Verschueren 1931

Typeebnmdocumentatie
TitleSpieghel der volcomenheit / Henri Herp ; opnieuw uitg. door Lucidius Verschueren
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
Code Idnone
Cite asVerschueren 1931
Ppn108916138
SoortAax0
Regionaamnone
ValueSpieghel der volcomenheit / Henri Herp ; opnieuw uitg. door Lucidius Verschueren
Annotatie algemeennone
Annotatie bibl refnone
Annotatie bibliografieBibliogr. - Reg;
Annotatie chron relnone
Annotatie dateringnone
Annotatie exemplaarnone
Annotatie exemplaar algnone
Annotatie hor relnone
Annotatie incipitnone
Annotatie materiaal***NB: Als verwijzing wordt in het BNM-bestand gebruikt: "Verschueren 1931".;
Verspreid door: Dekker & van de Vegt;
Annotatie overignone
Annotatie rel gr klnone
Bandinformatienone
Bnb nrnone
Brinkman nrnone
Ccp nrnone
Clcnone
Clc nrnone
Codennone
Congresnone
Ctc nrnone
Deweynone
Data van uitgavenone
Datering gecodeerdnone
Db nrnone
Deel titel
DeelvermeldingI: Inleiding. II: Tekst;
Drukkernone
Drukker ingangnone
Editieveldnone
Epn163809070;
Frequentienone
Frequentie codenone
Fysieke beschrijving2 dl;
25 cm;
Isbnnone
Isbn foutnone
Isbn volgendnone
Issnnone
Issn foutnone
Jaar van uitgave1931
Jaargangnone
Lc nrnone
Leverancier prod nrnone
Nlmnone
Nurnone
Opm bibl lokaalnone
Other titlenone
Sectie titelnone
Selectie sleutelA--2e--1;
16-07-93;
Signalementcodenone
Sisonone
Siso oud245.3;
Sorteerveld21931;
Swets nrnone
Taalcatalogiseringnone
Tussen titelnone
Type dragernone
Type inhoudnone
Type mediumnone
Udcnone
UitgeverAntwerpen : Neerlandia;
Uitgever volgendnone
Unesco rubrnone
Uniforme titelnone
Title Extra Info
IdDOCU000000001513
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/39238951-dc64-4c45-8554-12259aafa87d
Deletedno
Relation Count 109
Properties
Relations
Is doc in lex
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004375
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004375
Display NameDat boeck vanden weerdigen sacrament
Relation IdRELA000000403587
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextAmpe 1964, p.34-36;
Post Text, dl.I, p.28; litt_ref: 104854960, p.302; litt_ref: 090414837, p.239.
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004560
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004560
Display NameMnl. vertaling van Thomas a Kempis: Alphabetum religiosorum
Relation IdRELA000000408220
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextRuh 1956, p.283;
Post Text, dl.I, p.83.
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004063
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004063
Display NameSpieghel der volcomenheit
Relation IdRELA000000392883
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextEditie:
Post Text, dl.II.
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Is doc in text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009317
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009317
Display Name... XII punten die Ysaias die propheet seit
Relation IdRELA000000263424
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.154.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009315
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009315
Display Name... XII punten die den mensche zeer hinderen tot volcomen leven te leven
Relation IdRELA000000263418
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.153, n.20.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008547
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008547
Display Name... dat boec der ynniger bedinge van Sint Augustijn
Relation IdRELA000000260470
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.66.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013183
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013183
Display Name... die X gheboden
Relation IdRELA000000277834
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.27.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020598
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020598
Display Name... die XII evangelische raden oft raden des heylighen evangelis ende op elck sommighe goede instructien en leeringhen ...
Relation IdRELA000000303185
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.83; Reynaert 1996 (Gent).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020599
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020599
Display Name... die XII rade der heiligher ewangelien die den mensche te hemelrijc brenghen sonder myddele ende sonder veghevuer ...
Relation IdRELA000000303188
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.154;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015952
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015952
Display Name... een [hs. ehen] troesteliken leeringhe
Relation IdRELA000000286994
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.68.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007876
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007876
Display Name... merckelycke leeringhen die seer wel dienen tot enen gheestelycken leven in der heiligher religien
Relation IdRELA000000258205
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.77;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013185
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013185
Display Name... ses claghen dair mede onse lieve heer hem in beclaghet over sijn liefste vrienden
Relation IdRELA000000277839
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.28;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007890
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007890
Display Name... sommighe sermoenen die brueder Dieric van Munster ghepredict heeft
Relation IdRELA000000258252
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.78;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009090
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009090
Display Name... veel goede leeringhen uut die schriften van die alre godlycste leeraer Johannis Thauleer
Relation IdRELA000000262825
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.87; Reynaert 1996 (Gent).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015448
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015448
Display Name... woorden ons heiligen vaders sinte Franciscus
Relation IdRELA000000285320
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.72.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013186
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013186
Display NameBewerking van Twintig vruchten van de eucharistie
Relation IdRELA000000277843
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.28; Ampe 1964 (Florilegium), p.34-35.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007895
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007895
Display NameBrief over het beschouwende leven
Relation IdRELA000000258279
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.79;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006995
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006995
Display NameDe sacramento altaris
Relation IdRELA000000254775
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.28.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007891
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007891
Display NameDese epistel waert eender suster te Dyepeven ghesonden
Relation IdRELA000000258264
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.78;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026643
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026643
Display NameDictum
Relation IdRELA000000329374
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.36.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011582
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011582
Display NameDit heeft ghemaect een devoet regulier Thomas kempien in sinte Agneten berch buijten Swolle ende is int Latijn eenen Ab
Relation IdRELA000000271998
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.283.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005892
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005892
Display NameEen devote te samen spreken Jhesu Christi ende des sondaers
Relation IdRELA000000249648
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.76;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026641
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026641
Display NameEen goede leeringhe
Relation IdRELA000000329369
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.36.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007400
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007400
Display NameEen seer schone vermaninge tot duechden bisonder verweckende tot paciencie
Relation IdRELA000000256478
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.66; BNM (fichier trf).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008829
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008829
Display NameEen sermoen op des h. cruys verheffinghe. Johannis Taular
Relation IdRELA000000261748
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.82; Reynaert 1996 (Gent).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008830
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008830
Display NameEen sermoen op des h. drijvoldicheit dag van den devoten leeraer Johannes Tauweleer
Relation IdRELA000000261755
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.82; Reynaert 1996 (Gent).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010773
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010773
Display NameEen sonderlinghe goet onderscheit van bekeringhe der menscheit ghehieten een spieghelkyn
Relation IdRELA000000268726
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.69.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015953
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015953
Display NameEen troestelijc capittel dat die heilighe vader sinte Baernaert ghemaect heeft
Relation IdRELA000000286997
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.68.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006988
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006988
Display NameExcerpt uit Hendrik Herp: Spieghel der volcomenheit (kap.47-48)
Relation IdRELA000000254741
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.75.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006984
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006984
Display NameExcerpt uit Hendrik Herp: Spieghel der volcomenheit (kap.60)
Relation IdRELA000000254720
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.87.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005869
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005869
Display NameExcerpt uit Jan van Ruusbroec: Een spieghel der eeuwigher salicheit
Relation IdRELA000000249549
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.40.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018737
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018737
Display NameExempel
Relation IdRELA000000296053
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.72; Ter Horst 1938 (Catalogus).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013182
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013182
Display NameExempel van Bernardus en een broeder die in zijn kloostercel bleef
Relation IdRELA000000277830
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.27.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007526
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007526
Display NameExempel van tien punten uit Schwester Katrei
Relation IdRELA000000256981
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.28;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006970
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006970
Display NameHendrik Herp: Spieghel der volcomenheit
Relation IdRELA000000254650
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.27.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006979
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006979
Display NameHendrik Herp: Spieghel der volcomenheit, gedeeltelijk (kap.1-12)
Relation IdRELA000000254695
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.81.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006986
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006986
Display NameHendrik Herp: Spieghel der volcomenheit, gedeeltelijk (kap.1-12, 59-65)
Relation IdRELA000000254730
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.81.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006980
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006980
Display NameHendrik Herp: Spieghel der volcomenheit, gedeeltelijk (kap.1-13)
Relation IdRELA000000254700
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.81.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006982
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006982
Display NameHendrik Herp: Spieghel der volcomenheit, gedeeltelijk (kap.1-26)
Relation IdRELA000000254710
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.80.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006989
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006989
Display NameHendrik Herp: Spieghel der volcomenheit, gedeeltelijk (kap.1-37)
Relation IdRELA000000254746
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.67.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000867
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000867
Display NameHendrik Herp: Spieghel der volcomenheit; Mnl.
Relation IdRELA000000222924
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.37-38; BNM (fichier bez.);
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006990
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006990
Display NameHendrik Herp: Spieghel der volcomenheit; Ripuar.
Relation IdRELA000000254751
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.60.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007626
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007626
Display NameHenricus Suso: Preek over Lectulus noster floridus
Relation IdRELA000000257376
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.67.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007611
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007611
Display NameHenricus Suso: Preek over Lectulus noster floridus, gedeeltelijk
Relation IdRELA000000257282
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.39.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007894
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007894
Display NameHoe men voert gaen sal in een gheestelike leven
Relation IdRELA000000258275
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.79;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006702
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006702
Display NameHubertus meyster der predicaers oorden vanden dryeyen substanciael geloften der geesteliker menschen
Relation IdRELA000000253621
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (fichier trf);
Post Text, dl.I, p.66;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013581
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013581
Display NameHubertynus spreect vander maghet Marien
Relation IdRELA000000279144
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.72.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006981
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006981
Display NameInhoudsopgave van Hendrik Herp: Spieghel der volcomenheit
Relation IdRELA000000254705
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.80.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005779
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005779
Display NameJan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht
Relation IdRELA000000249092
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextAlaerts 1988, p.97-112;
Post Text, dl.I, p.80.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011509
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011509
Display NameMarquard van Lindau: Tien geboden-traktaat uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000271726
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.65.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011568
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011568
Display NameMnl. excerpt uit Bonaventura: Regula novitiorum
Relation IdRELA000000271949
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.27.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009482
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009482
Display NameMnl. excerpt uit Speculum virginum, boek 9
Relation IdRELA000000263885
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.68.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006996
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006996
Display NameMnl. vertaling van Guyard van Laon: Sermo de duodecim fructibus sacramenti
Relation IdRELA000000254781
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.28;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029810
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029810
Display NameOver het nut van inwendig lijden
Relation IdRELA000000342681
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.39.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015951
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015951
Display NameTraktaat over afsterven van de eigen wil op naam van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000286991
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.68.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009026
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009026
Display NameTraktaat over vrede en onvrede
Relation IdRELA000000262576
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.76.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020612
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020612
Display NameTwaalf evangelische raden
Relation IdRELA000000303242
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.153, n.20.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009316
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009316
Display NameTwaalf punten die een geestelijk leven hinderen
Relation IdRELA000000263421
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.153, n.20.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011559
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011559
Display NameVan XVI scaden die den mensche comen van vele te spreken
Relation IdRELA000000271921
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.27;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020979
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020979
Display NameVan broeder Dirck
Relation IdRELA000000304533
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.84; Reynaert 1996 (Gent).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019142
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019142
Display NameVan der kersten ewe
Relation IdRELA000000297491
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I p.36;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015949
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015949
Display NameVan drie dinghen die die enen menschen dair toe helpen dat syn ghebet woert ghehoert
Relation IdRELA000000286987
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.66-67.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011558
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011558
Display NameVan veel sprekens comen X schaden
Relation IdRELA000000271917
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.84;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015950
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015950
Display NameVander broederliker berespinghe
Relation IdRELA000000286989
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.67.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013181
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013181
Display NameVander edelre doecht der ghehoersaemheit sancti Barnaerdi
Relation IdRELA000000277827
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.68.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007893
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007893
Display NameVermaning tot eenzaamheid (brief?)
Relation IdRELA000000258272
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.78-79.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000506
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000506
Display NameWilhelmus Dicbier: Manuale religiosorum; autograaf; 2 bdn.; Lat.
Relation IdRELA000000220584
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.55-58 (=hs XXIV).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025067
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025067
Display NameWilhelmus Dicbier: Manuale religiosorum; autograaf; Lat.
Relation IdRELA000000321318
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.50-54 (=hs XXIII);
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013184
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013184
Display NameZes punten die Jezus zijn discipelen leerde
Relation IdRELA000000277837
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.27; BNM (mappen).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026642
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026642
Display NameZes punten voor een volmaakt mens
Relation IdRELA000000329372
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.36.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Documentation has titel genormaliseerd
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004063
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004063
Display NameSpieghel der volcomenheit
Relation IdRELA000000012902
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000045
Order 0
Documentation about tekstdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002267
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002267
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 24
Relation IdRELA000000054860
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text(=hs XXXVIII) dl.I, p.81
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 7
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002240
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002240
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 32
Relation IdRELA000000054415
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textp.330
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 7
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010410
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010410
Display NameBRUSSEL, KB : II 2217
Relation IdRELA000000155300
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text(=hs XXIII)
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 4
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001420
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001420
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1129
Relation IdRELA000000043125
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text(=hs XII)
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 4
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000737
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000737
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 183
Relation IdRELA000000033569
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text(=hs XXIV)
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 4
Documentation has author
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000000886
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000000886
Display NameHendrik Herp
Relation IdRELA000000012900
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000035
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000001166
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000001166
Display NameVerschueren, Lucidius
Relation IdRELA000000012901
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000035
Order 1
Is doc of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001545
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001545
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : KA 30
Relation IdRELA000000044931
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.71-73.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002999
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002999
Display NameBERLIJN, SPK : Germ. Qu. 1088
Relation IdRELA000000064654
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.38-40.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003639
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003639
Display NameBRUSSEL, KB : 2136
Relation IdRELA000000075179
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.38;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010410
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010410
Display NameBRUSSEL, KB : II 2217
Relation IdRELA000000155297
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.50-54 (=hs XXIII);
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006877
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006877
Display NameBRUSSEL, SA : 2915
Relation IdRELA000000115748
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.77-80;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001636
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001636
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 57 (10 W 7 KL)
Relation IdRELA000000046093
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.40-41;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000206
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000206
Display NameGENT, UB : 1351
Relation IdRELA000000026093
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.82-88;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001420
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001420
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1129
Relation IdRELA000000043123
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.35-37; BNM (fichier bez.)
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001367
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001367
Display NameLEIDEN, UB : LTK 340
Relation IdRELA000000042209
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.73-77;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006910
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006910
Display NameOlim RIJSENBURG, GS : 105/54
Relation IdRELA000000116228
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.64-68;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005238
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005238
Display NameUTRECHT, MCC : Warmond 92 A 10
Relation IdRELA000000094772
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (mappen);
Post Text, dl.I, p.80;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001147
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001147
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1022
Relation IdRELA000000038703
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.37-38; BNM (fichier bez.);
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000737
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000737
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 183
Relation IdRELA000000033566
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.55-58 (=hs XXIV).
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004244
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004244
Display NameWEERT, GM : CMW 30
Relation IdRELA000000083097
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.43-44;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004251
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004251
Display NameWEERT, GM : CMW 39
Relation IdRELA000000083223
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.26-29;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007302
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007302
Display NameWENEN, ONB : 15228
Relation IdRELA000000121211
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.29-35;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007303
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007303
Display NameWÜRZBURG, UB : M.ch.o. 32
Relation IdRELA000000121225
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.41-43;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 0
Annotatie inhoudnone
LabelSpieghel der volcomenheit / Henri Herp ; opnieuw uitg. door Lucidius Verschueren
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie