Onze historische volksliederen van vóór de godsdienstige beroerten der 16de eeuw / door Paul Fredericq

Typedocument
TitleOnze historische volksliederen van vóór de godsdienstige beroerten der 16de eeuw / door Paul Fredericq
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005923
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/78d8363e-9ec2-4e61-b784-832d9820597c
Deletedno
Relation Count 6
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000033197
Pathdomain/teksten/TEXT000000033197
Display NameMemoriaal van de familie de Brakel. Klaaglied op de dood van Zeger van Kortrijk (1337)
Relation IdRELA000000356673
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033198
Pathdomain/teksten/TEXT000000033198
Display NameRegister van de collatiën van Gent, 33 stuks; Mnl. Berijmde paskwil op de Gentse magistraat
Relation IdRELA000000356679
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has category
Typelexicon
IdLEXI000000003763
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003763
Display Nameliederen
Relation IdRELA000000021513
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001019
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001019
Display NameFrédéricq, Paul
Relation IdRELA000000021512
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000014216
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014216
Display NameGENT, SA : Archief Familie de Bracle
Relation IdRELA000000196850
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014217
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014217
Display NameGENT, SA : Reeks 121, nr.1
Relation IdRELA000000196860
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie