gebeden

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valuegebeden
Labelgebeden
IdLEXI000000003356
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/b4be29e2-7104-4b74-8c03-90b6a31e72d6
Deletedno
Relation Count 1000
Properties
Relations
Is categorie of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014754
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014754
Display Name(1) ... suverlike ghebeden vander hilligher drievoldicheit
Relation IdRELA000000283154
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019601
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019601
Display Name(rubriek na het gebed) Dit gebet daer alle die passie ons heren in begrepen is heeft gemaect die heilige bisscop ende doctoer sancte Augustijn ...
Relation IdRELA000000299299
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013532
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013532
Display Name... Bernadus [lees: Bernardus] grueten diemen lesen sal ter eeren dat Maria die XV trappen op ginc doen si III jaer out was ..."
Relation IdRELA000000278963
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013889
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013889
Display Name... Brugmans pater noster ...
Relation IdRELA000000280418
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013495
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013495
Display Name... Claginghe van der passien ons heren
Relation IdRELA000000278855
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007993
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007993
Display Name... Mechtildis drie gebeden tot onser liever vrouwen ...
Relation IdRELA000000258648
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022545
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022545
Display Name... Salve regina in vlaemsche
Relation IdRELA000000310192
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024307
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024307
Display Name... Sancta Anna crans der heiliger weduwe
Relation IdRELA000000318125
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013633
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013633
Display Name... Sinte Annen roesen crans
Relation IdRELA000000279300
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015489
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015489
Display Name... V grueten van sinte Barbara
Relation IdRELA000000285442
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013980
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013980
Display Name... V scoen gebeden totten V wonden Jhesu die sinte Franciscus gemaect heefft
Relation IdRELA000000280702
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008016
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008016
Display Name... V verblidinge uut Mechtaldijs
Relation IdRELA000000258734
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024430
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024430
Display Name... VII vrouden tot onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000318684
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021702
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021702
Display Name... VIII ghebeden die men myt innicheit ende mit devocien lesen sal voer die zielen die ghestorven sijn. Het is van weerdicheit ghehieten die gulden zielen troest ...
Relation IdRELA000000307148
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024311
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024311
Display Name... Van dijn ingel
Relation IdRELA000000318141
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010076
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010076
Display Name... Vijf ave Marien
Relation IdRELA000000266109
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016922
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016922
Display Name... XV artikelen van lyden ons lieven heren Jhesus Cristus
Relation IdRELA000000290296
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014162
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014162
Display Name... XV gueder begerten tot onser liever vrouwen om een salich ure der doet
Relation IdRELA000000281407
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014491
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014491
Display Name... XV gueder begerten tot onser liever vrouwen om een salige ure der doet
Relation IdRELA000000282314
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021701
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021701
Display Name... achte seer devoete ghebeden die men lesen sal voer die zielen die ghestorven sijn ende is van weerdicheit ghehieten de gulden zielen troest
Relation IdRELA000000307143
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013357
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013357
Display Name... als men leest sinte Bernaerts oefinghe [lees: oefeninghe] des sondaechs
Relation IdRELA000000278451
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013469
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013469
Display Name... beclaghen sinte Bernaerts van die passie ons heren ...
Relation IdRELA000000278783
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022511
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022511
Display Name... bedinghe ende beliinghe der gaven die wi ontfangen hebben
Relation IdRELA000000310063
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024164
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024164
Display Name... bedinghe ende benedictie toten drien persoenen
Relation IdRELA000000317454
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024190
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024190
Display Name... bedinghe vanden lidene ons heren dit maecte een paeus ende hiet Clement hi ende ander paeuse gaven daer toe xviij iaer aflaets ...
Relation IdRELA000000317587
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024158
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024158
Display Name... bedinghe vander minnen
Relation IdRELA000000317426
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016414
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016414
Display Name... dat leven ende lijden ons lieven heeren Jhesu Cristi. Met desen oracien mach men altijt begijnnen
Relation IdRELA000000288662
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016373
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016373
Display Name... dat leven ons lieven heren Jhesus Cristus seer suverlijck
Relation IdRELA000000288516
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018645
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018645
Display Name... dat pater noster van die seven bloetstortingen
Relation IdRELA000000295743
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024199
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024199
Display Name... de III pater noster die sente calixtus die paeus leerde enen sinen sonderlinghen vrient ...
Relation IdRELA000000317628
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016530
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016530
Display Name... de maniere om onser vrauwen roosen hoyken te lesen met dat overdencken des levens ende passie Cristi ...
Relation IdRELA000000289089
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014506
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014506
Display Name... de seven bloitstortynge van onsen lieven heren ...
Relation IdRELA000000282360
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015985
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015985
Display Name... den Te Deum van onser liever sueter vrouwen, der moeder Gods ghebenedijt
Relation IdRELA000000287115
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015982
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015982
Display Name... den deinst der glorioser maghet sinte Berbelen, welcke men beghinnen sal op sinte Clemens dach tot op onser liever vrouwen dach concepcie ...
Relation IdRELA000000287102
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021010
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021010
Display Name... den pater noster in dietsche
Relation IdRELA000000304661
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004094
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004094
Display Name... den seven psalm in duytsce ende voor elcken psalm staat een oracie
Relation IdRELA000000241540
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013590
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013590
Display Name... dese drij ... hoeykens sijn ghenomen uut Ubertinus ...
Relation IdRELA000000279173
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016950
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016950
Display Name... devote gebedekens ende oeffeninge vander passien op die pater noster getijden
Relation IdRELA000000290381
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016948
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016948
Display Name... devote uren vander passien ons heren naeden vier ewangelisten om een yegelick dienaer Cristi hem daer devotelicken in te oeffenen tot elcker uren des daechs ...
Relation IdRELA000000290374
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014541
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014541
Display Name... die VII bloet stortinghe ons heren
Relation IdRELA000000282479
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014523
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014523
Display Name... die VII bloetstortinghe voer die sielen ...
Relation IdRELA000000282418
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014537
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014537
Display Name... die VII bloetstortinghen Jhesus
Relation IdRELA000000282466
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014507
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014507
Display Name... die VII bloetstortinghen die men leest over die zielen die int vaghevier sijn ...
Relation IdRELA000000282363
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014540
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014540
Display Name... die VII bloetstorttinge ons heren diemen lesen sal voer die sielen
Relation IdRELA000000282475
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014517
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014517
Display Name... die VII bloetstorttingen
Relation IdRELA000000282397
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014531
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014531
Display Name... die VII bloetstorttingen van onsen lieven heer VII gebeden met VII pater noster ave maria
Relation IdRELA000000282447
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014527
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014527
Display Name... die VII bloetstortynghen
Relation IdRELA000000282431
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014514
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014514
Display Name... die VII bloetstortynghen Jhesus ghebenedyt voer die sielen ...
Relation IdRELA000000282387
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015587
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015587
Display Name... die VII pater noster van sinte Fransois
Relation IdRELA000000285788
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004086
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004086
Display Name... die VII psalmen met den letanyen ende metten oracien te lesen voer die ghelovighe zielen int vegevier
Relation IdRELA000000241515
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013412
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013412
Display Name... die VII psalmen van penitencien met VII schoen oracien des heiligen leeres sunte Augustinus met eenre corter ghelosen
Relation IdRELA000000278615
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003994
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003994
Display Name... die VII salmen
Relation IdRELA000000241203
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014231
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014231
Display Name... die XV bloetstortinge ons heren Jhesu Christe
Relation IdRELA000000281617
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014213
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014213
Display Name... die XV bloetsturtinghe ons heeren
Relation IdRELA000000281561
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012581
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012581
Display Name... die XV gruetkens van Maria die sint Thomas maeckte
Relation IdRELA000000275731
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015835
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015835
Display Name... die bondekyn van merren
Relation IdRELA000000286597
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014574
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014574
Display Name... die drie uren
Relation IdRELA000000282563
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008015
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008015
Display Name... die eyrste blijtscap opten werdighen hoeghen gloriosen heiligen paeschdach
Relation IdRELA000000258731
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014121
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014121
Display Name... die gebeden daer die susteren mit werden begraven
Relation IdRELA000000281257
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004009
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004009
Display Name... die ghebeden op di seven psalmen ende op die sancten voer die doden te leesen
Relation IdRELA000000241247
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016843
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016843
Display Name... die oefeninghe vanden heilighen cruyce
Relation IdRELA000000290060
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014629
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014629
Display Name... die oracien ende gebede daermen die susteren mit pleecht te begraven
Relation IdRELA000000282730
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014622
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014622
Display Name... die oracien ende gebeden daer die susteren mit werden begraven
Relation IdRELA000000282706
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016857
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016857
Display Name... die passie ons lieven heren
Relation IdRELA000000290097
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004159
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004159
Display Name... die psalmen voer die doeden
Relation IdRELA000000241762
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013083
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013083
Display Name... die salige meyster Egbert sprect ic dope my alle dage seven werven inden werdigen heeten bloede ons heren Jhesu Cristi en tot enen yegeliken tijt datment leest of singt soe spreeck ic
Relation IdRELA000000277495
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013539
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013539
Display Name... die seven bloet stortinghe ons heren
Relation IdRELA000000278996
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014513
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014513
Display Name... die seven bloetstortinge ons heeren Jesu Criste ...
Relation IdRELA000000282383
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014508
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014508
Display Name... die seven bloetstortingen voer die zielen
Relation IdRELA000000282367
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014501
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014501
Display Name... die seven bloetstortinghe ons heren
Relation IdRELA000000282344
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014510
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014510
Display Name... die seven bloetstortinghen ons heeren
Relation IdRELA000000282374
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014543
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014543
Display Name... die seven bloetstortinghen ons heren
Relation IdRELA000000282485
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016314
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016314
Display Name... die seven psalm mit summighe ghebeden die men lesen sal voer die ghelovighe sielen
Relation IdRELA000000288330
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004081
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004081
Display Name... die seven psalmen
Relation IdRELA000000241492
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003938
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003938
Display Name... die seven psalmen mit die glose
Relation IdRELA000000241011
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009963
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009963
Display Name... die seven psalmen mitter glosen ende voer elken psalm een ghebet
Relation IdRELA000000265714
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003997
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003997
Display Name... die seven psalmen van penitencien met seven oracien des heilighen leeraers sinte Augustijns met eenre corter suttijlre glosen ghetoghen
Relation IdRELA000000241213
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003980
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003980
Display Name... die seven salmen
Relation IdRELA000000241150
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014505
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014505
Display Name... die soeven bloetstortinghen
Relation IdRELA000000282356
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024427
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024427
Display Name... die soeven vrouden onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000318675
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014525
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014525
Display Name... die souwen bloetstortingen ons heren Jhesu Cristi voer die levende ...
Relation IdRELA000000282424
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014216
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014216
Display Name... die vijfthien bloetstortingen Cristi ...
Relation IdRELA000000281571
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006839
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006839
Display Name... die ynnige benediccien ende groeten tot allen leden elc bi sonderlinge der gloriosen maget Marien die men alle saterdage lesen sal ...
Relation IdRELA000000254153
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023645
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023645
Display Name... dit sal men alle dage oefenen op die uren vanden dage vander IIIIder ure des morgens totter achter oeren vanden avent
Relation IdRELA000000315005
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011597
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011597
Display Name... drey devote gebetkens de gemaket hevet de hilge lere Bonaventura pater noster
Relation IdRELA000000272060
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014580
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014580
Display Name... drie pater noster dar die mensche syn gelove mede bevelen sal onsen here
Relation IdRELA000000282584
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013236
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013236
Display Name... een altoes schonen gebet van der glorioser joncfrouwen Marien ende hevet gemacket die suete lere sancte Bernardus ...
Relation IdRELA000000278012
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016016
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016016
Display Name... een bedinghe anden heleghen martelare sente Lievin
Relation IdRELA000000287244
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020903
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020903
Display Name... een capittelkin vanden V openen wonden Jhesu Cristi ende van haren crachten ende ghebeden daer op
Relation IdRELA000000304329
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014448
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014448
Display Name... een cort gebet vanden ghecruysten sterven ons heeren dat die eerwerdighe Beda maecte ...
Relation IdRELA000000282198
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015552
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015552
Display Name... een corte uutlegginge opt Vader ons in bedenswys gestelt ...
Relation IdRELA000000285678
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014462
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014462
Display Name... een devoet bedinge tot onsen lieven here ende is geheiten Jhesus fonteyn
Relation IdRELA000000282243
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013252
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013252
Display Name... een devoet ghebed van onser liever vrouwen ende sunte Bernaert heeft dat ghemaect ...
Relation IdRELA000000278077
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012396
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012396
Display Name... een devoet ghebet totten hemelschen vader op te offeren dat liden sijns enigen soens ende ons daer in te versoenen
Relation IdRELA000000275120
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018758
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018758
Display Name... een devoot exercicie ende ghetijde vander weke
Relation IdRELA000000296117
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016009
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016009
Display Name... een devote oefeninge vanden liden ons heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000287214
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016797
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016797
Display Name... een devote oeffeninge ende troostelycke begheringe tot elck besonder artikel van ons liefs heeren passie. Eerst tot die moeder gods
Relation IdRELA000000289927
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024310
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024310
Display Name... een gebet van Onser liever Vrouwen
Relation IdRELA000000318137
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016597
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016597
Display Name... een ghebet hoe dat die minsche gheerne die passie ons heren ghedincken sal
Relation IdRELA000000289287
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014688
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014688
Display Name... een ghebet van Marien
Relation IdRELA000000282924
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008105
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008105
Display Name... een ijnnich ghebet datmen hiet dat colsche pater noster
Relation IdRELA000000259056
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024156
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024156
Display Name... een inganc van bedingen
Relation IdRELA000000317416
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013222
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013222
Display Name... een innich ghebet dat Sinte Bernaert ghemaect heeft
Relation IdRELA000000277962
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013032
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013032
Display Name... een oefeninge der devoter sielen des sonnendages vander vroliker verrisenisse
Relation IdRELA000000277332
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022262
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022262
Display Name... een proper ende gheestelick boicxken ende leert hoe dat allen kersten menschen met devocien ende ynnicheyden misse horen sullen ... met noch vele schoonder ghebedekens
Relation IdRELA000000309156
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016945
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016945
Display Name... een schoen gebet
Relation IdRELA000000290365
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014526
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014526
Display Name... een schoen gebet op die VII bloetstortinge ...
Relation IdRELA000000282427
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010103
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010103
Display Name... een schoen ghebet van sinten Augustynus welcke int ende syns levens gheseyt mach worden ...
Relation IdRELA000000266188
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024804
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024804
Display Name... een sonderlinghe ghebet tot onser behoudere Jhesum Christum
Relation IdRELA000000320152
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021033
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021033
Display Name... een suver ghetidekijn van den elf dusent maechden
Relation IdRELA000000304777
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023952
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023952
Display Name... een suverlic gebet vander heiliger drivoldicheit
Relation IdRELA000000316376
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010292
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010292
Display Name... een suverlic ghebet van die passie ons liefs heren Jhesu Cristi, uut die mynnen prekel
Relation IdRELA000000266880
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013310
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013310
Display Name... een suverlick crensken tot onser liever vrouwen Bernardus
Relation IdRELA000000278305
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013309
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013309
Display Name... een suverlijc crensken dat die suete leeraer ende honichvloyende doctoer sinte Bernaerdus gemaect heeft ter eren van Maria
Relation IdRELA000000278300
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013585
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013585
Display Name... een ynnige dancberheit voer alle die droefheden die die guedertieren Jhesus voer ons geleden hevet. Mit grueten ende gebeden tot alle leden sijns lichaems. Dat gemaect heeft Hubertinus gebet ...
Relation IdRELA000000279159
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022193
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022193
Display Name... eenen pater noster die men lesen mach up de seven bloetstortinghe ons liefs heeren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000308952
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006802
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006802
Display Name... eenen sonderlinghen lof toter glorioeser maget naria
Relation IdRELA000000254011
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008024
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008024
Display Name... ein scoen exempel van sinte Mechteldis wie haer onse vrouwe leerde
Relation IdRELA000000258765
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014346
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014346
Display Name... ein scoen gebet van onser liever vrouwen geheiten Maria mantel
Relation IdRELA000000281920
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016015
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016015
Display Name... ene bedinghe
Relation IdRELA000000287239
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016017
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016017
Display Name... ene bedinghe aenden heleghen maertelare sinte Lievin
Relation IdRELA000000287248
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018839
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018839
Display Name... ene bereyding den pelegrymen de dar wanderen willen den wech na Jherusalem to den hillighen grave
Relation IdRELA000000296437
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016229
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016229
Display Name... ene devote oeffeninghe vanden love goods, gheordineert in XII particulen, inden welken begrepen sijn alle de gracien, gaven ende genaden die hi ons gedaen heeft na onse menschelike natuere ...
Relation IdRELA000000288067
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014577
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014577
Display Name... eyn gebet van der heiliger drievoldicheit ...
Relation IdRELA000000282573
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019837
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019837
Display Name... eyn goyt gebetgen vor de bestelenz ...
Relation IdRELA000000300148
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015833
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015833
Display Name... eyn krensken van der hilger unde erwerdiger vrouwen sinte Annen
Relation IdRELA000000286589
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016642
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016642
Display Name... eyn manier wie men dat lijden ons lieven heeren overdencken sal alsmen die inwendige oefeninge niet en heeft ...
Relation IdRELA000000289454
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016462
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016462
Display Name... eyn mijnlike gedenckenisse vanden leeven ende liden ons lieven heeren Jhesu Cristi ende sijn verrijsenisse gesat uten latijn in duytsche. Dat eerste eyn gebet vender weerdiger heiliger drievoldicheit des sondachs gebet
Relation IdRELA000000288841
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010155
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010155
Display Name... eyn schone gebet tot den sueten mynlicken herten onses lieven heren
Relation IdRELA000000266340
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014591
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014591
Display Name... eyn werdich gebet want onse lieve vrouwe hevet selver gelesen van der tijt dz si VII jaer alt was ...
Relation IdRELA000000282621
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016872
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016872
Display Name... eyne suverlyke betrachtynge van den lyden unses heren
Relation IdRELA000000290146
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018829
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018829
Display Name... hoe hem een geestelic pelgrim houden sel
Relation IdRELA000000296392
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009767
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009767
Display Name... hondert verssen vanden sueten naem Jhesus daer mede eeren men mach die dropelen bloets ons heren
Relation IdRELA000000264906
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024426
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024426
Display Name... onser liever vrouwen krensken
Relation IdRELA000000318671
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008219
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008219
Display Name... onser liever vrouwen mis
Relation IdRELA000000259473
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018823
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018823
Display Name... oracien die men leist up alle devote plaetsen die staen binder stede van Jherusalem
Relation IdRELA000000296367
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022543
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022543
Display Name... salve regina
Relation IdRELA000000310184
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009738
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009738
Display Name... sancte Augustinus crensken
Relation IdRELA000000264805
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014581
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014581
Display Name... seer mynlike grueten tot Jesum
Relation IdRELA000000282588
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002311
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002311
Display Name... seer ynnighe ghebede vanden leven ende lyden ons lieven heren die ghemaket hevet die hillighe abt ende hoeghe honich leerre sancte Bernardus want hie was een bernende vuure
Relation IdRELA000000232067
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014582
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014582
Display Name... sere devote benedyinge ende gruetinge tot alle den leden ons heren Jesu Christi ...
Relation IdRELA000000282591
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014509
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014509
Display Name... seven gebeden van die bloetstortinge ons heren voer die zielen ...
Relation IdRELA000000282370
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021510
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021510
Display Name... seven ghebekens op den pater noster ...
Relation IdRELA000000306485
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009901
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009901
Display Name... sinte Andries ghebet dat hie anden cruce sprack als sancte Augustinus secht
Relation IdRELA000000265471
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009903
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009903
Display Name... sinte Augustijns oefeninge voir dat beelt ons heren
Relation IdRELA000000265479
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009746
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009746
Display Name... sinte Augustijns oefenisse onder die misse, seer devoet
Relation IdRELA000000264837
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013404
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013404
Display Name... sinte Bernaerdus ghebet mede te beschreien ons heren passie ...
Relation IdRELA000000278590
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013206
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013206
Display Name... sinte Bernaert
Relation IdRELA000000277911
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015494
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015494
Display Name... sinte Bernaerts ghebeden vanden vijf blijscappen der heiligher maecht Marien
Relation IdRELA000000285459
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013534
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013534
Display Name... sinte Bernaerts groten tot onser liever sueter vrouwen
Relation IdRELA000000278968
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004552
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004552
Display Name... sinte Pouwels leringhe hoe een mensche hem rechten sel tot enen gheesteliken leven
Relation IdRELA000000243445
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016778
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016778
Display Name... soe wie dit ... ghebet lest mit devocien op sijn knien die verdient LXXX jaer oflaets van verlarenre tijt. Dat is ghescreven te Romen in S. Johans Latranen kerke in enen stien
Relation IdRELA000000289873
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013179
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013179
Display Name... soe wie dit ghebet leest verdient LXXX dusent jaer aflaets ende soe veel verloren tijts quyt
Relation IdRELA000000277821
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016407
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016407
Display Name... sommige devote punten vanden leven ons here ..."
Relation IdRELA000000288637
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010046
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010046
Display Name... sunte Augustijns ghebet tot welken die paeus Benedictus die twalofte ghevet den ghenen diet mit devocien lesen drie hondert daghe oflaets
Relation IdRELA000000266003
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009953
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009953
Display Name... sunte Augustinus overpeynsinghe vander passien ons heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000265675
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022338
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022338
Display Name... sunte Bernardus bedinge totten cruce
Relation IdRELA000000309424
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014585
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014585
Display Name... sunte Peters gebet ende laest selver tot aen synen eynde
Relation IdRELA000000282601
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013632
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013632
Display Name... unse lieve here apenbaerden sych sancte Gregorius myt synen apenen wunden in der kercken de men het de porte des hilgen cruces do he mysse dede op den altaer ... Jherusalem ...
Relation IdRELA000000279297
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024161
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024161
Display Name... vanden heileghen geest
Relation IdRELA000000317441
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024165
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024165
Display Name... vanden verlorenen sone
Relation IdRELA000000317458
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010626
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010626
Display Name... vele schoender gebeden hoe een geestelicken mensch mit Godt spreken sal
Relation IdRELA000000268160
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022585
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022585
Display Name... vijf grueten totten heiligen vijf wonden ons heere Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000310317
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018628
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018628
Display Name... vijf suverlike groten van sint Anna
Relation IdRELA000000295692
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008033
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008033
Display Name... vijff ave marien
Relation IdRELA000000258803
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016931
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016931
Display Name... vijftich merckelijcke poenten vander passien ons heeren Jhesu Christi
Relation IdRELA000000290327
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010157
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010157
Display Name... woe sie die dienre der wijsheit hadde in den meye avent tot synen lieve
Relation IdRELA000000266352
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014520
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014520
Display Name... zeven bloetstortinghe ons liefs heeren Jhesu Christi
Relation IdRELA000000282408
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015746
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015746
Display NameAantal meestal zeer korte gebeden
Relation IdRELA000000286350
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013250
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013250
Display NameAen onse soete vrouwe gebet
Relation IdRELA000000278068
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014583
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014583
Display NameAflaatgebed
Relation IdRELA000000282595
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013028
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013028
Display NameAldus sprac sinte Anselmus tot Jhesus ende Marien om minne ende ghenade van hem te vercrighen ...
Relation IdRELA000000277321
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020820
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020820
Display NameAlle daghe of ghi moeghet leest dit ghebet want het is een epistel die paeus Leo seyndese coninc Kaerel den keyser ...
Relation IdRELA000000304025
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022547
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022547
Display NameAls ghi voer een cruce hene gaen
Relation IdRELA000000310200
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014635
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014635
Display NameAlte devote gebeden vanden leven ende lijden ons heren Jhesu Criste
Relation IdRELA000000282748
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013068
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013068
Display NameAncelmus
Relation IdRELA000000277445
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013026
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013026
Display NameAnselmus to Marien
Relation IdRELA000000277314
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010054
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010054
Display NameAugustinus
Relation IdRELA000000266041
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009942
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009942
Display NameAugustinus die hoghe leeraer tot Maria
Relation IdRELA000000265622
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010057
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010057
Display NameAugustyns ghebet
Relation IdRELA000000266054
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003856
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003856
Display NameAvondmaal, passie en gebeden uit Eerste evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament, gevolgd door verrijzenis en gebeden uit Tweede evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament
Relation IdRELA000000240601
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021688
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021688
Display NameBenedictus die paeus heeft ghegheven tot desen navolgende gebede drie hondert daghen oflaets ende als men ons seit heeft sinte Augustijn ghemaect
Relation IdRELA000000307097
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010097
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010097
Display NameBenedictus die twaelfste paeus die hevet ghegheven tot desen nae comende bedekyn driehondert daghe aflaets alsoe dickent ... ende sint Augustyn die hevet ghemaect
Relation IdRELA000000266168
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013200
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013200
Display NameBernardus
Relation IdRELA000000277892
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013201
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013201
Display NameBernardus gebet
Relation IdRELA000000277895
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013260
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013260
Display NameBernardus ghebet van Maria
Relation IdRELA000000278108
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004525
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004525
Display NameBijbelse geschiedenis in gebeden
Relation IdRELA000000243326
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001848
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001848
Display NameBijbelvertaler van 1360 (Petrus Naghel?): Mnl. vertaling van Gregorius de Grote: Homiliae in evangelia, onvoll. (misschien ontbreekt aan het eind een blad) en een gebed n.a.v. het Onzevader
Relation IdRELA000000228928
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003943
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003943
Display NameBoetpsalmen (Latijn) met gebeden voor afgestorvenen (Ned?)
Relation IdRELA000000241028
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004032
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004032
Display NameBoetpsalmen en litanie met aansluitend antifonen en gebeden (o.a. brief aan Keizer Karel met gebed).
Relation IdRELA000000241325
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003945
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003945
Display NameBoetpsalmen met bij elke psalm een gebed
Relation IdRELA000000241033
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004065
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004065
Display NameBoetpsalmen met litanie en gebeden
Relation IdRELA000000241447
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003964
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003964
Display NameBoetpsalmen, litanie en gebed op de boetpsalmen
Relation IdRELA000000241103
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004028
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004028
Display NameBoetpsalmen, litanie en gebeden
Relation IdRELA000000241309
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004064
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004064
Display NameBoetpsalmen, litanie van alle heiligen en gebeden
Relation IdRELA000000241441
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024660
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024660
Display NameBoetpsalmen. Gebeden. Etc.; Mnl.
Relation IdRELA000000319636
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011598
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011598
Display NameBonaventura ghebet
Relation IdRELA000000272065
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011611
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011611
Display NameBonaventura oratio
Relation IdRELA000000272115
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013461
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013461
Display NameClaghe vander passi ons heren
Relation IdRELA000000278756
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014567
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014567
Display NameDat cruce gebet
Relation IdRELA000000282546
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014496
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014496
Display NameDat leven ende lijden ons heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000282330
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014125
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014125
Display NameDat leven ende lijden ons lieven heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000281276
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014369
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014369
Display NameDat lijden ons heren
Relation IdRELA000000281980
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014373
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014373
Display NameDat lijden ons lieven heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000281998
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014914
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014914
Display NameDat trensken [lees: crensken] van onser liever sueter vrouwen
Relation IdRELA000000283614
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004173
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004173
Display NameDe seven gulden selteren mitten oracien
Relation IdRELA000000241829
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000083
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000083
Display NameDe titulis psalmorum; Hymnen en gebeden; etc. Lat.
Relation IdRELA000000218036
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014209
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014209
Display NameDe vichtien bloetsturtinghen van onsen lieven heere Jhesu Christi
Relation IdRELA000000281546
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021996
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021996
Display NameDen psalm Deus deus meus respice metten oracien vander werdigher passien ons heren Jhesu Christi
Relation IdRELA000000308299
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010058
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010058
Display NameDes heileghen leraers Sinte Augustijns ghebet
Relation IdRELA000000266058
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007946
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007946
Display NameDes morgens alstu opstaetse gebet
Relation IdRELA000000258463
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016893
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016893
Display NameDese ... commendacie salmen lesen als die sieken ter dootwert reiden ende is vander passien
Relation IdRELA000000290213
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013614
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013614
Display NameDese ... ghebeden vanden vijf wonden ons liefs heren Jhesu Cristi heeft ghemaect sinte Gregorius die paves in die tijt dat die pestelencie seer regneerde ...
Relation IdRELA000000279239
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013513
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013513
Display NameDese ... groeten plach sinte Bernart te lesen tot onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000278905
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008025
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008025
Display NameDese III ave maria leerde ons lieve vrouwe Sinte Machtilde ende hiet haer dat sijse alle daghen lesen soude met devocien ende daer voer soude sij haer begeerte vervullen
Relation IdRELA000000258768
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008031
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008031
Display NameDese drie Ave marien leerde onse lieve vrou Machteldus om troest inder doet
Relation IdRELA000000258794
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007952
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007952
Display NameDese drie gebeden leerde Maria Mechtelt der nonnen dat sie de solde lesen hent se ten sacrament ghaen solde
Relation IdRELA000000258485
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007951
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007951
Display NameDese drie gebeden openbaerde Maria Mechtelt der nonnen ende sede soe wie leset salic bescermen in syn leste vanden duvel ende sine becoringe
Relation IdRELA000000258480
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009940
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009940
Display NameDese drie oracien heeft ghemaect sente Augustijn tot onser vrauwen
Relation IdRELA000000265612
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015458
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015458
Display NameDese gebede hevet gemact die heilige vader Franciscus
Relation IdRELA000000285349
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021528
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021528
Display NameDese ghebedekens plach die heylige vader sinte Franciscus te lesen
Relation IdRELA000000306550
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015090
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015090
Display NameDese ghebeden heeft gemaect Hugo de sancte Victor ...
Relation IdRELA000000284183
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015463
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015463
Display NameDese ghebeden plach sinte Franciscus te lesen mit grote ynnicheit ende devocie
Relation IdRELA000000285362
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013514
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013514
Display NameDese grueten ... plach die mynlike leeraer sinte Bernardus te lesen in die eere onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000278909
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010074
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010074
Display NameDese navolghende ghebede heeft ghemaect de heilighe gloriose leeraer Sinte Augustijn
Relation IdRELA000000266104
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016223
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016223
Display NameDese oracie salmen lesen des avons voer dbedde met devocien als een mensche slapen gheet na alle sijn werken ende ghetiden
Relation IdRELA000000288042
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013220
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013220
Display NameDese oratie plach te lesen sinte Bernaert
Relation IdRELA000000277955
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008038
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008038
Display NameDese vijf Ave maria leerden onse lieve vrouwe Mechtel dus dat sijse solde lesen als sij dat heilige sacrament solde ontfangen mit ynnicheit ende aendacht
Relation IdRELA000000258826
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008037
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008037
Display NameDese vijf ave maria leerden onse lieve vrouwe der heiliger joncfrouwen Mechtelt
Relation IdRELA000000258822
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008035
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008035
Display NameDese vijf ave marien selmen lesen eer men dat heylighe sacrament ontfanct ter eeren onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000258812
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008017
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008017
Display NameDese vijf beden plach Sinte Mactelt te lesen als si te sacrament ginc
Relation IdRELA000000258737
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022010
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022010
Display NameDese vijf navolgende gebeden plach een man alle dagen te lesen onder die misse
Relation IdRELA000000308332
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008028
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008028
Display NameDesse drie ghebede de hyr na volghen leerde unse lieve vrouwe enen devoten nonnen unde men sal se lesen myt dreen ave marien
Relation IdRELA000000258780
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016466
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016466
Display NameDevotieboek met de levens van Jezus en Maria, gebaseerd op evangelieteksten, afgewisseld door gebeden, hymnen, sequenties, getijden en enkele preken
Relation IdRELA000000288860
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009864
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009864
Display NameDeze oracie stelt sente Augustyn ende es zeer goet ghelesen
Relation IdRELA000000265287
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022595
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022595
Display NameDeze voorzeide pardoenen zijn ghedobbeleert alle den ghenen die dit naervolghende tienste ghebedt mede lezen
Relation IdRELA000000310341
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014534
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014534
Display NameDie VII bloet stortinghe ons liefs Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000282456
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014528
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014528
Display NameDie VII bloetstortingen
Relation IdRELA000000282435
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014207
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014207
Display NameDie VII bloetstortingen ons lieven heeren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000281539
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014538
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014538
Display NameDie VII bloetstortinghe ons liefs heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000282469
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014500
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014500
Display NameDie VII bloettstortingen ons lieven heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000282341
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014208
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014208
Display NameDie XV bloetstoortinghe ons lieven heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000281543
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014210
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014210
Display NameDie XV bloetstortingen
Relation IdRELA000000281550
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014570
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014570
Display NameDie XV bloetstortingen ons lieven heeren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000282552
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014211
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014211
Display NameDie XV bloetstortynge ons heren Jhesu Criste
Relation IdRELA000000281553
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013434
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013434
Display NameDie clage sunte Bernardus vander passije
Relation IdRELA000000278680
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014119
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014119
Display NameDie commendacie voer die sielen
Relation IdRELA000000281248
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015759
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015759
Display NameDie dese nae ghescreuen bedinghe leest mit vijftien pater ende XV ave marien een jaer lanc ...
Relation IdRELA000000286385
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007979
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007979
Display NameDie ghebenedide maghet Maria openbaerde op een tijt sinte Machtelt ende leerde hoe dat sie dese navolghende drie ghebedekijns lesen soude
Relation IdRELA000000258585
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007966
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007966
Display NameDie heilighe maecht sinte Machtelt badt eens onser vrouwen dat si bi haer woude sijn inden ure hoerre doot ...
Relation IdRELA000000258545
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008027
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008027
Display NameDie heilighe maghet Machteldis, een nonne van Sinte Baernaerdus oerde badt onser soeter vrouwen dat si bi haer woude wesen ...
Relation IdRELA000000258776
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008026
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008026
Display NameDie heilighe maghet sinte Machtelt bad eens onsen lieve vrouwe dat si bi haer woude sijn in die ure hoerre doots. Ende Maria antwoerde haer: dat sel ic doen, mer du moetste my lesen alle daghe drie Ave Maria mit dese drie ghebedekijns Ave Maria
Relation IdRELA000000258772
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019833
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019833
Display NameDie heilighe paeus Clemens heeft dit ghebeth gemaect ende ghegheven ... Ende soe wie dattet bij hem heeft die en sal die plaghe der pestelencien niet vresen ...
Relation IdRELA000000300133
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014554
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014554
Display NameDie passie ons lieven heeren
Relation IdRELA000000282516
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014535
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014535
Display NameDie seven bloetstortinghe daer wy ons daghelijcx in sullen reynighen
Relation IdRELA000000282459
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016691
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016691
Display NameDie twee en LXXII punten vander passien
Relation IdRELA000000289603
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004142
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004142
Display NameDie vijftien grade van onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000241688
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014545
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014545
Display NameDie voerreden vander bloetstortinghe Cristi
Relation IdRELA000000282492
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013644
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013644
Display NameDit ... gebet heeft gemaect die heilige paeus sunte Gregorius doen die sterffelike plage den Romeren also jammerlijck overgegaen was ...
Relation IdRELA000000279340
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015256
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015256
Display NameDit ... ghebet maecte sinte Ambrosius
Relation IdRELA000000284639
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013535
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013535
Display NameDit ... ghebet plach sinte Bernaert te lesen totten loven ... der saligher maghet Maria
Relation IdRELA000000278973
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013303
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013303
Display NameDit ... ghebet was ghegheven byden enghel Goods den heilighen ende seer devoten leeraer sunte Bernaert, een sonderlinghe liefhebber der moeder Goeds Maria ende hem wert vertoent dat dit ghebet is Maria boven anderen ghebeden ontfanclicste ghelijc dat gout boven allen metael dat costelste
Relation IdRELA000000278273
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013219
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013219
Display NameDit gebet heeft S. Bernaert gemaect ende is vandenn stoel van Romen begavet ende bestadicht
Relation IdRELA000000277952
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013468
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013468
Display NameDit gebet heeft die heilige leve S. Bernardus op een tijt gesproken voer dat crucifix ende dat beelt Cristi omhelsde hem
Relation IdRELA000000278779
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009925
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009925
Display NameDit gebet heeft gemaect Sancte Augustinus ende soe wie dattet alle dage op sijn knyen leest die en sal in sunden niet sterven
Relation IdRELA000000265550
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009948
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009948
Display NameDit gebet heeft ghemaect S. Augustinus ....
Relation IdRELA000000265652
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010041
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010041
Display NameDit gebet heeft sancte Augustinus gemaect tot onsen here
Relation IdRELA000000265985
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013347
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013347
Display NameDit gebet heeft sinte Bernaert gemaeck tot Maria die moder gods
Relation IdRELA000000278420
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009950
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009950
Display NameDit gebet heeft sunte Augustinus gemaect
Relation IdRELA000000265661
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009949
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009949
Display NameDit gebet heeft van yerst ghescreven sinte Augustijn
Relation IdRELA000000265657
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013244
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013244
Display NameDit gebet heft sancte Bernardus ghemaket ...
Relation IdRELA000000278039
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013636
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013636
Display NameDit gebet hevet gemaect sunte Gregorius ende hij raedet allen menschen alle daghen te lesen ...
Relation IdRELA000000279309
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013025
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013025
Display NameDit gebet hevet sancte Ancelmus ghemaket
Relation IdRELA000000277311
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009952
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009952
Display NameDit gebet hevet sinte Augustinus die hoege leerre gemaect vanden lijden ons lieven heren ...
Relation IdRELA000000265671
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010095
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010095
Display NameDit gebet hevet sinte Augustinus gemaect ende duc gespracken tot onsen lieven here
Relation IdRELA000000266160
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009933
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009933
Display NameDit gebet hevet sinte Augustinus gemaect van onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000265583
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013888
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013888
Display NameDit gebet leerde Brugman datmen lesen soude onser liever vrouwen seven bliscappen te eren
Relation IdRELA000000280413
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024020
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024020
Display NameDit gebet machmen voer een noetdorstige lesen; ten iersten salmen lesen drie pater noster in die eer der heiliger drievoldicheit
Relation IdRELA000000316682
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009926
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009926
Display NameDit gebet maecte sint Augustijn ende diet daghelics leest en mach niet verloren bliven
Relation IdRELA000000265554
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013270
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013270
Display NameDit gebet plach Sinte Baernaert te lesen
Relation IdRELA000000278151
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013259
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013259
Display NameDit gebet plach Sinte Barnaert alle dage te lesen ende hi vant daer genade bij van Maria
Relation IdRELA000000278103
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013641
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013641
Display NameDit gebet plach sinte Gregorius alle dage te lesen op syn knyen ...
Relation IdRELA000000279329
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014755
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014755
Display NameDit gebet sal een mensche lesen voer die heilige werdige drievoldicheit
Relation IdRELA000000283158
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024453
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024453
Display NameDit gebet sal men lesen voer een crucefix daer een marienbelde onder staet
Relation IdRELA000000318756
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024330
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024330
Display NameDit gebet salmen lesen alsmen dat cruce Ons Heren siet
Relation IdRELA000000318204
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013447
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013447
Display NameDit gebet sprach sent Bernart doe sich unse lieve here Jhesus neigede van dem cruce
Relation IdRELA000000278720
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012580
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012580
Display NameDit gebet sprack sunte Thomaes doe hij sterven solde
Relation IdRELA000000275727
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013306
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013306
Display NameDit gebet wort Baernaerdus geopenbaert vanden engel ende is gehieten van waerdicheit dat gulden gebet ...
Relation IdRELA000000278283
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008047
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008047
Display NameDit ghebedekijn heeft gemaect die salige Meester Egghert ende is een seer profitelic ghebet
Relation IdRELA000000258869
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021160
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021160
Display NameDit ghebet heeft sinte Augustijn ende sinte Bernaerdus ghemaect tot onsen heere
Relation IdRELA000000305174
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010104
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010104
Display NameDit ghebet heeft sinte Augustijn ghemaket ...
Relation IdRELA000000266191
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013297
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013297
Display NameDit ghebet heeft sinte Baernaert gemaect tot onser vrouwen
Relation IdRELA000000278249
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013246
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013246
Display NameDit ghebet heeft sinte Bernaert ghemaect van onser vrouwen ...
Relation IdRELA000000278048
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010102
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010102
Display NameDit ghebet heeft sunt Augustinus ghemaect ende placht sijn broeders te leeren ende hy placht selver te lesen alle daghe ende het is seer goet te lesen
Relation IdRELA000000266185
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013258
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013258
Display NameDit ghebet heft ghemaect sinte Barnaerdus ende is van groter verdiensten
Relation IdRELA000000278099
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009932
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009932
Display NameDit ghebet hevet ghemaect sunte Augustinus vander openbaringe des heiligen gheestes
Relation IdRELA000000265578
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015088
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015088
Display NameDit ghebet hevet ghemaket Hugo de sancte Victoer
Relation IdRELA000000284177
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013460
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013460
Display NameDit ghebet hevet ghemaket sunte Bernardus totten cruce ons heren ..."
Relation IdRELA000000278753
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019401
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019401
Display NameDit ghebet is jeghen der vrouwen arbeyt
Relation IdRELA000000298540
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013253
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013253
Display NameDit ghebet maecte sinte Bernaert ende hi plaecht daghelijcs te lesene tot onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000278082
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010100
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010100
Display NameDit ghebet makede sinte Augustyn ende plach alle daghe te lesen. Gebet
Relation IdRELA000000266178
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013637
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013637
Display NameDit ghebet plach sanctus Gregorius alle daghe te lesen ende raedet allen mensche dat sie dit gherne lesen sullen ...
Relation IdRELA000000279314
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015462
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015462
Display NameDit ghebet plach sinte Franciscus sine bruederen te leren
Relation IdRELA000000285359
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013640
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013640
Display NameDit ghebet plach sinte Gregorius alle daghe te lesen up zijn knien
Relation IdRELA000000279325
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013239
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013239
Display NameDit ghebet plach te lesen sancte Bernaert alle daghe tweewarf op sijn knien des morghens ende des avonts ...
Relation IdRELA000000278024
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013299
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013299
Display NameDit ghebet wort sunte Bernardus ghegheven vanden heilighen engel
Relation IdRELA000000278257
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013531
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013531
Display NameDit ghebeth plach sinte Bernaert te lesen in die eere van onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000278958
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009973
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009973
Display NameDit heeft Augustinus gemaect
Relation IdRELA000000265761
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016224
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016224
Display NameDit hoedeken es van L bloemen daer die meechdelike bloeme Maria mede verciert was ...
Relation IdRELA000000288045
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024331
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024331
Display NameDit nae volgende gebet sijn die VII woirde Ons lieven heren Jhesu Christe, die hi sprack aenden galgen des cruces
Relation IdRELA000000318207
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009983
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009983
Display NameDit nageschreven gebedeken wart sante Augustijnus geapenbaert
Relation IdRELA000000265792
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013204
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013204
Display NameDit navolgende gebet plach sinte Barnaert alle dage te lesen. Ghebet
Relation IdRELA000000277904
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013216
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013216
Display NameDit navolghende ghebeth plach sinte Bernaert te leesen ende gaet boven alle ghebeden
Relation IdRELA000000277942
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007990
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007990
Display NameDit plach Machtelt te lesen
Relation IdRELA000000258634
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013398
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013398
Display NameDit plach te lesen sinte Barnaert smorghens als hi op stont Omnipotens
Relation IdRELA000000278572
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009947
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009947
Display NameDit pruevelegin van onser liever vrouwen hevet sante Augustinus ghemaect
Relation IdRELA000000265647
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024325
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024325
Display NameDit salmen lesen alsmen boirt Onsen lieven Here
Relation IdRELA000000318188
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009954
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009954
Display NameDit seegt sinte Augustijn. Soe wie dese oratie leest ende over wien dat hise leeset ...
Relation IdRELA000000265680
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021009
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021009
Display NameDit sijn die XII punten des christi gheloefs merckt wel ende belevet
Relation IdRELA000000304649
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014214
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014214
Display NameDit sijn vijftien bloetstortinghe ons heren ...
Relation IdRELA000000281564
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007950
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007950
Display NameDit sprec des morgens tot onsen lieven here
Relation IdRELA000000258476
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014910
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014910
Display NameDiverse gebeden
Relation IdRELA000000283596
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014238
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014238
Display NameDrie Pater nosters tot het gekroonde hoofd van Jezus
Relation IdRELA000000281639
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015837
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015837
Display NameDrie gebeden
Relation IdRELA000000286603
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016061
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016061
Display NameDrie gebeden op naam van Johannes Gerson
Relation IdRELA000000287444
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024601
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024601
Display NameDrie morgengebeden
Relation IdRELA000000319390
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024200
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024200
Display NameDrie pater noster met aflaat van paus Calixtus
Relation IdRELA000000317632
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018627
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018627
Display NameDrye Ave Maria sancte Anna
Relation IdRELA000000295689
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007128
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007128
Display NameDus bid Bernaerdus in dat leste sermoen op cantica
Relation IdRELA000000255382
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004370
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004370
Display NameDus biddet Sinte Bernart in dat vijftichste sermoen ...
Relation IdRELA000000242703
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019803
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019803
Display NameDye alre beste boet tegen die pestelencie
Relation IdRELA000000300017
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013202
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013202
Display NameDyt devoet gebet hevet sancte Bernardus gemaect
Relation IdRELA000000277898
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014740
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014740
Display NameDyt gebet hevet gemaket sancte Gregorius vanden rouwen Maria
Relation IdRELA000000283109
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013308
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013308
Display NameDyt krensken hevet gemact sanctus Bernardus
Relation IdRELA000000278295
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009941
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009941
Display NameDyt naevolghende gebet bescrijft der groeter lere Sinte Augustijnus ende der engelen Gabriel hevet gedicht
Relation IdRELA000000265617
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013499
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013499
Display NameEen beclaghen sinte Bernaerts van die passie ons heren
Relation IdRELA000000278865
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016541
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016541
Display NameEen bedinge
Relation IdRELA000000289119
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022539
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022539
Display NameEen bedinghe om een goet inde
Relation IdRELA000000310171
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022515
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022515
Display NameEen bedinghe tote onser vrouwen om een goet inde
Relation IdRELA000000310075
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008018
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008018
Display NameEen bevelijnge die onsen lieve here sante Mechtel leerden
Relation IdRELA000000258742
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022052
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022052
Display NameEen devoet ende weechlic ghebet van die passie ons heren
Relation IdRELA000000308444
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014954
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014954
Display NameEen devoet gebet vander passien Cristi om te vercrigen vergiffenis van allen sonden
Relation IdRELA000000283751
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022043
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022043
Display NameEen devoet ghebet van onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000308417
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013251
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013251
Display NameEen devoet ghebet van onser liever vrouwen welck sunte Bernart plach te lesen daghelix
Relation IdRELA000000278073
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013053
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013053
Display NameEen devoet ghebeth van onser liever vrouwen dat S. Ancelmus ghemaect heeft
Relation IdRELA000000277400
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014331
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014331
Display NameEen devoet krensken van onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000281879
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016667
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016667
Display NameEen devoete oeffeninge vander passien op Marien rouwe
Relation IdRELA000000289529
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013292
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013292
Display NameEen devote bevelinghe tot onse liever vrouwen daer hem sunte Barnardus mede te bevelen plach onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000278229
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005463
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005463
Display NameEen devote oeffeninge al dage onder missen
Relation IdRELA000000247734
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022263
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022263
Display NameEen devote offeninge vander missen gedeylt in ses deelen mit ses devote gebeden ...
Relation IdRELA000000309160
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014929
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014929
Display NameEen eenich toekeer tot gode
Relation IdRELA000000283657
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015908
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015908
Display NameEen gebed
Relation IdRELA000000286860
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013055
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013055
Display NameEen gebedt tot die soete moeder Maria gemaect doer Alsemes
Relation IdRELA000000277408
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013634
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013634
Display NameEen gebet tot onsen lieven heren Gregorius
Relation IdRELA000000279304
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024455
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024455
Display NameEen gebet tot onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000318766
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013261
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013261
Display NameEen gebet tot onser liever vrouwen. Bernardus
Relation IdRELA000000278112
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024023
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024023
Display NameEen gebet totten hemelschen vader
Relation IdRELA000000316693
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024460
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024460
Display NameEen gebet totten wonden ons lieven heren Jhesu Christi
Relation IdRELA000000318784
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023953
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023953
Display NameEen gebet vander heiliger drivoldicheit
Relation IdRELA000000316380
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007981
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007981
Display NameEen getijde van Mechtildis
Relation IdRELA000000258594
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022380
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022380
Display NameEen ghebet tot onsen lieven here
Relation IdRELA000000309574
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013234
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013234
Display NameEen ghebet tot onser liever vrauwen dat sente Bernaert plach te lesene tharer heeren ende love daghelics
Relation IdRELA000000278003
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019820
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019820
Display NameEen ghebet tot onser vrouwen teghen die pestilencie dwelcke die inghel gods eenen convente van joncfrouwen gheoppenbaert heeft ...
Relation IdRELA000000300078
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010294
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010294
Display NameEen ghebet toter passien ons heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000266885
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013348
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013348
Display NameEen ghebet totten herten onser lieve vrouwen
Relation IdRELA000000278424
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014756
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014756
Display NameEen ghebet totten soene
Relation IdRELA000000283162
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015589
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015589
Display NameEen ghebet van Maria onzer liever vrouwen dat Ancelmus maecte
Relation IdRELA000000285795
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011596
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011596
Display NameEen ghebet van onsen heer ende heeft Bonaventura ghemaket
Relation IdRELA000000272055
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007996
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007996
Display NameEen ghebet van onser vrouwen mit drie ave maria dat si Machtelt leerde
Relation IdRELA000000258659
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016192
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016192
Display NameEen ghebet vander heileger maget sinte Barbelen
Relation IdRELA000000287949
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007959
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007959
Display NameEen ghebet vander verrisenisse ons lieven heeren Jhesu Christe
Relation IdRELA000000258522
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014752
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014752
Display NameEen ghebet voer die penitencie
Relation IdRELA000000283148
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016824
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016824
Display NameEen ghedinkenesse van ons heeren passien
Relation IdRELA000000290004
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019667
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019667
Display NameEen goede medecine tieghen die haestighe doot ende om gherustelijc te te stervene
Relation IdRELA000000299510
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019134
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019134
Display NameEen goede vergaderinghe vanden liden ons heren
Relation IdRELA000000297459
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012158
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012158
Display NameEen goet gebet dat sinte Augustijn plach te lesen ...
Relation IdRELA000000274307
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021232
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021232
Display NameEen goet ghebet tot onsen heer
Relation IdRELA000000305397
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022538
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022538
Display NameEen groete ter herten gods
Relation IdRELA000000310168
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019824
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019824
Display NameEen guet gebet voer die nye suucte ende ander plaghen ...
Relation IdRELA000000300097
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021345
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021345
Display NameEen guet ghebet van onser liever vrouwen Marien
Relation IdRELA000000305838
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008020
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008020
Display NameEen guet ghebet van onser vrouwen dat si leerde eenre nonnen Mechtelt mit drie ave maria
Relation IdRELA000000258747
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014159
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014159
Display NameEen krensken van onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000281398
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014368
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014368
Display NameEen maniere van oufeninghe om Maria eenen mantel te makene
Relation IdRELA000000281978
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014149
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014149
Display NameEen mijnlick gebet vanden leven ende lijden ons lieven heeren van der heiliger drievoldicheit
Relation IdRELA000000281371
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013284
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013284
Display NameEen minlijc aensprake ende groete die di heilege leeraer ende vader sinte Bernaert dagelijcs plach te spreken tot onser liever sueter vrouwen Maria
Relation IdRELA000000278203
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019740
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019740
Display NameEen minlike bedinge totten groten here ende maerscalck sancte Anthonis
Relation IdRELA000000299809
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013528
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013528
Display NameEen minlike gruete die sinte Bernart plach te spreken tot onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000278947
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014143
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014143
Display NameEen mynlic dancbaerheit des levens ende lijdens ons lieven heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000281351
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010309
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010309
Display NameEen mynlike verenyghinghe des mergens
Relation IdRELA000000266944
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001976
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001976
Display NameEen onderscheit van cleynmoedicheit ende van wanhopen, gevolgd door een gebed; vermoedelijk een fragm. van een hs.
Relation IdRELA000000229594
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013203
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013203
Display NameEen ootmoedich ghebedt van S. Bernardus
Relation IdRELA000000277901
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016598
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016598
Display NameEen oracie om die passie te ghecrighene
Relation IdRELA000000289291
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014217
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014217
Display NameEen roode roese up de XV bloetsturtinghen ons liefs heeren
Relation IdRELA000000281574
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017491
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017491
Display NameEen schoen exempel
Relation IdRELA000000292165
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018428
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018428
Display NameEen schoen exempel ende gebet van sent Johan ewangeliste
Relation IdRELA000000295096
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020922
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020922
Display NameEen schoen gebedt seer verdienstelijck vander passien ons heeren
Relation IdRELA000000304394
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024326
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024326
Display NameEen schoen gebet
Relation IdRELA000000318192
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013353
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013353
Display NameEen schoen gebet tot Maria
Relation IdRELA000000278438
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024022
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024022
Display NameEen schoen gebet totten hemelschen vader
Relation IdRELA000000316690
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014566
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014566
Display NameEen schoen gebet van der passien Cristi
Relation IdRELA000000282543
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024018
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024018
Display NameEen schoen gebet van onsen lieven here
Relation IdRELA000000316675
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009951
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009951
Display NameEen schoen gebet van onser liever vrouwen dat sinte Augustinus gemaect heeft
Relation IdRELA000000265666
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013054
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013054
Display NameEen schoen gebet van onser liever vrouwen der moder gods dat sancte Ancelmus gemaect heeft
Relation IdRELA000000277404
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023957
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023957
Display NameEen schoen gebet vander heiliger drivoldicheit
Relation IdRELA000000316395
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014888
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014888
Display NameEen schoen ghebet van onsen heren
Relation IdRELA000000283533
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012297
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012297
Display NameEen schoen ghebet vander heiligher drievoudichheit
Relation IdRELA000000274826
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011634
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011634
Display NameEen schoen vierich gebedt tot die gebennedyde maget Maria gemaect doer Bonaventura
Relation IdRELA000000272196
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022630
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022630
Display NameEen schone ghebet vander heiligher drivoldicheit
Relation IdRELA000000310469
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020937
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020937
Display NameEen schoon ghebet vander passien ons heeren
Relation IdRELA000000304431
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020925
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020925
Display NameEen scoen gebet
Relation IdRELA000000304401
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014375
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014375
Display NameEen scoen gebet van onsen lieven here
Relation IdRELA000000282004
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024333
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024333
Display NameEen scoen gebet van onser Vrouwen
Relation IdRELA000000318214
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013051
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013051
Display NameEen scoen gebet van onser liever vrouwen dat sancte Ancelmus gemaect heeft die h. leere
Relation IdRELA000000277392
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013256
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013256
Display NameEen scoen ghebeth van S. Augustijn onse H. vadere
Relation IdRELA000000278092
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013354
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013354
Display NameEen scoene oracie tot onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000278441
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016063
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016063
Display NameEen scoone devote oracie om te moghen commene in den stat van gracien na de sentencie van Johannes Gerson
Relation IdRELA000000287449
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019830
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019830
Display NameEen seer devoet ghebet van onser liever vrouwen teghens die pestilenci
Relation IdRELA000000300124
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022013
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022013
Display NameEen seer vuerich ghebet
Relation IdRELA000000308338
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014943
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014943
Display NameEen sere devote oefeninghe ende leringhe van die passie ons lieves heren Jhesu Crijsti dat bescreven is van een groet meyster op dat leven Cristi
Relation IdRELA000000283705
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010039
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010039
Display NameEen suete meditasi van onsen vader Augustinus
Relation IdRELA000000265978
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021988
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021988
Display NameEen suijverlyck prieel van roosen ende menigherleye bloemen des levens ende der menigherhande deuchden der hemelscher coninghinnen Marie om een hoedeken te maken op elck van haren hoochtiden
Relation IdRELA000000308280
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014161
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014161
Display NameEen sunderlinge scoen gebet van onser liever sueter vrouwen
Relation IdRELA000000281404
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013307
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013307
Display NameEen suverlic bloemich cransken Bernaerdus
Relation IdRELA000000278289
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018515
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018515
Display NameEen suverlic exempel van enen clerc
Relation IdRELA000000295356
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010049
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010049
Display NameEen suverlic gebet dat S. Augustinus ghemaect heeft
Relation IdRELA000000266017
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010101
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010101
Display NameEen suverlic gebet van onsen lieven here dat sinte Augustinus ghemaect heeft
Relation IdRELA000000266181
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013232
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013232
Display NameEen suverlic ghebet van onser liever vrouwen Bernaerdus gemaect heeft
Relation IdRELA000000277995
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013266
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013266
Display NameEen suverlic ghebet van onser vrouwen
Relation IdRELA000000278133
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008014
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008014
Display NameEen suverlick gebet
Relation IdRELA000000258728
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020935
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020935
Display NameEen suverlick gebet ende seer devote van die heilige vreendinne ende moeder Sinte Anna
Relation IdRELA000000304423
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013264
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013264
Display NameEen suverlick gebet tot onser liever vrouwen dat sancte Bernart sprack
Relation IdRELA000000278125
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013330
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013330
Display NameEen suverlick ghebet thot den hertte onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000278365
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010359
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010359
Display NameEen suverlijc ghebet tot onser lyever vrouwen Maria
Relation IdRELA000000267142
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022383
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022383
Display NameEen suverlijc ghebet vander heiliger drievoudicheit
Relation IdRELA000000309582
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005461
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005461
Display NameEen suverlike oeffeninge vanden xxxv. vallen Die onse lieve here in sijnen heiligen lijden gevallen is
Relation IdRELA000000247726
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010098
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010098
Display NameEen suyverlike lovinge ende heeft gemaect S. Augustyn
Relation IdRELA000000266172
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008011
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008011
Display NameEen vermaninghe der vroechden Christis die hem sijn vader gaf inder verrisenisse
Relation IdRELA000000258717
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020923
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020923
Display NameEen waerdich pater noster
Relation IdRELA000000304397
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024428
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024428
Display NameEen ynnich gebet tot marien
Relation IdRELA000000318678
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024324
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024324
Display NameEen ynnich gebet vanden soeten name Jhesus
Relation IdRELA000000318185
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013215
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013215
Display NameEen ynnich ghebet dat S. Bernardus ghemaket hevet
Relation IdRELA000000277939
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022054
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022054
Display NameEen zeer uutermaten scoen ghebet van Maria
Relation IdRELA000000308449
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022596
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022596
Display NameEen zuverlic ghebet tot dat ghebenedyde herte ons heeren Des maendaechs
Relation IdRELA000000310343
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022541
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022541
Display NameEene bedinghe van onser vrouwen
Relation IdRELA000000310177
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013043
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013043
Display NameEin scoen gebet tot onsen lieven here dat sinte Ancelmus gemaect heeft
Relation IdRELA000000277370
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007983
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007983
Display NameEn vermanijnge der vroechden Christi die hem sijn vader verleende in sijnre verrisenis
Relation IdRELA000000258603
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024437
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024437
Display NameEne suverlike bevelinge tot marien ende totten heiligen
Relation IdRELA000000318705
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003798
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003798
Display NameEvangeliën Mattheus, Lucas en gedeeltelijk Marcus, vertaling Johan Scutken, met vooraf aan evangelie van Mattheus gebeden m.b.t. biecht en vooraf aan evangelie van Lucas gebeden tot Maria
Relation IdRELA000000240272
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018437
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018437
Display NameExempel over een abdis aan wie vier gebeden worden geopenbaard
Relation IdRELA000000295126
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018495
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018495
Display NameExempel over paus Callistus die een gebed over het Onze vader en het Ave Maria leerde
Relation IdRELA000000295281
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003326
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003326
Display NameExpositio in Oratione Dominica; Conradus de Saxonia: Speculum BMV in Angelica Salutatione; Lat.
Relation IdRELA000000237493
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010156
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010156
Display NameEyn gebet op den nye jaers dach woe wy van onsen lieven heren eyn nye jaer begeren sollen
Relation IdRELA000000266346
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014490
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014490
Display NameEyn gebet van onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000282311
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019823
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019823
Display NameEyn gebet vur de pestilence
Relation IdRELA000000300094
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014551
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014551
Display NameEyn mynlick gebet vanden leven ende lijden ons liever heeren vander heiliger drievoldicheit
Relation IdRELA000000282506
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014371
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014371
Display NameEyn mynlike dancbaerheit des levens ende lijdens ons heren Jhesu Cristi mit gueden begeerten ende is des heiligen geest mantel
Relation IdRELA000000281990
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014370
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014370
Display NameEyn mynlike dancbaerheit vanden leven ende lijden Jhesu Cristi totter heiliger drievoldicheit
Relation IdRELA000000281983
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017625
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017625
Display NameEyn schoen exempel van sunte Annen
Relation IdRELA000000292570
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014378
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014378
Display NameEyn schoen gebet vander heiliger drievoldicheit
Relation IdRELA000000282011
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014546
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014546
Display NameEyn schoen offerhande in der missen
Relation IdRELA000000282495
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014569
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014569
Display NameEyn schoen offerhande inder missen
Relation IdRELA000000282550
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014578
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014578
Display NameEyn scoen gebet van der heiliger drievoldicheit
Relation IdRELA000000282577
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010044
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010044
Display NameEyn scoen gebet vanden heiligen weerdigen bisscop sancte Augustinus
Relation IdRELA000000265994
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010045
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010045
Display NameEyn scoen gebet vander heiliger joncfrou senter Vyven
Relation IdRELA000000265997
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014634
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014634
Display NameEyn scoen gebet voer die sielen
Relation IdRELA000000282745
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014182
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014182
Display NameEyn seer beweechlike passie van onsen here
Relation IdRELA000000281456
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014576
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014576
Display NameEyn seer scoen suverlick krensken vanden heiligen eerwerdigen hoegen vader sunte Joseph, onser liever vrouwen brudegom
Relation IdRELA000000282568
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014489
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014489
Display NameEyn sunderlinge guet crechtich gebet van onser vrouwen
Relation IdRELA000000282308
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019827
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019827
Display NameEyn suverlick gebet vor de pestilencie myt eyn pater noster
Relation IdRELA000000300110
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005472
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005472
Display NameGebed
Relation IdRELA000000247766
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014499
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014499
Display NameGebed "der coningynnen van Cecilien"
Relation IdRELA000000282339
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022532
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022532
Display NameGebed (Mnl. vertaling van Juste judex Jhesu Criste)
Relation IdRELA000000310150
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021352
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021352
Display NameGebed (antifoon) tot S. Franciscus
Relation IdRELA000000305869
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018629
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018629
Display NameGebed (vijf groeten) tot S. Anna
Relation IdRELA000000295695
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024748
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024748
Display NameGebed (wellicht Gebed tot de schouderwonde)
Relation IdRELA000000319963
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013209
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013209
Display NameGebed dat in naschrift op naam van Bernardus van Clairvaux wordt gesteld
Relation IdRELA000000277920
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013304
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013304
Display NameGebed dat werd geopenbaard aan Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000278277
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010052
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010052
Display NameGebed en dictum op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000266032
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016250
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016250
Display NameGebed met aflaat
Relation IdRELA000000288137
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013877
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013877
Display NameGebed met aflaat door bemiddeling van Jan Brugman, mogelijk Mnl. vertaling van Sacrosanctae
Relation IdRELA000000280383
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024315
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024315
Display NameGebed om ontferming
Relation IdRELA000000318155
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024781
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024781
Display NameGebed op de vijf vreugden van Maria
Relation IdRELA000000320081
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014206
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014206
Display NameGebed op de vijftien bloedstortingen
Relation IdRELA000000281536
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016221
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016221
Display NameGebed op het sterfbed
Relation IdRELA000000288036
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015260
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015260
Display NameGebed op naam van Ambrosius
Relation IdRELA000000284651
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009930
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009930
Display NameGebed op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000265571
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010067
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010067
Display NameGebed op naam van Augustinus; Ripuar.
Relation IdRELA000000266083
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014451
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014451
Display NameGebed op naam van Beda Venerabilis
Relation IdRELA000000282208
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013217
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013217
Display NameGebed op naam van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000277945
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013448
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013448
Display NameGebed op naam van Bernardus van Clairvaux, verdeeld over de dagen van de week; Ripuar.
Relation IdRELA000000278724
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011599
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011599
Display NameGebed op naam van Bonaventura
Relation IdRELA000000272069
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013646
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013646
Display NameGebed op naam van Gregorius, geconfirmeerd door Nicolaas V in 1449
Relation IdRELA000000279347
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013568
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013568
Display NameGebed op naam van Thomas van Aquino
Relation IdRELA000000279102
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022546
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022546
Display NameGebed over de passie
Relation IdRELA000000310196
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013065
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013065
Display NameGebed over de vijf smarten van S. Maria dat werd geopenbaard aan S. Anselmus van Canterbury
Relation IdRELA000000277434
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019805
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019805
Display NameGebed tegen de pest, met inleiding
Relation IdRELA000000300026
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013607
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013607
Display NameGebed tot Christus en Zijn wonden op naam van Gregorius de Grote
Relation IdRELA000000279220
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007457
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007457
Display NameGebed tot God
Relation IdRELA000000256716
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024594
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024594
Display NameGebed tot Jezus
Relation IdRELA000000319375
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024727
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024727
Display NameGebed tot Jezus; Lat. met Mnl. vertaling
Relation IdRELA000000319899
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024599
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024599
Display NameGebed tot Jezus; Mnl.
Relation IdRELA000000319386
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009968
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009968
Display NameGebed tot Maria op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000265740
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013642
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013642
Display NameGebed tot Maria op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000279332
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021569
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021569
Display NameGebed tot S. Anna
Relation IdRELA000000306704
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019822
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019822
Display NameGebed tot S. Antonius Abt tegen de pest
Relation IdRELA000000300089
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010425
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010425
Display NameGebed tot S. Augustinus
Relation IdRELA000000267404
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011547
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011547
Display NameGebed tot S. Barbara
Relation IdRELA000000271880
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013566
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013566
Display NameGebed tot S. Bernardinus van Siena tegen de pest
Relation IdRELA000000279092
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022525
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022525
Display NameGebed tot S. Catharina
Relation IdRELA000000310116
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024623
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024623
Display NameGebed tot S. Erasmus; Mnl.
Relation IdRELA000000319470
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013233
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013233
Display NameGebed tot S. Maria
Relation IdRELA000000277999
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013235
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013235
Display NameGebed tot S. Maria op naam van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000278007
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006806
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006806
Display NameGebed tot S. Maria uit Mnl. vertaling van Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae
Relation IdRELA000000254028
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021572
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021572
Display NameGebed tot S. Martinus
Relation IdRELA000000306717
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010519
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010519
Display NameGebed tot Thomas
Relation IdRELA000000267759
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024334
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024334
Display NameGebed tot de H. Barbara
Relation IdRELA000000318218
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024457
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024457
Display NameGebed tot de H. Drievuldigheid
Relation IdRELA000000318772
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024621
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024621
Display NameGebed tot de H. Drievuldigheid; Mnl.
Relation IdRELA000000319460
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014144
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014144
Display NameGebed tot de IX choren der engelen
Relation IdRELA000000281353
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001050
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001050
Display NameGebed tot de lijdende Christus; fragm.
Relation IdRELA000000224192
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013291
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013291
Display NameGebed tot koningin van Jeruzalem (S. Maria?) op naam van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000278224
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011990
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011990
Display NameGebed uit Henricus Suso: Büchlein der ewigen Weisheit
Relation IdRELA000000273665
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021492
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021492
Display NameGebed uit Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae
Relation IdRELA000000306411
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021068
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021068
Display NameGebed van Salomo na de bouw van zijn tempel
Relation IdRELA000000304906
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014160
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014160
Display NameGebed van dertig dagen tot de H. Maagd (Domina mea, sancta Maria, perpetua virgo virginum)
Relation IdRELA000000281401
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019192
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019192
Display NameGebed van keizer Maximiliaan
Relation IdRELA000000297730
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010110
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010110
Display NameGebed voor de eucharistie ontleend aan het Manuale
Relation IdRELA000000266211
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012218
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012218
Display NameGebed voor de eucharistie uit Henricus Suso: Büchlein der ewigen Weisheit
Relation IdRELA000000274551
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013212
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013212
Display NameGebed voor de kribbe op naam van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000277929
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021571
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021571
Display NameGebed waarvan begin ontbreekt
Relation IdRELA000000306712
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024737
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024737
Display NameGebed, vermoedelijk Mnl. vertaling van Arnulf van Leuven: Salve meum salutare
Relation IdRELA000000319932
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002543
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002543
Display NameGebeden
Relation IdRELA000000233556
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014536
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014536
Display NameGebeden (?) op de zeven bloedstortingen
Relation IdRELA000000282463
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003410
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003410
Display NameGebeden (verwaterd) van Thomas a Kempis
Relation IdRELA000000237925
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015469
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015469
Display NameGebeden en antifonen ter ere van Franciscus (?)
Relation IdRELA000000285383
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007571
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007571
Display NameGebeden en bijbelcitaten in het Latijn en Middelhoogduits
Relation IdRELA000000257152
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016307
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016307
Display NameGebeden en litanie
Relation IdRELA000000288309
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001743
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001743
Display NameGebeden en psalmen; Mnl.
Relation IdRELA000000228228
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002702
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002702
Display NameGebeden en sequenties; fragm.; Lat.
Relation IdRELA000000234268
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024593
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024593
Display NameGebeden na de litanie
Relation IdRELA000000319373
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014512
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014512
Display NameGebeden op de zeven bloedstortingen
Relation IdRELA000000282380
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010055
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010055
Display NameGebeden op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000266045
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015089
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015089
Display NameGebeden op naam van Hugo van Sint-Victor
Relation IdRELA000000284180
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016412
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016412
Display NameGebeden over de geboorte en jeugd van Jezus
Relation IdRELA000000288655
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016411
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016411
Display NameGebeden over het lijden van Jezus, verdeeld over de dagen van de week
Relation IdRELA000000288652
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016903
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016903
Display NameGebeden over het lijden van Jezus. Etc.
Relation IdRELA000000290250
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012839
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012839
Display NameGebeden tot S. Barbara, onvolledig
Relation IdRELA000000276611
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021545
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021545
Display NameGebeden tot S. Franciscus
Relation IdRELA000000306608
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015983
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015983
Display NameGebeden tot S. Maria
Relation IdRELA000000287106
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021400
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021400
Display NameGebeden tot de Eeuwige Wijsheid
Relation IdRELA000000306070
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002594
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002594
Display NameGebeden tot de H. Maagd; Mnl.
Relation IdRELA000000233744
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008849
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008849
Display NameGebeden tot de Heilige Maagd en andere heiligen
Relation IdRELA000000261835
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010683
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010683
Display NameGebeden tot de lijdenswerktuigen van Christus op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000268375
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014911
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014911
Display NameGebeden tot diverse heiligen, onder meer Johannes evangelist, Augustinus, Ambrosius, Antonius en Maria Magdalena
Relation IdRELA000000283599
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011483
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011483
Display NameGebeden voor de H. mis. Geestelijke overdenkingen op sommige zondagen van het jaar; Mnl.
Relation IdRELA000000271617
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013932
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013932
Display NameGebeden voor en na de communie en tot heiligen
Relation IdRELA000000280561
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015815
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015815
Display NameGebeden, meeste te lezen voor en na de eucharistie
Relation IdRELA000000286533
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010301
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010301
Display NameGebeden, o.a. tot S. Maria; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000266920
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013039
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013039
Display NameGebeden, onder meer op naam van Anselmus van Canterbury
Relation IdRELA000000277359
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015834
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015834
Display NameGebeden, waaronder een voor de communie
Relation IdRELA000000286593
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004433
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004433
Display NameGebeden. Etc.; Mnl.
Relation IdRELA000000243015
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024630
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024630
Display NameGebeden. Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae; Lat.
Relation IdRELA000000319500
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002396
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002396
Display NameGebeden. Psalter van Sinte Katherinen; Mnl.
Relation IdRELA000000232625
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010476
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010476
Display NameGebeden. etc.; Lat.
Relation IdRELA000000267585
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004385
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004385
Display NameGebeden; Lat. en Du.
Relation IdRELA000000242770
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003206
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003206
Display NameGebeden; Mnl.
Relation IdRELA000000236800
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004517
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004517
Display NameGebeden; fragm.
Relation IdRELA000000243299
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024498
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024498
Display NameGebeden; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000318930
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013537
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013537
Display NameGebedenboek; Lat.
Relation IdRELA000000278988
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012352
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012352
Display NameGebet
Relation IdRELA000000274990
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015257
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015257
Display NameGebet van sinte Ambrosius
Relation IdRELA000000284642
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021361
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021361
Display NameGedicht over tafelmanieren met (in proza) de gebeden die men bij aanvang van de maaltijd zegt
Relation IdRELA000000305909
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014515
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014515
Display NameGelijc eene bruyt ghescyert es om te behaghen haren brudegoen soe seldy daghelycx u siele verscieren inden dienst der h. missen overdinckende die VII bloetstortinghe Cristi ...
Relation IdRELA000000282391
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013628
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013628
Display NameGetijdenboek, met kalender; Lat., met een Mnl. gebed op naam van Gregorius (7 ghebeden van sinte Gregorius)
Relation IdRELA000000279281
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002085
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002085
Display NameGhebede vanden leven ende dode onses heren, met excerpten uit Jan Brugman: Leven van Jezus en uit Meditaties over het leven van Jezus en Maria
Relation IdRELA000000230185
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010269
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010269
Display NameGhebede vander apenbaringhe hemelvaert ende sendinghe des heilighen gheestes
Relation IdRELA000000266794
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014519
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014519
Display NameGhebeden opt pater noster van seven bloetstortinghe ons lieven heren
Relation IdRELA000000282404
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022028
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022028
Display NameGhebeden totten heylighe vijf wonden ons heren Jesu Cristi
Relation IdRELA000000308373
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022023
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022023
Display NameGhebeeden ter eeren dat lijden ons heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000308362
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021452
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021452
Display NameGhebet
Relation IdRELA000000306257
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022205
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022205
Display NameGhebet ter eeren ende inde ghedinckenesse der passien ons liefs heeren
Relation IdRELA000000308987
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013036
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013036
Display NameGhebet tot Jhesum ende Maria ghemaect van sinte Ancelmus eerstbiscop van Cantelberch diemen pleech te heeten doen leefden capellaen van Maria die moeder gods
Relation IdRELA000000277347
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013643
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013643
Display NameGhoet ghoet ghebet van sinte Gregorius
Relation IdRELA000000279336
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004429
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004429
Display NameGodfried Stryroy: Een seer devoet ghebedeboucsken. Meditatie op die 7 psalmen. Etc.
Relation IdRELA000000243003
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014241
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014241
Display NameHier beghint die doernen croen ons liefs heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000281649
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014942
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014942
Display NameHier nae volghen L articulen ter eren des duerbaren bloets ons liefs Jhesu Christi
Relation IdRELA000000283700
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014518
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014518
Display NameHier nae volghen die bloetstortinghe ons liefs heren mit seven pater nosteren
Relation IdRELA000000282400
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014596
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014596
Display NameHir begijnnen die XXV benedixcien onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000282635
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007953
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007953
Display NameHoe een mensche grueten sel dat bloeyende hart gods
Relation IdRELA000000258491
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008000
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008000
Display NameHoe een mensche in die huere zijnre doot onser liever vrauwen zijn gheloove bevelen sal. Met III ave marien. Ghetrocken uter heligher Machtelden bouke. Ave maria
Relation IdRELA000000258678
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007992
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007992
Display NameHoe men therte gods groeten sal
Relation IdRELA000000258643
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012452
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012452
Display NameHoe sinte Thomas van Cantelborch aenbede dat heilighe sacrament
Relation IdRELA000000275295
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008023
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008023
Display NameHoe wi die ure des doets onser liever vrouwen sullen bevelen
Relation IdRELA000000258758
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024449
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024449
Display NameHoe wi die ure onses beddes bevelen sullen onser vrouwen
Relation IdRELA000000318739
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010272
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010272
Display NameHoe wi ons keren sullen totter wonden der siden
Relation IdRELA000000266803
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024434
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024434
Display NameHoe wi onse gebet onser vrouwen sullen bevelen
Relation IdRELA000000318695
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010310
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010310
Display NameHoe wi onse wercken god sullen offeren des avonts ...
Relation IdRELA000000266947
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015091
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015091
Display NameHugo de sancto Victore seit dat so wie desen seven woerden daghelijcx leest met berou sijnre sonden hi sal dat heilighe sacrament ontfanghen ...
Relation IdRELA000000284186
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015092
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015092
Display NameHugo van sinte Victor seit soe wie dese ... vijf gebeden alle daghe mit ynnicheit leest dat hi niet en sal sterven in dootsonden ende dat heilige sacrament sal syn leste spise syn ...
Relation IdRELA000000284190
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000070
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000070
Display NameHymnen en gebeden; Lat.
Relation IdRELA000000217992
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019821
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019821
Display NameInt jaer ons heren doemen screef MV C heeft gegeven die paus Alexander M jaer oflaets Ende is goet gelesen voer pestilencie
Relation IdRELA000000300084
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008009
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008009
Display NameItem die soete Jhesus leerde op eyn tyt synre vrondynnen Sancte Mechteldes desse nagescreven grote
Relation IdRELA000000258711
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016066
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016066
Display NameJohannes Gerson canselier bescrijvet dat een yeghelic mensche met rechte eens daechs dit .. ghebet
Relation IdRELA000000287458
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019108
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019108
Display NameKorte gebeden tot S. Johannes evangelist en S. Franciscus
Relation IdRELA000000297343
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015832
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015832
Display NameKorte gebeden, waarvan de meeste tot S. Maria
Relation IdRELA000000286585
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015740
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015740
Display NameLat. en Ned. gebeden in een zeventiende-eeuwse hand
Relation IdRELA000000286328
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014533
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014533
Display NameLat. gebeden op de zeven bloedstortingen met Mnl. rubriek
Relation IdRELA000000282453
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015742
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015742
Display NameLat. misgebeden, afgesloten met Mnl. aanroeping
Relation IdRELA000000286334
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024711
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024711
Display NameLatijns gebed op de Passie en Sacramentsdag
Relation IdRELA000000319859
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002391
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002391
Display NameLatijnse teksten. Gebed (f.130v). Mnl.
Relation IdRELA000000232605
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016415
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016415
Display NameLeringhe vanden leven ende passie ons heren
Relation IdRELA000000288667
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016409
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016409
Display NameLeven en lijden van Jezus in gebeden
Relation IdRELA000000288645
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009481
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009481
Display NameLeven van Jezus in gebeden
Relation IdRELA000000263881
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021243
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021243
Display NameLeven van Jezus in gebeden (met voor ieder gebed een miniatuur)
Relation IdRELA000000305431
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016441
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016441
Display NameLeven van Jezus in gebeden, die waarschijnlijk tot S. Maria zijn gericht, begin is beschadigd
Relation IdRELA000000288768
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000256
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000256
Display NameLeven van Jezus in gebeden; Mnl.
Relation IdRELA000000218887
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004281
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004281
Display NameLeven van Jezus in gebeden; Nederd.
Relation IdRELA000000242359
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015515
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015515
Display NameLiturgische gebeden
Relation IdRELA000000285529
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024605
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024605
Display NameLofgebed
Relation IdRELA000000319400
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014769
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014769
Display NameLofgebed na de communie (O here Jhesu Criste, lof si dijnre onsprekeliker minnentliker goedertierenheit)
Relation IdRELA000000283209
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014366
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014366
Display NameMantel van S. Maria
Relation IdRELA000000281973
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015940
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015940
Display NameMarialegende waarin een gebed ter ere van de ledematen van Jezus wordt geleerd
Relation IdRELA000000286955
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016875
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016875
Display NameMeditatie waarin Bernardus Christus naar zijn lijden vraagt, gevolgd door een gebed tot de wonden van Christus
Relation IdRELA000000290158
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005504
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005504
Display NameMeditaties en gebeden over leven van Christus met excerpten uit Pseudo-Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus, Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae en Otto van Passau: Die vierundzwanzig Alten
Relation IdRELA000000247894
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017429
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017429
Display NameMeditaties, gebeden en enkele exempelen
Relation IdRELA000000291951
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008046
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008046
Display NameMeyster Eckardis gebet
Relation IdRELA000000258864
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007974
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007974
Display NameMnl. excerpten (gebeden en openbaringen) uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae
Relation IdRELA000000258565
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021666
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021666
Display NameMnl. gebed
Relation IdRELA000000307027
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007989
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007989
Display NameMnl. gebed (vijf blijdschappen) uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek I, 19e)
Relation IdRELA000000258630
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008022
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008022
Display NameMnl. gebed tot S. Maria uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae
Relation IdRELA000000258754
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007954
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007954
Display NameMnl. gebed tot S. Maria uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek I, 47)
Relation IdRELA000000258496
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007984
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007984
Display NameMnl. gebed uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae
Relation IdRELA000000258607
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007985
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007985
Display NameMnl. gebed uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek I, 19e)
Relation IdRELA000000258611
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007980
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007980
Display NameMnl. gebed uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek I, 47)
Relation IdRELA000000258590
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007999
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007999
Display NameMnl. gebed uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek III, 17)
Relation IdRELA000000258674
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013625
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013625
Display NameMnl. vertaling van Gregorius XI: Gebed tot de vijf wonden van Christus
Relation IdRELA000000279272
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013624
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013624
Display NameMnl. vertaling van Gregorius XI: Gebed tot de vijf wonden van Christus, hier als gebed tegen de pest
Relation IdRELA000000279268
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008469
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008469
Display NameMnl. vertaling van Illumina oculos meos
Relation IdRELA000000260244
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015021
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015021
Display NameMnl. vertaling van In praesentia corporis et sanguinis tui
Relation IdRELA000000283967
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014427
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014427
Display NameMnl. vertaling van Oratio de septem verbis Christi in cruce
Relation IdRELA000000282144
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016370
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016370
Display NameMnl. vertaling van de gebeden aan het slot van de verschillende hoofdstukken uit Ludolfus van Saksen: Vita Christi, geordend voor de evangelien van de zondagen van het kerkelijk jaar
Relation IdRELA000000288505
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012386
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012386
Display NameMnl. vertaling van gebed Omnipotens sempiterne Deus, ecce accedo
Relation IdRELA000000275092
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010036
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010036
Display NameMnl. vertaling van gebed tot de drievuldigheid uit Meditationum liber unus op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000265970
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012955
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012955
Display NameMnl. vertaling van het gebed O intemerata
Relation IdRELA000000277127
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023922
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023922
Display NameMorgengebed in proza, met Onze vader en Ave Maria; Mnl.
Relation IdRELA000000316226
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013929
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013929
Display NameMynlike benedingien tot alle den leden Jhesu
Relation IdRELA000000280550
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012708
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012708
Display NameMystiek traktaat, voorafgegaan door een gebed
Relation IdRELA000000276117
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014753
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014753
Display NameNae der penetency
Relation IdRELA000000283151
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024637
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024637
Display NameNoch een oracie
Relation IdRELA000000319529
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022520
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022520
Display NameNoch van onser vrouwen
Relation IdRELA000000310096
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013275
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013275
Display NameO vrouwe der glorien, coninginne der bliscappen (Gebed tot S. Maria)
Relation IdRELA000000278166
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016643
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016643
Display NameOefeningen en gebeden over het leven en lijden van Jezus (van het avondmaal tot de verrijzenis) met houtsneden; hoogstwaarschijnlijk Meditacien vanden soeten leven ende bitter passie, verrisenisse ende glorificatie ons heeren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000289458
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022242
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022242
Display NameOm devotelijck myes te hoeren
Relation IdRELA000000309107
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013263
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013263
Display NameOm troost ende ghenade te vercrighen in banghicheit soe lees dese bedinghe die sinte Bernaerdus ghemaect heeft van onse lieve vrouwe
Relation IdRELA000000278120
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013689
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013689
Display NameOmme te verkrighen den anxt godes
Relation IdRELA000000279519
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008029
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008029
Display NameOnse vrouwe openbaerde eenre nonnen ende leerde haer dese drie ghebeden dat sise daghelixe lase mit drie Ave maria
Relation IdRELA000000258785
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014330
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014330
Display NameOnser liever vrouwen croen
Relation IdRELA000000281876
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014352
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014352
Display NameOnser liever vrouwen mantel
Relation IdRELA000000281936
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021568
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021568
Display NameOnze Vader en gebeden tot S. Maria; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000306698
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014572
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014572
Display NameOracien van onser liever vrouwen der hemelscher coningynnen Maria die men lesen sal om eyn salige ure der doot te vercrijgen
Relation IdRELA000000282558
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009956
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009956
Display NameOracio Augustini in septem psalmos penitentiales
Relation IdRELA000000265692
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010107
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010107
Display NameOratio beatis Augustini episcopi
Relation IdRELA000000266202
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016408
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016408
Display NamePassie in gebeden
Relation IdRELA000000288641
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024580
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024580
Display NamePassie naar de getijden
Relation IdRELA000000319329
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024761
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024761
Display NamePassiegebed
Relation IdRELA000000320005
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010319
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010319
Display NamePassiegebeden; Lat. of Mnl. (?)
Relation IdRELA000000266980
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016862
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016862
Display NamePassieverhaal met tussengevoegde gebeden
Relation IdRELA000000290110
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016896
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016896
Display NamePassieverhaal onderbroken door gebeden
Relation IdRELA000000290223
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024327
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024327
Display NamePater noster
Relation IdRELA000000318195
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024585
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024585
Display NamePater noster, Ave Maria, Credo ... ; Lat.
Relation IdRELA000000319348
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002582
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002582
Display NamePelgrim Pullen: Gebeden; Mnl.
Relation IdRELA000000233706
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023919
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023919
Display NameProzagebeden
Relation IdRELA000000316215
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004105
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004105
Display NamePsalmen als gebeden met aflaat, Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000241583
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002416
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002416
Display NamePsalmen. Gebeden; Mnl.
Relation IdRELA000000232751
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004178
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004178
Display NamePsalmus Deus meus respice goet gelesen voer die sielen
Relation IdRELA000000241869
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011933
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011933
Display NamePsalter en litanie ter ere van S. Catharina
Relation IdRELA000000273417
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024136
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024136
Display NamePsalterium. Getijden O.L.V. Gebeden. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000317321
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016891
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016891
Display NameReeks meditaties en gebeden over de passie
Relation IdRELA000000290206
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016002
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016002
Display NameReeks mirakelen van en gebeden tot S. Catharina
Relation IdRELA000000287190
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003105
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003105
Display NameRevelationes van Birgitta van Zweden met Regula S. Salvatoris. Gebeden; Mnl.
Relation IdRELA000000236487
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016465
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016465
Display NameRoesencrans vanden leven ons heeren
Relation IdRELA000000288855
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011860
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011860
Display NameRozenkransgebeden mogelijk ontleend aan Alanus de Rupa: Psalterium Virginis Mariae
Relation IdRELA000000273138
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024602
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024602
Display NameS. Georgius
Relation IdRELA000000319394
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021308
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021308
Display NameSalicheit der sielen, met gebeden
Relation IdRELA000000305704
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022559
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022559
Display NameSalve regina, Lat.; twaalf geloofsartikelen, Mnl.; Regina celi letare, Lat.
Relation IdRELA000000310240
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003827
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003827
Display NameSalve regina, Mnl.
Relation IdRELA000000240423
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024591
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024591
Display NameSalve regina; Lat.
Relation IdRELA000000319367
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022544
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022544
Display NameSalve regina; Mnl.
Relation IdRELA000000310188
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013037
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013037
Display NameSancte Ancelmus des bisscops ghebede
Relation IdRELA000000277353
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010344
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010344
Display NameSancte Ancelmus ghebet vander hemelvaert ons heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000267087
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013211
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013211
Display NameSancte Bernadus [lees Bernardus] voer die crijbbe gebet
Relation IdRELA000000277926
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013255
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013255
Display NameSancte Bernardus ghebet van der oetmoedicheit
Relation IdRELA000000278089
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008013
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008013
Display NameSancte Mechtels pater noster alsoe onse lieve here oer selven geapenbaert heift
Relation IdRELA000000258725
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009916
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009916
Display NameSanctus Augustinus heeft dit gebet gemaect
Relation IdRELA000000265517
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013247
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013247
Display NameSante Bernardus secht dat it unmogelick wer dat Maria deen menschen unverhoirt leite de er dyt gebet vermande
Relation IdRELA000000278053
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014636
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014636
Display NameSeer devote benedyinge ende gruetinge tot alle den leden Jhesu
Relation IdRELA000000282753
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014464
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014464
Display NameSeer devote gebeden vanden leven ende lijden ons heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000282247
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022531
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022531
Display NameSeghet dese bedinghe ten heilighen cruce jeghen alle vernoy ...
Relation IdRELA000000310144
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010109
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010109
Display NameSente Augustinus gebet
Relation IdRELA000000266208
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002228
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002228
Display NameSeptem psalmi poenitentiales cum orationes; Lat.
Relation IdRELA000000231439
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014502
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014502
Display NameSeven bloetstorttynghen voer die sielen
Relation IdRELA000000282348
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010318
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010318
Display NameSeven punten op die seven getiden opt pater noster te metten
Relation IdRELA000000266975
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016547
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016547
Display NameSint Ancelmus ghebet
Relation IdRELA000000289136
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013038
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013038
Display NameSint Anselmus gebet ...
Relation IdRELA000000277356
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013031
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013031
Display NameSinte Ancelmus bisscop leert dat die mensche seker vander verdumenisse is die oec in sinen leesten eynde spreket uut gansen herten ofte dencket aldus
Relation IdRELA000000277329
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015153
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015153
Display NameSinte Augustijn maeckte dit ghebedekijn ...
Relation IdRELA000000284375
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010048
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010048
Display NameSinte Augustijn spreket biddende
Relation IdRELA000000266013
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010099
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010099
Display NameSinte Augustinus ghebet datmen sel lesen om die ghebreken te verwinnen
Relation IdRELA000000266175
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010053
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010053
Display NameSinte Augustinus oratie
Relation IdRELA000000266037
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013276
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013276
Display NameSinte Baernts ghebet tot Maria
Relation IdRELA000000278171
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013419
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013419
Display NameSinte Barnaerts claghe van der passien ons heren
Relation IdRELA000000278634
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013199
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013199
Display NameSinte Barnardus ghebet van der heyligher drievoudicheit
Relation IdRELA000000277888
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013296
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013296
Display NameSinte Bernaerdus heeft dit gebedekijn ghemaect
Relation IdRELA000000278245
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013352
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013352
Display NameSinte Bernaerdus vijf bliscappen teghen die vijf wonden ons heren tot onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000278435
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013269
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013269
Display NameSinte Bernaerts gebet tot onser vrouwen
Relation IdRELA000000278147
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013205
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013205
Display NameSinte Bernardus ghebet dat hi biddende was tot onsen lieven here god
Relation IdRELA000000277908
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013238
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013238
Display NameSinte Bernardus ghebet tot onser liever vrouwen Maria
Relation IdRELA000000278019
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022548
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022548
Display NameSinte Caesarius scrijft van enen broeder die vanden veghevier wort verlosset want hi die navolghende ghebet plach te spreken in die teghenwoerdicheit des heilighen cruus mit devocien
Relation IdRELA000000310204
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019736
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019736
Display NameSinte Clement die paus heef dit ghebet ghemaect ...
Relation IdRELA000000299794
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013638
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013638
Display NameSinte Gregorius ghebet
Relation IdRELA000000279317
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013597
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013597
Display NameSinte Gregorius seet wie dese navolghende bedinghe daghelix seet dat die viant noch gheen mensche en mach in gheenre sake noch manieren hem deeren ...
Relation IdRELA000000279195
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024707
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024707
Display NameSinte Jorijs gebet van den heiligen cruce
Relation IdRELA000000319840
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007965
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007965
Display NameSinte Machteldis beclaechde op een tijt datsi onser liever vrouwen niet also devotelic ghedient en had als si soude ...
Relation IdRELA000000258540
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012416
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012416
Display NameSinte Thomas ghebet van Aquino
Relation IdRELA000000275176
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005471
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005471
Display NameSinte elysabetten dancbaerheiden
Relation IdRELA000000247762
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015741
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015741
Display NameSlot van Lat. gebeden; voorafgaande bladen ontbreken
Relation IdRELA000000286331
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014511
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014511
Display NameSoe wie dese seven bloetstortinge ter weken eens of twee werf leest voer die armen gevangen zielen int vegevier die is in die bruderscap vanden seven bloetstortinge ons heeren ...
Relation IdRELA000000282377
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007957
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007957
Display NameSoe wie die gloriose maghet Maria bij hem wijlt hebben in stonde sijnre doot, die leese haer alle daghe III ghebedekens met III Ave Marien. Oracio
Relation IdRELA000000258511
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014530
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014530
Display NameSoe wie die seven bloetstortinge ons heeren alle weken eert met VII pater noster ende ave Maria ....
Relation IdRELA000000282443
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024429
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024429
Display NameSoe wie dit gebet alle dage lest den wil onse lieve vrouwe apenbaren in die ure des dodes in vrouden
Relation IdRELA000000318681
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014590
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014590
Display NameSoe wie dit gebet mit eynen pater noster spriect ter eren den bitteren doet ons lieven heren ...
Relation IdRELA000000282618
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013248
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013248
Display NameSoe wie dit ghebet alle daghe leest onser liever vrouwen die en mach sy niet vergheten secht sunte Bernardus
Relation IdRELA000000278058
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014747
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014747
Display NameSoe wie dit ghebet dertich daghe leest op sinen kneen die mach ene bede vercrighen ...
Relation IdRELA000000283130
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015058
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015058
Display NameSoliloquium met smeekbeden
Relation IdRELA000000284071
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010026
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010026
Display NameSunte Augustijn tot allen heilgen
Relation IdRELA000000265939
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010106
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010106
Display NameSunte Augustinus seit soe wie dit ghebet alle daghe leest mit een pater noster ...
Relation IdRELA000000266199
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019804
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019804
Display NameTegen die pestelencie
Relation IdRELA000000300021
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003822
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003822
Display NameTeksten voor het gemeenschappelijke der heiligen, hymnen en gebeden
Relation IdRELA000000240403
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013639
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013639
Display NameTot dit corte gebedekijn heeft Gregorius gegeven VC jaer aflaets
Relation IdRELA000000279321
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024432
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024432
Display NameTot onser liever vrouwen gebet
Relation IdRELA000000318689
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007955
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007955
Display NameTot onser vrouwen Mariam drie ghebeden tegen drie temptacien in die ure des doots als wanhope, wanghelove ende ydel glorie
Relation IdRELA000000258501
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013210
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013210
Display NameTotten gecroende hoefde Barnardus ghebeth
Relation IdRELA000000277922
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024459
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024459
Display NameTotten heilighen vijf wonden ons lieven heren
Relation IdRELA000000318780
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013317
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013317
Display NameTotten herten onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000278326
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013320
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013320
Display NameTotten mynnenden herten onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000278334
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019131
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019131
Display NameTotten wonden ons heren
Relation IdRELA000000297446
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024019
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024019
Display NameTotter heiliger drievoldicheit gebet
Relation IdRELA000000316678
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016212
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016212
Display NameTraktaat over het gebed met voorschriften en voorbeelden
Relation IdRELA000000288007
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014633
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014633
Display NameTwaelfderhande suverlike huedekens
Relation IdRELA000000282742
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015941
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015941
Display NameTwee gebeden tot S. Joseph
Relation IdRELA000000286958
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011855
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011855
Display NameTwee of drie vrouwen hoeden ofte rosen crantzen nae die manier als Alanus die doctoor geleert heeft
Relation IdRELA000000273119
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009673
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009673
Display NameUut sinte Augustinus suchtinge
Relation IdRELA000000264584
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014529
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014529
Display NameVII ghebeden totten VII sonderlinghen fonteijnen der bloetstortinghen ons heeren ...
Relation IdRELA000000282439
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013257
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013257
Display NameVan S. Augustijn
Relation IdRELA000000278095
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022528
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022528
Display NameVan den heyleghen magheden
Relation IdRELA000000310129
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014913
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014913
Display NameVan den hilighen enghel
Relation IdRELA000000283611
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014522
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014522
Display NameVan die VII bloet stortinghen ons lieven heren
Relation IdRELA000000282415
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014532
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014532
Display NameVan die seven bluetstortinghe ons heeren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000282450
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012312
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012312
Display NameVan onsen here
Relation IdRELA000000274869
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013265
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013265
Display NameVan onser liever vrouwen les XXX daghen
Relation IdRELA000000278129
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013267
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013267
Display NameVan onser vrouwen
Relation IdRELA000000278137
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006546
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006546
Display NameVan sancta Katherina ongeloefliker scoenheit
Relation IdRELA000000252997
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021570
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021570
Display NameVan sancte Anna een ander ghebet
Relation IdRELA000000306708
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022523
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022523
Display NameVan sente Jan baptiste
Relation IdRELA000000310107
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022526
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022526
Display NameVan sente Mergrieten
Relation IdRELA000000310120
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021346
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021346
Display NameVan sinte Barnardinus confessor
Relation IdRELA000000305841
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013208
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013208
Display NameVan sinte Bernardus den heiligen leerre
Relation IdRELA000000277917
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022521
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022521
Display NameVan sinte Jan ewangeliste eene bedinghe
Relation IdRELA000000310100
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016191
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016191
Display NameVan sinte Katharina een oratie
Relation IdRELA000000287945
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022524
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022524
Display NameVan sinte Marien Magdalenen
Relation IdRELA000000310111
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015836
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015836
Display NameVan soven segelen
Relation IdRELA000000286600
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021350
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021350
Display NameVan sunte Franciscus een gebet
Relation IdRELA000000305859
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014078
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014078
Display NameVan sunte Franciscus een suverlike gruete
Relation IdRELA000000281059
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014503
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014503
Display NameVanden VII bloetstortinghe ons heren Jhesu Criste te lesen voer die lieve sielen
Relation IdRELA000000282351
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009291
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009291
Display NameVanden drie coninghen die onse heer offerden gout, wieroec ende myrre
Relation IdRELA000000263354
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009929
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009929
Display NameVanden eyghen enghel
Relation IdRELA000000265566
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022918
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022918
Display NameVanden heylighen Sinte Mathijs apostel
Relation IdRELA000000311715
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016438
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016438
Display NameVanden leven ende liden Cristi
Relation IdRELA000000288757
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016440
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016440
Display NameVanden leven ende van der passien ende liden ons liefs heren Jhesu Cristi, een dancbarich loff
Relation IdRELA000000288764
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016439
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016439
Display NameVanden leven ons liefs heren
Relation IdRELA000000288760
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014644
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014644
Display NameVanden love der doet ende const wael te sterven
Relation IdRELA000000282789
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022527
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022527
Display NameVanden marteleren
Relation IdRELA000000310124
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010047
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010047
Display NameVanden onbegripelyken almechtegen god. Oracio Augustinus
Relation IdRELA000000266008
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014521
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014521
Display NameVanden seven bloetstortingen ons heren
Relation IdRELA000000282411
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014751
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014751
Display NameVander drievoldicheit
Relation IdRELA000000283144
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016537
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016537
Display NameVander glorioser hochtijt der verrysenysse Cristo eyn gebet
Relation IdRELA000000289109
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024021
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024021
Display NameVander heiliger drievoldicheit drie pater noster ...
Relation IdRELA000000316686
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023982
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023982
Display NameVander heiliger drivoldicheit
Relation IdRELA000000316489
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023958
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023958
Display NameVander heiliger drivoldicheit een schoen gebet
Relation IdRELA000000316399
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023954
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023954
Display NameVander heiliger drivoldicheit gebet
Relation IdRELA000000316384
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023979
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023979
Display NameVander heiliger drivoldicheit gebet datmen alle die weck doer op elcken dach een lesen sal
Relation IdRELA000000316476
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010570
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010570
Display NameVander heiligher drievoldicheit
Relation IdRELA000000267968
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009297
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009297
Display NameVander heiligher maghet ende martelerssen sinte Dorothea, een ghebet getrocken uut haerre legenden
Relation IdRELA000000263367
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002516
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002516
Display NameVander nedercomst ons liefs heeren Jhesu Cristus inden macht ...
Relation IdRELA000000233420
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016731
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016731
Display NameVander passien ons heeren ende vander missen
Relation IdRELA000000289727
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009955
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009955
Display NameVander verlossinghe des menscheliken gheslachts ende vander boetscap onser liever vrouwen ende dair na vander gheboirten cristi Jhesu ons liefs heren
Relation IdRELA000000265687
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001906
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001906
Display NameVermaningen en gebeden voor de biecht; Mnl.
Relation IdRELA000000229185
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016964
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016964
Display NameVerschijning van Jezus na de verrijzenis, gevolgd door enige gebeden
Relation IdRELA000000290418
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015468
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015468
Display NameVerschillende gebeden, onder meer op naam van Augustinus en Franciscus. Ook gebed van Karel gekregen van paus Leo
Relation IdRELA000000285379
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015842
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015842
Display NameVerzameling gebeden en dicta patrum
Relation IdRELA000000286616
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019716
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019716
Display NameVier gebeden tegen de pest
Relation IdRELA000000299717
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015864
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015864
Display NameVier gebeden waaronder Mnl. vertaling van Oratio sancti Hieronymi pro custodia diei sequentis
Relation IdRELA000000286685
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007961
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007961
Display NameVijf Ave Maria die Sinte Mechtildis ... plach te lesen
Relation IdRELA000000258528
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008012
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008012
Display NameVijf Mnl. gebeden uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae
Relation IdRELA000000258721
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008036
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008036
Display NameVijf ave maria
Relation IdRELA000000258817
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023917
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023917
Display NameVijf groeten tot Jezus
Relation IdRELA000000316207
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015457
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015457
Display NameVijf grueten van onse heilige vader S. Franciscus
Relation IdRELA000000285344
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022519
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022519
Display NameVijftien blijdschappen van Maria (beginnend met Mnl. vertaling van Salve, misericordia Maria, aurora fulgens, stella matutina), gevolgd door gebed tot haar
Relation IdRELA000000310092
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019825
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019825
Display NameVoer die pestilencie
Relation IdRELA000000300101
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019826
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019826
Display NameVoer die pestilencie alle daghe te lesen in die eer des hiligen martelaers sunte Sebastiaen ... En dit hevet gemaket die pauwes Clemens ...
Relation IdRELA000000300105
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002496
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002496
Display NameWees mi ghenadech lieve heere; Mnl.
Relation IdRELA000000233307
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021067
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021067
Display NameXV dinghe om welke Salomon gode badt dat sie altoes in sinem tempel sijn moesten
Relation IdRELA000000304902
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014404
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014404
Display NameZes gebeden, waaronder Mnl. vertaling van Oratio de septem verbis Christi in cruce
Relation IdRELA000000282083
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014463
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014463
Display NameZeven gebeden voor "wie gebonden is mit inwendigen druc of banden der sunden"
Relation IdRELA000000282245
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013565
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013565
Display NameZeven vreugden van Bernardinus van Siena, S. Clara en S. Franciscus, gevolgd door een gebed tot S. Catharina
Relation IdRELA000000279087
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024456
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024456
Display Namegebet
Relation IdRELA000000318769
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Is categorie of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003539
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003539
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 E 1
Relation IdRELA000000073581
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003540
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003540
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 E 2
Relation IdRELA000000073592
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003150
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003150
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 135 E 4
Relation IdRELA000000066750
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003351
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003351
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 J 69
Relation IdRELA000000070486
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014249
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014249
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 72 J 48
Relation IdRELA000000197223
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005224
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005224
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 B 58 (3)
Relation IdRELA000000094547
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002755
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002755
Display Name'S-HEERENBERG, HB : 21
Relation IdRELA000000061443
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010200
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010200
Display NameAMSTERDAM, UB : VIII D 4
Relation IdRELA000000152729
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007665
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007665
Display NameAMSTERDAM, UB : VIII D 7
Relation IdRELA000000125027
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002583
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002583
Display NameANTWERPEN, MPM : M. 246
Relation IdRELA000000058773
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015497
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015497
Display NameANTWERPEN, OLVC : 451
Relation IdRELA000000210419
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004360
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004360
Display NameARNHEM, OB : 9
Relation IdRELA000000084608
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002940
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002940
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 818
Relation IdRELA000000063746
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003811
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003811
Display NameBRUSSEL, KB : 10896
Relation IdRELA000000077557
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003985
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003985
Display NameBRUSSEL, KB : 21951
Relation IdRELA000000080166
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003758
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003758
Display NameBRUSSEL, KB : 4665
Relation IdRELA000000076873
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013764
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013764
Display NameBRUSSEL, KB : 5010
Relation IdRELA000000191786
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003768
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003768
Display NameBRUSSEL, KB : 5014
Relation IdRELA000000076981
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004035
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004035
Display NameBRUSSEL, KB : II 1035
Relation IdRELA000000080974
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004093
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004093
Display NameBRUSSEL, KB : II 2945
Relation IdRELA000000081772
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004162
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004162
Display NameBRUSSEL, KB : II 5292
Relation IdRELA000000082433
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004179
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004179
Display NameBRUSSEL, KB : II 5574
Relation IdRELA000000082559
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004215
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004215
Display NameBRUSSEL, KB : II 7237
Relation IdRELA000000082842
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007794
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007794
Display NameBRUSSEL, KB : IV 261 (1)
Relation IdRELA000000126498
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007796
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007796
Display NameBRUSSEL, KB : IV 301
Relation IdRELA000000126514
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000016196
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000016196
Display NameBRUSSEL, KB : IV 474
Relation IdRELA000000216526
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010133
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010133
Display NameCANTERBURY, CATHEDRAL : Add. 128/50
Relation IdRELA000000151998
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011923
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011923
Display NameCHICAGO, NL : 56.1
Relation IdRELA000000172405
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014300
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014300
Display NameDARMSTADT, HLHB : 1109
Relation IdRELA000000197772
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014302
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014302
Display NameDARMSTADT, HLHB : 1200
Relation IdRELA000000197803
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014134
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014134
Display NameDARMSTADT, HLHB : 80
Relation IdRELA000000195919
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007958
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007958
Display NameDORDRECHT, MSG : s.o.
Relation IdRELA000000128543
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007836
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007836
Display NameEDINBURGH, NLS : Acc. 6236
Relation IdRELA000000126968
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010470
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010470
Display NameEDINBURGH, NLS : Nat. Galleries 7139
Relation IdRELA000000155949
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002056
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002056
Display NameGDANSK, PAN : Mar. D 4
Relation IdRELA000000051796
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000208
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000208
Display NameGENT, UB : 1355
Relation IdRELA000000026159
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000214
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000214
Display NameGENT, UB : 1369
Relation IdRELA000000026260
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000072
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000072
Display NameGENT, UB : 212
Relation IdRELA000000024384
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000086
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000086
Display NameGENT, UB : 250
Relation IdRELA000000024499
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011374
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011374
Display NameGRONINGEN, UB : 221a
Relation IdRELA000000166456
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008137
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008137
Display NameKASSEL, UB-LMB : Math. et art. 50
Relation IdRELA000000130388
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009020
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009020
Display NameKATZER (Liberec) : 14
Relation IdRELA000000138792
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008150
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008150
Display NameKRAKOW, MN : Czart. 2947
Relation IdRELA000000130565
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001479
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001479
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1027
Relation IdRELA000000044036
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010225
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010225
Display NameLIVERPOOL, UL : 12050
Relation IdRELA000000153054
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006108
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006108
Display NameMÜNSTER, UB : 786
Relation IdRELA000000106933
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014368
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014368
Display NameNEW YORK, PL : 72
Relation IdRELA000000198530
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006364
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006364
Display NameNIJMEGEN, JBB : 5000 A 23
Relation IdRELA000000109562
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000337
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000337
Display NameNIJMEGEN, UB : 206
Relation IdRELA000000027595
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000016003
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000016003
Display NameOlim BISHOP (New York) : 46
Relation IdRELA000000214810
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014677
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014677
Display NameOlim BOUTOURLIN (Parijs) : Cat. 1840-11-16, nr. 77
Relation IdRELA000000201971
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015668
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015668
Display NameOlim DE REUME (Brussel) : Cat. 7/8-3-1866, nr. 255
Relation IdRELA000000211892
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014138
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014138
Display NameOlim DE VRIES (Amsterdam) : 8 (BNM)
Relation IdRELA000000195969
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015953
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015953
Display NameOlim KOCKX (Antwerpen) : Cat. 1878, nr. 141
Relation IdRELA000000214336
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006230
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006230
Display NameOlim LEUVEN, UB : 70 (verloren)
Relation IdRELA000000108349
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006333
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006333
Display NameOlim LEUVEN, UB : D 381 (verloren)
Relation IdRELA000000109236
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006269
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006269
Display NameOlim LEUVEN, UB : G 82-83 (verloren)
Relation IdRELA000000108675
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006225
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006225
Display NameOlim LEUVEN, UB : s.o. (verloren)
Relation IdRELA000000108324
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015773
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015773
Display NameOlim MARCUS (Amsterdam) : Cat. 1750, 8° nr. 32
Relation IdRELA000000212809
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000016198
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000016198
Display NameOlim NEVENS ('s-Gravenhage) : z.s.
Relation IdRELA000000216550
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008390
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008390
Display NameOlim SCHARPÉ (Leuven) : z.s
Relation IdRELA000000133353
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015887
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015887
Display NameOlim SCHELLING (Rotterdam) : Cat. 1848, 8° 1
Relation IdRELA000000213778
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015035
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015035
Display NameOlim SCHINKEL ('s-Gravenhage) : Cat. 1864, nr. 30
Relation IdRELA000000205678
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015554
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015554
Display NameOlim VAN DER FEER LADER (Baarn) : 3 (BNM)
Relation IdRELA000000210935
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015667
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015667
Display NameOlim VAN VOORST (Amsterdam) : Cat. 1860, nr. 174
Relation IdRELA000000211884
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014539
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014539
Display NamePARIJS, BN : Lat. 8995
Relation IdRELA000000200514
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002818
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002818
Display NamePARIJS, BN : Néerl. 3
Relation IdRELA000000062231
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002837
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002837
Display NamePARIJS, BN : Néerl. 42
Relation IdRELA000000062419
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009924
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009924
Display NamePARTRIDGE GREEN, SHC : ee.7
Relation IdRELA000000149377
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015274
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015274
Display NamePHILADELPHIA, FL : 4
Relation IdRELA000000208286
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015156
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015156
Display NamePHILADELPHIA, FL : Lewis European 176
Relation IdRELA000000206975
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014554
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014554
Display NamePHILADELPHIA, UP : Van Pelt Latin 249
Relation IdRELA000000200677
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006168
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006168
Display NameSINT-PETERSBURG, BSS : Deutsch O.v.N, 1 2 Fol.
Relation IdRELA000000107640
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005521
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005521
Display NameSTRAATSBURG, BNU : 5525
Relation IdRELA000000098215
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005417
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005417
Display NameSTRAATSBURG, BNU : 73
Relation IdRELA000000097051
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014822
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014822
Display NameTRAPPIST, AG : 23
Relation IdRELA000000203408
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005083
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005083
Display NameUDEN, BMR : H Bn 4
Relation IdRELA000000093293
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011855
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011855
Display NameUPPSALA, UB : z.s.
Relation IdRELA000000171469
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013624
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013624
Display NameUTRECHT, MCC : ABM 95
Relation IdRELA000000190359
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000000048
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000000048
Display Namegebeden
Relation IdRELA000000003356
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009241
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009241
Display Namecategoriale aanduidingen
Relation IdRELA000000406877
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons