Inventaire des Archives de la ville de Gand : catalogue méthodique général / par Victor Van der Haeghen

Typedocument
TitleInventaire des Archives de la ville de Gand : catalogue méthodique général / par Victor Van der Haeghen
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005924
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/29392c05-ff73-4f36-b247-edf862d6327c
Deletedno
Relation Count 7
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000033197
Pathdomain/teksten/TEXT000000033197
Display NameMemoriaal van de familie de Brakel. Klaaglied op de dood van Zeger van Kortrijk (1337)
Relation IdRELA000000356672
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033647
Pathdomain/teksten/TEXT000000033647
Display NameRegister of boek van de timmerlieden. Gedicht op de bezetting van Gent in 1576
Relation IdRELA000000358133
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033198
Pathdomain/teksten/TEXT000000033198
Display NameRegister van de collatiën van Gent, 33 stuks; Mnl. Berijmde paskwil op de Gentse magistraat
Relation IdRELA000000356678
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000002032
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002032
Display NameVan der Haeghen, Victor
Relation IdRELA000000021514
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000014216
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014216
Display NameGENT, SA : Archief Familie de Bracle
Relation IdRELA000000196849
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014349
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014349
Display NameGENT, SA : REEKS 190, NO.?
Relation IdRELA000000198325
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014217
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014217
Display NameGENT, SA : Reeks 121, nr.1
Relation IdRELA000000196859
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie