Oude rymspreuken en priamelen / J.F. Willems

Typedocument
TitleOude rymspreuken en priamelen / J.F. Willems
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000006557
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/3e1d484e-c1ec-4202-90a5-2ef1cd729cc8
Deletedno
Relation Count 166
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000005370
Pathdomain/teksten/TEXT000000005370
Display NameRijmspreuk
Relation IdRELA000000247265
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005310
Pathdomain/teksten/TEXT000000005310
Display NameRijmspreuk (vs.1-10 excerpt uit Jacob van Maerlant: Spiegel historiael (Eerste Partie, Boek VIII, kap.34/vs.15-24))
Relation IdRELA000000246961
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026524
Pathdomain/teksten/TEXT000000026524
Display NameRijmspreuk : Gherechtich lantsheren ende goet
Relation IdRELA000000328841
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026523
Pathdomain/teksten/TEXT000000026523
Display NameRijmspreuk over een twaalftal personen zonder deugd : Van eener dosinen verkeertheden
Relation IdRELA000000328837
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006593
Pathdomain/teksten/TEXT000000006593
Display NameRijmspreuk uit Boec van seden
Relation IdRELA000000253230
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005369
Pathdomain/teksten/TEXT000000005369
Display NameRijmspreuk; excerpt uit Jan van Boendale: Der leken spiegel (Boek III, kap.3/vs.115-128)
Relation IdRELA000000247258
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005367
Pathdomain/teksten/TEXT000000005367
Display NameSpreukverzameling : Dit sijn notabelen ( deels excerpt uit Jan van Boendale: Der leken spiegel (Boek III, kap.20/vs.69-80)
Relation IdRELA000000247242
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026496
Pathdomain/teksten/TEXT000000026496
Display NameSpreukverzameling : Van vele edelen parabelen ende wiser leeren
Relation IdRELA000000328707
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000003302
Pathdomain/documents/DOCU000000003302
Display NameBelgisch museum voor de Nederduitsche taal- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands / uitg. door J.F. Willems
Relation IdRELA000000412664
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001224
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001224
Display NameWillems, J.F.
Relation IdRELA000000023381
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie