"Der kerken claghe" in haar wisselende vormen en beteekenis / H. Dorresteyn

Typedocument
Title"Der kerken claghe" in haar wisselende vormen en beteekenis / H. Dorresteyn
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000006227
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/22738a73-ad1e-4c63-844f-cf6773f331af
Deletedno
Relation Count 3
Properties
Relations
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000411259
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has titel genormaliseerd
Typelexicon
IdLEXI000000003635
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003635
Display NameDer kerken claghe
Relation IdRELA000000022257
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000010808
Pathdomain/lexicons/LEXI000000010808
Display NameDorresteyn, H.
Relation IdRELA000000022256
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie