Schepers 1997

Typeebnmdocumentatie
TitleCorrecties op het aan Pomerius toebedachte oeuvre / Kees Schepers
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
Code Idnone
Cite asSchepers 1997
Ppn164396012
SoortAsv
Regionaamnone
ValueCorrecties op het aan Pomerius toebedachte oeuvre / Kees Schepers
Annotatie algemeennone
Annotatie bibl refnone
Annotatie bibliografienone
Annotatie chron relnone
Annotatie dateringnone
Annotatie exemplaarnone
Annotatie exemplaar algnone
Annotatie hor relnone
Annotatie incipitnone
Annotatie materiaalnone
Annotatie overignone
Annotatie rel gr klnone
Bandinformatienone
Bnb nrnone
Brinkman nrnone
Ccp nrnone
Clcnone
Clc nrnone
Codennone
Congresnone
Ctc nrnone
Deweynone
Data van uitgavenone
Datering gecodeerdnone
Db nrnone
Deel titel
Deelvermeldingnone
Drukkernone
Drukker ingangnone
Editieveldnone
Epn255057954;
Frequentienone
Frequentie codenone
Fysieke beschrijvingnone
Isbnnone
Isbn foutnone
Isbn volgendnone
Issnnone
Issn foutnone
Jaar van uitgave1997
Jaargangnone
Lc nrnone
Leverancier prod nrnone
Nlmnone
Nurnone
Opm bibl lokaalnone
Other titlenone
Sectie titelnone
Selectie sleutelA--2;
22-12-97;
Signalementcodenone
Sisonone
Siso oudnone
Sorteerveld21997;
Swets nrnone
Taalcatalogiseringnone
Tussen titelnone
Type dragernone
Type inhoudnone
Type mediumnone
Udcnone
Uitgevernone
Uitgever volgendnone
Unesco rubrnone
Uniforme titelnone
Title Extra Info
IdDOCU000000004943
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/91307c4b-31b2-44fd-b735-707c00210dac
Deletedno
Relation Count 60
Properties
Relations
Is doc in text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025256
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025256
Display Name... V graden die daer behoren totten maechdelijken staet
Relation IdRELA000000322067
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.263.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007406
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007406
Display Name... dat boeck van Salomons sangen datmen int latin noemt cantica canticorum ende heeft ghepreckt meester Antonis vander Voerde lecenciaat inder godtheit ...
Relation IdRELA000000256500
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025392
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025392
Display Name... dese ... punten heeft ons ghepreckt den E.P. bruer Jasper den augustijn int jaer ons heeren MVC LXXIIII den X dach september nach geboerten Maria
Relation IdRELA000000322500
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.269.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025391
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025391
Display Name... dese ... punten heft gepreckt den eerwerdighe pater bruer Jasper den augustijn opten Ave Maria beghinnende int jaer ons heeren MVC LXXIIII den XII dach Januario
Relation IdRELA000000322492
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.269.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025180
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025180
Display Name... een salijghe vermaninge voer die geen die met sware temptacien worden aengevochten ende veel hebben te strijden
Relation IdRELA000000321750
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.262.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025251
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025251
Display Name... een schoen leeringe voer alle relijgoese menschen. Hoe datse den inwendijghen mensch sullen houden in alle gheschicktheit na Paulus woorden Tijmotheus int IIII capittel
Relation IdRELA000000322052
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.262.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025381
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025381
Display Name... een schoen leeringhe van der ghehoersaemheit ...
Relation IdRELA000000322461
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.264.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025255
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025255
Display Name... een schoen leeringhe van swijgen ende al wat daer salijcheijts in gelegen is
Relation IdRELA000000322065
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.263.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025259
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025259
Display Name... een schoen leeringhe vanden weldade ons liefs heeren ...
Relation IdRELA000000322079
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.263.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025260
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025260
Display Name... een schoen leeringhe vander minnen godts ...
Relation IdRELA000000322081
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.263.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017978
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017978
Display Name... een schoen sermoen op die eerweerdyghe hoechtijt van kersmis ...
Relation IdRELA000000293726
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (mappen);
Post Text (Sermoenen), p.261.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017979
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017979
Display Name... een schoen sermoen op die kerckwyinghe ...
Relation IdRELA000000293729
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (mappen);
Post Text (Sermoenen), p.262.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025252
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025252
Display Name... een schoen sermoen vanden wrede ende vander waerachtijger liefde ...
Relation IdRELA000000322057
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.262.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013170
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013170
Display Name... een schoen suyverlijck sermoen inhoudende veel schoender leeringen ...
Relation IdRELA000000277789
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.263; BNM (mappen).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025190
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025190
Display Name... een schoene leeringhe vander oetmoedicheit
Relation IdRELA000000321778
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.262.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025253
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025253
Display Name... een schoenne leeringe ende het is die rechte const om godt te dienen
Relation IdRELA000000322060
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.263.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025181
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025181
Display Name... een schone leeringhe waer aen datmen mach kennen die recht eerm sijn van geest
Relation IdRELA000000321752
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.262.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025390
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025390
Display Name... een seer profijtelijcke leeringhe sprekende van ... graeden die een mens op sal climmen om te comen tot perfeccien ons gheleert vanden E.H. ende meester Willem vanden Brandt prochiaen vanden grooten beghinhoefe VC LXXI XXIX meij
Relation IdRELA000000322489
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.269.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007405
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007405
Display Name... een seer troostelijk boecken vander edelder duecht der verduldicheit ghenomen uut veel boeken der leeraers
Relation IdRELA000000256496
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.261.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025399
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025399
Display Name... een sermoen dat ons heeft gheprect een heere van Loeven een docktoor inder godheijt een sermoen van gracien op beghinhof
Relation IdRELA000000322525
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.270.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025430
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025430
Display Name... een sermoen ghepreckt van bruer Peeter den lieven vrouwen bruer bruer Peeter de Wolf hoe dat hem een beghinnende mensch tot god keeren sal
Relation IdRELA000000322616
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.270-271.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025401
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025401
Display Name... een sermoen ghepreckt vanden E. pater bruer Henderick Puppnus die geweest is mijnister der minnebruers het dijnsdaechs na onser liever vrouwen hemelvaert dach
Relation IdRELA000000322533
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.270.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025428
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025428
Display Name... een sermoen ghepreckt vanden eerweerdighen pater gardianus pater Gielis de Mont den tweede vrijdach inden advent int jaer ons heeren duysent VC en LXII den Xsten van december
Relation IdRELA000000322608
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.270.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025254
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025254
Display Name... een suverlick boeck inhoudende veel schoender leeringen ...
Relation IdRELA000000322062
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.263.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018588
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018588
Display Name... een vertoninghe
Relation IdRELA000000295576
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (fichier trf);
Post Text (Sermoenen), p.264.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018458
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018458
Display Name... hoe die minnende siel int heijmelijck van binnen ghewont wort ...
Relation IdRELA000000295180
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextWilleumier-Schalij 1950 (editie);
Post Text (Sermoenen), p.263.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025397
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025397
Display Name... noch een punt of twee vanden selven eerwerdighen pater den presedent minnebroeder ons gheleert 1574
Relation IdRELA000000322519
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.269.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025173
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025173
Display Name... veel schoene leeringen, inden iersten hoe dat een mensche behoert ghemoet te sijn die den geestelijcken strijt wil beginnen
Relation IdRELA000000321725
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.262.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002539
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002539
Display NameDese navolghende puntten en sallemen heeft gheprect den eerwerdighen heere meester Willem vanden Brande, onsen prochijaen vant groot begijnhof tot Mechelen op die seven ghetijden van onser liever vrouwen beghinnende die int jaer ons heeren MVC en lxvi den XV dach Januarius op sinte Angneten avont
Relation IdRELA000000233540
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (mappen; Lijst Deschamps);
Post Text (Sermoenen), p.268;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025435
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025435
Display NameDevote overweging
Relation IdRELA000000322628
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.271.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025382
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025382
Display NameDictum op naam van Dionysius
Relation IdRELA000000322463
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.264.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025432
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025432
Display NameEen salighe goede vermaninghe voer den gheenen die mit temptacien worden bevochten
Relation IdRELA000000322622
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.271.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018767
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018767
Display NameEen schoen leeringe van V condicien die aen den eesel sijn ...
Relation IdRELA000000296147
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (fichier trf);
Post Text (Sermoenen), p.264.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025436
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025436
Display NameGeestelijke allegorie
Relation IdRELA000000322630
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.271.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025431
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025431
Display NameHoe dat een mensch ghemoet behoort te sijne die den gheestelijcken strijdt wilt beghinnen
Relation IdRELA000000322620
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.271.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025189
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025189
Display NameHoe dat een mensche toebehoert te sien die hem wilt gheven totten dienste van godt almachtich
Relation IdRELA000000321776
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.262.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025434
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025434
Display NameHoe een toe moet sien die Christus dienst beghint
Relation IdRELA000000322626
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.271.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025188
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025188
Display NameMenigerhande fantasien sullen hem ontmoeten die hem wilt gheven om godt te dienen
Relation IdRELA000000321774
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.262.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025433
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025433
Display NameMenigherhande fantasie ende temptacien moeten sij hem ontmoeten die Christo wilt meediteeren
Relation IdRELA000000322624
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.271.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025224
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025224
Display NameNempt dit waer ende aenmerckt wat Esaijas seet in sijn XXVI capittel daer in hi seggende aldus vade populus meus
Relation IdRELA000000321927
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.262.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025398
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025398
Display NameNoch een punt vanden selven eerwerdighen pater den presedent ons gheleert opten jaers dach
Relation IdRELA000000322522
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.269.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025396
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025396
Display NameNu een punt oft twee ghenomen uutten sermoenen des eerwerdighen pater presedent van veel een luttel ghescreven
Relation IdRELA000000322516
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.269.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025429
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025429
Display NameOverdenking
Relation IdRELA000000322613
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.270.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025389
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025389
Display NameRaadgevingen en overdenkingen m.b.t. de communie
Relation IdRELA000000322486
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.264.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025388
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025388
Display NameTekst over innerlijke gebreken
Relation IdRELA000000322484
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.264.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025257
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025257
Display NameVanden wortelen onser ghebreken waer aen datmense kennen mach
Relation IdRELA000000322069
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.263.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Documentation has med author
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004202
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004202
Display NameHenricus Pomerius
Relation IdRELA000000019266
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000037
Order 0
Documentation is part of
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000009
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000412680
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text / In:
Post Text / Vol. 71 (1997), afl. 1, pag. 41-87
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000048
Order 0
Documentation about tekstdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007564
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007564
Display NameBRUSSEL, KB : 11974-85
Relation IdRELA000000124062
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textp.45
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 4
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009471
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009471
Display NameBRUSSEL, KB : 12070
Relation IdRELA000000143902
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textp.52
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007501
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007501
Display NameBRUSSEL, KB : 2766-70
Relation IdRELA000000123373
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textp.52
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003733
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003733
Display NameBRUSSEL, KB : 4328-33
Relation IdRELA000000076591
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textpassim
Post Text/ f.156r-190r
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004058
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004058
Display NameBRUSSEL, KB : II 2010
Relation IdRELA000000081263
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textp.52
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005338
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005338
Display NameEINSIEDELN, BENEDICTIJNEN : 279
Relation IdRELA000000096016
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textp.52
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009470
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009470
Display NameROME, BAV : Lat. 1310
Relation IdRELA000000143893
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textp.52
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002420
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002420
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12837
Relation IdRELA000000056761
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textp.45
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 5
Documentation has author
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004686
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004686
Display NameSchepers, Kees
Relation IdRELA000000019265
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000035
Order 0
Is doc of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004085
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004085
Display NameBRUSSEL, KB : II 2934
Relation IdRELA000000081655
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (mappen; Lijst Deschamps);
Post Text (Sermoenen), p.268;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001894
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001894
Display NameLEIDEN, UB : BPL 48 E
Relation IdRELA000000049492
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.261-264;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010472
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010472
Display NameMECHELEN, AA : Archief van het Groot Begijnhof 107
Relation IdRELA000000155966
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.268-271.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Annotatie inhoudnone
LabelCorrecties op het aan Pomerius toebedachte oeuvre / Kees Schepers
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie