Analecta medii aevi, ofte oude en nooit voorheen gedrukte Nederlandsche geschiedenisboeken ... / Opgezamelt, nagezien, en volgens aloude handschriften en eige tale der schryveren uitgegeven door Matthæus Brouërius van Nidek ..

Typedocument
TitleAnalecta medii aevi, ofte oude en nooit voorheen gedrukte Nederlandsche geschiedenisboeken ... / Opgezamelt, nagezien, en volgens aloude handschriften en eige tale der schryveren uitgegeven door Matthæus Brouërius van Nidek ..
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005561
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/77337266-03d8-4164-b996-b4f14969c87d
Deletedno
Relation Count 3
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000029248
Pathdomain/teksten/TEXT000000029248
Display NameKroniekje van de Groninger Ommelanden, 701-1512, met vervolg tot in 1550; Mnl. Etc.
Relation IdRELA000000340233
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001239
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001239
Display NameBrouërius van Nidek, Matthaeus
Relation IdRELA000000020717
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000011821
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011821
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : KA 113
Relation IdRELA000000171127
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie