hagiografische teksten

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valuehagiografische teksten
Labelhagiografische teksten
IdLEXI000000003569
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/8006f715-6841-4eb0-b9e4-122581b4fad1
Deletedno
Relation Count 1000
Properties
Relations
Is categorie of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017029
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017029
Display Name"Up den dach van huden als der apostelen werck gezuget so wart der heilde geist in de apostelen gesant in vuyrigen zongen ..."
Relation IdRELA000000290612
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028445
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028445
Display Name... Abrahams leven ende Maria sijnre nichten hoe hi bekeerden ende hem selven besloet
Relation IdRELA000000336719
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011494
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011494
Display Name... Eufrasynen leven die sijch Smaragdus noemde ...
Relation IdRELA000000271652
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017056
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017056
Display Name... Sinte Adriaens legende
Relation IdRELA000000290739
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017062
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017062
Display Name... Sinte Alexius leven in dietsche
Relation IdRELA000000290768
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020883
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020883
Display Name... Sinte Bernaerdus vite
Relation IdRELA000000304242
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013118
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013118
Display Name... Sinte Claren leven in duutsche
Relation IdRELA000000277619
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005058
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005058
Display Name... Sinte Servaes des heiligen biscops ende confessoers leven
Relation IdRELA000000245570
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021357
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021357
Display Name... dat bock van den leven ende myrakele sunte Ludgers de eyn bysschop was der stad van Munster...
Relation IdRELA000000305892
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017052
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017052
Display Name... dat irste sermoyn damit Threir bekert wart
Relation IdRELA000000290721
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017060
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017060
Display Name... dat legende van die heylighe maghet Eufrosina
Relation IdRELA000000290758
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013673
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013673
Display Name... dat leven Radegondis der coninginne
Relation IdRELA000000279453
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026551
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026551
Display Name... dat leven der edelder vrouwen van Romen sinte Paula dat sinte Jeronimus bescrijft
Relation IdRELA000000328981
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011953
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011953
Display Name... dat leven der edelre maghet sancta Katherina van Watsteyn
Relation IdRELA000000273499
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013667
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013667
Display Name... dat leven der heiligher joncfrouwen sancte Eufraxia
Relation IdRELA000000279423
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013672
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013672
Display Name... dat leven der heiligher joncfrouwen sancte Walborch
Relation IdRELA000000279449
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020882
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020882
Display Name... dat leven der heiligher vrouwen Sinte Brigitten
Relation IdRELA000000304238
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026549
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026549
Display Name... dat leven der heyligher deernen Cristi Yde van Nyvel nonne in Romeya
Relation IdRELA000000328969
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010241
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010241
Display Name... dat leven des gloriosen leeres ende bisscops sanctus Augustinus
Relation IdRELA000000266687
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028447
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028447
Display Name... dat leven des heiligen mans Aychadrus
Relation IdRELA000000336727
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017573
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017573
Display Name... dat leven des heilighen vaders sunte Bernardus die de ierste abt was toe Claraval
Relation IdRELA000000292410
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022586
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022586
Display Name... dat leven des hoghen lerers un overhillighen bisschopes sunte Augustinus un is van synen discipulen hoghen mesters un innighen broders versamelt un overghesat uth den latyne in dudesch umme sympeler menschen willen
Relation IdRELA000000310321
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026633
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026633
Display Name... dat leven ende legende van sinte Willem die was een prince ende een hertoghe van Aquitanien ...
Relation IdRELA000000329342
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013897
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013897
Display Name... dat leven van sinte Claren ende van harer gheboerten
Relation IdRELA000000280449
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015868
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015868
Display Name... dat leven van sinte Hubrecht den werdigen busscop
Relation IdRELA000000286698
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026552
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026552
Display Name... dat leven van sinte Marien van Egipten
Relation IdRELA000000328987
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017078
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017078
Display Name... de legende ende passie van sente Tymotheus den apostel sente Pauwels dicipel
Relation IdRELA000000290841
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017068
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017068
Display Name... de legende van sente Severijn, die arsbisscop was te Colen op den Rijn
Relation IdRELA000000290800
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013096
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013096
Display Name... de legende van sinte Elizabeth
Relation IdRELA000000277536
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017106
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017106
Display Name... de passie vanden heyleghen mooren
Relation IdRELA000000290984
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012829
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012829
Display Name... de prologe vander legenden der werdeger joncfrouwen sinte Barbaren. Hoe dat een doctoer ende meester inder godheit met groten arbeide vergadert heeft haer heilich leven
Relation IdRELA000000276569
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017091
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017091
Display Name... de translacie van sente Merten confessoer
Relation IdRELA000000290902
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017113
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017113
Display Name... der heyleger maget sente Scolastica leven
Relation IdRELA000000291015
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028448
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028448
Display Name... des heiligen abts Pachomius leven
Relation IdRELA000000336731
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020884
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020884
Display Name... die epistele tot allen meechden Cristi op die nyeu historie der XIM meechden cortelingen vanden hemel vertoent
Relation IdRELA000000304246
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022128
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022128
Display Name... die gheboerte des heilighen gloriosen apostels sinte Bartholomeus gheboren van coninclijken gheslechte
Relation IdRELA000000308709
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017055
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017055
Display Name... die hystorie van Barlaam en Josaphat
Relation IdRELA000000290734
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025418
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025418
Display Name... die hystorye van onser vrouwen van Lyesse ende hoe dat haer dyen naem ghegheven wordt te weten Marya van Lyesse
Relation IdRELA000000322583
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006556
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006556
Display Name... die legende der gloriose conynghynne maghet ende mertelaerster santa Katherina
Relation IdRELA000000253036
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022129
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022129
Display Name... die legende der heylegher mertelaren sinte Crispinus ende Crispinianus
Relation IdRELA000000308713
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017190
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017190
Display Name... die legende des heiligen confessoers sinte Domicianus bisscop van Tongheren ende van Tricht
Relation IdRELA000000291277
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017192
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017192
Display Name... die legende ende dat leven des heiligen confessoers sinte Reyniers
Relation IdRELA000000291284
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013095
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013095
Display Name... die legende van Maria Magdlena
Relation IdRELA000000277532
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027836
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027836
Display Name... die legende van Sunte Affren ...
Relation IdRELA000000334208
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017193
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017193
Display Name... die legende van den heiligen confessoer Cristi ende gloriosen vader eertsche bisscop van Cantelbergen sinte Edmundus
Relation IdRELA000000291288
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013092
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013092
Display Name... die legende van die elf dusent maechden
Relation IdRELA000000277519
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025301
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025301
Display Name... die legende van sinte Alijt die nonne die gloriose maghet
Relation IdRELA000000322225
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025300
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025300
Display Name... die legende van sinte Gangolof ende martelaer ons heren
Relation IdRELA000000322220
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025651
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025651
Display Name... die legende van sinte Juliaen martelare met sinen ghesellen oec marteleren
Relation IdRELA000000323496
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025303
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025303
Display Name... die legende van sinte Lybaria die heilighe maghet Christi
Relation IdRELA000000322235
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016084
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016084
Display Name... die passie des werdeghen mertalaers Sinte Theodardus
Relation IdRELA000000287520
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020880
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020880
Display Name... een epistel op een nye historie van den XI dusent meechden
Relation IdRELA000000304226
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023034
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023034
Display Name... een epistel tot den XI dusent magheden Christi op die nuwe hystorie der XI dusent magheden ...
Relation IdRELA000000312153
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020881
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020881
Display Name... een epistel totten magheden Cristi op die nye historie der elf dusent meghet die lestent vanden hemel gheopenbaert wert ...
Relation IdRELA000000304231
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027033
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027033
Display Name... een schoen capittel vander yngelscher boetscap ende van synder grueten tot der sueter joffer Marien
Relation IdRELA000000330903
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011935
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011935
Display Name... een tractaet van den leven ende myraculen der edelre vrouwen Katharina sancte Brigitten dochter
Relation IdRELA000000273425
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025454
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025454
Display Name... eyn seir myrclich boych van mancherhande scheften ind werken ind bedudincge ons hilgen vaders Augustini
Relation IdRELA000000322686
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016010
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016010
Display Name... onser liever vrouwen lering, die si sprac tot een regulier die ghenoemt was broeder Willem Vos na dat jaer ons heren dusent CCCC ende XXXIII doe die salighe maghet Liedewij van Sciedam ghestorven was ...
Relation IdRELA000000287218
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017104
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017104
Display Name... sente Agapitus passie
Relation IdRELA000000290974
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017086
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017086
Display Name... sente Albijns passie met sinen ghesellen
Relation IdRELA000000290878
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017093
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017093
Display Name... sente Alexander, Eventius ende Theodolus passie
Relation IdRELA000000290911
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017072
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017072
Display Name... sente Annen onser liever vrouwen moeder
Relation IdRELA000000290815
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017065
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017065
Display Name... sente Autbeert des bisscops leven
Relation IdRELA000000290788
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017092
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017092
Display Name... sente Benedictus des abs translacie
Relation IdRELA000000290907
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017087
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017087
Display Name... sente Bonifaes des bisscops passie
Relation IdRELA000000290883
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017082
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017082
Display Name... sente Brien der maghet leven
Relation IdRELA000000290858
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017103
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017103
Display Name... sente Crispijns ende Crispiniaens passie
Relation IdRELA000000290967
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017081
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017081
Display Name... sente Damasus des paus leven
Relation IdRELA000000290853
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017077
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017077
Display Name... sente Domitillen der reynder maghet passie
Relation IdRELA000000290836
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017100
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017100
Display Name... sente Eusebius des confessoers legende
Relation IdRELA000000290953
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017095
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017095
Display Name... sente Gallus des confessoers leven
Relation IdRELA000000290925
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017066
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017066
Display Name... sente Goerijcs des bisscops leven
Relation IdRELA000000290792
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017110
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017110
Display Name... sente Hermes passie
Relation IdRELA000000291003
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017067
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017067
Display Name... sente Hubrechts des bisscops leven
Relation IdRELA000000290797
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017069
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017069
Display Name... sente Lebuyns des confessoers leven
Relation IdRELA000000290804
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017111
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017111
Display Name... sente Leo des tweeste paus leven
Relation IdRELA000000291007
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017085
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017085
Display Name... sente Linus des paus passie
Relation IdRELA000000290873
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017101
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017101
Display Name... sente Luciaen ende Geminiaens legende
Relation IdRELA000000290957
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017108
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017108
Display Name... sente Magnus passie des bisscops
Relation IdRELA000000290994
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017096
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017096
Display Name... sente Mercs des confessoers ende paus leven
Relation IdRELA000000290930
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017070
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017070
Display Name... sente Meynolfs des confessoers leven
Relation IdRELA000000290808
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017107
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017107
Display Name... sente Monica sente Augustijns moeder leven
Relation IdRELA000000290990
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017080
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017080
Display Name... sente Moors des confessoers legende
Relation IdRELA000000290849
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017064
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017064
Display Name... sente Nychasius des bisscops passie
Relation IdRELA000000290784
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017109
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017109
Display Name... sente Nychomedis des priesters passie
Relation IdRELA000000290998
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017088
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017088
Display Name... sente Odolf des confessoers legende
Relation IdRELA000000290887
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017079
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017079
Display Name... sente Policarps des bisscops passie
Relation IdRELA000000290845
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017075
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017075
Display Name... sente Poncianus des martelers passie
Relation IdRELA000000290828
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017083
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017083
Display Name... sente Potencianen der maghet leven
Relation IdRELA000000290862
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017076
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017076
Display Name... sente Preiects des bisscops passie
Relation IdRELA000000290832
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017089
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017089
Display Name... sente Proces ende Martiniaens passie
Relation IdRELA000000290891
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017099
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017099
Display Name... sente Rufus des martelers legende
Relation IdRELA000000290948
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017105
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017105
Display Name... sente Sabinen der maghet passie
Relation IdRELA000000290979
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017090
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017090
Display Name... sente Thomaes des apostels translacie
Relation IdRELA000000290898
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017112
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017112
Display Name... sente Walburghen legende
Relation IdRELA000000291011
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017071
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017071
Display Name... sente Willibroerts des bisscops leven
Relation IdRELA000000290812
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018778
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018778
Display Name... sinte Dorothea leven der heiligher maecht ende mertelerse
Relation IdRELA000000296198
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013094
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013094
Display Name... sinte Katherinen legende
Relation IdRELA000000277528
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017094
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017094
Display Name... sinte Mennas des merteleers passie
Relation IdRELA000000290921
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006545
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006545
Display Name... sommyghe schoene myrakelen vander glorioser maghet ende martelerssen sinte Katherinen
Relation IdRELA000000252991
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013903
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013903
Display Name... sunte Claren leven
Relation IdRELA000000280466
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023648
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023648
Display Name... sunte Eusebius legende
Relation IdRELA000000315012
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028440
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028440
Display Name... sunte alexius legende
Relation IdRELA000000336693
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013692
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013692
Display Name... van Laurencius gheboerte des martelaer
Relation IdRELA000000279531
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018190
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018190
Display Name... van die name der glorioser maghet Maria die lieve moeder gods van die eerwaerdighe name Maria
Relation IdRELA000000294410
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012886
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012886
Display Name... van sinte Anthonijs vijnden sunderlinghe scone ende devoet
Relation IdRELA000000276786
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018403
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018403
Display Name... van sinte Augustijns ons gloriosen vaders deerste translacie oft overvoeringhe
Relation IdRELA000000295036
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025644
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025644
Display Name... van sinte Brigida
Relation IdRELA000000323462
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013896
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013896
Display Name... vanden leven sunten Claren
Relation IdRELA000000280445
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008967
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008967
Display Name... vander gheboerten der heyligher werdigher vrouwen Sinte Annen
Relation IdRELA000000262338
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013891
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013891
Display Name... vander heilegher vrouwen Maria Magdalena ende van harer bekeerten
Relation IdRELA000000280425
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001570
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001570
Display Name...Heyleghe leven der eedelder hertoghinne sinte heylwig
Relation IdRELA000000227215
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017357
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017357
Display Name...die nieuwe openbaringe der heervaert ende der passien der elf dusent meechden
Relation IdRELA000000291726
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017027
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017027
Display NameAbrahams ende Marien sijnre niften leven
Relation IdRELA000000290605
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000750
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000750
Display NameAdam van Eynsham: Vita S. Hugonis Lincolniensis episcopi (Magna Vita); Lat.
Relation IdRELA000000222225
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000836
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000836
Display NameAdelboldus Traiectensis: Vita S. Heinrici II imperatoris. De imperatoribus equivocis huius nominis Heinrici; Lat.
Relation IdRELA000000222687
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017024
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017024
Display NameAlre sielen dach legende
Relation IdRELA000000290595
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006466
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006466
Display NameApocalypse. La vie de Saint Edmond le Martyr; Frans
Relation IdRELA000000252566
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000991
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000991
Display NameBaldewinus de Haga: Catalogus monachorum ordinis Sancti Benedicti. Heiligenlevens. Boekencatalogus van de abdij van Egmond. Necrologium van de abdij van Egmond. Korte kroniek van de graven van Holland, 860-1121. Etc. Lat.
Relation IdRELA000000223813
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028441
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028441
Display NameBeda Venerabilis. Augustinus. Leven van Maria van Oignies. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000336704
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013680
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013680
Display NameBegin van leven van S. Erasmus
Relation IdRELA000000279487
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001117
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001117
Display NameBernardus van Clairvaux. Vitae sanctorum. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000224524
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023272
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023272
Display NameBlokboek van S. Servatius
Relation IdRELA000000313299
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025258
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025258
Display NameBonaventura: Breviloquium. Heiligenlegenden (o.a. vita metrica van S. Goedele); Lat.
Relation IdRELA000000322075
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001153
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001153
Display NameCornelius Aurelius: Vita gloriosi Jheronimi ... in quattuor libros. Vita beatissimi patris Godehari Hildeneshemensis. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000224724
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016101
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016101
Display NameDat heylich leven van sinte Veronen
Relation IdRELA000000287587
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011932
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011932
Display NameDat leven der edelre ende weerdegher princessen van Zweeden sancte Katherina van Watsteyn
Relation IdRELA000000273413
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013904
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013904
Display NameDat leven der heiligher jonfrouwen sante Clara
Relation IdRELA000000280471
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018274
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018274
Display NameDat leven der heylegher eerweerdigher coninghinnen sinte Helena Constantinus moeder
Relation IdRELA000000294683
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013665
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013665
Display NameDat leven der heyligher joncfrouwen sante Eufraxia
Relation IdRELA000000279414
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013652
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013652
Display NameDat leven der heyligher joncfrouwen sante Geertruyden
Relation IdRELA000000279363
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006320
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006320
Display NameDat leven des gloriosen alder hoochsten ende alderwaerdichsten doctoers ende bisscops van Yponen Sinte Augustyns ons alder heilichsen vaders ende patroens
Relation IdRELA000000251663
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006460
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006460
Display NameDat leven des heilighen apostels ende evangelisten Sinte Johans
Relation IdRELA000000252527
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005061
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005061
Display NameDat leven des heilighen bijsscop Sinte Servaes
Relation IdRELA000000245584
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010254
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010254
Display NameDat leven des heylighen vaders ende biscops Augustini
Relation IdRELA000000266749
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006548
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006548
Display NameDat leven ende die gheboorte der alre heilichster maghet ende martelaerster sinte Katherinen
Relation IdRELA000000253007
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017189
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017189
Display NameDat leven ende die passie dies gloriosen martelaers ende heilighen bisscops sinte Lambertus
Relation IdRELA000000291274
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013893
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013893
Display NameDat leven ende passie der heiligher marteleren sunte Epictus des priesters ende Astions sijns jonghers
Relation IdRELA000000280434
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025443
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025443
Display NameDat leven van die heijlighe maget sinte Amelberghen
Relation IdRELA000000322650
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024933
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024933
Display NameDe Sancta Rictrude fundatrice Monasterii Marchennensis. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000320739
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025445
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025445
Display NameDe legende van sinte Monicha
Relation IdRELA000000322657
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017074
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017074
Display NameDe legende vander divisien der heylegher apostelen
Relation IdRELA000000290823
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006527
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006527
Display NameDe oerspronck vanden gheslechte der doerluchtiger hoger geboertiger vryedele koninginnen ende alre werdichster maget ende martelarster Sancta Katherina
Relation IdRELA000000252900
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016023
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016023
Display NameDer glorioser maghet sinte Eulalia leven ende doot
Relation IdRELA000000287274
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013117
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013117
Display NameDer heiligher maghet sinte Cecilien legende in duutsche wt latijn gheset of ghemaect
Relation IdRELA000000277615
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016026
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016026
Display NameDer maghet sinte Eugenien leven
Relation IdRELA000000287289
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016030
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016030
Display NameDer weerdegher heylegher joffrouwen sinte Goedele der maghet
Relation IdRELA000000287309
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016022
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016022
Display NameDes heileghen bisscops sinte Autbeerts leven ende doot
Relation IdRELA000000287270
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017188
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017188
Display NameDie eerlike passie des heilighen bisscops ende mertelaers sinte Theodardus
Relation IdRELA000000291270
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016050
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016050
Display NameDie gheboerte ende dat leven sinte Joseph ons liefs heeren voester heere
Relation IdRELA000000287404
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027831
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027831
Display NameDie historie van Sunte Severijn den bisscop die men heylt to Colen in sijnre kerken
Relation IdRELA000000334183
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016049
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016049
Display NameDie legende der glorioser bruyt Cristi sinte Gheertruyt
Relation IdRELA000000287400
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018779
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018779
Display NameDie legende der heilege vrouwen Sophien met haren drij dochteren
Relation IdRELA000000296203
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016020
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016020
Display NameDie legende der ontfanckenessen vander glorioser maecht Marien
Relation IdRELA000000287261
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015888
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015888
Display NameDie legende ende dat leven des gloriosen confessoers sante Rochus
Relation IdRELA000000286791
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023035
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023035
Display NameDie legende van Sinte Alyt die coemt op St. Blasius dach
Relation IdRELA000000312157
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017191
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017191
Display NameDie legende van den heiligen bisscop sinte Mertinus van Tongheren
Relation IdRELA000000291281
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013655
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013655
Display NameDie legende van die heylighe maecht sinte Gheertruut
Relation IdRELA000000279374
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018276
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018276
Display NameDie legende van die heylighe maghet Tecla
Relation IdRELA000000294692
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013895
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013895
Display NameDie legende van sante Claren
Relation IdRELA000000280442
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013653
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013653
Display NameDie legende van sante Ghertruud
Relation IdRELA000000279366
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025302
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025302
Display NameDie legende van sinte Ontcommer van sinte Eutropia die hiet Ontcommer die hoer dach is opten twalefften dach in Julio
Relation IdRELA000000322230
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005056
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005056
Display NameDie legende van sinte Servaes
Relation IdRELA000000245557
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017196
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017196
Display NameDie legende van sinte Walburch
Relation IdRELA000000291301
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018772
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018772
Display NameDie legende vanden heiligen martelare sinte Panthaleone
Relation IdRELA000000296166
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008657
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008657
Display NameDie legende vander heiligher maghet sinte goedelieue gods troestersse van allen bedruefde herten
Relation IdRELA000000260924
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018275
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018275
Display NameDie legende vander weerdigher maghet ende martelesse sinte Ontcommere
Relation IdRELA000000294688
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016038
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016038
Display NameDie miraculen vander yoffrouwen ende martelerssen sinte Agneeten
Relation IdRELA000000287349
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017194
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017194
Display NameDie nyeuwe legende ende dat leven des gloriosen confessors ende heiligen vaders sinte Fredagaudus
Relation IdRELA000000291291
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010257
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010257
Display NameDie overvoeringe der heilighen wedewen sunte Monice die S. Augustinus moder was
Relation IdRELA000000266758
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005470
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005470
Display NameDie passie der heiligher maget sinte Margrieten
Relation IdRELA000000247757
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018561
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018561
Display NameDie passie vander heylegher maghet ende martelersse sinte Margareta
Relation IdRELA000000295489
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018277
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018277
Display NameDie translatie oft verviringe
Relation IdRELA000000294696
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001806
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001806
Display NameDit es dat leuen vander maghet te sciedam
Relation IdRELA000000228655
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013091
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013091
Display NameDit is die legende van Margareta
Relation IdRELA000000277515
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013093
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013093
Display NameDit is die legende van sinte Cecilia
Relation IdRELA000000277524
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006176
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006176
Display NameDrie teksten over S. Martinus van Tours
Relation IdRELA000000250883
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018769
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018769
Display NameDye legende van den heylighen Confessoor sint Adelbrecht rustende in Egmont
Relation IdRELA000000296154
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013660
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013660
Display NameDyt de legende van der hilger junfferen sent Gyrdruyt
Relation IdRELA000000279394
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010230
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010230
Display NameDyt ys de bedudynge des seligen names sent Augustynus
Relation IdRELA000000266610
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017639
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017639
Display NameEen exempel van sinte Augustijns hertte zeere scone ende devoet
Relation IdRELA000000292633
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009804
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009804
Display NameEen groot mirakel dat sunt Augustinus vertellede van sunt Steven den heilighen martelaer
Relation IdRELA000000265058
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005054
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005054
Display NameEen legende van Sint Servatius, fragm.
Relation IdRELA000000245548
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016265
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016265
Display NameEen schoen legende van sinte Anna
Relation IdRELA000000288185
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018268
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018268
Display NameEufrosinen leven
Relation IdRELA000000294658
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012832
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012832
Display NameExcerpt over S. Barbara
Relation IdRELA000000276584
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021519
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021519
Display NameExcerpt uit leven van S. Hilarius (onderdeel van Dirc van Herxen: Dietse collatieboeken)
Relation IdRELA000000306512
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022332
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022332
Display NameExempel over S. Catharina van Siena
Relation IdRELA000000309402
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002328
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002328
Display NameEyn lustelick lees van pelagien dat eyne meyne wijff was unde bekarde sick unde starff vor eynen clusener
Relation IdRELA000000232193
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022614
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022614
Display NameFragm. van berijmde heiligenlevens (S. Thomas), misschien uit Philip Utenbroeke: Spiegel historiael, Tweede Partie Boek I kap.59
Relation IdRELA000000310427
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006559
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006559
Display NameFragm. van leven van S. Catharina van Alexandrië en leven van S.Barbara
Relation IdRELA000000253048
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021605
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021605
Display NameFragm. van leven van S. Elisabeth
Relation IdRELA000000306841
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006326
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006326
Display NameFragment van leven van S. Lucia uit de Zuidnederlandse vertaling van de Legenda aurea
Relation IdRELA000000251699
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015891
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015891
Display NameFragmenten van twee Mnl. levens van S. Hubertus
Relation IdRELA000000286802
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001758
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001758
Display NameGebedenboek: Leven van Christus en Maria. Etc.; Mnl.
Relation IdRELA000000228351
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023195
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023195
Display NameGesta virorum illustrium
Relation IdRELA000000312952
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010471
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010471
Display NameHeiligenlegenden, waaronder die van Lidwina van Schiedam, Odrada en Servaas; Lat.
Relation IdRELA000000267558
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028282
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028282
Display NameHeiligenlevens
Relation IdRELA000000336048
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021963
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021963
Display NameHeiligenlevens (dl.I); Frans
Relation IdRELA000000308195
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021964
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021964
Display NameHeiligenlevens (dl.II); Frans
Relation IdRELA000000308202
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021980
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021980
Display NameHeiligenlevens en passies; Lat.
Relation IdRELA000000308262
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004857
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004857
Display NameHeiligenlevens en tractaten; Lat.
Relation IdRELA000000244853
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023260
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023260
Display NameHeiligenlevens van Catherina van Alexandrië en van Thomas Becket; Lat.
Relation IdRELA000000313248
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025621
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025621
Display NameHeiligenlevens, grotendeels uit Bijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea; Nederd.
Relation IdRELA000000323344
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010247
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010247
Display NameHeiligenlevens; Frans
Relation IdRELA000000266718
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021378
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021378
Display NameHeiligenlevens; Lat.
Relation IdRELA000000305975
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011952
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011952
Display NameHier beghint dat prologus der over heiliger bruyt christi sancta birgitta
Relation IdRELA000000273495
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007305
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007305
Display NameHier beghint dat prologus vanden leven der heiligher vrouwen ende vorstinnen van sweden Sinte birgitten
Relation IdRELA000000256040
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002501
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002501
Display NameHier beghint die gheboorte ende dat leuen des heilighen vaders Joachim
Relation IdRELA000000233332
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023649
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023649
Display NameHier bestaen sunte Eusebius den werden marteler syn mirakelen
Relation IdRELA000000315017
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011954
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011954
Display NameHier volghet nae dat salighe leven der heiligher vrouwe brigitta princesse van nericien
Relation IdRELA000000273502
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017026
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017026
Display NameHilarions leven
Relation IdRELA000000290601
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010229
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010229
Display NameHistorie, leven ende myrackulen des eerlicken ende gloriosen hilligen bysschuppes ende weerdighen leerres suncte Augustynus
Relation IdRELA000000266603
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017624
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017624
Display NameHoe dat sancte Cyrillus die patriarch van Jherusalem int consilium in Ephesien bescreven heeft die hystorie vander heiliger moeder sancta Anna
Relation IdRELA000000292565
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017205
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017205
Display NameHoe dat yerst die hoechtijt vander ontfanckenissen der glorioser werdegher moeder gods met myraculen voert is comen inder heilegher kerken te vieren
Relation IdRELA000000291342
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006829
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006829
Display NameHoe onse lieve here sine vreint in manigherhande manieren hiet bedrucke ende liden hebben
Relation IdRELA000000254109
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012900
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012900
Display NameHoe sinte Anthonis sinen broedere leerde
Relation IdRELA000000276840
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003581
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003581
Display NameHubert le Prevost: Vie de Saint Hubert; Frans
Relation IdRELA000000239037
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003522
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003522
Display NameHubert le Prevost: Vie de Saint-Hubert; Frans
Relation IdRELA000000238630
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010567
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010567
Display NameInden tiden doe sinte Gregorius paeus was te Romen ...
Relation IdRELA000000267959
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025631
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025631
Display NameItem die legende met vele miraculen vander heyligher maghet lyedewy van scydam
Relation IdRELA000000323382
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006348
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006348
Display NameItem die legende van den heilighen bisscop Ciprianus martelere ende vande heyligher marteleresen Justina
Relation IdRELA000000251828
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027968
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027968
Display NameJacobus de Voragine: Legenda aurea (vert. Jean de Vignay); Frans
Relation IdRELA000000334734
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001695
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001695
Display NameJacobus de Voragine: Legenda aurea; Lat.
Relation IdRELA000000227943
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024408
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024408
Display NameJacobus de Voragine: Legenda sanctorum; Lat.
Relation IdRELA000000318595
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009385
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009385
Display NameJacobus van Vitry: Vitae sanctorum. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000263588
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003215
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003215
Display NameJan Gerlachszn: Leven van S. Lidwina van Schiedam; Mnl.
Relation IdRELA000000236867
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004827
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004827
Display NameJean Mielot: Vie de saint Fourcy; Frans
Relation IdRELA000000244742
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005741
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005741
Display NameJean Mièlot: La vie de Saint Adrien; Frans
Relation IdRELA000000248937
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024243
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024243
Display NameJean Mièlot: La vie de Sainte Catherine; Frans
Relation IdRELA000000317868
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006415
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006415
Display NameJean Wauquelin: Histoire de Sainte Hélène; Frans
Relation IdRELA000000252220
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022306
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022306
Display NameJohannes de Turrecremata: Verdediging van Openbaringen van S. Birgitta; Lat.
Relation IdRELA000000309316
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028319
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028319
Display NameJoinville: Histoire de Saint Louis; Frans
Relation IdRELA000000336157
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025920
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025920
Display NameKroniek van Vormezeele, -1136. Heiligenlevens; Lat.
Relation IdRELA000000325356
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028299
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028299
Display NameKroniek, -1304. Heiligenlevens. Etc.; Frans
Relation IdRELA000000336097
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025659
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025659
Display NameLa legende de saint adrien. et premierement sa passion
Relation IdRELA000000323541
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002318
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002318
Display NameLectionarium-passionale; Lat.
Relation IdRELA000000232120
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004554
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004554
Display NameLegenda S. Walpurge virginis; Lat.
Relation IdRELA000000243450
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000751
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000751
Display NameLegenda de Trudone; Lat.
Relation IdRELA000000222229
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022665
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022665
Display NameLegendae sanctorum; Lat.
Relation IdRELA000000310626
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026194
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026194
Display NameLegendarium (dl.II); Lat.
Relation IdRELA000000327217
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001576
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001576
Display NameLegendarium Beatae Coletae; Lat.
Relation IdRELA000000227251
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001659
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001659
Display NameLegendarium; Lat.
Relation IdRELA000000227742
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025104
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025104
Display NameLegendarium; Lat. Verslag van een bezoek van de Egmondse abt Floris Utenhage aan Engeland; Lat. Vita [prima] S. Adalberti et Miracula [nova] ; Lat. Passio sancti Frederici episcopi; Lat. Vita sancti Gregorii abbatis Traiectensis; Lat. Vita sancti Liudgeri episcopi Mimigardefordensis et miracula; Lat. Miraculum besti Martini; Lat.
Relation IdRELA000000321470
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022628
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022628
Display NameLegende des martelaerts St. Rombouts
Relation IdRELA000000310463
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018786
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018786
Display NameLegende van Bonifatius van Tarsus
Relation IdRELA000000296226
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012950
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012950
Display NameLegende van Erasmus van Formio
Relation IdRELA000000277108
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004836
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004836
Display NameLegende van Margaretha in versvorm; Frans
Relation IdRELA000000244787
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012903
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012903
Display NameLegende van S. Alexius uit de Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000276851
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012896
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012896
Display NameLegende van S. Antonius
Relation IdRELA000000276828
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018272
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018272
Display NameLegende van S. Apollonia (Acta apocrypha sanctae Apolloniae, virginis et martyrae Romanae)
Relation IdRELA000000294675
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012926
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012926
Display NameLegende van S. Apollonia uit de Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000276968
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013900
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013900
Display NameLegende van S. Clara van Assisi
Relation IdRELA000000280458
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013664
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013664
Display NameLegende van S. Euphrasia van Constantinopel
Relation IdRELA000000279409
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018279
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018279
Display NameLegende van S. Euphrosyna van Alexandrië
Relation IdRELA000000294705
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001007
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001007
Display NameLegende van St.-Joris; fragm.
Relation IdRELA000000223909
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012802
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012802
Display NameLegende van de tienduizend martelaren
Relation IdRELA000000276461
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002485
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002485
Display NameLeven en mirakelen van Autbertus; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000233231
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011955
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011955
Display NameLeven en mirakelen van S. Catharina van Zweden
Relation IdRELA000000273505
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002441
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002441
Display NameLeven en mirakelen van de H. Rombout; Mnl.
Relation IdRELA000000232936
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011942
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011942
Display NameLeven en passie van S. Catharina van Alexandrië, vertaald uit het Latijn
Relation IdRELA000000273456
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002693
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002693
Display NameLeven van Augustinus met excerpten uit Bijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000234219
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001058
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001058
Display NameLeven van Brigida; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000224234
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012912
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012912
Display NameLeven van Fides, Spes, Caritas en hun moeder Sapientia (=S. Sophia)
Relation IdRELA000000276894
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005000
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005000
Display NameLeven van Franciscus
Relation IdRELA000000245333
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028502
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028502
Display NameLeven van Juliana van Mont-Cornillon; Lat.
Relation IdRELA000000336943
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013097
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013097
Display NameLeven van S. Alexius uit de Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000277540
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026933
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026933
Display NameLeven van S. Amalberga
Relation IdRELA000000330593
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012895
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012895
Display NameLeven van S. Anthonius. Mnl. vertaling van Translatio et inventio sancti Antonii
Relation IdRELA000000276825
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012872
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012872
Display NameLeven van S. Antonius
Relation IdRELA000000276725
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017047
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017047
Display NameLeven van S. Apollonia
Relation IdRELA000000290696
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026936
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026936
Display NameLeven van S. Appolonia
Relation IdRELA000000330603
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017042
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017042
Display NameLeven van S. Arnulphus
Relation IdRELA000000290673
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012911
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012911
Display NameLeven van S. Arsenius uit de Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000276888
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010235
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010235
Display NameLeven van S. Augustinus met excerpten uit Bijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000266641
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025461
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025461
Display NameLeven van S. Augustinus met excerpten uit Der Heiligen Leben
Relation IdRELA000000322710
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011545
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011545
Display NameLeven van S. Barbara
Relation IdRELA000000271873
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012919
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012919
Display NameLeven van S. Barbara uit de Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000276930
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012921
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012921
Display NameLeven van S. Barlaam uit de Noordnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000276942
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012904
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012904
Display NameLeven van S. Beda
Relation IdRELA000000276855
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012939
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012939
Display NameLeven van S. Benignus
Relation IdRELA000000277046
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011947
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011947
Display NameLeven van S. Birgitta van Zweden
Relation IdRELA000000273476
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012909
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012909
Display NameLeven van S. Blandina
Relation IdRELA000000276878
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012924
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012924
Display NameLeven van S. Brigida
Relation IdRELA000000276958
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011944
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011944
Display NameLeven van S. Catharina
Relation IdRELA000000273463
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011945
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011945
Display NameLeven van S. Catharina, berijmd
Relation IdRELA000000273467
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013905
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013905
Display NameLeven van S. Clara
Relation IdRELA000000280476
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017032
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017032
Display NameLeven van S. Corona
Relation IdRELA000000290621
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012927
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012927
Display NameLeven van S. Dorothea
Relation IdRELA000000276973
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017034
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017034
Display NameLeven van S. Dymphna
Relation IdRELA000000290632
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017040
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017040
Display NameLeven van S. Eligius
Relation IdRELA000000290664
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012908
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012908
Display NameLeven van S. Epictetus en S. Astion
Relation IdRELA000000276872
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017045
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017045
Display NameLeven van S. Euphemia
Relation IdRELA000000290687
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018267
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018267
Display NameLeven van S. Euphrosyna
Relation IdRELA000000294654
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018278
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018278
Display NameLeven van S. Euphrosyna (Vita sanctae Euphrosinae)
Relation IdRELA000000294701
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018281
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018281
Display NameLeven van S. Euphrosyna van Alexandrië
Relation IdRELA000000294714
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018271
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018271
Display NameLeven van S. Euphrosyna van Alexandrië uit Bijbelvertaler van 1360: Der vader boec
Relation IdRELA000000294671
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004998
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004998
Display NameLeven van S. Franciscus
Relation IdRELA000000245320
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015322
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015322
Display NameLeven van S. Franciscus uit de Noordnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000284909
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011904
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011904
Display NameLeven van S. Franciscus uit de Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000273315
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015320
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015320
Display NameLeven van S. Franciscus uit de Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea; Middelfr. afschrift
Relation IdRELA000000284901
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015315
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015315
Display NameLeven van S. Franciscus uit de Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea; Nederd. afschrift
Relation IdRELA000000284881
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015309
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015309
Display NameLeven van S. Franciscus uit de Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea; Ripuar.
Relation IdRELA000000284857
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012943
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012943
Display NameLeven van S. Genoveva
Relation IdRELA000000277069
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012917
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012917
Display NameLeven van S. Gereon, S. Victor en gezellen
Relation IdRELA000000276920
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012928
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012928
Display NameLeven van S. Gertrudis
Relation IdRELA000000276977
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012925
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012925
Display NameLeven van S. Helena
Relation IdRELA000000276963
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012916
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012916
Display NameLeven van S. Hugo van S. Victor
Relation IdRELA000000276915
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012920
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012920
Display NameLeven van S. Joachim, over Maria ontvangenis
Relation IdRELA000000276935
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012934
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012934
Display NameLeven van S. Johannes Damascenus
Relation IdRELA000000277006
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012932
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012932
Display NameLeven van S. Kilianus
Relation IdRELA000000276996
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016091
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016091
Display NameLeven van S. Lucia uit de Zuidnederlandse vertaling van de Legenda aurea
Relation IdRELA000000287545
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012941
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012941
Display NameLeven van S. Lucianus van Beauvais
Relation IdRELA000000277057
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013675
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013675
Display NameLeven van S. Magnus
Relation IdRELA000000279462
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017051
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017051
Display NameLeven van S. Malachias
Relation IdRELA000000290715
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017049
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017049
Display NameLeven van S. Marcellina
Relation IdRELA000000290705
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012942
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012942
Display NameLeven van S. Marciana van Caesara
Relation IdRELA000000277063
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018775
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018775
Display NameLeven van S. Marcus en Marcellinus
Relation IdRELA000000296180
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012794
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012794
Display NameLeven van S. Maria Egyptiaca uit Bijbelvertaler van 1360: Der vader boec
Relation IdRELA000000276433
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028462
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028462
Display NameLeven van S. Maria van Oignies
Relation IdRELA000000336780
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012944
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012944
Display NameLeven van S. Marinus
Relation IdRELA000000277074
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012938
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012938
Display NameLeven van S. Marius, Martha, Audifax en Abacuc
Relation IdRELA000000277035
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017041
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017041
Display NameLeven van S. Oda
Relation IdRELA000000290668
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017037
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017037
Display NameLeven van S. Odilia
Relation IdRELA000000290649
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012931
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012931
Display NameLeven van S. Odulphus
Relation IdRELA000000276991
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026934
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026934
Display NameLeven van S. Ontcommer (Wilgefortis)
Relation IdRELA000000330597
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028449
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028449
Display NameLeven van S. Pachomius uit Bijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000336735
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012947
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012947
Display NameLeven van S. Patroclus
Relation IdRELA000000277092
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012907
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012907
Display NameLeven van S. Pelagia
Relation IdRELA000000276867
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012915
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012915
Display NameLeven van S. Pelagia van Jeruzalem
Relation IdRELA000000276911
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012936
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012936
Display NameLeven van S. Polycarpus
Relation IdRELA000000277019
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012923
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012923
Display NameLeven van S. Pontianus
Relation IdRELA000000276953
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017033
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017033
Display NameLeven van S. Pudentia en S. Praxedes
Relation IdRELA000000290625
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017043
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017043
Display NameLeven van S. Rupert
Relation IdRELA000000290679
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012937
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012937
Display NameLeven van S. Sabinus, Exuperantius en Marcellus van Spoleto
Relation IdRELA000000277025
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017036
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017036
Display NameLeven van S. Serapia
Relation IdRELA000000290643
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005057
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005057
Display NameLeven van S. Servatius
Relation IdRELA000000245562
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012922
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012922
Display NameLeven van S. Servulus
Relation IdRELA000000276947
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012935
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012935
Display NameLeven van S. Sophia, S. Fides, Spes en Caritas
Relation IdRELA000000277012
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012913
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012913
Display NameLeven van S. Taurinus
Relation IdRELA000000276901
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017050
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017050
Display NameLeven van S. Thecla
Relation IdRELA000000290711
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012929
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012929
Display NameLeven van S. Theogenes
Relation IdRELA000000276982
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012949
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012949
Display NameLeven van S. Theophilus
Relation IdRELA000000277102
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018777
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018777
Display NameLeven van S. Tiburtius
Relation IdRELA000000296192
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012945
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012945
Display NameLeven van S. Victor en Corona
Relation IdRELA000000277080
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017038
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017038
Display NameLeven van S. Victoria en Anatolia
Relation IdRELA000000290654
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017039
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017039
Display NameLeven van S. Victoria, met proloog
Relation IdRELA000000290659
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012940
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012940
Display NameLeven van S. Walburgis
Relation IdRELA000000277052
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012946
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012946
Display NameLeven van S. Willibrordus
Relation IdRELA000000277087
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005067
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005067
Display NameLeven van Servaes
Relation IdRELA000000245611
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002549
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002549
Display NameLeven van Sint-Quintinus; Fr. (boekrol)
Relation IdRELA000000233582
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001251
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001251
Display NameLeven van de H. Alexius (berijmd); fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225420
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001255
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001255
Display NameLeven van de H. Margaretha. Etc. Fragm.
Relation IdRELA000000225441
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000226
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000226
Display NameLeven van de heilige Barbara. Etc.
Relation IdRELA000000218769
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017195
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017195
Display NameLeven, translatie en mirakelen van S. Matthias (etymologie uit Jacobus de Voragine: Legenda aurea cap.45)
Relation IdRELA000000291297
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017063
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017063
Display NameLevens van heiligen en profeten (Godeleva, Bonaventura, Beda, Guido, Machuut, Antonius van Padua, Jesaja, Jeremia en Mozes)
Relation IdRELA000000290772
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026550
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026550
Display NameLofdicht op S. Ida van Nijvel
Relation IdRELA000000328974
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005130
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005130
Display NameLégende de Saint Adrien
Relation IdRELA000000245938
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003514
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003514
Display NameMattheus glossatus. Expositio super Apocalipsim. Vita van Willem van Aquitanïe. Etc., met 13e-eeuwse boekenlijst; Lat.
Relation IdRELA000000238552
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024967
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024967
Display NameMirabilia Romae. Pseudo-Turpinus. Eusebius. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000320898
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012910
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012910
Display NameMnl. bewerking van Passio sancti Frederici episcopi
Relation IdRELA000000276884
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005053
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005053
Display NameMnl. prozalegenden van Sint Servatius
Relation IdRELA000000245542
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005052
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005052
Display NameMnl. prozalegenden van Sint Servatius, waaronder Mnl. vertaling van Jocundus: Vita sancti Servatii
Relation IdRELA000000245538
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022502
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022502
Display NameMnl. vertaling van Christina nobilissimis parentibus orta in Tyro Italiae (Passie van S. Christina in berijmd gebed tot haar ouders)
Relation IdRELA000000310040
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018771
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018771
Display NameMnl. vertaling van Pseudo-Theotimus: Passio sanctae Margaritae seu Marinae; aan begin en eind onvoll.
Relation IdRELA000000296162
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018768
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018768
Display NameMnl. vertaling van Ruopert: Vita sancti Adalbertus
Relation IdRELA000000296150
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028369
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028369
Display NameO crux lignum triumphale. Hier vintmen bescreven hoe dat theylighe cruys quam tot Breda
Relation IdRELA000000336383
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004504
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004504
Display NameOfficia, vita, miracula S. Barbara; Lat.
Relation IdRELA000000243248
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000117
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000117
Display NameOlivier de Langhe: Legenda sanctorum ecclesia S. Bavonis Gandensia breviter compilata. Korte kroniek van de St.-Baafsabdij te Gent, -1345; Lat.
Relation IdRELA000000218181
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013662
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013662
Display NameOp sancta Geertruut avent die avent lexse
Relation IdRELA000000279402
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017591
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017591
Display NameOver S. Maria ontvangenis
Relation IdRELA000000292464
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022562
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022562
Display NamePassionaal; Lat.
Relation IdRELA000000310253
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003293
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003293
Display NamePassionale
Relation IdRELA000000237255
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004604
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004604
Display NamePassionale Sanctorum
Relation IdRELA000000243680
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004075
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004075
Display NamePassionale, voorafgegaan door 48 miniaturen
Relation IdRELA000000241476
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023508
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023508
Display NamePassionale; 2 dln. met o.m. Vita sancti Bonifatii, Passio sancti Frederici episcopi, Vita Odulfi presbyteri, Vita sancti Servatii episcopi et confessoris. Vita Wironis; Lat.
Relation IdRELA000000314424
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017061
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017061
Display NamePatricius leven ende van sijn veghevier
Relation IdRELA000000290763
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003412
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003412
Display NamePetrus Damianus: Sermones. Passio S. Lamberti Episcopi Ultrajectensis. Etc.
Relation IdRELA000000237937
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021245
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021245
Display NamePhilip van Meron: Historie vanden heiligen patriarch Joseph (cap.11: Vander insettinghe Sinte Josephs feeste); Mnl. Calemundia; Lat.
Relation IdRELA000000305443
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006587
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006587
Display NamePierre de Vaux: La vie de Sainte Colette; Frans
Relation IdRELA000000253202
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024245
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024245
Display NamePierre de Vaux: Vie de soeur Colette; Frans
Relation IdRELA000000317885
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006547
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006547
Display NamePreken, exempelen, gedichten en andere teksten over S. Catharina van Alexandrië
Relation IdRELA000000253003
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016002
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016002
Display NameReeks mirakelen van en gebeden tot S. Catharina
Relation IdRELA000000287189
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027958
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027958
Display NameRichier: Vie de Saint Remi; Frans
Relation IdRELA000000334686
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027292
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027292
Display NameRombout
Relation IdRELA000000331887
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025446
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025446
Display NameSint Augustinus ons heylighe vaders legende
Relation IdRELA000000322663
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017325
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017325
Display NameSinte Alexis vite
Relation IdRELA000000291632
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026558
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026558
Display NameSinte Aleyden van Scarenbeke leven
Relation IdRELA000000329009
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012841
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012841
Display NameSinte Barbara mertelersse tot Nicomedien
Relation IdRELA000000276619
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016027
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016027
Display NameSinte Concordius die marteleers leven
Relation IdRELA000000287294
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017985
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017985
Display NameSinte Jheronimus des heilighen leeraers legende
Relation IdRELA000000293743
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015308
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015308
Display NameSunte Franciscus legende
Relation IdRELA000000284853
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011544
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011544
Display NameSunte Gummarijs legende
Relation IdRELA000000271867
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017028
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017028
Display NameSymeons leven
Relation IdRELA000000290609
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006542
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006542
Display NameTekst over S. Catharina van Alexandrië samengesteld uit excerpten uit Bijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea en de Noordnederlandse vertaling
Relation IdRELA000000252975
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006549
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006549
Display NameTeksten over S. Catharina van Alexandrië
Relation IdRELA000000253010
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010509
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010509
Display NameTeksten over Thomas Becket (o.a. Herbertus van Bosham: Vita sancti Thomae archiepiscopi et martyris); Lat.
Relation IdRELA000000267722
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016029
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016029
Display NameTheogenus des martelaren passie ende leven
Relation IdRELA000000287304
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017025
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017025
Display NameTleven des heiligen Paulus die eerste heremijt
Relation IdRELA000000290597
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004182
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004182
Display NameTractaten. Heiligenlevens. Etc. Lat.
Relation IdRELA000000241890
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010234
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010234
Display NameTranslatie van S. Augustinus naar Bijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000266634
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018776
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018776
Display NameTranslatie van S. Martinus van Tours
Relation IdRELA000000296187
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011949
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011949
Display NameTwee gedichten over S. Birgitta van Zweden
Relation IdRELA000000273483
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016097
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016097
Display NameTwee mirakelen van S. Catharina
Relation IdRELA000000287570
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022660
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022660
Display NameUsuardus: Martyrologium. Regel van Benedictus; Lat.
Relation IdRELA000000310603
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007668
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007668
Display NameVan Eufrosina een exempel
Relation IdRELA000000257581
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012951
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012951
Display NameVan Eufrosyna, joncfrou die een monyck wert
Relation IdRELA000000277113
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022631
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022631
Display NameVan Eulogio uut Egipten
Relation IdRELA000000310474
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017057
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017057
Display NameVan Foreso den bisscop
Relation IdRELA000000290744
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021597
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021597
Display NameVan Hylarion den wysen jonghelinck
Relation IdRELA000000306795
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024794
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024794
Display NameVan Jeronimus beginsel
Relation IdRELA000000320124
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027290
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027290
Display NameVan Justus den heiligen kynde
Relation IdRELA000000331880
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027289
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027289
Display NameVan Mammes den heilighen kynde
Relation IdRELA000000331876
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005059
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005059
Display NameVan Servaes biscop
Relation IdRELA000000245575
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027279
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027279
Display NameVan Sinte Amelbergen gheslechten end van haire joncheit
Relation IdRELA000000331843
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006363
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006363
Display NameVan Sinte Christoferus maertelaer
Relation IdRELA000000251912
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005022
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005022
Display NameVan Sinte Franciscus een schoon leeringhe
Relation IdRELA000000245394
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005065
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005065
Display NameVan Sinte Servaes leven ende doot
Relation IdRELA000000245603
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012905
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012905
Display NameVan Sinte kunera maget
Relation IdRELA000000276860
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027835
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027835
Display NameVan Sunte Amphibalus ende Sunte Albanus ...
Relation IdRELA000000334202
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027734
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027734
Display NameVan Sunte Clara joncfrou ...
Relation IdRELA000000333719
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027832
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027832
Display NameVan Sunte Elzearius ende van sijnre saliger geboerten ende van sijnre laeflicker kijntheit ...
Relation IdRELA000000334187
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027735
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027735
Display NameVan Sunte Goarius den heligen bisscop ...
Relation IdRELA000000333723
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019107
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019107
Display NameVan Sunte Jeronimus den leraer
Relation IdRELA000000297339
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027838
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027838
Display NameVan Sunte Lodewich den heiligen bisscop
Relation IdRELA000000334217
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027833
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027833
Display NameVan Sunte Sunte Gregorius spoletanum
Relation IdRELA000000334192
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027837
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027837
Display NameVan Sunte Wendelijn
Relation IdRELA000000334212
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017059
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017059
Display NameVan Thasis die een ghemeen wijf was
Relation IdRELA000000290753
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013654
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013654
Display NameVan dem leven ynd verdeynst ynd bekeyrynge der hyllygen
Relation IdRELA000000279370
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027957
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027957
Display NameVan deme hillige Abraham unde synes broders dochter Marien syner nichten eyn lustelick les. Ave Maria
Relation IdRELA000000334680
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005064
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005064
Display NameVan den heilighen biscop sinte Servacius syn legende
Relation IdRELA000000245598
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011936
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011936
Display NameVan der heiliger maget sancta Katharina cort ghevolekens oft suffragien
Relation IdRELA000000273428
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014933
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014933
Display NameVan die heilige sint Bernaer
Relation IdRELA000000283670
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006362
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006362
Display NameVan die seven slapers
Relation IdRELA000000251905
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017058
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017058
Display NameVan die vrouwe Pelagia
Relation IdRELA000000290749
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017054
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017054
Display NameVan enen heilighen vader Pasco
Relation IdRELA000000290729
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017354
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017354
Display NameVan eynen hilligen heremiten simpel Paulus eyn discipel sunte Anthonij
Relation IdRELA000000291715
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013670
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013670
Display NameVan sancte Affra der heiliger martelarsche hoe si bekeert waert
Relation IdRELA000000279436
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015889
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015889
Display NameVan sancte Hubertus den heiligen confessor
Relation IdRELA000000286793
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013676
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013676
Display NameVan sancte Januarius den heiligen merteler
Relation IdRELA000000279468
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013669
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013669
Display NameVan sancte Jherasimus den heilighen marteleer
Relation IdRELA000000279432
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013678
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013678
Display NameVan sancte Panthaleoen den heilighen marteler
Relation IdRELA000000279479
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013677
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013677
Display NameVan sancte Policorpus den heilighen merteler
Relation IdRELA000000279474
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013666
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013666
Display NameVan sancte Werfert den heiligen bisscop
Relation IdRELA000000279418
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017053
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017053
Display NameVan sant Johan Guldenmunt
Relation IdRELA000000290726
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012707
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012707
Display NameVan sante Mechtelt van Schotlant
Relation IdRELA000000276113
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015871
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015871
Display NameVan sente Baven ...
Relation IdRELA000000286713
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017102
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017102
Display NameVan sente Gereoens passie met sinen ghesellen
Relation IdRELA000000290963
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017084
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017084
Display NameVan sente Leo den tweeden paus
Relation IdRELA000000290868
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017098
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017098
Display NameVan sente Mercellus ende Apuleus
Relation IdRELA000000290941
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017097
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017097
Display NameVan sente Sergius ende Bachus
Relation IdRELA000000290935
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013697
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013697
Display NameVan sinte Adrianus ende sijn gesellen
Relation IdRELA000000279556
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025648
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025648
Display NameVan sinte Affra
Relation IdRELA000000323478
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016068
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016068
Display NameVan sinte Alexander den heyleghen paus leven ende doot ende mertelie
Relation IdRELA000000287464
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026556
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026556
Display NameVan sinte Alexio
Relation IdRELA000000329002
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013693
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013693
Display NameVan sinte Alexius confessoer
Relation IdRELA000000279536
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014640
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014640
Display NameVan sinte Bartholomeus geboerten
Relation IdRELA000000282769
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016019
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016019
Display NameVan sinte Berbelen der glorioser maghet
Relation IdRELA000000287257
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025642
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025642
Display NameVan sinte Blandina
Relation IdRELA000000323451
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013898
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013898
Display NameVan sinte Claer die heilighe maghet nonne haer legende
Relation IdRELA000000280451
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016098
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016098
Display NameVan sinte Eerasimus den bisscop mertelere
Relation IdRELA000000287574
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018270
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018270
Display NameVan sinte Effrosina der heyliger maghet
Relation IdRELA000000294666
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016070
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016070
Display NameVan sinte Hermes heyleghen levene ende doot
Relation IdRELA000000287472
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013696
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013696
Display NameVan sinte Hubrecht den heyligen bisscop
Relation IdRELA000000279551
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013694
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013694
Display NameVan sinte Johannes van Damasco priester
Relation IdRELA000000279541
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025640
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025640
Display NameVan sinte Landrada maghet
Relation IdRELA000000323439
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016024
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016024
Display NameVan sinte Lazarus den heyleghen bisscop ende martelere
Relation IdRELA000000287279
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025643
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025643
Display NameVan sinte Leopardus een enich sone sijns vaders
Relation IdRELA000000323456
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015705
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015705
Display NameVan sinte Maria Magdalena
Relation IdRELA000000286210
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013298
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013298
Display NameVan sinte Maria van Egypten
Relation IdRELA000000278252
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016036
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016036
Display NameVan sinte Marius ende sijn ghesellen marteleers
Relation IdRELA000000287338
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016028
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016028
Display NameVan sinte Martina der martelerssen passie ende leven
Relation IdRELA000000287299
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016034
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016034
Display NameVan sinte Moer den abt ende confessor Benedictus discipel
Relation IdRELA000000287328
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016025
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016025
Display NameVan sinte Nychasius des bisscops leven ende passie
Relation IdRELA000000287284
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008416
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008416
Display NameVan sinte Pauwels den apostel ghenomen uter coroniken van Roeme
Relation IdRELA000000260104
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016041
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016041
Display NameVan sinte Policarpus des merteleren passie ende leven legende
Relation IdRELA000000287363
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016033
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016033
Display NameVan sinte Ponciane martelare
Relation IdRELA000000287324
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016040
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016040
Display NameVan sinte Projectus den heyleghen martelere legende
Relation IdRELA000000287358
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016039
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016039
Display NameVan sinte Thymetheus den weerdighen heyleghen apostel sinte Pauwels discipel legende
Relation IdRELA000000287353
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006167
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006167
Display NameVan sinte Trypon martelaer
Relation IdRELA000000250824
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006169
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006169
Display NameVan sinte Victoer martelaer
Relation IdRELA000000250838
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016069
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016069
Display NameVan sinte Walbrughe der heylegher maecht
Relation IdRELA000000287468
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025634
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025634
Display NameVan sinte Walburch maghet
Relation IdRELA000000323400
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015325
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015325
Display NameVan sinte franciscus
Relation IdRELA000000284921
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006543
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006543
Display NameVan subtilen vragen die die L. meisters Sunte Katerina vraechden
Relation IdRELA000000252979
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021271
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021271
Display NameVan sunte Appolonius legende. Ende van sijnre dochter Appolonia
Relation IdRELA000000305542
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006436
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006436
Display NameVan sunte Barbera
Relation IdRELA000000252372
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027283
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027283
Display NameVan sunte Blandina ende veel ander martelaren
Relation IdRELA000000331855
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018282
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018282
Display NameVan sunte Effrosinen leven der heiliger jonfrouwen
Relation IdRELA000000294717
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006438
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006438
Display NameVan sunte Ewout, den heiligen bisschop
Relation IdRELA000000252384
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013661
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013661
Display NameVan sunte Gheertrudt
Relation IdRELA000000279399
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016085
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016085
Display NameVan sunte Hubert den heiligen bisscop
Relation IdRELA000000287526
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006558
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006558
Display NameVan sunte Katherina ontfenckenisse ende gebuert
Relation IdRELA000000253044
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027282
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027282
Display NameVan sunte Landrada legende
Relation IdRELA000000331852
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027291
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027291
Display NameVan sunte Leoperdus
Relation IdRELA000000331884
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027285
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027285
Display NameVan sunte Mateernus
Relation IdRELA000000331862
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006437
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006437
Display NameVan sunte Olaff coninck in Noerwegen ende in Deenmercken
Relation IdRELA000000252377
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027284
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027284
Display NameVan sunte Potanciena joncfrouwe
Relation IdRELA000000331858
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027286
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027286
Display NameVan sunte Remaculus legende
Relation IdRELA000000331866
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027288
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027288
Display NameVan sunte Theodardus biscop ende martelaer
Relation IdRELA000000331873
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006439
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006439
Display NameVan sunte Vincent de Ferrario inder prediker oerden
Relation IdRELA000000252390
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027287
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027287
Display NameVan sunte Walbodo
Relation IdRELA000000331869
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027281
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027281
Display NameVan sunte Walburch legende
Relation IdRELA000000331849
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015318
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015318
Display NameVan sunte franciscus
Relation IdRELA000000284893
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006541
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006541
Display NameVan vijf punten daer die gloriose maghet Sunte Katherina in te verwonderen is
Relation IdRELA000000252966
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022127
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022127
Display NameVanden heiligen apostel Sinte Bartholomaeus
Relation IdRELA000000308705
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005066
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005066
Display NameVanden heilighe bisscop Sinte Servaes
Relation IdRELA000000245607
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016018
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016018
Display NameVanden heyleghen bisscop sinte Loy
Relation IdRELA000000287252
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016048
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016048
Display NameVanden heyleghen leerare sinte Thomas van Aquinen den predikare
Relation IdRELA000000287395
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016031
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016031
Display NameVanden heyleghen martelere sinte Juliaen legende
Relation IdRELA000000287313
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016100
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016100
Display NameVanden levene ende doot der heylegher maghet kunera Vanden leven ende vander doot der heylegher maghet ende martelersse kunere wat daer van ghescreven es dat willen wi vertellen
Relation IdRELA000000287584
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013668
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013668
Display NameVanden twee Ewalden
Relation IdRELA000000279427
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018404
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018404
Display NameVander ander translacien ons heyleghen vaders sinte Augustijns
Relation IdRELA000000295039
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013674
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013674
Display NameVander heiligher joncfrouwen sancte Brygida
Relation IdRELA000000279458
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016035
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016035
Display NameVander heylegher joffrouwen Prisce
Relation IdRELA000000287333
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016032
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016032
Display NameVander heylegher joffrouwen ende martelerssen sinte Victoria
Relation IdRELA000000287317
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016042
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016042
Display NameVander heylegher joffrouwen sinte Brigida
Relation IdRELA000000287367
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016046
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016046
Display NameVander heylegher maghet ende martelerssen sinte Amplonien
Relation IdRELA000000287386
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016045
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016045
Display NameVander heylegher maghet ende martelerssen sinte Dorotheen
Relation IdRELA000000287381
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016043
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016043
Display NameVander heylegher maghet sinte Woutruyt
Relation IdRELA000000287371
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016096
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016096
Display NameVander vindinghen ende translacien der alder heylichster ende glorioser mertelerssen Katherinen des conincs dochter van Alexandrien
Relation IdRELA000000287566
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016047
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016047
Display NameVander werdegher heylegher joffrouwen sinte Scolastica
Relation IdRELA000000287390
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016071
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016071
Display NameVaner heylegher maghet sinte Domitille leven ende doot
Relation IdRELA000000287477
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018804
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018804
Display NameVerhael vanden heylighen houte
Relation IdRELA000000296294
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006411
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006411
Display NameVie de Sainte Catherine (vert. Jean Miélot); Frans
Relation IdRELA000000252193
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027969
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027969
Display NameVie et miracles de Saint Josse (vert. Jean Miélot); Frans
Relation IdRELA000000334740
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001540
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001540
Display NameVita Anselmi; Lat.
Relation IdRELA000000227092
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008111
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008111
Display NameVita Lutgardis. Catalogus virorum illustrium. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000259096
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016099
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016099
Display NameVita Lutgardis. Egidius Herdewijck: Visiones venerabilis Machtildis ordinis Cysterciensis; autogr. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000287579
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023504
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023504
Display NameVita S. Bernardi. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000314401
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000748
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000748
Display NameVita S. Bernardi. Vita S. Columbani. Vita S. Cunerae; Lat.
Relation IdRELA000000222207
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028348
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028348
Display NameVita S. Brandani; Lat.
Relation IdRELA000000336286
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011608
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011608
Display NameVita Sanctae Aleidis
Relation IdRELA000000272103
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003290
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003290
Display NameVita Servatii. Etc.
Relation IdRELA000000237246
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006564
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006564
Display NameVita et passio S. Catharinae; Lat.
Relation IdRELA000000253074
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000120
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000120
Display NameVita sancti Norberti; Lat.
Relation IdRELA000000218197
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008106
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008106
Display NameVita venerabilis ac Deo dilecte Beatricis quondam monialis ac priorisse in Nazareth prope opidum Lirens
Relation IdRELA000000259060
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002718
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002718
Display NameVitae Patrum; Lat.
Relation IdRELA000000234443
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004590
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004590
Display NameVitae S. Servatii
Relation IdRELA000000243611
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002317
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002317
Display NameVitae et passiones sanctorum cum homiliis et lectionibus
Relation IdRELA000000232113
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000749
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000749
Display NameVitae fratrum ord. Praedicatorum. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000222216
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017023
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017023
Display NameVitae fratrum; Lat.
Relation IdRELA000000290593
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003295
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003295
Display NameVitae sanctorum
Relation IdRELA000000237261
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024964
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024964
Display NameVitae sanctorum (dl.I). Gregorius van Tours. Petrus Venerabilis; Lat.
Relation IdRELA000000320882
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010709
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010709
Display NameVitae sanctorum (verschillende heiligen met de naam Egidius); Lat.
Relation IdRELA000000268491
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001638
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001638
Display NameVitae sanctorum ordinis canonicorum regularium Sancti Augustini; Lat.
Relation IdRELA000000227583
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001662
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001662
Display NameVitae sanctorum patrum; Lat.
Relation IdRELA000000227766
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002956
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002956
Display NameVitae sanctorum, o.m. van Catharina van Zweden; Lat.
Relation IdRELA000000235838
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001154
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001154
Display NameVitae sanctorum. Epistola Augustini ad Cyrillum. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000224734
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000118
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000118
Display NameVitae sanctorum. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000218186
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001630
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001630
Display NameVitae sanctorum; Lat.
Relation IdRELA000000227531
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000962
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000962
Display NameVitae sanctorum; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000223606
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022897
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022897
Display NameWalter Bosch: Cronica de origine ducum Brabantiae. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000311651
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011951
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011951
Display NameWat den name Birgitte bediet in onser talen
Relation IdRELA000000273491
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022865
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022865
Display NameWillem van Mechelen: Vita venerabilis Beatricis, quondam priorissae de Nazareth. Arnulf van Leuven. Carmen de sancto cruce. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000311546
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001661
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001661
Display NameWillem van Saint-Thierry: Vita S. Bernardi; Lat.
Relation IdRELA000000227759
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004999
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004999
Display Namevan sente Jeronimus leven
Relation IdRELA000000245330
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Is categorie of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014770
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014770
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 129 G 3
Relation IdRELA000000202925
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003573
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003573
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 G 34
Relation IdRELA000000074154
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003566
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003566
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 B 13
Relation IdRELA000000074026
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002609
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002609
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 135 C 8
Relation IdRELA000000059237
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001272
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001272
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 E 21
Relation IdRELA000000040591
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001296
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001296
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 H 49
Relation IdRELA000000040916
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003547
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003547
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 A 2
Relation IdRELA000000073696
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002685
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002685
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 H 9
Relation IdRELA000000060472
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013307
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013307
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 B 23 (1)
Relation IdRELA000000186777
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014887
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014887
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 74 J 12
Relation IdRELA000000204006
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005693
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005693
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 F 10
Relation IdRELA000000100595
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003546
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003546
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 78 A 31
Relation IdRELA000000073680
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012407
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012407
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 78 D 15
Relation IdRELA000000177648
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014767
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014767
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 78 D 16
Relation IdRELA000000202902
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009480
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009480
Display NameALKMAAR, RA : 128 A 1
Relation IdRELA000000144032
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009481
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009481
Display NameALKMAAR, RA : 128 A 2
Relation IdRELA000000144048
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002299
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002299
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 9
Relation IdRELA000000055414
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013891
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013891
Display NameANTWERPEN, SB : B 417
Relation IdRELA000000193154
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014318
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014318
Display NameATRECHT, BM : 375
Relation IdRELA000000198006
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013996
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013996
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 1234
Relation IdRELA000000194272
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014037
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014037
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Lat. Qu. 659
Relation IdRELA000000194775
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014038
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014038
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Lat. Qu. 662
Relation IdRELA000000194788
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014039
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014039
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Lat. Qu. 720
Relation IdRELA000000194804
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014040
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014040
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Lat. Qu. 832
Relation IdRELA000000194820
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014049
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014049
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Theol. Lat. Fol. 705
Relation IdRELA000000194951
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013825
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013825
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Theol. Lat. Fol. 706
Relation IdRELA000000192448
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010420
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010420
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Theol. Lat. Fol. 730
Relation IdRELA000000155450
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014881
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014881
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Theol. Lat. Qu. 185
Relation IdRELA000000203963
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014879
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014879
Display NameBERLIJN, SPK : Theol. Lat. Qu. 141
Relation IdRELA000000203947
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014771
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014771
Display NameBERLIJN, SPK : Theol. Lat. Qu. 142
Relation IdRELA000000202934
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014842
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014842
Display NameBONN, UB : S 367
Relation IdRELA000000203645
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014840
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014840
Display NameBONN, UB : S 369
Relation IdRELA000000203625
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015005
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015005
Display NameBORNEM, SBA : 33
Relation IdRELA000000205342
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006555
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006555
Display NameBRUGGE, GS : 184bis-198
Relation IdRELA000000111909
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013560
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013560
Display NameBRUGGE, SB : 139
Relation IdRELA000000189491
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013601
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013601
Display NameBRUGGE, SB : 32
Relation IdRELA000000190047
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013628
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013628
Display NameBRUGGE, SB : 402
Relation IdRELA000000190413
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013765
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013765
Display NameBRUGGE, SB : 406
Relation IdRELA000000191801
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005685
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005685
Display NameBRUGGE, SB : 55
Relation IdRELA000000100448
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011651
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011651
Display NameBRUSSEL, KB : 104-05
Relation IdRELA000000169483
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013340
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013340
Display NameBRUSSEL, KB : 1079-84
Relation IdRELA000000187166
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011750
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011750
Display NameBRUSSEL, KB : 10827-35
Relation IdRELA000000170358
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009336
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009336
Display NameBRUSSEL, KB : 10849-54
Relation IdRELA000000142152
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014392
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014392
Display NameBRUSSEL, KB : 10953-55
Relation IdRELA000000198841
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011121
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011121
Display NameBRUSSEL, KB : 10958
Relation IdRELA000000163732
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010005
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010005
Display NameBRUSSEL, KB : 10980
Relation IdRELA000000150391
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012368
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012368
Display NameBRUSSEL, KB : 11550-55
Relation IdRELA000000177291
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013006
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013006
Display NameBRUSSEL, KB : 1160-63
Relation IdRELA000000183574
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010347
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010347
Display NameBRUSSEL, KB : 11986
Relation IdRELA000000154482
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013177
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013177
Display NameBRUSSEL, KB : 11987
Relation IdRELA000000185330
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013367
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013367
Display NameBRUSSEL, KB : 1328-37
Relation IdRELA000000187449
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010335
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010335
Display NameBRUSSEL, KB : 14017-23
Relation IdRELA000000154326
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010350
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010350
Display NameBRUSSEL, KB : 14024-28
Relation IdRELA000000154517
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010359
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010359
Display NameBRUSSEL, KB : 14650-59
Relation IdRELA000000154628
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003892
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003892
Display NameBRUSSEL, KB : 15141
Relation IdRELA000000078823
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007468
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007468
Display NameBRUSSEL, KB : 1638-49
Relation IdRELA000000122995
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013380
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013380
Display NameBRUSSEL, KB : 1734
Relation IdRELA000000187577
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007474
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007474
Display NameBRUSSEL, KB : 1770-77
Relation IdRELA000000123087
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003911
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003911
Display NameBRUSSEL, KB : 18223-24
Relation IdRELA000000079134
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012212
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012212
Display NameBRUSSEL, KB : 1827
Relation IdRELA000000175710
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011342
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011342
Display NameBRUSSEL, KB : 18412
Relation IdRELA000000166076
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011343
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011343
Display NameBRUSSEL, KB : 18421-29
Relation IdRELA000000166090
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014732
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014732
Display NameBRUSSEL, KB : 18988-18989
Relation IdRELA000000202578
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012881
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012881
Display NameBRUSSEL, KB : 1960-62
Relation IdRELA000000182324
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013159
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013159
Display NameBRUSSEL, KB : 197
Relation IdRELA000000185146
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013206
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013206
Display NameBRUSSEL, KB : 1970-78
Relation IdRELA000000185641
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013207
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013207
Display NameBRUSSEL, KB : 2037-48
Relation IdRELA000000185650
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012891
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012891
Display NameBRUSSEL, KB : 2057-62
Relation IdRELA000000182428
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014681
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014681
Display NameBRUSSEL, KB : 206
Relation IdRELA000000202015
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012610
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012610
Display NameBRUSSEL, KB : 20611
Relation IdRELA000000179746
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014679
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014679
Display NameBRUSSEL, KB : 207-208
Relation IdRELA000000201995
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011615
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011615
Display NameBRUSSEL, KB : 21001
Relation IdRELA000000169082
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003963
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003963
Display NameBRUSSEL, KB : 21002
Relation IdRELA000000079815
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009301
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009301
Display NameBRUSSEL, KB : 21885
Relation IdRELA000000141762
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013010
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013010
Display NameBRUSSEL, KB : 2493-98
Relation IdRELA000000183622
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007499
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007499
Display NameBRUSSEL, KB : 2695-2719
Relation IdRELA000000123352
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013398
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013398
Display NameBRUSSEL, KB : 2848
Relation IdRELA000000187751
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013033
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013033
Display NameBRUSSEL, KB : 298-306
Relation IdRELA000000183863
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013826
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013826
Display NameBRUSSEL, KB : 3391-99
Relation IdRELA000000192460
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010087
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010087
Display NameBRUSSEL, KB : 3406
Relation IdRELA000000151436
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013029
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013029
Display NameBRUSSEL, KB : 3493-504
Relation IdRELA000000183819
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009623
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009623
Display NameBRUSSEL, KB : 380-382, 581
Relation IdRELA000000145766
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013160
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013160
Display NameBRUSSEL, KB : 409
Relation IdRELA000000185160
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013879
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013879
Display NameBRUSSEL, KB : 428-42
Relation IdRELA000000193034
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009419
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009419
Display NameBRUSSEL, KB : 4459-70
Relation IdRELA000000143167
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015351
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015351
Display NameBRUSSEL, KB : 4797-99
Relation IdRELA000000209060
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014726
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014726
Display NameBRUSSEL, KB : 4837-44
Relation IdRELA000000202520
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013755
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013755
Display NameBRUSSEL, KB : 4961
Relation IdRELA000000191700
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013770
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013770
Display NameBRUSSEL, KB : 5149
Relation IdRELA000000191846
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013662
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013662
Display NameBRUSSEL, KB : 5175-86
Relation IdRELA000000190799
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011110
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011110
Display NameBRUSSEL, KB : 5365
Relation IdRELA000000163602
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013677
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013677
Display NameBRUSSEL, KB : 5397-407
Relation IdRELA000000190954
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013698
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013698
Display NameBRUSSEL, KB : 5519-26
Relation IdRELA000000191114
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013699
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013699
Display NameBRUSSEL, KB : 5527-34
Relation IdRELA000000191122
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011122
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011122
Display NameBRUSSEL, KB : 6408
Relation IdRELA000000163742
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011111
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011111
Display NameBRUSSEL, KB : 6409
Relation IdRELA000000163619
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014969
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014969
Display NameBRUSSEL, KB : 653
Relation IdRELA000000204914
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014863
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014863
Display NameBRUSSEL, KB : 7487-91
Relation IdRELA000000203784
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013408
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013408
Display NameBRUSSEL, KB : 7569
Relation IdRELA000000187863
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013235
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013235
Display NameBRUSSEL, KB : 7808
Relation IdRELA000000185978
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007547
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007547
Display NameBRUSSEL, KB : 7917
Relation IdRELA000000123868
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012214
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012214
Display NameBRUSSEL, KB : 8033-34
Relation IdRELA000000175728
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009619
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009619
Display NameBRUSSEL, KB : 8283-86
Relation IdRELA000000145724
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012611
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012611
Display NameBRUSSEL, KB : 8401
Relation IdRELA000000179758
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013076
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013076
Display NameBRUSSEL, KB : 8404-09
Relation IdRELA000000184232
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009138
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009138
Display NameBRUSSEL, KB : 8511-12
Relation IdRELA000000140036
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007467
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007467
Display NameBRUSSEL, KB : 858-61
Relation IdRELA000000122978
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007542
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007542
Display NameBRUSSEL, KB : 8609-20
Relation IdRELA000000123817
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010537
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010537
Display NameBRUSSEL, KB : 8629-39
Relation IdRELA000000156633
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010538
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010538
Display NameBRUSSEL, KB : 8675-89
Relation IdRELA000000156650
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010531
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010531
Display NameBRUSSEL, KB : 8690-702
Relation IdRELA000000156562
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010378
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010378
Display NameBRUSSEL, KB : 8729-31
Relation IdRELA000000154844
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012643
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012643
Display NameBRUSSEL, KB : 8733-35
Relation IdRELA000000180041
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010481
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010481
Display NameBRUSSEL, KB : 8751-60
Relation IdRELA000000156066
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014774
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014774
Display NameBRUSSEL, KB : 8763-74
Relation IdRELA000000202962
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013407
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013407
Display NameBRUSSEL, KB : 8921
Relation IdRELA000000187847
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009123
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009123
Display NameBRUSSEL, KB : 9225
Relation IdRELA000000139898
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011120
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011120
Display NameBRUSSEL, KB : 9228
Relation IdRELA000000163720
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009124
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009124
Display NameBRUSSEL, KB : 9229-30
Relation IdRELA000000139916
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013368
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013368
Display NameBRUSSEL, KB : 9265
Relation IdRELA000000187458
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014848
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014848
Display NameBRUSSEL, KB : 9289
Relation IdRELA000000203688
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009342
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009342
Display NameBRUSSEL, KB : 9291
Relation IdRELA000000142214
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014731
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014731
Display NameBRUSSEL, KB : 9378
Relation IdRELA000000202568
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014799
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014799
Display NameBRUSSEL, KB : 9636-37
Relation IdRELA000000203171
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014680
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014680
Display NameBRUSSEL, KB : 98-100
Relation IdRELA000000202005
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013176
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013176
Display NameBRUSSEL, KB : 982
Relation IdRELA000000185321
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007147
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007147
Display NameBRUSSEL, KB : 9967
Relation IdRELA000000119218
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013790
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013790
Display NameBRUSSEL, KB : II 1024
Relation IdRELA000000192077
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012829
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012829
Display NameBRUSSEL, KB : II 1050
Relation IdRELA000000181830
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014864
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014864
Display NameBRUSSEL, KB : II 1055
Relation IdRELA000000203794
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012841
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012841
Display NameBRUSSEL, KB : II 1069
Relation IdRELA000000181934
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012842
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012842
Display NameBRUSSEL, KB : II 1146
Relation IdRELA000000181942
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012843
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012843
Display NameBRUSSEL, KB : II 1147
Relation IdRELA000000181950
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012188
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012188
Display NameBRUSSEL, KB : II 1181
Relation IdRELA000000175517
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007723
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007723
Display NameBRUSSEL, KB : II 143
Relation IdRELA000000125678
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014874
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014874
Display NameBRUSSEL, KB : II 1661
Relation IdRELA000000203896
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012189
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012189
Display NameBRUSSEL, KB : II 1942
Relation IdRELA000000175523
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014865
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014865
Display NameBRUSSEL, KB : II 2211
Relation IdRELA000000203808
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014517
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014517
Display NameBRUSSEL, KB : II 2310
Relation IdRELA000000200271
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015275
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015275
Display NameBRUSSEL, KB : II 2311
Relation IdRELA000000208294
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009426
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009426
Display NameBRUSSEL, KB : II 2321
Relation IdRELA000000143257
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007725
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007725
Display NameBRUSSEL, KB : II 2328
Relation IdRELA000000125695
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004072
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004072
Display NameBRUSSEL, KB : II 2334
Relation IdRELA000000081455
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012192
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012192
Display NameBRUSSEL, KB : II 2568
Relation IdRELA000000175549
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013462
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013462
Display NameBRUSSEL, KB : II 3028
Relation IdRELA000000188418
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004103
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004103
Display NameBRUSSEL, KB : II 3189
Relation IdRELA000000081883
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003997
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003997
Display NameBRUSSEL, KB : II 56
Relation IdRELA000000080322
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012467
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012467
Display NameBRUSSEL, KB : IV 11
Relation IdRELA000000178337
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007918
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007918
Display NameBRUSSEL, KB : IV 388
Relation IdRELA000000128025
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001799
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001799
Display NameBRUSSEL, KB : IV 592
Relation IdRELA000000048279
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007851
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007851
Display NameBRUSSEL, KB : IV 600
Relation IdRELA000000127138
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001825
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001825
Display NameBRUSSEL, KB : IV 775
Relation IdRELA000000048612
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007966
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007966
Display NameBRUSSEL, KB : IV 778
Relation IdRELA000000128620
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001831
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001831
Display NameBRUSSEL, KB : IV 817 (3)
Relation IdRELA000000048668
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007223
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007223
Display NameBRUSSEL, KB : IV 817 (5)
Relation IdRELA000000120351
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009522
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009522
Display NameBRUSSEL, PK : 18972
Relation IdRELA000000144588
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007778
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007778
Display NameCARLISLE, CATHEDRAL : 1
Relation IdRELA000000126361
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008102
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008102
Display NameCLAREMONT, FBFL : 20
Relation IdRELA000000129952
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014141
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014141
Display NameDARMSTADT, HLHB : 128
Relation IdRELA000000196016
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014963
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014963
Display NameDARMSTADT, HLHB : 1896
Relation IdRELA000000204864
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015861
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015861
Display NameDARMSTADT, HLHB : 2254
Relation IdRELA000000213576
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014978
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014978
Display NameDARMSTADT, HLHB : 2779
Relation IdRELA000000205053
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004833
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004833
Display NameDARMSTADT, HLHB : 668
Relation IdRELA000000090956
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014176
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014176
Display NameDARMSTADT, HLHB : 786
Relation IdRELA000000196446
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006874
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006874
Display NameDE WAZIERS (Parijs) : z.s.
Relation IdRELA000000115699
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001614
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001614
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 32 (111 D 11 KL)
Relation IdRELA000000045747
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001617
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001617
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 35 (10 W 5 KL)
Relation IdRELA000000045794
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006997
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006997
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 40 (101 F 12 KL)
Relation IdRELA000000117274
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008452
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008452
Display NameDORDRECHT, GA : 112
Relation IdRELA000000133935
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014847
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014847
Display NameDUBLIN, TC : 174
Relation IdRELA000000203681
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014883
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014883
Display NameDÜSSELDORF, HSA : D XI 1
Relation IdRELA000000203975
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010520
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010520
Display NameDÜSSELDORF, ULB : C 120
Relation IdRELA000000156430
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004342
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004342
Display NameDÜSSELDORF, ULB : C 20
Relation IdRELA000000084413
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004343
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004343
Display NameDÜSSELDORF, ULB : C 21
Relation IdRELA000000084425
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007825
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007825
Display NameEDINBURGH, NLS : Adv. 18 2 3
Relation IdRELA000000126855
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013227
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013227
Display NameEDINBURGH, UL : 23
Relation IdRELA000000185881
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014766
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014766
Display NameERLANGEN, UB : 417
Relation IdRELA000000202896
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007243
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007243
Display NameGENT, AK : 8
Relation IdRELA000000120598
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015205
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015205
Display NameGENT, KANTL : 7 a
Relation IdRELA000000207505
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007282
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007282
Display NameGENT, KANTL : 7 b
Relation IdRELA000000121007
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014409
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014409
Display NameGENT, RA : Fonds der Rijke Claren G
Relation IdRELA000000198998
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000296
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000296
Display NameGENT, UB : 2614
Relation IdRELA000000027132
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013824
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013824
Display NameGENT, UB : 2744
Relation IdRELA000000192429
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000126
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000126
Display NameGENT, UB : 477
Relation IdRELA000000024867
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000123
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000123
Display NameGENT, UB : 487
Relation IdRELA000000024835
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000124
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000124
Display NameGENT, UB : 488
Relation IdRELA000000024845
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000127
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000127
Display NameGENT, UB : 499
Relation IdRELA000000024875
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014741
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014741
Display NameGOTHA, LB : Membr. I 64
Relation IdRELA000000202675
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009518
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009518
Display NameGRONINGEN, GA Qu. : 26
Relation IdRELA000000144540
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014882
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014882
Display NameGÖTTINGEN, NSUB : Hist. 435
Relation IdRELA000000203967
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014765
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014765
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 1113
Relation IdRELA000000202889
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014858
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014858
Display NameHARBURG, FBK : I 2 Qu. 16
Relation IdRELA000000203751
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014860
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014860
Display NameKAMERIJK, BM : 466
Relation IdRELA000000203769
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014866
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014866
Display NameKAMERIJK, BM : 744
Relation IdRELA000000203813
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008340
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008340
Display NameKAMERIJK, BM : 749
Relation IdRELA000000132878
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014816
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014816
Display NameKAMERIJK, BM : 767
Relation IdRELA000000203336
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014669
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014669
Display NameKEULEN, Evangelische Bibliothek : z.s.
Relation IdRELA000000201877
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014880
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014880
Display NameKEULEN, HA : GB Fol. 28
Relation IdRELA000000203955
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014646
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014646
Display NameKEULEN, HA : GB Oct. 3
Relation IdRELA000000201672
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014652
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014652
Display NameKEULEN, HA : GB Qu. 201
Relation IdRELA000000201717
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014653
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014653
Display NameKEULEN, HA : GB Qu. 203
Relation IdRELA000000201722
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014775
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014775
Display NameKEULEN, HA : GB Qu. 214
Relation IdRELA000000202975
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014839
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014839
Display NameKEULEN, HA : W 163
Relation IdRELA000000203617
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013456
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013456
Display NameKEULEN, HA : W 164
Relation IdRELA000000188347
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015161
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015161
Display NameKEULEN, HA : W Duod. 114*
Relation IdRELA000000207007
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013815
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013815
Display NameKOPENHAGEN, KB : Fabricius 28
Relation IdRELA000000192332
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008404
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008404
Display NameKOPENHAGEN, KB : Thott 138 Fol.
Relation IdRELA000000133457
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014780
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014780
Display NameLEEUWARDEN, PBF : Hs. RK 3
Relation IdRELA000000203015
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006049
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006049
Display NameLEIDEN, UB : BPL 102
Relation IdRELA000000106123
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001996
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001996
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2708
Relation IdRELA000000050867
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001411
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001411
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1023
Relation IdRELA000000042967
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001487
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001487
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1754
Relation IdRELA000000044148
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000902
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000902
Display NameLEIDEN, UB : LTK 271
Relation IdRELA000000036029
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000903
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000903
Display NameLEIDEN, UB : LTK 272
Relation IdRELA000000036047
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001392
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001392
Display NameLEIDEN, UB : LTK 611
Relation IdRELA000000042728
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012243
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012243
Display NameLEIDEN, UB : VUL 66
Relation IdRELA000000176065
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012245
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012245
Display NameLEIDEN, UB : VUL 98 G
Relation IdRELA000000176088
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015498
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015498
Display NameLEUVEN, TF : Mechelen 124
Relation IdRELA000000210427
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013083
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013083
Display NameLEUVEN, TF : Mechelen 19
Relation IdRELA000000184316
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013084
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013084
Display NameLEUVEN, TF : Mechelen 20
Relation IdRELA000000184331
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013085
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013085
Display NameLEUVEN, TF : Mechelen 21
Relation IdRELA000000184344
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013086
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013086
Display NameLEUVEN, TF : Mechelen 22
Relation IdRELA000000184358
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013098
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013098
Display NameLEUVEN, TF : Mechelen 37
Relation IdRELA000000184501
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012441
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012441
Display NameLEUVEN, UB : 1
Relation IdRELA000000178033
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004393
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004393
Display NameLONDEN, BL : Add. 22562
Relation IdRELA000000085253
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014382
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014382
Display NameLONDEN, BL : Add. 38007
Relation IdRELA000000198723
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010458
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010458
Display NameLONDEN, BL : Egerton 3130
Relation IdRELA000000155820
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014841
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014841
Display NameLONDEN, BL : Harley 2800-2802
Relation IdRELA000000203633
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014818
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014818
Display NameLONDEN, BL : Harley 624
Relation IdRELA000000203362
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010091
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010091
Display NameLONDEN, LS : 10
Relation IdRELA000000151493
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008874
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008874
Display NameLUIK, BPAM : Section historique 6 M 18
Relation IdRELA000000137377
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011469
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011469
Display NameLUIK, UB : 1 C
Relation IdRELA000000167446
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011613
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011613
Display NameLUIK, UB : 19 B
Relation IdRELA000000169055
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011590
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011590
Display NameLUIK, UB : 1986 C
Relation IdRELA000000168782
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011400
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011400
Display NameLUIK, UB : 260 A
Relation IdRELA000000166735
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013945
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013945
Display NameLUIK, UB : 262 A
Relation IdRELA000000193818
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011640
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011640
Display NameLUIK, UB : 278 A
Relation IdRELA000000169385
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011668
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011668
Display NameLUIK, UB : 41 A
Relation IdRELA000000169608
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014844
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014844
Display NameLÜNEBURG, RB : Theol. 36/2
Relation IdRELA000000203663
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014845
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014845
Display NameLÜNEBURG, RB : Theol. 90/2
Relation IdRELA000000203671
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009318
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009318
Display NameMECHELEN, AA : 2
Relation IdRELA000000141939
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014402
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014402
Display NameMECHELEN, SAB : DD II Kerkelijke I
Relation IdRELA000000198928
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009034
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009034
Display NameMULLAERT (Gent) : z.s.
Relation IdRELA000000138927
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005355
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005355
Display NameMÜNCHEN, BSB : Clm 17140
Relation IdRELA000000096155
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005359
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005359
Display NameMÜNCHEN, BSB : Clm 21551
Relation IdRELA000000096174
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005358
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005358
Display NameMÜNCHEN, BSB : Clm 22242
Relation IdRELA000000096169
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005360
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005360
Display NameMÜNCHEN, BSB : Clm 23422
Relation IdRELA000000096179
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014855
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014855
Display NameMÜNCHEN, BSB : Clm 7769
Relation IdRELA000000203732
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014884
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014884
Display NameMÜNSTER, NWSA : Altertumsverein 136
Relation IdRELA000000203980
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013830
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013830
Display NameMÜNSTER, NWSA : VII Nr. 462
Relation IdRELA000000192506
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014796
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014796
Display NameMÜNSTER, UB : 23
Relation IdRELA000000203143
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014798
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014798
Display NameMÜNSTER, UB : 348
Relation IdRELA000000203163
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009308
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009308
Display NameMÜNSTER, UB : 531
Relation IdRELA000000141825
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014426
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014426
Display NameMÜNSTER, UB : N.R. 894
Relation IdRELA000000199224
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014843
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014843
Display NameNAMEN, BSN : 73
Relation IdRELA000000203655
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010083
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010083
Display NameNEW HAVEN, YUBL : Marston 267
Relation IdRELA000000151360
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007183
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007183
Display NameNEW YORK, PML : 484
Relation IdRELA000000119837
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006376
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006376
Display NameNIJMEGEN, JBB : 5000 C 106
Relation IdRELA000000109691
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006373
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006373
Display NameNIJMEGEN, JBB : 5000 C 49
Relation IdRELA000000109656
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006389
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006389
Display NameNIJMEGEN, JBB : 5000 PA 2
Relation IdRELA000000109851
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001557
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001557
Display NameNIJMEGEN, RAN : I a 31
Relation IdRELA000000045120
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006013
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006013
Display NameOLSCHKI (Florence) : z.s.
Relation IdRELA000000105658
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014849
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014849
Display NameOXFORD, BL : Add. D 106
Relation IdRELA000000203695
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014803
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014803
Display NameOXFORD, BL : Rawlinson A 287
Relation IdRELA000000203213
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013251
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013251
Display NameOlim ALBERDINGK THIJM (Amsterdam) : Cat. 1890, nr. 1369
Relation IdRELA000000186133
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012460
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012460
Display NameOlim ARENBERG : 75
Relation IdRELA000000178234
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015165
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015165
Display NameOlim BRUSSEL, SMC : 38
Relation IdRELA000000207046
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015338
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015338
Display NameOlim DE MEYER (Gent) : Cat. 1869, nr. 513
Relation IdRELA000000208913
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015162
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015162
Display NameOlim DE WITT (Dordrecht) : Cat. 1701, 101 4°
Relation IdRELA000000207013
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015163
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015163
Display NameOlim DE WITT (Dordrecht) : Cat. 1701, 102 4°
Relation IdRELA000000207019
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005523
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005523
Display NameOlim FRENSWEGEN, MARIENWOLDE : z.s.
Relation IdRELA000000098231
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015068
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015068
Display NameOlim GOCKINGA : Cat. 1773 4° 28
Relation IdRELA000000206036
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014094
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014094
Display NameOlim HALLE (München) : Cat. 350 nr. 44
Relation IdRELA000000195482
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007171
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007171
Display NameOlim ISRAEL (Arnhem) : 1
Relation IdRELA000000119615
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006335
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006335
Display NameOlim LEUVEN, UB : D 386 (verloren)
Relation IdRELA000000109254
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006297
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006297
Display NameOlim LEUVEN, UB : G 188 (verloren)
Relation IdRELA000000108852
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015181
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015181
Display NameOlim MÜNSTER, VGAW : 137
Relation IdRELA000000207258
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015067
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015067
Display NameOlim PALUDANUS : Cat. 1789, 2° nr. 13
Relation IdRELA000000206028
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015332
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015332
Display NameOlim SCHOTEL : Cat. 1877, nr. 197
Relation IdRELA000000208850
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014968
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014968
Display NameOlim SCHOTEL : Cat. 1877, nr. 199
Relation IdRELA000000204907
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015766
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015766
Display NameOlim UDEN, BMR : Olim 2
Relation IdRELA000000212759
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010394
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010394
Display NameOlim UTRECHT, ABM : s.n. (zoek)
Relation IdRELA000000155097
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015064
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015064
Display NameOlim VAN BAALEN (Rotterdam) : Cat. 1863-11-30, nr. 151
Relation IdRELA000000206006
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015065
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015065
Display NameOlim VAN BAALEN (Rotterdam) : Cat. 1863-11-30, nr. 156
Relation IdRELA000000206011
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015952
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015952
Display NameOlim VAN BOSCHEIDEN : Cat. 1740, nr.637 12°
Relation IdRELA000000214322
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015066
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015066
Display NameOlim VAN BUREN : Cat. 1808, 2° nr. 16
Relation IdRELA000000206019
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015296
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015296
Display NameOlim VAN DEN BLOCK (Brussel) : 2488
Relation IdRELA000000208494
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013931
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013931
Display NameOlim VAN DER LINDE : Cat. 1864, nr. 408
Relation IdRELA000000193690
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014492
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014492
Display NameOlim VAN LEEUWEN (Leiden) : Cat. 1887-12-13, nr. 44
Relation IdRELA000000199979
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011968
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011968
Display NameOlim VON SCHERLING (Oegstgeest) : Cat. 11-1938, nr.28
Relation IdRELA000000172885
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015699
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015699
Display NameOlim WILLEMSEN : z.s.
Relation IdRELA000000212175
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013490
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013490
Display NamePARIJS, BA : 8205
Relation IdRELA000000188697
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011429
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011429
Display NamePARIJS, BA : 945
Relation IdRELA000000167036
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014806
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014806
Display NamePARIJS, BG : 559
Relation IdRELA000000203244
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010579
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010579
Display NamePARIJS, BM : 1733
Relation IdRELA000000157107
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010752
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010752
Display NamePARIJS, BM : 1734
Relation IdRELA000000159062
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008942
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008942
Display NamePARIJS, BM : 1735
Relation IdRELA000000138047
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013440
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013440
Display NamePARIJS, BM : 1736
Relation IdRELA000000188163
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008943
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008943
Display NamePARIJS, BM : 1737
Relation IdRELA000000138055
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014548
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014548
Display NamePARIJS, BM : 1882
Relation IdRELA000000200594
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014876
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014876
Display NamePARIJS, BM : 991
Relation IdRELA000000203922
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011312
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011312
Display NamePARIJS, BN : Franc. 13496
Relation IdRELA000000165782
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011313
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011313
Display NamePARIJS, BN : Franc. 13568
Relation IdRELA000000165790
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012757
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012757
Display NamePARIJS, BN : Franc. 19525
Relation IdRELA000000181155
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005777
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005777
Display NamePARIJS, BN : Franc. 424
Relation IdRELA000000101891
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012788
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012788
Display NamePARIJS, BN : Franc. 4976
Relation IdRELA000000181447
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011293
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011293
Display NamePARIJS, BN : Franc. 6447
Relation IdRELA000000165640
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007143
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007143
Display NamePARIJS, BN : Franc. 6449
Relation IdRELA000000119167
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014801
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014801
Display NamePARIJS, BN : Lat. 10870
Relation IdRELA000000203185
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014776
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014776
Display NamePARIJS, BN : Lat. 10875
Relation IdRELA000000202982
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014815
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014815
Display NamePARIJS, BN : Lat. 12598
Relation IdRELA000000203327
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014789
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014789
Display NamePARIJS, BN : Lat. 13770
Relation IdRELA000000203081
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015044
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015044
Display NamePARIJS, BN : Lat. 3632
Relation IdRELA000000205784
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014857
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014857
Display NamePARIJS, BN : Lat. 5320
Relation IdRELA000000203744
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014781
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014781
Display NamePARIJS, BN : Lat. 5326
Relation IdRELA000000203022
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014786
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014786
Display NamePARIJS, BN : Lat. 5329
Relation IdRELA000000203059
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014782
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014782
Display NamePARIJS, BN : Lat. 5583
Relation IdRELA000000203028
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013827
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013827
Display NamePARIJS, BN : Lat. 5606
Relation IdRELA000000192466
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015043
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015043
Display NamePARIJS, BN : Lat. 8432
Relation IdRELA000000205763
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014539
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014539
Display NamePARIJS, BN : Lat. 8995
Relation IdRELA000000200513
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014790
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014790
Display NamePARIJS, BN : Lat. 9734
Relation IdRELA000000203087
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012935
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012935
Display NamePARIJS, EBA : Masson 99
Relation IdRELA000000182866
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014772
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014772
Display NamePRAAG, NUK : VI A 9
Relation IdRELA000000202941
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014729
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014729
Display NamePRAAG, NUK : VIII A 15
Relation IdRELA000000202548
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014854
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014854
Display NameREIMS, BM : 1409
Relation IdRELA000000203727
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014853
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014853
Display NameREIMS, BM : 1410
Relation IdRELA000000203721
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014800
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014800
Display NameSAINT-OMER, BM : 775
Relation IdRELA000000203180
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014317
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014317
Display NameSCHØYEN (Oslo en Londen) : 700
Relation IdRELA000000197991
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011276
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011276
Display NameSINT-PETERSBURG, BSS : z.s.
Relation IdRELA000000165490
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000540
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000540
Display NameTILBURG, UB : KHS 26
Relation IdRELA000000031078
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014851
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014851
Display NameTRIER, SB : 1138/46 Oct.
Relation IdRELA000000203711
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014777
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014777
Display NameTRIER, SB : 1143/445 Oct.
Relation IdRELA000000202991
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014846
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014846
Display NameTRIER, SB : 1146/448 Oct.
Relation IdRELA000000203676
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014867
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014867
Display NameTRIER, SB : 1151/454 Qu.
Relation IdRELA000000203819
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008980
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008980
Display NameTRIER, SB : 1170
Relation IdRELA000000138450
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012004
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012004
Display NameTRIER, SB : 1189/2023 Qu.
Relation IdRELA000000173393
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013828
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013828
Display NameTRIER, SB : 788/1372 Oct.
Relation IdRELA000000192473
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011109
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011109
Display NameTÜBINGEN, UB : ME IV 4
Relation IdRELA000000163590
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008983
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008983
Display NameUPPSALA, UB : C 91
Relation IdRELA000000138485
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011797
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011797
Display NameUTRECHT, HUA : 293
Relation IdRELA000000170938
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000512
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000512
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 125
Relation IdRELA000000030570
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005234
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005234
Display NameUTRECHT, MCC : Warmond 92 G 5
Relation IdRELA000000094707
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001204
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001204
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1690
Relation IdRELA000000039549
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001014
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001014
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 391
Relation IdRELA000000037225
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001015
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001015
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 392
Relation IdRELA000000037237
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001017
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001017
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 394
Relation IdRELA000000037264
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001018
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001018
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 395
Relation IdRELA000000037279
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001019
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001019
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 396
Relation IdRELA000000037293
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001020
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001020
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 397
Relation IdRELA000000037302
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001109
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001109
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 736
Relation IdRELA000000038186
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009234
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009234
Display NameVADSTENA, BB : s.o.
Relation IdRELA000000140969
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014856
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014856
Display NameVALENCIENNES, BM : 514
Relation IdRELA000000203739
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013283
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013283
Display NameWENEN, ONB : 15039
Relation IdRELA000000186510
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006577
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006577
Display NameWENEN, ONB : 2619
Relation IdRELA000000112204
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006527
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006527
Display NameWENEN, ONB : 2659
Relation IdRELA000000111558
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014838
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014838
Display NameWENEN, ONB : 430
Relation IdRELA000000203610
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002409
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002409
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12706-07
Relation IdRELA000000056625
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002453
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002453
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12754
Relation IdRELA000000057246
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002455
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002455
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12772
Relation IdRELA000000057269
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002456
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002456
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12783
Relation IdRELA000000057280
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002489
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002489
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12810
Relation IdRELA000000057618
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002416
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002416
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12811-14
Relation IdRELA000000056714
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002419
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002419
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12831
Relation IdRELA000000056749
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002356
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002356
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12834
Relation IdRELA000000056105
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006528
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006528
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12848
Relation IdRELA000000111570
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002425
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002425
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12853
Relation IdRELA000000056814
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002426
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002426
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12854
Relation IdRELA000000056829
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002427
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002427
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12855
Relation IdRELA000000056840
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002429
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002429
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12858
Relation IdRELA000000056876
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002347
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002347
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12874
Relation IdRELA000000055979
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010521
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010521
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 2619
Relation IdRELA000000156443
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006518
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006518
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 2731
Relation IdRELA000000111465
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009006
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009006
Display NameWOLFENBÜTTEL, HAB : 761 Helmst.
Relation IdRELA000000138675
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014779
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014779
Display NameWOLFENBÜTTEL, HAB : Guelf. 4.3 Aug. Qu.
Relation IdRELA000000203008
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014859
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014859
Display NameWÜRZBURG, UB : M.p.th.f. 125
Relation IdRELA000000203760
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001563
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001563
Display NameZWOLLE, HCO : Windesheim 1
Relation IdRELA000000045155
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014819
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014819
Display NameZÜRICH, ZB : C 10i
Relation IdRELA000000203372
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000000124
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000000124
Display Namehagiografische teksten
Relation IdRELA000000003569
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is category of documentation
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000006118
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000006118
Display NameAhsmann 1930
Relation IdRELA000000021975
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000006125
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000006125
Display NameAlberdingk Thijm 1860
Relation IdRELA000000021998
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000423
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000423
Display NameCarasso-Kok: Repertorium 1981
Relation IdRELA000000010431
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 2
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000006016
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000006016
Display NameCoens 1934
Relation IdRELA000000021716
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000006430
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000006430
Display NameCoens 1943
Relation IdRELA000000022868
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000005010
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000005010
Display NameMulder-Bakker & Carasso-Kok 1997
Relation IdRELA000000019396
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000006064
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000006064
Display NamePodevyn 1928
Relation IdRELA000000021828
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000006072
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000006072
Display NamePodevyn 1937
Relation IdRELA000000021848
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000006120
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000006120
Display NameRichert 1965
Relation IdRELA000000021981
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000006063
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000006063
Display NameStracke 1936
Relation IdRELA000000021823
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000004266
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000004266
Display NameVan Orsouw 1986
Relation IdRELA000000017914
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000006121
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000006121
Display NameVan de Graft 1910
Relation IdRELA000000021984
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000006119
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000006119
Display NameVan de Graft 1918
Relation IdRELA000000021978
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000004263
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000004263
Display NameWarnar 1985
Relation IdRELA000000017901
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009241
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009241
Display Namecategoriale aanduidingen
Relation IdRELA000000405530
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003826
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003826
Display Namehistoriografische teksten
Relation IdRELA000000405531
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons