Die lateinischen Papierhandschriften der Universitätsbibliothek Erlangen / beschrieben von Hans Fischer

Typedocument
TitleDie lateinischen Papierhandschriften der Universitätsbibliothek Erlangen / beschrieben von Hans Fischer
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000006471
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/398b5058-30cc-4bfc-9728-a55be4a56b55
Deletedno
Relation Count 16
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000006664
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006664
Display NameGaspar Laet de Borchloen
Relation IdRELA000000406793
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006665
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006665
Display NameJohannes Doliatoris de Mirckendorf
Relation IdRELA000000405597
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000019705
Pathdomain/teksten/TEXT000000019705
Display NameAanwijzingen voor het maken van zonnewijzers. Etc.; Lat. en Ned.
Relation IdRELA000000299666
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023413
Pathdomain/teksten/TEXT000000023413
Display NameFranco: De gratia. Prochorus: De gestis et miraculis Johannis Apostoli. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000313986
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034513
Pathdomain/teksten/TEXT000000034513
Display NameHeiligenlevens van Bonifatius en zijn volgelingen, waaronder Gregorius; Lat.
Relation IdRELA000000361391
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005662
Pathdomain/teksten/TEXT000000005662
Display NameWillem Jordaens: Lat. vertaling van Jan van Ruusbroec: Vanden blinkenden steen
Relation IdRELA000000248602
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has keyword
Typelexicon
IdLEXI000000009425
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009425
Display Name0
Relation IdRELA000000023031
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009423
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009423
Display NameCatalogs
Relation IdRELA000000023029
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000011377
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011377
Display NameErlangen
Relation IdRELA000000023028
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000011329
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011329
Display NameGermany
Relation IdRELA000000023026
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009426
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009426
Display NameManuscripts, Latin
Relation IdRELA000000023030
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000695
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000695
Display NameFischer, Hans
Relation IdRELA000000023025
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000014766
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014766
Display NameERLANGEN, UB : 417
Relation IdRELA000000202893
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006842
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006842
Display NameERLANGEN, UB : 491
Relation IdRELA000000115444
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009595
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009595
Display NameERLANGEN, UB : 518
Relation IdRELA000000145498
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008579
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008579
Display NameERLANGEN, UB : 665
Relation IdRELA000000134821
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie