liederen

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valueliederen
Labelliederen
IdLEXI000000003763
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/2e44b3f2-6291-4e0a-989f-8a48466ca696
Deletedno
Relation Count 844
Properties
Relations
Is categorie of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037898
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037898
Display Name... Sante Jacob
Relation IdRELA000000373568
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020977
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020977
Display Name... broeder Dieric van Munster liedekijn
Relation IdRELA000000304527
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026837
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026837
Display Name... de wise Conditor alme siderum
Relation IdRELA000000330221
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026844
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026844
Display Name... de wise Meyeraen, du biste een edele cruut
Relation IdRELA000000330266
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026843
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026843
Display Name... de wise Tis al ghedaen mijn oostwert gaen
Relation IdRELA000000330258
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024811
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024811
Display Name... den Credo in Deum gedich opten coninck van Vranckryck int jaer ons Heeren MV (C) ende XIII
Relation IdRELA000000320176
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033050
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033050
Display Name... die gheestelike melodie tusschen Jhesum Christum ende de minnende ziele gheset op noetkins van weerlike liedekijns om dat men die werlike worden sal moghen vergheeten
Relation IdRELA000000356046
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026847
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026847
Display Name... die molen van der hoochtijt te midwinter
Relation IdRELA000000330282
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026845
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026845
Display Name... die wise Dat diende een edel schiltknecht guet al sijnre weerder vrouwen ...
Relation IdRELA000000330272
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026808
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026808
Display Name... die wise Dat gaet hier tegen den somer al dat men syngen sal
Relation IdRELA000000330059
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026802
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026802
Display Name... die wise Dat geschiede op enen nyen Jaeres nacht dat men toe doesborch groet
Relation IdRELA000000330028
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026790
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026790
Display Name... die wise Dat gyngen twee gespoelen guet an geenre wylder heyden
Relation IdRELA000000329963
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026782
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026782
Display Name... die wise Dat viel een coelen douwe tot enen vensteren in
Relation IdRELA000000329920
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026818
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026818
Display Name... die wise Dat voghelken in den haeghen dat synghet vander wilder aventuer
Relation IdRELA000000330111
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026804
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026804
Display Name... die wise Dat vrijde een hoves rydder toe mennygen lieven dach
Relation IdRELA000000330040
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026787
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026787
Display Name... die wise Die mane heeft sich verblicket die sternen syn uutgesprongen
Relation IdRELA000000329946
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026810
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026810
Display Name... die wise Guet geselscap dat moet ic laten dat doet mijn budel
Relation IdRELA000000330070
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026820
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026820
Display Name... die wise Help God wie sal ic claghen dat ick aldus droewych byn ic en creech
Relation IdRELA000000330123
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026853
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026853
Display Name... die wise Het geschieden op enen nyejaersdach
Relation IdRELA000000330313
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026819
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026819
Display Name... die wise Hiervoer en coer ic sylver noch golt noch peerlen fyn
Relation IdRELA000000330117
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026803
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026803
Display Name... die wise Hoe ligdy nu en slapet mijn alre schoenste vrouwe
Relation IdRELA000000330034
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026821
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026821
Display Name... die wise Hoe lustelick is ons die coele mey ghedaen
Relation IdRELA000000330130
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026795
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026795
Display Name... die wise Ic bouden op enen dorren mast
Relation IdRELA000000329993
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026791
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026791
Display Name... die wise Ic hoerden op een mergenstont dat liden seer beclaghen
Relation IdRELA000000329969
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026822
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026822
Display Name... die wise Ic quam yn enen bomgaerden ghegaen daert also schone was ende daer moete mi die saerte
Relation IdRELA000000330136
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026824
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026824
Display Name... die wise Ic sach een vrys vrouken voer my staen
Relation IdRELA000000330149
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026814
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026814
Display Name... die wise Ic voer uut meyen overal in corten tyden
Relation IdRELA000000330091
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026789
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026789
Display Name... die wise Ic weet een vrouken wal bereyt
Relation IdRELA000000329957
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026788
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026788
Display Name... die wise Ick claem den boem al op die my te hoege was
Relation IdRELA000000329952
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026794
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026794
Display Name... die wise Ick reet my uut spacieren al in dat groene wolt
Relation IdRELA000000329987
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026813
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026813
Display Name... die wise Ick stont op hogen bergen ic scencten den coelen wijn
Relation IdRELA000000330086
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026776
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026776
Display Name... die wise Men hoert daer in des lieven meyes dagen
Relation IdRELA000000329889
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026783
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026783
Display Name... die wise Mijn hertken uutvercoeren haet
Relation IdRELA000000329926
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026779
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026779
Display Name... die wise Mit drovigen moede blijde te syn
Relation IdRELA000000329905
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026797
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026797
Display Name... die wise Nae groenre verwe myn hert verlanget
Relation IdRELA000000330004
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026786
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026786
Display Name... die wise Noch is selve dat alre beste cruyt
Relation IdRELA000000329940
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026793
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026793
Display Name... die wise O Jhesus dulcis memoria
Relation IdRELA000000329980
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026792
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026792
Display Name... die wise O Venus bant
Relation IdRELA000000329974
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026778
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026778
Display Name... die wise O Venus bant O vuerich
Relation IdRELA000000329899
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026848
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026848
Display Name... die wise Puer nobis nascitur
Relation IdRELA000000330290
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026799
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026799
Display Name... die wise Trueren moet ic nacht ende dach
Relation IdRELA000000330014
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026842
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026842
Display Name... die wise Volnae als die dach der vrolicheit
Relation IdRELA000000330250
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026823
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026823
Display Name... die wise Wie bedacht dat scheiden uut mynnentliker luest gheen man en mach
Relation IdRELA000000330143
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026775
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026775
Display Name... die wise die meye wil ons mit gelpen bloemen
Relation IdRELA000000329883
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026581
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026581
Display Name... die wise tGhepens licht mi also seer ende quelt
Relation IdRELA000000329116
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026854
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026854
Display Name... die wise van den heilighen sacrament Pange lingua gloriosi
Relation IdRELA000000330320
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026858
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026858
Display Name... die wise van den werliken mei
Relation IdRELA000000330337
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026812
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026812
Display Name... die wise van henrick strengen
Relation IdRELA000000330079
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026574
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026574
Display Name... een ander devoet gesengh van onser lever vrouwen
Relation IdRELA000000329081
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033105
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033105
Display Name... een hemels gheestelijk lyedekijn ...
Relation IdRELA000000356268
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024167
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024167
Display Name... een lof van onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000317470
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022976
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022976
Display Name... een rijmekyn van die ziel ende van die natuer
Relation IdRELA000000311932
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026493
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026493
Display Name... een rondeel
Relation IdRELA000000328695
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024258
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024258
Display Name... een schoen carmen of yubileringe vanden alre soetsten name ihesus
Relation IdRELA000000317927
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032904
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032904
Display Name... een seer schoon liedeken van onser liever vrouwen seven weeden vanden welcken die coninck van castile phillippus in vele plaetsen broederschappen in ghestelt heeft
Relation IdRELA000000355577
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033045
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033045
Display Name... een suverlijc ghestelijc lyedeken vanden heilighen apostel sinte Pauwels
Relation IdRELA000000356028
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023924
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023924
Display Name... een suverlijc lyedeken van onsen heylighen vader franciscus Ende men macht singhen op die wise Nu laet ons huden vrolijc sijn op desen hoeg dach Maer die een ander wijse wet die machse singhen
Relation IdRELA000000316234
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009301
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009301
Display Name... eyn devoet lietgen vanden heilighen kerste
Relation IdRELA000000263378
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024924
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024924
Display Name... liedt ... hertoch van Geldre - Den tijt is my ontleden
Relation IdRELA000000320681
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026576
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026576
Display Name... noch een ander
Relation IdRELA000000329090
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032878
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032878
Display Name... tweelf cristelijke lofsanghen
Relation IdRELA000000355466
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032693
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032693
Display Name... van sinte Berbelen
Relation IdRELA000000354837
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024166
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024166
Display Name... vander toe comst ons heren in menscheleker natueren
Relation IdRELA000000317464
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005439
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005439
Display Name147 liederen met muzieknotatie
Relation IdRELA000000247621
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032066
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032066
Display Name1532 traiectum
Relation IdRELA000000352411
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013822
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013822
Display Name50 foto's van het Weimarer Liederhandschrift
Relation IdRELA000000280057
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033790
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033790
Display NameAdieulied; oorspronkelijk Ned.
Relation IdRELA000000358700
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033443
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033443
Display NameAenden graven van mullene gescreven
Relation IdRELA000000357466
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026088
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026088
Display NameAliud
Relation IdRELA000000326578
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026082
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026082
Display NameAliud. O venus bant
Relation IdRELA000000326563
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026663
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026663
Display NameAllegorisch gedicht: Const, cracht, wille zonder daet, met geïncorporeerde liederen
Relation IdRELA000000329438
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030848
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030848
Display NameAlleluia. Pascha nostrum; Lat.
Relation IdRELA000000347272
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033683
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033683
Display NameAmoereus liedeken
Relation IdRELA000000358257
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034235
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034235
Display NameAmoureus liedeken, met tal van herzieningen
Relation IdRELA000000360278
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033672
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033672
Display NameAmoureuze liedekens, o.a. van Tyman van der Duijn en Nicolaes van Bronckhorst; autogr.; Mnl.
Relation IdRELA000000358221
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033474
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033474
Display NameAntifoon: Magnum nomen domini emanuel, met Parafrase van het Nunc dimittis; Mnl.
Relation IdRELA000000357617
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026892
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026892
Display NameBallade
Relation IdRELA000000330463
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026774
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026774
Display NameBallade van Sinte-Gheertruden-minne
Relation IdRELA000000329876
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030890
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030890
Display NameBallade, compositie van Martinus Fabri
Relation IdRELA000000347411
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030894
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030894
Display NameBallade: Cheux qui volent retourner
Relation IdRELA000000347423
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030906
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030906
Display NameBallade: Roses et lis
Relation IdRELA000000347465
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030898
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030898
Display NameBallade: Tsinghen van der nachtegale
Relation IdRELA000000347436
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030853
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030853
Display NameBalladelied op de wijs van Tandernaken al op den Rijn
Relation IdRELA000000347288
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034317
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034317
Display NameBalladen. Refreinen; Mnl.
Relation IdRELA000000360608
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022296
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022296
Display NameBerijmde tekst, gevolgd door rijmspreuken
Relation IdRELA000000309281
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023200
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023200
Display NameBoetetraktaten; Lat. Liederen; Lat.
Relation IdRELA000000312985
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029893
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029893
Display NameBruidslied
Relation IdRELA000000342996
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030566
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030566
Display NameCaermen
Relation IdRELA000000346085
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030609
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030609
Display NameCaermen mijn vader
Relation IdRELA000000346278
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030895
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030895
Display NameCanon: Je suys tousiors
Relation IdRELA000000347426
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026083
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026083
Display NameCarmen
Relation IdRELA000000326566
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026087
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026087
Display NameCarmen aliud
Relation IdRELA000000326575
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032508
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032508
Display NameCarmen de sancto cruce
Relation IdRELA000000354053
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026089
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026089
Display NameCarmen notabile
Relation IdRELA000000326581
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029501
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029501
Display NameCarmen, ter ere van de regering en de stad Kampen van het jaar 1510
Relation IdRELA000000341315
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033678
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033678
Display NameCarolus Antonio Denton: Gedichten, liederen en adversaria; autogr. Etc.; Lat., Ned., Frans, Ital. en Spaans
Relation IdRELA000000358242
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032889
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032889
Display NameClachte Marie
Relation IdRELA000000355531
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032907
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032907
Display NameDe beata virgine Maria rigmus in latino et teutonico
Relation IdRELA000000355585
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033764
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033764
Display NameDe eddele zele eynes juwelken cristen mynschen spricket tot dem hilgen cruce
Relation IdRELA000000358581
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033249
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033249
Display NameDe gheestelijcke Jacht
Relation IdRELA000000356884
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021369
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021369
Display NameDe maghet van Ghend
Relation IdRELA000000305936
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028560
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028560
Display NameDesen hovedans-zanch verbas
Relation IdRELA000000337188
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024777
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024777
Display NameDie drie coninghen
Relation IdRELA000000320070
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001075
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001075
Display NameDie gheestelicke melody tussen Jhesum Christum ende die mynnende ziel. Liedboek; Mnl.
Relation IdRELA000000224321
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032011
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032011
Display NameDie sceydinghe vanden edelen aertshertoghe Philips van Oesterijck Brabant etc. Ende van sijnder suster die schone margriete A° XCVI° ..."
Relation IdRELA000000352192
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032664
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032664
Display NameDie voghel ende die vogelkijns syn al ende syn al blide
Relation IdRELA000000354704
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028559
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028559
Display NameDit is walsch van eenre vrouwen die minde
Relation IdRELA000000337184
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024272
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024272
Display NameDit lietken gaet als begint.
Relation IdRELA000000317985
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026608
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026608
Display NameDit lijd is van den myrakel des heilgen sacraments dat te Bresselouwen is geschijt
Relation IdRELA000000329243
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022551
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022551
Display NameDit lyedekijn heeft ierst ghesonghen mijn heer die pastor van die nuewe kerck meester Ariaen Cornelis die brouwers soen int jaer ons heren dusent vijf hondert ende xxv
Relation IdRELA000000310215
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032092
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032092
Display NameDit lyedekijn is van sinte Elysabets dochter die hertochin van enghelant
Relation IdRELA000000352502
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032091
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032091
Display NameDit lyedekijn is van twee conninx kynder die melkander lief hadden
Relation IdRELA000000352499
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032096
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032096
Display NameDit lyedekijn is van vrou Mari die keiser Maxsimyanus wijf die daer sterf thanwerpen
Relation IdRELA000000352514
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021420
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021420
Display NameDrie gedichten over de Jonker Fransenoorlog, op naam van A.J.; Mnl.
Relation IdRELA000000306147
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029323
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029323
Display NameDrie geestelijke liederen van Dirc van Herxen; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000340466
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034188
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034188
Display NameDriestemmig lied
Relation IdRELA000000360122
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034183
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034183
Display NameDriestemmig lied; Mnl.
Relation IdRELA000000360103
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024271
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024271
Display NameDyt lydeken gaet op de wijse van claes mollenaer
Relation IdRELA000000317982
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026602
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026602
Display NameEeen ynnich lydgen to kersmysse
Relation IdRELA000000329214
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032462
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032462
Display NameEen Amoureusch Liede
Relation IdRELA000000353886
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026575
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026575
Display NameEen ander
Relation IdRELA000000329086
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033203
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033203
Display NameEen ander liedeken
Relation IdRELA000000356699
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026599
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026599
Display NameEen ander lytgen up die wijse Ic vrouwe my der aventstont
Relation IdRELA000000329202
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026553
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026553
Display NameEen ander up die selve wijse
Relation IdRELA000000328992
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039562
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039562
Display NameEen ander vander doot
Relation IdRELA000000378634
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032642
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032642
Display NameEen andere nae die wise, Dou vien ce la
Relation IdRELA000000354622
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028573
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028573
Display NameEen dansliedeken anno XV C XVII mensis februarij die XX
Relation IdRELA000000337232
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026901
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026901
Display NameEen devoet liedekin van der passien ons heeren Jesu Christi
Relation IdRELA000000330490
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024835
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024835
Display NameEen geestelijck liedeken op dye wijse: Cleve, Hoern inde Batenborch.
Relation IdRELA000000320281
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033093
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033093
Display NameEen ghedicht op dat woort Maria
Relation IdRELA000000356220
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008182
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008182
Display NameEen lidgen vanden reyndere meechden ende cierheit van haren danse
Relation IdRELA000000259343
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026478
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026478
Display NameEen liedeken
Relation IdRELA000000328601
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034333
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034333
Display NameEen liedeken opte Benautheid van Middelborch int beleggen van de geuzen int jaer 1573 in Januario stilo curie op de wijse Der minnen saet
Relation IdRELA000000360676
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024925
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024925
Display NameEen liedeken van Thyenen
Relation IdRELA000000320688
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026887
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026887
Display NameEen liedeken van den Grave van Egmont
Relation IdRELA000000330447
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033679
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033679
Display NameEen liedeken van heer Danielken die in Venus berg ghinck
Relation IdRELA000000358245
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033052
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033052
Display NameEen liedekijn der jubilerender zielen
Relation IdRELA000000356054
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026540
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026540
Display NameEen liedekijn vanden hoede
Relation IdRELA000000328920
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027130
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027130
Display NameEen liekiin
Relation IdRELA000000331233
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032643
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032643
Display NameEen liet van die heilighe drie coninghen op die wijst alst beghint
Relation IdRELA000000354624
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032466
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032466
Display NameEen nieu Liedeken
Relation IdRELA000000353897
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033252
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033252
Display NameEen nieu Liedeken van Itegem
Relation IdRELA000000356895
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033202
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033202
Display NameEen nieu liedeken
Relation IdRELA000000356696
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033276
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033276
Display NameEen nieu liedeken op de wijse O Rat van avontuyren wilt ghij schier ommeslaen
Relation IdRELA000000356965
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042523
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042523
Display NameEen nieu liedeken op die wijse Ick heb eenen man
Relation IdRELA000000388452
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032457
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032457
Display NameEen nieu liedeken op die wijse alst begint vande 5 sinnen
Relation IdRELA000000353865
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031937
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031937
Display NameEen nieu liedeken van dij geusen
Relation IdRELA000000351895
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031933
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031933
Display NameEen nieu liedeken van dij geuzen
Relation IdRELA000000351878
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021839
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021839
Display NameEen nieue jaer
Relation IdRELA000000307724
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032064
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032064
Display NameEen nieuwe liecken van eijnen pape
Relation IdRELA000000352405
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032067
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032067
Display NameEen nieuwe lijdeken van romen ende van borbon ende den voys die vogelkens inder muyten
Relation IdRELA000000352417
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033141
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033141
Display NameEen oprecht Ghebedt oft Liedeken dat het vogelken is singende nestelende op den lustighen Mey Uut den boeck der lustelijcken Mey
Relation IdRELA000000356432
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029529
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029529
Display NameEen oudt liedeken van Grave Floris de V ende XVI grave Hollant ...
Relation IdRELA000000341434
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034373
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034373
Display NameEen refereinken oft lideken in druck ende liden op die wise Tirannich werck
Relation IdRELA000000360806
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032036
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032036
Display NameEen rondelken
Relation IdRELA000000352315
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024144
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024144
Display NameEen schoen gheestelyck liet van ihesus
Relation IdRELA000000317355
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025111
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025111
Display NameEen schoen loff van dem mey boem
Relation IdRELA000000321502
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042526
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042526
Display NameEen schoon liedeken
Relation IdRELA000000388458
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020763
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020763
Display NameEen sproke up den wijn
Relation IdRELA000000303818
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026859
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026859
Display NameEen suver liedekijn
Relation IdRELA000000330342
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032908
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032908
Display NameEen suverlijck lyedekijn van onser liever vrouwe die waerde moder Gods Maria
Relation IdRELA000000355587
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028551
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028551
Display NameEin lyedekin
Relation IdRELA000000337150
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024260
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024260
Display NameEin suverlich liechtken
Relation IdRELA000000317934
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034449
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034449
Display NameEn baet egeen castien
Relation IdRELA000000361133
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026741
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026741
Display NameErotisch gedicht
Relation IdRELA000000329712
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031939
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031939
Display NameExcidium monasterij nostri XV die octobris
Relation IdRELA000000351903
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027133
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027133
Display NameEyn a.b.c.
Relation IdRELA000000331243
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032756
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032756
Display NameEyn ander
Relation IdRELA000000355055
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033765
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033765
Display NameEyn ander cantilena van dem hilghen cruce
Relation IdRELA000000358585
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032768
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032768
Display NameEyn ander ledeken
Relation IdRELA000000355104
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032752
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032752
Display NameEyn leit van de liden Christi
Relation IdRELA000000355034
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028553
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028553
Display NameEyn liedekin
Relation IdRELA000000337159
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028552
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028552
Display NameEyn lyedekin
Relation IdRELA000000337155
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033996
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033996
Display NameEynn ander
Relation IdRELA000000359413
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034011
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034011
Display NameEynn annder
Relation IdRELA000000359445
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021831
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021831
Display NameGedicht
Relation IdRELA000000307690
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028557
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028557
Display NameGedicht : Iyst an yr duecht nach scone
Relation IdRELA000000337176
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028610
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028610
Display NameGedicht : Nu dicht jeghens dat nie jaer
Relation IdRELA000000337440
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026565
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026565
Display NameGedicht of Lied op S. Catharina
Relation IdRELA000000329035
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026560
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026560
Display NameGedicht op Christus aan het Kruis
Relation IdRELA000000329016
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032870
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032870
Display NameGedicht op S. Catharina
Relation IdRELA000000355436
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026866
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026866
Display NameGedicht op de hebzucht
Relation IdRELA000000330370
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029431
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029431
Display NameGedicht op het beleg van Poederoijen in 1507
Relation IdRELA000000340993
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031908
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031908
Display NameGedicht over het lijden van Jezus Christus
Relation IdRELA000000351743
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033675
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033675
Display NameGedichten en aantekeningen; Mnl.
Relation IdRELA000000358231
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026607
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026607
Display NameGeestelijk lied
Relation IdRELA000000329239
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026833
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026833
Display NameGeestelijk lied : Cryste du byste licht ende dach
Relation IdRELA000000330192
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026832
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026832
Display NameGeestelijk lied : In alle der werelt en vyndic niet
Relation IdRELA000000330186
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028788
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028788
Display NameGeestelijk lied met muzieknotatie
Relation IdRELA000000338417
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032919
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032919
Display NameGeestelijk lied op de naam van Jezus
Relation IdRELA000000355615
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028878
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028878
Display NameGeestelijk lied op de wijs van Ic sie die mergensteerne myns lieves claer
Relation IdRELA000000338823
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034095
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034095
Display NameGeestelijk lied op de wijs van O Venus bant
Relation IdRELA000000359722
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033109
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033109
Display NameGeestelijk lied op de wijs van O Venus bant; 6 strofen
Relation IdRELA000000356287
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032816
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032816
Display NameGeestelijk lied tot Alle Heiligen
Relation IdRELA000000355242
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032640
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032640
Display NameGeestelijk lied tot een apostel
Relation IdRELA000000354616
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032641
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032641
Display NameGeestelijk lied tot een belijder
Relation IdRELA000000354618
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032883
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032883
Display NameGeestelijk lied tot een maagd
Relation IdRELA000000355491
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033048
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033048
Display NameGeestelijk lied tot het H. Sacrament
Relation IdRELA000000356037
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032601
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032601
Display NameGeestelijk lied van Dirc van Herxen: Mi lust te loven hoochelic
Relation IdRELA000000354445
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026809
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026809
Display NameGeestelijk lied van Dirc van Herxen: My lust te laven hoegelic
Relation IdRELA000000330064
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031956
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031956
Display NameGeestelijk lied, met Lat. refrein: Here Jhesus uwen brunen cop; gedeeltelijk
Relation IdRELA000000351966
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026846
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026846
Display NameGeestelijk lied, met Latijns refrein
Relation IdRELA000000330276
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026891
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026891
Display NameGeestelijk lied, op de wijs Te mey als alle de voghelen zynghen
Relation IdRELA000000330460
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026800
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026800
Display NameGeestelijk lied: Die doer Godes wille des mergens wyl meyen gaen
Relation IdRELA000000330018
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026806
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026806
Display NameGeestelijk lied: Ghelovet systu cederboem
Relation IdRELA000000330048
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032668
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032668
Display NameGeestelijk lied: Heer vader hebt den ewigen loff
Relation IdRELA000000354717
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032661
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032661
Display NameGeestelijk lied: Hi truer die trueren wil
Relation IdRELA000000354694
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026780
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026780
Display NameGeestelijk lied: Mit vrouden laet ons begynnen
Relation IdRELA000000329910
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032663
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032663
Display NameGeestelijk lied: O Jhesu uutvercoren heer
Relation IdRELA000000354701
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032666
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032666
Display NameGeestelijk lied: O ghy die Jhesus wyngart plant
Relation IdRELA000000354711
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026801
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026801
Display NameGeestelijk lied: Och edele mensche mynnet dinen God
Relation IdRELA000000330022
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034098
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034098
Display NameGeestelijk lied; Mnl.
Relation IdRELA000000359733
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024929
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024929
Display NameGeestelijk lied; Ned.
Relation IdRELA000000320721
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034020
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034020
Display NameGeestelijk lied; Nederduits van Mnl. oorsprong
Relation IdRELA000000359475
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026798
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026798
Display NameGeestelijk lied; onvoll.
Relation IdRELA000000330009
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033476
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033476
Display NameGeestelijke ballade; Mnl.
Relation IdRELA000000357624
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027174
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027174
Display NameGeestelyck Liedeken
Relation IdRELA000000331428
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034213
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034213
Display NameGeorgius honipe
Relation IdRELA000000360196
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023195
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023195
Display NameGesta virorum illustrium
Relation IdRELA000000312954
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034176
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034176
Display NameGheerkin
Relation IdRELA000000360078
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034418
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034418
Display NameGrammatica. Alexander de Villa Dei: Prohemium in Doctrinalem. Rijmspreuken. Versio Germanica distichorum Dionysii Catonis. Carmen varia Latina et Germanica. Etc.; Lat. en Nederd.
Relation IdRELA000000361006
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034442
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034442
Display NameHer esel ghy moet een esel sijn.
Relation IdRELA000000361106
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028545
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028545
Display NameHeren Walters zanch
Relation IdRELA000000337124
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032617
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032617
Display NameHet reden twie ghespelen goet ter heiden plucken bloemen
Relation IdRELA000000354524
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033259
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033259
Display NameHildebrandslied; Mnl.
Relation IdRELA000000356915
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033473
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033473
Display NameHistorisch lied; Dui.
Relation IdRELA000000357613
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033470
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033470
Display NameHistorisch lied; Mnl.
Relation IdRELA000000357598
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033360
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033360
Display NameHoe dat mijn heer ser loes die lukenaers woude verwinnen
Relation IdRELA000000357234
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034214
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034214
Display NameHonipe
Relation IdRELA000000360198
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034453
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034453
Display NameIc vruchte der weerelt gemeyne
Relation IdRELA000000361152
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033277
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033277
Display NameJaer-dicht van de vrije Predicatie
Relation IdRELA000000356967
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032606
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032606
Display NameJesus sprect totter sielen
Relation IdRELA000000354468
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042528
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042528
Display NameKerelslied
Relation IdRELA000000388462
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026588
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026588
Display NameKerstlied
Relation IdRELA000000329147
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026849
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026849
Display NameKerstlied : Alle enghelen van hemelrike
Relation IdRELA000000330294
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026834
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026834
Display NameKerstlied : Een kynt geboren in Bethlehem, met het refrein Amor, Amor, quam dulcis est amor
Relation IdRELA000000330200
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026835
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026835
Display NameKerstlied : Nu vervrouwen wy ons tot deser liever stont
Relation IdRELA000000330206
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026838
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026838
Display NameKerstlied : Ons genaket die aventsteerne
Relation IdRELA000000330227
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026825
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026825
Display NameKerstlied : Ons is geboren nu ter tyt
Relation IdRELA000000330155
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031953
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031953
Display NameKerstlied : Ons is gheboren een kindekijn
Relation IdRELA000000351955
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026841
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026841
Display NameKerstlied : Wildi horen singhen enen soeten sanc
Relation IdRELA000000330243
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033196
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033196
Display NameKerstlied, met muziekschrift
Relation IdRELA000000356670
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032694
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032694
Display NameKerstlied: Een kindeken es geboren
Relation IdRELA000000354842
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032669
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032669
Display NameKerstlied: Ons is een kindekyn geboren
Relation IdRELA000000354721
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030877
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030877
Display NameKerstlied; Lat.
Relation IdRELA000000347365
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033475
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033475
Display NameKerstlied; Mnl.
Relation IdRELA000000357621
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034082
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034082
Display NameKerstlied; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000359667
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024934
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024934
Display NameKerstlied; Ned.
Relation IdRELA000000320744
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001891
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001891
Display NameKoorboek met kloostergezangen; Lat. met Mnl. opschriften
Relation IdRELA000000229113
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024298
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024298
Display NameKruisklacht van Jezus, fragment uit Vanden levene ons Heren
Relation IdRELA000000318092
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030975
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030975
Display NameLaet ons
Relation IdRELA000000347772
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030892
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030892
Display NameLai; fragm.
Relation IdRELA000000347417
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031934
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031934
Display NameLatijns chronogram en Mnl. lied over de verwoesting van het klooster S. Truiden in 1488
Relation IdRELA000000351882
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037897
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037897
Display NameLatijnse liederen.
Relation IdRELA000000373566
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035312
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035312
Display NameLeven van S. Conradus
Relation IdRELA000000364347
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032644
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032644
Display NameLeyse op den kersnacht
Relation IdRELA000000354631
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008183
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008183
Display NameLied
Relation IdRELA000000259347
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033121
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033121
Display NameLied over het verlangen naar vrede
Relation IdRELA000000356334
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032613
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032613
Display NameLied : Alle creaturen willic ave gaen
Relation IdRELA000000354503
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026836
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026836
Display NameLied : Gode wil ic myn herte opgeven
Relation IdRELA000000330212
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028555
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028555
Display NameLied : Ich hayn eyn hertz
Relation IdRELA000000337167
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028566
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028566
Display NameLied : Mich ervruyt eyne reyne vrucht
Relation IdRELA000000337211
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026578
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026578
Display NameLied : Och edel mensch, bedenck die tijt, op de wijs "Die dach al doer die wolken drang"
Relation IdRELA000000329101
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024262
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024262
Display NameLied gewijd aan de H. Agnes
Relation IdRELA000000317940
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024257
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024257
Display NameLied gewijd aan de H.Hieronymus
Relation IdRELA000000317923
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032882
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032882
Display NameLied gewijd aan de wonden van Jezus,
Relation IdRELA000000355487
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031941
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031941
Display NameLied op de dood
Relation IdRELA000000351910
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033260
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033260
Display NameLied op de dood van Karel van Bourbon in 1527; Mnl.
Relation IdRELA000000356918
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026382
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026382
Display NameLied op de moord op Floris V
Relation IdRELA000000328145
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026177
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026177
Display NameLied op de onlusten te Haarlem in 1482
Relation IdRELA000000327125
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033035
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033035
Display NameLied op de passie van Jezus
Relation IdRELA000000355981
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033449
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033449
Display NameLied op de tiende penning van hertog Alba in 1572; Mnl.
Relation IdRELA000000357491
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041551
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041551
Display NameLied op naam van Gheerkin de Hondt; Mnl.
Relation IdRELA000000385313
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032917
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032917
Display NameLied over Jezus' minne
Relation IdRELA000000355611
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031952
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031952
Display NameLied over Sinte-Gheertruden-minne
Relation IdRELA000000351948
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033034
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033034
Display NameLied over de Passie
Relation IdRELA000000355978
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033039
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033039
Display NameLied over de belegering van Sint Truiden in 1488
Relation IdRELA000000356003
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033036
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033036
Display NameLied over de belegering van Sint Truiden in 1488; Mnl.
Relation IdRELA000000355985
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033440
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033440
Display NameLied over de bevrijding van Leuven; Mnl. druk
Relation IdRELA000000357453
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033041
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033041
Display NameLied over de inname van Sint-Truiden door de geuzen in 1568
Relation IdRELA000000356011
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033038
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033038
Display NameLied over de predikanten in S. Truiden
Relation IdRELA000000355998
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033037
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033037
Display NameLied over de predikanten in S. Truiden; Mnl.
Relation IdRELA000000355991
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032660
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032660
Display NameLied over de sterfelijkheid
Relation IdRELA000000354690
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029010
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029010
Display NameLied over de toestanden in het franciscanerklooster te Bolsward omstreeks 1374
Relation IdRELA000000339255
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033047
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033047
Display NameLied ter ere van H. Sacrament
Relation IdRELA000000356034
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024879
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024879
Display NameLied ter ere van de H. Margaretha
Relation IdRELA000000320509
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026807
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026807
Display NameLied ter ere van de H.Agnes
Relation IdRELA000000330052
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032910
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032910
Display NameLied tot S. Maria
Relation IdRELA000000355592
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008178
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008178
Display NameLied tot S. Maria; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000259324
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032915
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032915
Display NameLied tot S. Michael
Relation IdRELA000000355607
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032807
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032807
Display NameLied tot de H. Geest
Relation IdRELA000000355223
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032911
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032911
Display NameLied tot een martelaar
Relation IdRELA000000355595
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033361
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033361
Display NameLied van Kort Rozijn; Mnl.
Relation IdRELA000000357239
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034008
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034008
Display NameLied van Mnl oorsprong
Relation IdRELA000000359439
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032097
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032097
Display NameLied van de `koerenbijtters' van Mechelen
Relation IdRELA000000352519
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031932
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031932
Display NameLied van de nieuwe doctores; Mnl.
Relation IdRELA000000351874
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021847
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021847
Display NameLied van de soudaensdochter
Relation IdRELA000000307752
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032872
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032872
Display NameLied van het lichaam en bloed van Jezus Christus
Relation IdRELA000000355453
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034019
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034019
Display NameLied van het uiltje
Relation IdRELA000000359473
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032487
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032487
Display NameLied van het uiltje; Mnl.
Relation IdRELA000000353980
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033990
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033990
Display NameLied van het uiltje; Nederduits
Relation IdRELA000000359401
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038771
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038771
Display NameLied van vrou Venus ende van heer Daneel
Relation IdRELA000000376163
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034062
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034062
Display NameLied, gezongen in wisselzang met Puer nobis; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000359594
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027172
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027172
Display NameLied, met de Prince-envoi Dit liet in danck ontfaet
Relation IdRELA000000331418
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027173
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027173
Display NameLied, op de wijs van Als wy ver van phalestyn
Relation IdRELA000000331424
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032671
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032671
Display NameLied: Die lelikyns wit
Relation IdRELA000000354732
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008180
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008180
Display NameLied: Alder werelt heylant
Relation IdRELA000000259332
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032618
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032618
Display NameLied: Ave Maria maget reyn
Relation IdRELA000000354529
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034451
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034451
Display NameLied: Dat scoenste kint es ons geboren; Mnl. met Latijns refrein
Relation IdRELA000000361142
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024878
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024878
Display NameLied: Des werrelts myn is al verloren
Relation IdRELA000000320504
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034439
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034439
Display NameLied: Die vader inder ewicheit
Relation IdRELA000000361089
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030899
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030899
Display NameLied: Die valke singets(?)
Relation IdRELA000000347439
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042524
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042524
Display NameLied: Die voghelkens inder muyten
Relation IdRELA000000388454
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030612
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030612
Display NameLied: Doen icse ierstwerf aenne sach
Relation IdRELA000000346291
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034048
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034048
Display NameLied: Droch werrelt, my griset voir dyn wesen
Relation IdRELA000000359551
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030904
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030904
Display NameLied: Een cleyn parabel wilen eer, compositie van Martinus Fabri
Relation IdRELA000000347457
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030903
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030903
Display NameLied: Eer ende lof heb aventuer, compositie van Martinus Fabri
Relation IdRELA000000347453
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030905
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030905
Display NameLied: Genade Venus, vrouwe tzart, compositie van Hugo Boy monachus
Relation IdRELA000000347462
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034445
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034445
Display NameLied: Hadieu natuere hadieu solaes
Relation IdRELA000000361120
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034452
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034452
Display NameLied: Ic bidde den oversten heere
Relation IdRELA000000361146
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034437
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034437
Display NameLied: Ic hebbe een lief in minen sin gedaen
Relation IdRELA000000361079
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034456
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034456
Display NameLied: In eenen boghaert quaem ic ghegaen
Relation IdRELA000000361164
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042513
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042513
Display NameLied: Ioachims ende sinte annen bloet
Relation IdRELA000000388424
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024877
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024877
Display NameLied: Jhesus Cristus, Marien soen
Relation IdRELA000000320499
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028876
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028876
Display NameLied: Jhesus is een kyndekijn cleyn
Relation IdRELA000000338815
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028877
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028877
Display NameLied: Jhesus is nu een kindekijn cleyn
Relation IdRELA000000338818
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042520
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042520
Display NameLied: Kinder loeft den inghel fijn
Relation IdRELA000000388443
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034440
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034440
Display NameLied: Laet ons met vollen chore
Relation IdRELA000000361093
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033993
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033993
Display NameLied: Liefflich hait sich versellet
Relation IdRELA000000359407
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033992
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033992
Display NameLied: Liefflich hait sich versellet; Nederduits
Relation IdRELA000000359405
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042515
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042515
Display NameLied: Nu laet ons singhen het es tijt
Relation IdRELA000000388428
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032615
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032615
Display NameLied: O Jhesu heer, keer u tot my
Relation IdRELA000000354511
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034444
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034444
Display NameLied: O eeuwige wijsheit daer menich jaer
Relation IdRELA000000361116
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034092
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034092
Display NameLied: Ons is geboren nu ter tijt
Relation IdRELA000000359710
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030608
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030608
Display NameLied: Ric God hoe mach dit wesen
Relation IdRELA000000346274
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030888
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030888
Display NameLied: Sans jamais faire
Relation IdRELA000000347403
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032616
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032616
Display NameLied: Verblijt u lieve susterkyn
Relation IdRELA000000354516
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032676
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032676
Display NameLied: het es daer inder sonnen scijn
Relation IdRELA000000354753
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042525
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042525
Display NameLied:Ick stont op hooghe berghen
Relation IdRELA000000388456
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032449
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032449
Display NameLied; Dui.
Relation IdRELA000000353836
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032448
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032448
Display NameLied; Frans
Relation IdRELA000000353834
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042514
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042514
Display NameLied; Geloeft soe si die maget maria
Relation IdRELA000000388426
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026435
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026435
Display NameLied; Mnl.
Relation IdRELA000000328395
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034093
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034093
Display NameLied; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000359713
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033686
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033686
Display NameLiedboek van Margaretha van Oostenrijk; bevat o.a. composities van Josquin des Prés en Johannes Ockeghem
Relation IdRELA000000358267
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018843
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018843
Display NameLiedboek van Marigen Remen (In eenen boemgaert quam ic ghegaen)
Relation IdRELA000000296454
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009578
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009578
Display NameLiedboek, zgn. van Amalia van Kleef; Duits.
Relation IdRELA000000264200
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033149
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033149
Display NameLiedboek; onvoll.; Ned. en Frans
Relation IdRELA000000356474
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032450
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032450
Display NameLiedeken
Relation IdRELA000000353838
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032461
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032461
Display NameLiedeken van bomel op de wijse schoon Jonckheerken
Relation IdRELA000000353883
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027177
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027177
Display NameLiedeken van den Somer
Relation IdRELA000000331439
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032456
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032456
Display NameLiederen anno 1599
Relation IdRELA000000353860
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033638
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033638
Display NameLiederen met muzieknotatie; waarvan 6 in het Mnl. en de overige in het Frans
Relation IdRELA000000358094
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033753
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033753
Display NameLiederen, gecomponeerd door J.B. Rymenans en vrienden; Ned.
Relation IdRELA000000358518
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001718
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001718
Display NameLiederen; Mnl. en Frans
Relation IdRELA000000228061
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033677
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033677
Display NameLiederen; Ned. en Fra.
Relation IdRELA000000358237
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034166
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034166
Display NameLiederenhandschirft; Frans; Ita., Lat. en Ndl.
Relation IdRELA000000360031
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034170
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034170
Display NameLiederenverzameling; Frans, Ned.
Relation IdRELA000000360053
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033998
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033998
Display NameLiefdesklacht
Relation IdRELA000000359417
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034175
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034175
Display NameLochamer Liederbuch. Lied nr. 18: Ein vrouleen edel von naturen; Mnl.
Relation IdRELA000000360075
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032692
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032692
Display NameLofzang op S. Barbara: Barbara die clare sonne
Relation IdRELA000000354832
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032688
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032688
Display NameLofzang op S. Barbara: Barbara die reyne maecht
Relation IdRELA000000354811
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032690
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032690
Display NameLofzang op S. Barbara: Kinder al si wi in dit sneven
Relation IdRELA000000354822
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032691
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032691
Display NameLofzang op S. Barbara: O Barbara ons herte verblijt
Relation IdRELA000000354827
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032604
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032604
Display NameLofzang op S. Barbara: Wi vermanen harer doecht
Relation IdRELA000000354460
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032687
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032687
Display NameLofzang op S. Barbara; Lat.
Relation IdRELA000000354806
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032685
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032685
Display NameLofzang op S. Clara: In die hoge weelde
Relation IdRELA000000354795
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032684
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032684
Display NameLofzang op S. Clara:Laet ons sinte claren loven
Relation IdRELA000000354790
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032686
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032686
Display NameLofzang op S. Clara:Loeft alle die hier bi my sijn
Relation IdRELA000000354800
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032682
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032682
Display NameLofzang op S. Franciscus: Franciscusinden beginne sijn sinne
Relation IdRELA000000354779
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033803
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033803
Display NameLofzang op S. Franciscus: Ghi sijt daert alle tijt es mey
Relation IdRELA000000358748
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032674
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032674
Display NameLofzang op S. Franciscus: Kinder loeft den ingel fijn
Relation IdRELA000000354746
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032683
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032683
Display NameLofzang op S. Franciscus: Laet ons eren ende loven
Relation IdRELA000000354785
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032689
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032689
Display NameLofzang op S. Franciscus: Nu laet ons sint franciscus loven
Relation IdRELA000000354817
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032680
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032680
Display NameLofzang: Sijt willekome heer jonghelinck
Relation IdRELA000000354768
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032014
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032014
Display NameMagnificat ghemoralizeert op den tyt van nu
Relation IdRELA000000352206
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026573
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026573
Display NameMarialied
Relation IdRELA000000329076
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034443
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034443
Display NameMarialied: Die metten sterren is op gegaen
Relation IdRELA000000361111
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032670
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032670
Display NameMarialied: Kinder nu loeft die maghet Marie
Relation IdRELA000000354726
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034091
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034091
Display NameMarialied; Mnl. Lat.
Relation IdRELA000000359706
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033766
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033766
Display NameMarialied; fragm.
Relation IdRELA000000358589
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032894
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032894
Display NameMarialiederen; Nederduits met Nederlandse invloed. Etc.
Relation IdRELA000000355548
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032202
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032202
Display NameMeiliedje
Relation IdRELA000000352946
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033197
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033197
Display NameMemoriaal van de familie de Brakel. Klaaglied op de dood van Zeger van Kortrijk (1337)
Relation IdRELA000000356675
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026614
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026614
Display NameMinnedicht; Mnl.
Relation IdRELA000000329268
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026869
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026869
Display NameMinneklacht : Das clagede ein reyne zelich wijf
Relation IdRELA000000330384
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028556
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028556
Display NameMinneklacht : Hoer lief, was ich dyr saghe
Relation IdRELA000000337171
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026665
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026665
Display NameMinnelied
Relation IdRELA000000329445
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028558
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028558
Display NameMinnelied : Ich wil nu eynre singhen
Relation IdRELA000000337180
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026670
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026670
Display NameMinnelied : Kundich mich wel ghehalden
Relation IdRELA000000329465
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024265
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024265
Display NameMinnelied op de stokregel Noch hopic dat my gheburen sal
Relation IdRELA000000317955
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030859
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030859
Display NameMinnelied, compositie van Josquin des Prez; Frans
Relation IdRELA000000347309
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030863
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030863
Display NameMinnelied: Dat ic myn liden dus helen moet; Mnl.
Relation IdRELA000000347323
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030873
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030873
Display NameMinnelied: Ic ben zo nau bedwonghen
Relation IdRELA000000347353
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030875
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030875
Display NameMinnelied: Rec siec bin ic van mynnen
Relation IdRELA000000347359
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030861
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030861
Display NameMinnelied: Verlanghen doet mijn herte pijn
Relation IdRELA000000347317
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026662
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026662
Display NameMinnelied; Dui.
Relation IdRELA000000329434
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030851
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030851
Display NameMinnelied; Frans
Relation IdRELA000000347281
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034007
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034007
Display NameMinnelied; Mnl. in de sfeer van de Hollandse rederijkerspoʺezie
Relation IdRELA000000359437
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002571
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002571
Display NameMinneliederen
Relation IdRELA000000233666
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024261
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024261
Display NameMnl. kerstlied, met afwisselend de refreinen O virgo Maria en Domine fulgencia ave plena gracia
Relation IdRELA000000317937
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025077
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025077
Display NameMnl. vertaling van voorafgaand lied ter ere van S. Victor
Relation IdRELA000000321364
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030893
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030893
Display NameMotet: He hula hu; Frans
Relation IdRELA000000347420
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003486
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003486
Display NameMotetboek; Lat.
Relation IdRELA000000238388
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026740
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026740
Display NameMuzieknotatie van het Kyrie eleyson; 16e-eeuws
Relation IdRELA000000329708
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030850
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030850
Display NameMuziekschrift zonder tekst
Relation IdRELA000000347278
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034187
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034187
Display NameMuziektraktaten. Geestelijke liederen; Lat. Fra, en Mnl. Etc.
Relation IdRELA000000360118
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032607
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032607
Display NameMystiek lied
Relation IdRELA000000354472
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022978
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022978
Display NameMystiek lied (kantileen)
Relation IdRELA000000311939
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032464
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032464
Display NameNae de voix ung coeur
Relation IdRELA000000353891
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001991
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001991
Display NameNederrijns liederhandschrift
Relation IdRELA000000229684
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032459
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032459
Display NameNieu liededen op de wijse vant voorgaende
Relation IdRELA000000353875
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033680
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033680
Display NameNieu liedeken
Relation IdRELA000000358248
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032467
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032467
Display NameNieu liedeken op de wijse van soet Robbertge
Relation IdRELA000000353900
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032465
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032465
Display NameNieu liedeken op de wise Wilhelmus van nassau
Relation IdRELA000000353894
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027175
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027175
Display NameNieuw Liedeken
Relation IdRELA000000331432
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028611
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028611
Display NameNieuwe jaersliet 1588 op die wijs d'ou viens cesce tot Alcmaer
Relation IdRELA000000337444
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026840
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026840
Display NameNieuwjaarslied
Relation IdRELA000000330236
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026606
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026606
Display NameNoch een ander
Relation IdRELA000000329234
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026479
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026479
Display NameNoch een liedeken
Relation IdRELA000000328604
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032774
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032774
Display NameNoch eyn ander leed
Relation IdRELA000000355122
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002001
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002001
Display NameOefeningen op de passie voor de verschillende dagen van de week, met voor iedere dag een lied
Relation IdRELA000000229722
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031931
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031931
Display NameOnser vrouwen dansch
Relation IdRELA000000351870
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032460
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032460
Display NameOp de vois al hadden wy 25 bedden
Relation IdRELA000000353878
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034438
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034438
Display NameOp de wise Het is goet sijn int rijke daerboven
Relation IdRELA000000361085
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026603
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026603
Display NameOp die wijse Ic sach die morgensterne
Relation IdRELA000000329222
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030902
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030902
Display NameOr se depart, compositie van Martinus Fabri
Relation IdRELA000000347449
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021846
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021846
Display NamePaaslied
Relation IdRELA000000307750
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033019
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033019
Display NamePaaslied, met muziekschrift
Relation IdRELA000000355914
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034094
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034094
Display NameParafrase van het Ave Maria; Mnl.
Relation IdRELA000000359716
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033150
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033150
Display NamePennenprobeersels: o.a. varianten op het lied op de moord op Floris V
Relation IdRELA000000356478
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032227
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032227
Display NamePipelare
Relation IdRELA000000353012
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031925
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031925
Display NamePolitieke liederen: balladen en refreinen. Satirische en komische stukken; Mnl.
Relation IdRELA000000351846
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004500
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004500
Display NamePrudentius: Carmina
Relation IdRELA000000243233
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031936
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031936
Display NameRefereyn van hasselt 1567
Relation IdRELA000000351890
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037351
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037351
Display NameRefreinen en liederen
Relation IdRELA000000371959
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033246
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033246
Display NameRegister van de proclamaties van het stadsbestuur; Mnl. Lied op de slag van Pavia, 24 februari 1525; Mnl.
Relation IdRELA000000356868
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030058
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030058
Display NameRegula et Testamentum S. Francisci. Thomas a Kempis: Excerpten. Orationes, rhythmi, cantica. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000343755
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027335
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027335
Display NameReligieuze gedichten; Ned.
Relation IdRELA000000332124
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030846
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030846
Display NameResponsorium breve; Lat.
Relation IdRELA000000347266
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030897
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030897
Display NameRondeau: Adieu vos di tres doulche flour
Relation IdRELA000000347433
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030885
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030885
Display NameRondeau: Letificans tristantes
Relation IdRELA000000347392
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030889
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030889
Display NameRondeau: Pour vous servir
Relation IdRELA000000347406
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030891
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030891
Display NameRondeau: Renouveler me feist
Relation IdRELA000000347414
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030858
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030858
Display NameSalve regina; Lat.
Relation IdRELA000000347305
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024263
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024263
Display NameSinte barbara liechtken
Relation IdRELA000000317944
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033053
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033053
Display NameSouterliedekens ghemaect ter eeren Gods op alle die Psalmen van David ...
Relation IdRELA000000356056
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033362
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033362
Display NameSpotlied van de Leliaards op de Clauwaards
Relation IdRELA000000357244
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026675
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026675
Display NameStrofisch gedicht, met het refrein Och lieve tsarte vrouwelijn
Relation IdRELA000000329486
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028608
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028608
Display NameStrofische tekst
Relation IdRELA000000337433
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026867
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026867
Display NameStrofische tekst : Dat ich van beghinne
Relation IdRELA000000330375
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026870
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026870
Display NameStrofische tekst : Ic heb Claren opghegeven
Relation IdRELA000000330390
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033496
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033496
Display NameStrookje papier met 3 initia (van liederen?)
Relation IdRELA000000357681
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024872
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024872
Display NameTot Jhesus rechterhant
Relation IdRELA000000320472
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034174
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034174
Display NameTraktaat van Philippe de Vitry. Muziektraktaten. Liederen; Lat; Fra., Dui. en Mnl.
Relation IdRELA000000360069
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033247
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033247
Display NameTwaelf ouderdomme
Relation IdRELA000000356872
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033122
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033122
Display NameTwee geestelijke liederen
Relation IdRELA000000356336
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026896
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026896
Display NameTwee liederen op een bruidspaar
Relation IdRELA000000330477
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005951
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005951
Display NameTwee mystieke liederen, die in de Ruusbroec-vertaling van Surius aan hem worden toegeschreven
Relation IdRELA000000249872
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026095
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026095
Display NameUt puer natus
Relation IdRELA000000326601
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026097
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026097
Display NameUt puer nobis
Relation IdRELA000000326612
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026816
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026816
Display NameVan Paeschen
Relation IdRELA000000330100
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032489
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032489
Display NameVan de waghen van Ronsen. Liedeken
Relation IdRELA000000353984
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034454
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034454
Display NameVan den Kerstdach
Relation IdRELA000000361156
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031935
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031935
Display NameVan den grooten man
Relation IdRELA000000351886
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026861
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026861
Display NameVan den heilighen sacramente
Relation IdRELA000000330348
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028547
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028547
Display NameVan den zomer und van den winter
Relation IdRELA000000337132
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026839
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026839
Display NameVan der hoochtijt van kersdach
Relation IdRELA000000330233
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026490
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026490
Display NameVan eenre baghinen ene goede boerde
Relation IdRELA000000328681
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034455
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034455
Display NameVan jhesus kerst marien sone
Relation IdRELA000000361160
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026094
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026094
Display NameVan scheyden
Relation IdRELA000000326596
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024146
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024146
Display NameVan sinte Jheronimus een schoen liedeken en gaet op die wijse: Ic weet een vrouken wel bereyt
Relation IdRELA000000317365
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033217
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033217
Display NameVanden edelen heer van brunesvick
Relation IdRELA000000356743
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025690
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025690
Display NameVanden wilden man
Relation IdRELA000000323714
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031957
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031957
Display NameVerzameling liedjes; Fra. Gedichten en rijmspreuken; Mnl.
Relation IdRELA000000351969
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034185
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034185
Display NameVierstemmig lied: Myn hert heeft altijt verlanghen; Mnl.
Relation IdRELA000000360110
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030901
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030901
Display NameVirelai: A tamps que je soloye amer
Relation IdRELA000000347445
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030852
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030852
Display NameVoortzetting van een melodie. Aanvang van een melodie
Relation IdRELA000000347284
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033732
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033732
Display NameVrijagie tusschen Minnaer en dochter door mijn zeer lieven Broeder Gaspar Gerardo in Antwerpen gemaeckt als maar een jongen was
Relation IdRELA000000358423
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034021
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034021
Display NameWachterlied
Relation IdRELA000000359477
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029892
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029892
Display NameWereldlijk lied, met muziekschrift
Relation IdRELA000000342993
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034441
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034441
Display NameWie wilt horen singen van enen tymmerman
Relation IdRELA000000361099
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022865
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022865
Display NameWillem van Mechelen: Vita venerabilis Beatricis, quondam priorissae de Nazareth. Arnulf van Leuven. Carmen de sancto cruce. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000311549
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026863
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026863
Display Namedie wise Heer God, wie sal ic claghen alle mijn verloren tijt
Relation IdRELA000000330358
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030611
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030611
Display Nameeen neuwe liet
Relation IdRELA000000346287
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042516
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042516
Display Namelied: Laet ons met herten reyne
Relation IdRELA000000388431
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030610
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030610
Display Nameneuwe liet
Relation IdRELA000000346283
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028543
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028543
Display Nameorlof
Relation IdRELA000000337116
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Is categorie of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014166
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014166
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 C 27
Relation IdRELA000000196313
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008163
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008163
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 M 19
Relation IdRELA000000130709
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015501
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015501
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : Verslag 1906 nr. 27
Relation IdRELA000000210462
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014354
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014354
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : s.o.
Relation IdRELA000000198383
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009481
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009481
Display NameALKMAAR, RA : 128 A 2
Relation IdRELA000000144050
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002900
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002900
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 752
Relation IdRELA000000063215
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003013
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003013
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 62
Relation IdRELA000000064839
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007585
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007585
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1480
Relation IdRELA000000124220
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002991
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002991
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 612
Relation IdRELA000000064532
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014595
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014595
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Mus. 40613
Relation IdRELA000000201141
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009146
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009146
Display NameBRUGGE, SA : Hs. 29
Relation IdRELA000000140088
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014245
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014245
Display NameBRUGGE, SA : s.o
Relation IdRELA000000197184
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014356
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014356
Display NameBRUSSEL, KB : 11239
Relation IdRELA000000198401
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014246
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014246
Display NameBRUSSEL, KB : 14275
Relation IdRELA000000197190
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011482
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011482
Display NameBRUSSEL, KB : 21661-63
Relation IdRELA000000167573
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009419
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009419
Display NameBRUSSEL, KB : 4459-70
Relation IdRELA000000143170
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010887
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010887
Display NameBRUSSEL, KB : II 122
Relation IdRELA000000160914
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014290
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014290
Display NameBRUSSEL, KB : II 128
Relation IdRELA000000197654
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004145
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004145
Display NameBRUSSEL, KB : IV 114
Relation IdRELA000000082295
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001716
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001716
Display NameBRUSSEL, KB : IV 209 (11)
Relation IdRELA000000047202
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013620
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013620
Display NameDARMSTADT, HLHB : 1220
Relation IdRELA000000190288
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014347
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014347
Display NameDOORNIK, SB : 94
Relation IdRELA000000198310
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014531
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014531
Display NameDROSTE-VISCHERING (Schloss Darfeld, Westfalen) : Archief Domherren Droste C. Handschriften 1
Relation IdRELA000000200430
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009486
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009486
Display NameEMDEN, GK : Qu. 18
Relation IdRELA000000144112
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014705
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014705
Display NameERFURT, UB : Dep. Erf. CA Duod. 4
Relation IdRELA000000202284
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000016296
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000016296
Display NameGAESDONCK, CA : 37
Relation IdRELA000000217504
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014216
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014216
Display NameGENT, SA : Archief Familie de Bracle
Relation IdRELA000000196853
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013616
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013616
Display NameGENT, UB : 583
Relation IdRELA000000190248
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008089
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008089
Display NameGENT, UB : 845
Relation IdRELA000000129845
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007885
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007885
Display NameGENT, UB : 986 (1)
Relation IdRELA000000127535
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014663
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014663
Display NameGENT, UB : 993
Relation IdRELA000000201812
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014005
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014005
Display NameGRONINGEN, UB : 351
Relation IdRELA000000194401
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000016254
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000016254
Display NameHOYNCK VAN PAPENDRECHT (Rotterdam) : z.s.
Relation IdRELA000000217088
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011969
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011969
Display NameJOCHEMS (Leiden) : z.s.
Relation IdRELA000000172898
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008339
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008339
Display NameKAMERIJK, BM : 124
Relation IdRELA000000132865
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012364
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012364
Display NameKEULEN, HA : W 75
Relation IdRELA000000177242
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002812
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002812
Display NameLEEUWARDEN, PBF : 6168 Hs.
Relation IdRELA000000062109
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005631
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005631
Display NameLEIDEN, RAL : Archief Kerken 1438
Relation IdRELA000000099693
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010477
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010477
Display NameLEIDEN, RAL : Archief Kerken 1441
Relation IdRELA000000156010
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010478
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010478
Display NameLEIDEN, RAL : Archief Kerken 1442
Relation IdRELA000000156024
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010479
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010479
Display NameLEIDEN, RAL : Archief Kerken 1443
Relation IdRELA000000156038
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001929
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001929
Display NameLEIDEN, UB : BPL 1289
Relation IdRELA000000050053
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001998
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001998
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2720
Relation IdRELA000000050897
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001508
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001508
Display NameLEIDEN, UB : LTK 2058
Relation IdRELA000000044453
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001516
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001516
Display NameLEIDEN, UB : LTK 2156
Relation IdRELA000000044550
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004428
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004428
Display NameLONDEN, BL : Add. 35087
Relation IdRELA000000085835
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006796
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006796
Display NameLUND, UB : Mh 55
Relation IdRELA000000114900
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008889
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008889
Display NameMAASTRICHT, RHCL : 18.A hss. RAL 301
Relation IdRELA000000137558
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014596
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014596
Display NameMADRID, ESCURIAL : VIII 24
Relation IdRELA000000201146
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014394
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014394
Display NameMECHELEN, SAB : 13
Relation IdRELA000000198867
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014593
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014593
Display NameMÜNCHEN, BSB : Mus. Ms. 1516
Relation IdRELA000000201123
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010824
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010824
Display NameMÜNSTER, UB : 1190
Relation IdRELA000000160113
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005172
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005172
Display NameNIJMEGEN, JBB : 5000 CC 1
Relation IdRELA000000094141
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014188
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014188
Display NameNIJMEGEN, UB : 62
Relation IdRELA000000196613
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014352
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014352
Display NameOXFORD, BL : Douce 221
Relation IdRELA000000198359
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013803
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013803
Display NameOlim HAARLEM, BM : 142
Relation IdRELA000000192208
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013958
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013958
Display NameOlim JANSEN (Voorhout) : z.s.
Relation IdRELA000000193898
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009019
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009019
Display NameOlim JOSTES (Münster) : 3
Relation IdRELA000000138783
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006293
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006293
Display NameOlim LEUVEN, UB : G 158 (verloren)
Relation IdRELA000000108816
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014594
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014594
Display NameOlim STRAATSBURG, BV : 222 c 22 (verbrand)
Relation IdRELA000000201130
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014589
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014589
Display NamePARIJS, BN : Franc. 15123
Relation IdRELA000000201091
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014597
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014597
Display NamePARIJS, BN : Lat. 16664
Relation IdRELA000000201151
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014586
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014586
Display NamePARIJS, BN : Nouv. acq. Fr. 4379
Relation IdRELA000000201066
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014588
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014588
Display NamePARIJS, BN : Nouv. acq. Fr. 6771
Relation IdRELA000000201083
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002530
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002530
Display NamePRAAG, NUK : XI E 9
Relation IdRELA000000058030
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008972
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008972
Display NameROTTERDAM, GA : 1534
Relation IdRELA000000138372
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014052
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014052
Display NameSINT-PETERSBURG, BSS : Deutsch O.v.XIV, 1
Relation IdRELA000000194989
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005259
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005259
Display NameUTRECHT, MCC : Warmond 92 F 25
Relation IdRELA000000095104
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014353
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014353
Display NameUTRECHT, MCC : Warmond 92 G 37
Relation IdRELA000000198375
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005639
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005639
Display NameUTRECHT, NIK : B 113
Relation IdRELA000000099863
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002559
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002559
Display NameWEIMAR, HAAB : Oct. 146
Relation IdRELA000000058386
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009005
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009005
Display NameWERDEN, PA : z.s.
Relation IdRELA000000138670
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000000233
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000000233
Display Nameliederen
Relation IdRELA000000003763
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is category of documentation
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000005579
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000005579
Display NameAcquoy 1888
Relation IdRELA000000020750
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000702
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000702
Display NameAppelhans 1970
Relation IdRELA000000011254
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000005938
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000005938
Display NameBlommaert 1846a
Relation IdRELA000000021541
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000003562
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000003562
Display NameBruning, Veldhuyzen & Wagenaar-Nolthenius 1963
Relation IdRELA000000016318
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000724
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000724
Display NameBäumker 1888
Relation IdRELA000000011308
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000005926
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000005926
Display NameDe Baecker 1855
Relation IdRELA000000021519
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000005914
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000005914
Display NameDuurkens 1909
Relation IdRELA000000021488
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000005925
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000005925
Display NameFredericq 1894 (chanson)
Relation IdRELA000000021517
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000005923
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000005923
Display NameFredericq 1894 (volksliederen)
Relation IdRELA000000021513
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000003237
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000003237
Display NameHoffmann von Fallersleben 1854 (Lieder)
Relation IdRELA000000015723
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000005906
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000005906
Display NameHoffmann von Fallersleben 1854 (jubilo)
Relation IdRELA000000021474
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000948
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000948
Display NameHölscher 1854
Relation IdRELA000000011855
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000722
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000722
Display NameJanota 1968
Relation IdRELA000000011302
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000004272
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000004272
Display NameJanse 1988
Relation IdRELA000000017927
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000001023
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000001023
Display NameKalff 1972
Relation IdRELA000000012055
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000003153
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000003153
Display NameKnuttel 1906
Relation IdRELA000000015526
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000005940
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000005940
Display NameKoning 1825
Relation IdRELA000000021549
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000005939
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000005939
Display NameKuiper 1917
Relation IdRELA000000021546
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000004609
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000004609
Display NameLecoutere 1899
Relation IdRELA000000018658
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000005974
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000005974
Display NameLenaerts 1933
Relation IdRELA000000021615
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000005975
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000005975
Display NameMaier 1879
Relation IdRELA000000021619
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000005922
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000005922
Display NameMak 1946
Relation IdRELA000000021511
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000005912
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000005912
Display NameMinzloff 1863
Relation IdRELA000000021483
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000005927
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000005927
Display NameMuller 1906 (meerstemmige)
Relation IdRELA000000021521
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000005960
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000005960
Display NameNanninga Uitterdijk 1878
Relation IdRELA000000021592
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000756
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000756
Display NameScholten 1985
Relation IdRELA000000011394
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000005915
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000005915
Display NameVan Duyse 1889
Relation IdRELA000000021496
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000003659
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000003659
Display NameVan Duyse 1903
Relation IdRELA000000016523
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000005611
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000005611
Display NameVan de Graft 1904
Relation IdRELA000000020813
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000771
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000771
Display NameWillems 1848
Relation IdRELA000000011424
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003983
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003983
Display Nameberijmde tekst
Relation IdRELA000000402374
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009241
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009241
Display Namecategoriale aanduidingen
Relation IdRELA000000402373
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Is bredere term of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000008711
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000008711
Display NameDer winter is vergangen
Relation IdRELA000000401843
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007936
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007936
Display NameDie werelt hielt mi in hair ghewout
Relation IdRELA000000407307
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004572
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004572
Display NameDruc heeft bevanghen dat herte mijn
Relation IdRELA000000406953
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004308
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004308
Display NameEen blij ghesicht soe toent hy my
Relation IdRELA000000403944
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005206
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005206
Display NameEen gheestelike wijngaert
Relation IdRELA000000393200
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007518
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007518
Display NameEen kindekijn is ons gheboren
Relation IdRELA000000404251
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000008750
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000008750
Display NameEgidius, waer bestu bleven
Relation IdRELA000000400047
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000008712
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000008712
Display NameHet viel een coelen douwe
Relation IdRELA000000407263
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007515
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007515
Display NameHets een dach van vrolicheden
Relation IdRELA000000405159
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004703
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004703
Display NameHoe luyde sanc die leeraer opter tinnen
Relation IdRELA000000402760
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005255
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005255
Display NameIc ben schoen ende men mynt mi niet
Relation IdRELA000000404341
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005052
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005052
Display NameIc heb ghejaecht mijn leven lanc
Relation IdRELA000000401352
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000008622
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000008622
Display NameIc sach den here van Valkenstein
Relation IdRELA000000402623
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000008724
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000008724
Display NameIc weet een vraukin wel bereit
Relation IdRELA000000402505
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000008717
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000008717
Display NameIc wil my selven troesten
Relation IdRELA000000395643
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004304
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004304
Display NameIn dulci jubilo
Relation IdRELA000000398899
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004781
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004781
Display NameJhesus in desen stonden
Relation IdRELA000000398675
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007516
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007516
Display NameJhesus sprect tot die kersten ziel
Relation IdRELA000000405681
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000008710
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000008710
Display NameLiden is myn naeste cleet
Relation IdRELA000000400398
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006881
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006881
Display NameMagnificat
Relation IdRELA000000398998
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000008603
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000008603
Display NameMaria coninginne mijn troost mijn toeverlaet
Relation IdRELA000000406703
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000008716
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000008716
Display NameMnl. vertaling van Ave Maris stella, Dei mater alma, berijmd
Relation IdRELA000000396619
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007517
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007517
Display NameNieuwjaarslied
Relation IdRELA000000409111
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005398
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005398
Display NameNu laet ons gode loven
Relation IdRELA000000397061
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004307
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004307
Display NameNu starc ons God in onser noet
Relation IdRELA000000401010
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000008364
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000008364
Display NameO Venus bant o vierich brant
Relation IdRELA000000404259
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004306
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004306
Display NameOch God wat vrouden sy hier smaken
Relation IdRELA000000402699
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007572
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007572
Display NameOch waer ic in myns vader lant
Relation IdRELA000000403081
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004326
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004326
Display NameOch, ewelick is so lanc
Relation IdRELA000000408482
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004305
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004305
Display NameOmnes nu laet ons Gode loven
Relation IdRELA000000400937
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000008396
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000008396
Display NameTandernaken al op den Rijn
Relation IdRELA000000408198
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004490
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004490
Display NameTis guet in Jhesus taverne te gaen
Relation IdRELA000000399961
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007573
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007573
Display NameTrueren moet ic nacht ende dach
Relation IdRELA000000401939
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042409
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042409
Display NameGeestelijke liederen; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000388092
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042517
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042517
Display NameKerstlied: Geloeft soe si die maget marie
Relation IdRELA000000388434
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042518
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042518
Display Namelied: Die dorstich sijt draecht bliden moet
Relation IdRELA000000388437
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042519
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042519
Display Namelied: Die spiegel der genaden sijt
Relation IdRELA000000388440
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042426
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042426
Display Nameteksten Lundse gedichten
Relation IdRELA000000388164
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons