Ampe 1952 (Pippinck)

Typeebnmdocumentatie
TitlePippinck of Amelry? : Hs. 3986-9 in de K.B. te Brussel / A. Ampe
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
Code Idnone
Cite asAmpe 1952 (Pippinck)
Ppn088984990
SoortAsx
Regionaamnone
ValuePippinck of Amelry? : Hs. 3986-9 in de K.B. te Brussel / A. Ampe
Annotatie algemeennone
Annotatie bibl refnone
Annotatie bibliografienone
Annotatie chron relnone
Annotatie dateringnone
Annotatie exemplaarnone
Annotatie exemplaar algnone
Annotatie hor relnone
Annotatie incipitnone
Annotatie materiaal***NB: Als verwijzing wordt in het BNM-bestand gebruikt: "Ampe 1952 (Pippinck)".;
Annotatie overignone
Annotatie rel gr klnone
Bandinformatienone
Bnb nrnone
Brinkman nrnone
Ccp nrnone
Clcnone
Clc nrnone
Codennone
Congresnone
Ctc nrnone
Deweynone
Data van uitgavenone
Datering gecodeerdnone
Db nrnone
Deel titel
Deelvermeldingnone
Drukkernone
Drukker ingangnone
Editieveldnone
Epn133787974;
Frequentienone
Frequentie codenone
Fysieke beschrijvingnone
Isbnnone
Isbn foutnone
Isbn volgendnone
Issnnone
Issn foutnone
Jaar van uitgave1952
Jaargangnone
Lc nrnone
Leverancier prod nrnone
Nlmnone
Nurnone
Opm bibl lokaalnone
Other titlenone
Sectie titelnone
Selectie sleutelAo1-3--1;
19-12-91;
Signalementcodenone
Sisonone
Siso oudnone
Sorteerveld21952;
Swets nrnone
Taalcatalogiseringnone
Tussen titelnone
Type dragernone
Type inhoudnone
Type mediumnone
Udcnone
Uitgevernone
Uitgever volgendnone
Unesco rubrnone
Uniforme titelnone
Title Extra Info
IdDOCU000000000039
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/4452fb60-f552-4382-9aa8-b03709ddf431
Deletedno
Relation Count 35
Properties
Relations
Is doc in text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025418
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025418
Display Name... die hystorye van onser vrouwen van Lyesse ende hoe dat haer dyen naem ghegheven wordt te weten Marya van Lyesse
Relation IdRELA000000322581
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.366-367.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025406
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025406
Display Name... die leeringhe vanden eerwerdighen heere heer Hendrick Pippinck die minister provinciael es gheweest van Nederduytslant ende nu pater van sinter Claren tot Obbrussel ende dit heeft een duechdelijc persoen uut sijnen monde ghescreven naer dbeste onthuden
Relation IdRELA000000322547
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.367, 375-377;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025419
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025419
Display Name... een gheestelijcke professie dwelc men ooc wel mach vernyeuwen op sekere hoochtijden al heeft men ooc langhe in doorden gheweest ...
Relation IdRELA000000322586
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.373.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025414
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025414
Display Name... een seer schoon ende overvloedighe troest ghevende sermoen waer af die theme es onse quaetheit maect seer prijselijcke uwe ghoetheit
Relation IdRELA000000322570
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.369, 380.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025417
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025417
Display Name... een suete vermanynghe, wiltse ter herten nemen ende wel gronderen
Relation IdRELA000000322579
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.373.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009021
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009021
Display Name... sommighe poynten ghenomen op dat woort van S. Jan baptiste
Relation IdRELA000000262549
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (fichier trf);
Post Text, p.372.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011514
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011514
Display Name... sommighen poynten die Thauleer ghescreven heeft van die gloriose suyver maghet Maria van haer groote eerwerdicheit
Relation IdRELA000000271748
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextVgl.
Post Text, p.367;
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008868
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008868
Display Name... vier duechden die Cristus aen hem hadde naer sijnder menscheit op den hoochsten graet ...
Relation IdRELA000000261892
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (Inventaris Deschamps, 1966);
Post Text, p.373 en 403-410 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008866
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008866
Display NameDicta van Leo, Hieronymus, Augustinus, Gregorius, Bernardus en exempelen
Relation IdRELA000000261883
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (Inventaris Deschamps, 1966);
Post Text, p.369
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025416
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025416
Display NameDit ... sermoen es ghepreect gheweest int clooster van Vorst anno XVC LXXVI bij brueder ...
Relation IdRELA000000322576
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.369.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025410
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025410
Display NameEen schon sermoen op dwoort Luce II Laet ons gaen te Betleem
Relation IdRELA000000322558
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.369, 379-380.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008912
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008912
Display NameEen seer schoon sermoen op dat hoochtijt van kersmisse
Relation IdRELA000000262083
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBNM (Inventaris Deschamps, 1966);
Post Text, p.380.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017174
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017174
Display NameEen sermoen van onser vrauwe ghebuerte ...
Relation IdRELA000000291220
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.368.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025421
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025421
Display NameEen troostelijc sermoen hoe een kersten mensche behoort te begeren dat god bij hem blijve met sijnder gracien
Relation IdRELA000000322591
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.373.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007008
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007008
Display NameExcerpt uit het Ridderboec over het Onze Vader
Relation IdRELA000000254823
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.365-366.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017175
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017175
Display NameExempel
Relation IdRELA000000291223
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.368.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018256
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018256
Display NameExempel over de schending van Lucretia
Relation IdRELA000000294616
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.374.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013506
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013506
Display NameHoe wij ons in drij mannieren sullen oefenen inder passien ons heeren Jhesu Christi naer die leeringhe van sinte Bernaert
Relation IdRELA000000278883
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.372 en 383-386 (editie).
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017182
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017182
Display NameMaria-exempel over het overdenken van het leven van Jezus
Relation IdRELA000000291245
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.370.
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Documentation is part of
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000009
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000410168
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text / In:
Post Text / Vol. 26 (1952), pag. 364-410
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000048
Order 0
Documentation about tekstdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003718
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003718
Display NameBRUSSEL, KB : 3986-89
Relation IdRELA000000076413
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textp.364-410
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 5
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003728
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003728
Display NameBRUSSEL, KB : 4289-96
Relation IdRELA000000076520
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textp.342-347
Post Text/ f.177v-190r
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000055
Order 2
Documentation has author
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000001462
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000001462
Display NameAmpe, A.
Relation IdRELA000000009328
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000035
Order 0
Is doc of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003718
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003718
Display NameBRUSSEL, KB : 3986-89
Relation IdRELA000000076410
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text; BNM (Inventaris Deschamps, 1966); BNM (Lijst Deschamps);
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Annotatie inhoudnone
LabelPippinck of Amelry? : Hs. 3986-9 in de K.B. te Brussel / A. Ampe
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie