De Vooys 1903

Typeebnmdocumentatie
TitleDe Dietse tekst van Hendrik Mande's Apocalipsis / Medegedeeld door C.G.N. de Vooys
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
Code Idnone
Cite asDe Vooys 1903
Ppn108947548
SoortAsx
Regionaamnone
ValueDe Dietse tekst van Hendrik Mande's Apocalipsis / Medegedeeld door C.G.N. de Vooys
Annotatie algemeennone
Annotatie bibl refnone
Annotatie bibliografienone
Annotatie chron relnone
Annotatie dateringnone
Annotatie exemplaarOverdruk, gepagineerd 1-20;
Annotatie exemplaar algnone
Annotatie hor relnone
Annotatie incipitnone
Annotatie materiaalnone
Annotatie overignone
Annotatie rel gr klnone
Bandinformatienone
Bnb nrnone
Brinkman nrnone
Ccp nrnone
Clcnone
Clc nrnone
Codennone
Congresnone
Ctc nrnone
Deweynone
Data van uitgavenone
Datering gecodeerdnone
Db nrnone
Deel titel
Deelvermeldingnone
Drukkernone
Drukker ingangnone
Editieveldnone
Epn163895058;
Frequentienone
Frequentie codenone
Fysieke beschrijvingnone
Isbnnone
Isbn foutnone
Isbn volgendnone
Issnnone
Issn foutnone
Jaar van uitgave1903
Jaargangnone
Lc nrnone
Leverancier prod nrnone
Nlmnone
Nurnone
Opm bibl lokaalnone
Other titlenone
Sectie titelnone
Selectie sleutelAo1----1;
19-07-93;
Signalementcodenone
Sisonone
Siso oudnone
Sorteerveld21903;
Swets nrnone
Taalcatalogiseringnone
Tussen titelnone
Type dragernone
Type inhoudnone
Type mediumnone
Udcnone
Uitgevernone
Uitgever volgendnone
Unesco rubrnone
Uniforme titelnone
Title Extra Info
IdDOCU000000001651
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/51ab05fb-1fcc-4a21-81ec-05cdc81a6655
Deletedno
Relation Count 678
Properties
Relations
Is doc in lex
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005921
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005921
Display NameDe Soudaensdochter
Relation IdRELA000000399178
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextEditie van een aantal redacties:
Post Text, dl.II, p.30-34, 153-162.
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004370
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004370
Display NameVisioenen van Hendrik Mande
Relation IdRELA000000393004
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.II, p.41-44 en 317 (visioen 20a).
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Is doc in text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006950
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006950
Display Name... Ein deil suverlicker exempelen genomen uutten pater noster boeck
Relation IdRELA000000254549
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LVII;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017343
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017343
Display Name... een deel van myrakulen ende exempelen van der glorioser ende konynclicker moder ende maget Marien van bisscoppen, monicken, ridders ende anderen
Relation IdRELA000000291679
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXVI-XLVI;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017332
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017332
Display Name... een exempel dat daer steet in enen bueck gheheiten Marionale
Relation IdRELA000000291650
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (Inventaris Deschamps, 1966);
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.230-233.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018701
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018701
Display Name... een exempel hoe ontfancliken ons vrouwe die Ave Maria is
Relation IdRELA000000295931
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXIII en p.64-66.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017826
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017826
Display Name... een exempel van onser liever vrouwen souter
Relation IdRELA000000293233
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXX; vgl. onder nr.CCXII uitgave naar een ander hs.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018189
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018189
Display Name... een openbaringhe vanden enghel Gabriel ende van eenre joncfrouwen
Relation IdRELA000000294406
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.448-461 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017630
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017630
Display Name... een sermoen op onser vrouwen lichtmisse
Relation IdRELA000000292593
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXII en p.68 (editie exempel).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017629
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017629
Display Name... een sermoen van onser vrouwen gheboerte Marien der moeder ons heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000292588
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXII en p.53-54 (editie exempel).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017628
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017628
Display Name... een sermoen vander glorien der opvoeringhe onser vrouwen Marien doen si te hemel voer
Relation IdRELA000000292584
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018384
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018384
Display Name... uut eenen brieve welc meester Alanus selve waerachtelijc ghescreven heeft
Relation IdRELA000000294975
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LVI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011852
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011852
Display Name... van der werdicheit des souters der glorioser maghet Marien ende wat groter verdienten daer in gheleghen es meest ghenomen uiten tractat meester Alanus de Rupen
Relation IdRELA000000273108
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LIII-LIV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018190
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018190
Display Name... van die name der glorioser maghet Maria die lieve moeder gods van die eerwaerdighe name Maria
Relation IdRELA000000294409
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.XV-XVII (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017155
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017155
Display Name... van enen kerstenen jonghelinck ende eenre joedscher maghet die de suete moeder ende maghet Maria uut al haren lidene hielp ende het gheschiede in die poort van Colene
Relation IdRELA000000291153
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (Inventaris Deschamps, 1966);
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.164-185 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018369
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018369
Display Name... veel goeder merkelijker exempelen vanden souter der maghet Marien die weerdich sijn te gheloevene ende beweeghelijc totter liefden van Marien ...
Relation IdRELA000000294928
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LIV-LV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017357
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017357
Display Name...die nieuwe openbaringe der heervaert ende der passien der elf dusent meechden
Relation IdRELA000000291724
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLVII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018392
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018392
Display NameBartolomeus den greve
Relation IdRELA000000295000
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (fichier trf);
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.312.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018394
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018394
Display NameBrieftraktaat over maagdelijkheid met daarin verschillende exempelen
Relation IdRELA000000295009
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (mappen);
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LXII-LXIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018372
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018372
Display NameDat die souter doet vercrijghen kinderen van onvruchtbareghen ouderen exempel
Relation IdRELA000000294937
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000146
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000146
Display NameDen bogaert der glorioser maghet Marien; Mnl.
Relation IdRELA000000218307
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXIII-XXXV, 66, 75-93;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 4
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018195
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018195
Display NameDicta op naam van Johannes Damascenus en de bisschop en martelaar Gerardus over S. Maria
Relation IdRELA000000294425
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.XIX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006949
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006949
Display NameDie exposicie op dat heyleghe pater noster
Relation IdRELA000000254543
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.228-230 (editie van twee exempelen).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017755
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017755
Display NameEen alte sconen mirakel van onser liever sueter vrouwe Maria
Relation IdRELA000000293000
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CLIV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017777
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017777
Display NameEen ander exempel van onser vrouwen lichtmisse
Relation IdRELA000000293075
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVIII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XLV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017840
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017840
Display NameEen ander mirakel
Relation IdRELA000000293275
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXX en p.38-39 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018367
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018367
Display NameEen ander schoen exempel vanden souter der glorioser maghet Marien
Relation IdRELA000000294922
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LIV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018199
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018199
Display NameEen exempel
Relation IdRELA000000294441
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LXXIX
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017785
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017785
Display NameEen exempel dat Cesarius bescrift van een jode
Relation IdRELA000000293103
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVIII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LXV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018376
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018376
Display NameEen exempel hoe dat bekeerde een bisscop die eerstwerf cleyn achte ende bij na voer niet die predicatie van sinte Dominicus
Relation IdRELA000000294950
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017559
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017559
Display NameEen exempel hoe dat een jonc kynt sinen abt mede nam tot een noetgast int eweghe leven
Relation IdRELA000000292358
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.222-225 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018389
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018389
Display NameEen exempel hoe die maget Maria doer haren souter vereenicht die in huwelijken state sijn om in vreden te levene
Relation IdRELA000000294991
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LVI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018387
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018387
Display NameEen exempel hoe orberlijc dat es te nemene tot penitencien ende oec doen in te settene int broederscap van onser liever vrouwen souter
Relation IdRELA000000294985
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LVI en p.331-332 (gedeeltelijke uitgave).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018525
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018525
Display NameEen exempel uut Cesarius boeck
Relation IdRELA000000295385
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.149-152.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017557
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017557
Display NameEen exempel van Joseph
Relation IdRELA000000292349
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017561
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017561
Display NameEen exempel van een ridder
Relation IdRELA000000292366
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018539
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018539
Display NameEen exempel van ene kynde
Relation IdRELA000000295433
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.329-331.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018523
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018523
Display NameEen exempel van enen monnick
Relation IdRELA000000295378
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.332 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018115
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018115
Display NameEen exempel van onser liever vrouwen ende van sinte Katharijn ende het staet gescreven in lyber scale cely
Relation IdRELA000000294166
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.265-271 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017735
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017735
Display NameEen exempel van onser liever vrouwen ende van sinte Katrijn
Relation IdRELA000000292937
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CXXIV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017564
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017564
Display NameEen exempel van onser vrouwen hoe si an dat voer offer quam
Relation IdRELA000000292378
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017562
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017562
Display NameEen exempel van vijf blyscappen
Relation IdRELA000000292370
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017560
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017560
Display NameEen exempel vander abdissen
Relation IdRELA000000292362
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017421
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017421
Display NameEen exsempel van Jhesus
Relation IdRELA000000291923
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (Inventaris Deschamps, 1966);
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.153-156 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018212
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018212
Display NameEen merckelijck exempel
Relation IdRELA000000294483
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (mappen);
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.225-226 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018375
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018375
Display NameEen merkelijc exempel van eenen woekenere die onrechtveerdich goet besat
Relation IdRELA000000294947
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LV en p.210-211 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018164
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018164
Display NameEen mirakel dat die gloriose Jheronimus bescrijft van onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000294326
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.388-390 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017842
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017842
Display NameEen mirakel hoe onser liever vrouwen beelde swetede
Relation IdRELA000000293281
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXX en p.40 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018205
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018205
Display NameEen schone parabel
Relation IdRELA000000294460
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LXXIX;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018364
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018364
Display NameEen scoen exempel van enen scolierkene
Relation IdRELA000000294912
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LIV en p.198-199 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018382
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018382
Display NameEen scoon exempel hoe dat drij ghesusteren maecten der maghet Marien cleederen teghen dat hoochtijt van onser vrouwen lichtmesse
Relation IdRELA000000294968
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LVI en p.213-216;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018388
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018388
Display NameEen scoon exempel van eenen ridder die ongheloevich was ende oec vander biechten
Relation IdRELA000000294988
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LVI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018385
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018385
Display NameEen seer schoon exempel van onser liever vrouwen souter
Relation IdRELA000000294979
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LVI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018386
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018386
Display NameEen seer schoon exempel vander penitencien onser liever vrouwen souters daer een baenroets met bekeerde ...
Relation IdRELA000000294982
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LVI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018365
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018365
Display NameEen seer suet exempel vanden souter der eerweerdegher ende glorioser maghet Marien bediet op die passie ons liefs heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000294915
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LIV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018381
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018381
Display NameEen seere scoen merckelijc exempel van eenen ghemeynen wijve die gheheeten was Benedicta ...
Relation IdRELA000000294965
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LVI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017627
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017627
Display NameEen sermoen van onser liever vrouwen hemelvaert
Relation IdRELA000000292579
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXII en p.49-50 (editie exempel).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017988
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017988
Display NameEen troestelic exempel teghen drovicheit des herten inden ghebede
Relation IdRELA000000293752
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.15-18 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018383
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018383
Display NameEen troestelijc exempel vanden souter der weerdegher maghet Marien teghen die doerheit des herten inden ghebede
Relation IdRELA000000294972
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LVI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018206
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018206
Display NameEen trostelick exempel
Relation IdRELA000000294464
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LXXIX en p.143-144 (editie);
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000097
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000097
Display NameEerste Mnl. vertaling van Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum, gedeeltelijk (dist. 1-7,16)
Relation IdRELA000000218087
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextVgl.
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.237-245;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018576
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018576
Display NameEin scoen mirakel van onser liever vrouwen dat inder vigilien haerre boetscap geviel
Relation IdRELA000000295542
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.121-124 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017836
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017836
Display NameEnde noch een ander exempel
Relation IdRELA000000293263
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXX en p.37 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010659
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010659
Display NameExempel
Relation IdRELA000000268277
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.194-195 (editie);
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017356
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017356
Display NameExempel in een traktaat over de namen van S. Maria
Relation IdRELA000000291720
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (mappen);
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.124-126 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018524
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018524
Display NameExempel op naam van Caesarius van Heisterbach (onderdeel van Dirc van Herxen: Dietse collatieboek)
Relation IdRELA000000295381
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.148.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017972
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017972
Display NameExempel over S. Maria
Relation IdRELA000000293703
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXII en p.51-53 (editie);
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018007
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018007
Display NameExempel over S. Maria (Beatrijslegende)
Relation IdRELA000000293807
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.42-51 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018024
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018024
Display NameExempel over S. Maria op naam van Caesarius van Heisterbach
Relation IdRELA000000293864
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.76-77 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017974
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017974
Display NameExempel over S. Maria uit Bijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000293710
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXII en p.55 (editie);
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017971
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017971
Display NameExempel over S. Maria van Ceasarius van Heisterbach
Relation IdRELA000000293699
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXII en p.51 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018046
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018046
Display NameExempel over S. Maria, ontleend aan Caesarius van Heisterbach
Relation IdRELA000000293934
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.104-105 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018027
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018027
Display NameExempel over S. Maria, ontleend aan Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum (XII, 50)
Relation IdRELA000000293874
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.79 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018023
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018023
Display NameExempel over S. Maria, ontleend aan Johannes Gobius: Scala caeli
Relation IdRELA000000293860
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.75-76 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018109
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018109
Display NameExempel over S. Maria, ontleend aan Thomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus
Relation IdRELA000000294147
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.250-255 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018087
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018087
Display NameExempel over S. Maria, ontleend aan Vincentius van Beauvais: Speculum historiale VIII, 83
Relation IdRELA000000294068
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.201-202 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018088
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018088
Display NameExempel over S. Maria, ontleend aan Vincentius van Beauvais: Speculum historiale VIII, 85
Relation IdRELA000000294072
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.202-203 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017333
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017333
Display NameExempel over drie zusters in een klooster
Relation IdRELA000000291653
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (Inventaris Deschamps, 1966);
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.233-235 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008648
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008648
Display NameExempel van een conversinne
Relation IdRELA000000260889
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXX en p.41-44 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017830
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017830
Display NameExempel van een devote vrou
Relation IdRELA000000293245
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXX en p.29-30 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007960
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007960
Display NameExempelen
Relation IdRELA000000258524
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextZie verder:
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.296, nr.CVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016495
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016495
Display NameHier beghint die bekeeringe der heiliger maget Eufrasina
Relation IdRELA000000288962
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LVIII;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018064
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018064
Display NameHoe Maria die broeders dat sweet of droghede
Relation IdRELA000000293993
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.137-138 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017712
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017712
Display NameHoe Maria die brueders dat sweet of droghede
Relation IdRELA000000292866
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LXXII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018086
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018086
Display NameHoe Maria onse vrouwe claechde over een jode
Relation IdRELA000000294065
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.200 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018373
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018373
Display NameHoe dat desen souter van Marien hulpt den ridders inden strijde ...
Relation IdRELA000000294941
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018380
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018380
Display NameHoe dat die mensche niet sterven en mach sonder biechte die lesen devotelijc den souter van onser liever vrouwen ende het mindert dat vaghevier ...
Relation IdRELA000000294962
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017832
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017832
Display NameHoe dat een schyp twe predicaren ghehoersaem was
Relation IdRELA000000293251
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXX en p.35 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018374
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018374
Display NameHoe datmen oec niet en mach sterven onghebiecht ende te ontfane dat weerde heyleghe sacrament doer den souter van onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000294944
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018197
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018197
Display NameHoe die broederscap van onser vrouwen ghilde nu weder te Colen beghonnen is
Relation IdRELA000000294435
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.XIX-XXIV (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018379
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018379
Display NameHoe die maghet Maria helpt die woekeneers tot sijnder bekeeringhen mids haren souter exempel
Relation IdRELA000000294959
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LV en p.212-213.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017768
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017768
Display NameHoe die viant tot enen broeder quam in die ghedaente onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000293043
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVIII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.VI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017750
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017750
Display NameHoe een jonc kint bescermt wort vanden brant overmits dat Ave Maria
Relation IdRELA000000292985
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018378
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018378
Display NameHoe goet dat es te lesene den souter van Marien buyten dootsunden want een vuyl vat maect quade spijse exempel
Relation IdRELA000000294956
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LV en p.211-212.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018377
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018377
Display NameHoe goet dat es te lesene den souter van onser liever vrouwen met goeder aendacht ende devocien
Relation IdRELA000000294953
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017831
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017831
Display NameHoe onse lieve vrouwe bewaert die broeders vander prediker oerden
Relation IdRELA000000293248
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXX en p.34-35 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017616
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017616
Display NameHoe onse lieve vrouwe haer openbaerde broder Alanus hoe men haer souter soude lesen
Relation IdRELA000000292541
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.397-399 (editie);
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018505
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018505
Display NameHoe onse vrouwe inder noet niet af en ghaet van den ghenen die tot hoer mynne ende werdicheit hebben
Relation IdRELA000000295321
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.116-121 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017558
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017558
Display NameItem van onnoselheit
Relation IdRELA000000292354
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.221-222 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007901
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007901
Display NameMaria-exempel
Relation IdRELA000000258302
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.L en 163 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017693
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017693
Display NameMaria-exempel naar Caesarius van Heisterbach
Relation IdRELA000000292808
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.II, p.XXV; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XXXII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017400
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017400
Display NameMaria-exempel op naam van Caesarius van Heisterbach
Relation IdRELA000000291850
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.93-94 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017409
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017409
Display NameMaria-exempel over Johannes Damascenus
Relation IdRELA000000291882
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.100 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017406
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017406
Display NameMaria-exempel over S. Dionysius van Parijs
Relation IdRELA000000291870
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.98 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017361
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017361
Display NameMaria-exempel over een kloosterling die voor de maaltijd altijd 50 Ave Maria's bad
Relation IdRELA000000291739
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (mappen);
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.135-136 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018695
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018695
Display NameMaria-exempel uit Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000295916
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.265-267 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017401
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017401
Display NameMaria-exempel uit Johannes Gobius: Scala caeli
Relation IdRELA000000291854
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.94-95 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018094
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018094
Display NameMaria-exempel uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (I, 42)
Relation IdRELA000000294094
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.298-300 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008043
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008043
Display NameMaria-exempel uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (I,47)
Relation IdRELA000000258849
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.218-219 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018207
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018207
Display NameMaria-exempel uit Thomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus
Relation IdRELA000000294468
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LXXIX en p.144-148 (editie);
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017363
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017363
Display NameMaria-exempel van een herdersdochter
Relation IdRELA000000291745
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (mappen);
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.136-139 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018509
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018509
Display NameMaria-exempel; Nederd.
Relation IdRELA000000295337
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textin
Post Text, dl.1, p.143-144.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007854
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007854
Display NameMnl. vertaling van Jan van Schoonhoven: Epistola seu tractatus de passione domini
Relation IdRELA000000258152
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (fichier trf); niet vermeld in inhoudsopgave volgens
Post Text, dl.II, p.XXXIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018165
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018165
Display NameNoch een ander mirakel dat oec Sinte Jheronimus bescrijft
Relation IdRELA000000294330
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.390-393 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017837
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017837
Display NameNoch een ander van sommige joncvrouwen
Relation IdRELA000000293266
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXX en p.37 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017398
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017398
Display NameNoch een mynlic exempel
Relation IdRELA000000291845
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.129 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018368
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018368
Display NameNoch een schoon exempel vanden souter van onser liever vrouwen der maghet Marien
Relation IdRELA000000294925
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LIV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017716
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017716
Display NameNoch van een jonc monickijn
Relation IdRELA000000292878
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LXXVI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017722
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017722
Display NameNoch van een scolier
Relation IdRELA000000292897
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LXXXV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017708
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017708
Display NameNoch van ene jonghelinc
Relation IdRELA000000292854
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LXIV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017626
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017626
Display NamePreek over S. Maria met twee exempelen
Relation IdRELA000000292574
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXI-XXXII en p.48-49 (editie van twee exempelen).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017399
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017399
Display NameSamenspraak tussen Gabriël en jonkvrouw
Relation IdRELA000000291848
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.310.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007958
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007958
Display NameSanctus Gregorius schrijft een exempel van onser vrouwen
Relation IdRELA000000258514
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.148-149;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004527
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004527
Display NameTen irsten die verrisenisse ons heren als Nycodemus bescrijft
Relation IdRELA000000243333
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (fichier trf);
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXVI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017130
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017130
Display NameUut Cesarius een exempel van onser vrouwen
Relation IdRELA000000291072
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (mappen);
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.152-153 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018103
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018103
Display NameVan Codricus
Relation IdRELA000000294128
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.229-230 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017805
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017805
Display NameVan Constantijn
Relation IdRELA000000293169
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XCI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017821
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017821
Display NameVan Fulbert bisscop van Cornoten
Relation IdRELA000000293218
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CXIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017726
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017726
Display NameVan III brueders die onser vrouwen elc een mantel maecten
Relation IdRELA000000292909
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CVI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018391
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018391
Display NameVan Johanna de abdisse
Relation IdRELA000000294997
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (fichier trf);
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.312.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018135
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018135
Display NameVan Johannes Dammasenus
Relation IdRELA000000294231
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.300-311 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017729
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017729
Display NameVan Johannes Dammassenus
Relation IdRELA000000292918
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CXLVII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018096
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018096
Display NameVan Machteldus der nonnen
Relation IdRELA000000294104
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.447-448 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017807
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017807
Display NameVan Marien beelde
Relation IdRELA000000293175
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CXVII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017904
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017904
Display NameVan Mechteldis der helliger maghet
Relation IdRELA000000293479
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017932
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017932
Display NameVan Pateram eyn exempel
Relation IdRELA000000293570
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017860
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017860
Display NameVan Probus suster
Relation IdRELA000000293341
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXVII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017760
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017760
Display NameVan Probus suster joncfroukijn Musa in Dialogo Gregorio
Relation IdRELA000000293017
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XVII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017882
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017882
Display NameVan Syrebon den bisscop
Relation IdRELA000000293409
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXIX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017879
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017879
Display NameVan Theophilus
Relation IdRELA000000293400
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXIX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017866
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017866
Display NameVan Udo den schoelre exempel
Relation IdRELA000000293360
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017765
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017765
Display NameVan Udo een exempel dat vervaerlic is te horen
Relation IdRELA000000293033
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LXXXVI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017800
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017800
Display NameVan broder Conraet
Relation IdRELA000000293151
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LXXXIX;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017944
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017944
Display NameVan broder Coynraet
Relation IdRELA000000293607
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLIV;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017864
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017864
Display NameVan broders die de duvels saghen
Relation IdRELA000000293354
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018079
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018079
Display NameVan broeder Coenraet
Relation IdRELA000000294041
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.187-189 (editie).;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017763
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017763
Display NameVan broederen die die vianden saghen
Relation IdRELA000000293027
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XXIX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018021
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018021
Display NameVan broeders die onnutteliken calden
Relation IdRELA000000293854
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.74 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018155
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018155
Display NameVan brueder Kerstent die van Maria ghewrect wort
Relation IdRELA000000294296
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.370 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018108
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018108
Display NameVan dat kint Herman die na Joseph ghehieten wert
Relation IdRELA000000294144
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.237-249 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017815
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017815
Display NameVan den heilighen man Joseph
Relation IdRELA000000293199
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CXVII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017816
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017816
Display NameVan die elf dusent maechden
Relation IdRELA000000293202
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CXVII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018097
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018097
Display NameVan drie broeders die onser vrouwen Maria elc een mantel maecten
Relation IdRELA000000294108
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.220-223 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017702
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017702
Display NameVan drie clercken
Relation IdRELA000000292835
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017965
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017965
Display NameVan drien broderen in eynen cloester
Relation IdRELA000000293678
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLVI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017897
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017897
Display NameVan drien klercken die ter schoelen laghen
Relation IdRELA000000293455
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XL.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017601
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017601
Display NameVan een abdisse
Relation IdRELA000000292494
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.51-54 (editie);
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017604
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017604
Display NameVan een abdisse die den duvel sach doe si sterven soude
Relation IdRELA000000292507
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017636
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017636
Display NameVan een archydyake
Relation IdRELA000000292618
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.205-206 (editie);
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017727
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017727
Display NameVan een baghijn
Relation IdRELA000000292912
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CXXVI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017700
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017700
Display NameVan een bisscop
Relation IdRELA000000292829
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXV; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XLIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018104
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018104
Display NameVan een bisscop die hiete Fulbertus
Relation IdRELA000000294132
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.230-231 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018062
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018062
Display NameVan een bisscop die hiete Hiltefontis
Relation IdRELA000000293986
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.132-133 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017697
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017697
Display NameVan een broeder
Relation IdRELA000000292820
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXV; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XXVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017844
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017844
Display NameVan een broeder die daghelicx las vier Ave Maria om te vercrighen liefte reynicheit barmharticheit ende oetmoedicheit
Relation IdRELA000000293287
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXX en p.41 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018171
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018171
Display NameVan een brueder die vanden duvel alte seer gemoeyt wert
Relation IdRELA000000294349
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.421-422 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017749
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017749
Display NameVan een brueder die vanden viant alte sere ghemoeyt wort
Relation IdRELA000000292982
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CLXXXV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018188
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018188
Display NameVan een cathuser die inden gheest vertoent wert hoe die heilighen inden hemel songhen onser vrouwen crens
Relation IdRELA000000294403
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.445-447 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017711
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017711
Display NameVan een clerc
Relation IdRELA000000292863
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LXXI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018035
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018035
Display NameVan een clerc die begheerde Maria te sien
Relation IdRELA000000293901
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.88-89 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018162
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018162
Display NameVan een clerc die dat heilighe sacrament ontfinc in sijnre borsten
Relation IdRELA000000294317
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.385-386 (editie);
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018148
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018148
Display NameVan een clerc die onse lieve vrouwe trouwede mit enen rinc
Relation IdRELA000000294272
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.354-357 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018144
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018144
Display NameVan een coninghinne die een kint wan bi horen eyghen soen
Relation IdRELA000000294259
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.341-343 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018060
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018060
Display NameVan een convaers
Relation IdRELA000000293980
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.129-130 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017710
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017710
Display NameVan een convers
Relation IdRELA000000292860
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LXX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017787
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017787
Display NameVan een convers die onse lieve vrouwe sach
Relation IdRELA000000293110
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVIII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LXVII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017685
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017685
Display NameVan een coster ende een costerinne
Relation IdRELA000000292784
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXV; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017692
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017692
Display NameVan een devote vrouwe
Relation IdRELA000000292805
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXV en p.24 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018151
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018151
Display NameVan een devote wedue die onse vrouwe sach mit veel maechden
Relation IdRELA000000294282
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.363-365 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017731
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017731
Display NameVan een devote weduwe die onse lieve vrouwe sach mit veel maechden
Relation IdRELA000000292925
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CLXIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017709
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017709
Display NameVan een diaken
Relation IdRELA000000292857
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LXVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018022
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018022
Display NameVan een dief
Relation IdRELA000000293857
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.75 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018141
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018141
Display NameVan een dienstmaecht die onse lieve vrouwe minde
Relation IdRELA000000294250
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.327-328 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018061
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018061
Display NameVan een dyaken
Relation IdRELA000000293983
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.130-132 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018042
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018042
Display NameVan een gheestelic monic
Relation IdRELA000000293922
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.98-99 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017725
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017725
Display NameVan een goet man
Relation IdRELA000000292906
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CXVI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017739
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017739
Display NameVan een goet man die niet anders en conde leren dan dat Ave Maria
Relation IdRELA000000292950
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CLXXXIV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018170
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018170
Display NameVan een guet eenvoudich mensche die niet en conde leren dan Ave Maria
Relation IdRELA000000294346
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.420-421 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017824
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017824
Display NameVan een harde ende van sijnre dochter
Relation IdRELA000000293227
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XCIV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017569
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017569
Display NameVan een harders dochte
Relation IdRELA000000292397
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LXI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017736
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017736
Display NameVan een hartoechinne die hore soen een kint wan dat si selve dode
Relation IdRELA000000292941
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CLXX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018158
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018158
Display NameVan een hartoechinnen die bi horen soen een kint wan dat si selve versmoerde
Relation IdRELA000000294305
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.372-379 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017856
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017856
Display NameVan een heilich bisscop
Relation IdRELA000000293328
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.94-95 (editie);
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018091
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018091
Display NameVan een heilich monic
Relation IdRELA000000294083
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.209-210 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018036
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018036
Display NameVan een heilich vader
Relation IdRELA000000293904
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.89-90 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018011
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018011
Display NameVan een heilich vader die hiet Probus
Relation IdRELA000000293820
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.59-60 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018083
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018083
Display NameVan een heremijt
Relation IdRELA000000294055
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.193-194 (editie);
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018044
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018044
Display NameVan een jode
Relation IdRELA000000293928
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.100-101 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017806
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017806
Display NameVan een jode daer men bi vant dat wassche kijnt
Relation IdRELA000000293172
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CXVI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018139
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018139
Display NameVan een joghe deerne die haer vader ende moeder vermoerde
Relation IdRELA000000294244
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.320-323 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018136
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018136
Display NameVan een jonc monickijn dat onse vrouwe diende
Relation IdRELA000000294235
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.311-312 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017715
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017715
Display NameVan een jonc onnosel monickijn
Relation IdRELA000000292875
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LXXV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017846
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017846
Display NameVan een joncfrouwe die dat dansen verloefde
Relation IdRELA000000293293
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXX (en dl.I, nr.CXXVII voor uitgave naar een ander hs.).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017733
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017733
Display NameVan een jonghe jode daer onse vrouwe toe quam inden scepe
Relation IdRELA000000292931
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CLXIV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018146
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018146
Display NameVan een jonghe maget daer onse lieve vrouwe toe quam ende gheboet haer reyn te bliven
Relation IdRELA000000294265
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.344-351 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017730
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017730
Display NameVan een jonghe maghet daer onse leve vrouwe toe quam ende gheboet hoer reyn te bliven
Relation IdRELA000000292922
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CLVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018050
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018050
Display NameVan een jonghelinc
Relation IdRELA000000293947
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.110-113 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017734
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017734
Display NameVan een jonghelinc die een jodinne minde ende wort kersten
Relation IdRELA000000292934
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CLXXXII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017841
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017841
Display NameVan een jonghelinc die hem selven den duvel overgaf ende doer Maria die moder gods weder verlost wort en rijc wert
Relation IdRELA000000293278
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXX en p.39-40 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018172
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018172
Display NameVan een jonghelinc die onse vrowe plach te grueten mit Ave Maria
Relation IdRELA000000294352
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.422-423 (editie);
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017719
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017719
Display NameVan een keyser [ende] een keyserinne van Romen
Relation IdRELA000000292888
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LXXXI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018072
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018072
Display NameVan een keyser ende een keyserynne van Roem
Relation IdRELA000000294018
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.156-163 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017681
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017681
Display NameVan een man die Maria niet versaken woude
Relation IdRELA000000292772
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXV; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.IV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017737
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017737
Display NameVan een man die onsculdich veroerdelt woert
Relation IdRELA000000292944
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CLXXI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018159
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018159
Display NameVan een man die onse lieve vrouwe daghelics gruete mit VII Ave Marien
Relation IdRELA000000294308
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.379-381 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017689
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017689
Display NameVan een monic
Relation IdRELA000000292796
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXV; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XIX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017746
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017746
Display NameVan een monic die Wouter hiet
Relation IdRELA000000292973
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LXVI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018059
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018059
Display NameVan een monic die Wouter hietede
Relation IdRELA000000293977
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.128-129 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017705
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017705
Display NameVan een monic die hiet Wolbertus
Relation IdRELA000000292845
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LXI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017694
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017694
Display NameVan een monic die sijn stemme sparen woude
Relation IdRELA000000292811
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXV; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XXIV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018054
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018054
Display NameVan een monic ghenoemt Wolbertus
Relation IdRELA000000293959
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.115-118 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018056
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018056
Display NameVan een nonne
Relation IdRELA000000293966
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.124-126 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017691
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017691
Display NameVan een nonne daer die duvel dicke toe quam
Relation IdRELA000000292802
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXV; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CLXXIX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017686
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017686
Display NameVan een nonne die Beatrijs hiet
Relation IdRELA000000292787
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXV; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018150
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018150
Display NameVan een nonne die in onsuverheit viel ende cort daer na starf
Relation IdRELA000000294279
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.359-363 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017690
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017690
Display NameVan een nonne die sonder veghevier ten ewighe leven voer
Relation IdRELA000000292799
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXV; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018014
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018014
Display NameVan een nonne die sonder veghevier ten ewighen leven voer
Relation IdRELA000000293830
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.63-65 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018122
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018122
Display NameVan een nonne hiet Agnes
Relation IdRELA000000294190
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.280-284 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018071
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018071
Display NameVan een out monic
Relation IdRELA000000294015
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.153-156 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017724
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017724
Display NameVan een paer volcs
Relation IdRELA000000292903
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018160
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018160
Display NameVan een pelgrym die die steden versochte daer Maria plach te wonen
Relation IdRELA000000294311
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.381-383 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017833
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017833
Display NameVan een predicaer die onse vrouwe haer soen toende
Relation IdRELA000000293254
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXX en p.35-36 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018186
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018186
Display NameVan een priester daer Maria ende sinte Benedictus voer baden
Relation IdRELA000000294396
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.442-443 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018089
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018089
Display NameVan een prochypape
Relation IdRELA000000294076
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.203-205 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018049
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018049
Display NameVan een ridder
Relation IdRELA000000293944
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.107-110 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017684
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017684
Display NameVan een ridder die die duvel hadt tot ene wive
Relation IdRELA000000292781
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXV; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CL.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017759
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017759
Display NameVan een ridder die seer devoet was onser liever vrouwen die gheern te tornoyen voer
Relation IdRELA000000293013
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XV;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017741
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017741
Display NameVan een rijc man die in een oerde ginc met hi en woude dat vleysche niet onberen
Relation IdRELA000000292956
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XXXVII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018105
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018105
Display NameVan een scaepherde
Relation IdRELA000000294135
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.231-234 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017723
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017723
Display NameVan een scolier
Relation IdRELA000000292900
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XCV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017420
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017420
Display NameVan een soldaens dochter
Relation IdRELA000000291920
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (fichier trf);
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.30-34 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018145
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018145
Display NameVan een sondich vroukijn die Maria ghenade vercreech
Relation IdRELA000000294262
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.343-344 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017422
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017422
Display NameVan een soudaens dochter
Relation IdRELA000000291927
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextVgl.
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.217-219 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018157
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018157
Display NameVan een sympel convaers
Relation IdRELA000000294302
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.371-372 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018095
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018095
Display NameVan een visioen dat Machteldus sach
Relation IdRELA000000294099
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.388-390 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017775
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017775
Display NameVan een vrou die een wasse kaerse ghebrocht wort uutten hemel
Relation IdRELA000000293068
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVIII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XLIV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017742
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017742
Display NameVan een vrou die hoer soen ghevanghen was ende Maria haren soen weder nam voer horen soen
Relation IdRELA000000292959
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVII (vgl. dl.I, uitgave naar een ander hs. onder nr.XL;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017754
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017754
Display NameVan een vrou persoen die grote devocie hadde tot dat Ave Maria
Relation IdRELA000000292997
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CLXXX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018051
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018051
Display NameVan een vrouwe
Relation IdRELA000000293950
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.113 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017776
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017776
Display NameVan een vrouwe die haer sin verloes
Relation IdRELA000000293071
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVIII en p.25 (editie);
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017834
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017834
Display NameVan een vrouwe die onse lieve vrouwe openbaerde
Relation IdRELA000000293257
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXX en p.36 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018178
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018178
Display NameVan een vrouwekijn dat niet eerbaerlijc en leefde ende Maria minde
Relation IdRELA000000294372
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.431-432 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017845
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017845
Display NameVan een wijf die vanden duvel verlost wort mitten naem ons heren ende mitten naem Maria sijnre liever moeder
Relation IdRELA000000293290
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXX en p.44-45 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018371
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018371
Display NameVan eender heilegher devoter vrouwen die in der eetscap was ende haer oefende van harer yoeghet in onser liever vrouwen Marien souter
Relation IdRELA000000294934
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LV en p.207-210 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017707
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017707
Display NameVan eene jongelinc
Relation IdRELA000000292851
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LXII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018098
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018098
Display NameVan eenen broeder die een abstoen hadde
Relation IdRELA000000294111
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.224 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018370
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018370
Display NameVan eenen clooster quader nonnen die vol quader manyeren waren worden bekeert overmids onser liever vrouwen souter exempel
Relation IdRELA000000294931
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013719
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013719
Display NameVan eenen joncghelinc die starf ende waert weder levende
Relation IdRELA000000279630
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LXVII-LXVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017794
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017794
Display NameVan eenen monic die droncken was
Relation IdRELA000000293132
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVIII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CXV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017784
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017784
Display NameVan eenen ridder die een arme maghet in een cloester bracht
Relation IdRELA000000293099
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVIII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017757
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017757
Display NameVan eenre jodinne
Relation IdRELA000000293006
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CXXXII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018149
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018149
Display NameVan eenre jodinne die niet baren en mochte sonder Marien hulp
Relation IdRELA000000294275
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.357-359 (editie);
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017156
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017156
Display NameVan eenre keyserinnen die Maria verloeste uut al haren lijden
Relation IdRELA000000291156
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (Inventaris Deschamps, 1966);
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017790
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017790
Display NameVan eenre nonne die Eulalia hiet
Relation IdRELA000000293119
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVIII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LXIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017797
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017797
Display NameVan eenre nonne ende vanden corporalen
Relation IdRELA000000293142
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LXXXIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017778
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017778
Display NameVan eenre vrouwen die van den viant ghequelt wort
Relation IdRELA000000293078
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVIII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.V;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018084
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018084
Display NameVan eens herden dochter
Relation IdRELA000000294059
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.194-198 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017858
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017858
Display NameVan einen ridder die seir devoet was
Relation IdRELA000000293335
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXVII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017732
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017732
Display NameVan ene clerc die onse lieve vrouwe trouwede mit enen rinc
Relation IdRELA000000292928
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CLX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017740
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017740
Display NameVan ene ridder
Relation IdRELA000000292953
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LIV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017773
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017773
Display NameVan ene vrouwe die hare doch man dede vermoerden
Relation IdRELA000000293060
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVIII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XXXVI;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017818
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017818
Display NameVan enen anderen convaers van Cystercien oerden
Relation IdRELA000000293209
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017810
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017810
Display NameVan enen archidyaken die sinen bisscop ter doot brochte
Relation IdRELA000000293184
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.C.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017774
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017774
Display NameVan enen bisscop
Relation IdRELA000000293064
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVIII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CXC;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017788
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017788
Display NameVan enen bisscop die ghehieten was Hildefonsus
Relation IdRELA000000293113
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVIII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LXIX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017695
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017695
Display NameVan enen broeder
Relation IdRELA000000292814
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXV; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XXVI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017813
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017813
Display NameVan enen broeder die cleynmoedich was
Relation IdRELA000000293193
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017823
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017823
Display NameVan enen broeder die een apostene hadde in sinen hals
Relation IdRELA000000293224
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CVII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017767
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017767
Display NameVan enen broeder die hem ontsach dicke tot te heilighen sacrament te gaen
Relation IdRELA000000293040
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVIII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XXIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018016
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018016
Display NameVan enen broeder die niet dan tot XIIII daghen eens biechte
Relation IdRELA000000293836
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.66-67 (editie);
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017766
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017766
Display NameVan enen broeder die niet dan tot XIIII daghen en biechte
Relation IdRELA000000293037
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVIII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XXII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017814
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017814
Display NameVan enen broeder die versumel was
Relation IdRELA000000293196
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XXVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017780
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017780
Display NameVan enen broeder die ziec lach die onse lieve vrouwe visiteerde mit sinte Nicolaus ende sinte Katherinen
Relation IdRELA000000293085
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVIII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XLVII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017747
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017747
Display NameVan enen brueder
Relation IdRELA000000292976
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CLXXXVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017758
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017758
Display NameVan enen cappellaen die anders gheen misse en conde dan van Maria
Relation IdRELA000000293009
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.IX;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017688
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017688
Display NameVan enen clerc
Relation IdRELA000000292793
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXV; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017678
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017678
Display NameVan enen clerc die Theophelus hiet ende was eens bisscops officiael
Relation IdRELA000000292763
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXV; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.I.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017698
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017698
Display NameVan enen clerc die begheerde Maria te sien
Relation IdRELA000000292823
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXV; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XLI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018184
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018184
Display NameVan enen clerc die die duvel sach sitten in die kerke mit enen inthorn an sinen hals ende screef der menschen sonden
Relation IdRELA000000294390
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.440-441 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017771
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017771
Display NameVan enen clerc die ghedwonghen wort van sinen vrienden een wijf te nemen
Relation IdRELA000000293053
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVIII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XXXIX;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017811
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017811
Display NameVan enen clerc die gode versaecte
Relation IdRELA000000293187
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.III.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017996
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017996
Display NameVan enen clerc die hiete Theophilus ende was eens bisscops officiael
Relation IdRELA000000293773
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.3-22 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018187
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018187
Display NameVan enen clerc die onse lieve vrouwe altijt enen sconen hoet maecte
Relation IdRELA000000294400
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.443-445 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018177
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018177
Display NameVan enen clerc die onse lieve vrouwe dicke gruete
Relation IdRELA000000294368
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.430-431 (editie);
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017762
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017762
Display NameVan enen clerc die onse lieve vrouwe ghenas met hare suete borsten
Relation IdRELA000000293024
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XXI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018147
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018147
Display NameVan enen clerc die onse vrouwe versierde mit enen scone spanne
Relation IdRELA000000294268
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.352-354 (editie);
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017781
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017781
Display NameVan enen clerc die onser liever vrouwen des saterdaghes diende
Relation IdRELA000000293090
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVIII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XLVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017822
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017822
Display NameVan enen clerc dien den kanker hadde
Relation IdRELA000000293221
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CIX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018076
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018076
Display NameVan enen clerc hiet Udo dat vervaerlic is te horen
Relation IdRELA000000294030
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.172-181 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018183
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018183
Display NameVan enen clusenaer die onse lieve vrouwe verloste van veel duvelen
Relation IdRELA000000294387
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.439 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017817
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017817
Display NameVan enen convaers die sijn beesten bewaerde op een uuthof
Relation IdRELA000000293206
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018176
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018176
Display NameVan enen devoten clerc die Jheronimus hiet ende wort overmits Maria bisscop ghemaect
Relation IdRELA000000294365
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.428-430 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017812
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017812
Display NameVan enen devoten monic die hem oefende in die vijf bliscappen
Relation IdRELA000000293190
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017764
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017764
Display NameVan enen dief
Relation IdRELA000000293030
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XXX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017838
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017838
Display NameVan enen dief die wort ghehanghen mer want hi onse lieve vrouwe plach te eeren so wort hi quijt ghelaten
Relation IdRELA000000293269
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXX en p.37-38 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018137
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018137
Display NameVan enen edelen man die tot allen hoechtiden van Maria vaste te water ende te brode
Relation IdRELA000000294238
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.312-315 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017799
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017799
Display NameVan enen goeden broeder die onser liever vrouwen borsten soech
Relation IdRELA000000293148
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LXXXVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017753
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017753
Display NameVan enen goeden man
Relation IdRELA000000292994
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XXXIV*.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017752
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017752
Display NameVan enen guede broeder die Maria seer minde
Relation IdRELA000000292991
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018019
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018019
Display NameVan enen gueden broeder
Relation IdRELA000000293846
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.71 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017779
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017779
Display NameVan enen heilighen bisscop
Relation IdRELA000000293082
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVIII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XLVI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017699
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017699
Display NameVan enen heilighen coster
Relation IdRELA000000292826
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXV; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XLII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017804
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017804
Display NameVan enen heremite die onse vrouwe gheerne ghesien hadde doese noch op aertrijke was
Relation IdRELA000000293166
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XCIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017701
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017701
Display NameVan enen joden
Relation IdRELA000000292832
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXV; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018168
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018168
Display NameVan enen jonghelinc die een joncfrouwe minde dat een jodinne was ende kersten wert tot Marfolgien
Relation IdRELA000000294340
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.399-419 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018156
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018156
Display NameVan enen jonghelinc die mit onrechte ghedoot wert
Relation IdRELA000000294299
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.370-371 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018179
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018179
Display NameVan enen jonghen man die onneerlic sprac op Maria
Relation IdRELA000000294375
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.432-433 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017720
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017720
Display NameVan enen jonghen ridder
Relation IdRELA000000292891
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XCII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018161
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018161
Display NameVan enen jonghen ridder die een maghet hoor reynicheit liet behouden overmits Maria
Relation IdRELA000000294314
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.383-384 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017704
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017704
Display NameVan enen jonglinc
Relation IdRELA000000292842
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LVII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017802
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017802
Display NameVan enen mensche die sijn goede werken ende quade gheweghen worden voer den oerdel gods
Relation IdRELA000000293160
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CXXIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017748
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017748
Display NameVan enen monic
Relation IdRELA000000292979
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CLXXXVII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018153
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018153
Display NameVan enen monic die Maria bat voer sinen jonghen brueder
Relation IdRELA000000294290
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.368-369 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017789
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017789
Display NameVan enen monic die Wouter hiet
Relation IdRELA000000293116
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVIII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LXVI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018106
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018106
Display NameVan enen monic die droncken was
Relation IdRELA000000294138
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.234-236 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018181
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018181
Display NameVan enen monic die een jonc kindekijn vant sitten wenende inden snee
Relation IdRELA000000294381
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.435-436 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017793
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017793
Display NameVan enen monic die ghehieten was Bartrandus de Assumtione
Relation IdRELA000000293129
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVIII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LXXIX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017791
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017791
Display NameVan enen monic die onse lieve zuete vrouwe sach
Relation IdRELA000000293122
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVIII en p.26 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017782
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017782
Display NameVan enen monic die sterf ende wort weder levendich
Relation IdRELA000000293093
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVIII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XXV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018182
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018182
Display NameVan enen monic die twivelde inden ghelove daer onse vrouwe toe quam
Relation IdRELA000000294384
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.436-437 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017772
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017772
Display NameVan enen monic die van onser vrouwen gheleert wort
Relation IdRELA000000293057
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVIII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XIX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017792
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017792
Display NameVan enen monic tot Clarendale
Relation IdRELA000000293126
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVIII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LXXVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017819
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017819
Display NameVan enen monic van Cystercien
Relation IdRELA000000293212
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CXI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018140
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018140
Display NameVan enen moordenaer die onse lieve vrouwe des saterdaghes diende mit vasten ende vieren
Relation IdRELA000000294247
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.323-327 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017728
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017728
Display NameVan enen mordenaer die onse vrouwe des saterdages diende mit vasten ende mit vieren
Relation IdRELA000000292915
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CLII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017769
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017769
Display NameVan enen onsuveren clerc
Relation IdRELA000000293046
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVIII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XXXVIII;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018143
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018143
Display NameVan enen ouden vader die van enen woekenaer enen roc ontfinc in aelmisse
Relation IdRELA000000294256
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.339-340 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018185
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018185
Display NameVan enen paeus die Maria haer balsem onthielt
Relation IdRELA000000294393
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.441-442 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017738
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017738
Display NameVan enen pelgrym
Relation IdRELA000000292947
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CLXXII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017809
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017809
Display NameVan enen prochipaep
Relation IdRELA000000293181
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CXIX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017682
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017682
Display NameVan enen ridder
Relation IdRELA000000292775
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXV; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.VII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018138
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018138
Display NameVan enen ridder die die duvel hadde tot enen wijf
Relation IdRELA000000294241
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.315-319 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018009
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018009
Display NameVan enen ridder die gaerne in tornoye voer
Relation IdRELA000000293814
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.56-57 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017795
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017795
Display NameVan enen ridder die ghejaghet wort van sinen vianden
Relation IdRELA000000293135
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XIV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017679
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017679
Display NameVan enen ridder die verarmt wort
Relation IdRELA000000292766
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXV; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.II.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018180
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018180
Display NameVan enen rider die een ander ridder sinen soen beval
Relation IdRELA000000294378
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.433-435 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017680
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017680
Display NameVan enen riken clerc
Relation IdRELA000000292769
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXV; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.III.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017683
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017683
Display NameVan enen riken man
Relation IdRELA000000292778
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXV; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.VIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017825
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017825
Display NameVan enen scapen harde
Relation IdRELA000000293230
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CXIV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017721
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017721
Display NameVan enen scolier
Relation IdRELA000000292894
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LXXXIV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018169
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018169
Display NameVan enen scolier tot Parijs die mit eenre groter sonde belast was die hi niet biechten en dorste
Relation IdRELA000000294343
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.419-420 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018173
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018173
Display NameVan enen sieken brueder daer XII duvelen toequamen
Relation IdRELA000000294356
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.423-424 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018174
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018174
Display NameVan enen sieken mensche daer onse vrouwe toe quam
Relation IdRELA000000294359
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.42-51 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018114
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018114
Display NameVan enen sondighen mensche
Relation IdRELA000000294163
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.262-265 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017783
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017783
Display NameVan enen vader die onse lieve vrouwe sach die broeders met wywater besprenghen doen si sliepen
Relation IdRELA000000293096
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVIII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017570
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017570
Display NameVan enen yoede
Relation IdRELA000000292401
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LXI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017943
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017943
Display NameVan eyn broder eyn exempel
Relation IdRELA000000293604
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLIV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017875
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017875
Display NameVan eyne clerck exempel
Relation IdRELA000000293388
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017868
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017868
Display NameVan eynen anderen broder
Relation IdRELA000000293367
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017883
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017883
Display NameVan eynen anderen bysscop
Relation IdRELA000000293412
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXIX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017961
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017961
Display NameVan eynen anderen siecken broder eyn exempel
Relation IdRELA000000293663
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017955
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017955
Display NameVan eynen archydiake die synen bisscop doden
Relation IdRELA000000293644
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017887
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017887
Display NameVan eynen bisscop die onse lieve vrou seer mynden
Relation IdRELA000000293424
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XL.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017867
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017867
Display NameVan eynen broder
Relation IdRELA000000293364
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017863
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017863
Display NameVan eynen broder dar onse vrouwe toe quam
Relation IdRELA000000293351
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXVII-XXXVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017909
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017909
Display NameVan eynen broder die Marien grueten
Relation IdRELA000000293495
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017888
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017888
Display NameVan eynen broder die sieck was
Relation IdRELA000000293427
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XL.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017896
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017896
Display NameVan eynen broder eyn exempel
Relation IdRELA000000293452
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XL.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017861
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017861
Display NameVan eynen clerck
Relation IdRELA000000293345
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXVII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017958
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017958
Display NameVan eynen clerck die to syngen plach
Relation IdRELA000000293654
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017921
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017921
Display NameVan eynen convers
Relation IdRELA000000293530
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLII; BNM (fichier trf).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018401
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018401
Display NameVan eynen convers die Herman hieten
Relation IdRELA000000295030
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017898
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017898
Display NameVan eynen coster ende van eynre costerinnen eyn exempel
Relation IdRELA000000293458
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017964
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017964
Display NameVan eynen devoten broder
Relation IdRELA000000293675
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017948
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017948
Display NameVan eynen devoten heremite eyn exempel
Relation IdRELA000000293621
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLIV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017959
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017959
Display NameVan eynen devoten monnick en eynen cloester
Relation IdRELA000000293657
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017935
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017935
Display NameVan eynen devoten monnick eyn exempel
Relation IdRELA000000293579
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017874
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017874
Display NameVan eynen dief
Relation IdRELA000000293385
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017865
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017865
Display NameVan eynen dieff
Relation IdRELA000000293357
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017917
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017917
Display NameVan eynen dyake eyn exempel
Relation IdRELA000000293518
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017949
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017949
Display NameVan eynen edelen ryken man eyn exempel
Relation IdRELA000000293624
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLIV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017918
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017918
Display NameVan eynen ertsch bisscop eyn exempel
Relation IdRELA000000293521
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017962
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017962
Display NameVan eynen heligen man Joseph ghenoemt
Relation IdRELA000000293667
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017894
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017894
Display NameVan eynen jode eyn exempel
Relation IdRELA000000293446
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XL.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017914
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017914
Display NameVan eynen joede exempel
Relation IdRELA000000293509
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017906
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017906
Display NameVan eynen joncgelinck daer Maria toe quam eyn exempel
Relation IdRELA000000293486
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006216
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006216
Display NameVan eynen jongelinck
Relation IdRELA000000251063
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (fichier trf);
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017915
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017915
Display NameVan eynen jonghen conveers eyn exempel
Relation IdRELA000000293512
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017970
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017970
Display NameVan eynen jonghen joede
Relation IdRELA000000293696
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLVI en p.111-113 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017923
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017923
Display NameVan eynen jonghen monnick
Relation IdRELA000000293537
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017947
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017947
Display NameVan eynen jonghen ridder
Relation IdRELA000000293618
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLIV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017940
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017940
Display NameVan eynen jonghen schoelre
Relation IdRELA000000293595
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017937
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017937
Display NameVan eynen keyser van romen
Relation IdRELA000000293585
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017889
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017889
Display NameVan eynen klerck
Relation IdRELA000000293431
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XL.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017872
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017872
Display NameVan eynen klerck die onse vrouwe eirden
Relation IdRELA000000293379
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017957
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017957
Display NameVan eynen klerck rijck van gude
Relation IdRELA000000293651
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017895
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017895
Display NameVan eynen man die al syn gelt verspoelt had
Relation IdRELA000000293449
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XL.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017890
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017890
Display NameVan eynen monick
Relation IdRELA000000293434
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XL.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017878
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017878
Display NameVan eynen monick den onse vrouwe leerde
Relation IdRELA000000293397
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXIX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017919
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017919
Display NameVan eynen monick die nae medicinen toe leven plach
Relation IdRELA000000293524
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017908
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017908
Display NameVan eynen monnick
Relation IdRELA000000293492
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017910
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017910
Display NameVan eynen monnick die Josbertus hiete
Relation IdRELA000000293498
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017933
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017933
Display NameVan eynen monnick die droncken was
Relation IdRELA000000293573
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017893
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017893
Display NameVan eynen monnick die eyn onreyne suycte had exempel
Relation IdRELA000000293443
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XL.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017891
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017891
Display NameVan eynen monnick die gestorven was
Relation IdRELA000000293437
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XL.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017922
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017922
Display NameVan eynen monnick jonck van jaren eyn exempel
Relation IdRELA000000293534
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017931
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017931
Display NameVan eynen monnick toe Clarenvalle
Relation IdRELA000000293567
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017946
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017946
Display NameVan eynen mynschen die voir gaitz gericht quaem
Relation IdRELA000000293615
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLIV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017960
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017960
Display NameVan eynen oitmodighen broder
Relation IdRELA000000293660
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017873
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017873
Display NameVan eynen onsuveren klerck
Relation IdRELA000000293382
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017956
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017956
Display NameVan eynen par volcx in der ee eyn exempel
Relation IdRELA000000293647
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017953
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017953
Display NameVan eynen prochy paep exempel
Relation IdRELA000000293637
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLIV-XLV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017870
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017870
Display NameVan eynen ridder die eyn mordener was
Relation IdRELA000000293373
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017936
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017936
Display NameVan eynen ridder die gejaghet wart van synen vyanden
Relation IdRELA000000293582
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017903
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017903
Display NameVan eynen ridder die oncuys was
Relation IdRELA000000293476
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017901
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017901
Display NameVan eynen ridder die oncuysch was eyn exempel
Relation IdRELA000000293469
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017881
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017881
Display NameVan eynen ridder die syn guet verteert had
Relation IdRELA000000293406
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXIX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017899
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017899
Display NameVan eynen ridder eyn exempel
Relation IdRELA000000293461
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017869
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017869
Display NameVan eynen rijcken man
Relation IdRELA000000293370
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017966
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017966
Display NameVan eynen siecken scheperken eyn exempel
Relation IdRELA000000293681
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLVI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017902
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017902
Display NameVan eynen vader die onse lieve vrouwe sach
Relation IdRELA000000293473
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017876
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017876
Display NameVan eynen wyve die Marien oir kijnt nam
Relation IdRELA000000293391
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017968
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017968
Display NameVan eyner devoter jonfferen
Relation IdRELA000000293687
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLVI en p.105-106 (editie);
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017939
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017939
Display NameVan eyner devoter nonnen
Relation IdRELA000000293592
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017862
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017862
Display NameVan eyner helligher nonnen
Relation IdRELA000000293348
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXVII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017969
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017969
Display NameVan eyner jonfferen die Beatrix hiet
Relation IdRELA000000293691
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLVI en p.106-110.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017912
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017912
Display NameVan eyner nonnen eyn exempel
Relation IdRELA000000293505
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017884
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017884
Display NameVan eyner vrouwen die oiren syn verloes
Relation IdRELA000000293415
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXIX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017934
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017934
Display NameVan eynre abdisse eyn exempel
Relation IdRELA000000293576
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017602
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017602
Display NameVan eynre abdissen eyn exempel
Relation IdRELA000000292498
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.XLIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017952
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017952
Display NameVan eynre kerken in Orliens
Relation IdRELA000000293633
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLIV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017951
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017951
Display NameVan eynre stemmen die gehoert wort
Relation IdRELA000000293630
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLIV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017886
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017886
Display NameVan eynre vrouwen
Relation IdRELA000000293421
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XL.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017880
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017880
Display NameVan eynre vrouwen die oirre dochter man liet doden
Relation IdRELA000000293403
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXIX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017967
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017967
Display NameVan luden die op der zee verdorven
Relation IdRELA000000293684
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLVI en p.105 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017945
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017945
Display NameVan meyster Reynaldus
Relation IdRELA000000293612
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLIV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017801
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017801
Display NameVan meyster Reynalt
Relation IdRELA000000293157
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XC.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017885
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017885
Display NameVan onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000293418
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXIX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017600
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017600
Display NameVan onser vrouwen beelde dat voor die abdie stont
Relation IdRELA000000292491
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.438 (editie)
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017563
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017563
Display NameVan onser vrouwen hoet
Relation IdRELA000000292374
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LX.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017565
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017565
Display NameVan onser vrouwen mantele
Relation IdRELA000000292382
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LX-LXI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018194
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018194
Display NameVan onser vrouwen souter ende waer om dat die gheordeniert is ende in gheset
Relation IdRELA000000294422
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.XVII-XIX (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018749
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018749
Display NameVan onser vrouwen suveringhe
Relation IdRELA000000296093
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.262-265 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017997
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017997
Display NameVan ridder die verarmt wort
Relation IdRELA000000293776
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.22-24 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018080
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018080
Display NameVan sinte Dominicus ende van meester Reynaldus
Relation IdRELA000000294046
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.187-189 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018093
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018093
Display NameVan sinte Elizabeth der nonnen
Relation IdRELA000000294089
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.213-217 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017796
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017796
Display NameVan sinte Elizabeth der waerder nonnen
Relation IdRELA000000293138
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CIV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018534
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018534
Display NameVan sinte Leo de paus
Relation IdRELA000000295413
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLVIII;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017808
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017808
Display NameVan sinte Michiels kerke
Relation IdRELA000000293178
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CXVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017718
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017718
Display NameVan sinte Thomas van Cantelenberch
Relation IdRELA000000292884
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVI; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LXXVII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018154
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018154
Display NameVan sommighe devote nonnen die dat lof songen van Maria
Relation IdRELA000000294293
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.369 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017963
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017963
Display NameVan sunte Codricus eyn exempel
Relation IdRELA000000293670
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017938
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017938
Display NameVan sunte Elyzabet der nonnen
Relation IdRELA000000293588
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017954
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017954
Display NameVan sunte Mycheels kercke
Relation IdRELA000000293640
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017924
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017924
Display NameVan sunte Thomas bisscop
Relation IdRELA000000293540
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018246
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018246
Display NameVan sunte Thomas van Cantelberch
Relation IdRELA000000294583
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LXVII
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017859
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017859
Display NameVan twe broders die in oren pruvel jair waren
Relation IdRELA000000293338
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXVII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017839
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017839
Display NameVan twe miraculen die ghesciet sijn van die sequencie Ave preclara
Relation IdRELA000000293272
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXX en p.38 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017942
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017942
Display NameVan tween broderen die twydrachtich waren
Relation IdRELA000000293601
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLIV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017920
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017920
Display NameVan tween broeders in eynen cloester
Relation IdRELA000000293527
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017798
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017798
Display NameVan twen broederen die quaet vermoeden op malcanderen hadden die onse lieve vrouwe weder versoende
Relation IdRELA000000293145
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.LXXXVII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017761
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017761
Display NameVan twen broeders die in hoer proveljaer waren ende verdroncken
Relation IdRELA000000293021
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXVII; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.XVI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018010
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018010
Display NameVan twie broeders die in haer provel jaer waren
Relation IdRELA000000293817
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.57-59 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018077
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018077
Display NameVan twie broeders in sinte Bernaerdus cloester
Relation IdRELA000000294034
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.181-184 (editie);
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018175
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018175
Display NameVan twie ghesellen die malcander hadden geloeft so wie eerst sturve die soude den anderen vertonen
Relation IdRELA000000294362
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.425-428 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018015
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018015
Display NameVan twie jonghelinghen
Relation IdRELA000000293833
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.65-66 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018142
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018142
Display NameVanden coninc van Egipten ende van sinen drossaten soen die overmits Maria verlost wert
Relation IdRELA000000294253
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.1, p.328-339 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017820
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017820
Display NameVanden heilighe confessoer Codricus
Relation IdRELA000000293215
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIX; vgl. dl.I, uitgegeven naar een ander hs. onder nr.CXII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017158
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017158
Display NameVanden jonghen kinde dat Jhesus teten boot
Relation IdRELA000000291163
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (Inventaris Deschamps, 1966);
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.185 (editie);
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017160
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017160
Display NameVanden kinde dat onser vrouwen tetene droech
Relation IdRELA000000291169
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (Inventaris Deschamps, 1966);
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.185-194 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017950
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017950
Display NameWoe Constantinus eyn kerke dede maken
Relation IdRELA000000293627
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLIV.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017871
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017871
Display NameWoe die viant tot eynen broder quam
Relation IdRELA000000293376
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXVIII.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017911
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017911
Display NameWoe ontfenckelick dat et onser liever vrouwen is dat men se duck gruet
Relation IdRELA000000293501
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XLI.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Documentation is part of
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000511
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000511
Display NameRogge 1900
Relation IdRELA000000412037
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text / In:
Post Text / Vol. 2 (1903), afl. 1, pag. 78-97
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000048
Order 0
Documentation has titel genormaliseerd
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004370
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004370
Display NameVisioenen van Hendrik Mande
Relation IdRELA000000013109
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000045
Order 0
Documentation about tekstdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003523
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003523
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 F 27
Relation IdRELA000000073336
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textp.78-97
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 4
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003692
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003692
Display NameBRUSSEL, KB : 3041
Relation IdRELA000000076009
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textp.81
Post Text/ f.034v
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003698
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003698
Display NameBRUSSEL, KB : 3067-73
Relation IdRELA000000076105
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textp.81 e.v.
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 8
Documentation has author
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000000488
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000000488
Display NameVooys, C.G.N. de
Relation IdRELA000000013108
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000035
Order 0
Is doc of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003564
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003564
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 H 42
Relation IdRELA000000073962
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXIV-XXX; Inventaris van de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek, dl.I (1988);
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002292
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002292
Display NameAMSTERDAM, UB : I F 1
Relation IdRELA000000055251
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXI-XXXIII;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001631
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001631
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 52 (101 D 4 KL)
Relation IdRELA000000046023
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextVgl.
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LXVI-LXVII;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004346
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004346
Display NameDÜSSELDORF, ULB : C 25
Relation IdRELA000000084461
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM; Zieleman 1978, p.116 (hs.D); Gattermann 1993, nr.685. Vgl.
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXVI-XLVI, 105-113;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000184
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000184
Display NameGENT, UB : 1267
Relation IdRELA000000025649
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextVgl.
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.liii, 196-198 (editie enkele exempelen);
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000102
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000102
Display NameGENT, UB : 388
Relation IdRELA000000024632
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextVgl.
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.237-245;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000167
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000167
Display NameGENT, UB : 946
Relation IdRELA000000025405
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.XXXIII-XXXV, 66, 75-93;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 4
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005754
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005754
Display NameLEUVEN, TF : Mechelen 15
Relation IdRELA000000101571
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LIII-LVI;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006408
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006408
Display NameOlim 'S-GRAVENHAGE, AC : Katwijk 4 (verloren)
Relation IdRELA000000110009
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (beschr. De Vreese, 1919);
Post Text (Marialegenden), dl.1 (editie);
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002328
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002328
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12827
Relation IdRELA000000055777
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Marialegenden), dl.2, p.LXI;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 2
Annotatie inhoudnone
LabelDe Dietse tekst van Hendrik Mande's Apocalipsis / Medegedeeld door C.G.N. de Vooys
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie