geistlichen priors herren Johan Rueszbroches da selbest
Relation IdRELA000000249711
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005853
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005853
Display Name... dat boec vander oetmoedicheyt ...
Relation IdRELA000000249472
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005905
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005905
Display Name... dat boeck her Johans Ruesbroekes Van tweelf doechden ...
Relation IdRELA000000249692
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005867
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005867
Display Name... dat boecsken van den XII doechden
Relation IdRELA000000249539
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005856
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005856
Display Name... dat boexken van den XII doechden ende ten iersten van oetmoedicheit
Relation IdRELA000000249488
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005814
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005814
Display Name... dat boexsken vanden XII doochden ...
Relation IdRELA000000249299
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002290
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002290
Display Name... dat bueck vanden gheesteliken oeffenynghen ende heet XII capittelen
Relation IdRELA000000231905
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005553
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005553
Display Name... die XII dogheden
Relation IdRELA000000248117
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005865
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005865
Display Name... die twalef dogheden die heer Jan Ruusbroec ghemaect heeft
Relation IdRELA000000249525
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005849
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005849
Display Name... een boec dat ghemaect heeft broeder Jan van Ruusbroec deerste prior van Gruenendale
Relation IdRELA000000249453
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005852
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005852
Display Name... een buecksken van XII dochden
Relation IdRELA000000249468
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005859
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005859
Display Name... een schoen boeck van der oetmoedicheit ende goede leringhe
Relation IdRELA000000249501
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005860
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005860
Display Name... een zeer devote boucxkin van gheesteliken duegden dwelke heeft ghemaect her Jan Ruysbrouc, prior van Groenendale
Relation IdRELA000000249505
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001010
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001010
Display Name... tboec van XII graden der doechden
Relation IdRELA000000223923
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005920
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005920
Display NameCompilatiewerk over deugden en ondeugden met excerpt uit Godfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden
Relation IdRELA000000249750
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005751
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005751
Display NameDit boec ... leert van XII graden der doechden ende hoe die een doecht comt uuter anderre
Relation IdRELA000000248972
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005936
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005936
Display NameDit boec leert van XII graden der doechden ende hoe die een doecht coemt uut der ander
Relation IdRELA000000249817
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005854
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005854
Display NameDit boec leert van twaloff graden der duechden
Relation IdRELA000000249479
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005820
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005820
Display NameExcerpt uit Godfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden (kap.7)
Relation IdRELA000000249329
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006666
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006666
Display NameExcerpten uit Godfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden (onder meer over gehoorzaamheid en de acht zaligheden), met daarin verwerkt delen uit Cassianus: Collationes patrum en Marquard van Lindau: Excerpt uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000253482
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005858
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005858
Display NameGodfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden
Relation IdRELA000000249497
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005938
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005938
Display NameGodfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden. Etc.; Nederd.
Relation IdRELA000000249823
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022460
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022460
Display NameHoe dat die volcomen bekeringhe gheleghen is in drien dinghen
Relation IdRELA000000309914
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005862
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005862
Display NameHoe neyginge tot ondoegden sonder consent vromet altoes de gueden menschen
Relation IdRELA000000249513
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008659
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008659
Display NamePreek over volkomen bekering, met daarin excerpt uit Godfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden
Relation IdRELA000000260932
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005864
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005864
Display NameRuysbroec de humilitate
Relation IdRELA000000249521
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005861
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005861
Display NameRuysbroecs oefeninghe ... (einde tekst:) dat boeck vander gheestelijker oefeninghen zeer wel gheordineert van her Janne Ruysbroec priester ende prior te Grunendael by Brussel
Relation IdRELA000000249509
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005863
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005863
Display NameVan Xii doechden van den drijer prijnsipael beloftenn die sie volbrenct
Relation IdRELA000000249517
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007725
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007725
Display NameVan den XII dogheden van den synne der hillighen schrift
Relation IdRELA000000257768
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005791
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005791
Display NameVan drien punten die ons noottruftech sijn totter gracien Gods ende tot allen duechden
Relation IdRELA000000249178
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005857
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005857
Display NameVan gueden wille
Relation IdRELA000000249493
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005919
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005919
Display NameVan nuynrehande doichden zo den eirsten van oitmodicheit
Relation IdRELA000000249746
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005909
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005909
Display NameVan tweederhande rouwen
Relation IdRELA000000249706
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005731
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005731
Display NameVan tzweylff doechden van den synnen der hilger schrijft
Relation IdRELA000000248892
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005855
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005855
Display NameVan vulkomene penitencie, uyt en boec dat Rusbroech ghemaket hevet van gheesteliken oeffenenghen
Relation IdRELA000000249484
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005934
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005934
Display NameVander penitencien
Relation IdRELA000000249809
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003328
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003328
Display Namemiddeleeuwse auteurs
Relation IdRELA000000399639
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons