Gedecoreerde handschriften uit tertiarissenconventen in Amsterdam en Haarlem: boekenbezit versus boekproductie / Margriet Hülsmann

Typedocument
TitleGedecoreerde handschriften uit tertiarissenconventen in Amsterdam en Haarlem: boekenbezit versus boekproductie / Margriet Hülsmann
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000006257
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/1f4ccd05-2821-48bb-acf3-21b83c24aff5
Deletedno
Relation Count 56
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000009019
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009019
Display NameAlijt Heynendr
Relation IdRELA000000399078
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009018
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009018
Display NameMarritgen Peters
Relation IdRELA000000404951
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000002090
Pathdomain/teksten/TEXT000000002090
Display NameBijbelvertaling van 1360 in drie banden (Deel 1: Pentateuch; Deel 2: Josua, Richteren, Ruth, 1-4 Koningen, Manasses orisoen, Esdras, Nehemia; Deel 3: Tobias, Judith, Ester, Job, vijf boeken van Salomon, Ezechiel, Daniel, Habakuk, Contrariteiten, lijst der koningen van Israel, Juda en Pertsen, 1 Maccabeeën, Jan Hyrcanus); Mnl.
Relation IdRELA000000230245
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000284
Pathdomain/teksten/TEXT000000000284
Display NameBrevier; Mnl.
Relation IdRELA000000219093
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003217
Pathdomain/teksten/TEXT000000003217
Display NameCommentaar op psalm 44-49; Mnl.
Relation IdRELA000000236882
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016391
Pathdomain/teksten/TEXT000000016391
Display NameGetijdenboek; Mnl.
Relation IdRELA000000288579
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031078
Pathdomain/teksten/TEXT000000031078
Display NameGobelinus Person: Cosmidromius; Lat.
Relation IdRELA000000348189
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005854
Pathdomain/teksten/TEXT000000005854
Display NameGodfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden; Mnl.
Relation IdRELA000000249478
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001856
Pathdomain/teksten/TEXT000000001856
Display NameGraduale; Lat.
Relation IdRELA000000228973
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000298
Pathdomain/teksten/TEXT000000000298
Display NameJohannes van Dambach: De consolatione theologiae; Lat.
Relation IdRELA000000219196
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001903
Pathdomain/teksten/TEXT000000001903
Display NameMnl. vertaling van Richard van Sint-Victor: Explicatio in Cantica canticorum
Relation IdRELA000000229166
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002630
Pathdomain/teksten/TEXT000000002630
Display NameMnl. vertaling van Speculum virginum, boek 7-12
Relation IdRELA000000233852
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000644
Pathdomain/teksten/TEXT000000000644
Display NameMnl. vertaling van het Martyrologium van Usuardus, met excerpten uit de Noordnederlandse en Zuidnederlandse (van de Bijbelvertaler van 1360; Petrus Naghel?) vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000221615
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006456
Pathdomain/teksten/TEXT000000006456
Display NameMnl. vertaling van het Martyrologium van Usuardus, met kalender voor het bisdom Utrecht (S. Jeroen in rood) en met excerpt (f.1r-1v) uit Bijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000252492
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037316
Pathdomain/teksten/TEXT000000037316
Display NameNecrologium
Relation IdRELA000000371852
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003434
Pathdomain/teksten/TEXT000000003434
Display NameOrdines recipiendi et incluendi (fratres et) sorores ad Ordinem B. Francisci de Penitentia; Lat.
Relation IdRELA000000238045
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002142
Pathdomain/teksten/TEXT000000002142
Display NamePsalmen en cantica, standaardredactie Moderne Devotie, met vooraf aantekeningen en computistische tafels, Lof der psalmen van Augustinus en Proloog op de psalmen naar Hiëronymus en gevolgd door litanie van alle heiligen met bijbehorende gebeden; Mnl.
Relation IdRELA000000230766
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005926
Pathdomain/teksten/TEXT000000005926
Display NamePsalmen en cantica; Mnl.
Relation IdRELA000000249783
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000259
Pathdomain/teksten/TEXT000000000259
Display NamePsalter; Mnl.
Relation IdRELA000000218903
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002112
Pathdomain/teksten/TEXT000000002112
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken, voorzien van canones van Eusebius van Caesarea, met vooraf lijsten evangelielessen tijdeigen en feesteigen der heiligen, aan het eind teksten over de acht zaligheden, zeven werken van barmhartigheid etc.; Mnl.
Relation IdRELA000000230480
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002725
Pathdomain/teksten/TEXT000000002725
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken, voorzien van canones van Eusebius van Caesarea, met vooraf lijsten evangelielessen volgens tijdeigen en feesteigen der heiligen; hs. bruikbaar als evangeliarium; Mnl.
Relation IdRELA000000234515
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000411549
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000011241
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011241
Display NameHülsmann, Margriet
Relation IdRELA000000022345
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003158
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003158
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 129 C 3
Relation IdRELA000000066928
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003407
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003407
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 E 29
Relation IdRELA000000071418
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003221
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003221
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 D 26
Relation IdRELA000000068133
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001297
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001297
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 H 53
Relation IdRELA000000040929
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003554
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003554
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 D 9
Relation IdRELA000000073778
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003210
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003210
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 74 G 6
Relation IdRELA000000067956
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003187
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003187
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 J 12
Relation IdRELA000000067484
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003475
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003475
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 78 J 63
Relation IdRELA000000072495
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003477
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003477
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 78 J 64-66
Relation IdRELA000000072559
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000428
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000428
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 42
Relation IdRELA000000029188
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000408
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000408
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 40
Relation IdRELA000000028849
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000387
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000387
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 6
Relation IdRELA000000028469
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002765
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002765
Display Name'S-HEERENBERG, HB : 70
Relation IdRELA000000061561
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006928
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006928
Display NameAMSTERDAM, UB : V H 6
Relation IdRELA000000116450
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005142
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005142
Display NameAMSTERDAM, UB : XV E 21
Relation IdRELA000000093777
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003003
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003003
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 2
Relation IdRELA000000064709
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013068
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013068
Display NameLEIDEN, UB : BPL 55
Relation IdRELA000000184147
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001901
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001901
Display NameLEIDEN, UB : BPL 76 C
Relation IdRELA000000049588
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000905
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000905
Display NameLEIDEN, UB : LTK 274
Relation IdRELA000000036087
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006320
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006320
Display NameLEIDEN, UB : LTK 280
Relation IdRELA000000109078
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001362
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001362
Display NameLEIDEN, UB : LTK 335
Relation IdRELA000000042110
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008361
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008361
Display NameLIBERNA-COLLECTIE (Hilversum) : z.s.
Relation IdRELA000000133090
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004405
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004405
Display NameLONDEN, BL : Add. 26659
Relation IdRELA000000085488
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004493
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004493
Display NameLONDEN, BL : Harley 914
Relation IdRELA000000086799
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007177
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007177
Display NameMANCHESTER, JRL : Dutch 10
Relation IdRELA000000119701
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000345
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000345
Display NameNIJMEGEN, UB : 244
Relation IdRELA000000027718
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006181
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006181
Display NameOXFORD, BL : Broxbourne 89.10/R613
Relation IdRELA000000107829
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002826
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002826
Display NamePARIJS, BN : Néerl. 28
Relation IdRELA000000062287
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000426
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000426
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 14
Relation IdRELA000000029150
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005237
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005237
Display NameUTRECHT, MCC : Warmond 92 F 19
Relation IdRELA000000094752
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005549
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005549
Display NameUTRECHT, MCC : Warmond 92 G 7
Relation IdRELA000000098489
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004241
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004241
Display NameWEERT, GM : CMW 24
Relation IdRELA000000083063
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie