brieven

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valuebrieven
Labelbrieven
IdLEXI000000003761
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/9c16b75d-7e74-48bf-8303-d1fbc33f9bff
Deletedno
Relation Count 249
Properties
Relations
Is categorie of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018648
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018648
Display Name(1) ... enen sueten mynnen brief
Relation IdRELA000000295756
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020847
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020847
Display Name(aan het eind van de brief) ... en epistel van wo onredelick dattet is up gestlicke ende gude menschen te spreken ende de in den dienste gods te hinderen
Relation IdRELA000000304121
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021921
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021921
Display Name... Sanctus Augustinus secht in eenre epistelen die he den greve Julianus sande
Relation IdRELA000000308014
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019873
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019873
Display Name... de rechte boete ende remedye als om tjeghen de bootse die der roomscher tskeysers meester zand te Parijs der kueneghinne van Vranckeryke
Relation IdRELA000000300316
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020974
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020974
Display Name... den gheesteliken minnenbrief die Jhesus Cristus coninc der glorien sende tot sijnder bruut der minnender zielen
Relation IdRELA000000304520
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020826
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020826
Display Name... des cardinaels Johannes statute
Relation IdRELA000000304047
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014053
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014053
Display Name... die brieven die onse heilighe moder sancte Clara sande suster Agnes des konincs Orechus dochter van Bohemyen
Relation IdRELA000000280971
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020822
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020822
Display Name... die epistele die Abagarus die coninc van Edisse sende onsen here ...
Relation IdRELA000000304031
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020884
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020884
Display Name... die epistele tot allen meechden Cristi op die nyeu historie der XIM meechden cortelingen vanden hemel vertoent
Relation IdRELA000000304247
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019875
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019875
Display Name... die lettere des overste keisers medicijn oversendeden joncfrou van Pleu voir die pestilencie
Relation IdRELA000000300326
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015952
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015952
Display Name... een [hs. ehen] troesteliken leeringhe
Relation IdRELA000000286995
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015892
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015892
Display Name... een boeck van guder leringhe ghescreven tot eenre gheesteliker verghaderinge ...
Relation IdRELA000000286806
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020879
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020879
Display Name... een devoet epistel ghescreven enen koc in eenen reguler closter
Relation IdRELA000000304223
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020827
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020827
Display Name... een devoete epistel inhoudende seer ordelyke capittelen van enen gheestelycken leven
Relation IdRELA000000304052
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020862
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020862
Display Name... een devote epistel van enen inwendighen volcomen gheestelicken leven
Relation IdRELA000000304172
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020880
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020880
Display Name... een epistel op een nye historie van den XI dusent meechden
Relation IdRELA000000304227
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023034
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023034
Display Name... een epistel tot den XI dusent magheden Christi op die nuwe hystorie der XI dusent magheden ...
Relation IdRELA000000312152
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029472
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029472
Display Name... een epistel tot den maechden Christi op die nuwe hystorie der XI M maechden die lestent van den hemelen gheopenbaert wort
Relation IdRELA000000341194
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020881
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020881
Display Name... een epistel totten magheden Cristi op die nye historie der elf dusent meghet die lestent vanden hemel gheopenbaert wert ...
Relation IdRELA000000304232
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039741
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039741
Display Name... een epistel van gheesteliken oefnynghen vergadert uit her Florens epistel ende uit eenre andere
Relation IdRELA000000379366
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020821
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020821
Display Name... een ghebot dat god selver geboden heeften gesant
Relation IdRELA000000304028
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007413
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007413
Display Name... een minlijke voergruete wel te leven
Relation IdRELA000000256530
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020854
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020854
Display Name... een schoen epistel van der minnen onsen gemijnden brudegoms Jhesus
Relation IdRELA000000304144
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014926
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014926
Display Name... een sonderlinge leere om te comen inden rechten wech der volmaectiger duechden voer alle die gheene die totten naeste weghe gods willen comen
Relation IdRELA000000283650
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025254
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025254
Display Name... een suverlick boeck inhoudende veel schoender leeringen ...
Relation IdRELA000000322063
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016545
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016545
Display Name... een zeer scoen ende suver ghedicht van die wieghe ons heren ende als Barnaerdus screvende ...
Relation IdRELA000000289129
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020873
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020873
Display Name... eene devote epistel unde is wo sick een devoet kock hebben sal in sinen utwendigen arbeide unde den inwert te trecken myt guder andacht
Relation IdRELA000000304204
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015651
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015651
Display Name... eyn epistel wie unredlichen dat it is up geistliche ind goeden minschen zo sprechen
Relation IdRELA000000286024
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020874
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020874
Display Name... hoe een geestelic mensche sinen vrient enen goeden brief sant
Relation IdRELA000000304208
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007876
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007876
Display Name... merckelycke leeringhen die seer wel dienen tot enen gheestelycken leven in der heiligher religien
Relation IdRELA000000258208
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020829
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020829
Display Name... pauwes Benedictus bulle
Relation IdRELA000000304058
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020878
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020878
Display Name... tleven vander clusenesse twelke maecte een devoot religieus ende zantd zijnder zuster een clusenesse zijnde
Relation IdRELA000000304220
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018384
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018384
Display Name... uut eenen brieve welc meester Alanus selve waerachtelijc ghescreven heeft
Relation IdRELA000000294976
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020876
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020876
Display Name... van guet exempel te geven
Relation IdRELA000000304213
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017357
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017357
Display Name...die nieuwe openbaringe der heervaert ende der passien der elf dusent meechden
Relation IdRELA000000291725
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020892
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020892
Display Name12 brieven van de familie van Spuylde
Relation IdRELA000000304285
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037376
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037376
Display Name2 Brieven van Alcuin; Lat.
Relation IdRELA000000372031
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039540
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039540
Display NameAfschrift van een briefje
Relation IdRELA000000378587
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020820
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020820
Display NameAlle daghe of ghi moeghet leest dit ghebet want het is een epistel die paeus Leo seyndese coninc Kaerel den keyser ...
Relation IdRELA000000304024
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037782
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037782
Display NameAugustinus: Epistolae; Lat.
Relation IdRELA000000373226
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007050
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007050
Display NameBerijmde brief van een geestelijke aan een jonkvrouw over deugdoefening
Relation IdRELA000000255018
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020894
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020894
Display NameBerijmde liefdesbrief
Relation IdRELA000000304296
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020852
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020852
Display NameBrief
Relation IdRELA000000304138
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015331
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015331
Display NameBrief (?) over beschouwing en navolging van het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000284944
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020824
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020824
Display NameBrief (?) over de deugden van een goede begijn
Relation IdRELA000000304039
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020848
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020848
Display NameBrief (misschien excerpt en ingevoegd in groter geheel?)
Relation IdRELA000000304125
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020871
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020871
Display NameBrief (misschien excerpt of vervolg op voorgaande brief), tot slot aan een meester Egidius toegeschreven
Relation IdRELA000000304196
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019832
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019832
Display NameBrief aan een `gheminde suster'
Relation IdRELA000000300130
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020823
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020823
Display NameBrief aan een `guede vriendynne Hil'
Relation IdRELA000000304034
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014930
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014930
Display NameBrief aan een zuster over leven en lijden van Christus
Relation IdRELA000000283660
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026888
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026888
Display NameBrief der minnen
Relation IdRELA000000330451
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008582
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008582
Display NameBrief met excerpten uit Hendrik Mande: Een devoet boexken hoe dat wij uut selen doen den ouden mensche (kap.5 en 7)
Relation IdRELA000000260606
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008596
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008596
Display NameBrief op het thema Ps.33,6 waarin visioen uit Hendrik Mande: Een devoet boexken vander volmaecster hoecheit der minnen ende hoemen dair toe sal pinen te comen (kap.4) en excerpt uit Hendrik Mande: Een devoet boexken hoe dat wij uut selen doen den ouden mensche (kap.2)
Relation IdRELA000000260677
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007895
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007895
Display NameBrief over het beschouwende leven
Relation IdRELA000000258281
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039267
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039267
Display NameBrief over maaltijden en andere recreatie in vrouwenkloosters; Mnl.
Relation IdRELA000000377712
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039223
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039223
Display NameBrief uit de hemel
Relation IdRELA000000377579
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021830
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021830
Display NameBrief van Bartholomaeus van Middelburg aan suster Weyncken (autograaf)
Relation IdRELA000000307686
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020971
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020971
Display NameBrief van Dirc van Herxen en Martinus Schindel aan de H. Geestmeesters te Gouda; Mnl.
Relation IdRELA000000304509
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039757
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039757
Display NameBrief van Frederik van Heilo; Lat.
Relation IdRELA000000379408
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032069
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032069
Display NameBrief van Karel V aan de magistraat van Roermond; Mnl.
Relation IdRELA000000352425
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020888
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020888
Display NameBrief van Sophi van Duvord, non te Nyeklooster aan heer Pouwels, priester en schoolmeester, over haar vertrek uit de abdij van Rijnsburg
Relation IdRELA000000304266
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020889
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020889
Display NameBrief van Sophi van Duvord, non te Nyeklooster waarin zij dankt voor een lekkernij die haar gezonden is uit de abdij van Rijnsburg
Relation IdRELA000000304271
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002380
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002380
Display NameBrief van een "onwerdich catuyser" aan een "beminde dochter in Cristo Jhesu" over S. Hieronymus; Mnl.
Relation IdRELA000000232544
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020837
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020837
Display NameBrief van een geestelijke vader aan kloosterzusters
Relation IdRELA000000304083
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037559
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037559
Display NameBrief van priester Jan van Abessinië aan keizer Manuel Comnenius
Relation IdRELA000000372617
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020887
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020887
Display NameBrief van ridder Johan van Zulen en Nuevelt aan de abdis van Rijnsburg inzake een prebende voor zijn nicht
Relation IdRELA000000304260
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039593
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039593
Display NameBrief, met aan het begin rijmspreuk, aan Ruusbroec toegeschreven
Relation IdRELA000000378724
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001344
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001344
Display NameBriefje van suster Lijnken Tsanen aan heer Oom Remeys); fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225972
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019112
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019112
Display NameBrieftraktaat met een bewerking van delen uit Jan van Ruusbroec: Vanden geesteliken tabernakel
Relation IdRELA000000297358
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018394
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018394
Display NameBrieftraktaat over maagdelijkheid met daarin verschillende exempelen
Relation IdRELA000000295011
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039559
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039559
Display NameBrieven aan een geestelijke dochter
Relation IdRELA000000378626
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029933
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029933
Display NameBrieven van Florens Radewijns en Gerard Zerbolt van Zutphen, geschreven aan de broeders in het Fraterhuis te Deventer; Lat.
Relation IdRELA000000343196
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023088
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023088
Display NameBrieven van en aan Herman Lethmaet; Lat.
Relation IdRELA000000312391
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031928
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031928
Display NameBrieven van graaf Lamoral van Egmond
Relation IdRELA000000351862
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003832
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003832
Display NameBrieven, Handelingen, Openbaring en oud-testamentische perikopen, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijst van lectiones volgens tijdeigen en feesteigen der heiligen en brief aan Timotheus over de dood van Paulus op naam van Dionysius (ontleend aan Bijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea) en na Openbaring een verhandeling over Johannes de evangelist
Relation IdRELA000000240463
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031248
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031248
Display NameConcept voor een brief, d.d. 1 januari 1592; Mnl.
Relation IdRELA000000348910
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020196
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020196
Display NameCuria palacium: Latijnse schoolgrammatica, met briefvoorbeelden, dictees, spreuken, woordenlijsten; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000301659
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016668
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016668
Display NameDat prologus vander navolgender epistelen van eynen geistelicken leven
Relation IdRELA000000289534
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020870
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020870
Display NameDer geistliche mynnen brieff
Relation IdRELA000000304192
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020816
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020816
Display NameDese ... epistel seynde Crisogonus der devoten vrouwe Anastasia in den kerker daer si ... ingeworpen wort
Relation IdRELA000000304016
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027873
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027873
Display NameDese epistele sende die paus Leo den coninck Karle den keyser, ende si was hem ghesent van Gode
Relation IdRELA000000334336
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019886
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019886
Display NameDesen raet hebben die meisters ghevonden teghens die nye zuycten Ende die paeus seynde desen brief den coninc van Vrankryc
Relation IdRELA000000300374
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025379
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025379
Display NameDie geistelike mijnlike brief die Jhesus Cristus coninc der glorien sijnde sijnre bruyt der mijnnender sielen
Relation IdRELA000000322457
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020885
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020885
Display NameDie gheestelike mijnnen brief die Jhesus sent sijnre bruut
Relation IdRELA000000304250
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020540
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020540
Display NameDie virtuten van den petroly
Relation IdRELA000000302956
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020890
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020890
Display NameDise drie epistelen screef brueder Jan van Haerlem enen leeck vander minre brueders oerden
Relation IdRELA000000304277
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020835
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020835
Display NameDit es een epystele jegen Urbane of Bertelmeeuse die hem Urbaen dede heeten
Relation IdRELA000000304077
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008049
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008049
Display NameEen ascetisch traktaat in briefvorm
Relation IdRELA000000258875
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016189
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016189
Display NameEen beschouwinghe van gheestelijcker vermaninghen der wonden Jhesu Cristi met Marien Magdalena inden gheestelijcken huse ons herten ende inder gheestelijcker taffelen der meeghdelijcken schoet der maget Marien ...
Relation IdRELA000000287938
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020860
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020860
Display NameEen brief den welcken veel goede leringen inhout vanden houwelijcken staet
Relation IdRELA000000304165
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016923
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016923
Display NameEen devoete epistelken vander passien ons heren
Relation IdRELA000000290301
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020836
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020836
Display NameEen devote epistel van enen inwendigen volcomen gheesteliken leven
Relation IdRELA000000304080
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010207
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010207
Display NameEen epistel de sinte Augustinus screef an enen greve daer hij hem in radet als sijnen lieven vrient te peynsen om die weldaden gods
Relation IdRELA000000266525
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013231
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013231
Display NameEen epistel tot enen die peter hiet ende is vanden minnen
Relation IdRELA000000277992
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008574
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008574
Display NameEen epistel van eenre devoter oeffeninge te hebben mitter gebenedider maget Marien ende mit hoeren gebenedyden kynt
Relation IdRELA000000260574
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020851
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020851
Display NameEen epistele tot eene devote persone in III navolghende boexkine (na de inhoudsopgave)
Relation IdRELA000000304135
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005740
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005740
Display NameEen epistele vander crancheit eens gheestelijcs minschen
Relation IdRELA000000248930
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014999
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014999
Display NameEen epistole Johannis des bisscops die hij screef totten bisscop Ariacum doen si beide verdreven waren uten den lande
Relation IdRELA000000283881
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016949
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016949
Display NameEen gheestelike oeffeninghe die god een der ynnigher personen noch in deser tijt levende gheopenbaert heeft tot behoef alder goeder menschen die hem van alle ijdelheit tot god keren willen ... soe sy selver scrijft in eenen brief tot eenen persoen in een convent
Relation IdRELA000000290377
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020861
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020861
Display NameEen merckelick epistel
Relation IdRELA000000304168
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020875
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020875
Display NameEen merkelike epistel van te doen enen volcommenen uutganc der gheesteliker maescap ende den vader der liefden te versaken
Relation IdRELA000000304211
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021412
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021412
Display NameEen merkelike epistole
Relation IdRELA000000306106
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016730
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016730
Display NameEen minlike nodinghe totter passien Cristi
Relation IdRELA000000289724
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008328
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008328
Display NameEen minnebriefken tot alle mine kinderen
Relation IdRELA000000259832
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020897
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020897
Display NameEen saluut van minnen
Relation IdRELA000000304308
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020589
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020589
Display NameEen schoen epistele ende vermaninghe tot eenen gheestelijken levene
Relation IdRELA000000303156
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009221
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009221
Display NameEen sermoen hoe een gheestelike vergaderinghe sijn sal
Relation IdRELA000000263210
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020855
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020855
Display NameEen suverlijcke epistel van Jhesus onse gemijnden lieve
Relation IdRELA000000304148
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027179
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027179
Display NameEen zevental refreinen in het amoureuze
Relation IdRELA000000331449
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021497
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021497
Display NameEpistel tot Demetriadem
Relation IdRELA000000306430
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020845
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020845
Display NameEpistola cujusdam sacerdotis ad quandam religiosam infirmam
Relation IdRELA000000304114
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020846
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020846
Display NameEpistola ejusdem sacerdotis ad quandam religiosam inclusam Een epistele des zelven priesters tot eender clusenerse
Relation IdRELA000000304117
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027212
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027212
Display NameEpistola ut apparet illius magistri Osnabrugensi predicatoris
Relation IdRELA000000331568
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030770
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030770
Display NameEpistolae 29, 56, 15, 16 en 62 van Geert Grote
Relation IdRELA000000346954
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015057
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015057
Display NameExcerpt uit Mnl. vertaling van de eerste van twee brieven uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae
Relation IdRELA000000284068
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015350
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015350
Display NameExcerpt, vermoedelijk uit een brief
Relation IdRELA000000285005
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020858
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020858
Display NameEyn devoete epistel woe en bruyt Cristi hoer pynen sal hoerren brudegum gheestelicken te ghelycken
Relation IdRELA000000304159
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020857
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020857
Display NameEyn epistel vanden scapelier der geistlicker lude
Relation IdRELA000000304156
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031470
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031470
Display NameEyn epistele van de leve eyner junferen unde eyns itliken geistliken menschen
Relation IdRELA000000349825
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022219
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022219
Display NameEyn nutte tractaet tegen wertlike mynne
Relation IdRELA000000309021
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039743
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039743
Display NameFlorens Radewijns: Brieven
Relation IdRELA000000379373
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039742
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039742
Display NameFlorens Radewijns: Brieven. Etc.
Relation IdRELA000000379370
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000086
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000086
Display NameFormulierboek t.b.v. Sint-Pieter-abdij. Petrus van Blois: De Amicitia Christiana. Proverbia Isengrimi; Lat.
Relation IdRELA000000218050
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011480
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011480
Display NameGedichten en brieven van/aan Erasmus, Willem Hermanszn van Gouda, Cornelius Gerardszn van Gouda
Relation IdRELA000000271604
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028751
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028751
Display NameGeestelijke biografie van Jacomijne Costers, opgebouwd uit anekdotes over haar, dicta van haar en citaten uit visioenen, brieven etc.
Relation IdRELA000000338251
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005493
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005493
Display NameGeestelijke brief
Relation IdRELA000000247847
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020843
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020843
Display NameGeestelijke brief (minnelyke groetenesse) over de gaven van de Heilige Geest
Relation IdRELA000000304106
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037878
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037878
Display NameGeschrift tegen paus Urbanus VI (Bartolomeo Prignano, voorheen aartsbisschop van Bari)
Relation IdRELA000000373506
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002189
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002189
Display NameGetijdenboek, met kalender voor het bisdom Luik en een brief; onvoll.; Mnl.
Relation IdRELA000000231110
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030823
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030823
Display NameGregorius de Grote: Registrum; Lat.
Relation IdRELA000000347181
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007056
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007056
Display NameHendrik van Leuven: Zes punten voor een vroom leven in een brief aan een anoniem biechtkind
Relation IdRELA000000255044
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002978
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002978
Display NameHenricus Dissen: Collectanea; autogr. Johannes van Mechelen: Sermones. Hendrik Egher van Kalkar: Sermones. Geert Grote: Brieven. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000235970
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014935
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014935
Display NameItem een schoone leeringhe Jhesus seit
Relation IdRELA000000283676
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020815
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020815
Display NameItem van versakinghen in aermoeden dorheit ende ghelatenheit
Relation IdRELA000000304013
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030731
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030731
Display NameIvo van Chartres: Epistolae; etc. Lat.
Relation IdRELA000000346799
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028750
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028750
Display NameJacomijne Costers: Brief aan een onbekende zuster over een visioen
Relation IdRELA000000338245
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007207
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007207
Display NameJan Storm: Twee brieven
Relation IdRELA000000255652
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030798
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030798
Display NameJan van Schoonhoven: Epistola ad nepotem, Epistola secunda in Eymsteyn; Lat.
Relation IdRELA000000347085
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039268
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039268
Display NameJohannes Garlandia, etc.; Lat., met ingevoegde Nederd. brief
Relation IdRELA000000377717
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027213
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027213
Display NameKopie van een brief van Johanna van Twickel, priorin van Brunneppe; Mnl.
Relation IdRELA000000331574
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027217
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027217
Display NameKopie van een brief van twee fraters van Brunneppe; Lat.
Relation IdRELA000000331587
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027214
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027214
Display NameKopie van een brief; Mnl.
Relation IdRELA000000331577
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002974
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002974
Display NameLat. traktaten met als omslag Mnl. brief uit 1363 van Diederic vander Weyde (Huiscommandeur Duitse Orde Utrecht) aan de Huiscommandeur van de Duitse Orde te Gdansk/Danzig
Relation IdRELA000000235943
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021223
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021223
Display NameMerkelike leringhe ende wech victorien sonder onderlaet voert te gaen ende volherdelijc tot in dat eynde
Relation IdRELA000000305367
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000621
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000621
Display NameMinnebriefje op rijm; Mnl.
Relation IdRELA000000221354
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020830
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020830
Display NameMnl. vertaling van de brief van het kapittel der Provincia Alemanniae Superioris (Bern 1337)
Relation IdRELA000000304061
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020825
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020825
Display NameMnl. vertaling van de brief van kardinaal Joannes (10 februari 1268) over statuten van de clarissenorde
Relation IdRELA000000304043
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020832
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020832
Display NameMnl. vertaling van de brief van kardinaal Joannes (10 februari 1268) over statuten van de klarissenorde
Relation IdRELA000000304068
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021724
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021724
Display NameOrigenes. Florens Radewijns: Brieven. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000307269
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020842
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020842
Display NameOverwegingen op de zaligheid van de ziel en het geestelijk leven in de vorm van een brief(traktaat) in 33 hoofdstukken, voorafgegaan door een proloog
Relation IdRELA000000304102
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019887
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019887
Display NamePestregimen (=Praagse brief); Nederd.
Relation IdRELA000000300380
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019866
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019866
Display NamePesttraktaat (=Praagse brief)
Relation IdRELA000000300283
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030713
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030713
Display NameS. Bernardus: Epistolae; etc. Lat.
Relation IdRELA000000346725
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030896
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030896
Display NameS. Hieronymus: Epistolae; Lat.
Relation IdRELA000000347430
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020907
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020907
Display NameSerie van 17 traktaatjes, preken en brieven vermoedelijk van dezelfde auteur voor een adellijke dame en een gezelschap
Relation IdRELA000000304344
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013725
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013725
Display NameStichtelijk traktaat in de vorm van een brief
Relation IdRELA000000279655
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033615
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033615
Display NameSunte Jheronumus epistel tot Telenciam hoe si onder echtscap leven soude
Relation IdRELA000000358012
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036639
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036639
Display NameTwee brieven
Relation IdRELA000000369624
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009355
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009355
Display NameTwee mystieke teksten, waarvan de eerste (f.154r-155r) ook als brief is overgeleverd
Relation IdRELA000000263511
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028761
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028761
Display NameVan Margriete byen leeringe
Relation IdRELA000000338298
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015652
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015652
Display NameVan der verveirlicher vermalerdyder sunden der achter sprachen
Relation IdRELA000000286027
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020856
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020856
Display NameVan gelofften der geestelicker lude. Ende van beslot. Een epistel
Relation IdRELA000000304151
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020893
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020893
Display NameVan minnen
Relation IdRELA000000304294
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026688
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026688
Display NameVan minnen ene vriendelijke groete van enen lieve ten anderen
Relation IdRELA000000329525
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027036
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027036
Display NameVander ghelatenheit
Relation IdRELA000000330911
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007893
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007893
Display NameVermaning tot eenzaamheid (brief?)
Relation IdRELA000000258273
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030060
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030060
Display NameVerzamelhandschrift van teksten van Johannes Gerson, onder meer zijn briefwisseling met Jan van Schoonhoven over Ruusbroecs Brulocht, inclusief diens verweerschrift; Lat. Etc.
Relation IdRELA000000343764
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039233
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039233
Display NameVon einem volkomen menschen
Relation IdRELA000000377607
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007997
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007997
Display Namedochter Christus minnere siele houden hant roeren vinger
Relation IdRELA000000258665
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Is categorie of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003286
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003286
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 H 40
Relation IdRELA000000069261
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008853
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008853
Display Name'S-GRAVENHAGE, NA : RB 108
Relation IdRELA000000137235
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008854
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008854
Display Name'S-GRAVENHAGE, NA : RB 110
Relation IdRELA000000137240
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008852
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008852
Display Name'S-GRAVENHAGE, NA : RB 112
Relation IdRELA000000137230
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015552
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015552
Display Name'S-HEERENBERG, HB : 40
Relation IdRELA000000210904
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012936
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012936
Display NameBRUSSEL, KB : 11196-97
Relation IdRELA000000182876
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015509
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015509
Display NameBRUSSEL, KB : 3222
Relation IdRELA000000210528
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009103
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009103
Display NameBRUSSEL, KB : 3446-84
Relation IdRELA000000139643
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003724
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003724
Display NameBRUSSEL, KB : 4244
Relation IdRELA000000076467
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012956
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012956
Display NameBRUSSEL, KB : 4337-40
Relation IdRELA000000183060
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012910
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012910
Display NameBRUSSEL, KB : 5848
Relation IdRELA000000182652
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012937
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012937
Display NameBRUSSEL, KB : 9728-34
Relation IdRELA000000182891
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012849
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012849
Display NameBRUSSEL, KB : II 1046
Relation IdRELA000000182007
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012835
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012835
Display NameBRUSSEL, KB : II 1064
Relation IdRELA000000181882
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015659
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015659
Display NameBRUSSEL, KB : II 2526
Relation IdRELA000000211817
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004865
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004865
Display NameDARMSTADT, HLHB : 1088
Relation IdRELA000000091277
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004876
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004876
Display NameDARMSTADT, HLHB : 2276
Relation IdRELA000000091422
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000016194
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000016194
Display NameGDANSK, PAN : 2404
Relation IdRELA000000216499
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008680
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008680
Display NameGENT, UB : 1325 (2)
Relation IdRELA000000136061
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000091
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000091
Display NameGENT, UB : 267
Relation IdRELA000000024554
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013617
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013617
Display NameGENT, UB : 93
Relation IdRELA000000190256
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007955
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007955
Display NameGOUDA, SAHM : Librije 1323
Relation IdRELA000000128497
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009441
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009441
Display NameGOUDA, SAHM : Librije 959
Relation IdRELA000000143406
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008861
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008861
Display NameGOUDA, SAHM : Weeshuis-archief 11
Relation IdRELA000000137300
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012366
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012366
Display NameKEULEN, HA : W 220
Relation IdRELA000000177260
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001964
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001964
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2454: 11
Relation IdRELA000000050522
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008855
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008855
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2853
Relation IdRELA000000137245
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000859
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000859
Display NameLEIDEN, UB : LTK 216
Relation IdRELA000000035041
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000016193
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000016193
Display NameOlim LAURYS (Mechelen) : Cat. 1762, 8° nr. 395
Relation IdRELA000000216491
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000016256
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000016256
Display NameOlim OSNABRÜCK, GC : 21
Relation IdRELA000000217097
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004936
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004936
Display NameOlim UTRECHT, ABM : DEVENTER PK 2 (verloren)
Relation IdRELA000000091936
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009042
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009042
Display NameROSTOCK, UB : Theol. 45 Qu.
Relation IdRELA000000139028
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000016255
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000016255
Display NameTRIER, SB : 1882
Relation IdRELA000000217091
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000000231
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000000231
Display Namebrieven
Relation IdRELA000000003761
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is category of documentation
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000004524
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000004524
Display NameKors 1993
Relation IdRELA000000018458
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000004970
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000004970
Display NameKors 1997a
Relation IdRELA000000019324
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009241
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009241
Display Namecategoriale aanduidingen
Relation IdRELA000000403992
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Is bredere term of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009193
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009193
Display NameBrief aan Keizer Karel met gebed
Relation IdRELA000000407326
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005347
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005347
Display NameBrieven van Geert Grote
Relation IdRELA000000408701
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003677
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003677
Display NameBrieven van Hadewijch
Relation IdRELA000000397718
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003800
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003800
Display NameBrieven van Jan van Ruusbroec
Relation IdRELA000000405228
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004222
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004222
Display NameDboec van den boemgaerde
Relation IdRELA000000398456
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004313
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004313
Display NameDe brief uit ballingschap van Alijt Bake
Relation IdRELA000000401672
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003895
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003895
Display NameDie epistele van dien drie gheloeften
Relation IdRELA000000395743
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003610
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003610
Display NameDie heimelicheit der heimelicheden
Relation IdRELA000000396681
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004271
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004271
Display NameEen devoete epistel ghescreven tot sommeghen susteren van Jherusalem
Relation IdRELA000000404366
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005314
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005314
Display NameEen epistel van inwendighe oefenynghe des levens ende der passien ons heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000396302
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004275
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004275
Display NameEerste brief van Gerlach Peters
Relation IdRELA000000400874
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004762
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004762
Display NameEpistola ad fratres de Monte Dei
Relation IdRELA000000409048
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005313
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005313
Display NameEpistola de vita et passione Domini nostri
Relation IdRELA000000400945
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004256
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004256
Display NameEpistola prima in Eemsteyn
Relation IdRELA000000398924
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004255
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004255
Display NameEpistola secunda in Eemsteyn
Relation IdRELA000000398787
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004253
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004253
Display NameEpistola seu tractatus de passione domini
Relation IdRELA000000406141
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004441
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004441
Display NameEpistolae
Relation IdRELA000000398870
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003676
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003676
Display NameMengeldichten van Hadewijch
Relation IdRELA000000399230
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004838
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004838
Display NameMnl. vertaling van Bernardus Silvestris: Epistola ad Raymundum, de cura rei familiaris, berijmd
Relation IdRELA000000396642
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004839
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004839
Display NameMnl. vertaling van Bernardus Silvestris: Epistola ad Raymundum, de cura rei familiaris, in proza
Relation IdRELA000000393459
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000008636
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000008636
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Epistolae
Relation IdRELA000000404892
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004424
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004424
Display NameMnl. vertaling van Epistola de magnificentiis beati Hieronymi
Relation IdRELA000000392581
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004425
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004425
Display NameMnl. vertaling van Epistola de miraculis Hieronymi
Relation IdRELA000000393715
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004423
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004423
Display NameMnl. vertaling van Epistola de morte Hieronymi
Relation IdRELA000000397320
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004427
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004427
Display NameMnl. vertaling van Hendrik van Coesfeld: Epistola de instructione juvenum et noviciorum
Relation IdRELA000000402121
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003975
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003975
Display NameMnl. vertaling van Hieronymusbrieven
Relation IdRELA000000395509
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004259
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004259
Display NameMnl. vertaling van Jan van Schoonhoven: Epistola prima in Eemsteyn
Relation IdRELA000000407903
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004261
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004261
Display NameMnl. vertaling van Jan van Schoonhoven: Epistola secunda in Eemsteyn
Relation IdRELA000000396380
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005911
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005911
Display NameMnl. vertaling van Petrus Damianus: Epistolarum libri octo
Relation IdRELA000000395999
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003611
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003611
Display NameMnl. vertaling van Philippus Tripolitanus: Secreta secretorum, in proza
Relation IdRELA000000399849
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004763
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004763
Display NameMnl. vertaling van Willem van Saint-Thierry: Epistola ad fratres de Monte Dei
Relation IdRELA000000407573
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005348
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005348
Display NameMnl. vertaling van brieven van Geert Grote
Relation IdRELA000000407282
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003609
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003609
Display NameSecreta secretorum
Relation IdRELA000000403574
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004276
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004276
Display NameTweede brief van Gerlach Peters
Relation IdRELA000000400880
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004579
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004579
Display NameVan smeinscen lede
Relation IdRELA000000401187
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016902
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016902
Display NameHoe guet ende hoe vrolijc het is te lesen ende te dencken Jhesus ende den gecruyst. Dit heit carthuserken
Relation IdRELA000000290247
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons