Proeliarius of strijdboek, bevattende de jongste oorlogen in Friesland in het jaar 1518, beschreven door broeder Paulus Rodolphi, van Rixtel, vroeger geheeten Johannes Gruyter ... ; op last van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid-, en Taalkunde, uit het Latijn vert. en uitg., door J.G. Ottema

Typedocument
TitleProeliarius of strijdboek, bevattende de jongste oorlogen in Friesland in het jaar 1518, beschreven door broeder Paulus Rodolphi, van Rixtel, vroeger geheeten Johannes Gruyter ... ; op last van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid-, en Taalkunde, uit het Latijn vert. en uitg., door J.G. Ottema
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005709
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/c28b06f4-305b-4fb0-a432-cf4756326654
Deletedno
Relation Count 4
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000029946
Pathdomain/teksten/TEXT000000029946
Display NamePaul Rudolfszoon van Rixtel : Preliarius, Beschrijving van de partijstrijd in Friesland, 1494-1517. Beschrijving van Friesland.
Relation IdRELA000000343234
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001010
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001010
Display NameOttema, Jan Gerhardus
Relation IdRELA000000021083
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000001511
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001511
Display NameRodolphi, Paulus
Relation IdRELA000000021082
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000012265
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012265
Display NameLEEUWARDEN, PBF : Hs. 1383
Relation IdRELA000000176319
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie