Kors 1991 (Gerlach)

Typeebnmdocumentatie
TitleDe Middelnederlandse brieven van Gerlach Peters (+1411) : studie en tekstuitgave / Mikel Mario Kors
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
Code Idnone
Cite asKors 1991 (Gerlach)
Ppn097709131
SoortAav0
Regionaamnone
ValueDe Middelnederlandse brieven van Gerlach Peters (+1411) : studie en tekstuitgave / Mikel Mario Kors
Annotatie algemeen'Middeleeuwse studies' in 4170 moet '' bevatten;
37;
1878;
12-10-14;
Annotatie bibl refnone
Annotatie bibliografieMet bibliogr., lit. opg., reg. - Met samenvatting in het Duits;
Annotatie chron relnone
Annotatie dateringnone
Annotatie exemplaarnone
Annotatie exemplaar algnone
Annotatie hor relnone
Annotatie incipitnone
Annotatie materiaal***NB: Als verwijzing wordt in het BNM-bestand gebruikt: "Kors 1991 (Gerlach)".;
Annotatie overignone
Annotatie rel gr klnone
Bandinformatienone
Bnb nrnone
Brinkman nrB9129708;
Ccp nrnone
Clcnone
Clc nrnone
Codennone
Congresnone
Ctc nrnone
Deweynone
Data van uitgavenone
Datering gecodeerdnone
Db nrnone
Deel titel
Deelvermeldingnone
Drukkernone
Drukker ingangnone
Editieveldnone
Epn14793463X;
Frequentienone
Frequentie codenone
Fysieke beschrijvingXII, 487 p;
24 cm;
Isbn9073419018;
Isbn foutnone
Isbn volgendnone
Issnnone
Issn foutnone
Jaar van uitgave1991
Jaargangnone
Lc nrnone
Leverancier prod nrnone
Nlmnone
Nurnone
Opm bibl lokaalnone
Other titlenone
Sectie titelnone
Selectie sleutelA--23--a;
15-09-92;
Signalementcodenone
Sisonone
Siso oudnone
Sorteerveld21991;
Swets nrnone
Taalcatalogiseringnone
Tussen titelnone
Type dragernone
Type inhoudnone
Type mediumnone
Udcnone
UitgeverNijmegen : Centrum voor Middeleeuwse Studies, Katholieke Universiteit Nijmegen;
Uitgever volgendnone
Unesco rubrnone
Uniforme titelnone
Title Extra Info
IdDOCU000000000179
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/bc2561a6-48be-4e57-b220-25279712c450
Deletedno
Relation Count 258
Properties
Relations
Is doc in text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014754
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014754
Display Name(1) ... suverlike ghebeden vander hilligher drievoldicheit
Relation IdRELA000000283153
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.82.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014920
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014920
Display Name... Soe wie in een guet duechdelike levent leiden wil ende daer in voert gaen ende volherden totten eynde toe die houde dese nagescreven leere die seere profijtelick is alle guede geestelicke menschen ...
Relation IdRELA000000283636
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.136.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015489
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015489
Display Name... V grueten van sinte Barbara
Relation IdRELA000000285441
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.174-175.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009319
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009319
Display Name... XII punten die alte seer hijnderen ende letten enen gheesteliken mensche tot enen volmaecten leven te comen ...
Relation IdRELA000000263431
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.162.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007510
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007510
Display Name... XXX punten van oetmoedicheit die sinte Franciscus leerde sinte Claren moeder
Relation IdRELA000000256925
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.166.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014924
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014924
Display Name... begheerstu een volcomen mensche te worden soe houde dese IIII punten
Relation IdRELA000000283645
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.136-137.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015401
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015401
Display Name... die V stucken daer sinte Franciscus die V wonden doer ontfenc
Relation IdRELA000000285165
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.174.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014950
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014950
Display Name... die VII gulden ghetijden vander passien ons heren int cortste vertrocken
Relation IdRELA000000283734
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.147.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014890
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014890
Display Name... die gulden lettennyen ...
Relation IdRELA000000283539
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.87.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014945
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014945
Display Name... een beclaginge eens versumenden mensche die zijn tijt in tracheit toe gebrocht hevet. Ende voert een wanderinge hent inden binnenste Jesu Cristi
Relation IdRELA000000283713
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.144.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014688
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014688
Display Name... een ghebet van Marien
Relation IdRELA000000282923
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.80.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015491
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015491
Display Name... een goet ghebet van onsen heilighen enghel
Relation IdRELA000000285450
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.175.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014949
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014949
Display Name... een hantboexken om te leven nader volcomenheit ende is gheheiten dat gulden ghewichte
Relation IdRELA000000283728
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.146.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014927
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014927
Display Name... een inwendige oeffeninghe hoe een geestelicke afghescheiden mynnende herte daegelix is omgaende met sinen gheminden lieve ...
Relation IdRELA000000283652
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.137.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013187
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013187
Display Name... een leeringe die sinte Bernaerdus syn broederen leerde
Relation IdRELA000000277846
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM. Vgl.
Post Text, p.141;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014749
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014749
Display Name... een schoen gebet vander heiliger drivoldicheit
Relation IdRELA000000283136
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.81;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014662
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014662
Display Name... een schoen ghebet van onser lieven vrouwen dat salmen XXX daghen lesen voer Marien beelde ...
Relation IdRELA000000282852
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.80.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014925
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014925
Display Name... een seer profitelic ende trostelic leeringe vor alle scrupelose clienmodighe menscen ...
Relation IdRELA000000283647
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.137.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014926
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014926
Display Name... een sonderlinge leere om te comen inden rechten wech der volmaectiger duechden voer alle die gheene die totten naeste weghe gods willen comen
Relation IdRELA000000283649
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.137.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014932
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014932
Display Name... een suverlicke leeringhe ...
Relation IdRELA000000283666
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.141.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014746
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014746
Display Name... en ghebet van Marien
Relation IdRELA000000283126
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.81.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014968
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014968
Display Name... menigherhande devote leeringhen die seer troesteliken sijn enen gheesteliken mensche
Relation IdRELA000000283791
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.158.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008658
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008658
Display Name... seer schone leringhe ...
Relation IdRELA000000260928
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.91.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007817
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007817
Display Name... sommige vermaninge tot eenen doechliken leven. Van den waldaden ons heren
Relation IdRELA000000258054
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextVgl.
Post Text, p.107.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014908
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014908
Display Name... staet ind leven eyns mynschen de zoenemen wylt
Relation IdRELA000000283590
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.100.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014905
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014905
Display Name... suverlike leringhe hoe een gheestlick mensche wesen sal ...
Relation IdRELA000000283582
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.91.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014972
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014972
Display Name... vanden gheesteliken wingaert
Relation IdRELA000000283806
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.150.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014892
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014892
Display Name... vander passien ons heren Jhesu
Relation IdRELA000000283545
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.88.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014936
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014936
Display Name... veel suverlicke leeringhe van sanctus Bernardus
Relation IdRELA000000283678
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.142-143.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015332
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015332
Display NameAansporing tot aanvaarding van het lijden
Relation IdRELA000000284947
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.168.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015347
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015347
Display NameAansporing tot een godgewijde ziel over de dag des oordeels, met excerpt op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000284995
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.171.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014955
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014955
Display NameAansporing tot navolging van Christus; incipit is gelijk aan Meditacien vanden soeten leven ende bitter passie, verrisenisse ende glorificatie ons heeren Jhesu Cristi (maar tekst is veel korter)
Relation IdRELA000000283753
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.148-149.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015346
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015346
Display NameAansporingen tot het lijden aan een devote ziel
Relation IdRELA000000284993
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.170-171.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015339
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015339
Display NameAlleenspraak van God
Relation IdRELA000000284969
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.169.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015331
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015331
Display NameBrief (?) over beschouwing en navolging van het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000284943
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.168.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014930
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014930
Display NameBrief aan een zuster over leven en lijden van Christus
Relation IdRELA000000283659
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.137.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014970
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014970
Display NameDat claer spieghel ende liefelike beelde ons heeren
Relation IdRELA000000283795
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.159.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014952
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014952
Display NameDat gulden gewicht
Relation IdRELA000000283740
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.147.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014914
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014914
Display NameDat trensken [lees: crensken] van onser liever sueter vrouwen
Relation IdRELA000000283613
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.106.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015329
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015329
Display NameDe cel des harten
Relation IdRELA000000284936
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.168.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009014
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009014
Display NameDes saterdaechs nae vierden sonnendach
Relation IdRELA000000262516
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.118.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008890
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008890
Display NameDes vridag quater temper
Relation IdRELA000000261981
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.118.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014916
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014916
Display NameDevote excerpten gerangschikt als een ABC
Relation IdRELA000000283622
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.106.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014915
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014915
Display NameDevote excerpten op naam van Bernardus van Clairvaux over het Ave Maria en de biecht
Relation IdRELA000000283617
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.106.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015354
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015354
Display NameDicta onder meer op naam van Johannes de Fécamp en Gregorius
Relation IdRELA000000285018
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.172.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015277
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015277
Display NameDicta op naam van Bernardus van Clairvaux en van Ambrosius en een bijbelcitaat (Joh. 14,6)
Relation IdRELA000000284719
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.166-167.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015285
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015285
Display NameDicta op naam van Bernardus, Augustinus, Gregorius, Origenes, Seneca, Socrates en Aristoteles
Relation IdRELA000000284751
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.167-168
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015284
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015284
Display NameDicta op naam van Gregorius, Bernardus en David
Relation IdRELA000000284746
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.167.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015363
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015363
Display NameDicta op naam van Hieronymus, Augustinus, Gregorius, Anselmus, Seneca, Bernardus, Isidorus van Sevilla, Jesaja, Johannes de Fécamp Johannes de apostel, Isaac en Johannes Chrysostomus
Relation IdRELA000000285044
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.173.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015063
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015063
Display NameDicta op naam van van Gregorius de Grote, Ambrosius, Augustinus, Hieronymus, Bernardus van Clairvaux, Johannes Chrysostomus, Antonius, Beda en op naam van bijbelse figuren: Paulus, Salomo, David, Job en Isaak
Relation IdRELA000000284086
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.161 en 162.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005940
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005940
Display NameDicta patrum, waaronder Ruusbroec-citaat.
Relation IdRELA000000249832
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (fichier trf);
Post Text, p.164.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015342
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015342
Display NameDicta van bernardus, Johannes Chrysostomus en Augustinus
Relation IdRELA000000284979
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.170.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015349
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015349
Display NameDicta van onder meer Bernardus
Relation IdRELA000000285000
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.171.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015328
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015328
Display NameDicta, met onder meer parafrase van excerpt uit Jan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht (B733-735)
Relation IdRELA000000284931
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.107.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015054
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015054
Display NameDictum op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000284056
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.159.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015352
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015352
Display NameDictum op naam van Bernardus
Relation IdRELA000000285009
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.172.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015337
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015337
Display NameDictum op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000284961
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.169.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015079
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015079
Display NameDictum op naam van Hugo van Sint-Victor
Relation IdRELA000000284145
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.166.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015282
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015282
Display NameDictum op naam van Richard van Sint-Victor
Relation IdRELA000000284740
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.167.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015330
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015330
Display NameDie celle der mynnen
Relation IdRELA000000284940
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.168.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014912
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014912
Display NameDie korte ghetiden van den rouwen onser lieven vrouwen Maria
Relation IdRELA000000283607
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.105.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014770
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014770
Display NameDit sel men lesen alsmen dat heilige sacrament ontfanghen heeft
Relation IdRELA000000283212
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.85.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014910
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014910
Display NameDiverse gebeden
Relation IdRELA000000283595
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.105.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015333
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015333
Display NameDrie dingen om een goed mens te zijn
Relation IdRELA000000284949
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.169.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015507
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015507
Display NameDrie punten over het geloof
Relation IdRELA000000285496
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.175.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014822
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014822
Display NameEen ander gebet eer men dat sacrament ontfanct
Relation IdRELA000000283343
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.105.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014944
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014944
Display NameEen beclaghinge eens versmaenden mensche die sijnen tijt in traecheit toe ghebrocht hevet ende voert een wanderinghe tot inden binnensten Jesu Christi
Relation IdRELA000000283708
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.144.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015076
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015076
Display NameEen capittel hoe enen meester waert gevraecht wat onse lieve vrouwe dede doen die engel tot haer quam
Relation IdRELA000000284133
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.166; BNM (Inventaris Deschamps, 1966);
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014963
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014963
Display NameEen corte oefeninghe voer eenen devoten mensche elcs dages wat vor ogen te nemen
Relation IdRELA000000283779
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.150.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014954
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014954
Display NameEen devoet gebet vander passien Cristi om te vercrigen vergiffenis van allen sonden
Relation IdRELA000000283750
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.148.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005941
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005941
Display NameEen devote epistele
Relation IdRELA000000249836
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.26 en 100.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014929
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014929
Display NameEen eenich toekeer tot gode
Relation IdRELA000000283656
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.138.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007902
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007902
Display NameEen eenlike sprake eens regeleers
Relation IdRELA000000258305
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.116;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014919
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014919
Display NameEen geestelike oefeninge om een nyen mensch an te tracken
Relation IdRELA000000283633
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.136.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014756
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014756
Display NameEen ghebet totten soene
Relation IdRELA000000283161
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.83.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014752
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014752
Display NameEen ghebet voer die penitencie
Relation IdRELA000000283147
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.82.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014918
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014918
Display NameEen gheestelicke oefeninghe om een nye mensche aen te tracken ...
Relation IdRELA000000283628
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.136.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006781
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006781
Display NameEen guet gebet datmen sal lesen eer men dat hilighe sacrament ontfanct
Relation IdRELA000000253956
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.105; BNM (fichier trf).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015367
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015367
Display NameEen heilich man leert ons hoe wi begheerliken tot onsen heren tafel sellen gaen ende spreken mit heiligher begheerten aldus
Relation IdRELA000000285064
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.174.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014934
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014934
Display NameEen leeringe
Relation IdRELA000000283673
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.142.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014748
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014748
Display NameEen schoen ghebet van der weerder hilliger drievoldicheit
Relation IdRELA000000283133
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.81.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014888
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014888
Display NameEen schoen ghebet van onsen heren
Relation IdRELA000000283532
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.87.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014943
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014943
Display NameEen sere devote oefeninghe ende leringhe van die passie ons lieves heren Jhesu Crijsti dat bescreven is van een groet meyster op dat leven Cristi
Relation IdRELA000000283704
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.144.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008669
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008669
Display NameEen sermoen vanden heilighen sacrament
Relation IdRELA000000260968
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.117.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010414
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010414
Display NameEen sermoen vanden selven
Relation IdRELA000000267344
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.117.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014939
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014939
Display NameEen suverlicke leeringe
Relation IdRELA000000283691
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.143.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014937
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014937
Display NameEen suverlicke leeringhe
Relation IdRELA000000283682
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.143.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007910
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007910
Display NameEerste brief van Gerlach Peters
Relation IdRELA000000258330
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.27 en 108.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007911
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007911
Display NameEerste brief van Gerlach Peters, bewerkte versie
Relation IdRELA000000258334
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.27 en 95.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007921
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007921
Display NameEerste brief van Gerlach Peters, bewerkte versie, Nederd.
Relation IdRELA000000258367
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.31-32.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007922
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007922
Display NameEerste brief van Gerlach Peters, bewerkte versie; Nederd.
Relation IdRELA000000258371
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.32-33.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015068
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015068
Display NameEnkele goede punten
Relation IdRELA000000284110
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.164;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005883
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005883
Display NameExcerpt uit Jan van Ruusbroec: Vanden geesteliken tabernakel (p.45 r.28-p.48 r.32)
Relation IdRELA000000249612
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.172.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007904
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007904
Display NameExcerpt uit Mnl. vertaling van Gerlach Peters: Soliloquium ignitum cum Deo (hfdst.20)
Relation IdRELA000000258312
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.158.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015057
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015057
Display NameExcerpt uit Mnl. vertaling van de eerste van twee brieven uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae
Relation IdRELA000000284066
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.160.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013156
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013156
Display NameExcerpt uit Sint Augustijns hantboec (kap.25)
Relation IdRELA000000277741
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.142.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007923
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007923
Display NameExcerpt uit Tweede brief van Gerlach Peters
Relation IdRELA000000258375
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.33.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015326
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015326
Display NameExcerpt uit een preek over de communie
Relation IdRELA000000284924
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.106-107.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015350
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015350
Display NameExcerpt, vermoedelijk uit een brief
Relation IdRELA000000285004
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.171.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007071
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007071
Display NameExcerpten uit Dirc van Herxen: Tweede collatieboek, met onder meer fragm. uit sermoenen van Bernardus, Taurinensis, Augustinus, Gregorius de Grote en uit Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000255129
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.120;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007908
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007908
Display NameExcerpten uit Eerste brief van Gerlach Peters
Relation IdRELA000000258325
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.26.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008002
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008002
Display NameExcerpten uit Eerste brief van Gerlach Peters, bewerkte versie
Relation IdRELA000000258685
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.29-30 en 173.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008687
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008687
Display NameExcerpten uit Mnl. vertaling van preken van Jordanus van Quedlinburg uit: Opus postillarum et sermonum de tempore, aangevuld met preken van Johannes Tauler en van Jacobus de Voragine
Relation IdRELA000000261028
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.118-119.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007929
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007929
Display NameExcerpten uit Tweede brief van Gerlach Peters
Relation IdRELA000000258401
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.35 en 158.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007925
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007925
Display NameExcerpten uit kerkvaders en uit o.a. Jan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht (De teksten zijn onder aan de bladzijden geschreven)
Relation IdRELA000000258384
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.121.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015071
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015071
Display NameExempel
Relation IdRELA000000284117
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.164.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015053
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015053
Display NameExempel over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000284052
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.159.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008804
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008804
Display NameExempel van een meester en een arme
Relation IdRELA000000261642
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.145.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007919
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007919
Display NameEyne leirhaftige epistel
Relation IdRELA000000258360
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.30;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014857
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014857
Display NameGebed na de communie (O here Jhesu Criste die alle tijt voir onse sculde gheoffert werdes)
Relation IdRELA000000283447
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.85;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015474
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015474
Display NameGebed tot S. Maria geleerd aan een kluizenaarster
Relation IdRELA000000285396
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.174;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014762
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014762
Display NameGebed voor de communie
Relation IdRELA000000283181
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.84.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015390
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015390
Display NameGebed voor de communie (O here, huden begheer ic te ontfanghen uwen ghebenediden lichaem)
Relation IdRELA000000285128
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.174;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014911
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014911
Display NameGebeden tot diverse heiligen, onder meer Johannes evangelist, Augustinus, Ambrosius, Antonius en Maria Magdalena
Relation IdRELA000000283598
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.106.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006694
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006694
Display NameGenomen uut dat twede boeck profectus religiosorum voertganck der geesteliken
Relation IdRELA000000253593
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (fichier trf);
Post Text, p.149;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015283
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015283
Display NameGods antwoord op een gebed over de navolging van Christus
Relation IdRELA000000284744
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.167.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014891
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014891
Display NameGulden litanie
Relation IdRELA000000283542
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.87.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015327
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015327
Display NameHier beghint een geestelic cellekijn
Relation IdRELA000000284928
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (fichier trf);
Post Text, p.107.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014942
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014942
Display NameHier nae volghen L articulen ter eren des duerbaren bloets ons liefs Jhesu Christi
Relation IdRELA000000283699
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.144.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014951
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014951
Display NameHier nae volghen die gulden bescouwinghe der wonden ons liefs heren Jhesu Cristi int cortste vertrocken
Relation IdRELA000000283737
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.147.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007845
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007845
Display NameHoe goet ende vroulic het is te lesen, te dencken Jhesum Christum ende den ghecruuste
Relation IdRELA000000258129
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextGruys & Persoons 1966; BNM (fichier trf);
Post Text, p.119.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007924
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007924
Display NameHoe hem een recht inghekiert mensche van binnen te oefenene pleghet
Relation IdRELA000000258379
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.33 en 116;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014895
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014895
Display NameHoe men Jhesum int cruce soeken sel
Relation IdRELA000000283554
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.164.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014935
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014935
Display NameItem een schoone leeringhe Jhesus seit
Relation IdRELA000000283675
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.142.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014897
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014897
Display NameJhesus Cristus een brudegom alre oetmodigher joncfrouwen die daer gevoedet wort onder den lelien ...
Relation IdRELA000000283561
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextVgl.
Post Text, p.89 (foutieve signatuuraanduiding); uitgegeven naar een ander hs. in Moll 1857.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015338
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015338
Display NameKort traktaat over Joh. 10,9
Relation IdRELA000000284965
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.169.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015061
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015061
Display NameKort traktaat over de navolging van Jezus' gehoorzaamheid
Relation IdRELA000000284081
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.162 en 163.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015070
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015070
Display NameLeefregels voor een "dienstmaghet ons heren"
Relation IdRELA000000284115
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.164.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014757
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014757
Display NameLees dit ghebet eer du ghaeste toe den sacrament
Relation IdRELA000000283164
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.83.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014767
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014767
Display NameLees nae dattu ontfangen hevest
Relation IdRELA000000283198
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.84-85.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014765
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014765
Display NameLees voer die ontfancnisse
Relation IdRELA000000283191
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.84.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014899
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014899
Display NameLeringe
Relation IdRELA000000283567
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.90.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014901
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014901
Display NameLeringhe
Relation IdRELA000000283571
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.90.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014868
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014868
Display NameLes dit nae der ontfancnisse des sacramentes
Relation IdRELA000000283477
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.85.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014886
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014886
Display NameLes nae dattu dat hillighe (onafgemaakte rubriek)
Relation IdRELA000000283526
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.86.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014884
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014884
Display NameLes nae die ontfanckenisse des sacra (onafgemaakte rubriek)
Relation IdRELA000000283521
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.86.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014768
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014768
Display NameLofgebed na de communie (O here Jhesu Criste, lof si dijnre onsprekeliker minnentliker goedertierenheit)
Relation IdRELA000000283202
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.85.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014771
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014771
Display NameLofgebed na de communie, eerste gedeelte (O here Jhesu Criste, lof si dijnre onsprekeliker minnentliker goedertierenheit)
Relation IdRELA000000283215
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.85.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014772
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014772
Display NameLofgebed na de communie, gehele tekst (O here Jhesu Criste, lof si dijnre onsprekeliker minnentliker goedertierenheit)
Relation IdRELA000000283218
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.85.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014900
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014900
Display NameMarcket wel an
Relation IdRELA000000283569
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.90.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009015
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009015
Display NameMatheus
Relation IdRELA000000262522
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.118.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007903
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007903
Display NameMnl. excerpt uit Gerlach Peters: Soliloquium ignitum cum Deo (hfdst. 35-36)
Relation IdRELA000000258309
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.64.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007907
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007907
Display NameMnl. excerpt uit Gerlach Peters: Soliloquium ignitum cum Deo (hfdst.25 en 23)
Relation IdRELA000000258322
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.66.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015055
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015055
Display NameMnl. excerpt uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek III, 1) met toevoegingen bewerkt tot een exempel
Relation IdRELA000000284060
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.159-160.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006715
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006715
Display NameMnl. excerpten uit Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae (I,3 en 15)
Relation IdRELA000000253687
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.88.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007977
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007977
Display NameMnl. excerpten uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek I, III en IV) met daarin een excerpt uit de achtste van Jhesus' collacien
Relation IdRELA000000258576
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.138-140.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014906
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014906
Display NameMnl. excerpten uit preken van Johannes Tauler en preken die aan hem worden toegeschreven
Relation IdRELA000000283584
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.92-95 (daar ook nadere identificatie van de excerpten).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007935
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007935
Display NameMnl. vertaling van Gerlach Peters: Breviloquium
Relation IdRELA000000258425
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.49.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007933
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007933
Display NameMnl. vertaling van Gerlach Peters: Breviloquium, kap.2 en 11
Relation IdRELA000000258418
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.48 en 108.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007936
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007936
Display NameMnl. vertaling van Gerlach Peters: Breviloquium, waarschijnlijk kap. 2 en 11
Relation IdRELA000000258429
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.49.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007905
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007905
Display NameMnl. vertaling van Gerlach Peters: Soliloquium ignitum cum Deo
Relation IdRELA000000258315
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.65;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007872
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007872
Display NameMnl. vertaling van Jan van Schoonhoven: Declaratio in sermone de monte aureo
Relation IdRELA000000258195
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextGruys & Persoons 1966; BNM (fichier trf);
Post Text, p.148.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009379
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009379
Display NameMnl. vertaling van Marquard von Lindau: De anima, Boek VI
Relation IdRELA000000263570
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextLieftinck 1936, p.94;
Post Text, p.117.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015341
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015341
Display NameMnl. vertaling van Thomas a Kempis: De imitatione Christi, Boek I, kap.25
Relation IdRELA000000284975
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.170.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014821
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014821
Display NameMnl. vertaling van het gebed Dominus non sum dignus met excerpt uit Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae
Relation IdRELA000000283339
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.84;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014871
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014871
Display NameNae dattu dat ... (verdere rubriek ontbreekt)
Relation IdRELA000000283486
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.45.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014856
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014856
Display NameNae der ontfancnisse
Relation IdRELA000000283444
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.85.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014753
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014753
Display NameNae der penetency
Relation IdRELA000000283150
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.82.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014887
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014887
Display NameNae die ont ... (onafgemaakte rubriek)
Relation IdRELA000000283529
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.86.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014883
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014883
Display NameNae die ontfanckenisse des hilligen (rubriek onafgemaakt)
Relation IdRELA000000283518
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.86.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007470
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007470
Display NameNicolaas van Straatsburg: Preek op de gulden berg
Relation IdRELA000000256765
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.148;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010419
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010419
Display NameNoch vanden selven
Relation IdRELA000000267373
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.117.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014758
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014758
Display NameNoch voer die ontfenckenisse te lesen
Relation IdRELA000000283167
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.83;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014750
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014750
Display NameNu danck ende love die die heilige drievoudicheit
Relation IdRELA000000283140
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.81; Lieftinck 1948 (Codicum).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015357
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015357
Display NameOnse lieve here seit
Relation IdRELA000000285029
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.173.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010417
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010417
Display NameOp den XXV sondach nae pinxte
Relation IdRELA000000267359
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.119;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008891
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008891
Display NameOver de cheraphin met VII vloghelen
Relation IdRELA000000261988
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.120;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015356
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015356
Display NameOver de eigenschappen van de geestelijke mens
Relation IdRELA000000285027
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.173.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014940
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014940
Display NameOver ware godsdienst met aansluitend gebed: Vijftien kruisvreugden met telkens een Pater Noster en een Ave Maria (vermoedelijk Vijftien Pater Noster van de passie)
Relation IdRELA000000283694
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.143-144; BNM (fichier trf).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014953
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014953
Display NameOverdenking van de passie met dictum op naam van Albertus Magnus
Relation IdRELA000000283745
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.148.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015067
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015067
Display NamePreek over Hos. 2,14
Relation IdRELA000000284105
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.164.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015279
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015279
Display NameRijmpje
Relation IdRELA000000284729
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.167.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014902
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014902
Display NameSeer suverlike leringhe van der doet, marcket wal an
Relation IdRELA000000283573
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.90-91.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008506
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008506
Display NameSint Augustijns hantboec (eerst deel uit kap.23 en deel 25, dan inhoudsopgave en vervolgens de tekst, waarin kap. 23 en 25 oo weer voorkomen)
Relation IdRELA000000260365
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextLub 1962, dl.I, p.25;
Post Text, p.100-101.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013155
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013155
Display NameSint Bernardus leerde sinen broederen ende susteren achte punten
Relation IdRELA000000277738
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.141.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014747
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014747
Display NameSoe wie dit ghebet dertich daghe leest op sinen kneen die mach ene bede vercrighen ...
Relation IdRELA000000283129
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.81.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015058
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015058
Display NameSoliloquium met smeekbeden
Relation IdRELA000000284070
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.160.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007687
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007687
Display NameSommige vermaningen tot eenen doechliken leven
Relation IdRELA000000257643
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.106.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014896
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014896
Display NameSuverlicke leringhe ...
Relation IdRELA000000283557
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.89. Vgl. Moll 1857 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014898
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014898
Display NameSuverlike oeffeninghe vander passien
Relation IdRELA000000283564
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.89-90.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014947
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014947
Display NameTraktaat n.a.v. Joh. 19,28
Relation IdRELA000000283722
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.145.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014971
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014971
Display NameTraktaat over bekoringen, grotendeels bestaand uit dicta en excerpten onder meer op naam van Johannes Chrysostomus, Gregorius de Grote, Bernardus van Clairvaux, Isidorus van Sevilla, Augustinus, en uit de Bijbel (Joh. 5,4)
Relation IdRELA000000283798
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.159.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015351
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015351
Display NameTraktaat over deugden en de navolging van Christus
Relation IdRELA000000285007
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.171-172.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015355
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015355
Display NameTraktaat over vrede en onvrede
Relation IdRELA000000285024
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.173.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015066
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015066
Display NameTraktaatje over Hoogl. 5,10
Relation IdRELA000000284102
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.164.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015072
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015072
Display NameTraktaatje over Ps. 45,11
Relation IdRELA000000284120
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.164-165.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015506
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015506
Display NameTwee dicta op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000285492
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.175.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007930
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007930
Display NameTweede brief van Gerlach Peters
Relation IdRELA000000258405
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.35-36.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007931
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007931
Display NameTweede brief van Gerlach Peters aan Lubbe Peters; Westfaals/Middelduits
Relation IdRELA000000258409
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.36-37;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007927
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007927
Display NameTweede brief van Gerlach Peters, compilatie
Relation IdRELA000000258393
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.34.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015062
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015062
Display NameUitleg van Jes. 4,1
Relation IdRELA000000284083
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.163; BNM.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015060
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015060
Display NameUitleg van het Onzevader, voorafgegaan door dictum op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000284076
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.161 en 162.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009673
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009673
Display NameUut sinte Augustinus suchtinge
Relation IdRELA000000264581
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.89;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015353
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015353
Display NameVan IX graden
Relation IdRELA000000285013
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.172;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014913
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014913
Display NameVan den hilighen enghel
Relation IdRELA000000283610
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.106.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014904
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014904
Display NameVan der versumenisse ...
Relation IdRELA000000283580
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.91.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014933
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014933
Display NameVan die heilige sint Bernaer
Relation IdRELA000000283669
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (fichier trf);
Post Text, p.142.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014948
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014948
Display NameVan die minne
Relation IdRELA000000283726
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.145.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014903
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014903
Display NameVan die versumenisse
Relation IdRELA000000283576
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.91.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014938
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014938
Display NameVan een heilich devoet bruerken doechden
Relation IdRELA000000283688
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.143.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015075
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015075
Display NameVan onser liever vrouwen XVIII punten
Relation IdRELA000000284130
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.166; BNM (fichier trf).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011564
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011564
Display NameVan tien scaden die van woerden comen
Relation IdRELA000000271935
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.162.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009322
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009322
Display NameVan twalef punten die den menschen hinderen dat si gode niet vinden connen
Relation IdRELA000000263440
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.145.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007912
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007912
Display NameVan waerachtige geestelicheyt
Relation IdRELA000000258338
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.27-28.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014917
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014917
Display NameVanden argumenten ofte onschult jeghen die ghelatenheit ende hoe wi ons gode overgheven sullen met oetmoedighen ghebede dat vertiende capittel
Relation IdRELA000000283625
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.121; BNM (fichier trf).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010418
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010418
Display NameVanden selven
Relation IdRELA000000267365
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.119;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015059
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015059
Display NameVanden spreken
Relation IdRELA000000284073
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.161.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011866
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011866
Display NameVander cracht des heilighen sacraments
Relation IdRELA000000273158
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.173-174.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014751
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014751
Display NameVander drievoldicheit
Relation IdRELA000000283143
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.82.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014969
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014969
Display NameVander goeder hoeden
Relation IdRELA000000283793
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.158-159.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014928
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014928
Display NameVander minnen gods
Relation IdRELA000000283654
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.137-138.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014907
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014907
Display NameVermaninge eens geesteliken menscen die voert gaen wil
Relation IdRELA000000283587
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.100.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014967
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014967
Display NameVermaningen tot een devote ziel
Relation IdRELA000000283789
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.158.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015344
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015344
Display NameVermaningen van Christus over lijden
Relation IdRELA000000284988
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.170.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015343
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015343
Display NameVermaningen van Christus tot iemand die lijdt
Relation IdRELA000000284985
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.170.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015278
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015278
Display NameVier beletselen voor een deugdzaam leven
Relation IdRELA000000284727
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.167.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015073
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015073
Display NameVisioen over de geboorte van Christus bij een kerstkribbe
Relation IdRELA000000284124
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.165.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014761
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014761
Display NameVoer der ontfanghe... (onvolledig ingevulde rubriek)
Relation IdRELA000000283177
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.84.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014760
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014760
Display NameVoer der ontfanghenisse
Relation IdRELA000000283174
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.83-84.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014759
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014759
Display NameVoer die ontfancnisse
Relation IdRELA000000283171
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.83.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014931
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014931
Display NameVoorschriften voor een claris
Relation IdRELA000000283664
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.141.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007928
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007928
Display NameWaeromme dat wi ons onderlinghe gheestelic minnen sullen
Relation IdRELA000000258397
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.34-35.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007932
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007932
Display NameWat groter doecht gelegen is in lijden ende verdragen
Relation IdRELA000000258414
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.37-38
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015069
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015069
Display NameWie dat dese naevolghende vier doechden also volcomelic aen hem hevet dat hi mitter waerheit tot gode wel spreken mochte ...
Relation IdRELA000000284113
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.164.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015074
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015074
Display NameXVIII punten van onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000284127
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.166.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015345
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015345
Display NameZeven gaven voor wie een leven van zelfverloochening leidt
Relation IdRELA000000284990
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.170.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007906
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007906
Display Namedie eenige spraeck des devoten brueders Gerlacus Peterssoen van Deventer ...
Relation IdRELA000000258319
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.66.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007401
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007401
Display Namevander lijdsamheit
Relation IdRELA000000256481
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (fichier trf);
Post Text, p.67-68;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Documentation has med author
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003358
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003358
Display NameGerlach Peters
Relation IdRELA000000009748
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000037
Order 0
Documentation has titel genormaliseerd
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004275
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004275
Display NameEerste brief van Gerlach Peters
Relation IdRELA000000009749
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000045
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004276
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004276
Display NameTweede brief van Gerlach Peters
Relation IdRELA000000009750
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000045
Order 1
Documentation has author
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000001960
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000001960
Display NameKors, Mikel M.
Relation IdRELA000000009746
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000035
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000000777
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000000777
Display NamePeters, Gerlach
Relation IdRELA000000009747
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000035
Order 1
Is doc of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002269
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002269
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 28
Relation IdRELA000000054900
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.73-96;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002584
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002584
Display NameANTWERPEN, MPM : M. 254
Relation IdRELA000000058778
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.97-101.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001628
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001628
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 49 (101 E 7 KL)
Relation IdRELA000000045967
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.109-122;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007449
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007449
Display NameDROSTE-HÜLSHOFF : 1325
Relation IdRELA000000122769
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.49;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005584
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005584
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 2194
Relation IdRELA000000099027
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (De Vreese);
Post Text, p.123-151;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005088
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005088
Display NameKEULEN, HA : GB Oct. 55
Relation IdRELA000000093327
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.34.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001374
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001374
Display NameLEIDEN, UB : LTK 348
Relation IdRELA000000042386
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.152-176;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007450
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007450
Display NameLONDEN, LUC : Germ. 18
Relation IdRELA000000122783
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.30-31, 485-486.
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007448
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007448
Display NameLUIK, BPAM : Section historique 6 K 21
Relation IdRELA000000122759
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.65-66;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004937
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004937
Display NameOlim UTRECHT, ABM : DEVENTER PK 1 (verloren)
Relation IdRELA000000091941
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (mappen);
Post Text, p.102-108;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007452
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007452
Display NameTRIER, SB : 1254/589 Oct.
Relation IdRELA000000122804
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.36-37;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007304
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007304
Display NameUDEN, MRK : 8278
Relation IdRELA000000121244
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.37-38;
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 4
Annotatie inhoudnone
LabelDe Middelnederlandse brieven van Gerlach Peters (+1411) : studie en tekstuitgave / Mikel Mario Kors
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie