Repertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop

Typedocument
TitleRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000006413
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/6ae21ceb-998b-4cf5-a42b-0a2ee144e669
Deletedno
Relation Count 678
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000009231
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009231
Display NameWuppertal, Stadtbibliothek
Relation IdRELA000000398960
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000002967
Pathdomain/teksten/TEXT000000002967
Display Name11 preken van Herman Stekin: Die exposicie op dat heyleghe pater noster
Relation IdRELA000000235910
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000870
Pathdomain/teksten/TEXT000000000870
Display Name18 anonieme preken, onder meer over de vier uitersten (5 over de dood, 5 over het oordeel, 4 over de hel en 3 over de hemel); anonieme preek over het gebed; Mnl.
Relation IdRELA000000222946
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000286
Pathdomain/teksten/TEXT000000000286
Display Name19 preken van Claus van Euskerken, voorafgegaan door een inhoudstafel; 3 preken van Jasper van Marburg, voorafgegaan door een inhoudstafel; Mnl.
Relation IdRELA000000219111
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008297
Pathdomain/teksten/TEXT000000008297
Display Name2 epistel- en evangelie preken (fragm.); Mnl.
Relation IdRELA000000259732
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001532
Pathdomain/teksten/TEXT000000001532
Display Name32 preken uit de Limburgse sermoenen (f. 1r-16v, 17r-39r en 45v-195v); 1 anonieme preek (f. 39v-45r); traktaat
Relation IdRELA000000227027
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007107
Pathdomain/teksten/TEXT000000007107
Display Name32 preken van Bernardus van Clairvaux; 2 preken van Nicolaas van Clairvaux; 1 preek van Guerricus van Igny; 1 preek van Fulgentius van Ruspae; inhoudstafel; Mnl.
Relation IdRELA000000255301
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003577
Pathdomain/teksten/TEXT000000003577
Display Name39 epistel- en eveangeliepreken met passieverhaal en een traktaat over de Antichrist uit Een nuttelijc boec den kerstenen menschen, voorafgegaan door een proloog, ontleend aan Tekene eens vernuftechs gronts; traktaat; Latijnse teksten
Relation IdRELA000000239003
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003455
Pathdomain/teksten/TEXT000000003455
Display Name40 epistel- en evangelie preken (vastentijd - Hamburg); Mnl.
Relation IdRELA000000238208
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007114
Pathdomain/teksten/TEXT000000007114
Display Name53 preken van Bernardus van Clairvaux; 1 preek van Nicolaas van Clairvaux; Mnl.
Relation IdRELA000000255328
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043294
Pathdomain/teksten/TEXT000000043294
Display Name65 epistel- en evangeliepreken met passieverhaal
Relation IdRELA000000391327
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001938
Pathdomain/teksten/TEXT000000001938
Display Name65 preken (op naam) van Johannes Tauler, waaronder 9 preken van Meester Eckhart ; levensbeschrijving van Johannes Tauler ; korte geestelijke teksten; Mnl.
Relation IdRELA000000229368
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043292
Pathdomain/teksten/TEXT000000043292
Display Name72 preken uit de "Jhesus collacien"
Relation IdRELA000000391316
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001166
Pathdomain/teksten/TEXT000000001166
Display NameBeernt Arboestier: 14 preken. Meditatie over ootmoed; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000224825
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028583
Pathdomain/teksten/TEXT000000028583
Display NameBernardus van Clairvaux: Sermoenen; Mnl.
Relation IdRELA000000337270
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001748
Pathdomain/teksten/TEXT000000001748
Display NameBernardus van Dinslaken: Collacien; Mnl.
Relation IdRELA000000228266
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001848
Pathdomain/teksten/TEXT000000001848
Display NameBijbelvertaler van 1360 (Petrus Naghel?): Mnl. vertaling van Gregorius de Grote: Homiliae in evangelia, onvoll. (misschien ontbreekt aan het eind een blad) en een gebed n.a.v. het Onzevader
Relation IdRELA000000228923
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000300
Pathdomain/teksten/TEXT000000000300
Display NameBijbelvertaler van 1360: Mnl. vertaling van Gregorius de Grote: Homiliae in evangelia
Relation IdRELA000000219213
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002971
Pathdomain/teksten/TEXT000000002971
Display NameBijbelvertaler van 1360: Mnl. vertaling van Gregorius de Grote: Homiliae in evangelia; Middelfr.
Relation IdRELA000000235924
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003336
Pathdomain/teksten/TEXT000000003336
Display NameBijbelvertaler van 1360: Mnl. vertaling van Gregorius de Grote: Homiliae in evangelia; Mnl.
Relation IdRELA000000237565
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001340
Pathdomain/teksten/TEXT000000001340
Display NameBijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea; fragm.
Relation IdRELA000000225957
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001983
Pathdomain/teksten/TEXT000000001983
Display NameBoich [der sermoenen] van der vasten, perikopen; Mnl.
Relation IdRELA000000229645
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000334
Pathdomain/teksten/TEXT000000000334
Display NameBrevier met Sermo angelicus (toegevoegd aan de Revelationes caelestes van Birgitta van Zweden) Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000219446
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000276
Pathdomain/teksten/TEXT000000000276
Display NameBrieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas, Handelingen en Openbaring en oud-testamentische perikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten van evangelieperikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen; preek van Johannes Tauler; Mnl.
Relation IdRELA000000219023
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002295
Pathdomain/teksten/TEXT000000002295
Display NameCollaties van Johannes Brinckerinck, onvoll. (hs. breekt af in nr.7).; Mnl.
Relation IdRELA000000231951
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001339
Pathdomain/teksten/TEXT000000001339
Display NameCommentaar op Lucas 1, 27-28; fragm.
Relation IdRELA000000225953
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001009
Pathdomain/teksten/TEXT000000001009
Display NameDat boec der ghebeurten Jhesu Cristi Davids sone, Abrahams sone; 15 preken op naam van Beda Venerabilis; Mnl.
Relation IdRELA000000223916
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002651
Pathdomain/teksten/TEXT000000002651
Display NameDevotieboekje met daarin: 2 anonieme preken, excerpt uit Thomas a Kempis: De imitatione Christi, gebeden, traktaten en goede punten; Mnl.
Relation IdRELA000000234010
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002637
Pathdomain/teksten/TEXT000000002637
Display NameDevotionalia met daarin: 2 anonieme preken, excerpt uit een preek van Bernardus van Clairvaux, fragment van een anonieme preek, 'Die gheestelike vermanighe', gebeden en traktaten; Mnl.
Relation IdRELA000000233909
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043309
Pathdomain/teksten/TEXT000000043309
Display NameDirk Coelde van Münster: één preek (op de achterste schutbladen van de druk: Tboeck vanden leven ons heeren Jhesu Christi (Gheraert Leeu, Antwerpen 1487); Mnl.
Relation IdRELA000000391390
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043301
Pathdomain/teksten/TEXT000000043301
Display NameDrie preken van Johannes Chrysostomus
Relation IdRELA000000391356
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001767
Pathdomain/teksten/TEXT000000001767
Display NameEen nuttelijc boec den kerstenen menschen; Mnl.
Relation IdRELA000000228407
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002232
Pathdomain/teksten/TEXT000000002232
Display NameEen nuttelijc boec den kerstenen menschen; eerste katern; Mnl.
Relation IdRELA000000231468
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002259
Pathdomain/teksten/TEXT000000002259
Display NameEen nuttelijc boec den kerstenen menschen; onvoll. (begin ontbreekt); Mnl.
Relation IdRELA000000231633
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002356
Pathdomain/teksten/TEXT000000002356
Display NameEen nuttelijc boec den kerstenen menschen;genealogische opmerkingen over Nicolaas vander Meren; Mnl.
Relation IdRELA000000232355
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001229
Pathdomain/teksten/TEXT000000001229
Display NameEpistelen ende ewangelien metter exposicien (winterstuk); fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225280
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002578
Pathdomain/teksten/TEXT000000002578
Display NameEvangelien metter exposicien; fragm.. Etc.
Relation IdRELA000000233692
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003589
Pathdomain/teksten/TEXT000000003589
Display NameEvangelieperikopen en evangelielessen verwant aan Zuidnederlandse vertaling Nieuwe Testament (tekstgroep Parijs).
Relation IdRELA000000239083
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004418
Pathdomain/teksten/TEXT000000004418
Display NameExpositie op de evangeliën. Etc.; Mnl.
Relation IdRELA000000242952
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000860
Pathdomain/teksten/TEXT000000000860
Display NameExposities op de evangeliën, 51 preken (tekstgroep Berlijn); Mnl.
Relation IdRELA000000222849
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043295
Pathdomain/teksten/TEXT000000043295
Display NameEén evangeliepreek
Relation IdRELA000000391330
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043302
Pathdomain/teksten/TEXT000000043302
Display NameEén preek van Anselmus van Canterbury
Relation IdRELA000000391361
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043305
Pathdomain/teksten/TEXT000000043305
Display NameEén preek van Hieronymus
Relation IdRELA000000391374
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043303
Pathdomain/teksten/TEXT000000043303
Display NameEén preek van Leo de Grote
Relation IdRELA000000391365
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043306
Pathdomain/teksten/TEXT000000043306
Display NameEén preek van Origenes
Relation IdRELA000000391378
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000204
Pathdomain/teksten/TEXT000000000204
Display NameFragm. van een hs. met 4 fragmenten uit één preek over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000218689
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010299
Pathdomain/teksten/TEXT000000010299
Display NameGeestelijke oefeningen en overwegingen; uitleg van de regel van Augustinus, preken (1 preek van Origines; 3 preken op naam van Johannes Tauler; 2 epistel- en evangeliepreken uit een nuttelijc boek den kerstenen menschen; 4 anonieme preken; expositio in regulam baet Augustini); Mnl.
Relation IdRELA000000266911
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030171
Pathdomain/teksten/TEXT000000030171
Display NameGregorius de Grote: Dialogorum libri IV; Sulpicius Severus: Vita sancti Martini, Epistolae, Dialogorum libri II; Lat.
Relation IdRELA000000344261
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001218
Pathdomain/teksten/TEXT000000001218
Display NameHerman Stekin: Die exposicie op dat heyleghe pater noster; Mnl.
Relation IdRELA000000225196
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003032
Pathdomain/teksten/TEXT000000003032
Display NameHerman Stekin: Die exposicie op dat heylighe pater noster; Mnl.
Relation IdRELA000000236200
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001969
Pathdomain/teksten/TEXT000000001969
Display NameHet leven van Sanctulus; Mnl.
Relation IdRELA000000229558
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000147
Pathdomain/teksten/TEXT000000000147
Display NameJan Pascha en Gielis de Leeu: Sermoenen die ghepreect sijn ter cleedinghe ende professien vanden susteren der oordenen Montis Carmeli int besloten cloester tOnser Liever Vrouwen ten Troost; Mnl.
Relation IdRELA000000218316
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001234
Pathdomain/teksten/TEXT000000001234
Display NameJhesus collacien en latere aantekeningen; Mnl
Relation IdRELA000000225324
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032753
Pathdomain/teksten/TEXT000000032753
Display NameJohannes Chrysostomus: Homiliae de laudibus beati Pauli; Lat.
Relation IdRELA000000355040
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001939
Pathdomain/teksten/TEXT000000001939
Display NameMnl. afschrift van een druk met preken van Tauler, waarin ook zijn opgenomen Eckhart-preken en dicta op diens naam, het Meisterbuch en een excerpt uit Rulman Merswin: Von den neun Felsen; 2 dln.
Relation IdRELA000000229381
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006183
Pathdomain/teksten/TEXT000000006183
Display NameMnl. bewerking van Herman Stekin: Sermones quinquaginta super orationem dominicam; fragm.
Relation IdRELA000000250921
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007117
Pathdomain/teksten/TEXT000000007117
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones (53); winterstuk; preek van Nicolaas van Clairvaux; preek van Guerricus van Igny; preek van Fulgentius van Ruspae; traktaten; Mnl.
Relation IdRELA000000255346
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003308
Pathdomain/teksten/TEXT000000003308
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones (gedeeltelijk); 2 preken van Nicolaas van Clairvaux; traktaten; Mnl.
Relation IdRELA000000237382
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004621
Pathdomain/teksten/TEXT000000004621
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones (winterstuk)
Relation IdRELA000000243753
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003216
Pathdomain/teksten/TEXT000000003216
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones (zomerstuk); 2 preken van Nicolaas van Clairvaux; Mnl.
Relation IdRELA000000236876
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007118
Pathdomain/teksten/TEXT000000007118
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones en een preek van Nicolaas van Clairvaux; Mnl.
Relation IdRELA000000255351
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007104
Pathdomain/teksten/TEXT000000007104
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, gedeeltelijk; 2 preken van Nicolaas van Clairvaux; 1 preek van Guerricus van Igny; 1 preek van Fulgentius van Ruspae; inhoudstafel.
Relation IdRELA000000255283
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003354
Pathdomain/teksten/TEXT000000003354
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, gedeeltelijk; preek van Guerricus van Igny; Mnl./Nederd. (schutblad: fragm. van vermoedelijk commentaar op Eberhardus Bethuniensis: Grecismus)
Relation IdRELA000000237684
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007115
Pathdomain/teksten/TEXT000000007115
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, preek van Nicolaas van Clairvaux; Mnl.
Relation IdRELA000000255333
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007304
Pathdomain/teksten/TEXT000000007304
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, winterstuk en zomerstuk; 3 prekenen van Augustinus; 2 preken van Nicolaas van Clairvaux; preek van Maximus van Turijn; preek van Guerricus van Igny; preek van Fulgentius van Ruspae; exempelen; Mnl.
Relation IdRELA000000256035
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002790
Pathdomain/teksten/TEXT000000002790
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, winterstuk; 2 preken van Nicalaas van Clairvaux; preek van Guerricus van Igny; preek van Fulgentius van Ruspae; Mnl.
Relation IdRELA000000234957
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001103
Pathdomain/teksten/TEXT000000001103
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, zomerstuk
Relation IdRELA000000224444
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001554
Pathdomain/teksten/TEXT000000001554
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, zomerstuk en 2 preken van Nicolaas van Clairvaux; Mnl.
Relation IdRELA000000227155
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000980
Pathdomain/teksten/TEXT000000000980
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, zomerstuk; 2 preken van Nicolaas van Clairvaux; Mnl.
Relation IdRELA000000223725
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007116
Pathdomain/teksten/TEXT000000007116
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones; 2 preken van Nicolaas van Clairvaux; Nederd. afschrift (?)
Relation IdRELA000000255339
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003146
Pathdomain/teksten/TEXT000000003146
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones; gedeeltelijk
Relation IdRELA000000236625
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007173
Pathdomain/teksten/TEXT000000007173
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones; preek op naam van Anselmus van Canterbury; 5 anonieme preken; Mnl.
Relation IdRELA000000255514
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010298
Pathdomain/teksten/TEXT000000010298
Display NameMnl. vertaling van preken van Jordanus van Quedlinburg uit: Opus postillarum et sermonum de tempore met 10 andere preken; pauselijke bul; Mnl.
Relation IdRELA000000266906
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003588
Pathdomain/teksten/TEXT000000003588
Display NameMnl. vertaling van preken van Jordanus van Quedlinburg uit: Opus postillarum et sermonum de tempore; preek van Johannes Tauler (hier op naam van Jordanus van Quedlinburg); Hendrik Made: Vanden drien staten; Mnl.
Relation IdRELA000000239076
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043308
Pathdomain/teksten/TEXT000000043308
Display NameOpenbaringen van S. Birgitta van Zweden, ongespecificeerd
Relation IdRELA000000391386
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001191
Pathdomain/teksten/TEXT000000001191
Display NameOudtestamentische perikopen, vertaling Johan Scutken, nl. epistellessen voor tijdeigen en feesteigen der heiligen, afgewisseld met en gevolgd door liturgische teksten en gebeden; met tafel van perikopen voor tijdeigen en feesteigen der heiligen; Mnl.
Relation IdRELA000000224984
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002267
Pathdomain/teksten/TEXT000000002267
Display NamePreek van Jan Brugman over Luc. 14,16-24; Mnl.
Relation IdRELA000000231714
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001396
Pathdomain/teksten/TEXT000000001396
Display NamePreek; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000226219
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002417
Pathdomain/teksten/TEXT000000002417
Display NamePreken uit Een nuttelijc boec den kerstenen menschen
Relation IdRELA000000232756
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002261
Pathdomain/teksten/TEXT000000002261
Display NamePreken uit Een nuttelijc boec den kerstenen menschen, gevolgd door Goswinus Hex: Eene oufeninghe vander gracien gods; Mnl.
Relation IdRELA000000231657
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001446
Pathdomain/teksten/TEXT000000001446
Display NamePreken uit Een nuttelijc boec den kerstenen menschen, met toegevoegde tekst over de geboorte van Jezus; Mnl.
Relation IdRELA000000226542
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002830
Pathdomain/teksten/TEXT000000002830
Display NamePreken uit Een nuttelijc boec den kerstenen menschen, winterstuk en anonieme preken; Mnl.
Relation IdRELA000000235205
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000128
Pathdomain/teksten/TEXT000000000128
Display NamePreken uit Een nuttelijc boec den kerstenen menschen; Mnl.
Relation IdRELA000000218229
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001253
Pathdomain/teksten/TEXT000000001253
Display NamePreken; fragm.
Relation IdRELA000000225427
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001512
Pathdomain/teksten/TEXT000000001512
Display NameRosafiere; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000226891
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028373
Pathdomain/teksten/TEXT000000028373
Display NameSermoen over de maagdom van Marijke Heyndericxdr van Huesden, in het St.-Catharinaklooster aan het Rapenburg te Leiden; Mnl.
Relation IdRELA000000336406
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002268
Pathdomain/teksten/TEXT000000002268
Display NameSermoenen voor het gehele jaar; onvoll.; Mnl.
Relation IdRELA000000231727
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002266
Pathdomain/teksten/TEXT000000002266
Display NameSermoenen, onder meer Mnl. vertaling van preken Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000231706
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002355
Pathdomain/teksten/TEXT000000002355
Display NameSpeculum humane salvacionis; brieven van Paulus, psalmen met glossen, fabels, andere teksten, anonieme preek; Lat.
Relation IdRELA000000232348
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038262
Pathdomain/teksten/TEXT000000038262
Display NameStrande, oft gedichte vande scelpen; excerpt uit een preek van Bernardus van Clairvaux: Sermones super Cantica conticorum; Bernardus van Clairvaux: Salve mundi salutare.
Relation IdRELA000000374535
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001317
Pathdomain/teksten/TEXT000000001317
Display NameThomas a Kempis: Traktaten en sermoenen; Mnl.
Relation IdRELA000000225824
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043291
Pathdomain/teksten/TEXT000000043291
Display NameTwee anonieme preken
Relation IdRELA000000391313
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043300
Pathdomain/teksten/TEXT000000043300
Display NameTwee preken van Ambrosius
Relation IdRELA000000391351
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043304
Pathdomain/teksten/TEXT000000043304
Display NameTwee preken van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000391369
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011472
Pathdomain/teksten/TEXT000000011472
Display NameVerzameling preken over de tien geboden gepredikt te Gent door een 'meester lesenciaat in der godheid' met veel exempelen; Mnl.
Relation IdRELA000000271566
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043296
Pathdomain/teksten/TEXT000000043296
Display NameVier anonieme preken
Relation IdRELA000000391333
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043299
Pathdomain/teksten/TEXT000000043299
Display NameVier preken van Maximus van Turijn
Relation IdRELA000000391346
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043297
Pathdomain/teksten/TEXT000000043297
Display NameVijftien preken van Augustinus
Relation IdRELA000000391336
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006902
Pathdomain/teksten/TEXT000000006902
Display NameVijftig preken
Relation IdRELA000000254371
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036949
Pathdomain/teksten/TEXT000000036949
Display NameWolfram von Eschenbach: Parzival; fragm. (vs.520,13-525,2, 553,5-557,24); Duits
Relation IdRELA000000370791
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043298
Pathdomain/teksten/TEXT000000043298
Display NameZeventien preken van Beda Venerabilis
Relation IdRELA000000391341
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002260
Pathdomain/teksten/TEXT000000002260
Display NameZomerstuk van een verzameling homiliën en sermoenen, onder meer van Gregorius, Beda, Augustinus, Origines, Eusebius van Caesara, Leo de Grote, Urbanus IV, Thomas van Aquino en Johannes Chrysostomus; Mnl.
Relation IdRELA000000231641
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043293
Pathdomain/teksten/TEXT000000043293
Display Nameeen preek van pater Judocus de Castro
Relation IdRELA000000391322
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has keyword
Typelexicon
IdLEXI000000009425
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009425
Display Name0
Relation IdRELA000000022761
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000011319
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011319
Display Name16th century
Relation IdRELA000000022763
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009423
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009423
Display NameCatalogs
Relation IdRELA000000022758
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009966
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009966
Display NameDutch language
Relation IdRELA000000022764
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000011318
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011318
Display NameSermons, Dutch
Relation IdRELA000000022760
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000011298
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011298
Display NameTo 1500
Relation IdRELA000000022757
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000009110
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009110
Display NameSherwood-Smith, Maria
Relation IdRELA000000022755
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009156
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009156
Display NameStoop, Patricia
Relation IdRELA000000022756
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003437
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003437
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 128 D 9
Relation IdRELA000000071861
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003506
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003506
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 128 G 18
Relation IdRELA000000073075
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003559
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003559
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 G 11
Relation IdRELA000000073867
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003370
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003370
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 H 4
Relation IdRELA000000070817
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003198
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003198
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 B 19
Relation IdRELA000000067778
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003516
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003516
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 F 21
Relation IdRELA000000073255
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003524
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003524
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 F 22
Relation IdRELA000000073355
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003513
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003513
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 F 27
Relation IdRELA000000073217
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003447
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003447
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 F 28
Relation IdRELA000000072035
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003444
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003444
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 F 29
Relation IdRELA000000071975
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003448
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003448
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 F 31
Relation IdRELA000000072051
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003387
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003387
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 F 9
Relation IdRELA000000071105
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003588
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003588
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 G 1
Relation IdRELA000000074338
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003369
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003369
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 H 11
Relation IdRELA000000070794
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003449
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003449
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 H 13
Relation IdRELA000000072082
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003176
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003176
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 H 21
Relation IdRELA000000067303
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002593
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002593
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 M 128
Relation IdRELA000000058942
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002631
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002631
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 135 F 12
Relation IdRELA000000059553
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002626
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002626
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 135 F 6
Relation IdRELA000000059464
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002627
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002627
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 135 F 7
Relation IdRELA000000059490
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001265
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001265
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 E 13
Relation IdRELA000000040475
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001268
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001268
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 E 16
Relation IdRELA000000040529
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001271
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001271
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 E 20
Relation IdRELA000000040575
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003434
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003434
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 E 5
Relation IdRELA000000071804
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001280
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001280
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 H 11
Relation IdRELA000000040686
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001281
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001281
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 H 12
Relation IdRELA000000040701
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001286
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001286
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 H 31
Relation IdRELA000000040768
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003435
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003435
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 H 4
Relation IdRELA000000071821
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001278
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001278
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 H 5
Relation IdRELA000000040649
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003394
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003394
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 H 54
Relation IdRELA000000071225
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003443
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003443
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 E 17
Relation IdRELA000000071961
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003415
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003415
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 E 19
Relation IdRELA000000071550
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003497
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003497
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 E 24
Relation IdRELA000000072904
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003512
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003512
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 F 23
Relation IdRELA000000073200
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003523
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003523
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 F 27
Relation IdRELA000000073333
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003500
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003500
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 F 28
Relation IdRELA000000072971
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003433
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003433
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 15
Relation IdRELA000000071780
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003522
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003522
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 25
Relation IdRELA000000073317
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003373
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003373
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 27
Relation IdRELA000000070881
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003457
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003457
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 29
Relation IdRELA000000072167
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003487
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003487
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 31
Relation IdRELA000000072721
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003388
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003388
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 33
Relation IdRELA000000071123
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003412
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003412
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 6
Relation IdRELA000000071498
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003503
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003503
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 H 15
Relation IdRELA000000073015
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003493
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003493
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 H 21
Relation IdRELA000000072835
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003504
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003504
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 H 25
Relation IdRELA000000073041
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003505
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003505
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 H 30
Relation IdRELA000000073059
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003445
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003445
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 H 31
Relation IdRELA000000071990
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003386
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003386
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 H 34
Relation IdRELA000000071086
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003442
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003442
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 H 6
Relation IdRELA000000071946
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003438
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003438
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 E 11
Relation IdRELA000000071881
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003436
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003436
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 E 12
Relation IdRELA000000071834
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001257
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001257
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 E 13
Relation IdRELA000000040357
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003197
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003197
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 E 77
Relation IdRELA000000067761
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003569
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003569
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 G 13
Relation IdRELA000000074078
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003491
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003491
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 G 4
Relation IdRELA000000072805
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003446
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003446
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 G 7
Relation IdRELA000000072007
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003567
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003567
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 H 17
Relation IdRELA000000074038
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003479
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003479
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 H 42
Relation IdRELA000000072594
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006745
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006745
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 79 K 10
Relation IdRELA000000114246
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001544
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001544
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : KA 29
Relation IdRELA000000044918
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001592
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001592
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : KA 33
Relation IdRELA000000045472
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006041
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006041
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : KA 37
Relation IdRELA000000106003
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000431
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000431
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 6
Relation IdRELA000000029244
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000383
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000383
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 24
Relation IdRELA000000028387
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000414
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000414
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 48
Relation IdRELA000000028955
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002755
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002755
Display Name'S-HEERENBERG, HB : 21
Relation IdRELA000000061435
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002209
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002209
Display NameAMSTERDAM, UB : I A 24 (l)
Relation IdRELA000000053899
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002213
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002213
Display NameAMSTERDAM, UB : I A 24 (m)
Relation IdRELA000000053967
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002224
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002224
Display NameAMSTERDAM, UB : I A 24 (n)
Relation IdRELA000000054150
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007309
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007309
Display NameAMSTERDAM, UB : I C 60
Relation IdRELA000000121303
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002277
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002277
Display NameAMSTERDAM, UB : I E 28
Relation IdRELA000000055014
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002254
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002254
Display NameAMSTERDAM, UB : I E 34
Relation IdRELA000000054648
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002292
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002292
Display NameAMSTERDAM, UB : I F 1
Relation IdRELA000000055256
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002270
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002270
Display NameAMSTERDAM, UB : I F 11
Relation IdRELA000000054924
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002232
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002232
Display NameAMSTERDAM, UB : I F 16
Relation IdRELA000000054267
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002252
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002252
Display NameAMSTERDAM, UB : I F 29
Relation IdRELA000000054605
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002271
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002271
Display NameAMSTERDAM, UB : I F 51
Relation IdRELA000000054946
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002235
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002235
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 10
Relation IdRELA000000054332
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002255
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002255
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 19
Relation IdRELA000000054663
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002263
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002263
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 21
Relation IdRELA000000054821
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002267
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002267
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 24
Relation IdRELA000000054854
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002268
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002268
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 25
Relation IdRELA000000054876
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002250
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002250
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 26
Relation IdRELA000000054583
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002236
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002236
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 27
Relation IdRELA000000054349
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002269
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002269
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 28
Relation IdRELA000000054904
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002238
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002238
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 30
Relation IdRELA000000054383
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002240
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002240
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 32
Relation IdRELA000000054413
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002243
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002243
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 34
Relation IdRELA000000054464
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002247
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002247
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 41
Relation IdRELA000000054530
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002276
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002276
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 47
Relation IdRELA000000054998
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002249
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002249
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 5
Relation IdRELA000000054565
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005139
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005139
Display NameAMSTERDAM, UB : III H 1
Relation IdRELA000000093729
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007319
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007319
Display NameAMSTERDAM, UB : III H 2
Relation IdRELA000000121405
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006892
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006892
Display NameAMSTERDAM, UB : V J 1
Relation IdRELA000000115986
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006071
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006071
Display NameAMSTERDAM, UB : V J 10
Relation IdRELA000000106347
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011938
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011938
Display NameANHOLT, FSSB : 41
Relation IdRELA000000172590
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008345
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008345
Display NameANTWERPEN, MPM : 8-334
Relation IdRELA000000132921
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006481
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006481
Display NameANTWERPEN, MPM : O.B. 5.8
Relation IdRELA000000110950
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007444
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007444
Display NameANTWERPEN, RG : 202
Relation IdRELA000000122720
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001453
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001453
Display NameANTWERPEN, RG : Neerl. 14
Relation IdRELA000000043640
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007011
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007011
Display NameANTWERPEN, RG : Neerl. 413/3
Relation IdRELA000000117482
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006077
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006077
Display NameAVERBODE, NA : 313
Relation IdRELA000000106420
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002908
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002908
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 1026
Relation IdRELA000000063352
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002911
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002911
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 1169
Relation IdRELA000000063408
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002885
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002885
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 242-243
Relation IdRELA000000062981
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002884
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002884
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 246
Relation IdRELA000000062960
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002890
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002890
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 660
Relation IdRELA000000063066
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007496
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007496
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 736 (27)
Relation IdRELA000000123323
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003016
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003016
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 120
Relation IdRELA000000064894
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003017
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003017
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 141
Relation IdRELA000000064907
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003022
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003022
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 188
Relation IdRELA000000064960
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003007
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003007
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 29
Relation IdRELA000000064773
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006885
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006885
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 353
Relation IdRELA000000115860
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003008
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003008
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 39
Relation IdRELA000000064801
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003056
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003056
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 430
Relation IdRELA000000065353
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003067
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003067
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 639
Relation IdRELA000000065456
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003046
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003046
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 648
Relation IdRELA000000065270
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002944
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002944
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1079
Relation IdRELA000000063812
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002949
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002949
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1084
Relation IdRELA000000063907
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002952
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002952
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1089
Relation IdRELA000000063972
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002955
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002955
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1092
Relation IdRELA000000064018
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002965
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002965
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1108
Relation IdRELA000000064180
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002967
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002967
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1122
Relation IdRELA000000064215
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002973
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002973
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1264
Relation IdRELA000000064314
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002978
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002978
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1580
Relation IdRELA000000064389
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002931
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002931
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 535
Relation IdRELA000000063617
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002999
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002999
Display NameBERLIJN, SPK : Germ. Qu. 1088
Relation IdRELA000000064658
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005925
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005925
Display NameBERNKASTEL-KUES, SNH : 116
Relation IdRELA000000104462
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002034
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002034
Display NameBOEDAPEST, OSK : Holl. 4
Relation IdRELA000000051504
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007317
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007317
Display NameBONN, UB : S 1251
Relation IdRELA000000121378
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007306
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007306
Display NameBONN, UB : S 2052
Relation IdRELA000000121271
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006546
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006546
Display NameBONN, UB : S 2054
Relation IdRELA000000111806
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007320
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007320
Display NameBONN, UB : S 293
Relation IdRELA000000121424
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007321
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007321
Display NameBORNEM, SBA : 16
Relation IdRELA000000121439
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011457
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011457
Display NameBORNEM, SBA : 17
Relation IdRELA000000167303
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007307
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007307
Display NameBRUGGE, GS : 197/122
Relation IdRELA000000121283
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005651
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005651
Display NameBRUGGE, SB : 408
Relation IdRELA000000100023
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005864
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005864
Display NameBRUGGE, SJH : 4.001
Relation IdRELA000000103316
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006806
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006806
Display NameBRUSSEL, BOLLANDISTEN : 494
Relation IdRELA000000115023
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007222
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007222
Display NameBRUSSEL, BOLLANDISTEN : 503
Relation IdRELA000000120345
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006317
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006317
Display NameBRUSSEL, BOLLANDISTEN : 678
Relation IdRELA000000109027
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003802
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003802
Display NameBRUSSEL, KB : 10759-60
Relation IdRELA000000077426
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003806
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003806
Display NameBRUSSEL, KB : 10765-66
Relation IdRELA000000077480
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003814
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003814
Display NameBRUSSEL, KB : 11079
Relation IdRELA000000077590
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003815
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003815
Display NameBRUSSEL, KB : 11085
Relation IdRELA000000077607
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003817
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003817
Display NameBRUSSEL, KB : 11146-48
Relation IdRELA000000077626
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003819
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003819
Display NameBRUSSEL, KB : 11151-55
Relation IdRELA000000077652
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003620
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003620
Display NameBRUSSEL, KB : 1116
Relation IdRELA000000074909
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003822
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003822
Display NameBRUSSEL, KB : 11171
Relation IdRELA000000077697
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003829
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003829
Display NameBRUSSEL, KB : 11231-36
Relation IdRELA000000077816
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003834
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003834
Display NameBRUSSEL, KB : 11696-97
Relation IdRELA000000077865
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003835
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003835
Display NameBRUSSEL, KB : 11729-30
Relation IdRELA000000077883
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003625
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003625
Display NameBRUSSEL, KB : 1173-74
Relation IdRELA000000074981
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003838
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003838
Display NameBRUSSEL, KB : 11793
Relation IdRELA000000077934
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003842
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003842
Display NameBRUSSEL, KB : 11798
Relation IdRELA000000077997
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003845
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003845
Display NameBRUSSEL, KB : 11967
Relation IdRELA000000078047
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003848
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003848
Display NameBRUSSEL, KB : 12050-52
Relation IdRELA000000078103
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003626
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003626
Display NameBRUSSEL, KB : 1268-69
Relation IdRELA000000074993
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003873
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003873
Display NameBRUSSEL, KB : 15052-53
Relation IdRELA000000078491
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003877
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003877
Display NameBRUSSEL, KB : 15069
Relation IdRELA000000078572
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003878
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003878
Display NameBRUSSEL, KB : 15071
Relation IdRELA000000078592
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003884
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003884
Display NameBRUSSEL, KB : 15092
Relation IdRELA000000078685
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003886
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003886
Display NameBRUSSEL, KB : 15130
Relation IdRELA000000078709
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003887
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003887
Display NameBRUSSEL, KB : 15131
Relation IdRELA000000078725
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003890
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003890
Display NameBRUSSEL, KB : 15139
Relation IdRELA000000078783
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005898
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005898
Display NameBRUSSEL, KB : 15589-623
Relation IdRELA000000103987
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003629
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003629
Display NameBRUSSEL, KB : 1631-33
Relation IdRELA000000075034
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003630
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003630
Display NameBRUSSEL, KB : 1654-55
Relation IdRELA000000075056
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003631
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003631
Display NameBRUSSEL, KB : 1678
Relation IdRELA000000075075
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003632
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003632
Display NameBRUSSEL, KB : 1683-87
Relation IdRELA000000075092
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003634
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003634
Display NameBRUSSEL, KB : 1805-08
Relation IdRELA000000075121
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003919
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003919
Display NameBRUSSEL, KB : 18856
Relation IdRELA000000079248
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003929
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003929
Display NameBRUSSEL, KB : 19549
Relation IdRELA000000079396
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003637
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003637
Display NameBRUSSEL, KB : 1959
Relation IdRELA000000075159
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003960
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003960
Display NameBRUSSEL, KB : 20105
Relation IdRELA000000079778
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003640
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003640
Display NameBRUSSEL, KB : 2137-38
Relation IdRELA000000075199
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003641
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003641
Display NameBRUSSEL, KB : 2184
Relation IdRELA000000075219
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003981
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003981
Display NameBRUSSEL, KB : 21892
Relation IdRELA000000080088
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003642
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003642
Display NameBRUSSEL, KB : 2190-91
Relation IdRELA000000075240
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003986
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003986
Display NameBRUSSEL, KB : 21953
Relation IdRELA000000080180
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003990
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003990
Display NameBRUSSEL, KB : 22006
Relation IdRELA000000080240
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003644
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003644
Display NameBRUSSEL, KB : 2224-30
Relation IdRELA000000075263
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003647
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003647
Display NameBRUSSEL, KB : 2283-84
Relation IdRELA000000075303
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003655
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003655
Display NameBRUSSEL, KB : 2549-50
Relation IdRELA000000075421
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003657
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003657
Display NameBRUSSEL, KB : 2555-58
Relation IdRELA000000075456
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003658
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003658
Display NameBRUSSEL, KB : 2559-62
Relation IdRELA000000075478
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003663
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003663
Display NameBRUSSEL, KB : 2805-09
Relation IdRELA000000075556
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003668
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003668
Display NameBRUSSEL, KB : 2873-74
Relation IdRELA000000075637
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003672
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003672
Display NameBRUSSEL, KB : 2905-09
Relation IdRELA000000075710
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003679
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003679
Display NameBRUSSEL, KB : 2992-93
Relation IdRELA000000075819
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003686
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003686
Display NameBRUSSEL, KB : 3026-30
Relation IdRELA000000075910
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003690
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003690
Display NameBRUSSEL, KB : 3038
Relation IdRELA000000075982
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003694
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003694
Display NameBRUSSEL, KB : 3045-49
Relation IdRELA000000076032
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003698
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003698
Display NameBRUSSEL, KB : 3067-73
Relation IdRELA000000076096
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003705
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003705
Display NameBRUSSEL, KB : 3093-95
Relation IdRELA000000076225
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003709
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003709
Display NameBRUSSEL, KB : 3646-48
Relation IdRELA000000076302
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003710
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003710
Display NameBRUSSEL, KB : 3662-64
Relation IdRELA000000076323
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003714
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003714
Display NameBRUSSEL, KB : 3753
Relation IdRELA000000076370
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003610
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003610
Display NameBRUSSEL, KB : 388
Relation IdRELA000000074663
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003611
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003611
Display NameBRUSSEL, KB : 422-26
Relation IdRELA000000074684
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003723
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003723
Display NameBRUSSEL, KB : 4236-39
Relation IdRELA000000076453
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003730
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003730
Display NameBRUSSEL, KB : 4287
Relation IdRELA000000076548
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003736
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003736
Display NameBRUSSEL, KB : 4367-68
Relation IdRELA000000076630
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003738
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003738
Display NameBRUSSEL, KB : 4407-08
Relation IdRELA000000076658
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003747
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003747
Display NameBRUSSEL, KB : 4583
Relation IdRELA000000076757
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003753
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003753
Display NameBRUSSEL, KB : 4624
Relation IdRELA000000076817
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003756
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003756
Display NameBRUSSEL, KB : 4648-50
Relation IdRELA000000076842
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003757
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003757
Display NameBRUSSEL, KB : 4660-61
Relation IdRELA000000076854
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003760
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003760
Display NameBRUSSEL, KB : 4904-06
Relation IdRELA000000076896
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003763
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003763
Display NameBRUSSEL, KB : 4919
Relation IdRELA000000076924
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003612
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003612
Display NameBRUSSEL, KB : 529
Relation IdRELA000000074705
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003607
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003607
Display NameBRUSSEL, KB : 531-39
Relation IdRELA000000074612
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003776
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003776
Display NameBRUSSEL, KB : 5620-25
Relation IdRELA000000077082
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003614
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003614
Display NameBRUSSEL, KB : 643-44
Relation IdRELA000000074758
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003617
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003617
Display NameBRUSSEL, KB : 837-45
Relation IdRELA000000074831
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004036
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004036
Display NameBRUSSEL, KB : II 1039
Relation IdRELA000000080985
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003998
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003998
Display NameBRUSSEL, KB : II 112
Relation IdRELA000000080345
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004041
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004041
Display NameBRUSSEL, KB : II 1278
Relation IdRELA000000081071
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004005
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004005
Display NameBRUSSEL, KB : II 147
Relation IdRELA000000080472
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004052
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004052
Display NameBRUSSEL, KB : II 1518
Relation IdRELA000000081216
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004058
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004058
Display NameBRUSSEL, KB : II 2010
Relation IdRELA000000081262
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004074
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004074
Display NameBRUSSEL, KB : II 2349
Relation IdRELA000000081484
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004077
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004077
Display NameBRUSSEL, KB : II 2454
Relation IdRELA000000081558
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004157
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004157
Display NameBRUSSEL, KB : II 2703
Relation IdRELA000000082381
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004019
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004019
Display NameBRUSSEL, KB : II 298
Relation IdRELA000000080740
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004022
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004022
Display NameBRUSSEL, KB : II 461
Relation IdRELA000000080791
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004176
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004176
Display NameBRUSSEL, KB : II 5572
Relation IdRELA000000082524
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004140
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004140
Display NameBRUSSEL, KB : IV 105
Relation IdRELA000000082260
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004147
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004147
Display NameBRUSSEL, KB : IV 116
Relation IdRELA000000082308
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007296
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007296
Display NameBRUSSEL, KB : IV 1207
Relation IdRELA000000121141
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001686
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001686
Display NameBRUSSEL, KB : IV 138
Relation IdRELA000000046767
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001693
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001693
Display NameBRUSSEL, KB : IV 178
Relation IdRELA000000046871
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001696
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001696
Display NameBRUSSEL, KB : IV 195
Relation IdRELA000000046933
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001702
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001702
Display NameBRUSSEL, KB : IV 203
Relation IdRELA000000047016
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001733
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001733
Display NameBRUSSEL, KB : IV 269
Relation IdRELA000000047452
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001737
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001737
Display NameBRUSSEL, KB : IV 296
Relation IdRELA000000047506
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001746
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001746
Display NameBRUSSEL, KB : IV 336
Relation IdRELA000000047597
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001758
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001758
Display NameBRUSSEL, KB : IV 389
Relation IdRELA000000047737
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001759
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001759
Display NameBRUSSEL, KB : IV 397
Relation IdRELA000000047761
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001769
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001769
Display NameBRUSSEL, KB : IV 402
Relation IdRELA000000047905
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001777
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001777
Display NameBRUSSEL, KB : IV 432
Relation IdRELA000000048028
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001785
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001785
Display NameBRUSSEL, KB : IV 469
Relation IdRELA000000048133
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001796
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001796
Display NameBRUSSEL, KB : IV 549
Relation IdRELA000000048241
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001814
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001814
Display NameBRUSSEL, KB : IV 673
Relation IdRELA000000048423
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001816
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001816
Display NameBRUSSEL, KB : IV 676
Relation IdRELA000000048456
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001829
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001829
Display NameBRUSSEL, KB : IV 814 (7-8)
Relation IdRELA000000048637
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001856
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001856
Display NameBRUSSEL, KB : IV 937
Relation IdRELA000000048948
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006877
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006877
Display NameBRUSSEL, SA : 2915
Relation IdRELA000000115749
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004298
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004298
Display NameCAMBRIDGE, FM : 263
Relation IdRELA000000083935
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007330
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007330
Display NameCAMBRIDGE, HUL : Riant 91
Relation IdRELA000000121538
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004230
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004230
Display NameCAMBRIDGE, UL : Dd 4.59
Relation IdRELA000000082972
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007316
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007316
Display NameCANTERBURY, CATHEDRAL : HH O.9.2
Relation IdRELA000000121359
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002038
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002038
Display NameCESKA LIPA, ARCHIEF : z.s.
Relation IdRELA000000051575
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007322
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007322
Display NameCLAREMONT, HL : Crispin 29
Relation IdRELA000000121449
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006070
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006070
Display NameCUIJK, SA : 201
Relation IdRELA000000106332
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005450
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005450
Display NameCUIJK, SA : C 10
Relation IdRELA000000097456
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005464
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005464
Display NameCUIJK, SA : C 124
Relation IdRELA000000097640
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005457
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005457
Display NameCUIJK, SA : C 17
Relation IdRELA000000097551
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009107
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009107
Display NameCUIJK, SA : C 20
Relation IdRELA000000139679
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005449
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005449
Display NameCUIJK, SA : C 9
Relation IdRELA000000097441
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004866
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004866
Display NameDARMSTADT, HLHB : 1093
Relation IdRELA000000091289
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004884
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004884
Display NameDARMSTADT, HLHB : 2694
Relation IdRELA000000091479
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004849
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004849
Display NameDARMSTADT, HLHB : 449
Relation IdRELA000000091147
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004856
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004856
Display NameDARMSTADT, HLHB : 813
Relation IdRELA000000091187
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004847
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004847
Display NameDARMSTADT, HLHB : 86
Relation IdRELA000000091126
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001600
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001600
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 24 (101 E 15 KL)
Relation IdRELA000000045581
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001611
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001611
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 29 (101 E 8 KL)
Relation IdRELA000000045704
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001618
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001618
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 36 (101 F 15 KL)
Relation IdRELA000000045823
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007221
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007221
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 42 (101 D 6 KL)
Relation IdRELA000000120334
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001622
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001622
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 43 (101 F 9 KL)
Relation IdRELA000000045890
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001624
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001624
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 45 (101 F 11 KL)
Relation IdRELA000000045919
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001628
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001628
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 49 (101 E 7 KL)
Relation IdRELA000000045973
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001635
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001635
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 56 (101 D 2 KL)
Relation IdRELA000000046076
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001644
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001644
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 65 (10 V 2 KL)
Relation IdRELA000000046210
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001645
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001645
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 66 (101 D 12 KL)
Relation IdRELA000000046223
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001578
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001578
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 7 (101 E 14 KL)
Relation IdRELA000000045315
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001650
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001650
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 71 (101 D 13 KL)
Relation IdRELA000000046274
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001651
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001651
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 72 (101 D 14 KL)
Relation IdRELA000000046293
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001652
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001652
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 73 (101 F 16 KL)
Relation IdRELA000000046313
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002048
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002048
Display NameDRESDEN, SL : M 293
Relation IdRELA000000051712
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007449
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007449
Display NameDROSTE-HÜLSHOFF : 1325
Relation IdRELA000000122770
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004333
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004333
Display NameDÜSSELDORF, ULB : B 112
Relation IdRELA000000084329
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004334
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004334
Display NameDÜSSELDORF, ULB : B 119
Relation IdRELA000000084339
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007323
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007323
Display NameDÜSSELDORF, ULB : B 208
Relation IdRELA000000121463
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004330
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004330
Display NameDÜSSELDORF, ULB : B 82
Relation IdRELA000000084300
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004332
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004332
Display NameDÜSSELDORF, ULB : B 94a
Relation IdRELA000000084318
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004345
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004345
Display NameDÜSSELDORF, ULB : C 23
Relation IdRELA000000084448
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004346
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004346
Display NameDÜSSELDORF, ULB : C 25
Relation IdRELA000000084464
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004348
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004348
Display NameDÜSSELDORF, ULB : C 93
Relation IdRELA000000084488
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008149
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008149
Display NameEDINBURGH, UL : 65
Relation IdRELA000000130543
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007027
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007027
Display NameGENT, KANTL : 10
Relation IdRELA000000117657
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007026
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007026
Display NameGENT, KANTL : 9
Relation IdRELA000000117641
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000175
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000175
Display NameGENT, UB : 1038
Relation IdRELA000000025552
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006764
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006764
Display NameGENT, UB : 1080
Relation IdRELA000000114532
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000178
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000178
Display NameGENT, UB : 1101 (1)
Relation IdRELA000000025590
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000184
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000184
Display NameGENT, UB : 1267
Relation IdRELA000000025650
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000185
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000185
Display NameGENT, UB : 1268
Relation IdRELA000000025672
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000186
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000186
Display NameGENT, UB : 1269
Relation IdRELA000000025703
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000191
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000191
Display NameGENT, UB : 1301
Relation IdRELA000000025816
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000192
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000192
Display NameGENT, UB : 1305
Relation IdRELA000000025834
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000196
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000196
Display NameGENT, UB : 1330
Relation IdRELA000000025911
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000207
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000207
Display NameGENT, UB : 1353
Relation IdRELA000000026120
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000210
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000210
Display NameGENT, UB : 1359
Relation IdRELA000000026193
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000211
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000211
Display NameGENT, UB : 1360
Relation IdRELA000000026208
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000213
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000213
Display NameGENT, UB : 1365
Relation IdRELA000000026233
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000217
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000217
Display NameGENT, UB : 1376
Relation IdRELA000000026332
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007428
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007428
Display NameGENT, UB : 1425
Relation IdRELA000000122605
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000265
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000265
Display NameGENT, UB : 1658
Relation IdRELA000000026876
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000276
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000276
Display NameGENT, UB : 1764
Relation IdRELA000000026956
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007944
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007944
Display NameGENT, UB : 2123
Relation IdRELA000000128326
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000291
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000291
Display NameGENT, UB : 2364
Relation IdRELA000000027065
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007945
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007945
Display NameGENT, UB : 2422
Relation IdRELA000000128348
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002878
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002878
Display NameGENT, UB : 255
Relation IdRELA000000062869
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000090
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000090
Display NameGENT, UB : 259
Relation IdRELA000000024535
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000136
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000136
Display NameGENT, UB : 539
Relation IdRELA000000024955
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000153
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000153
Display NameGENT, UB : 664
Relation IdRELA000000025113
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000160
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000160
Display NameGENT, UB : 895
Relation IdRELA000000025242
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000162
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000162
Display NameGENT, UB : 902
Relation IdRELA000000025286
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000168
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000168
Display NameGENT, UB : 963
Relation IdRELA000000025422
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000170
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000170
Display NameGENT, UB : 966
Relation IdRELA000000025466
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007960
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007960
Display NameGENT, UB : Res. 522 I
Relation IdRELA000000128556
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002106
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002106
Display NameGRONINGEN, UB : 218
Relation IdRELA000000052515
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005703
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005703
Display NameHAARLEM, SB : 187 D 7
Relation IdRELA000000100753
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002155
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002155
Display NameHALLE, ULB : Franckeschen Stift. P 4
Relation IdRELA000000053197
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005565
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005565
Display NameHAMBURG, SUB : Scrin. 212
Relation IdRELA000000098738
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005585
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005585
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 1099
Relation IdRELA000000099051
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005561
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005561
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 1530
Relation IdRELA000000098680
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005564
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005564
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 1576
Relation IdRELA000000098718
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005584
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005584
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 2194
Relation IdRELA000000099029
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007545
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007545
Display NameHEESWIJK, AB : 11
Relation IdRELA000000123845
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007416
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007416
Display NameHEESWIJK, AB : 4
Relation IdRELA000000122478
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007263
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007263
Display NameHEIDELBERG, UB : Salem VII 4d
Relation IdRELA000000120772
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006319
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006319
Display NameHEVERLEE, NP : 17
Relation IdRELA000000109056
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016302
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016302
Display NameHEVERLEE, NP : 34
Relation IdRELA000000217590
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016301
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016301
Display NameHEVERLEE, NP : 5
Relation IdRELA000000217579
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007421
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007421
Display NameHEVERLEE, NP : 8
Relation IdRELA000000122529
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009634
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009634
Display NameJASPERS (Aerdenhout) : z.s.
Relation IdRELA000000145904
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004904
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004904
Display NameKEULEN, HA : GB Oct. 71
Relation IdRELA000000091671
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005019
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005019
Display NameKEULEN, HA : W* 25
Relation IdRELA000000092737
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005011
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005011
Display NameKEULEN, HA : W* 254
Relation IdRELA000000092663
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005117
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005117
Display NameKEULEN, HA : W* 329
Relation IdRELA000000093578
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004598
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004598
Display NameKOPENHAGEN, KB : Thott 114 Qu.
Relation IdRELA000000088197
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004601
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004601
Display NameKOPENHAGEN, KB : Thott 70 Fol.
Relation IdRELA000000088239
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004602
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004602
Display NameKOPENHAGEN, KB : Thott 71 Fol.
Relation IdRELA000000088261
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002950
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002950
Display NameKRAKAU, BJ : Ms. Germ. Qu. 1085.
Relation IdRELA000000063930
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002951
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002951
Display NameKRAKAU, BJ : Ms. Germ. Qu. 1086
Relation IdRELA000000063957
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002998
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002998
Display NameKRAKAU, BJ : Ms. Germ. Qu. 1087
Relation IdRELA000000064637
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002957
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002957
Display NameKRAKAU, BJ : Ms. Germ. Qu. 1094
Relation IdRELA000000064055
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002797
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002797
Display NameLEEUWARDEM, TFHLS : 683 Hs.
Relation IdRELA000000061875
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015395
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015395
Display NameLEEUWARDEN, PBF : 150 I Hs.
Relation IdRELA000000209489
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002799
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002799
Display NameLEEUWARDEN, PBF : 685 Hs.
Relation IdRELA000000061904
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002800
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002800
Display NameLEEUWARDEN, PBF : 686 Hs.
Relation IdRELA000000061920
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001939
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001939
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2160
Relation IdRELA000000050219
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013993
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013993
Display NameLEIDEN, UB : BPL 223
Relation IdRELA000000194215
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001941
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001941
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2231
Relation IdRELA000000050255
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001959
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001959
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2454: 5
Relation IdRELA000000050484
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001960
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001960
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2454: 7
Relation IdRELA000000050493
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001945
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001945
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2473
Relation IdRELA000000050347
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001994
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001994
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2692
Relation IdRELA000000050818
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002008
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002008
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2785
Relation IdRELA000000051038
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002017
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002017
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2895
Relation IdRELA000000051197
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016303
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016303
Display NameLEIDEN, UB : BPL 3477
Relation IdRELA000000217602
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001897
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001897
Display NameLEIDEN, UB : BPL 61
Relation IdRELA000000049522
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001924
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001924
Display NameLEIDEN, UB : BPL 840
Relation IdRELA000000049929
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001413
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001413
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1028
Relation IdRELA000000042986
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001416
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001416
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1031
Relation IdRELA000000043046
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001438
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001438
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1296
Relation IdRELA000000043399
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001477
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001477
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1666
Relation IdRELA000000043993
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001490
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001490
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1874
Relation IdRELA000000044184
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000860
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000860
Display NameLEIDEN, UB : LTK 218
Relation IdRELA000000035052
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007333
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007333
Display NameLEIDEN, UB : LTK 2189
Relation IdRELA000000121574
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000861
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000861
Display NameLEIDEN, UB : LTK 219
Relation IdRELA000000035076
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000862
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000862
Display NameLEIDEN, UB : LTK 221
Relation IdRELA000000035100
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000863
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000863
Display NameLEIDEN, UB : LTK 222
Relation IdRELA000000035117
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009233
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009233
Display NameLEIDEN, UB : LTK 2220
Relation IdRELA000000140953
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000865
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000865
Display NameLEIDEN, UB : LTK 224
Relation IdRELA000000035158
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007415
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007415
Display NameLEIDEN, UB : LTK 2290
Relation IdRELA000000122462
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000873
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000873
Display NameLEIDEN, UB : LTK 237
Relation IdRELA000000035339
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000874
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000874
Display NameLEIDEN, UB : LTK 239
Relation IdRELA000000035356
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000886
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000886
Display NameLEIDEN, UB : LTK 251
Relation IdRELA000000035641
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000894
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000894
Display NameLEIDEN, UB : LTK 261
Relation IdRELA000000035808
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000895
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000895
Display NameLEIDEN, UB : LTK 262
Relation IdRELA000000035840
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001333
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001333
Display NameLEIDEN, UB : LTK 301
Relation IdRELA000000041560
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001338
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001338
Display NameLEIDEN, UB : LTK 306
Relation IdRELA000000041641
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001341
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001341
Display NameLEIDEN, UB : LTK 312
Relation IdRELA000000041688
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001342
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001342
Display NameLEIDEN, UB : LTK 313
Relation IdRELA000000041708
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001347
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001347
Display NameLEIDEN, UB : LTK 318
Relation IdRELA000000041806
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001356
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001356
Display NameLEIDEN, UB : LTK 327
Relation IdRELA000000041995
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001357
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001357
Display NameLEIDEN, UB : LTK 328
Relation IdRELA000000042011
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001358
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001358
Display NameLEIDEN, UB : LTK 329
Relation IdRELA000000042023
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001359
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001359
Display NameLEIDEN, UB : LTK 330
Relation IdRELA000000042041
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001360
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001360
Display NameLEIDEN, UB : LTK 332
Relation IdRELA000000042068
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001363
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001363
Display NameLEIDEN, UB : LTK 336
Relation IdRELA000000042128
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001367
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001367
Display NameLEIDEN, UB : LTK 340
Relation IdRELA000000042212
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001373
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001373
Display NameLEIDEN, UB : LTK 347
Relation IdRELA000000042355
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001374
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001374
Display NameLEIDEN, UB : LTK 348
Relation IdRELA000000042387
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001375
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001375
Display NameLEIDEN, UB : LTK 349
Relation IdRELA000000042409
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002736
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002736
Display NameLEIDEN, UB : VGG F 7
Relation IdRELA000000061132
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002180
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002180
Display NameLEIPZIG, UB : 1518
Relation IdRELA000000053569
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006150
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006150
Display NameLEUVEN, MSB : KULeuven, 74 Y 5
Relation IdRELA000000107423
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012441
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012441
Display NameLEUVEN, UB : 1
Relation IdRELA000000178026
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004294
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004294
Display NameLONDEN, BL : Add. 10287
Relation IdRELA000000083807
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004370
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004370
Display NameLONDEN, BL : Add. 11417
Relation IdRELA000000084793
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004400
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004400
Display NameLONDEN, BL : Add. 25042
Relation IdRELA000000085367
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004532
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004532
Display NameLONDEN, BL : Burney 337
Relation IdRELA000000087266
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004544
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004544
Display NameLONDEN, BL : Egerton 2188
Relation IdRELA000000087422
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004538
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004538
Display NameLONDEN, BL : Egerton 675
Relation IdRELA000000087329
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004528
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004528
Display NameLONDEN, BL : Harley 5074
Relation IdRELA000000087228
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007820
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007820
Display NameLUIK, BPAM : Section historique 6 L 6
Relation IdRELA000000126823
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006940
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006940
Display NameLUIK, BPAM : Section historique 6 N 17
Relation IdRELA000000116605
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006809
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006809
Display NameMAASTRICHT, RHCL : 22.001 hss. GAM 479
Relation IdRELA000000115065
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007327
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007327
Display NameMAASTRICHT, RHCL : 683
Relation IdRELA000000121507
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007310
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007310
Display NameMAASTRICHT, SB : Roermond seminarie Op. arch Oct. I 4
Relation IdRELA000000121309
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007429
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007429
Display NameMANCHESTER, JRL : Dutch 9
Relation IdRELA000000122620
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007324
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007324
Display NameMÜNCHEN, BSB : Cgm 5130
Relation IdRELA000000121474
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005399
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005399
Display NameMÜNCHEN, BSB : Cgm 5315
Relation IdRELA000000096822
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006358
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006358
Display NameNIJMEGEN, JBB : 5000 A 25
Relation IdRELA000000109500
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006380
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006380
Display NameNIJMEGEN, JBB : 5000 C 109
Relation IdRELA000000109741
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005172
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005172
Display NameNIJMEGEN, JBB : 5000 CC 1
Relation IdRELA000000094133
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005180
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005180
Display NameNIJMEGEN, JBB : 5000 MS 4 BI
Relation IdRELA000000094209
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006169
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006169
Display NameNIJMEGEN, RAN : Collecties codices 18
Relation IdRELA000000107650
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001538
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001538
Display NameNIJMEGEN, RAN : Collecties codices 20
Relation IdRELA000000044820
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007509
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007509
Display NameNIJMEGEN, RAN : Weeshuis 958
Relation IdRELA000000123446
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000327
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000327
Display NameNIJMEGEN, UB : 188
Relation IdRELA000000027433
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000332
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000332
Display NameNIJMEGEN, UB : 199
Relation IdRELA000000027512
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000350
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000350
Display NameNIJMEGEN, UB : 303
Relation IdRELA000000027815
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000360
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000360
Display NameNIJMEGEN, UB : 311
Relation IdRELA000000028007
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000361
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000361
Display NameNIJMEGEN, UB : 312
Relation IdRELA000000028029
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000362
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000362
Display NameNIJMEGEN, UB : 313
Relation IdRELA000000028053
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000365
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000365
Display NameNIJMEGEN, UB : 316
Relation IdRELA000000028099
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000366
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000366
Display NameNIJMEGEN, UB : 317
Relation IdRELA000000028113
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007792
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007792
Display NameNIJMEGEN, UB : 463
Relation IdRELA000000126476
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007793
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007793
Display NameNIJMEGEN, UB : 478
Relation IdRELA000000126484
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000319
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000319
Display NameNIJMEGEN, UB : 58
Relation IdRELA000000027315
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004478
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004478
Display NameOXFORD, BL : Canonici Liturg. 217
Relation IdRELA000000086574
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004453
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004453
Display NameOXFORD, BL : Marshall 124
Relation IdRELA000000086270
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004562
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004562
Display NameOXFORD, KC : 28
Relation IdRELA000000087680
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006407
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006407
Display NameOlim 'S-GRAVENHAGE, AC : Katwijk 3 (verloren)
Relation IdRELA000000109996
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003515
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003515
Display NameOlim 'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 24 (verloren)
Relation IdRELA000000073240
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016300
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016300
Display NameOlim EXETER, DRO : z.s. (Temporary Deposit 330)
Relation IdRELA000000217564
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005302
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005302
Display NameOlim GAESDONCK, CA : 16 (verloren)
Relation IdRELA000000095643
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005890
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005890
Display NameOlim GENT, CARMELIETEN : z.s.
Relation IdRELA000000103850
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002734
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002734
Display NameOlim LEIDEN, UB : VGG Q 12 (verloren)
Relation IdRELA000000061115
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006198
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006198
Display NameOlim LEUVEN, UB : 24 (verloren)
Relation IdRELA000000108063
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006199
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006199
Display NameOlim LEUVEN, UB : 26 (verloren)
Relation IdRELA000000108075
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006212
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006212
Display NameOlim LEUVEN, UB : 4 (verloren)
Relation IdRELA000000108223
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006352
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006352
Display NameOlim LEUVEN, UB : D 481 (verloren)
Relation IdRELA000000109433
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006910
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006910
Display NameOlim RIJSENBURG, GS : 105/54
Relation IdRELA000000116233
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004981
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004981
Display NameOlim UTRECHT, ABM : 46 (verloren)
Relation IdRELA000000092428
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004937
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004937
Display NameOlim UTRECHT, ABM : DEVENTER PK 1 (verloren)
Relation IdRELA000000091943
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002543
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002543
Display NameOlim WARSCHAU, BK : 8 (verloren)
Relation IdRELA000000058171
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002556
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002556
Display NameOlim WARSCHAU, BN : Petersburg, Goll. O.I, 4 (verloren)
Relation IdRELA000000058345
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002550
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002550
Display NameOlim WARSCHAU, BN : Petersburg, Goll. O.v.I, 8 (verloren)
Relation IdRELA000000058272
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005784
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005784
Display NamePARIJS, BA : 8201
Relation IdRELA000000101979
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005786
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005786
Display NamePARIJS, BA : 8206
Relation IdRELA000000101996
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005787
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005787
Display NamePARIJS, BA : 8207
Relation IdRELA000000102009
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005789
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005789
Display NamePARIJS, BA : 8209
Relation IdRELA000000102035
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005790
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005790
Display NamePARIJS, BA : 8211
Relation IdRELA000000102052
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005799
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005799
Display NamePARIJS, BA : 8221
Relation IdRELA000000102195
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005811
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005811
Display NamePARIJS, BM : 920
Relation IdRELA000000102393
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005772
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005772
Display NamePARIJS, BN : Nouv. acq. Lat. 1502
Relation IdRELA000000101796
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002830
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002830
Display NamePARIJS, BN : Néerl. 32
Relation IdRELA000000062327
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002833
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002833
Display NamePARIJS, BN : Néerl. 37
Relation IdRELA000000062353
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002836
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002836
Display NamePARIJS, BN : Néerl. 40
Relation IdRELA000000062403
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007397
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007397
Display NamePHILADELPHIA, FL : Lewis European 213
Relation IdRELA000000122280
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008966
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008966
Display NamePOSTEL, NORBERTIJNEN : 235
Relation IdRELA000000138299
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007289
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007289
Display NamePOSTEL, NORBERTIJNEN : z.s.
Relation IdRELA000000121072
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005966
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005966
Display NamePURMEREND, WA : MONNICKENDAM 155
Relation IdRELA000000105019
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006875
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006875
Display NameRIJSEL, BU : 206
Relation IdRELA000000115714
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007405
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007405
Display NameROME, BAV : Vat. Lat. 9216
Relation IdRELA000000122350
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000550
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000550
Display NameROTTERDAM, GB : 96 E 4
Relation IdRELA000000031233
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000576
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000576
Display NameROTTERDAM, GB : 96 G 5
Relation IdRELA000000031694
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000578
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000578
Display NameROTTERDAM, GB : 96 G 6
Relation IdRELA000000031722
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000577
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000577
Display NameROTTERDAM, GB : 96 G 9
Relation IdRELA000000031708
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000571
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000571
Display NameROTTERDAM, GB : 96 H 1
Relation IdRELA000000031609
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016304
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016304
Display NameSAN MARINO, HL : HM 103597
Relation IdRELA000000217617
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007806
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007806
Display NameSAN MARINO, HL : HM 1048
Relation IdRELA000000126631
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007358
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007358
Display NameSCHLOß WISSEN : z.s.
Relation IdRELA000000121796
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002191
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002191
Display NameSINT-PETERSBURG, BAN : O 257
Relation IdRELA000000053722
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006551
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006551
Display NameSINT-TRUIDEN, IFG : A 21
Relation IdRELA000000111861
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006813
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006813
Display NameSINT-TRUIDEN, IFG : A 8 (2)
Relation IdRELA000000115137
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006538
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006538
Display NameSINT-TRUIDEN, IFG : MF 44
Relation IdRELA000000111703
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006770
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006770
Display NameSINT-WINOKSBERGEN, SA : O 37
Relation IdRELA000000114595
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010490
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010490
Display NameSTOCKHOLM, KB : A 88
Relation IdRELA000000156133
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005432
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005432
Display NameSTRAATSBURG, BNU : 2099
Relation IdRELA000000097198
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007406
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007406
Display NameSTRÄNGNÄS, SB : Codex Batavum z.s.
Relation IdRELA000000122363
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006771
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006771
Display NameSTUTTGART, WLB : Theol. et Phil. Qu. 140
Relation IdRELA000000114611
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005265
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005265
Display NameTILBURG, TF : TFK HS 4
Relation IdRELA000000095184
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000526
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000526
Display NameTILBURG, UB : KHS 11
Relation IdRELA000000030804
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000531
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000531
Display NameTILBURG, UB : KHS 20
Relation IdRELA000000030911
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000518
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000518
Display NameTILBURG, UB : KHS 3
Relation IdRELA000000030648
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000520
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000520
Display NameTILBURG, UB : KHS 5
Relation IdRELA000000030676
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007821
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007821
Display NameTONGERLO, NORBERTIJNEN : Sectie V 336
Relation IdRELA000000126831
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007304
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007304
Display NameUDEN, MRK : 8278
Relation IdRELA000000121245
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007407
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007407
Display NameUDEN, MRK : s.o.
Relation IdRELA000000122375
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007308
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007308
Display NameUPPSALA, UB : Inc 35b 437
Relation IdRELA000000121294
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005638
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005638
Display NameUTRECHT, CM : 1021
Relation IdRELA000000099838
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011366
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011366
Display NameUTRECHT, HUA : OKN, Verzamelde stukken, inv. no. 525
Relation IdRELA000000166349
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000499
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000499
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 100
Relation IdRELA000000030400
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000507
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000507
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 105
Relation IdRELA000000030504
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000488
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000488
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 73
Relation IdRELA000000030200
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000489
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000489
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 74
Relation IdRELA000000030227
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000490
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000490
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 76
Relation IdRELA000000030249
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000491
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000491
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 77
Relation IdRELA000000030269
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000498
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000498
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 99
Relation IdRELA000000030384
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005155
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005155
Display NameUTRECHT, MCC : BMH SJ 164
Relation IdRELA000000093945
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005146
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005146
Display NameUTRECHT, MCC : BMH SJ 92
Relation IdRELA000000093875
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016305
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016305
Display NameUTRECHT, MCC : RMCC H 1
Relation IdRELA000000217628
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005235
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005235
Display NameUTRECHT, MCC : Warmond 92 E 8
Relation IdRELA000000094721
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005236
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005236
Display NameUTRECHT, MCC : Warmond 92 E 9
Relation IdRELA000000094738
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007311
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007311
Display NameUTRECHT, UB : 10 A 13
Relation IdRELA000000121315
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005544
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005544
Display NameUTRECHT, UB : 3 L 6
Relation IdRELA000000098398
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005546
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005546
Display NameUTRECHT, UB : 8 K 26
Relation IdRELA000000098438
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001151
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001151
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1026
Relation IdRELA000000038752
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001152
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001152
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1027
Relation IdRELA000000038772
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001153
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001153
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1028
Relation IdRELA000000038789
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001154
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001154
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1029
Relation IdRELA000000038808
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001157
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001157
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1032
Relation IdRELA000000038853
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001205
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001205
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1691
Relation IdRELA000000039561
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001136
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001136
Display NameUTRECHT, UB : Cat.1010
Relation IdRELA000000038497
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008998
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008998
Display NameVALKENBURG, IC : Fm III 17
Relation IdRELA000000138602
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004246
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004246
Display NameWEERT, GM : CMW 26
Relation IdRELA000000083137
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005849
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005849
Display NameWEERT, GM : CMW 31
Relation IdRELA000000103039
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004260
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004260
Display NameWEERT, GM : CMW 33
Relation IdRELA000000083368
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004256
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004256
Display NameWEERT, GM : CMW 35
Relation IdRELA000000083321
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004251
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004251
Display NameWEERT, GM : CMW 39
Relation IdRELA000000083229
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004271
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004271
Display NameWEERT, GM : CMW 40
Relation IdRELA000000083524
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004277
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004277
Display NameWEERT, GM : CMW 7
Relation IdRELA000000083630
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002336
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002336
Display NameWENEN, ONB : 11898
Relation IdRELA000000055844
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002344
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002344
Display NameWENEN, ONB : 13655
Relation IdRELA000000055920
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000005
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000005
Display NameWENEN, ONB : 13708
Relation IdRELA000000023715
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002404
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002404
Display NameWENEN, ONB : 15258
Relation IdRELA000000056506
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002361
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002361
Display NameWENEN, ONB : 15416
Relation IdRELA000000056134
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002345
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002345
Display NameWENEN, ONB : 15419
Relation IdRELA000000055940
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002497
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002497
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12753
Relation IdRELA000000057691
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002392
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002392
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12795
Relation IdRELA000000056453
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002346
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002346
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12847
Relation IdRELA000000055957
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002435
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002435
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12868
Relation IdRELA000000056952
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002436
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002436
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12869
Relation IdRELA000000056980
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002502
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002502
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12886
Relation IdRELA000000057751
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015843
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015843
Display NameWESTMALLE, TRAPPISTEN : 4
Relation IdRELA000000213426
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006172
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006172
Display NameWIESBADEN, HSA : 3004 B 10
Relation IdRELA000000107699
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016306
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016306
Display NameWUPPERTAL, SB : H 14
Relation IdRELA000000217640
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007303
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007303
Display NameWÜRZBURG, UB : M.ch.o. 32
Relation IdRELA000000121228
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006020
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006020
Display NameWÜRZBURG, UB : M.ch.q. 144
Relation IdRELA000000105739
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007418
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007418
Display NameWÜRZBURG, UB : M.ch.q. 145
Relation IdRELA000000122497
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007325
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007325
Display NameXANTEN, SPA : 92
Relation IdRELA000000121486
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002308
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002308
Display NameZWOLLE, HCO : Emmanuelshuizen 1
Relation IdRELA000000055501
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002320
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002320
Display NameZWOLLE, HCO : Emmanuelshuizen 13
Relation IdRELA000000055683
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002323
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002323
Display NameZWOLLE, HCO : Emmanuelshuizen 16
Relation IdRELA000000055725
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002325
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002325
Display NameZWOLLE, HCO : Emmanuelshuizen 18
Relation IdRELA000000055746
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002310
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002310
Display NameZWOLLE, HCO : Emmanuelshuizen 3
Relation IdRELA000000055543
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002312
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002312
Display NameZWOLLE, HCO : Emmanuelshuizen 5
Relation IdRELA000000055576
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002313
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002313
Display NameZWOLLE, HCO : Emmanuelshuizen 6
Relation IdRELA000000055591
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002315
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002315
Display NameZWOLLE, HCO : Emmanuelshuizen 8
Relation IdRELA000000055621
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002316
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002316
Display NameZWOLLE, HCO : Emmanuelshuizen 9
Relation IdRELA000000055638
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001574
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001574
Display NameZWOLLE, HCO : GAZ 20
Relation IdRELA000000045258
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie