De litteraire nalatenschap van de Kartuizers in de Nederlanden / H.J.J. Scholtens

Typedocument
TitleDe litteraire nalatenschap van de Kartuizers in de Nederlanden / H.J.J. Scholtens
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005848
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/f9bd7c1f-3776-496e-ba73-630a457c71fe
Deletedno
Relation Count 4
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000008525
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008525
Display NameAdolf van Essen
Relation IdRELA000000403758
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000412441
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001494
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001494
Display NameScholtens, H.J.J.
Relation IdRELA000000021355
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000006595
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006595
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 H 51
Relation IdRELA000000112400
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie