Cat. Schouten (Amsterdam 17-8-1744)

Typeebnmdocumentatie
TitleBibliotheca selectissima, sive Catalogus librorum, plurimum rarissimorum in omnibus facultatibus, scientiis ac linguis ... Quae omnes magno studio, labore & impensis per 50 annos continuos comparatae, auctione publica vendentur Amstelaedami, die Lunae 17 Aug. & seqq. 1744. apud Salomonem Schouten ... Een uitgezochte bibliotheeck van de allerraarste boecken, in allerhande faculteiten ..
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
Code Idnone
Cite asCat. Schouten (Amsterdam 17-8-1744)
Ppn181740265
SoortAax
Regionaamnone
ValueBibliotheca selectissima, sive Catalogus librorum, plurimum rarissimorum in omnibus facultatibus, scientiis ac linguis ... Quae omnes magno studio, labore & impensis per 50 annos continuos comparatae, auctione publica vendentur Amstelaedami, die Lunae 17 Aug. & seqq. 1744. apud Salomonem Schouten ... Een uitgezochte bibliotheeck van de allerraarste boecken, in allerhande faculteiten ..
Annotatie algemeennone
Annotatie bibl refnone
Annotatie bibliografienone
Annotatie chron relnone
Annotatie dateringnone
Annotatie exemplaarnone
Annotatie exemplaar algnone
Annotatie hor relnone
Annotatie incipitnone
Annotatie materiaal***NB: aangehaald in BNM-bestand als "Cat. Schouten (Amsterdam 17-8-1744)";
Annotatie overignone
Annotatie rel gr klnone
Bandinformatienone
Bnb nrnone
Brinkman nrnone
Ccp nrnone
Clcnone
Clc nrnone
Codennone
Congresnone
Ctc nrnone
Deweynone
Data van uitgavenone
Datering gecodeerdnone
Db nrnone
Deel titel
Deelvermeldingnone
Drukkernone
Drukker ingangppn__ref: 077163095;
Editieveldnone
Epn304023442;
Frequentienone
Frequentie codenone
Fysieke beschrijvingin-8;
Isbnnone
Isbn foutnone
Isbn volgendnone
Issnnone
Issn foutnone
Jaar van uitgave1744
Jaargangnone
Lc nrnone
Leverancier prod nrnone
Nlmnone
Nurnone
Opm bibl lokaalnone
Other titlenone
Sectie titelnone
Selectie sleutelA---e;
08-04-99;
Signalementcodenone
Sisonone
Siso oudnone
Sorteerveld21744;
Swets nrnone
Taalcatalogiseringnone
Tussen titelnone
Type dragernone
Type inhoudnone
Type mediumnone
Udcnone
UitgeverTe Amsterdam : by Salomon Schouten, boekverkoper;
Uitgever volgendnone
Unesco rubrnone
Uniforme titelnone
Title Extra InfoEen uitgezochte bibliotheeck van de allerraarste boecken, in allerhande faculteiten ...
IdDOCU000000005484
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/b8f7284b-5652-42cb-977f-47f503fe8c95
Deletedno
Relation Count 187
Properties
Relations
Is doc in lex
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000002372
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000002372
Display NameLe Long, Isaac
Relation IdRELA000000398730
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextZie
Post Text.
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Is doc in text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002260
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002260
Display Name... die ommelien van den somertijt in den eersten up den helighen paeschavent ...
Relation IdRELA000000231642
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.3, 2° nr.11;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 4
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002287
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002287
Display Name... een devoet nuttelic boexken vander officien ofte dienst der missen gheordineert bi enen gheesteliken ende devoten persoen tot sonderlinghe profijt alre goeder menschen
Relation IdRELA000000231867
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.32, 8° nr.35;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 4
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000327
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000327
Display Name... heer Jans van Ruusbroec prior van Groenendale regulier van den gheesteliken tabernakel
Relation IdRELA000000219405
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.15, 4° nr.15.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031485
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031485
Display NameAdam Sasbouts van Delft: Sermoenen op de 3e en 4e zondag van de Advent; op de Geboorte van Christus, op de Besnijdenis, op Driekoningen, en op Maria Lichtmis, Maria Boodschap en Maria Hemelvaart ; Mnl.
Relation IdRELA000000349874
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.33, 8° nr.36.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035697
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035697
Display NameAntifonarium; Lat.
Relation IdRELA000000365867
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.19-20, 4° nr.54
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037750
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037750
Display NameAugustinus, Beda: Homilien. Evangelieën; Mnl.
Relation IdRELA000000373119
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (fichier trf);
Post Text, 2° nr.9.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003209
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003209
Display NameBedudinghe op cantica canticorum, gedeeltelijk (proloog en commentaar op Hoogl. 1,1-3,11); Mnl.
Relation IdRELA000000236821
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.14, 4° nr.11.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038354
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038354
Display NameBegin van een psalmboek (psalm I-IX).
Relation IdRELA000000374772
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, 8° nr.7.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002090
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002090
Display NameBijbelvertaling van 1360 in drie banden (Deel 1: Pentateuch; Deel 2: Josua, Richteren, Ruth, 1-4 Koningen, Manasses orisoen, Esdras, Nehemia; Deel 3: Tobias, Judith, Ester, Job, vijf boeken van Salomon, Ezechiel, Daniel, Habakuk, Contrariteiten, lijst der koningen van Israel, Juda en Pertsen, 1 Maccabeeën, Jan Hyrcanus); Mnl.
Relation IdRELA000000230249
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.2, 2° nr.4; Cat. Van Westphalen e.a. ('s-Gravenhage 1764), p.179, 2° nr.1247;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 9
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000276
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000276
Display NameBrieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas, Handelingen en Openbaring en oud-testamentische perikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten van evangelieperikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen; preek van Johannes Tauler; Mnl.
Relation IdRELA000000219024
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.14, 4° nr.7;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 7
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000638
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000638
Display NameBrieven, Handelingen en Openbaring, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijst van lectiones volgens tijdeigen, en gevolgd door eenzelfde lijst; Mnl.
Relation IdRELA000000221558
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder: Cat. d'Outrein (1723), 4° nr.9;
Post Text, p.3, 2° nr.8;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038955
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038955
Display NameDat Busselkijn oft Bondekijn van Mirren
Relation IdRELA000000376738
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, 4° nr.59.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035699
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035699
Display NameDer susteren spieghel. Der susteren apteecke; Mnl.
Relation IdRELA000000365876
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.31, 8° nr.21.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028341
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028341
Display NameDie Epistolen, Prophetien ende Heilighe Evangelien van den tide des Winters; Mnl.
Relation IdRELA000000336254
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.3, 2° nr.10.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002057
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002057
Display NameDit is die historie van Hollant, 1477-1534; Mnl.
Relation IdRELA000000229981
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.22, 4° nr.71; Cat. Burman (1779), p.81, nr.3053.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002267
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002267
Display NameEen suverlick sermoen van drierhande tafelen
Relation IdRELA000000231715
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.31, 8° nr.17; Cat. Eeltjes (Rotterdam 5-1886), nr.416.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 4
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028342
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028342
Display NameEpistele tot den Maecheden Christi, op de nieuwe Historie der 11000 Maecheden die lestent van den Hemel openbaert wert. Van een Godtvruchtig klooster leven te leyden. Dat anderde Boek der Ouder Vaderen. Eenige Sermoenen van Taulerus; Mnl.
Relation IdRELA000000336259
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.20-21, 4° nr.63; Cat. Schouten & Roman, Amsterdam 21-10-1754, 4° nr.798.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039163
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039163
Display NameEvangeliën; Mnl.
Relation IdRELA000000377376
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, 4° nr.16.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001309
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001309
Display NameGouds kroniekje, -1437; Mnl.
Relation IdRELA000000225779
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.22, 4° nr.69.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001844
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001844
Display NameGouds kroniekje; Mnl.
Relation IdRELA000000228897
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.22, 4° nr.70 (?); Cat. Burman (27-9-1779), p.81, nr.3054.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003162
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003162
Display NameGroot Souter van O.L.Vrouw; Mnl.
Relation IdRELA000000236700
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.31, 8° nr.19.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037832
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037832
Display NameHondert articulen over Cantica; Mnl.
Relation IdRELA000000373371
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (fichier trf);
Post Text, p.7, 8° nr.45.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005038
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005038
Display NameJacob van Maerlant: Heimelicheit der heimelicheden; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000245482
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.6, 2° nr.29.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000315
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000315
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel; Mnl.
Relation IdRELA000000219313
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.1, 2° nr.2 (?);
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 9
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005224
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005224
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel; fragm. (vs.1-103); Mnl.
Relation IdRELA000000246405
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.6, 2° nr.29.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000609
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000609
Display NameJan van Boendale: Der leken spiegel; fragm. (Boek III, kap.15/vs.106-305, kap.19/vs.29-kap.21/vs.31, kap.26/vs.121-kap.27/vs.54, Boek IV, Inhoudstafel en proloog, kap.9/vs.40-kap.11/vs.39); Mnl.
Relation IdRELA000000221249
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.6, 2° nr.33;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002055
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002055
Display NameJan van Heelu: Rijmkroniek over de slag bij Woeringen; Mnl.
Relation IdRELA000000229967
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.5, 2° nr.27;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002713
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002713
Display NameJan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht; Mnl.
Relation IdRELA000000234393
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.15, 4° nr.14;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 7
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000882
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000882
Display NameKroniek van het S.-Nicolaasklooster te Utrecht, 1337-1477; Mnl.
Relation IdRELA000000223027
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.23, 4° nr.76.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035033
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035033
Display NameLegende van S. Barbara en sermoen op haar feest. Etc.; Mnl.
Relation IdRELA000000363268
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.20, 4° nr.60.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012895
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012895
Display NameLeven van S. Anthonius. Mnl. vertaling van Translatio et inventio sancti Antonii
Relation IdRELA000000276822
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.19, 4° nr.45 (?);
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000011
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000011
Display NameLodewijk van Velthem: Spiegel historiael (Vijfde Partie); Mnl.
Relation IdRELA000000217739
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder: Cat. Scriverius (Amsterdam 1663), p.5, nr.91; Cat. Matthaeus (Leiden 1717), p.108, 2° nr.19;
Post Text, p.5, 2° nr.25.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002058
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002058
Display NameMelis Stoke: Rijmkroniek van Holland, 689-1305; eerste redactie; Mnl.
Relation IdRELA000000229990
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.5, 2° nr.26;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002832
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002832
Display NameMissaal, met kalender voor het bisdom Utrecht; Lat.
Relation IdRELA000000235220
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.4, 2° nr.17.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001288
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001288
Display NameMnl. vertaling van de reis van Jan van Mandeville
Relation IdRELA000000225638
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.8-9, 2° nr.55.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002324
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002324
Display NameMnl. vertaling van het Martyrologium van Usuardus
Relation IdRELA000000232159
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder;
Post Text, p.18, 4° nr.41;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 4
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002723
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002723
Display NameNieuwe Testament, vertaling van Johan Scutken, Utrechtse kalender en lijst van dagen van het tijdeigen met verwijzing naar epistel-en evangelielessen van die dag; hs. bruikbaar als lectionarium; Mnl.
Relation IdRELA000000234482
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder: Cat. Van Damme & Oosterwijk (Amsterdam 8-4-1721), 2° nr.65;
Post Text, p.2, 2° nr.5;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 6
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035695
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035695
Display NameOcco van Scharl, Johannes Vliterp en Andreas Cornelius van Stavoren: Kroniek van Friesland; Mnl.
Relation IdRELA000000365856
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.7, 2° nr.39.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038567
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038567
Display NameOlim KONING (Amsterdam) : Cat. 1833, nr. 182
Relation IdRELA000000375505
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, 8° nr.71;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021548
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021548
Display NameOnser lieven vrouwen solter. Etc.; Mnl.
Relation IdRELA000000306622
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.31, 8° nr.18.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000173
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000173
Display NameOrdinarius voor het klooster Agnietenberg bij Zwolle; Lat.
Relation IdRELA000000218447
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.33, 8° nr.41.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037645
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037645
Display NameOver een apostel. Gebedsoefeningen. Etc.(?); Mnl.
Relation IdRELA000000372844
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (fichier trf);
Post Text, p.7, 8° nr.50.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001405
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001405
Display NamePetrus Comestor: Historia scholastica; Lat.
Relation IdRELA000000226263
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.13, 4° nr.1.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035696
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035696
Display NamePetrus Lambertus; Lat.
Relation IdRELA000000365863
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.19, 4° nr.51
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038353
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038353
Display NamePsalter.
Relation IdRELA000000374769
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, 4° nr.12
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001093
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001093
Display NamePsalter; Mnl.
Relation IdRELA000000224391
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.14, 4° nr.13.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035698
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035698
Display NameStatuten van de Cellezusters te Amsterdam, met privilege uit 1457
Relation IdRELA000000365871
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.31, 8° nr.16; Cat. De Vries (Amsterdam 29-4-1833), nr.?
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022637
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022637
Display NameThomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus; Lat.
Relation IdRELA000000310496
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.4, 2° nr.22.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038316
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038316
Display NameVan die XII Patriarchen en hoe se uut Egypten ghingen.
Relation IdRELA000000374662
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.20, 4° nr.58.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000328
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000328
Display NameVertroostinghe der gelatenre menschen; Mnl.
Relation IdRELA000000219414
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.34, 8° nr.49;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000277
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000277
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken (tekst onvoll.), met vooraf lijsten van evangelieperikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen
Relation IdRELA000000219038
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.2, 2° nr.7; Cat. Gilissen (Middelburg 31-8-1801), 4° nr.14.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 5
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000632
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000632
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken, gevolgd door lijsten van evangelieperikopen voor tijdeigen en feesteigen der heiligen; hs. bruikbaar als evangeliarium; Mnl.
Relation IdRELA000000221490
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.14, 4° nr.8.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 6
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002112
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002112
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken, voorzien van canones van Eusebius van Caesarea, met vooraf lijsten evangelielessen tijdeigen en feesteigen der heiligen, aan het eind teksten over de acht zaligheden, zeven werken van barmhartigheid etc.; Mnl.
Relation IdRELA000000230483
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.13, 4° nr.6;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 6
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002096
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002096
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken; Mnl.
Relation IdRELA000000230338
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.2, 2° nr.6; Cat. Van Westphalen e.a. ('s-Gravenhage 1764), p.185, 2° nr.1272;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 4
Documentation has owner
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000002372
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000002372
Display NameLe Long, Isaac
Relation IdRELA000000020539
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000038
Order 0
Documentation about tekstdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003116
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003116
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 128 E 4
Relation IdRELA000000066203
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text2° nr.26
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 6
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003158
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003158
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 129 C 3
Relation IdRELA000000066942
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text2° nr.4
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 12
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003561
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003561
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 F 24
Relation IdRELA000000073906
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text4° nr.41
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 6
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003488
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003488
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 H 29
Relation IdRELA000000072743
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text8° nr.35
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 8
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003448
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003448
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 F 31
Relation IdRELA000000072056
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text8° nr.17
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 5
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003530
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003530
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 H 36
Relation IdRELA000000073436
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text8° nr.9
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001295
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001295
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 H 48
Relation IdRELA000000040894
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text4° nr.61
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 4
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003571
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003571
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 E 34
Relation IdRELA000000074124
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text2° nr.20
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 8
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003436
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003436
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 E 12
Relation IdRELA000000071838
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text2° nr.11
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 6
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003167
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003167
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 E 64
Relation IdRELA000000067149
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text2° nr.6
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 6
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003446
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003446
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 G 7
Relation IdRELA000000072011
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text4° nr.10
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 5
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003110
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003110
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 E 23
Relation IdRELA000000066066
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text2° nr.27
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 4
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003112
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003112
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 H 42
Relation IdRELA000000066100
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text4° nr.71
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005227
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005227
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 J 10
Relation IdRELA000000094597
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text4° nr.11
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 4
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003187
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003187
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 J 12
Relation IdRELA000000067494
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text4° nr.6
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 9
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001535
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001535
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : KA 18
Relation IdRELA000000044767
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text2° nr.2
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 8
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002291
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002291
Display NameAMSTERDAM, UB : I F 23
Relation IdRELA000000055236
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text8° nr.48
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 4
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002281
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002281
Display NameAMSTERDAM, UB : I F 30
Relation IdRELA000000055082
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text4° nr.48
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002294
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002294
Display NameAMSTERDAM, UB : VI B 15
Relation IdRELA000000055296
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text2° nr.18
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 8
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004362
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004362
Display NameARNHEM, OB : 7
Relation IdRELA000000084677
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text4° nr.43
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 9
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003873
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003873
Display NameBRUSSEL, KB : 15052-53
Relation IdRELA000000078496
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text4° nr.57
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 6
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009319
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009319
Display NameBRUSSEL, KB : II 1445
Relation IdRELA000000141952
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text2° nr.22
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001729
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001729
Display NameBRUSSEL, KB : IV 236
Relation IdRELA000000047402
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text4° nr.20
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008102
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008102
Display NameCLAREMONT, FBFL : 20
Relation IdRELA000000129946
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text4° nr.45 (?)
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009013
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009013
Display NameDEUL (Diemen) : z.s
Relation IdRELA000000138734
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text8° nr.18
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000230
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000230
Display NameGENT, UB : 1448
Relation IdRELA000000026430
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text8° nr.41
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 4
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015088
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015088
Display NameGLASGOW, UL : Hunt. 454
Relation IdRELA000000206256
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text4° nr.51
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002063
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002063
Display NameGRONINGEN, UB : 5
Relation IdRELA000000051904
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text4° nr.1
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004607
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004607
Display NameKOPENHAGEN, KB : Thott 148 Fol.
Relation IdRELA000000088338
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text2° nr.17
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001912
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001912
Display NameLEIDEN, UB : BPL 136 D
Relation IdRELA000000049768
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text4° nr.69
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 4
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001882
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001882
Display NameLEIDEN, UB : BPL 14 A
Relation IdRELA000000049327
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text2° nr.28
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 8
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001883
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001883
Display NameLEIDEN, UB : BPL 14 C
Relation IdRELA000000049348
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text2° nr.1
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000006
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000006
Display NameLEIDEN, UB : BPL 14 E
Relation IdRELA000000023746
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text2° nr.25
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 5
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001885
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001885
Display NameLEIDEN, UB : BPL 14 F
Relation IdRELA000000049375
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text2° nr.55
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001943
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001943
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2260
Relation IdRELA000000050305
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text4° nr.44
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 7
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000834
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000834
Display NameLEIDEN, UB : LTK 169
Relation IdRELA000000034603
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text2° nr.29
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000844
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000844
Display NameLEIDEN, UB : LTK 187
Relation IdRELA000000034760
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text2° nr.33
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 5
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001528
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001528
Display NameLEIDEN, UB : LTK 2206
Relation IdRELA000000044686
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text4 nr.13
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007415
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007415
Display NameLEIDEN, UB : LTK 2290
Relation IdRELA000000122465
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text8° nr.44
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 4
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005550
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005550
Display NameLEIDEN, UB : LTK 236
Relation IdRELA000000098506
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text8° nr.8
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 4
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000881
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000881
Display NameLEIDEN, UB : LTK 245
Relation IdRELA000000035531
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text4° nr.8
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 7
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000888
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000888
Display NameLEIDEN, UB : LTK 253
Relation IdRELA000000035691
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text2° nr.8
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 6
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000902
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000902
Display NameLEIDEN, UB : LTK 271
Relation IdRELA000000036017
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text8° nr.52
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 7
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001352
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001352
Display NameLEIDEN, UB : LTK 323
Relation IdRELA000000041916
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text8° nr.20 (?)
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013300
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013300
Display NameLEIDEN, UB : LTK 333
Relation IdRELA000000186692
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text8° nr.36
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004403
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004403
Display NameLONDEN, BL : Add. 25720
Relation IdRELA000000085432
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text2° nr.5
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 9
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015945
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015945
Display NameOlim KONING (Amsterdam) : Cat. 1833, nr. 182
Relation IdRELA000000214258
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text8° nr.71
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001365
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001365
Display NameOlim LEIDEN, UB : LTK 338 (verloren)
Relation IdRELA000000042174
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text4° nr.64
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 6
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001183
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001183
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1260
Relation IdRELA000000039259
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text4° nr.76
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 4
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001205
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001205
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1691
Relation IdRELA000000039568
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text4° nr.49
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 9
Documentation has author
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000000687
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000000687
Display NameLe Long, Isaac
Relation IdRELA000000020538
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000035
Order 0
Is doc of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003116
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003116
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 128 E 4
Relation IdRELA000000066195
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.5, 2° nr.26;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003158
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003158
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 129 C 3
Relation IdRELA000000066932
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.2, 2° nr.4; Cat. Van Westphalen e.a. ('s-Gravenhage 1764), p.179, 2° nr.1247;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 9
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003561
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003561
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 F 24
Relation IdRELA000000073901
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder;
Post Text, p.18, 4° nr.41;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 4
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003488
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003488
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 H 29
Relation IdRELA000000072737
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.32, 8° nr.35;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 4
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003448
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003448
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 F 31
Relation IdRELA000000072052
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.31, 8° nr.17; Cat. Eeltjes (Rotterdam 5-1886), nr.416.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 4
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003530
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003530
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 H 36
Relation IdRELA000000073435
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.30, 8° nr.9.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001295
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001295
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 H 48
Relation IdRELA000000040888
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.20, 4° nr.61.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003571
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003571
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 E 34
Relation IdRELA000000074122
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.4, 2° nr.20.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 7
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003436
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003436
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 E 12
Relation IdRELA000000071835
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.3, 2° nr.11;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 4
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003167
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003167
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 E 64
Relation IdRELA000000067144
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.2, 2° nr.6; Cat. Van Westphalen e.a. ('s-Gravenhage 1764), p.185, 2° nr.1272;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 4
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003446
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003446
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 G 7
Relation IdRELA000000072008
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.14, 4° nr.10; Cat. Huyttens (1806), 4° nr.121; Cat. Goesin (Gent 21-7-1831), nr.387; Cat. Vyt (Gent 2-11-1869 e.v.), p.30, nr.117.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 4
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003110
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003110
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 E 23
Relation IdRELA000000066063
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.5, 2° nr.27;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003112
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003112
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 H 42
Relation IdRELA000000066099
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.22, 4° nr.71; Cat. Burman (1779), p.81, nr.3053.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005227
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005227
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 J 10
Relation IdRELA000000094596
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.14, 4° nr.11.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003187
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003187
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 J 12
Relation IdRELA000000067487
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.13, 4° nr.6;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 6
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001535
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001535
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : KA 18
Relation IdRELA000000044760
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder: Cat. Van Es (Leiden 20-3-1730), p.55, 2° nr.193;
Post Text, p.1, 2° nr.2 (?); Cat. Barnaart (Haarlem 1781), 2° nr.45.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 7
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000451
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000451
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 B 21
Relation IdRELA000000029562
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.1, 2° nr.2 (?);
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 9
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000383
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000383
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 24
Relation IdRELA000000028388
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.14, 4° nr.7;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 7
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000384
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000384
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 41
Relation IdRELA000000028415
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.2, 2° nr.7; Cat. Gilissen (Middelburg 31-8-1801), 4° nr.14.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 5
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000432
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000432
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 15
Relation IdRELA000000029262
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.20, 4° nr.56.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 5
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002291
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002291
Display NameAMSTERDAM, UB : I F 23
Relation IdRELA000000055231
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.34, 8° nr.48;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002281
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002281
Display NameAMSTERDAM, UB : I F 30
Relation IdRELA000000055081
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.19, 4° nr.48.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006999
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006999
Display NameAMSTERDAM, UB : VI B 14
Relation IdRELA000000117297
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.4, 2° nr.18;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 6
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002294
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002294
Display NameAMSTERDAM, UB : VI B 15
Relation IdRELA000000055290
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.4, 2° nr.18;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 6
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004362
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004362
Display NameARNHEM, OB : 7
Relation IdRELA000000084665
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.18, 4° nr.43.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 8
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003873
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003873
Display NameBRUSSEL, KB : 15052-53
Relation IdRELA000000078493
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.20, 4° nr.57; Cat. Fernand (25-11-1812), p.29, nr.2;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 4
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009319
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009319
Display NameBRUSSEL, KB : II 1445
Relation IdRELA000000141951
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.4, 2° nr.22.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001729
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001729
Display NameBRUSSEL, KB : IV 236
Relation IdRELA000000047401
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.15, 4° nr.20.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008102
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008102
Display NameCLAREMONT, FBFL : 20
Relation IdRELA000000129943
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.19, 4° nr.45 (?);
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009013
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009013
Display NameDEUL (Diemen) : z.s
Relation IdRELA000000138733
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.31, 8° nr.18.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000230
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000230
Display NameGENT, UB : 1448
Relation IdRELA000000026429
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.33, 8° nr.41.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015088
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015088
Display NameGLASGOW, UL : Hunt. 454
Relation IdRELA000000206255
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.19, 4° nr.51
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002063
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002063
Display NameGRONINGEN, UB : 5
Relation IdRELA000000051903
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.13, 4° nr.1.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004607
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004607
Display NameKOPENHAGEN, KB : Thott 148 Fol.
Relation IdRELA000000088337
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.4, 2° nr.17.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001912
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001912
Display NameLEIDEN, UB : BPL 136 D
Relation IdRELA000000049766
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.22, 4° nr.69.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001882
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001882
Display NameLEIDEN, UB : BPL 14 A
Relation IdRELA000000049321
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.5-6, 2° nr.28.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 7
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001883
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001883
Display NameLEIDEN, UB : BPL 14 C
Relation IdRELA000000049346
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.1, 2° nr.1.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000006
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000006
Display NameLEIDEN, UB : BPL 14 E
Relation IdRELA000000023742
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder: Cat. Scriverius (Amsterdam 1663), p.5, nr.91; Cat. Matthaeus (Leiden 1717), p.108, 2° nr.19;
Post Text, p.5, 2° nr.25.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001885
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001885
Display NameLEIDEN, UB : BPL 14 F
Relation IdRELA000000049374
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.8-9, 2° nr.55.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001943
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001943
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2260
Relation IdRELA000000050300
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.13, 4° nr.44;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 5
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000844
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000844
Display NameLEIDEN, UB : LTK 187
Relation IdRELA000000034757
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.6, 2° nr.33;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001528
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001528
Display NameLEIDEN, UB : LTK 2206
Relation IdRELA000000044684
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.14, 4° nr.13.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007415
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007415
Display NameLEIDEN, UB : LTK 2290
Relation IdRELA000000122463
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.33, 8° nr.44;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005550
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005550
Display NameLEIDEN, UB : LTK 236
Relation IdRELA000000098500
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.30, 8° nr.8; Cat. Van Westphalen e.a. ('s-Gravenhage 1764), p.171 8° nr.2627;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000881
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000881
Display NameLEIDEN, UB : LTK 245
Relation IdRELA000000035529
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.14, 4° nr.8.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 6
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000888
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000888
Display NameLEIDEN, UB : LTK 253
Relation IdRELA000000035683
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder: Cat. d'Outrein (1723), 4° nr.9;
Post Text, p.3, 2° nr.8;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000902
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000902
Display NameLEIDEN, UB : LTK 271
Relation IdRELA000000036009
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.34, 8° nr.52; Cat. Van Westphalen e.a. (Amsterdam 1764), 8° nr.2648;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001352
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001352
Display NameLEIDEN, UB : LTK 323
Relation IdRELA000000041912
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.31, 8° nr.20 (?);
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013300
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013300
Display NameLEIDEN, UB : LTK 333
Relation IdRELA000000186691
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.33, 8° nr.36.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002743
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002743
Display NameLEIDEN, UB : PER Q 44
Relation IdRELA000000061236
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.22, 4° nr.70 (?); Cat. Burman (27-9-1779), p.81, nr.3054.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004382
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004382
Display NameLONDEN, BL : Add. 18164
Relation IdRELA000000085070
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.15, 4° nr.14;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 7
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004403
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004403
Display NameLONDEN, BL : Add. 25720
Relation IdRELA000000085425
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder: Cat. Van Damme & Oosterwijk (Amsterdam 8-4-1721), 2° nr.65;
Post Text, p.2, 2° nr.5;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 6
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015945
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015945
Display NameOlim KONING (Amsterdam) : Cat. 1833, nr. 182
Relation IdRELA000000214256
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, 8° nr.71;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011335
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011335
Display NameOlim LE LONG (Amsterdam) : Cat. 1744, 2° nr. 10
Relation IdRELA000000165999
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.3, 2° nr.10.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015087
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015087
Display NameOlim LE LONG (Amsterdam) : Cat. 1744, 2° nr. 39
Relation IdRELA000000206247
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.7, 2° nr.39.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015628
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015628
Display NameOlim LE LONG (Amsterdam) : Cat. 1744, 2° nr. 9
Relation IdRELA000000211566
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (fichier trf);
Post Text, 2° nr.9.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015905
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015905
Display NameOlim LE LONG (Amsterdam) : Cat. 1744, 4° nr. 12
Relation IdRELA000000213915
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, 4° nr.12
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000016155
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000016155
Display NameOlim LE LONG (Amsterdam) : Cat. 1744, 4° nr. 16
Relation IdRELA000000216156
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, 4° nr.16.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015089
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015089
Display NameOlim LE LONG (Amsterdam) : Cat. 1744, 4° nr. 54
Relation IdRELA000000206266
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.19-20, 4° nr.54
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015878
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015878
Display NameOlim LE LONG (Amsterdam) : Cat. 1744, 4° nr. 58
Relation IdRELA000000213708
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.20, 4° nr.58.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000016087
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000016087
Display NameOlim LE LONG (Amsterdam) : Cat. 1744, 4° nr. 59
Relation IdRELA000000215581
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, 4° nr.59.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014932
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014932
Display NameOlim LE LONG (Amsterdam) : Cat. 1744, 4° nr. 60
Relation IdRELA000000204524
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.20, 4° nr.60.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015090
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015090
Display NameOlim LE LONG (Amsterdam) : Cat. 1744, 8° nr. 16
Relation IdRELA000000206275
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.31, 8° nr.16; Cat. De Vries (Amsterdam 29-4-1833), nr.?
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015091
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015091
Display NameOlim LE LONG (Amsterdam) : Cat. 1744, 8° nr. 21
Relation IdRELA000000206287
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.31, 8° nr.21.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015676
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015676
Display NameOlim LE LONG (Amsterdam) : Cat. 1744, 8° nr. 45
Relation IdRELA000000211952
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (fichier trf);
Post Text, p.7, 8° nr.45.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015589
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015589
Display NameOlim LE LONG (Amsterdam) : Cat. 1744, 8° nr. 50
Relation IdRELA000000211251
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (fichier trf);
Post Text, p.7, 8° nr.50.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015906
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015906
Display NameOlim LE LONG (Amsterdam) : Cat. 1744, 8° nr. 7
Relation IdRELA000000213922
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, 8° nr.7.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001365
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001365
Display NameOlim LEIDEN, UB : LTK 338 (verloren)
Relation IdRELA000000042172
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.21, 4° nr.64; Cat. Scheidius (19-3-1806), p.45, nr.644.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 5
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011336
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011336
Display NameOlim VAN VRIJHOFF : Cat. 1754, 4° nr.798
Relation IdRELA000000166009
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.20-21, 4° nr.63; Cat. Schouten & Roman, Amsterdam 21-10-1754, 4° nr.798.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000511
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000511
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 120
Relation IdRELA000000030550
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.30-31, 8° nr.15;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005165
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005165
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 163
Relation IdRELA000000094051
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.31, 8° nr.19.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000473
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000473
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 53
Relation IdRELA000000029949
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.32, 8° nr.30 (?).
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000489
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000489
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 74
Relation IdRELA000000030228
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.14, 4° nr.9;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 4
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000492
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000492
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 92
Relation IdRELA000000030290
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.15, 4° nr.15.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000494
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000494
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 94
Relation IdRELA000000030323
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.34, 8° nr.49;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001183
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001183
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1260
Relation IdRELA000000039258
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.23, 4° nr.76.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001205
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001205
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1691
Relation IdRELA000000039562
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, p.19, 4° nr.49;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 6
Annotatie inhoudnone
LabelBibliotheca selectissima, sive Catalogus librorum, plurimum rarissimorum in omnibus facultatibus, scientiis ac linguis ... Quae omnes magno studio, labore & impensis per 50 annos continuos comparatae, auctione publica vendentur Amstelaedami, die Lunae 17 Aug. & seqq. 1744. apud Salomonem Schouten ... Een uitgezochte bibliotheeck van de allerraarste boecken, in allerhande faculteiten ..
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie