De sotslach : klucht uit ca. 1550 / voor het eerst naar het handschrift uitg. door Frederik Lyna en Willem van Eeghem

Typedocument
TitleDe sotslach : klucht uit ca. 1550 / voor het eerst naar het handschrift uitg. door Frederik Lyna en Willem van Eeghem
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005887
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/0c1dea77-a544-4bae-9fe3-26a5ec5ab510
Deletedno
Relation Count 4
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000032469
Pathdomain/teksten/TEXT000000032469
Display NameKlucht De sotslach in een bewerking voor de Haarlemse rederijkerkamers Trou moet blycken en De Wyngaertrancken
Relation IdRELA000000353904
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001023
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001023
Display NameEeghem, W van
Relation IdRELA000000021438
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000001399
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001399
Display NameLyna, Frederik
Relation IdRELA000000021437
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000013890
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013890
Display NameBRUSSEL, KB : 21660
Relation IdRELA000000193134
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie