Ouderdom en genese van de veertiende-eeuwse Hadewijch-handschriften / E. Kwakkel

Typedocument
TitleOuderdom en genese van de veertiende-eeuwse Hadewijch-handschriften / E. Kwakkel
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005535
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/74f75977-e39d-4c3d-b09b-4f173069eab9
Deletedno
Relation Count 61
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000000002
Pathdomain/teksten/TEXT000000000002
Display NameBerijmd Leven van Jezus; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000217680
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002362
Pathdomain/teksten/TEXT000000002362
Display NameBijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Cassianus: Collationes patrum, gedeeltelijk (collaties 14-16 en 18-24)
Relation IdRELA000000232406
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000908
Pathdomain/teksten/TEXT000000000908
Display NameDiatesseron Haarense (Leven van Jezus, S-redactie); Mnl.
Relation IdRELA000000223200
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001229
Pathdomain/teksten/TEXT000000001229
Display NameEpistelen ende ewangelien metter exposicien (winterstuk); fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225279
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002371
Pathdomain/teksten/TEXT000000002371
Display NameEvangeliarium met vier evangeliën uit Zuidnederlandse vertaling Nieuwe Testament en twee lijsten van de evangelielessen voor het tijdeigen en het feesteigen der heiligen
Relation IdRELA000000232481
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002578
Pathdomain/teksten/TEXT000000002578
Display NameEvangelien metter exposicien; fragm.. Etc.
Relation IdRELA000000233691
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004418
Pathdomain/teksten/TEXT000000004418
Display NameExpositie op de evangeliën. Etc.; Mnl.
Relation IdRELA000000242951
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001061
Pathdomain/teksten/TEXT000000001061
Display NameLectionarium met passages uit evangeliën volgens de Westvlaamse vertaling; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000224253
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002438
Pathdomain/teksten/TEXT000000002438
Display NameLectionarium van Gruuthuse met epistel- en evangelielessen in traditie Westvlaamse vertaling
Relation IdRELA000000232905
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015502
Pathdomain/teksten/TEXT000000015502
Display NameLectionarium; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000285479
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000201
Pathdomain/teksten/TEXT000000000201
Display NameLeven van Jezus, L/S-redactie; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000218672
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001070
Pathdomain/teksten/TEXT000000001070
Display NameLeven van Jezus, S-redactie; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000224297
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003552
Pathdomain/teksten/TEXT000000003552
Display NameLuikse Diatessaron; Mnl.
Relation IdRELA000000238845
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001491
Pathdomain/teksten/TEXT000000001491
Display NameVier evangeliœn uit Zuidnederlandse vertaling Nieuwe Testament, voorafgegaan door twee lijsten evangelielessen voor het tijdeigen en het feesteigen der heiligen
Relation IdRELA000000226803
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001639
Pathdomain/teksten/TEXT000000001639
Display NameVier evangeliën uit Zuidnederlandse vertaling Nieuwe Testament, met vooraf toelichting op lezen van de evangeliën en lijsten evangelieperikopen voor tijdeigen en feesteigen der heiligen; hs. bruikbaar als evangeliarium
Relation IdRELA000000227591
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000004236
Pathdomain/documents/DOCU000000004236
Display NameQueeste = journal of medieval literature in the Low Countriesrevue de la littérature médiévale aux Pays-BasZeitschrift für die Literatur des Mittelalters in den Niederlanden : tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden
Relation IdRELA000000411725
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000007248
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007248
Display NameBRUSSEL, KB : 2079
Relation IdRELA000000120661
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003649
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003649
Display NameBRUSSEL, KB : 2341
Relation IdRELA000000075336
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003653
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003653
Display NameBRUSSEL, KB : 2528
Relation IdRELA000000075400
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003659
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003659
Display NameBRUSSEL, KB : 2580
Relation IdRELA000000075498
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003669
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003669
Display NameBRUSSEL, KB : 2877-78
Relation IdRELA000000075654
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003670
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003670
Display NameBRUSSEL, KB : 2879-80
Relation IdRELA000000075675
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003678
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003678
Display NameBRUSSEL, KB : 2979
Relation IdRELA000000075799
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003698
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003698
Display NameBRUSSEL, KB : 3067-73
Relation IdRELA000000076116
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003704
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003704
Display NameBRUSSEL, KB : 3091
Relation IdRELA000000076210
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003705
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003705
Display NameBRUSSEL, KB : 3093-95
Relation IdRELA000000076231
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003715
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003715
Display NameBRUSSEL, KB : 3775
Relation IdRELA000000076387
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003615
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003615
Display NameBRUSSEL, KB : 667
Relation IdRELA000000074797
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000165
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000165
Display NameGENT, UB : 941
Relation IdRELA000000025359
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005791
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005791
Display NamePARIJS, BA : 8212
Relation IdRELA000000102071
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005811
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005811
Display NamePARIJS, BM : 920
Relation IdRELA000000102402
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002191
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002191
Display NameSINT-PETERSBURG, BAN : O 257
Relation IdRELA000000053733
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000010963
Pathdomain/lexicons/LEXI000000010963
Display NameKwakkel, E.
Relation IdRELA000000020656
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000008293
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008293
Display NameBRUGGE, SA : Oud Archief, Reeks 538, z.s.
Relation IdRELA000000132297
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003875
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003875
Display NameBRUSSEL, KB : 15054
Relation IdRELA000000078536
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003649
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003649
Display NameBRUSSEL, KB : 2341
Relation IdRELA000000075333
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003669
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003669
Display NameBRUSSEL, KB : 2877-78
Relation IdRELA000000075648
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003670
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003670
Display NameBRUSSEL, KB : 2879-80
Relation IdRELA000000075669
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003678
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003678
Display NameBRUSSEL, KB : 2979
Relation IdRELA000000075795
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004157
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004157
Display NameBRUSSEL, KB : II 2703
Relation IdRELA000000082380
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001785
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001785
Display NameBRUSSEL, KB : IV 469
Relation IdRELA000000048132
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004232
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004232
Display NameCAMBRIDGE, UL : Dd 12.25
Relation IdRELA000000082998
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000262
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000262
Display NameGENT, UB : 1654
Relation IdRELA000000026845
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000165
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000165
Display NameGENT, UB : 941
Relation IdRELA000000025351
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001491
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001491
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1897
Relation IdRELA000000044200
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001502
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001502
Display NameLEIDEN, UB : LTK 2013
Relation IdRELA000000044368
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000002
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000002
Display NameLONDEN, LUC : Frag. Germ. 3
Relation IdRELA000000023641
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005728
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005728
Display NameLUIK, UB : 437
Relation IdRELA000000101115
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005349
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005349
Display NameMÜNCHEN, UB : Fragm. Oct. P Eccl. 473
Relation IdRELA000000096102
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006212
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006212
Display NameOlim LEUVEN, UB : 4 (verloren)
Relation IdRELA000000108222
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005811
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005811
Display NamePARIJS, BM : 920
Relation IdRELA000000102391
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002185
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002185
Display NameSINT-PETERSBURG, BAN : O 256
Relation IdRELA000000053625
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002191
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002191
Display NameSINT-PETERSBURG, BAN : O 257
Relation IdRELA000000053721
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006771
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006771
Display NameSTUTTGART, WLB : Theol. et Phil. Qu. 140
Relation IdRELA000000114610
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001220
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001220
Display NameTILBURG, TF : Haaren 1
Relation IdRELA000000039747
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013234
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013234
Display NameUTRECHT, MCC : BMH SJ fragm h 70
Relation IdRELA000000185963
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002428
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002428
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12857
Relation IdRELA000000056853
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002447
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002447
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12905
Relation IdRELA000000057145
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001574
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001574
Display NameZWOLLE, HCO : GAZ 20
Relation IdRELA000000045257
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie