Het handschrift-Van Hulthem : hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 15.589-623 / editie Herman Brinkman en Janny Schenkel

Typedocument
TitleHet handschrift-Van Hulthem : hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 15.589-623 / editie Herman Brinkman en Janny Schenkel
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005772
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/f031e08f-3d19-402c-ac13-c925406a70c3
Deletedno
Relation Count 514
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000043252
Pathdomain/teksten/TEXT000000043252
Display Name"Arman wetende ende vroet / Subtijl ende wijs van sinne ..."
Relation IdRELA000000391094
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043256
Pathdomain/teksten/TEXT000000043256
Display Name"Ay god here hoe seldi moghen / Langhe an scouwen dit groete quaet ..."
Relation IdRELA000000391118
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043268
Pathdomain/teksten/TEXT000000043268
Display Name"Den besten dranc die ic kinne / Dats wijn dien drinct te maten ..."
Relation IdRELA000000391190
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043248
Pathdomain/teksten/TEXT000000043248
Display Name"Die beste vroetscap die ic vinde / Ofte die ic ghesegghen mach ..."
Relation IdRELA000000391070
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043259
Pathdomain/teksten/TEXT000000043259
Display Name"Die hem daer toe wille keren / Dat hi metten vroede gaet ..."
Relation IdRELA000000391136
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043265
Pathdomain/teksten/TEXT000000043265
Display Name"Die hem ter gierecheit soe set / Dat hi es knecht van sinen goede ..."
Relation IdRELA000000391172
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043249
Pathdomain/teksten/TEXT000000043249
Display Name"Die sijn herte ane gode leghet / Ende hem te sinen dienste keert ..."
Relation IdRELA000000391076
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043262
Pathdomain/teksten/TEXT000000043262
Display Name"Die te tide swighen can / Ende te tide spreken ..."
Relation IdRELA000000391154
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043264
Pathdomain/teksten/TEXT000000043264
Display Name"Die volghen wille minen rade / Eer hi iemende soude castien ..."
Relation IdRELA000000391166
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043250
Pathdomain/teksten/TEXT000000043250
Display Name"Die vroetscap hoert ende die verstaet / Hets recht dat hi vroeder heet ..."
Relation IdRELA000000391082
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043253
Pathdomain/teksten/TEXT000000043253
Display Name"Dien ghenoecht dat hem god ghevet / Dat es die alder rijcste man ..."
Relation IdRELA000000391100
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043254
Pathdomain/teksten/TEXT000000043254
Display Name"Gheeft saen dattu gheven wout / Dinen vrient en lette niet ..."
Relation IdRELA000000391106
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043255
Pathdomain/teksten/TEXT000000043255
Display Name"Groete gichten die verbliden / Valsche herten daer si sijn ..."
Relation IdRELA000000391112
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043251
Pathdomain/teksten/TEXT000000043251
Display Name"Lieve kint dwinc dinen moet / Eer du sprekes bu ofte ba ..."
Relation IdRELA000000391088
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043267
Pathdomain/teksten/TEXT000000043267
Display Name"Lieve kint men sal u minnen / Alse ghi iet te ghevene hebdt ..."
Relation IdRELA000000391184
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043257
Pathdomain/teksten/TEXT000000043257
Display Name"Met exempelen soe es vroet / Dicwile worden menech man ..."
Relation IdRELA000000391124
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043260
Pathdomain/teksten/TEXT000000043260
Display Name"Met verdraghene machmen dwinghen / Die scalke ende die loze beide ..."
Relation IdRELA000000391142
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043261
Pathdomain/teksten/TEXT000000043261
Display Name"Soe wie dat daer toe wert vercoren / Dat hi vonnessen wisen moet ..."
Relation IdRELA000000391148
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043263
Pathdomain/teksten/TEXT000000043263
Display Name"Twee dinghen heeft die werelt binnen / Diere ic wille ontberen ..."
Relation IdRELA000000391160
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043266
Pathdomain/teksten/TEXT000000043266
Display Name"Wat hulpt dat mayen ende dat binden / Alse men huus noch scueren en kint ..."
Relation IdRELA000000391178
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043258
Pathdomain/teksten/TEXT000000043258
Display Name"Wes oetmoedech in allen saken / Soe soutu ter eren comen ..."
Relation IdRELA000000391130
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022781
Pathdomain/teksten/TEXT000000022781
Display NameAve tempel der Triniteit, Berijmd gebed tot Maria (ABC-gedicht)
Relation IdRELA000000311175
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022959
Pathdomain/teksten/TEXT000000022959
Display NameBerijmd gebed tot God en Maria
Relation IdRELA000000311868
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023734
Pathdomain/teksten/TEXT000000023734
Display NameBerijmd gebed tot Jezus
Relation IdRELA000000315415
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019797
Pathdomain/teksten/TEXT000000019797
Display NameBiechtformulier
Relation IdRELA000000299994
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004705
Pathdomain/teksten/TEXT000000004705
Display NameDat boec van den houte
Relation IdRELA000000244238
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005147
Pathdomain/teksten/TEXT000000005147
Display NameDe reis van sinte Brandaan (vss.324-2198)
Relation IdRELA000000246033
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005443
Pathdomain/teksten/TEXT000000005443
Display NameDie corte cornike van Brabant
Relation IdRELA000000247636
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029009
Pathdomain/teksten/TEXT000000029009
Display NameGebed tot Johannes de Doper
Relation IdRELA000000339250
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029008
Pathdomain/teksten/TEXT000000029008
Display NameGebed tot Johannes de Doper, onderbroken door vier pater nosters
Relation IdRELA000000339245
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026492
Pathdomain/teksten/TEXT000000026492
Display NameGedicht: Van minnen
Relation IdRELA000000328691
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042288
Pathdomain/teksten/TEXT000000042288
Display NameH. Kruisgetijden
Relation IdRELA000000387675
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023232
Pathdomain/teksten/TEXT000000023232
Display NameIc bevele mi heden ten beghinne (Berijmd morgengebed tot Maria)
Relation IdRELA000000313145
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023487
Pathdomain/teksten/TEXT000000023487
Display NameMaria maghet ic roepe tote u (Berijmd gebed tot Maria)
Relation IdRELA000000314334
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023527
Pathdomain/teksten/TEXT000000023527
Display NameMaria vrouwe edel maghet (Berijmd gebed tot Maria)
Relation IdRELA000000314515
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018683
Pathdomain/teksten/TEXT000000018683
Display NameMaria-mirakelsproke: Een goet man een predecare
Relation IdRELA000000295867
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025623
Pathdomain/teksten/TEXT000000025623
Display NameMinnerede : Den hoet van minnen
Relation IdRELA000000323351
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025649
Pathdomain/teksten/TEXT000000025649
Display NameMinnerede : Den prijs van vrouwen op drie stene
Relation IdRELA000000323483
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025723
Pathdomain/teksten/TEXT000000025723
Display NameMinnerede : Drie papegayen sprekende den prijs van vrouwen
Relation IdRELA000000323865
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012957
Pathdomain/teksten/TEXT000000012957
Display NameMnl. berijmde vertaling van het gebed O intemerata, fragm.
Relation IdRELA000000277135
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016622
Pathdomain/teksten/TEXT000000016622
Display NameOns liefs heren passie (gedicht over de passie volgens de zeven getijden)
Relation IdRELA000000289382
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024294
Pathdomain/teksten/TEXT000000024294
Display NameOnser vrouwen claghe, dramatische Mariaklacht
Relation IdRELA000000318061
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005370
Pathdomain/teksten/TEXT000000005370
Display NameRijmspreuk
Relation IdRELA000000247266
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005310
Pathdomain/teksten/TEXT000000005310
Display NameRijmspreuk (vs.1-10 excerpt uit Jacob van Maerlant: Spiegel historiael (Eerste Partie, Boek VIII, kap.34/vs.15-24))
Relation IdRELA000000246962
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026524
Pathdomain/teksten/TEXT000000026524
Display NameRijmspreuk : Gherechtich lantsheren ende goet
Relation IdRELA000000328842
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026523
Pathdomain/teksten/TEXT000000026523
Display NameRijmspreuk over een twaalftal personen zonder deugd : Van eener dosinen verkeertheden
Relation IdRELA000000328838
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006593
Pathdomain/teksten/TEXT000000006593
Display NameRijmspreuk uit Boec van seden
Relation IdRELA000000253231
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005369
Pathdomain/teksten/TEXT000000005369
Display NameRijmspreuk; excerpt uit Jan van Boendale: Der leken spiegel (Boek III, kap.3/vs.115-128)
Relation IdRELA000000247259
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026542
Pathdomain/teksten/TEXT000000026542
Display NameSpreukverzameling : Alderande proverbien vanden wisen Salomone
Relation IdRELA000000328930
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005367
Pathdomain/teksten/TEXT000000005367
Display NameSpreukverzameling : Dit sijn notabelen ( deels excerpt uit Jan van Boendale: Der leken spiegel (Boek III, kap.20/vs.69-80)
Relation IdRELA000000247243
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026483
Pathdomain/teksten/TEXT000000026483
Display NameSpreukverzameling : Van alderhande sprockine clein notabel verskine
Relation IdRELA000000328629
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026485
Pathdomain/teksten/TEXT000000026485
Display NameSpreukverzameling : Van castidemente
Relation IdRELA000000328643
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026496
Pathdomain/teksten/TEXT000000026496
Display NameSpreukverzameling : Van vele edelen parabelen ende wiser leeren
Relation IdRELA000000328708
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005398
Pathdomain/teksten/TEXT000000005398
Display NameSproke over de vergankelijkheid van de mens (Excerpt uit Jan van Boendale: Jans teesteye (vs.3884-4101))
Relation IdRELA000000247401
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017322
Pathdomain/teksten/TEXT000000017322
Display NameSproke: Ene edel exsempel
Relation IdRELA000000291623
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026476
Pathdomain/teksten/TEXT000000026476
Display NameVorstenleer in de vorm van vogelspreuken : Dit sijn voghel sproexkene
Relation IdRELA000000328588
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003728
Pathdomain/teksten/TEXT000000003728
Display NameZeven boetpsalmen uit de psalmen en cantica in redactie verwant aan de Bijbelvertaling van 1360
Relation IdRELA000000239884
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000005898
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005898
Display NameBRUSSEL, KB : 15589-623
Relation IdRELA000000104010
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000011043
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011043
Display NameBrinkman, Herman
Relation IdRELA000000021199
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000011044
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011044
Display NameSchenkel, Janny
Relation IdRELA000000021201
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000005898
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005898
Display NameBRUSSEL, KB : 15589-623
Relation IdRELA000000103985
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie