Jacobus van Gruitrode : Karthuizer (+ 1475) / Mattheus Verjans

Typedocument
TitleJacobus van Gruitrode : Karthuizer (+ 1475) / Mattheus Verjans
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005692
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/9d0ff786-7f3f-4e15-b3d0-96336662b2c9
Deletedno
Relation Count 4
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000005894
Pathdomain/teksten/TEXT000000005894
Display NameEen devote te samen spreken Jhesu Christi ende des sondaers; slot ontbreekt
Relation IdRELA000000249657
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has med author
Typelexicon
IdLEXI000000002374
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002374
Display NameJacobus van Gruitrode
Relation IdRELA000000021044
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000410772
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000002300
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002300
Display NameVerjans, P. Mattheus
Relation IdRELA000000021043
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie